Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015"

Transkrypt

1 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Wydział Nauk Historycznych UMK Studia podyplomowe w zakresie etnologii Postgraduate Studies in Ethnology Nauki humanistyczne Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem : Etnologii i antropologii kulturowej Liczba semestrów: 2 Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: Łączna liczba punktów ECTS: 60 Cel studiów podyplomowych: (należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy) Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją i strategią Wydziału: 200 Studia adresowane są do: muzealników-pracowników muzeów regionalnych, etnograficznych i innych; nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania, dla których wiedza z zakresu etnologii jest potrzebna w pracy zawodowej (szczególnie prowadzących zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego; historii kultury, wiedzy o kulturze, geografii regionalnej, edukacji międzykulturowej, mniejszości etnicznych itd.); pracowników instytucji kultury; pracowników instytucji o charakterze komercyjnym, których działania dotyczą kultury typu ludowego (folklor, sztuka, rękodzieło); pracowników instytucji państwowych, samorządowych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego regionu; wszystkich tych, którym wiedza z zakresu etnologii może być przydatna w codziennej pracy lub stanowi obiekt specjalnych, pozazawodowych zainteresowań Program studiów jest zgodny z misją i strategią Wydziału oraz Uniwersytetu, a zwłaszcza z celami kierunkowymi z obszaru Kształcenie w strategii UMK na lata Wskazanie, czy w procesie określania efektów i rozwiązań programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych: Uwzględniono opinie dotychczasowych absolwentów Studium. Efekty dla studiów podyplomowych*

2 Symbol wiedza EK_W01 EK_W02 EK_W03 EK_W04 EK_W06 Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty : Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Rozumie też jej specyfikę i powiązania z innymi dyscyplinami nauki Zna podstawową terminologię z zakresu etnologii oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu historii myśli etnologicznej i metodologii badań etnologicznych, w tym technik badań terenowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury europejskiej, etnologii Polski i Europy, folkloru, muzealnictwa etnograficznego, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, kultury popularnej oraz świadomość zróżnicowania kulturowego świata z uwzględnieniem kultur tradycyjnych i zachodzących w nich przemian. Zna i rozumie podstawowe sposoby badania stosunków etnicznych oraz problemy związane z kulturami pogranicza, zagadnieniami mniejszości etnicznych oraz dialogu międzykulturowego Posiada podstawową wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania zdobytych wiadomości w edukacji, animacji kultury i muzealnictwie Ma świadomość istnienia wielu formacji kulturowych na przestrzeni dziejów Europy oraz oryginalności idei i prądów kultury w epoce nowożytnej umiejętności EK_ U04 kompetencje społeczne EK_K01 Student potrafi wyszukiwać selekcjonować informacje uzyskiwane z rozmaitych źródeł i wykorzystywać je w codziennej pracy zawodowej. Umie zdobywać wiedzę etnologiczną samodzielnie, wykorzystując odnośną literaturę i materiały internetowe oraz zastosować podstawowe techniki badawcze etnologii Posiada umiejętność opracowania recenzji, bibliografii oraz opracowania wybranego tematu w formie pisemnej, a także przygotowania projektu z zakresu animacji kultury Potrafi określić własne zainteresowania w dziedzinie szeroko pojętej kultury europejskiej oraz potrafi odróżnić od siebie charakterystyczne wytwory kultury pochodzące z wybranych epok. Odczuwa empatię i wykazuje postawy humanitarne związane ze współczesnymi problemami etnicznymi świata Wykazuje postawy tolerancji i zrozumienia dla zróżnicowania kulturowego, etnicznego i religijnego. Pojmuje wagę działań związanych z ideą dialogu międzykulturowego Pojmuje wagę działań związanych z ochroną narodowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego Moduły wraz z zakładanymi efektami Moduły Przedmioty Liczb a punkt ów ECTS Charakter zajęć (teoretyczne/ praktyczne) T/P Zakładane efekty Sposób weryfikacji zakładanych efektów osiąganych przez słuchacza

3 Moduł I Etnologiczne widzenie świata Wstęp do etnologii i teoria kultury Teoria stosunków etnicznych Technika i metodologia badań etnologicznych 4 teoretyczne EK_W02 EK_W01 EK_ U02 EK_ K03 3 teoretyczne EK_ W04 EK_ E02 EK_ K03 6 teoretyczne i praktyczne EK_ W02 EK_ U02 Aktywność w dyskusji, pisemne sprawozdanie z lektury Aktywność w dyskusji, kolokwium Praca zaliczeniowa i aktywność w dyskusji ogólnej Moduł II Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Historia kultury Europejskiej Etnografia historyczna Polski Etnografia regionalna Polski Sztuka ludowa i nieprofesjonalna Etnografia historyczna Europy 2 teoretyczne EK_W06 EK _U04 4 teoretyczne EK_W03 3 teoretyczne EK_W03 2 teoretyczne EK_W03 3 teoretyczne EK_W03 Kultura popularna 3 teoretyczna EK_W03 EK_ U02 Folklorystyka 6 Teoretyczna i praktyczna EK_W03 Muzealnictwo 6 Teoretyczno-praktyczne EK_W03 etnograficzne Folklor muzyczny-kolokwium Folklor słowny- pisemna praca zaliczeniowa Opracowanie recenzji wystawy Aktywność w dyskusji ogólnej

4 Moduł III Społeczności pozaeuropejskie Moduł IV Seminarium dyplomowe Z zagadnień animacji kulturowej 6 Teoretyczno-praktyczne EK_W03 4 teoretyczne EK_W03 EK_W04 8 Praktyczno-teoretyczne EK_W01 EK_W02 Przygotowanie zespołowego projektu z zakresu animacji kultury Aktywność w dyskusji Aktywność w dyskusji ogólnej Kolokwia i aktywność w dyskusji Przedstawienie pracy dyplomowej

5 Plan studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Liczba semestrów: 2 Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200 Łączna liczba punktów ECTS: 60 Wydział Nauk Historycznych UMK Studia podyplomowe w zakresie etnologii Plan zajęć całości studium Kod przedmiotu w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Moduł I Etnologiczne widzenie świata: Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Zaliczenia na ocenę Wstęp do etnologii i teoria kultury Teoria stosunków etnicznych Technika i metodologia badań etnologicznych Wykład 20 4 Wykład 5 3 Konwersatorium 10 6 Moduł II Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Historia kultury europejskiej Etnografia historyczna Europy Etnografia regionalna Polski Sztuka ludowa i nieprofesjonalna Wykład 10 2 Wykład 15 3 Wykład 20 3 Wykład Zaliczenia na ocenę

6 Etnografia historyczna Polski Wykład 20 4 Kultura popularna Wykład 10 3 Folklorystyka Konwersatoria (Folklor słowny 10, Folklor muzyczny- 10) 20 Muzealnictwo etnograficzne Konwersatorium Z zagadnień animacji kultury Konwersatorium 10 6 Moduł III Społeczności pozaeuropejskie (wybrane zagadnienia) Cykl wykładów 25 4 Zaliczenie na ocenę Moduł IV Seminarium dyplomowe 10 8 Zaliczenie na ocenę - Przyjęcie pracy dyplomowej Suma: 200 x

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE. Dokumentacja wstępna studiów podyplomowych Marketing internetowy i e- biznes

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE. Dokumentacja wstępna studiów podyplomowych Marketing internetowy i e- biznes UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Dokumentacja wstępna studiów podyplomowych Marketing internetowy i e- biznes Nazwa studiów podyplomowych Marketing internetowy i e-biznes. Czas trwania

Bardziej szczegółowo