Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO. Fra Angelo PALERI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO. Fra Angelo PALERI"

Transkrypt

1 ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH KAPITUŁA GENERALNA ZWYKŁA 2013 Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO Fra Angelo PALERI Sacro Convento, ASSISI 19 stycznia 17 lutego 2013

2 Sprawozdanie Postulatora generalnego Fra Angelo Paleri Drodzy Bracia, na początku tego sprawozdania pozwólcie mi wyrazić podziękowanie tym, którzy pracowali w tym sektorze w ciągu ostatnich sześciu lat i tym, którzy kontynuują współpracę w różnych Prowincjach i innych jurysdykcjach Zakonu, aby pełnić tą posługę. Pozostawiając w drugim planie sprawy w toku przy naszej Postulacji generalnej, zamierzam podkreślić aspekty pozytywne i problematyki związane z tą posługą, jak mnie o to proszono. Aspekty pozytywne a. Szczególne zainteresowanie ze strony niektórych Prowincji. Z przyjemnością muszę przyznać, że w niektórych Prowincjach Zakonu jest pewne zainteresowanie w wyszukiwaniu szczególnych figur naszej rodziny, aby przekazać ich pamięć i zachować ją od zapomnienia, aby przykład naszych braci i innych świętych osób związanych z nami, nadal zachęcał wszystkich do przeżywania naszego doświadczenia chrześcijańskiego i zakonnego z coraz większą konsekwencją. W różnych Prowincjach kontynuuje się publikowanie biografii, wspomnień historycznych, zbiór pism o tych osobistościach; ale organizuje się także sympozja o ich działalności i myśli; popiera się pisanie prac licencjackich i doktorskich; otwiera się strony internetowe, aby pozwalać poznać ich figury. Ale myślę o tym, ile jeszcze można by zorganizować: ile innych prac mogłoby stać się podmiotem studium naszych młodych braci; o ile więcej badań mogłoby odbywać się w naszych archiwach lub także pomiędzy tymi, którzy mają jeszcze żywą pamięć osób i wydarzeń; ile innych spotkań modlitewnych i katechezy można by organizować regularnie dla ich pamięci; ile innych stron internetowych można by otworzyć; ile wideo czy DVD mogłoby zostać nakręconych czy zarejestrowanych o osobach interesujących i miejscach, gdzie mieszkały! b. Dyskretna liczba Spraw już zamkniętych na poziomie diecezjalnym i rzymskim. Fakt, że obecnie czekają na egzamin przez Kongregację do Spraw Świętych aż 9 naszych Positiones (czyli udokumentowanych ekspozycji życia i działalności Sługi Bożego i świadectwa o jego świętości, zebranych w każdym procesie diecezjalnym), świadczy o pracy wielu braci i ich świeckich współpracowników. Ale niestety, dla większości Sług Bożych nie zostały jeszcze zidentyfikowane cuda, zdziałane za ich wstawiennictwem, konieczne dla ich beatyfikacji. Tylko Słudzy Boży męczennicy są wyłączeni z tego długiego oczekiwania i mogą przejść szybciej do analizy Konsultorów. Ten rezultat powinien dodawać nam jeszcze bardziej odwagi do rozpowszechniania pobożności dla Sług Bożych i Błogosławionych (według tego, co zostało powiedziane wyżej w punkcie a.), aby wierni prosili o ich wstawiennictwo i aby wiedziało się o łaskach, otrzymanych poprzez te ich wstawiennictwo. c. Positiones poddane egzaminowi przez Kongregację podczas Sześciolecia. Dla 7 Positiones, które w momencie podjęcia mojej posługi były w Kongregacji do egzaminowania, wreszcie coś się ruszyło: Positio Sługi Bożej Marii Giuseppiny 2

3 Benvenuti (Moretta) została poddana egzaminowi pomiędzy 2010 i 2011 i została jej rozpoznana heroiczność cnót dekretem papieskim 27 czerwca Teraz 2 Positiones są studiowane: te Sług Bożych Wenantego (Józefa) Katarzyńca i Francesco Zirano, pierwsza będzie dyskutowana na Zgromadzeniu Konsultorów Teologów 26 marca 2013, druga 10 maja 2013, po czym jeżeli wszystko będzie pozytywne i po odpowiedzi na obiekcje Konsultorów (stare animadversiones) przejdzie się do Zgromadzenia Kardynałów i Biskupów. d. Positiones zamknięte w Kongregacji. 4 Positiones zostały skompletowane w tym sześcioleciu: Quirico Pignalberi (18 lutego 2011), Leone Veuthey (29 kwietnia 2011), Michele Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski i Alessandro Dordi (25 listopada 2011), Melchior (Józef) Fordon (22 grudnia 2012), które dołączone do tej Girolamo (Arcangelo) Biasi na końcu poprzedniego sześciolecia (26 lutego 2007), doprowadzają do 5 liczbę Positiones, które miałem radość doprowadzić do końca aż do dziś. Inne 4 są na ostatniej prostej i mogłyby być złożone w ciągu bieżącego roku, jeżeli nie narodzą się inne przeszkody. e. Kanonizacje. W tych latach były sprawy, powierzone początkowo Zakonowi, które doszły do zakończenia kanonizacją: czyli Marii Anny Cope (w świecie: Barbara), zakonnicy profeski Kongregacji Sióstr Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Syracuzy, znana jako Mother Marianne of Molokai ( 1918), powierzona od początku o. Ernesto Piacentini, który doprowadził ją do beatyfikacji w 2005 i do kanonizacji w 2012; później Antonio Primaldo i 800 towarzyszy męczenników Otranto ( 1480), których sprawa, po potwierdzeniu kultu w 1771, została ponownie otworzona z o. Ambrogio Sanna, ale następnie przekazana postulatorowi świeckiemu, będą oni kanonizowani w tym roku f. Seminarium dla wice-postulatorów CIMP. W ciągu ostatniego sześciolecia zdołałem zorganizować, ze wsparciem Ministra generalnego i jego Definitorium, seminarium dla wice-postulatorów od 15 do 17 czerwca 2011, które miało służyć jako kurs aktualizacji dla starych wice-postulatorów, a w tym samym czasie wprowadzić nowe elementy do tego typu pracy; została wybrana konferencja CIMP, ponieważ ma ona największą liczbę spraw, wice-postulatorów aktywnych i tych, którzy uczęszczali Studium Kongregacji. Podczas gdy było ono z pewnością dobrą okazją do aktualizacji, przede wszystkim w odniesieniu do instrukcji Sanctorum Mater (opublikowanej w 2008), nie możny powiedzieć, aby posłużyło do przygotowania nowego nabytku, ponieważ stopień uczestnictwa młodych braci był bardzo niski, i także bracia, zaproponowani przez odnośnych Ministrów prowincjalnych po wspólnej konsultacji, zwolnili się później sami z uczestnictwa! To doświadczenie miało być kontynuowane z innymi federacjami, i na 2012 rok została zaproponowana FALC, biorąc pod uwagę liczbę spraw w trakcie lub w przygotowaniu i liczbę braci, którzy uczęszczali Studium; ale nie było możliwe jego zrealizowanie. Oczywiście z mojej strony jest dyspozycyjność, jeżeli będę potwierdzony w tej posłudze, zanieść tę możliwość dla wszystkich federacji. g. Strona Web. W tych latach miałem okazję pracować dla wzmocnienia strony Postulacji w portalu Zakonu. Niektóre aspekty weszły już w działanie, inne są jeszcze w fazie projektowania. Jestem przekonany że dzisiaj jest ważne utrzymywać zaktualizowane to narzędzie, aby pozwolić poznać naszych poprzedników komukolwiek kto miałby zainteresowanie poznania ich lub poznałby ich z czystej ciekawości czy przypadkowo. Byłbym wierny komukolwiek kto miałby sugestie dla ulepszenia go, lub chciałby poświęcić część swojego czasu, aby pomóc mi wykonywać 3

4 lepiej moją posługę w stosunku do wszystkich Braci Zakonu, mimo że nie będzie nigdy wystarczającego czasu aby doprowadzić te projekty do realizacji. Problematyki a. Brak zainteresowania i/lub współpracy. Jak często podkreśliłem, miałem w tych latach często wrażenie, że poza pozornym ogólnym zainteresowaniem ze strony braci, nie ma faktycznie wewnątrz Zakonu prawdziwego zrozumienia pracy wymaganej podczas całego procesu przygotowania, prowadzenia i doprowadzenia do końca sprawy postulacyjnej. Na przykład nierzadka jest sytuacja w której wice-postulator pracuje sam we własnej Prowincji, bez prawdziwego poparcia ze strony administracji prowincjalnej lub innych braci; ze zrozumiałymi konsekwencjami, gdy on umiera. Oczywiście także tą pracę, jak wiele innych, można zrozumieć zawsze lepiej, i można przyzwyczaić się tylko pracując. Ponawiam jeszcze moją dyspozycyjność dla tych, którzy chcieliby zostać moimi pośrednikami (pojedynczy Ministrowie podczas różnych spotkań okazjonalnych, jak także Asystenci generalni, z którymi normalnie żyję), aby dosięgnąć tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani, ale także wszystkich braci, aby poprawiła się komunikacja między nami i poprawiło się zaprawdę uczestnictwo braci odnośnej Prowincji zaangażowanych w przygotowanie i w prowadzenie sprawy. Ta droga doprowadzi do poszukiwania braci bardziej dyspozycyjnych do tego zadania. W ostatnim sześcioleciu zostałem zaproszony do uczestnictwa w seminarium studiów MIREFALC w 2010 i w zgromadzeniu CEC w Aby zdołać stworzyć takie rzeczywistości w różnej scali, przypominam uczestnictwo w kursie przygotowawczym organizowanym dorocznie przez samą Kongregację, pomiędzy miesiącami stycznia i lutego, pod nazwą Studium. Odpowiedzi były minimalne, pomimo że znaczące! Mam nadzieję że to przesłanie dosięgnie wszystkich wice-postulatorów, lub przynajmniej tych, którzy pragną pracować na tym polu wewnątrz Zakonu! W tym samym czasie pragnę przypomnieć wszystkim, że każda sprawa może postępować do przodu jedynie jeżeli cała dokumentacja jest do dyspozycji w jednym z języków uznanych przez Kongregację (czyli: łacina, włoski, hiszpański, portugalski, angielski, francuski). Więc nie tylko jakakolwiek ewentualna praktyka na poziomie diecezjalnym, prowadzona w innym języku, będzie musiała mieć wszystkie akta przetłumaczone na jeden z tych języków, ale także pisma Sługi Bożego lub odnoszące się do niego, będą musiały być tak samo przetłumaczone; zaleca się, aby jedną z pierwszych inicjatyw do przedsięwzięcia w jakiejkolwiek sprawie była właśnie ta, aby mieć je do dyspozycji w jednym z języków wyżej przytoczonych. b. Szuka się współpracowników do Positio. Może nie wszyscy wiedzą, że redakcja końcowa Positio, która będzie musiała być później badana przez Konsultorów Teologów i przez Kardynałów, zostaje często powierzona świeckim, którzy wykonują tą pracę zawodowo; oczywiście wykonując ich więcej niż jedna za każdym razem (zważywszy że żyją z tego) i otrzymują za to regularną zapłatę; ale nie jest powiedziane, że oni rozumieją w sposób pełny wszystkie implikacje życia zakonnego (także z powodu że nie żyją doświadczeniem podobnym do tego Sługi Bożego, jeżeli jest zakonnikiem); oprócz weryfikowania się straty czasu i pieniędzy. Powtarzam zaproszenie sprzed 6 lat do wszystkich Ministrów prowincjalnych i Kustoszy tu obecnych: czy kiedykolwiek myśleli wyznaczyć jednego brata, na mandat 4

5 czteroletni, aby zajął się obowiązkiem współpracy dla przygotowania Positio w jakiejś sprawie. W przeszłości niektórzy to uczynili, ale raczej godząc się na własną współpracę z inicjatywy Postulatora generalnego, niż z wyznaczenia przez własnego Ministra. Sugeruję więc zachęcać braci, aby wzięli pod uwagę także to zadanie w sektorach działania, biorąc udział w kursie przygotowawczym i ucząc się pracować w équipe. c. Działalność Kongregacji Do Spraw Świętych. W tych dniach wspominamy 30 lat promulgacji ostatniego prawodawstwa przeprowadzania spraw, które w tych ostatnich latach zostało ostatecznie poprawione. Muszę powtórzyć moją uwagę wyrażoną na ostatniej kapitule generalnej, że dla wielu braci jest jeszcze trudno zrozumieć jasno jej działanie, pomimo kursów aktualizacji. Poza tym wewnątrz Kongregacji są wdrażane ostateczne interpretacje jako konsekwencja aplikacji ostatniej legislacji, stąd w niektórych kontekstach jesteśmy w czymś w rodzaju limbo... d. Seria monograficzna o wybitnych figurach Zakonu. Idea, wyrażona w mojej pierwszej komunikacji, podjęta później na seminarium dla wice-postulatorów CIMP, przygotowania serii monograficznej, gdzie każda Prowincja mogłaby zebrać pamięci własnych świadków ostatnich wieków, włączona także w działalność 800- lecia charyzmatu franciszkańskiego, nie rozwinęła się za bardzo. Być może mogłaby być podjęta na nowo we współpracy z braćmi historykami Zakonu, którzy od kilku miesięcy starają się stworzyć sieć naukowców połączonych pomiędzy nimi! e. Translacja Sług Bożych zmarłych i przeniesienie relikwii. Pomiędzy obowiązkami Postulacji generalnej jest także odpowiedzialność za relikwie wszystkich tych osób, których świętość została już rozpoznana lub jest w trakcie studium w perspektywie ewentualnego uznania. Odnośnie tego Kongregacja wydała normy o exhumacji szczątek śmiertelnych, o translacji z cmentarza, o ewentualnych zabiegach dla lepszej konserwacji, a także o ich przeniesieniu w inne miejsce dla przyczyn pobożnościowych. Dla każdego z tych wydarzeń jest konieczne pozwolenie pisemne ze strony Kongregacji, wymagane przez kompetentnego biskupa. Niektóre Prowincje są świadome tych wymagań (razem z naszym zaangażowaniem) i poddają się nim; inne może nie zawsze są świadome i działają więc z własnej alternatywy. Wszystkim chciałbym przypomnieć że w jakiejkolwiek wątpliwości możecie mnie skonsultować, i będzie moim obowiązkiem otrzymać z Kongregacji jakiekolwiek konieczne pozwolenie, lub przynajmniej poinformować się odnośnie kwestii u jej urzędników. W załączniku następuje analiza spraw powierzonych Postulacji generalnej, z ich historią i wydarzeniami odnoszącymi się do nich także w ostatnim sześcioleciu. fra Angelo Paleri Postulator generalny 5

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Organy przygotowawcze w historii negocjacji Wspólnot.

Organy przygotowawcze w historii negocjacji Wspólnot. Organy przygotowawcze w historii negocjacji Wspólnot. W tym rozdziale chciałbym zająć się nie ogólnymi teoriami próbującymi wyjaśnić naturę zmian w integracji europejskiej, lecz procesami przygotowującymi

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo