AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A."

Transkrypt

1 AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, Warszawa Telefoniczne Centrum Informacji: czynne od pn. do pt. w godz , Tel. +48 (0) internet:

2 Program ubezpieczeniowy na wypadek pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku MediWsparcie Specjalnie dla Ciebie!

3 Witamy! Pragniemy podziękować za stale okazywane nam zaufanie i wykorzystywanie możliwości, jakie dają produkty kredytowe Sygma Bank Polska. Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę i cieszy nas, że przedstawiona oferta spotkała się z uznaniem. Jesteśmy przekonani, że przystąpienie do programu ubezpieczeniowego MediWsparcie jest trafną decyzją. Program MediWsparcie jest wyjątkowym produktem przygotowanym przez lidera na rynku ubezpieczeń na życie Amplico Life S.A. z myślą o Klientach Sygma Bank Polska. Rekomendujemy go jako program zapewniający odpowiednią ochronę osobom, które zdecydowały się do niego przystąpić. zakres ochrony. Niniejsza broszura zawiera istotne informacje dotyczące programu ubezpieczeniowego MediWsparcie oraz wyciąg ze Szczególnych Warunków Ubezpieczenia obejmujący wybrany zakres ochrony. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących programu ubezpieczeniowego specjaliści Amplico Life S.A. chętnie udzielą wyjaśnień pod numerem telefonu +48 (0) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do lub pod numerem infolinii Gratulując podjęcia dobrej decyzji, jesteśmy przekonani, że zakres udzielanej ochrony będzie w pełni satysfakcjonujący. W imieniu Sygma Bank Polska i Amplico Life S.A. gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Z wyrazami szacunku, Philippe Santini Dyrektor Generalny Sygma Bank Polska Jacek Pastuszka Prezes Zarządu Amplico Life S.A.

4 MediWsparcie jest nowoczesnym ochronnym programem ubezpieczeniowym skierowanym do wszystkich osób, dla których bezpieczeństwo własne i ich najbliższych jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu życiowych decyzji. Wspólny projekt Sygma Bank Polska i Amplico Life S.A. dwóch wiodących firm z sektorów finansów i ubezpieczeń wykorzystujący bogate doświadczenie obu instytucji, pozwolił stworzyć produkt oferujący każdemu Klientowi optymalną ochronę. To, czego naprawdę potrzebujesz Zagrożenia współczesnego świata nikomu nie mogą być obojętne. Co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w życiu trafia do szpitala w następstwie nieszczęśliwego wypadku*. Cieszymy się, że przystąpiłeś do naszego programu MediWsparcie. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu oraz rekonwalescencji w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków to wsparcie finansowe wypłacane przez Amplico Life S.A. wtedy, gdy powrót do zdrowia jest najważniejszy. W wariancie rodzinnym ochrona obejmuje Małżonka i Dzieci, zapewniając pomoc w razie potrzeby. * źródło: PZMot

5 Wszystko dla Twojej wygody Zadbaliśmy o to, by program ubezpieczeniowy MediWsparcie był przejrzysty i wygodny. Nie musisz pamiętać o wnoszeniu opłat z tytułu ubezpieczenia wystarczy jednorazowa dyspozycja comiesięcznego obciążania Twojego rachunku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości masz do dyspozycji kompetentnych doradców. W ramach promocji dla Klientów Sygma Bank Polska za ochronę udzielaną w pierwszych dwóch miesiącach wnosisz tylko JEDNĄ miesięczną opłatę. Certyfikat Ubezpieczenia, który właśnie otrzymałeś, jest dowodem Twojego uczestnictwa w programie MediWsparcie. Koniecznie go zachowaj. Dokument ten określa wybrany przez Ciebie wariant ubezpieczenia indywidualny lub rodzinny oraz wysokości świadczeń, jakie zostaną wypłacone w przypadku zajścia zdarzeń objętych ochroną.

6 PYTANIA I ODPOWIEDZI Kto może przystąpić do programu ubezpieczeniowego MediWsparcie? Do programu MediWsparcie może przystąpić każda pełnoletnia osoba, która nie ukończyła 64 roku życia i posiada Umowę kredytową z Sygma Bank Polska. Kto jest chroniony w ramach programu MediWsparcie? Ochroną może być objęty Klient Sygma Bank Polska, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 roku życia, jak również członkowie jego najbliższej rodziny Małżonek pomiędzy 18 a 65 rokiem życia oraz Dzieci w wieku od 1 roku do 21 lat, o ile została za nich wniesiona opłata z tytułu ubezpieczenia. Czy wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia zależy od wieku? Nie, w poszczególnych wariantach opłata jest jednakowa bez względu na wiek osób objętych ochroną ubezpieczeniową. Kto to jest Ubezpieczony główny? Osoba fizyczna wymieniona w Certyfikacie Ubezpieczenia, która zawarła Umowę kredytową z Sygma Bank Polska, w wieku od 18 do 65 lat, której życie lub zdrowie jest przedmiotem Umowy, za którą została opłacona składka. Jakie warianty mam do wyboru? Program MediWsparcie pozwala na wybór jednego z dwóch wariantów ochrony złotego lub srebrnego, przy czym każdy z nich posiada opcję indywidualną i rodzinną. Jaka jest wysokość świadczeń**? Oferowane zakresy ochrony oraz wysokość świadczeń zostały ustalone w sposób następujący: Wariant indywidualny Zakres ochrony w ubezpieczeniu na życie oraz ubezpieczeniu szpitalnym od następstw nieszczęśliwego wypadku wariant srebrny Suma ubezpieczenia wariant złoty Dzienne świadczenie szpitalne 100 zł 150 zł Dzienne świadczenie OIOM 200 zł 300 zł Dzienne świadczenie rekonwalescencyjne 50 zł 75 zł Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego Głównego wynosi dla każdego wariantu sto złotych. ** wszystkie świadczenia są wypłacane zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warunków Ubezpieczenia

7 Wariant rodzinny Zakres ochrony w ubezpieczeniu na życie oraz ubezpieczeniu szpitalnym od następstw nieszczęśliwego wypadku Dzienne świadczenie szpitalne dla Ubezpieczonego Głównego Dzienne świadczenie OIOM dla Ubezpieczonego Głównego Dzienne świadczenie rekonwalescencyjne dla Ubezpieczonego Głównego Dzienne świadczenie szpitalne dla Małżonka Dzienne świadczenie OIOM dla Małżonka Dzienne świadczenie rekonwalescencyjne dla Małżonka Dzienne świadczenie szpitalne dla Dziecka Ubezpieczonego Dzienne świadczenie OIOM dla Dziecka Dzienne świadczenie rekonwalescencyjne dla Dziecka Suma ubezpieczenia wariant srebrny wariant złoty 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 50 zł 75 zł 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 50 zł 75 zł 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 50 zł 75 zł Jakie są koszty uczestnictwa w programie i jak często trzeba je ponosić? Ubezpieczony zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy, za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy, w wysokości zależnej od wybranego wariantu: wariant indywidualny srebrny: 20 zł, wariant indywidualny złoty: 30 zł, wariant rodzinny srebrny: 40 zł, wariant rodzinny złoty: 60 zł. W ramach promocji dla Klientów Sygma Bank Polska, w okresie pierwszych dwóch miesięcy Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej za kwotę równą jednej miesięcznej opłacie wskazanej w Certyfikacie Ubezpieczenia. Co to jest nieszczęśliwy wypadek? Nieszczęśliwy wypadek to niezależne od woli Ubezpieczonego, nagłe i gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną.

8 Co to jest Certyfikat Ubezpieczenia? Certyfikat Ubezpieczenia to dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego. Od kiedy jestem chroniony? Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, następującym po miesiącu, w którym Ubezpieczony Główny zadeklarował przystąpienie do ubezpieczenia i wyraził zgodę na potrącanie przez Bank opłaty z tytułu ubezpieczenia. A co się stanie, jeśli zapomnę zapłacić? O to nasi Klienci nie muszą się martwić. Opłata z tytułu ubezpieczenia jest pobierana automatycznie, co pozwala na kontynuowanie ochrony niezależnie od tego, jak bardzo będziesz zajęty innymi sprawami, pod warunkiem, że będą dostępne środki na pokrycie tej opłaty. Czy jestem chroniony także podczas pobytu za granicą? Tak, pobyt w szpitalu poza granicami Polski podlega również ochronie, a należne świadczenia zostaną wypłacone po otrzymaniu przez Towarzystwo wszystkich wymaganych dokumentów. Jakich członków rodziny obejmuje ochrona, jeśli wybiorę wariant rodzinny? Za jedną opłatę miesięczną w wariancie rodzinnym ochroną objęci są Małżonek w wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia oraz Dzieci w wieku od 1 roku do 21 lat niezależnie od ich liczby. Co należy zrobić, jeśli Ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego trafi do szpitala na okres dłuższy niż 3 dni? Wszelkie roszczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia w ramach programu ubezpieczeniowego MediWsparcie należy zgłaszać do Amplico Life S.A. telefonicznie pod nr +48 (0) lub pisemnie do Działu Roszczeń Amplico Life S.A., ul. Przemysłowa 26, Warszawa. W momencie zgłoszenia roszczenia Towarzystwo przesyła zgłaszającemu wszystkie niezbędne formularze, które powinny być niezwłocznie wypełnione i odesłane do Towarzystwa na adres podany powyżej. Po jakim czasie od przekazania dokumentów następuje wypłata świadczenia? Świadczenie jest wypłacane w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Towarzystwo wszystkich niezbędnych dokumentów. Kto otrzyma świadczenie, jeśli coś się wydarzy? W zależności od tego, kogo dotyczy zdarzenie ubezpieczeniowe, przyznane przez Towarzystwo świadczenie jest wypłacane odpowiednio Ubezpieczonemu Głównemu lub Małżonkowi. Świadczenie należne Dziecku wypłacane jest Ubezpieczonemu Głównemu. W jakiej sytuacji przysługuje mi świadczenie rekonwalescencyjne? Jeżeli, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego, Ubezpieczony po hospitalizacji powinien się poddać rekonwalescencji, Amplico Life S.A. wypłaci,

9 w zależności od wariantu, 75 zł (w wariancie złotym) lub 50 zł (w wariancie srebrnym) za okres równy podwójnej liczbie dni, za które wypłacono świadczenie szpitalne. Czy jeszcze o czymś warto wiedzieć? Wszystkie szczegóły związane z Twoim wariantem programu MediWsparcie znajdziesz w zamieszczonym dalej wyciągu ze Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. A jeśli zechcesz o tym porozmawiać w każdej chwili masz do dyspozycji naszych specjalistów. Wystarczy zadzwonić do Centrum Telefonicznego Amplico Life S.A.: +48 (0) , czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Jak działa ubezpieczenie szpitalne w praktyce? Najlepiej pokazać to na przykładzie. Pan Jan Kowalski uległ wypadkowi i trafił do szpitala, w którym leczono go przez 30 dni, z tego pierwsze 3 dni na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Po zakończeniu leczenia szpitalnego lekarz skierował Pana Kowalskiego na rekonwalescencję. Pan Kowalski jest człowiekiem rozważnym, parę miesięcy wcześniej zapewnił sobie odpowiednią ochronę, przystępując do programu MediWsparcie w wariancie złotym z opcją rodzinną. Jakie świadczenia otrzymał Pan Kowalski? dzienne świadczenie szpitalne (przypominamy, że za pierwsze 3 dni pobytu w szpitalu świadczenie nie przysługuje) 27 dni x 150 zł = zł świadczenie za pobyt na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej 3 dni x 300 zł = 900 zł świadczenie za rekonwalescencję 27 dni x 2 (podwójna liczba dni, za które wypłacono świadczenie szpitalne) x 75 zł = zł Pan Kowalski na pewno nie pożałował swojej decyzji o zapewnieniu sobie ochrony w sumie otrzymał zł za wszystkie niedogodności związane z okresem leczenia. Gdyby wybrał wariant srebrny, otrzymałby w sumie zł (2 700 zł zł zł). Taki sam wypadek jak Panu Kowalskiemu mógł się przydarzyć członkowi jego rodziny Małżonce, Dziecku. Dzięki wariantowi rodzinnemu są oni objęci taką samą ochroną jak Pan Kowalski i otrzymaliby identyczne świadczenia.

10 WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA KLIENTÓW SYGMA BANK ARTYKUŁ 1. DEFINICJE CZĘŚĆ I OGÓLNA Użyte w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1. biuro główne Towarzystwa biuro Towarzystwa, mieszczące się w Warszawie, przy ul. Przemysłowej 26, 4. Certyfi kat Ubezpieczenia dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego, 5. hospitalizacja pobyt w szpitalu służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia chorych na zlecenie lekarza. Hospitalizacją nie jest w rozumieniu niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia pobyt w szpitalu w celach rehabilitacyjnych, 6. niepoczytalność nieodwracalne zaburzenia neurologiczne i psychiczne powodujące niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji, 7. nieszczęśliwy wypadek niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 9. okres ubezpieczenia okres od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego do daty jej wygaśnięcia, 12. składka kwotę należną Towarzystwu z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu na podstawie niniejszej Umowy, wskazaną w Certyfi kacie Ubezpieczenia, 13. suma ubezpieczenia kwotę wskazaną w Certyfi kacie Ubezpieczenia, która określa maksymalne zobowiązanie Towarzystwa w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 14. szpital działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadający odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzania badań diagnostycznych i wykonywania zabiegów chirurgicznych i zatrudniający w pełnym wymiarze godzin zawodowy, wykwalifi kowany personel medyczny. Szpitalem nie jest dom opieki ani jakakolwiek placówka, której podstawowym statutowym zadaniem jest leczenie alkoholizmu lub innych uzależnień. Szpitalem nie są także ośrodki zdrowia, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, tj. sanatoria, prewentoria, szpitale uzdrowiskowe oraz zakłady opiekuńczo- -lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady rehabilitacyjne, 15. Towarzystwo Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 16. Ubezpieczający Sygma Banque Societe Anonyme (S.A.) Oddział w Polsce, 17. Ubezpieczony: a) Ubezpieczony główny osobę fi zyczną wymienioną w Certyfi kacie Ubezpieczenia, będącą stroną zawartej z Ubezpieczającym Umowy kredytowej, która ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 65 roku życia, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia i za którą została opłacona składka, b) Małżonek osobę pozostającą w związku małżeńskim z Ubezpieczonym głównym w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, która ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 65 roku życia, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia i za którą została opłacona składka, c) Dziecko dziecko Ubezpieczonego głównego, które ukończyło 1 rok życia, a nie ukończyło w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 21 roku życia, którego życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia i za które została opłacona składka, 18. Umowa umowę grupowego ubezpieczenia na życie oraz na wypadek następstw nieszczęśliwego wypadku wraz z załącznikami, jak również wszelkie oświadczenia zawarte w treści tych dokumentów lub ich załącznikach oraz ich wszystkie zmiany dokonane zgodnie przez Towarzystwo i Ubezpieczającego, 19. Umowa kredytowa umowę o kartę, umowę o korzystanie z karty, umowę o kredyt odnawialny lub umowę o kredyt konsolidacyjny i odnawialny, 20. Uposażony osobę uprawnioną do otrzymania świadczeń na wypadek śmierci Ubezpieczonego głównego, przewidzianych niniejszą Umową. Ubezpieczony główny może wskazać uposażonych poprzez złożenie pisemnego wniosku do Towarzystwa zawierającego imię, nazwisko, adres, PESEL, datę urodzenia oraz % sumy świadczenia przypadający wskazanej osobie. W przypadku niewskazania uposażonych, osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są osoby, które nabyły spadek po Ubezpieczonym głównym, 21. uszkodzenie ciała na potrzeby części III artykułu 4 niniejsza defi nicja oznacza fi zyczne obrażenie ciała Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w czasie trwania niniejszej Umowy, 22. zdolność ubezpieczeniowa wszystkie warunki, jakie musi spełnić osoba ubezpieczana, aby doszło do zawarcia Umowy. ARTYKUŁ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia Ubezpieczonego.

11 ARTYKUŁ 3. KWALIFIKACJA DO UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczonym głównym może zostać osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia: a) ukończyła 18 lat i nie ukończyła 64 lat oraz b) zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytową i umowa ta pozostaje w mocy, oraz c) w stosunku do której nie jest zablokowana transakcja zakupu lub wypłaty gotówki, ani nie jest zawieszone kredytowanie, oraz d) posiada obywatelstwo polskie. 2. Małżonek i Dziecko Ubezpieczonego głównego kwalifi kują się do ubezpieczenia pod warunkiem, że: a) Małżonek ukończył 18 lat i nie ukończył 64 lat oraz b) Dziecko ukończyło 1 rok życia i nie ukończyło 20 lat. 3. Jeżeli zostanie stwierdzone, w terminie trzech lat od objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, że wiek, datę urodzenia albo inne ważne informacje dotyczące Ubezpieczonego podano niezgodnie ze stanem faktycznym, a przy tym wpływa to na warunki Umowy, wówczas ważność ubezpieczenia na warunkach określonych w Umowie i świadczenia należne na jej podstawie określa się na podstawie faktycznego wieku i informacji. 4. Jeżeli wskutek podania nieprawdziwego wieku lub innych ważnych faktów Ubezpieczony został objęty ubezpieczeniem, chociaż zgodnie ze stanem faktycznym nie kwalifi kował się do ubezpieczenia, lub jeżeli takie oświadczenie spowodowało, że Ubezpieczony pozostał objęty ubezpieczeniem, chociaż powinien być z niego wyłączony zgodnie z warunkami i ograniczeniami zawartymi w treści Umowy, wówczas Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności. 5. Przystąpienie do ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego głównego wieku 64 lat jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego głównego, jego Małżonka i Dzieci, z wyjątkiem obowiązku zwrotu otrzymanej składki za każdego z nich. ARTYKUŁ 4. OPŁACANIE SKŁADEK 1. Składka jest ustalona przez Towarzystwo z uwzględnieniem rodzaju oraz wysokości udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okresu ubezpieczenia, poziomu ryzyka ubezpieczeniowego, w tym wieku i płci grupy uprawnionych do ubezpieczenia oraz opłat i kosztów zawarcia i obsługi Umowy, i w związku ze zmianą powyżej określonych parametrów może ulec zmianie w rocznicę zawarcia Umowy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa jeden miesiąc, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej. 3. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny miesiąc, o ile Ubezpieczający opłaci składkę, pod warunkiem spełnienia przez Ubezpieczonych warunku wieku określonego w części I artykule 1 punkcie 17 niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający jest zobowiązany do przekazywania Towarzystwu zgodnie z Umową sumy składek z tytułu ochrony ubezpieczeniowej z góry, w trybie miesięcznym oraz w terminie ustalonym pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem. 5. W przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki za dany miesiąc ochrona z tytułu niniejszej Umowy w stosunku do Ubezpieczonego, za którego nie została opłacona składka, ulega automatycznemu zawieszeniu. Okres zawieszenia może trwać nie dłużej niż 12 następujących po sobie miesięcy. Po upływie tego dwunastomiesięcznego okresu (w ciągu 30 dni od jego upływu) Towarzystwo wyśle do Ubezpieczającego wezwanie do opłacenia tej składki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego. Niezapłacenie składki we wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. Zapłacenie składki spowoduje wznowienie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego ochrona będzie wznowiona za miesiąc, za który została opłacona składka. 6. W ramach promocji dla Klientów Ubezpieczającego w okresie pierwszych dwóch miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej za kwotę równą miesięcznej składce wskazanej w Certyfi kacie Ubezpieczenia. ARTYKUŁ 5. POCZĄTEK I WYGAŚNIĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem wejścia w życie zmiany umowy kredytowej polegającej na objęciu Klienta Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy i umożliwiającej naliczanie przez Ubezpieczającego opłaty z tytułu objęcia ubezpieczeniem. 2. Przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie rozmowy telefonicznej może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w umowie kredytowej wymaganych dla objęcia Klienta Ubezpieczającego nowym ubezpieczeniem, przy czym w trakcie takiej rozmowy przystępujący do ubezpieczenia winien złożyć niezbędne oświadczenia, w tym dotyczące: a) wyrażenia zgody na przekazywanie Towarzystwu przez Ubezpieczającego danych osobowych Klienta Ubezpieczającego oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu objęcia Klienta przez Towarzystwo ochroną ubezpieczeniową w ramach wybranego przez Klienta wariantu ochronnego, b) upoważnienia Ubezpieczającego do odbioru w imieniu Klienta Ubezpieczającego korespondencji od Towarzystwa oraz upoważnienia Towarzystwa do przekazywania korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy na adres Ubezpieczającego.

12 3. Ochrona w stosunku do danego Ubezpieczonego jest świadczona w miesiącu, za który została opłacona za niego składka. 4. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego głównego z mocy niniejszego postanowienia w przypadku, gdy: a) Ubezpieczony został w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej uznany za niepoczytalnego z chwilą powstania stanu niepoczytalności, b) nastąpi wypłata świadczenia opisana w części II niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia, c) nie wpłynęła składka we wskazanym Ubezpieczającemu przez Towarzystwo terminie, o którym mowa w części I, artykule 4 punkcie 4, d) Ubezpieczony główny kończy 65 lat z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi to zdarzenie, e) rozwiązana została lub wygasła umowa kredytowa lub nastąpiło odstąpienie od niej, f) Ubezpieczony przestał spełniać warunki kwalifi kacji do ubezpieczenia określone w części I artykule 3, g) rozwiązana została Umowa w wyniku jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia. 5. Ochrona z tytułu niniejszej Umowy wygasa odpowiednio w stosunku do Małżonka lub Dziecka w przypadku, gdy: a) wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonego głównego z chwilą zaistnienia tego zdarzenia, b) Małżonek lub Dziecko w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zostało uznane za niepoczytalne z chwilą powstania stanu niepoczytalności, c) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Małżonek kończy 65 lat, d) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Dziecko kończy 21 lat. W przypadkach opisanych powyżej w podpunktach b), c) i d) ochrona ubezpieczeniowa wygasa wyłącznie w stosunku do osoby, której dotyczą zdarzenia powodujące wygaśnięcie niniejszej ochrony. 6. Ubezpieczony ma prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy poprzez przesłanie na adres Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia w tym względzie. Ochrona ubezpieczeniowa takiego Ubezpieczonego wygasa w ostatnim dniu miesiąca, w którym zakończył się określony w Umowie miesięczny okres rozliczeniowy, w trakcie którego Ubezpieczający otrzymał oświadczenie Ubezpieczonego o rezygnacji z ubezpieczenia. 7. Ubezpieczający może, na wniosek Ubezpieczonego, co do którego ochrona ubezpieczeniowa wygasła, ponownie włączyć go do ubezpieczenia, składając Towarzystwu oświadczenie w tym względzie. Ponowne włączenie do ubezpieczenia jest dopuszczalne, jeżeli Ubezpieczony w chwili złożenia takiego oświadczenia spełnia warunki kwalifi kacji do ubezpieczenia. W takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa trwa od początku miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia Towarzystwu o włączeniu Ubezpieczonego do ubezpieczenia. 8. Jeżeli Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana, obowiązek opłacania składek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytułu żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem zwrotu składek wpłaconych po rozwiązaniu Umowy. Opłacenie składki po rozwiązaniu Umowy i przyjęcie jej przez Towarzystwo nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań, oprócz jej zwrotu. ARTYKUŁ 6. WSKAZANIE I ZMIANA UPOSAŻONEGO 1. W przypadku wszystkich Umów, również tych zawartych na cudzy rachunek, Ubezpieczony ma prawo do samodzielnego wskazania i zmiany Uposażonego przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym będącym w posiadaniu Towarzystwa. 2. Zmiana Uposażonego dochodzi do skutku po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego artykułu. Wszelkie wypłaty lub inne czynności dokonane przed dostarczeniem oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, do Towarzystwa, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, skutkują zwolnieniem Towarzystwa z wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy. 3. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. 4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby Uposażonego, suma ubezpieczenia przypada spadkobiercom Ubezpieczonego w częściach, w jakich po nim dziedziczą. ARTYKUŁ 7. ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 1. Zawiadomienie o roszczeniu Zgłoszenie roszczenia jest skuteczne pod warunkiem przedłożenia Towarzystwu wszystkich dokumentów, określonych poniżej: a) w przypadku śmierci Ubezpieczonego głównego Uposażony składa: skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (kopię), formularz Dokumentacja Zgonu Oświadczenie Zgłaszającego, kopię dwóch dokumentów tożsamości Uposażonego lub spadkobiercy, Certyfi kat Ubezpieczenia; e) w przypadku pobytu w szpitalu oraz rekonwalescencji będących następstwem nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony składa: formularz Zgłoszenie roszczenia Oświadczenie Zgłaszającego (CL I-06),

13 formularz Zgłoszenie roszczenia Oświadczenie Lekarza (CL I-07), kopię karty informacyjnej pobytu w szpitalu zawierającej niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia diagnozy lekarskiej, zastosowanego leczenia, a w szczególności leczenia operacyjnego wraz z wynikami badań, kopię protokołu powypadkowego policji, prokuratury, sądu, o ile osoba zgłaszająca roszczenie jest w ich posiadaniu lub podanie adresu i nazwy placówki prowadzącej sprawę, w przypadku wypadków w pracy protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu poza granicami Polski osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do przedstawienia kopii dokumentacji medycznej przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski. Roszczenie powinno zostać zgłoszone Towarzystwu w ciągu 14 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwo może uzależnić przyznanie świadczenia, opisanego w części III niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia, od przedstawienia dowodu, że pobyt w szpitalu i rekonwalescencja nastąpiły wskutek nieszczęśliwego wypadku. 2. Zgłoszenie roszczenia W przypadku zgłoszenia roszczenia Towarzystwo przesyła zgłaszającemu roszczenie formularze, których wypełnienie pozwoli na uzyskanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia z tytułu Umowy oraz odpowiedzialności Towarzystwa. Wypełnione formularze powinny zostać odesłane do Towarzystwa wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Towarzystwo. 3. Badania medyczne Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań Ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez Towarzystwo w celu potwierdzenia zasadności roszczenia zgodnie z warunkami Umowy. Ubezpieczony jest zobowiązany na żądanie i koszt Towarzystwa poddawać się w trakcie postępowania roszczeniowego badaniom lekarskim z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi i treścią części III niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Wszelkie świadczenia należne z tytułu Umowy zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań. 4. Wypłata świadczeń Świadczenie opisane w części II niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia jest wypłacane Uposażonym. Świadczenie opisane w części III w artykule 4 niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia jest wypłacane Ubezpieczonemu. Po otrzymaniu i zbadaniu dowodów Towarzystwo ma prawo zaakceptować lub odrzucić roszczenie o wypłatę świadczenia zgodnie z postanowieniami Umowy. Wypłata należnego świadczenia zostanie dokonana w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 [słownie: czternastu] dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo wszystkich wymaganych dokumentów. 5. Dodatkowe informacje Towarzystwo zastrzega sobie prawo do występowania z wnioskami do policji, prokuratury, sądów, a także placówek medycznych i innych właściwych instytucji publicznych o dodatkowe informacje dotyczące okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego celem ustalenia zasadności wypłaty świadczenia. ARTYKUŁ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa może być rozwiązana: a) na podstawie pisemnego porozumienia stron na warunkach określonych w porozumieniu, b) przez Ubezpieczającego za pisemnym zawiadomieniem Towarzystwa o wypowiedzeniu, przy czym okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, z zastrzeżeniem, że Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa trzymiesięczny okres od chwili złożenia wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Towarzystwo, Umowa może zostać rozwiązana przez Ubezpieczającego ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania powyższego okresu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia Umowy ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonego obowiązuje do dnia rozwiązania Umowy grupowego ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia okresu, za jaki opłacono składkę. Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na roszczenia powstałe przed dniem jej wygaśnięcia. ARTYKUŁ 9. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA Ubezpieczony ma prawo do złożenia Ubezpieczającemu pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty objęcia go ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w takim przypadku w chwili otrzymania rezygnacji przez Ubezpieczającego. Zwrot składki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo pisemnego oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji z ubezpieczenia. Towarzystwo zastrzega sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. ARTYKUŁ 10. PRAWA UBEZPIECZAJĄCEGO WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z zastrzeżeniem praw Ubezpieczonego lub Uposażonego określonych Umową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, wszelkie prawa z tytułu Umowy przysługują Ubezpieczającemu.

14 ARTYKUŁ 11. PODATKI Wszelkie podatki winny być uiszczane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków dochodowych od osób fi zycznych i prawnych. ARTYKUŁ 12. ROZPATRYWANIE SKARG, PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW 1. Wszelkie skargi i zażalenia wynikające z wykonywania Umowy winny być przesłane na adres biura głównego Towarzystwa do działu obsługi klienta. Towarzystwo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyśle do osoby skarżącej odpowiedź na skargę lub zażalenie. 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z nią związane pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla biura głównego Towarzystwa albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionych z tytułu Umowy. ARTYKUŁ 13. POSTANOWIENIA KOLIZYJNE Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia a postanowieniami Certyfi katu Ubezpieczenia rozstrzygają postanowienia tego ostatniego. CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Towarzystwo wypłaci Uposażonemu sumę ubezpieczenia określoną w Certyfi kacie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego głównego nastąpi w okresie ubezpieczenia. CZĘŚĆ III UBEZPIECZENIE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Jeżeli Ubezpieczony dozna fizycznych obrażeń lub uszkodzeń ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku, Towarzystwo wypłaci świadczenie opisane w artykule 4 niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w niniejszym ubezpieczeniu dodatkowym, niezależnie od innych świadczeń należnych z tytułu Umowy. ARTYKUŁ 4. ZAKRES OCHRONY I ŚWIADCZENIA Z TYTUŁ POBYTU W SZPITALU ORAZ REKONWALESCENCJI W WYNIKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 1. ŚWIADCZENIE SZPITALNE Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obejmuje Ubezpieczonego głównego oraz Małżonka i Dzieci Ubezpieczonego głównego, jeżeli została za nich opłacona składka w wariancie rodzinnym i pod warunkiem, że Ubezpieczony główny zadeklarował przystąpienie do takiego wariantu. Na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego i w zakresie określonym w niniejszym artykule Towarzystwo, niezależnie od innych świadczeń należnych z tytułu Umowy, wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie szpitalne, którego dzienna wysokość jest wskazana w Certyfi kacie Ubezpieczenia jako suma ubezpieczenia z tytułu tego świadczenia, jeżeli w następstwie uszkodzenia ciała, które powstało po rozpoczęciu ochrony przewidzianej niniejszym ubezpieczeniem dodatkowym, Ubezpieczony przez przynajmniej 3 kolejne dni podlegał hospitalizacji jako stały pacjent. Świadczenie szpitalne jest płatne od 4 dnia hospitalizacji za dni następujące po pierwszych 3 dniach. Okres hospitalizacji, za który naliczane jest świadczenie za pobyt w szpitalu dla każdego nieszczęśliwego wypadku w ciągu trwania niniejszego ubezpieczenia dodatkowego nie może przekroczyć 180 dni. W przypadku hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów medycznych, Ubezpieczony otrzyma świadczenie szpitalne w podwójnej wysokości, określonej w Certyfi kacie Ubezpieczenia, płatne od 1 dnia i przez okres pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej nie dłuższy niż 30 dni. Następujące po sobie okresy hospitalizacji spowodowane tymi samymi przyczynami będą uznawane za spowodowane tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, chyba że okres między tymi hospitalizacjami będzie dłuższy niż 12 miesięcy.

15 2. ŚWIADCZENIE REKONWALESCENCYJNE Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu rekonwalescencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku obejmuje Ubezpieczonego głównego oraz Małżonka i Dzieci Ubezpieczonego głównego, jeżeli została za nich opłacona składka w wariancie rodzinnym i pod warunkiem, że Ubezpieczony główny zadeklarował przystąpienie do takiego wariantu. Jeżeli, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego, Ubezpieczony po hospitalizacji pozostaje w domu w celu rekonwalescencji, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego i w zakresie określonym w niniejszym artykule, niezależnie od innych świadczeń należnych z tytułu Umowy, świadczenie rekonwalescencyjne, którego dzienna wysokość jest wskazana w Certyfi kacie Ubezpieczenia jako suma ubezpieczenia z tytułu rekonwalescencji. Świadczenie to będzie płatne za podwójną ilość dni, za które Ubezpieczony otrzymał świadczenie szpitalne. ARTYKUŁ 5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO 3. Ubezpieczenie dodatkowe nie obejmuje ochroną przypadków hospitalizacji i rekonwalescencji Ubezpieczonego wynikających lub związanych z: a) rozmyślnym samookaleczeniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa, choćby w stanie zniesionej lub ograniczonej poczytalności, b) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem, c) ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym oraz jakąkolwiek chorobą narządów kobiecych, d) jakimkolwiek leczeniem szpitalnym bądź zabiegiem chirurgicznym z powodu choroby, e) chirurgią plastyczną lub kosmetyczną, z wyłączeniem likwidacji skutków wypadków objętych niniejszą umową dodatkową, f) wykonaniem rutynowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań rentgenowskich, g) wszelkimi chorobami nerwowymi i umysłowymi, kuracją wypoczynkową lub leczeniem skutków spożycia alkoholu, narkotyków lub środków o podobnym działaniu, h) wszelkimi uszkodzeniami ciała lub chorobami istniejącymi przed datą wejścia w życie niniejszej umowy dodatkowej, i) na skutek wypadku wynikłego z faktu pozostawania Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, j) jakąkolwiek infekcją, która powstała w trakcie hospitalizacji, k) chorobą wywołaną bezpośrednio albo pośrednio przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny wirus lub chorobę, l) uszkodzeniem ciała wywołanym lub pozostającym w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa, rozmyślnym udziałem w innym czynie niedozwolonym, innym naruszeniem prawa lub stawianiem oporu podczas aresztowania lub zatrzymania, m) jakąkolwiek opieką bądź leczeniem w ośrodku zdrowia, w ośrodku lecznictwa otwartego lub w ośrodku rehabilitacji, n) działaniami wojennymi lub zbrojnymi zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i wewnętrznym, gwałtownymi zdarzeniami o charakterze rewolucji, buntu lub rebelii, przewrotem, zamachem stanu, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, kwarantanną, promieniowaniem jądrowym lub stosowaniem energii jądrowej zarówno w warunkach pokojowych, jak i podczas wojny, o) pełnieniem służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, p) przelotem samolotem lub jakimkolwiek innym powietrznym środkiem transportu, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych. W przypadku opisanym w punkcie o) Towarzystwo zwróci składkę w wysokości proporcjonalnej do okresu odbywania przez Ubezpieczonego służby wojskowej. Zwrot składki, o którym mowa powyżej, nie dotyczy okresu odbywania przez Ubezpieczonego służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego. 4. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy nie będą objęte także osoby z chorobami kręgosłupa, które to choroby w ciągu trzech lat przed datą objęcia ochroną spowodowały nieobecność Ubezpieczonego w pracy dłuższą niż dziesięć dni. Warszawa, dnia 15 października 2007 roku Jacek Pastuszka Iwona Ochocka Prezes Zarządu Towarzystwa Członek Zarządu Towarzystwa

16 SYGMA BANK POLSKA Sygma Bank Polska należy do międzynarodowej Grupy LaSer. Grupa LaSer, nansowe w 8 europejskich państwach ponad 10 milionom Klientów. Celem działalności Sygma Bank Polska jest dostarczanie nowoczesnych usług nansowych prywatnym odbiorcom. W naszej ofercie znajdują się karty kredytowe, kredyty gotówkowe, kredyty ratalne oraz ubezpieczenia. Jednym z przywilejów dostępnych tylko dla Klientów Sygma Bank Polska jest program ubezpieczeniowy MediWsparcie Amplico Life S.A. oferowany na bardzo atrakcyjnych warunkach.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Hospitalizacja Plus parametry techniczne

Hospitalizacja Plus parametry techniczne Hospitalizacja PLUS Hospitalizacja Plus parametry techniczne Wiek Ubezpieczonego: Okres ubezpieczenia: Karencja 0,5 62 lat do 65 roku życia, nie dłużej niż umowa główna 30 dni dla choroby 180 dni leczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA PODSTAWOWA INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W PAKIECIE UBEZPIECZENIOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA PODSTAWOWA INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W PAKIECIE UBEZPIECZENIOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA PODSTAWOWA INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W PAKIECIE UBEZPIECZENIOWYM ARTYKUŁ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK ZDIAGNOZOWANIA NOWOTWORU NARZĄDÓW KOBIECYCH DLA KLIENTEK SYGMA BANK

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK ZDIAGNOZOWANIA NOWOTWORU NARZĄDÓW KOBIECYCH DLA KLIENTEK SYGMA BANK SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK ZDIAGNOZOWANIA NOWOTWORU NARZĄDÓW KOBIECYCH DLA KLIENTEK SYGMA BANK CZĘŚĆ I OGÓLNA ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Użyte w niniejszych szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozszerzamy. dodatkowe. wysokość ŚWIADCZENIa. ochrony ubezpieczeniowej. Zadzwonimy do Ciebie, abyś mogł a skorzystać z naszej oferty!

Rozszerzamy. dodatkowe. wysokość ŚWIADCZENIa. ochrony ubezpieczeniowej. Zadzwonimy do Ciebie, abyś mogł a skorzystać z naszej oferty! Rozszerzamy ofertę Sygma Bank POLSKA! dodatkowe i Dobrowolne programy ubezpieczeniowe! wysokość ŚWIADCZENIa w zależności od wariantu nawet DO 67.000 zł (w wariancie złotym plus) DWA pierwsze miesiące ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Okres Ubezpieczenia. Wiek Przystąpienia. Ryzyka SU w tys. PLN Cena. Śmierć NW 30-1000* 0,009 SU Trwałe Inwalidztwo NW

Umowy Dodatkowe. Okres Ubezpieczenia. Wiek Przystąpienia. Ryzyka SU w tys. PLN Cena. Śmierć NW 30-1000* 0,009 SU Trwałe Inwalidztwo NW UMOWY DODATKOWE *Od do 2-6 roku SU ulega podwyższeniu o 10% wartości początkowej Umowy Dodatkowe Ryzyka SU w tys. PLN Cena Wiek Przystąpienia Okres Ubezpieczenia Asekuracja 2000+ Śmierć NW 30-1000* Trwałe

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Hospitalizacja Plus

Karta Produktu Hospitalizacja Plus Karta Produktu Hospitalizacja Plus W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Ubezpieczeniowy pakiet medyczny Hospitalizacja Plus. Karta Produktu nie jest częścią umowy ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Wsparcie Szpitalne Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy MetLife

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, wydanie piąte, sierpień 2011. Warunki

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GPI/2017/1 DLA UCZESTNIKÓW WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTOWANIA O NAZWIE AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY

WARUNKI OGÓLNE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GPI/2017/1 DLA UCZESTNIKÓW WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTOWANIA O NAZWIE AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY WARUNKI OGÓLNE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GPI/2017/1 DLA UCZESTNIKÓW WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTOWANIA O NAZWIE AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY Informacja o postanowieniach zawartych we wzorcach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Wsparcie Szpitalne

Karta Produktu Wsparcie Szpitalne Karta Produktu Wsparcie Szpitalne Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie Parametry Podstawowe Wiek zawarcia umowy: 18-70 lat (ale ubezpieczony nie może mieć więcej niż 75 lat w dniu zakończenia umowy). Okres trwania umowy: - do

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia nr 9926ST16 (SWU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia nr 9926ST16 (SWU) Szczególne Warunki Ubezpieczenia nr 9926ST16 (SWU) Informacja dotycząca ubezpieczenia w zakresie: Postanowienia Szczególnych Warunków Ubezpieczenia: 1. przesłanek wypłaty świadczenia 12 2. ograniczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OW/033/2 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OW/033/2 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo