PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania i Produkty DZIAŁANIE 17 2 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

3 PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG Wprowadzenie Niniejszy przegląd to szybki przewodnik po naszej ofercie, rozszerzonej w wyniku przejęcia innych firm, między innymi: webmethods i IDS Scheer. Trzy kategorie naszych rozwiązań pozwalają efektywnie usprawniać, dostosowywać i prowadzić działalność każdej firmy i organizacji. W każdym z tych obszarów oferujemy specjalistyczne produkty do rozwiązywania często spotykanych problemów biznesowych, od przygotowywania procesów biznesowych i zarządzania nimi, przez integrację i dostarczanie rozwiązań, po użytkowanie aplikacji o znaczeniu krytycznym. Enterprise Business Process Management USPRAWNIANIE Business Infrastructure DOSTOSOWANIE Enterprise Data DZIAŁANIE Process Improvement Business Process Transformation Enterprise Architecture Management Process-Driven SAP Management Process Intelligence Governance Risk & Compliance Główne rozwiązania Application Integration B2B Integration Service-Oriented Architecture SOA Governance & Lifecycle Management Data Management Application Development Mainframe Integration webmethods Business Process Management Suite ARIS Business Architect ARIS Business Designer ARIS IT Architect ARIS MashZone ARIS Business Optimizer ARIS Process Performance Manager ARIS Business Simulator ARIS Process Governance webmethods Optimize for Process Główne rozwiązania webmethods Integration Server webmethods Trading Networks webmethods Broker CentraSite ActiveSOA webmethods Adapters webmethods ActiveTransfer webmethods EDI Module webmethods estandards webmethods Mediator webmethods Insight Data Archiving for Adabas Adabas Manager Adabas SOA Gateway Adabas SQL Gateway Event Replicator for Adabas Optimize for Infrastructure: Mainframe Edition NaturalONE Natural Engineer Natural SQL Gateway webmethods EntireX 3

4 ENTERPRISE BPM USPRAWNIANIE Rozwiązania Enterprise BPM umożliwiają przekształcanie i modernizowanie procesów zarówno w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Za pomocą tych rozwiązań można standaryzować, usprawniać i mierzyć procesy biznesowe oraz zarządzać nimi. Z uwagi na fakt, że Enterprise BPM zawiera narzędzia przydatne we wszystkich fazach cyklu życia projektu i ułatwiające współpracę wszystkich uczestników procesu, biznes i IT współdziałają ze sobą w nowy, efektywny sposób, co zwiększa wydajność procesów. Elastyczność, jaką zapewnia system Enterprise BPM, umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania rynku i nowe potrzeby biznesowe. Oferując pakietowane platformy spełniające wymagania ogólne i branżowe, rozwiązania Software AG Enterprise BPM inspirują działania przynoszące maksymalne korzyści firmie, zgodne z najlepszymi procedurami postępowania przyjętymi w branży. Rozwiązania Enterprise BPM: Process improvement Rozwiązanie Software AG Business Process Improvement dopasowuje strategię, działania, pracowników i aplikacje do celów przedsiębiorstwa, wykorzystując kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do ilościowego określania celów, modelowania procesów, koncentracji działań i oceny wydajności. Użycie połączonych możliwości Business Process Management (BPM) ze sprawdzoną platformą integracji umożliwia tworzenie efektywnych, przejrzystych i elastycznych procesów, które zwiększają konkurencyjność. Główne produkty: webmethods Business Process Management Suite webmethods Composite Application Framework webmethods Reporting Business Process Transformation Rozwiązanie Software AG Business Process Transformation ułatwia przedsiębiorstwom analizę i optymalizację procesów biznesowych oraz zharmonizowanie działań usprawniających procesy ze strategią i zadaniami mającymi na celu optymalizację kosztów, czasu i jakości. Dzięki temu rozwiązaniu usprawnianie procesów jest realizowane przez biznes, umożliwiając użytkownikom biznesowym projektowanie wydajne, optymalnych procesów, które można efektywnie wdrażać w skali całego przedsiębiorstwa. 4 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

5 Główne produkty: ARIS BSC ARIS Business Architect ARIS Business Designer ARIS Business Optimizer ARIS Business Publisher ARIS Business Rules Designer ARIS Business Simulator ARIS Process Governance ARIS Six Sigma Enterprise Architecture Management Rozwiązanie Software AG Enterprise Architecture Management zawiera najlepsze na rynku narzędzie w zakresie zarządzania Architekturą Korporacyjną (Enterprise Architecture), używane przez klientów na całym świecie do zcentralizowanego analizowania i planowania ich procesów biznesowych, aplikacji, danych i infrastruktury. Aby poprawić informatyczne wsparcie procesów, rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorstwom dostarczanie wartości dodanej w ramach inicjatyw związanych z Architekturą Korporacyjną, umożliwiając analizy procesów biznesowych, dostosowanie środowisk IT do celów biznesowych, zarządzanie wymaganiami, zarządzanie portfolio aplikacji i technologii, oraz wiele innych funkcjonalności. Główne produkty: ARIS BSC ARIS Business Architect ARIS Business Optimizer ARIS IT Architect ARIS IT Inventory ARIS Process Governance ARIS SOA Architect ARIS UML Designer Process-Driven SAP Management Rozwiązanie Process-Driven SAP Management ułatwia firmom wdrażanie, aktualizację i roll-out systemów SAP w skali światowej, na każdym etapie cyklu życia systemu od strategii i analizy wymagań, przez projektowanie wdrożenia, aż po konfigurowanie, testowanie, szkolenia i uruchomienie systemu. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mają pewność, że procesy zaimplementowane w SAP będą odzwierciedlać strategię firmy i spełniać wymagania działów sprzedaży, marketingu, zaopatrzenia i produkcji. 5

6 Główne produkty: ARIS BI Modeler ARIS Business Architect for SAP ARIS Business Publisher webmethods Optimize for SAP Process Intelligence Rozwiązanie Software AG Process Intelligence mierzy wskaźniki KPI w rzeczywistych procesach biznesowych, wykorzystując analizę opartą na eksploracji procesów. Pokazuje ono kadrze kierowniczej kompleksowy obraz procesów w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie obiektywnych decyzji oraz określanie ewentualnych ulepszeń i wprowadzanie ich. Główne produkty: ARIS MashZone ARIS Performance Dashboard ARIS Process Performance Manager webmethods Optimize for Process Governance Risk & Compliance Rozwiązanie Governance, Risk & Compliance Management odnosi się do wymagań stawianych przez przepisy prawne oraz wewnętrzne i zewnętrzne regulacje. Obejmuje identyfikację procesów obarczonych ryzykiem, ocenę ryzyka, wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej i monitorowanie jej efektywności. To zorientowane procesowo rozwiązanie umożliwia organizacjom wdrożenie i obsługę systemu zarządzania zgodnością w skali całego przedsiębiorstwa. Główne produkty: ARIS BSC ARIS Business Architect ARIS Business Optimizer ARIS Business Publisher ARIS Performance Dashboard ARIS Process Governance ARIS Process Performance Manager ARIS Risk & Compliance Manager 6 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

7 Produkty Enterprise BPM: ARIS BI Modeler ARIS BI Modeler umożliwia automatyczną redokumentację aktualnej struktury SAP Business Intelligence (BI) z wykorzystaniem zintegrowanego interfejsu SAP BI. Narzędzie to umożliwia modelowanie scenariuszy end-to-end, od wymagań strategicznych i operacyjnych związanych z procesami, aż po ich wdrożenie w systemie SAP BI. Produkt ten pozwala uzyskać najwyższy poziom transparentności w odniesieniu do wdrożonych wymagań oraz nadmiarowości i harmonizacji w najkrótszym możliwym czasie. ARIS BSC ARIS BSC dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi do zaprojektowania, wdrożenia, zarządzania i bieżącego dostosowywania projektów strategicznych w zakresie Balanced Scorecard (BSC). Rozwiązanie to umożliwia definiowanie celów korporacyjnych oraz zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi, udostępniając przy tym szereg raportów dotyczących wskaźników efektywności i działań. Za pomocą ARIS BSC można szybko zdefiniować cele strategiczne firmy oraz okreslić zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy nimi w ramach wszystkich perspektyw BSC. ARIS Business Architect Narzędzie ARIS Business Architect umożliwia profesjonalne zarządzanie procesami biznesowymi w skali całego przedsiębiorstwa. Oferuje maksymalną elastyczność w modelowaniu, analizie i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz rozbudowanych funkcjonalności w zakresie administracją centralnym repozytorium ARIS. Oprócz sprawdzonych metod, takich jak łańcuch procesów sterowanych zdarzeniami (Event-driven Process Chain EPC), ARIS wspiera także standardy takie jak BPMN, BPEL i UML oraz inne koncepty architektoniczne. ARIS Business Architect for SAP Rozwiązanie ARIS Business Architect for SAP umożliwia firmom definiowanie wymagań biznesowych z perspektywy procesów w projektach związanych z wdrażaniem/aktualizacją systemów SAP. Wymagania biznesowe mapowane w ramach modeli procesów, mogą dodatkowo zostać uzupełnione o wszystkie niezbędne informacje oraz poddane analizie. Powstałe w ten sposób modele procesów są ważnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji biznesowych i gwarantują wdrożenie wymaganych procesów w systemie SAP. ARIS Business Designer ARIS Business Designer jest opartym o technologię internetową narzędziem do kompleksowego modelowania i analiz procesów biznesowych. Dzięki intuicyjnym funkcjom projektowania i automatycznego modelowania umożliwia on szybkie modelowanie i analizowanie procesów biznesowych nawet użytkownikom bez zaawansowanych umiejętności technicznych. Dzięki 7

8 centralnemu repozytorium ARIS Business Designer pozwala na zespołowe projektowanie procesów również z udziałem osób spoza przedsiębiorstwa. ARIS Business Rules Designer ARIS Business Rules Designer umożliwia użytkownikom biznesowym oraz innym pracownikom nie posiadającym kwalifikacji technicznych opisywanie złożonych reguł i ich łatwe integrowanie z modelami procesów biznesowych. Opatentowane technologie ułatwiają rozwiązywanie problemów z kompletnością reguł lub konfliktami pomiędzy nimi. Dodatkowo - zaprojektowane reguły biznesowe mogą zostać przekonwertowane do postaci możliwych do automatycznej realizacji usług sieciowych, znacznie przyspieszając ich wdrożenie. ARIS Business Optimizer ARIS Business Optimizer to oparte o technologię internetową narzędzie do optymalizacji procesów z wykorzystaniem wskaźników KPI. Zapewnia ono transparentność procesów poprzez modelowanie struktury operacyjnej i organizacji procesów, dostarczając jednocześnie opartych o wskaźniki efektywności (KPI) informacji dotyczących działań IT oraz zarządzania kosztami. ARIS Business Optimizer ułatwia użytkownikom definiowanie najlepszych praktyk i podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o analizy procesów. ARIS Business Publisher Narzędzie ARIS Business Publisher umożliwia generowanie internetowych portali procesowych, zapewniających ciągły, dostęp do informacji o procesach lub architekturze IT w skali całego przedsiębiorstwa, minimalizując jednocześnie koszty związane z udostępnieniem i utrzymywaniem tych informacji. Zintegrowane funkcje zarządzania dostępem, udostępniają poszczególnym grupom użytkowników tylko takizakres informacji, który jest niezbędny dla właściwego zrozumienia pełnionej roli w organizacji. Takie rozwiązanie zapobiega zalewaniu użytkowników nadmiarem danych oraz chroni krytyczne dla organizacji informacje o procesach. Pełna integracja z portalami korporacyjnymi i systemami zarządzania dokumentami ułatwia wdrożenie produktu w całym przedsiębiorstwie. ARIS Business Simulator Narzędzie ARIS Business Simulator, to oparty o technologię internetową symulator procesów biznesowych, umożliwiający ich szybką analizę i usprawnienie. Scenariusze typu co-jeśli umożliwiają intuicyjną identyfikację wąskich gardeł w dostępie do zasobów oraz słabych punktów w procesach, ułatwiając tym samym poprawę ich sprawności oraz efektywności kosztowej, wspierając inicjatywy doskonalące procesy takie jak re-inżynieria, optymalizacja i analizy procesów, benchmarking oraz planowanie zasobów. ARIS IT Architect ARIS IT Architect umożliwia ekspertom odpowiedzialnym za rozwój IT dokumentowanie 8 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

9 i analizy aktualnych środowisk informatycznych w łatwy i intuicyjny sposób, z wykorzystaniem metodyki ARIS. ARIS IT Architect wspiera kluczowe standardy w zakresie Architektury Korporacyjnej (takie jak DODAF, TOGAF, Zachmann i ArchiMate), co ułatwia tworzenie ustrukturyzowanej dokumentacji komponentów IT. Ujednolica to standardy informatyczne w całym przedsiębiorstwie, stanowiąc podstawę realizacji przyszłych projektów w zakresie dopasowania struktur IT do celów korporacyjnych oraz procesów biznesowych. ARIS IT Inventory ARIS IT Inventory decentralizuje zarządzanie aplikacjami IT. Interfejs oparty o przeglądarkę internetową pozwala administratorom systemów w krótkim czasie profesjonalnie zarządzać aplikacjami, technologiami oraz informacjami o infrastrukturze. Produkt ten, zgodny z branżowymi standardami w zakresie Architektury Korporacyjnej, może być podstawą długoterminowego planowania rozwoju zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. ARIS MashZone System ARIS MashZone umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie funkcjonalnych aplikacji hybrydowych (ang. mashups) do analizy wskaźników KPI dotyczących ich obszaru działalności. Typowe zastosowania to ocena kampanii marketingowych, analiza działań konkurencji, badanie zadowolenia klientów i analizy finansowe. Funkcje Web 2.0 umożliwiają łatwe współużytkowanie biznesowych aplikacji hybrydowych. ARIS Performance Dashboard Rozwiązanie ARIS Performance Dashboard łączy w sobie najnowszą technologię Flash oraz zagregowane informacje o kompletnych procesach biznesowych. Zapewnia szybką, dostosowaną do potrzeb użytkownika prezentację informacji o procesach, takich jak interaktywne Łańcuchy procesów, widoki kompaktowe, informacje o trendach i wskaźnikach KPI. ARIS Process Governance ARIS Process Governance umożliwia użytkownikom biznesowym łatwe i czytelne definiowanie, uruchamianie i optymalizowanie procesów zarządczych. Menedżerowie zarządzający architekturą IT mogą definiować i wdrażać profesjonalne ścieżki zatwierdzeń, efektywne zarządzać architekturą i portfolio IT oraz wdrażać procesy związane z zarządzaniem tym obszarem organizacji. Dzięki temu kierownictwo może dostosowywać przyjętą w organizacji politykę do wymogów zgodności z przepisami i wdrażać ją w skali całego przedsiębiorstwa. ARIS Process Performance Manager Produkt ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) ułatwia przedsiębiorstwom ocenę aktywnych procesów biznesowych z uwzględnieniem czynników czasowych, kosztowych, 9

10 liczbowych i jakościowych. PPM monitoruje przepływ pracy, pozwala na analizę procesów wg różnych kryteriów, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji. Automatyczne badanie procesów zapewnia intuicyjną, graficzną wizualizację rzeczywistych przepływów i umożliwia użytkownikom szybką eksplorację aż do poziomu transakcji, co pozwala określić najlepsze praktyki. ARIS Risk and Compliance Manager Organizacje muszą zapewnić oraz w razie potrzeby wykazać zgodność realizowanych przepływów pracy z szerokim zakresem wymogów prawnych oraz standardów. ARIS Risk & Compliance Manager to intuicyjne narzędzie pomagające w przeprowadzaniu testów zgodności, dostarczając właściwy przepływ pracy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Narzędzie umożliwia przedsiębiorstwom efektywnie realizować wymagane działania w zakresie zapewniania zgodności ponadto może zostać łatwo rozszerzone tak, aby uwzględniało nowe przepisy lub standardy. ARIS Six Sigma Narzędzie ARIS Six Sigma wspomaga inicjatywy projektowe z użyciem metody Six Sigma, umożliwiając automatyczny dostęp do wymaganych danych procesowych oraz komunikację rezultatów w ramach całego przedsiębiorstwa. ARIS Six Sigma dostarcza narzędzia i metody dostosowane do różnych standardów modelowania, od definiowania zakresu (SIPOC) ixokreślania obszarów problemowych (wykresy rybiej ości) po definiowanie mierzalnych, kluczowych czynników sukcesu (diagramy CTX) oraz tworzenie raportów w postaci wykresów RASCI. Zapewnia także ścisłą integrację z najlepszym na rynku oprogramowaniem do analizy statystycznej w projektach Six Sigma MINITAB. ARIS SOA Architect Rozwiązanie ARIS SOA Architect dostosowuje realizowane w organizacji działania związane zxzarządzaniem Architekturą Zorientowaną na Usługi (SOA) z procesami biznesowymi. Ułatwia ono identyfikację usług umożliwiających automatyzację odpowiednich działań biznesowych. Usługi i działania biznesowe po połączeniu umożliwiają automatyczne wygenerowanie wykonywalnych modeli procesów BPEL, które mogą być uruchamiane na różnych platformach BPM. ARIS UML Designer ARIS UML Designer łączy procesy biznesowe z procesami rozwoju oprogramowania. Modelujący procesy i deweloperzy UML współpracują ze sobą za pośrednictwem internetowego środowiska zarządzania zmianami. Produkt ten umożliwia łatwe tworzenie i przekazywanie dokumentacji deweloperskiej wspierając wszystkie typy diagramów w notacji UML. 10 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

11 webmethods Business Process Management Suite webmethods Business Process Management Suite (BPMS) to łatwy w użyciu, w pełni zintegrowany pakiet, który łączy w sobie funkcje projektowania, modelowania, wykonywania i monitorowania procesów oraz zarządzania nimi. Obsługuje wszystkie rodzaje scenariuszy ukierunkowane na pracownika, na integrację, na formularze i na dokumenty. Jest w pełni zintegrowany z produktem webmethods Integration Server, co daje użytkownikom sprawdzoną platformę do całkowitej automatyzacji procesów oraz ich skalowania w wymaganym zakresie. webmethods Composite Application Framework webmethods Composite Application Framework (CAF) to rozbudowana platforma interfejsu użytkownika, która obsługuje wszystkie aspekty złożonych aplikacji, w tym funkcję przeciągnij i upuść, tryb WYSIWIG, elementy sterujące konfiguracji standardowej oraz zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami i bezpieczeństwa. Platforma zapewnia najwyższy poziom elastyczności obsługi aplikacji BPM i SOA oraz znacznie upraszcza proces tworzenia funkcjonalnych interfejsów użytkownika. webmethods Optimize for Process Rozwiązanie webmethods Optimize for Process daje użytkownikom biznesowym wgląd wxprocesy w czasie rzeczywistym. Oferuje intuicyjne funkcje monitorowania, ostrzegania ixanalizy oparte na wskaźnikach KPI. Menedżerowie procesów mogą rozpoznawać problemy, szybko ustalać ich przyczyny i natychmiast podejmować działania w celu zwiększenia wydajności. Produkt ten został również wyposażony w unikalne funkcje uczenia się i prognozowania służące do przewidywania problemów i zapobiegania im. webmethods Optimize for SAP Produkt webmethods Optimize for SAP to rozwiązanie do bieżącego monitorowania procesów biznesowych systemu SAP. Ułatwia właścicielom procesów biznesowych ich zrozumienie i zwiększanie wydajności przez wskazywanie ewentualnych ulepszeń na podstawie szczegółowej analizy wskaźników KPI oraz innych miar procesów. Ponadto produkt ten powiadamia menedżerów procesów o aktualnych i potencjalnych problemach za pośrednictwem przesyłanych na bieżąco ostrzeżeń oraz kokpitów menedżerskich dostępnych przez przeglądarkę internetową. webmethods Reporting System webmethods Reporting to rozwiązanie klasy Business Intelligence do sporządzania raportów z analizy danych biznesowych, w pełni zintegrowane z pakietem webmethods. Umożliwia tworzenie i udostępnianie raportów z wykorzystaniem aktualnych danych z całego zestawu produktów webmethods. Produkt zawiera zestaw gotowych szablonów raportów i umożliwia sporządzanie własnych na podstawie danych z dowolnego projektu opartego na produktach webmethods. 11

12 Pakiet rozwiązań i produktów BUSINESS INFRASTRUCTURE DOSTOSOWANIE Rozwiązania Software AG Business Infrastructure Solutions (BIS) ułatwiają optymalizację infrastruktury informatycznej w ramach doskonalenia procesów biznesowych (Business Process Excellence). Pozwalają one szybciej integrować, opracowywać i wdrażać rozwiązania biznesowe dzięki podejściu zorientowanemu na usługi, które umożliwia ponowne wykorzystanie zasobów informatycznych i zapewnia zgodność operacyjną. Użytkownicy mogą szybko reagować na potrzeby biznesowe, przestrzegając jednocześnie najlepszych branżowych procedur postępowania i zmniejszając długookresowy całkowity koszt rozwiązania. Oferując pakietowane platformy spełniające wymagania ogólne i branżowe, Software AG BIS inspirują działania dające firmie maksymalne korzyści, zapewniające szybki zwrot z inwestycji i maksymalne wykorzystanie inwestycji w informatykę. Rozwiązania Business Infrastructure: Application Integration Rozwiązanie Software AG Application Integration łączy i integruje dowolne aplikacje w przedsiębiorstwie. Ten sprawdzony produkt, stworzony w oparciu o bazującą na standardach platformę, łączy w sobie wydajną magistralę komunikatów i obszerną bibliotekę adapterów oraz skalowalną, niezawodną i elastyczną architekturę. Dzięki temu przyspiesza wykorzystywanie dotychczasowych inwestycji informatycznych i wdrażanie nowych rozwiązań. Główne produkty: webmethods Adapters webmethods Broker webmethods Integration Server webmethods Optimize for Infrastructure B2B Integration Rozwiązanie Software AG B2B Integration umożliwia przedsiębiorstwom standaryzację w ramach ujednoliconej platformy integracji B2B, która obsługuje wszystkie typy komunikatów B2B, od EDI przez XML po niestandardowe pliki płaskie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą łatwiej współpracować ze swoimi partnerami handlowymi oraz zwiększyć widoczność transakcji z partnerami w całym łańcuchu dostaw. 12 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

13 Główne produkty: webmethods ActiveTransfer webmethods EDI Module webmethods estandards webmethods Integration Server webmethods Partner Server webmethods Reverse Gateway webmethods Trading Networks Service-Oriented Architecture Rozwiązanie SOA od Software AG łączy w sobie sprawdzoną platformę integracji oraz najlepszy w branży produkt SOA Governance, dając w pełni zintegrowaną platformę tworzenia, udostępniania i orkiestracji usług. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z wcześniejszych inwestycji w informatykę i szybko reagować na zmiany wymagań biznesowych oraz spójnie zarządzać usługami wraz z rozwojem i wzrostem architektury SOA. Główne produkty: CentraSite ActiveSOA webmethods Insight webmethods Mediator SOA Governance & Lifecycle Management Najlepsze na rynku rozwiązanie Software AG SOA Governance & Lifecycle Management oferuje pierwsze w branży repozytorium usług biznesowych (Business Service Repository) do administrowania architekturą SOA i zasobami BPM przedsiębiorstwa. Zostało ono również wyposażone w funkcje mediacji i monitorowania, które gwarantują dostępność usług wtedy, gdy są one potrzebne. Rozwiązanie to daje pewność, że usługi będą zharmonizowane z potrzebami biznesowymi. Główne produkty: CentraSite ActiveSOA webmethods Insight webmethods Integration Server webmethods Mediator 13

14 Produkty Business Infrastructure: CentraSite ActiveSOA CentraSite ActiveSOA to pierwsze w branży repozytorium usług biznesowych (Business Service Repository) oraz najbardziej kompleksowa i zaawansowana platforma do zarządzania architekturą SOA i zarządzania cyklem życia. Udostępnia deweloperom i analitykom biznesowym jedno miejsce do przechowywania, wyszukiwania i ponownego używania wszystkich ich usług i zasobów takich jak polityki, reguły i procesy. Eliminuje powtarzanie pracy i gwarantuje wysoką jakość, usprawniając współpracę między biznesem i IT. webmethods ActiveTransfer webmethods ActiveTransfer to dostarczane przez Software AG rozwiązanie do zarządzanego transferu plików (Managed File Transfer MFT), które umożliwia łatwe wysyłanie i odbieranie plików dowolnej wielkości przez zapory firewall i w obrębie całego przedsiębiorstwa z gwarancją ich bezpiecznego dostarczenia. Jako dodatek do webmethods ESB rozwiązanie to umożliwia szybkie udostępnianie procesów masowego przesyłania plików w postaci usług oraz łatwe włączanie ich do rozwiązań integracyjnych. webmethods Adapters Produkty webmethods Adapters oferują zorientowane na usługi podejście do integracji i rozbudowy dotychczasowych aplikacji pakietowych, takich jak SAP, Oracle czy Salesforce. com, a także innych inwestycji technicznych, takich jak bazy danych, systemy kolejkowania komunikatów, aplikacje.net, itd. Produkty te działają na platformie webmethods Integration Server i korzystają ze wspólnego zestawu interfejsów użytkownika, co pozwala szybciej integrować dotychczas wykorzystywane technologie. webmethods Broker System webmethods Broker to szybka magistrala do wymiany komunikatów w środowisku webmethods, która może też działać jako system komunikacji zgodnej ze standardem JMS. Umożliwia on asynchroniczne, gwarantowane dostarczanie wiadomości oraz ich trasowanie wxoparciu o bardzo wydajną i skalowalną architekturę, a także wspiera budowę aplikacji opartych na zdarzeniach. webmethods EDI Module Produkt webmethods EDI Module to dodatek do webmethods Trading Networks, który umożliwia wymianę dokumentów z klientami i partnerami handlowymi w formatach elektronicznej wymiany danych (EDI), takich jak X12, EDIFACT, UCS, VICS, EANCOM i TRADA- COMS. Za pomocą tego produktu można wysyłać dokumenty EDI z wykorzystaniem różnych standardowych protokołów transportu, w tym HTTP(S), FTP i SMTP, a także sprawdzać poprawność dokumentów EDI w celu zapewnienia ich zgodności ze standardami branżowymi. 14 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

15 webmethods estandards webmethods estandards to zaawansowane rozwiązania integracyjne B2B do szybkiej, nie wymagającej programowania integracji z partnerami handlowymi, dostawcami i klientami zxwykorzystaniem standardów branżowych. Rozwiązania te obsługują wiele standardów, np. SWIFT, ACH i FIX w branży usług finansowych, HIPAA i HL7 w służbie zdrowia, RosettaNet ixchem estandards w branży zaawansowanych technologii i przemyśle chemicznym oraz 1SYNC w branży handlu detalicznego i produktów konsumenckich. webmethods Insight webmethods Insight to rozwiązanie do zarządzania architekturą SOA, które daje głęboki wgląd w SOA, gwarantuje zgodność z procesami, politykami i kontraktami SOA oraz minimalizuje zakłócenia. Umożliwia szybkie znalezienie pierwotnej przyczyny każdego problemu lub naruszenia reguł w całym środowisku, co zapobiega przestojom i zapewnia ciągłe, bezproblemowe funkcjonowanie architektury SOA bez zwiększania narzutu na przetwarzanie na platformach integracyjnych i innych systemach. webmethods Integration Server webmethods Integration Server to zgodna z SOA oparta o standardy magistrala ESB, która umożliwia szybkie tworzenie nowych aplikacji przez ponowne wykorzystywanie dotychczasowych zasobów i inwestycji. webmethods Integration Server to główny komponent wykonawczy środowiska webmethods. Umożliwia on integrację z usługami sieciowymi, aplikacjami pakietowymi, aplikacjami komputerów mainframe oraz starszymi aplikacjami, a także bazami danych, partnerami handlowymi, itd. webmethods Mediator Rozwiązanie webmethods Mediator to pośrednik pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług, który egzekwuje stosowanie polityk wykonawczych tworzonych w CentraSite ActiveSOA. W połączeniu z tym środowiskiem umożliwia kompleksowe administrowanie wszystkimi usługami, od etapu projektowania po uruchomienie. Zapewnia także wirtualizację usług współużytkowanych, co ułatwia rozbudowę i modernizację architektury SOA oraz umożliwia szybkie dostosowywanie się przedsiębiorstwa do zmian. webmethods Optimize for B2B Produkt webmethods Optimize for B2B umożliwia monitorowanie i analizowanie danych biznesowych o znaczeniu krytycznym, zawartych w dokumentach biznesowych przesyłanych przez bramę B2B. Zapewnia to natychmiastowy wgląd w transakcje z partnerami. Produkt ten umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych informacji, co pozwala szybko rozwiązywać bieżące problemy i przewidywać te, które mogą wystąpić w przyszłości. W efekcie zwiększa się wydajność operacyjna i zdolność do ulepszania procesów biznesowych B2B. 15

16 webmethods Optimize for Infrastructure System webmethods Optimize for Infrastructure umożliwia monitorowanie środowiska webmethods w oparciu o wskaźniki KPI. Dwukierunkowa obsługa protokołu SNMP umożliwia monitorowanie wszystkich komponentów i usług w tym środowisku. Ponadto produkt ten automatycznie rozpoznaje zwykły sposób działania sprzętu i oprogramowania, na tej podstawie wykrywa potencjalne problemy i zawczasu ostrzega, aby można było podjąć właściwe działania, zanim spowodują one niekorzystne skutki. Minimalizuje to zakłócenia pracy w środowiskut. webmethods Partner Server System webmethods Partner Server to uproszczona wersja produktu Software AG webmethods Trading Networks, którą można przekazać partnerom handlowym. Dzięki temu mogą oni wymieniać z przedsiębiorstwem dokumenty B2B w formatach EDI, XML lub w postaci plików płaskich. System ten umożliwia szybkie komunikowanie się z partnerami i niedrogą integrację z dotychczasową siecią handlową w przypadku, gdy partnerzy nie są wyposażeni w rozwiązanie integracyjne B2B. webmethods Reverse Gateway Produkt webmethods Reverse Gateway to dedykowana instancja rozwiązania webmethods Integration Server wdrażana na ogół w środowiskach DMZ. Odgrywa ona rolę serwera proxy, który przekazuje żądania z Internetu przez zaporę bezpośrednio do wewnętrznego środowiska ESB w celu ich uwierzytelnienia i przetworzenia. Daje to dodatkową warstwę zabezpieczeń transakcji opartych na B2B i usługach internetowych. webmethods Trading Networks System webmethods Trading Networks to najlepsza na świecie brama integracyjna B2B. Jest to rozszerzenie produktu webmethods Integration Server, które obsługuje obszerny zbiór transakcji realizowanych za pomocą komunikatów w formatach EDI, XML i w postaci niestandardowych plików płaskich. Ponadto umożliwia ono odwzorowywanie komunikatów, przenoszenie ich do systemów back officowych i kontrolę ich poprawności, co zwiększa dokładność, efektywność oraz szybkość transakcji z partnerami handlowymi. 16 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

17 Pakiet rozwiązań i produktów ENTERPRISE DATA DZIAŁANIE Pakiet Enterprise Data Solutions (EDS) umożliwia tworzenie i użytkowanie dostosowanych, skalowalnych aplikacji biznesowych oraz zarządzanie nimi. Za pomocą tych technologii można opracowywać niezawodne, wydajne rozwiązania o wysokiej dostępności, zaspokajające najpilniejsze potrzeby biznesowe. Te kompleksowe, dopracowane, łatwe w użyciu i sprawdzone technologie nigdy nie zawiodą przedsiębiorstwa. Narzędzia te, obsługiwane na wszystkich ważniejszych platformach (mainframe, LUW) i wyposażone w wiele dodatkowych opcji, umożliwiają szybkie i niezawodne opracowywanie najlepszych rozwiązań dla firm. Zastosowanie pakietu Enterprise Data Solutions, łącznie z naszymi najlepszymi praktykami i usługami konsultacyjnymi, gwarantuje nieprzerwaną, bezawaryjną pracę podstawowych działów przedsiębiorstwa przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Rozwiązania Enterprise Data: Data Management Rozwiązania Software AG Data Management są oparte na systemie Adabas. Jest to skalowalny system zarządzania bazami danych (DBMS) przeznaczony dla przedsiębiorstw, charakteryzujący się wysoką niezawodnością i wydajnością oraz niskim całkowitym kosztem posiadania. Rozwiązania Adabas pozwalają przechowywać nieograniczoną ilość informacji w sposób zapewniający odporność na awarie oraz wykorzystywać te dane na nowe sposoby, spełniając zmieniające się wymagania biznesowe. Główne produkty: Data Archiving for Adabas Adabas Cluster Services Adabas Delta Save Adabas Fastpath Adabas Manager Adabas SOA Gateway Adabas SQL Gateway Adabas Review Monitor Adabas SAF Security/Natural SAF Security Adabas Vista Encryption for Entire Net-work Event Replicator for Adabas Optimize for Infrastructure: Mainframe Edition 17

18 Application Development Rozwiązania Software AG Application Development są oparte na środowisku Natural. Jest to środowisko projektowania i wdrażania aplikacji znane z łatwości obsługi, przenośności na różne platformy. Główne produkty: Entire Connection NaturalONE Natural Development Server Natural Engineer Natural Engineer for Refactoring Natural for DB2 Natural for Windows Natural Optimizer Compiler Natural Review Monitor Natural SQL Gateway Predict Application Control Mainframe Integration Rozwiązania Software AG Mainframe Integration umożliwiają optymalizację procesów modernizacji i zwiększanie wartości najważniejszych systemów przedsiębiorstwa przez udostępnienie dotychczasowych aplikacji i funkcji w postaci usług oraz uproszczenie dostępu do danych o znaczeniu krytycznym. Główne produkty: webmethods ApplinX webmethods ConnecX Adapters webmethods EntireX Produkty Enterprise Data: Data Archiving for Adabas Przechowujesz duże ilości danych? Utrzymuj wysoki poziom wydajności i przestrzegaj przepisów dotyczących bezpiecznego przechowywania danych. Adabas Cluster Services Produkt Adabas Cluster Services udostępnia bazę danych Adabas przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia (24x7). Usługi te są przeznaczone do uruchamiania w środowisku IBM 18 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

19 Parallel Sysplex, w którym może równolegle funkcjonować do 32 obrazów bazy danych Adabas w trybie pełnego współdzielenia danych. Adabas Delta Save System Adabas Delta Save umożliwia tworzenie kopii zapasowych tylko tych bloków bazy danych, które zostały zmienione od czasu ostatniego utworzenia kopii zapasowej. Pozwala to zaoszczędzić nawet 90% czasu administratorów i zasobów wykorzystywanych do tworzenia kopii zapasowych. Dzięki temu produktowi można uniknąć przestojów bazy danych, efektywniej wykonywać kopie zapasowe oraz znacznie zmniejszyć obciążenie procesora i liczbę kaset na kopie zapasowe, a także zaoszczędzić mnóstwo czasu. Adabas Fastpath Produkt Adabas Fastpath wykorzystuje fakt, że pewne dane są częściej używane niż inne. W trakcie wszystkich sesji użytkowników aż 80% zapytań do systemu DBMS dotyczy tylko 20% danych. Adabas Fastpath zwiększa efektywność bazy danych i produktywność użytkowników przez automatyczne i inteligentne przechowywanie w pamięci często używanych rekordów. Zmniejsza to wykorzystanie procesora i optymalizuje wydajność obciążenie procesora spada nawet o 70%. Adabas Manager Adabas Manager to narzędzie do administrowania bazą danych dostępne poprzez przeglądarkę. Administratorzy baz danych Adabas mogą zarządzać nimi ze swoich stacji roboczych bez względu na to, na jakiej platformie działa Adabas. System korzysta ze wspólnego interfejsu administracyjnego Software AG, co zapewnia jeden punkt administrowania oraz jednolity wygląd i sposób obsługi wszystkich produktów Software AG. Adabas Review/Natural Review Monitor Rozwiązanie Adabas Review oferuje zestaw narzędzi do monitorowania wydajności środowisk Adabas, a także aplikacji wykonywanych w tych środowiskach. Pozwala to dostroić aplikacje tak, aby osiągały maksymalną wydajność przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. Natural Review to mechanizm monitorowania, który informuje o czasie reakcji oraz aktywności użytkowników w aplikacjach Natural działających pod kontrolą środowiska TP Monitor CICS. Łącznie produkty te ułatwiają administratorom rozpoznawanie problemów z wydajnością, tworzenie rekordów SMF oraz optymalizowanie wydajności bazy danych i stopnia wykorzystania procesora. Adabas SAF Security/Natural SAF Security Produkt Adabas SAF Security umożliwia administratorom monitorowanie dostępu i wykorzystania danych w celu wykrywania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Produkt ten kontroluje dostęp do bazy danych na podstawie profili i łączy się bezpośrednio z zewnętrznymi systemami 19

20 zabezpieczeń, takimi jak RACF, CA-ACF2 lub CA-Top Secret, w celu zminimalizowania nakładu pracy związanej z zarządzaniem definicjami bezpieczeństwa. Natural SAF Security wykorzystuje profile z powyższych zewnętrznych systemów zabezpieczeń. Adabas SOA Gateway Adabas SOA Gateway daje użytkownikom biznesowym i programistom bezpośredni dostęp do danych Adabas z każdego środowiska, które może wywołać usługę internetową, takiego jak Java lub.net, bez kodowania na platformie, na której rezydują podstawowe funkcje biznesowe. Oznacza to, że programiści używający najnowszych narzędzi i platform mogą korzystać z danych Adabas. Użytkownicy biznesowi mają łatwy dostęp do potrzebnych informacji, nawet jeśli wcześniej nie znali systemu Adabas. Adabas SQL Gateway Rozwiązanie Adabas SQL Gateway rozszerza zasięg systemu Adabas aż do komputerów użytkowników biznesowych, umożliwiając standardowym aplikacjom SQL, takim jak Microsoft Office, Crystal Reports i Business Objects szybki i łatwy dostęp do danych Adabas w czasie rzeczywistym. Dzięki temu produktowi można łatwo i szybko uzyskiwać informacje o znaczeniu krytycznym niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych oraz zwiększać produktywność przez eliminowanie ręcznego zbierania danych Adabas i sporządzania raportów. Adabas Vista Adabas Vista to zaawansowane narzędzie do partycjonowania, które umożliwia dzielenie bardzo dużych plików Adabas na mniejsze pliki fizyczne bez żadnych zmian w aplikacji. Pozwala ono także na definiowanie widoków logicznych na podstawie tych partycji. Dzięki niemu można podzielić dużą ilość danych na wiele plików, co upraszcza serwisowanie, zwiększa dostępność, ułatwia kontrolę dostępu do danych i pozwala przechowywać dane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Encryption for Entire Net-work Encryption for Entire Net-Work to produkt Software AG, który umożliwia zarządzanie przesyłaniem komunikatów przez sieć Entire Net-Work za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Obsługa tego protokołu jest zapewniona zarówno w systemach mainframe, jak i w systemach otwartych, tak więc produkt Encryption for Entire Net-Work może być instalowany w obu typach systemów. Entire Connection Entire Connection to skalowalne rozwiązanie do emulacji terminali. Łączy ono tysiące użytkowników Windows z trudniej dostępnymi aplikacjami działającymi na platformach mainframe, UNIX, Linux, OpenVMS i BS2000. Aby mieć dostęp do aplikacji systemów 20 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Outsourcing centers in Poland. APT Structure All rights reserved

Outsourcing centers in Poland. APT Structure All rights reserved Outsourcing centers in Poland APT Structure All rights reserved Zakres naszej specjalizacji Rozwiązania Internetowe, Portalowe i Mobilne Usprawnianie i Automatyzacja Procesów Zarządzanie projektami i implementacja

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Aurea BPM Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Agenda 1. Dlaczego BPM jest drogą do lepszej wymiany informacji w firmie 2. Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TWORZENIE SYSTEMÓW

SZKOLENIE TWORZENIE SYSTEMÓW SZKOLENIE TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Z UŻYCIEM GROOVY I GRAILS KOD: JGR Strona 1 1 Opis Platforma Java EE to zbiór zaawansowanych narzędzi umożliwiających tworzenie systemów korporacyjnych. Jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Fusion nowe oblicze aplikacji Oracle

Projekt Fusion nowe oblicze aplikacji Oracle XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Projekt Fusion nowe oblicze aplikacji Oracle Agnieszka Beresińska Oracle Polska Sp. z o.o. e mail: agnieszka.beresinska@oracle.com Streszczenie W prezentacja

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo