PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania i Produkty DZIAŁANIE 17 2 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

3 PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG Wprowadzenie Niniejszy przegląd to szybki przewodnik po naszej ofercie, rozszerzonej w wyniku przejęcia innych firm, między innymi: webmethods i IDS Scheer. Trzy kategorie naszych rozwiązań pozwalają efektywnie usprawniać, dostosowywać i prowadzić działalność każdej firmy i organizacji. W każdym z tych obszarów oferujemy specjalistyczne produkty do rozwiązywania często spotykanych problemów biznesowych, od przygotowywania procesów biznesowych i zarządzania nimi, przez integrację i dostarczanie rozwiązań, po użytkowanie aplikacji o znaczeniu krytycznym. Enterprise Business Process Management USPRAWNIANIE Business Infrastructure DOSTOSOWANIE Enterprise Data DZIAŁANIE Process Improvement Business Process Transformation Enterprise Architecture Management Process-Driven SAP Management Process Intelligence Governance Risk & Compliance Główne rozwiązania Application Integration B2B Integration Service-Oriented Architecture SOA Governance & Lifecycle Management Data Management Application Development Mainframe Integration webmethods Business Process Management Suite ARIS Business Architect ARIS Business Designer ARIS IT Architect ARIS MashZone ARIS Business Optimizer ARIS Process Performance Manager ARIS Business Simulator ARIS Process Governance webmethods Optimize for Process Główne rozwiązania webmethods Integration Server webmethods Trading Networks webmethods Broker CentraSite ActiveSOA webmethods Adapters webmethods ActiveTransfer webmethods EDI Module webmethods estandards webmethods Mediator webmethods Insight Data Archiving for Adabas Adabas Manager Adabas SOA Gateway Adabas SQL Gateway Event Replicator for Adabas Optimize for Infrastructure: Mainframe Edition NaturalONE Natural Engineer Natural SQL Gateway webmethods EntireX 3

4 ENTERPRISE BPM USPRAWNIANIE Rozwiązania Enterprise BPM umożliwiają przekształcanie i modernizowanie procesów zarówno w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Za pomocą tych rozwiązań można standaryzować, usprawniać i mierzyć procesy biznesowe oraz zarządzać nimi. Z uwagi na fakt, że Enterprise BPM zawiera narzędzia przydatne we wszystkich fazach cyklu życia projektu i ułatwiające współpracę wszystkich uczestników procesu, biznes i IT współdziałają ze sobą w nowy, efektywny sposób, co zwiększa wydajność procesów. Elastyczność, jaką zapewnia system Enterprise BPM, umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania rynku i nowe potrzeby biznesowe. Oferując pakietowane platformy spełniające wymagania ogólne i branżowe, rozwiązania Software AG Enterprise BPM inspirują działania przynoszące maksymalne korzyści firmie, zgodne z najlepszymi procedurami postępowania przyjętymi w branży. Rozwiązania Enterprise BPM: Process improvement Rozwiązanie Software AG Business Process Improvement dopasowuje strategię, działania, pracowników i aplikacje do celów przedsiębiorstwa, wykorzystując kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do ilościowego określania celów, modelowania procesów, koncentracji działań i oceny wydajności. Użycie połączonych możliwości Business Process Management (BPM) ze sprawdzoną platformą integracji umożliwia tworzenie efektywnych, przejrzystych i elastycznych procesów, które zwiększają konkurencyjność. Główne produkty: webmethods Business Process Management Suite webmethods Composite Application Framework webmethods Reporting Business Process Transformation Rozwiązanie Software AG Business Process Transformation ułatwia przedsiębiorstwom analizę i optymalizację procesów biznesowych oraz zharmonizowanie działań usprawniających procesy ze strategią i zadaniami mającymi na celu optymalizację kosztów, czasu i jakości. Dzięki temu rozwiązaniu usprawnianie procesów jest realizowane przez biznes, umożliwiając użytkownikom biznesowym projektowanie wydajne, optymalnych procesów, które można efektywnie wdrażać w skali całego przedsiębiorstwa. 4 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

5 Główne produkty: ARIS BSC ARIS Business Architect ARIS Business Designer ARIS Business Optimizer ARIS Business Publisher ARIS Business Rules Designer ARIS Business Simulator ARIS Process Governance ARIS Six Sigma Enterprise Architecture Management Rozwiązanie Software AG Enterprise Architecture Management zawiera najlepsze na rynku narzędzie w zakresie zarządzania Architekturą Korporacyjną (Enterprise Architecture), używane przez klientów na całym świecie do zcentralizowanego analizowania i planowania ich procesów biznesowych, aplikacji, danych i infrastruktury. Aby poprawić informatyczne wsparcie procesów, rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorstwom dostarczanie wartości dodanej w ramach inicjatyw związanych z Architekturą Korporacyjną, umożliwiając analizy procesów biznesowych, dostosowanie środowisk IT do celów biznesowych, zarządzanie wymaganiami, zarządzanie portfolio aplikacji i technologii, oraz wiele innych funkcjonalności. Główne produkty: ARIS BSC ARIS Business Architect ARIS Business Optimizer ARIS IT Architect ARIS IT Inventory ARIS Process Governance ARIS SOA Architect ARIS UML Designer Process-Driven SAP Management Rozwiązanie Process-Driven SAP Management ułatwia firmom wdrażanie, aktualizację i roll-out systemów SAP w skali światowej, na każdym etapie cyklu życia systemu od strategii i analizy wymagań, przez projektowanie wdrożenia, aż po konfigurowanie, testowanie, szkolenia i uruchomienie systemu. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mają pewność, że procesy zaimplementowane w SAP będą odzwierciedlać strategię firmy i spełniać wymagania działów sprzedaży, marketingu, zaopatrzenia i produkcji. 5

6 Główne produkty: ARIS BI Modeler ARIS Business Architect for SAP ARIS Business Publisher webmethods Optimize for SAP Process Intelligence Rozwiązanie Software AG Process Intelligence mierzy wskaźniki KPI w rzeczywistych procesach biznesowych, wykorzystując analizę opartą na eksploracji procesów. Pokazuje ono kadrze kierowniczej kompleksowy obraz procesów w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie obiektywnych decyzji oraz określanie ewentualnych ulepszeń i wprowadzanie ich. Główne produkty: ARIS MashZone ARIS Performance Dashboard ARIS Process Performance Manager webmethods Optimize for Process Governance Risk & Compliance Rozwiązanie Governance, Risk & Compliance Management odnosi się do wymagań stawianych przez przepisy prawne oraz wewnętrzne i zewnętrzne regulacje. Obejmuje identyfikację procesów obarczonych ryzykiem, ocenę ryzyka, wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej i monitorowanie jej efektywności. To zorientowane procesowo rozwiązanie umożliwia organizacjom wdrożenie i obsługę systemu zarządzania zgodnością w skali całego przedsiębiorstwa. Główne produkty: ARIS BSC ARIS Business Architect ARIS Business Optimizer ARIS Business Publisher ARIS Performance Dashboard ARIS Process Governance ARIS Process Performance Manager ARIS Risk & Compliance Manager 6 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

7 Produkty Enterprise BPM: ARIS BI Modeler ARIS BI Modeler umożliwia automatyczną redokumentację aktualnej struktury SAP Business Intelligence (BI) z wykorzystaniem zintegrowanego interfejsu SAP BI. Narzędzie to umożliwia modelowanie scenariuszy end-to-end, od wymagań strategicznych i operacyjnych związanych z procesami, aż po ich wdrożenie w systemie SAP BI. Produkt ten pozwala uzyskać najwyższy poziom transparentności w odniesieniu do wdrożonych wymagań oraz nadmiarowości i harmonizacji w najkrótszym możliwym czasie. ARIS BSC ARIS BSC dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi do zaprojektowania, wdrożenia, zarządzania i bieżącego dostosowywania projektów strategicznych w zakresie Balanced Scorecard (BSC). Rozwiązanie to umożliwia definiowanie celów korporacyjnych oraz zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi, udostępniając przy tym szereg raportów dotyczących wskaźników efektywności i działań. Za pomocą ARIS BSC można szybko zdefiniować cele strategiczne firmy oraz okreslić zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy nimi w ramach wszystkich perspektyw BSC. ARIS Business Architect Narzędzie ARIS Business Architect umożliwia profesjonalne zarządzanie procesami biznesowymi w skali całego przedsiębiorstwa. Oferuje maksymalną elastyczność w modelowaniu, analizie i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz rozbudowanych funkcjonalności w zakresie administracją centralnym repozytorium ARIS. Oprócz sprawdzonych metod, takich jak łańcuch procesów sterowanych zdarzeniami (Event-driven Process Chain EPC), ARIS wspiera także standardy takie jak BPMN, BPEL i UML oraz inne koncepty architektoniczne. ARIS Business Architect for SAP Rozwiązanie ARIS Business Architect for SAP umożliwia firmom definiowanie wymagań biznesowych z perspektywy procesów w projektach związanych z wdrażaniem/aktualizacją systemów SAP. Wymagania biznesowe mapowane w ramach modeli procesów, mogą dodatkowo zostać uzupełnione o wszystkie niezbędne informacje oraz poddane analizie. Powstałe w ten sposób modele procesów są ważnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji biznesowych i gwarantują wdrożenie wymaganych procesów w systemie SAP. ARIS Business Designer ARIS Business Designer jest opartym o technologię internetową narzędziem do kompleksowego modelowania i analiz procesów biznesowych. Dzięki intuicyjnym funkcjom projektowania i automatycznego modelowania umożliwia on szybkie modelowanie i analizowanie procesów biznesowych nawet użytkownikom bez zaawansowanych umiejętności technicznych. Dzięki 7

8 centralnemu repozytorium ARIS Business Designer pozwala na zespołowe projektowanie procesów również z udziałem osób spoza przedsiębiorstwa. ARIS Business Rules Designer ARIS Business Rules Designer umożliwia użytkownikom biznesowym oraz innym pracownikom nie posiadającym kwalifikacji technicznych opisywanie złożonych reguł i ich łatwe integrowanie z modelami procesów biznesowych. Opatentowane technologie ułatwiają rozwiązywanie problemów z kompletnością reguł lub konfliktami pomiędzy nimi. Dodatkowo - zaprojektowane reguły biznesowe mogą zostać przekonwertowane do postaci możliwych do automatycznej realizacji usług sieciowych, znacznie przyspieszając ich wdrożenie. ARIS Business Optimizer ARIS Business Optimizer to oparte o technologię internetową narzędzie do optymalizacji procesów z wykorzystaniem wskaźników KPI. Zapewnia ono transparentność procesów poprzez modelowanie struktury operacyjnej i organizacji procesów, dostarczając jednocześnie opartych o wskaźniki efektywności (KPI) informacji dotyczących działań IT oraz zarządzania kosztami. ARIS Business Optimizer ułatwia użytkownikom definiowanie najlepszych praktyk i podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o analizy procesów. ARIS Business Publisher Narzędzie ARIS Business Publisher umożliwia generowanie internetowych portali procesowych, zapewniających ciągły, dostęp do informacji o procesach lub architekturze IT w skali całego przedsiębiorstwa, minimalizując jednocześnie koszty związane z udostępnieniem i utrzymywaniem tych informacji. Zintegrowane funkcje zarządzania dostępem, udostępniają poszczególnym grupom użytkowników tylko takizakres informacji, który jest niezbędny dla właściwego zrozumienia pełnionej roli w organizacji. Takie rozwiązanie zapobiega zalewaniu użytkowników nadmiarem danych oraz chroni krytyczne dla organizacji informacje o procesach. Pełna integracja z portalami korporacyjnymi i systemami zarządzania dokumentami ułatwia wdrożenie produktu w całym przedsiębiorstwie. ARIS Business Simulator Narzędzie ARIS Business Simulator, to oparty o technologię internetową symulator procesów biznesowych, umożliwiający ich szybką analizę i usprawnienie. Scenariusze typu co-jeśli umożliwiają intuicyjną identyfikację wąskich gardeł w dostępie do zasobów oraz słabych punktów w procesach, ułatwiając tym samym poprawę ich sprawności oraz efektywności kosztowej, wspierając inicjatywy doskonalące procesy takie jak re-inżynieria, optymalizacja i analizy procesów, benchmarking oraz planowanie zasobów. ARIS IT Architect ARIS IT Architect umożliwia ekspertom odpowiedzialnym za rozwój IT dokumentowanie 8 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

9 i analizy aktualnych środowisk informatycznych w łatwy i intuicyjny sposób, z wykorzystaniem metodyki ARIS. ARIS IT Architect wspiera kluczowe standardy w zakresie Architektury Korporacyjnej (takie jak DODAF, TOGAF, Zachmann i ArchiMate), co ułatwia tworzenie ustrukturyzowanej dokumentacji komponentów IT. Ujednolica to standardy informatyczne w całym przedsiębiorstwie, stanowiąc podstawę realizacji przyszłych projektów w zakresie dopasowania struktur IT do celów korporacyjnych oraz procesów biznesowych. ARIS IT Inventory ARIS IT Inventory decentralizuje zarządzanie aplikacjami IT. Interfejs oparty o przeglądarkę internetową pozwala administratorom systemów w krótkim czasie profesjonalnie zarządzać aplikacjami, technologiami oraz informacjami o infrastrukturze. Produkt ten, zgodny z branżowymi standardami w zakresie Architektury Korporacyjnej, może być podstawą długoterminowego planowania rozwoju zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. ARIS MashZone System ARIS MashZone umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie funkcjonalnych aplikacji hybrydowych (ang. mashups) do analizy wskaźników KPI dotyczących ich obszaru działalności. Typowe zastosowania to ocena kampanii marketingowych, analiza działań konkurencji, badanie zadowolenia klientów i analizy finansowe. Funkcje Web 2.0 umożliwiają łatwe współużytkowanie biznesowych aplikacji hybrydowych. ARIS Performance Dashboard Rozwiązanie ARIS Performance Dashboard łączy w sobie najnowszą technologię Flash oraz zagregowane informacje o kompletnych procesach biznesowych. Zapewnia szybką, dostosowaną do potrzeb użytkownika prezentację informacji o procesach, takich jak interaktywne Łańcuchy procesów, widoki kompaktowe, informacje o trendach i wskaźnikach KPI. ARIS Process Governance ARIS Process Governance umożliwia użytkownikom biznesowym łatwe i czytelne definiowanie, uruchamianie i optymalizowanie procesów zarządczych. Menedżerowie zarządzający architekturą IT mogą definiować i wdrażać profesjonalne ścieżki zatwierdzeń, efektywne zarządzać architekturą i portfolio IT oraz wdrażać procesy związane z zarządzaniem tym obszarem organizacji. Dzięki temu kierownictwo może dostosowywać przyjętą w organizacji politykę do wymogów zgodności z przepisami i wdrażać ją w skali całego przedsiębiorstwa. ARIS Process Performance Manager Produkt ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) ułatwia przedsiębiorstwom ocenę aktywnych procesów biznesowych z uwzględnieniem czynników czasowych, kosztowych, 9

10 liczbowych i jakościowych. PPM monitoruje przepływ pracy, pozwala na analizę procesów wg różnych kryteriów, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji. Automatyczne badanie procesów zapewnia intuicyjną, graficzną wizualizację rzeczywistych przepływów i umożliwia użytkownikom szybką eksplorację aż do poziomu transakcji, co pozwala określić najlepsze praktyki. ARIS Risk and Compliance Manager Organizacje muszą zapewnić oraz w razie potrzeby wykazać zgodność realizowanych przepływów pracy z szerokim zakresem wymogów prawnych oraz standardów. ARIS Risk & Compliance Manager to intuicyjne narzędzie pomagające w przeprowadzaniu testów zgodności, dostarczając właściwy przepływ pracy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Narzędzie umożliwia przedsiębiorstwom efektywnie realizować wymagane działania w zakresie zapewniania zgodności ponadto może zostać łatwo rozszerzone tak, aby uwzględniało nowe przepisy lub standardy. ARIS Six Sigma Narzędzie ARIS Six Sigma wspomaga inicjatywy projektowe z użyciem metody Six Sigma, umożliwiając automatyczny dostęp do wymaganych danych procesowych oraz komunikację rezultatów w ramach całego przedsiębiorstwa. ARIS Six Sigma dostarcza narzędzia i metody dostosowane do różnych standardów modelowania, od definiowania zakresu (SIPOC) ixokreślania obszarów problemowych (wykresy rybiej ości) po definiowanie mierzalnych, kluczowych czynników sukcesu (diagramy CTX) oraz tworzenie raportów w postaci wykresów RASCI. Zapewnia także ścisłą integrację z najlepszym na rynku oprogramowaniem do analizy statystycznej w projektach Six Sigma MINITAB. ARIS SOA Architect Rozwiązanie ARIS SOA Architect dostosowuje realizowane w organizacji działania związane zxzarządzaniem Architekturą Zorientowaną na Usługi (SOA) z procesami biznesowymi. Ułatwia ono identyfikację usług umożliwiających automatyzację odpowiednich działań biznesowych. Usługi i działania biznesowe po połączeniu umożliwiają automatyczne wygenerowanie wykonywalnych modeli procesów BPEL, które mogą być uruchamiane na różnych platformach BPM. ARIS UML Designer ARIS UML Designer łączy procesy biznesowe z procesami rozwoju oprogramowania. Modelujący procesy i deweloperzy UML współpracują ze sobą za pośrednictwem internetowego środowiska zarządzania zmianami. Produkt ten umożliwia łatwe tworzenie i przekazywanie dokumentacji deweloperskiej wspierając wszystkie typy diagramów w notacji UML. 10 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

11 webmethods Business Process Management Suite webmethods Business Process Management Suite (BPMS) to łatwy w użyciu, w pełni zintegrowany pakiet, który łączy w sobie funkcje projektowania, modelowania, wykonywania i monitorowania procesów oraz zarządzania nimi. Obsługuje wszystkie rodzaje scenariuszy ukierunkowane na pracownika, na integrację, na formularze i na dokumenty. Jest w pełni zintegrowany z produktem webmethods Integration Server, co daje użytkownikom sprawdzoną platformę do całkowitej automatyzacji procesów oraz ich skalowania w wymaganym zakresie. webmethods Composite Application Framework webmethods Composite Application Framework (CAF) to rozbudowana platforma interfejsu użytkownika, która obsługuje wszystkie aspekty złożonych aplikacji, w tym funkcję przeciągnij i upuść, tryb WYSIWIG, elementy sterujące konfiguracji standardowej oraz zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami i bezpieczeństwa. Platforma zapewnia najwyższy poziom elastyczności obsługi aplikacji BPM i SOA oraz znacznie upraszcza proces tworzenia funkcjonalnych interfejsów użytkownika. webmethods Optimize for Process Rozwiązanie webmethods Optimize for Process daje użytkownikom biznesowym wgląd wxprocesy w czasie rzeczywistym. Oferuje intuicyjne funkcje monitorowania, ostrzegania ixanalizy oparte na wskaźnikach KPI. Menedżerowie procesów mogą rozpoznawać problemy, szybko ustalać ich przyczyny i natychmiast podejmować działania w celu zwiększenia wydajności. Produkt ten został również wyposażony w unikalne funkcje uczenia się i prognozowania służące do przewidywania problemów i zapobiegania im. webmethods Optimize for SAP Produkt webmethods Optimize for SAP to rozwiązanie do bieżącego monitorowania procesów biznesowych systemu SAP. Ułatwia właścicielom procesów biznesowych ich zrozumienie i zwiększanie wydajności przez wskazywanie ewentualnych ulepszeń na podstawie szczegółowej analizy wskaźników KPI oraz innych miar procesów. Ponadto produkt ten powiadamia menedżerów procesów o aktualnych i potencjalnych problemach za pośrednictwem przesyłanych na bieżąco ostrzeżeń oraz kokpitów menedżerskich dostępnych przez przeglądarkę internetową. webmethods Reporting System webmethods Reporting to rozwiązanie klasy Business Intelligence do sporządzania raportów z analizy danych biznesowych, w pełni zintegrowane z pakietem webmethods. Umożliwia tworzenie i udostępnianie raportów z wykorzystaniem aktualnych danych z całego zestawu produktów webmethods. Produkt zawiera zestaw gotowych szablonów raportów i umożliwia sporządzanie własnych na podstawie danych z dowolnego projektu opartego na produktach webmethods. 11

12 Pakiet rozwiązań i produktów BUSINESS INFRASTRUCTURE DOSTOSOWANIE Rozwiązania Software AG Business Infrastructure Solutions (BIS) ułatwiają optymalizację infrastruktury informatycznej w ramach doskonalenia procesów biznesowych (Business Process Excellence). Pozwalają one szybciej integrować, opracowywać i wdrażać rozwiązania biznesowe dzięki podejściu zorientowanemu na usługi, które umożliwia ponowne wykorzystanie zasobów informatycznych i zapewnia zgodność operacyjną. Użytkownicy mogą szybko reagować na potrzeby biznesowe, przestrzegając jednocześnie najlepszych branżowych procedur postępowania i zmniejszając długookresowy całkowity koszt rozwiązania. Oferując pakietowane platformy spełniające wymagania ogólne i branżowe, Software AG BIS inspirują działania dające firmie maksymalne korzyści, zapewniające szybki zwrot z inwestycji i maksymalne wykorzystanie inwestycji w informatykę. Rozwiązania Business Infrastructure: Application Integration Rozwiązanie Software AG Application Integration łączy i integruje dowolne aplikacje w przedsiębiorstwie. Ten sprawdzony produkt, stworzony w oparciu o bazującą na standardach platformę, łączy w sobie wydajną magistralę komunikatów i obszerną bibliotekę adapterów oraz skalowalną, niezawodną i elastyczną architekturę. Dzięki temu przyspiesza wykorzystywanie dotychczasowych inwestycji informatycznych i wdrażanie nowych rozwiązań. Główne produkty: webmethods Adapters webmethods Broker webmethods Integration Server webmethods Optimize for Infrastructure B2B Integration Rozwiązanie Software AG B2B Integration umożliwia przedsiębiorstwom standaryzację w ramach ujednoliconej platformy integracji B2B, która obsługuje wszystkie typy komunikatów B2B, od EDI przez XML po niestandardowe pliki płaskie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą łatwiej współpracować ze swoimi partnerami handlowymi oraz zwiększyć widoczność transakcji z partnerami w całym łańcuchu dostaw. 12 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

13 Główne produkty: webmethods ActiveTransfer webmethods EDI Module webmethods estandards webmethods Integration Server webmethods Partner Server webmethods Reverse Gateway webmethods Trading Networks Service-Oriented Architecture Rozwiązanie SOA od Software AG łączy w sobie sprawdzoną platformę integracji oraz najlepszy w branży produkt SOA Governance, dając w pełni zintegrowaną platformę tworzenia, udostępniania i orkiestracji usług. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z wcześniejszych inwestycji w informatykę i szybko reagować na zmiany wymagań biznesowych oraz spójnie zarządzać usługami wraz z rozwojem i wzrostem architektury SOA. Główne produkty: CentraSite ActiveSOA webmethods Insight webmethods Mediator SOA Governance & Lifecycle Management Najlepsze na rynku rozwiązanie Software AG SOA Governance & Lifecycle Management oferuje pierwsze w branży repozytorium usług biznesowych (Business Service Repository) do administrowania architekturą SOA i zasobami BPM przedsiębiorstwa. Zostało ono również wyposażone w funkcje mediacji i monitorowania, które gwarantują dostępność usług wtedy, gdy są one potrzebne. Rozwiązanie to daje pewność, że usługi będą zharmonizowane z potrzebami biznesowymi. Główne produkty: CentraSite ActiveSOA webmethods Insight webmethods Integration Server webmethods Mediator 13

14 Produkty Business Infrastructure: CentraSite ActiveSOA CentraSite ActiveSOA to pierwsze w branży repozytorium usług biznesowych (Business Service Repository) oraz najbardziej kompleksowa i zaawansowana platforma do zarządzania architekturą SOA i zarządzania cyklem życia. Udostępnia deweloperom i analitykom biznesowym jedno miejsce do przechowywania, wyszukiwania i ponownego używania wszystkich ich usług i zasobów takich jak polityki, reguły i procesy. Eliminuje powtarzanie pracy i gwarantuje wysoką jakość, usprawniając współpracę między biznesem i IT. webmethods ActiveTransfer webmethods ActiveTransfer to dostarczane przez Software AG rozwiązanie do zarządzanego transferu plików (Managed File Transfer MFT), które umożliwia łatwe wysyłanie i odbieranie plików dowolnej wielkości przez zapory firewall i w obrębie całego przedsiębiorstwa z gwarancją ich bezpiecznego dostarczenia. Jako dodatek do webmethods ESB rozwiązanie to umożliwia szybkie udostępnianie procesów masowego przesyłania plików w postaci usług oraz łatwe włączanie ich do rozwiązań integracyjnych. webmethods Adapters Produkty webmethods Adapters oferują zorientowane na usługi podejście do integracji i rozbudowy dotychczasowych aplikacji pakietowych, takich jak SAP, Oracle czy Salesforce. com, a także innych inwestycji technicznych, takich jak bazy danych, systemy kolejkowania komunikatów, aplikacje.net, itd. Produkty te działają na platformie webmethods Integration Server i korzystają ze wspólnego zestawu interfejsów użytkownika, co pozwala szybciej integrować dotychczas wykorzystywane technologie. webmethods Broker System webmethods Broker to szybka magistrala do wymiany komunikatów w środowisku webmethods, która może też działać jako system komunikacji zgodnej ze standardem JMS. Umożliwia on asynchroniczne, gwarantowane dostarczanie wiadomości oraz ich trasowanie wxoparciu o bardzo wydajną i skalowalną architekturę, a także wspiera budowę aplikacji opartych na zdarzeniach. webmethods EDI Module Produkt webmethods EDI Module to dodatek do webmethods Trading Networks, który umożliwia wymianę dokumentów z klientami i partnerami handlowymi w formatach elektronicznej wymiany danych (EDI), takich jak X12, EDIFACT, UCS, VICS, EANCOM i TRADA- COMS. Za pomocą tego produktu można wysyłać dokumenty EDI z wykorzystaniem różnych standardowych protokołów transportu, w tym HTTP(S), FTP i SMTP, a także sprawdzać poprawność dokumentów EDI w celu zapewnienia ich zgodności ze standardami branżowymi. 14 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

15 webmethods estandards webmethods estandards to zaawansowane rozwiązania integracyjne B2B do szybkiej, nie wymagającej programowania integracji z partnerami handlowymi, dostawcami i klientami zxwykorzystaniem standardów branżowych. Rozwiązania te obsługują wiele standardów, np. SWIFT, ACH i FIX w branży usług finansowych, HIPAA i HL7 w służbie zdrowia, RosettaNet ixchem estandards w branży zaawansowanych technologii i przemyśle chemicznym oraz 1SYNC w branży handlu detalicznego i produktów konsumenckich. webmethods Insight webmethods Insight to rozwiązanie do zarządzania architekturą SOA, które daje głęboki wgląd w SOA, gwarantuje zgodność z procesami, politykami i kontraktami SOA oraz minimalizuje zakłócenia. Umożliwia szybkie znalezienie pierwotnej przyczyny każdego problemu lub naruszenia reguł w całym środowisku, co zapobiega przestojom i zapewnia ciągłe, bezproblemowe funkcjonowanie architektury SOA bez zwiększania narzutu na przetwarzanie na platformach integracyjnych i innych systemach. webmethods Integration Server webmethods Integration Server to zgodna z SOA oparta o standardy magistrala ESB, która umożliwia szybkie tworzenie nowych aplikacji przez ponowne wykorzystywanie dotychczasowych zasobów i inwestycji. webmethods Integration Server to główny komponent wykonawczy środowiska webmethods. Umożliwia on integrację z usługami sieciowymi, aplikacjami pakietowymi, aplikacjami komputerów mainframe oraz starszymi aplikacjami, a także bazami danych, partnerami handlowymi, itd. webmethods Mediator Rozwiązanie webmethods Mediator to pośrednik pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług, który egzekwuje stosowanie polityk wykonawczych tworzonych w CentraSite ActiveSOA. W połączeniu z tym środowiskiem umożliwia kompleksowe administrowanie wszystkimi usługami, od etapu projektowania po uruchomienie. Zapewnia także wirtualizację usług współużytkowanych, co ułatwia rozbudowę i modernizację architektury SOA oraz umożliwia szybkie dostosowywanie się przedsiębiorstwa do zmian. webmethods Optimize for B2B Produkt webmethods Optimize for B2B umożliwia monitorowanie i analizowanie danych biznesowych o znaczeniu krytycznym, zawartych w dokumentach biznesowych przesyłanych przez bramę B2B. Zapewnia to natychmiastowy wgląd w transakcje z partnerami. Produkt ten umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych informacji, co pozwala szybko rozwiązywać bieżące problemy i przewidywać te, które mogą wystąpić w przyszłości. W efekcie zwiększa się wydajność operacyjna i zdolność do ulepszania procesów biznesowych B2B. 15

16 webmethods Optimize for Infrastructure System webmethods Optimize for Infrastructure umożliwia monitorowanie środowiska webmethods w oparciu o wskaźniki KPI. Dwukierunkowa obsługa protokołu SNMP umożliwia monitorowanie wszystkich komponentów i usług w tym środowisku. Ponadto produkt ten automatycznie rozpoznaje zwykły sposób działania sprzętu i oprogramowania, na tej podstawie wykrywa potencjalne problemy i zawczasu ostrzega, aby można było podjąć właściwe działania, zanim spowodują one niekorzystne skutki. Minimalizuje to zakłócenia pracy w środowiskut. webmethods Partner Server System webmethods Partner Server to uproszczona wersja produktu Software AG webmethods Trading Networks, którą można przekazać partnerom handlowym. Dzięki temu mogą oni wymieniać z przedsiębiorstwem dokumenty B2B w formatach EDI, XML lub w postaci plików płaskich. System ten umożliwia szybkie komunikowanie się z partnerami i niedrogą integrację z dotychczasową siecią handlową w przypadku, gdy partnerzy nie są wyposażeni w rozwiązanie integracyjne B2B. webmethods Reverse Gateway Produkt webmethods Reverse Gateway to dedykowana instancja rozwiązania webmethods Integration Server wdrażana na ogół w środowiskach DMZ. Odgrywa ona rolę serwera proxy, który przekazuje żądania z Internetu przez zaporę bezpośrednio do wewnętrznego środowiska ESB w celu ich uwierzytelnienia i przetworzenia. Daje to dodatkową warstwę zabezpieczeń transakcji opartych na B2B i usługach internetowych. webmethods Trading Networks System webmethods Trading Networks to najlepsza na świecie brama integracyjna B2B. Jest to rozszerzenie produktu webmethods Integration Server, które obsługuje obszerny zbiór transakcji realizowanych za pomocą komunikatów w formatach EDI, XML i w postaci niestandardowych plików płaskich. Ponadto umożliwia ono odwzorowywanie komunikatów, przenoszenie ich do systemów back officowych i kontrolę ich poprawności, co zwiększa dokładność, efektywność oraz szybkość transakcji z partnerami handlowymi. 16 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

17 Pakiet rozwiązań i produktów ENTERPRISE DATA DZIAŁANIE Pakiet Enterprise Data Solutions (EDS) umożliwia tworzenie i użytkowanie dostosowanych, skalowalnych aplikacji biznesowych oraz zarządzanie nimi. Za pomocą tych technologii można opracowywać niezawodne, wydajne rozwiązania o wysokiej dostępności, zaspokajające najpilniejsze potrzeby biznesowe. Te kompleksowe, dopracowane, łatwe w użyciu i sprawdzone technologie nigdy nie zawiodą przedsiębiorstwa. Narzędzia te, obsługiwane na wszystkich ważniejszych platformach (mainframe, LUW) i wyposażone w wiele dodatkowych opcji, umożliwiają szybkie i niezawodne opracowywanie najlepszych rozwiązań dla firm. Zastosowanie pakietu Enterprise Data Solutions, łącznie z naszymi najlepszymi praktykami i usługami konsultacyjnymi, gwarantuje nieprzerwaną, bezawaryjną pracę podstawowych działów przedsiębiorstwa przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Rozwiązania Enterprise Data: Data Management Rozwiązania Software AG Data Management są oparte na systemie Adabas. Jest to skalowalny system zarządzania bazami danych (DBMS) przeznaczony dla przedsiębiorstw, charakteryzujący się wysoką niezawodnością i wydajnością oraz niskim całkowitym kosztem posiadania. Rozwiązania Adabas pozwalają przechowywać nieograniczoną ilość informacji w sposób zapewniający odporność na awarie oraz wykorzystywać te dane na nowe sposoby, spełniając zmieniające się wymagania biznesowe. Główne produkty: Data Archiving for Adabas Adabas Cluster Services Adabas Delta Save Adabas Fastpath Adabas Manager Adabas SOA Gateway Adabas SQL Gateway Adabas Review Monitor Adabas SAF Security/Natural SAF Security Adabas Vista Encryption for Entire Net-work Event Replicator for Adabas Optimize for Infrastructure: Mainframe Edition 17

18 Application Development Rozwiązania Software AG Application Development są oparte na środowisku Natural. Jest to środowisko projektowania i wdrażania aplikacji znane z łatwości obsługi, przenośności na różne platformy. Główne produkty: Entire Connection NaturalONE Natural Development Server Natural Engineer Natural Engineer for Refactoring Natural for DB2 Natural for Windows Natural Optimizer Compiler Natural Review Monitor Natural SQL Gateway Predict Application Control Mainframe Integration Rozwiązania Software AG Mainframe Integration umożliwiają optymalizację procesów modernizacji i zwiększanie wartości najważniejszych systemów przedsiębiorstwa przez udostępnienie dotychczasowych aplikacji i funkcji w postaci usług oraz uproszczenie dostępu do danych o znaczeniu krytycznym. Główne produkty: webmethods ApplinX webmethods ConnecX Adapters webmethods EntireX Produkty Enterprise Data: Data Archiving for Adabas Przechowujesz duże ilości danych? Utrzymuj wysoki poziom wydajności i przestrzegaj przepisów dotyczących bezpiecznego przechowywania danych. Adabas Cluster Services Produkt Adabas Cluster Services udostępnia bazę danych Adabas przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia (24x7). Usługi te są przeznaczone do uruchamiania w środowisku IBM 18 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

19 Parallel Sysplex, w którym może równolegle funkcjonować do 32 obrazów bazy danych Adabas w trybie pełnego współdzielenia danych. Adabas Delta Save System Adabas Delta Save umożliwia tworzenie kopii zapasowych tylko tych bloków bazy danych, które zostały zmienione od czasu ostatniego utworzenia kopii zapasowej. Pozwala to zaoszczędzić nawet 90% czasu administratorów i zasobów wykorzystywanych do tworzenia kopii zapasowych. Dzięki temu produktowi można uniknąć przestojów bazy danych, efektywniej wykonywać kopie zapasowe oraz znacznie zmniejszyć obciążenie procesora i liczbę kaset na kopie zapasowe, a także zaoszczędzić mnóstwo czasu. Adabas Fastpath Produkt Adabas Fastpath wykorzystuje fakt, że pewne dane są częściej używane niż inne. W trakcie wszystkich sesji użytkowników aż 80% zapytań do systemu DBMS dotyczy tylko 20% danych. Adabas Fastpath zwiększa efektywność bazy danych i produktywność użytkowników przez automatyczne i inteligentne przechowywanie w pamięci często używanych rekordów. Zmniejsza to wykorzystanie procesora i optymalizuje wydajność obciążenie procesora spada nawet o 70%. Adabas Manager Adabas Manager to narzędzie do administrowania bazą danych dostępne poprzez przeglądarkę. Administratorzy baz danych Adabas mogą zarządzać nimi ze swoich stacji roboczych bez względu na to, na jakiej platformie działa Adabas. System korzysta ze wspólnego interfejsu administracyjnego Software AG, co zapewnia jeden punkt administrowania oraz jednolity wygląd i sposób obsługi wszystkich produktów Software AG. Adabas Review/Natural Review Monitor Rozwiązanie Adabas Review oferuje zestaw narzędzi do monitorowania wydajności środowisk Adabas, a także aplikacji wykonywanych w tych środowiskach. Pozwala to dostroić aplikacje tak, aby osiągały maksymalną wydajność przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. Natural Review to mechanizm monitorowania, który informuje o czasie reakcji oraz aktywności użytkowników w aplikacjach Natural działających pod kontrolą środowiska TP Monitor CICS. Łącznie produkty te ułatwiają administratorom rozpoznawanie problemów z wydajnością, tworzenie rekordów SMF oraz optymalizowanie wydajności bazy danych i stopnia wykorzystania procesora. Adabas SAF Security/Natural SAF Security Produkt Adabas SAF Security umożliwia administratorom monitorowanie dostępu i wykorzystania danych w celu wykrywania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Produkt ten kontroluje dostęp do bazy danych na podstawie profili i łączy się bezpośrednio z zewnętrznymi systemami 19

20 zabezpieczeń, takimi jak RACF, CA-ACF2 lub CA-Top Secret, w celu zminimalizowania nakładu pracy związanej z zarządzaniem definicjami bezpieczeństwa. Natural SAF Security wykorzystuje profile z powyższych zewnętrznych systemów zabezpieczeń. Adabas SOA Gateway Adabas SOA Gateway daje użytkownikom biznesowym i programistom bezpośredni dostęp do danych Adabas z każdego środowiska, które może wywołać usługę internetową, takiego jak Java lub.net, bez kodowania na platformie, na której rezydują podstawowe funkcje biznesowe. Oznacza to, że programiści używający najnowszych narzędzi i platform mogą korzystać z danych Adabas. Użytkownicy biznesowi mają łatwy dostęp do potrzebnych informacji, nawet jeśli wcześniej nie znali systemu Adabas. Adabas SQL Gateway Rozwiązanie Adabas SQL Gateway rozszerza zasięg systemu Adabas aż do komputerów użytkowników biznesowych, umożliwiając standardowym aplikacjom SQL, takim jak Microsoft Office, Crystal Reports i Business Objects szybki i łatwy dostęp do danych Adabas w czasie rzeczywistym. Dzięki temu produktowi można łatwo i szybko uzyskiwać informacje o znaczeniu krytycznym niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych oraz zwiększać produktywność przez eliminowanie ręcznego zbierania danych Adabas i sporządzania raportów. Adabas Vista Adabas Vista to zaawansowane narzędzie do partycjonowania, które umożliwia dzielenie bardzo dużych plików Adabas na mniejsze pliki fizyczne bez żadnych zmian w aplikacji. Pozwala ono także na definiowanie widoków logicznych na podstawie tych partycji. Dzięki niemu można podzielić dużą ilość danych na wiele plików, co upraszcza serwisowanie, zwiększa dostępność, ułatwia kontrolę dostępu do danych i pozwala przechowywać dane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Encryption for Entire Net-work Encryption for Entire Net-Work to produkt Software AG, który umożliwia zarządzanie przesyłaniem komunikatów przez sieć Entire Net-Work za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Obsługa tego protokołu jest zapewniona zarówno w systemach mainframe, jak i w systemach otwartych, tak więc produkt Encryption for Entire Net-Work może być instalowany w obu typach systemów. Entire Connection Entire Connection to skalowalne rozwiązanie do emulacji terminali. Łączy ono tysiące użytkowników Windows z trudniej dostępnymi aplikacjami działającymi na platformach mainframe, UNIX, Linux, OpenVMS i BS2000. Aby mieć dostęp do aplikacji systemów 20 PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo