Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik"

Transkrypt

1 Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

2

3 Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP

4 Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, oprócz przypadków dozwolonych przez prawo autorskie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki handlowe Microsoft i Windows są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA. Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach/ regionach. Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP zawarte są wyłącznie w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z tymi produktami i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia dotyczące niniejszego dokumentu. Edition 4, 04/2008

5 Spis treści 1 Wstęp 2 Przegląd programu Wstępna konfiguracja sterownika HP Uzyskanie sterownika... 3 Wstępna konfiguracja sterownika... 3 Instalacja i wdrożenie sterownika... 4 Obsługiwane produkty i sterowniki Obsługiwane środowiska Instalacja bezpośrednia stacja robocza lub serwer druku działający pod kontrolą systemu Windows... 6 Tryb Wskaż i drukuj systemu Windows... 6 Tryb Wskaż i drukuj systemu Novell... 7 Tryb Wskaż i drukuj programu Serwer drukarki HP... 7 Serwer terminali systemu Windows... 7 Serwer terminali systemu Windows (funkcja Printer Auto-Create oprogramowania Citrix Metaframe)... 7 Windows Cluster Server Narzędzia Edytor konfiguracji sterownika HP... 9 Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika Oprogramowanie do instalacji produktu HP Narzędzie do dostosowywania/instalator dyskretny HP Narzędzie do wdrażania sterownika HP Zarządzanie kolejką wydruku i sterownikiem druku za pomocą oprogramowania Web Jetadmin V10.0 Wstęp Przegląd Zgodność Tworzenie kolejki wydruku Zarządzanie zbiorami kolejek wydruku Edytowanie kolejki wydruku Usuwanie kolejki wydruku Zarządzanie drukiem PLWW iii

6 iv PLWW

7 1 Wstęp W przewodniku po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP opisano program Wstępna konfiguracja sterownika HP, narzędzia go wykorzystujące oraz środowiska druku, w których można go używać. Szczegółowo przedstawiono następujące cztery narzędzia pozwalające na użycie programu Wstępna konfiguracja sterownika HP: Edytor konfiguracji sterownika HP Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika Narzędzie do dostosowywania/instalator dyskretny HP Narzędzie do wdrażania sterownika HP Wstępna konfiguracja sterownika HP to architektura oprogramowania i zestaw narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez administratorów z działów informatycznych do wstępnego konfigurowania drukowania i wartości domyślnych urządzeń w sterownikach drukarek HP przed ich instalacją w środowisku sieciowym. Na przykład, firma zakupiła kilka drukarek HP Color LaserJet, które mają być współdzielone przez szereg grup roboczych. Aby utrzymać koszty drukowania na jak najmniejszym poziomie, kierownictwo zaleca domyślne drukowanie wszystkich kolejek wydruku dwustronnie. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty, zalecono również ograniczenie możliwości drukowania w kolorze przez niektóre grupy w celu zmniejszenia zużycia toneru. W sieci działa kilka różnych serwerów druku, z których każdy obsługuje co najmniej jedną kolejkę nowych urządzeń. Niektórzy użytkownicy mogą drukować bezpośrednio na drukarkach podłączonych sieciowo, ale dział informatyczny chce zastosować tę samą konfigurację sterownika także do tych kolejek wydruku. W przeszłości należało w takiej sytuacji zainstalować drukarki na każdym serwerze druku, a następnie ręcznie je skonfigurować. Konieczne było również ręczne skonfigurowanie zgodnie z wymaganiami drukarek podłączonych do każdej stacji roboczej druku bezpośredniego. Korzystając z rozwiązania HP służącego do wstępnej konfiguracji, można znacznie uprościć tę procedurę. Poniższe przykłady prezentują metody użycia rozmaitych narzędzi w różnych środowiskach korporacyjnych: Jeżeli w firmie używane jest oprogramowanie HP Web Jetadmin V8.1 lub V10.0, można za pomocą jego funkcji zarządzania kolejką utworzyć jednocześnie kolejki na każdym serwerze druku działającym pod kontrolą systemu Windows. Konfigurację można zapisać i użyć później przy wdrażaniu takich samych produktów (niezależnie od tego, jaki sterownik będzie używany). Każdy serwer druku może następnie dostarczyć prawidłowo skonfigurowane sterowniki do wszystkich klientów z systemem Windows. Oprogramowanie HP Web Jetadmin V8.1 można również zainstalować bezpośrednio na stacjach roboczych. Jeżeli w firmie opracowano procedurę wdrażania drukarek i sterowników, można za pomocą programu Wstępna konfiguracja sterownika HP określić prawidłowe ustawienia sterownika jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania tej procedury. Po skonfigurowaniu sterownika podczas każdego wdrożenia sterownik jest instalowany z tymi samymi ustawieniami. Jeżeli firma wykorzystuje oprogramowanie Novell lub Serwer drukarki HP, można użyć programu Wstępna konfiguracja sterownika HP przed załadowaniem sterowników na serwery. W ten sposób klienty łączące się ze współdzielonymi kolejkami wydruku będą używać prawidłowo skonfigurowanych sterowników. PLWW 1

8 Jeżeli firma chce zastosować dyskretny plik wykonywalny, który użytkownicy mogą uruchomić w celu utworzenia drukarek na ich stacjach roboczych, można użyć programu Narzędzie do dostosowywania instalatora HP w celu utworzenia dyskretnego, wykonywalnego pakietu zawierającego wstępnie skonfigurowane sterowniki. Jeżeli spółka korzysta ze stacji roboczych lub serwerów druku pod kontrolą systemu Windows, do wstępnego skonfigurowania instalowanych sterowników można użyć dowolnego z tych czterech narzędzi. Do skonfigurowania i zainstalowania drukarek może posłużyć zarówno oprogramowanie Web Jetadmin V8.1 lub V10.0, jak i program Narzędzie do dostosowywania instalatora HP. Edytor konfiguracji sterownika HP modyfikuje jedynie sterownik, tak aby po zainstalowaniu (dowolną metodą) zawierał on określone ustawienia. 2 Rozdział 1 Wstęp PLWW

9 2 Przegląd programu Wstępna konfiguracja sterownika HP Administratorzy sieci mogą zastosować program Wstępna konfiguracja sterownika HP do wstępnego skonfigurowania sterownika druku przed wdrożeniem go i zainstalowaniem w środowisku roboczym. Program ten jest najbardziej przydatny do konfigurowania sterowników druku dla wielu stacji roboczych lub serwerów druku z kolejkami wydruku o identycznej konfiguracji. Można skonfigurować dwie grupy funkcji: akcesoria drukarki i ustawienia funkcji sterownika. Sterownik jest skonfigurowany tak, aby odpowiadał sprzętowi drukarki. W ten sposób możliwy jest dostęp za pośrednictwem sterownika do wszystkich akcesoriów drukarki (na przykład do modułów druku dwustronnego i dodatkowych podajników wejściowych oraz pojemników wyjściowych). Można również skonfigurować większość ustawień dotyczących funkcji sterownika. Procedura wstępnej konfiguracji składa się z trzech etapów: uzyskanie sterownika, wstępna konfiguracja sterownika, instalacja i wdrożenie sterownika. Etapy można realizować na różne sposoby w zależności od narzędzia użytego do zdefiniowania konfiguracji. Uzyskanie sterownika Oprogramowanie można uzyskać, korzystając z jednej z następujących metod: kopiując tylko sterowniki z dysku CD-ROM dołączonego do drukarki; pobierając sterowniki z witryny sieci Web firmy H; używając sterowników, które są już stosowane w organizacji (na przykład można wykorzystać sterownik, który został zatwierdzony w ramach testów wewnętrznych do użytku w organizacji). Wstępna konfiguracja sterownika Procedura konfigurowania sterowników, tak jak w przypadku innego oprogramowania, ma miejsce przed instalacją. Pozwala to skonfigurować sterownik jednokrotnie i zainstalować go na dowolnej liczbie serwerów lub komputerów klienckich. Format pliku Informacje dotyczące konfiguracji sterownika są przechowywane w pliku konfiguracyjnym o niewielkim rozmiarze. Jest on oddzielony od typowych plików sterownika (bibliotek DLL, które są używane do tworzenia i wyświetlania interfejsu użytkownika). Informacje o konfiguracji są zawarte w pakiecie sterownika jako plik.inf. Procedura konfiguracji obejmuje odczyt domyślnych informacji z tego pliku, a następnie wybranie przez administratora nowych ustawień domyślnych istniejących funkcji. Plik jest następnie zapisywany i używany przy instalacji skojarzonego z nim sterownika. Plik konfiguracyjny jest w formacie XML. Zawiera on listę funkcji i ich opcji dostępnych w zależności od produktu. Struktura pliku jest wyjątkowa, a jednym z zadań programu Wstępna konfiguracja PLWW Uzyskanie sterownika 3

10 sterownika HP jest jej zachowanie. Program ten utrzymuje spójność pliku konfiguracyjnego poprzez dynamiczną kontrolę ograniczeń. Przed ustawieniem wartości narzędzie określa, czy proponowane ustawienie odpowiada wstępnym ograniczeniom nałożonym na urządzenie w procesie produkcji. Narzędzie zapewnia również spójność, zachowując odpowiednią strukturę pliku. Struktura jest bowiem przejmowana przez urządzenie wykorzystujące informacje konfiguracyjne, co powoduje, że musi być dokładnie przestrzegana. Plik konfiguracyjny ma rozszerzenie.cfg. Jest on zwykle skompresowany w pakiecie sterownika dostarczonego ze sterownikiem, więc nie można go edytować bez użycia specjalnego narzędzia. Gdy do wstępnego skonfigurowania ustawień sterownika używane jest jedno z narzędzi HP, zawartość pliku.cfg jest modyfikowana tak, aby odzwierciedlała nowe ustawienia domyślne każdej drukarki zarządzanej przez wstępnie skonfigurowany sterownik. Blokada funkcji Mimo że zestaw funkcji możliwych do skonfigurowania jest określany przez projektantów poszczególnych produktów, ogólna zasada każe umożliwić obsługę wszystkich funkcji sterownika. Oznacza to, że zarówno ustawienia urządzenia (takie jak opcjonalne źródła papieru i moduł druku dwustronnego), jak i preferencje drukowania (takie jak źródło papieru czy domyślny pojemnik wyjściowy) można dostosować przed instalacją. Ponadto wiele funkcji można zablokować w określonym stanie, gdy administrator z działu informatycznego pragnie zachować większą kontrolę nad sposobem użytkowania zgodnych urządzeń. Ustawienia możliwe do zablokowania są następujące: Print on Both Sides (Duplex) (Drukuj po obu stronach (dupleks)) Print in Grayscale (Drukuj w skali szarości) Media Type (Rodzaj materiałów) Paper Source (Źródło papieru) Output Bin (Pojemnik wyjściowy) Ograniczenia Aby uniemożliwić zastosowanie niewłaściwej konfiguracji podczas instalacji sterownika, w pliku.cfg określone są prawidłowe związki między zawartymi w nim ustawieniami. Na przykład, plik.cfg uniemożliwia ustawienie rodzaju materiału na Transparency (Folia), gdy wybrano ustawienie Print on Both Sides (Drukuj po obu stronach). Dzięki temu zakazowi po zainstalowaniu sterownika może on pomyślnie przekształcić ustawienia do formatu swoich wewnętrznych ustawień. Stosowanie konfiguracji Przy instalacji wstępnie skonfigurowanego sterownika zmodyfikowany plik.cfg jest otwierany i ustawienia są przekształcane do formatu wewnętrznych ustawień sterownika. Po zakończeniu instalacji domyślne ustawienia drukarki odzwierciedlają ustawienia ustalone w pliku.cfg. Od tej chwili drukarka i sterownik umożliwiają zarządzanie ustawieniami w zwykły sposób. Użytkownicy mogą zmieniać zachowanie drukarki za pomocą folderu drukarek i poprzez modyfikowanie ustawień zadań w aplikacjach. Tworząc i instalując dwa różnie skonfigurowane pakiety sterownika, administratorzy mogą zainstalować wiele drukarek korzystających z odpowiednio skonfigurowanych instancji tego samego sterownika. Instalacja i wdrożenie sterownika Procedura wdrażania i instalacji oprogramowania drukarki różni się w zależności od firmy. Jedne firmy stosują ściśle określone konfiguracje oprogramowania klienta i serwera, w innych natomiast istnieje nieformalna sieć dystrybucji oprogramowania niepodlegająca kontroli centralnego działu informatycznego. Aby program Wstępna konfiguracja sterownika HP mógł być używany w różnorodnych środowiskach komputerowych, musi być zgodny ze standardowymi metodami wdrażania i instalacji 4 Rozdział 2 Przegląd programu Wstępna konfiguracja sterownika HP PLWW

11 używanymi przez klientów firmowych i korporacyjnych. Oznacza to, że musi być zgodny ze wszystkimi procedurami instalacji sterowników i drukarek opartymi na interfejsie API (Application Program Interface) systemu, opracowanym przez firmę Microsoft. Obsługiwane produkty i sterowniki Wstępna konfiguracja sterownika jest funkcją dostępną w przypadku wszystkich obecnych produktów HP LaserJet i Business InkJet. Sterowniki PCL5, PCL6 oraz sterowniki dyskretne PS i UPD firmy HP są obsługiwane przez system operacyjny Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista. PLWW Obsługiwane produkty i sterowniki 5

12 3 Obsługiwane środowiska Firma Hewlett-Packard dołożyła wszelkich starań, aby narzędzia do konfiguracji sterownika obsługiwały najpowszechniejsze środowiska druku w firmach i korporacjach. Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje o specyficznych wymaganiach tych środowisk odnośnie przepływu zadań, a także o ograniczeniach, jakie nakładają na rozwiązania służące do wstępnej konfiguracji. Instalacja bezpośrednia stacja robocza lub serwer druku działający pod kontrolą systemu Windows Instalacja bezpośrednia to najbardziej rozpowszechniona metoda używana, gdy drukarka jest instalowana na stacji roboczej działającej pod kontrolą systemu Windows lub na serwerze druku przy użyciu niemal wszystkich metod instalacji (takich jak Kreator dodawania drukarki, Narzędzie do dostosowywania instalatora HP, oprogramowanie HP Web Jetadmin V8.1 lub V10.0 i inne aplikacje do instalacji innych firm). Jeżeli sterownik drukarki, który ma zostać zainstalowany, zostanie wstępnie skonfigurowany za pomocą narzędzi opisanych w tej publikacji, a sama metoda instalacji jest zgodna ze standardową procedurą tworzenia drukarki zalecaną przez firmę Microsoft, drukarka po zakończeniu instalacji będzie używać zdefiniowanych ustawień. Tryb Wskaż i drukuj systemu Windows True connect W środowiskach systemu Windows, gdy instalowany jest wstępnie skonfigurowany sterownik serwera, ustawienia są zachowywane, tak aby wszystkie łączące się klienty otrzymały je po podłączeniu. Wszystkie ustawienia serwera są przekazywane do klientów. Scenariusze konfiguracji trybu Wskaż i drukuj systemu Windows Następująca tabela prezentuje różne scenariusze konfiguracji połączenia serwer-klient w środowiskach Wskaż i drukuj systemu Windows. Tabela 3-1 Środowiska typu True connect i typu False connect Serwer Klient Konfiguracja właściwości drukarki Konfiguracja preferencji drukarki Windows 2000 Windows 2000 Tak Tak Windows XP Tak Tak Windows Server 2003 Windows 2000 Tak Tak Windows XP Tak Tak Windows Server 2008 Windows 2000 Tak Tak Windows XP Tak Tak Windows Vista Windows 2000 Tak Tak Windows XP Tak Tak 6 Rozdział 3 Obsługiwane środowiska PLWW

13 Tryb Wskaż i drukuj systemu Novell Istnieją trzy główne kategorie wstępnej konfiguracji w środowiskach Novell: NetWare Directory Services (NDS) ZenWorks Novell Distributed Print Services (NDPS) W przypadku NDS i ZenWorks dostępna jest tylko jedna wersja definicji wstępnej konfiguracji dla każdego produktu (czyli jedna definicja wstępnej konfiguracji dla każdego modelu drukarki HP). Dzieje się tak dlatego, że system Novell przechowuje wszystkie sterowniki drukarki do przekazania do klientów w tym samym fizycznym katalogu na serwerze. Wstępna konfiguracja sterownika nadaje tę samą nazwę wszystkim plikom konfiguracyjnym danego produktu, przez co pliki można przenosić i używać ich we wszystkich sterownikach danego modelu. Z tego powodu można przechowywać jednocześnie tylko jedną konfigurację. W przypadku obiektów drukarki NDPS na serwerze można przechowywać wiele wystąpień tego samego sterownika, z których każda może mieć własne dane dotyczące wstępnej konfiguracji. Te zasoby można później skojarzyć z odpowiednimi kolejkami wydruku NDPS i przekazać do klientów druku. Jeżeli istnieje konieczność przechowywania na serwerze wielu konfiguracji tej samej wersji sterownika (na przykład sterownika drukarki HP LaserJet 4200 PCL6 dla systemu Windows 2000), aplikacja Novell Resource Manager umożliwia używanie wystąpień sterownika pod różnymi nazwami. Szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania sterowników w ten sposób można znaleźć w dokumentacji systemu Novell. Wszystkie platformy klientów systemu Windows są obsługiwane w zakresie używania konfiguracji zdefiniowanych na serwerze, niezależnie od typu kolejki. Tryb Wskaż i drukuj programu Serwer drukarki HP Serwer drukarki HP obsługuje wstępnie skonfigurowane sterowniki w ograniczonym stopniu. Obsługa jest ograniczona do sytuacji, gdy na serwerze zawsze jest obecne pojedyncze wystąpienie sterownika i skojarzone z nim informacje o ustawieniach. Oznacza to, że można przechowywać tylko jedną wstępną konfigurację każdego sterownika. Serwer terminali systemu Windows Wstępna konfiguracja sterownika jest obsługiwana w środowisku serwera terminali systemu Windows działającego pod kontrolą systemu Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 lub Windows Vista. Gdy na serwerze jest instalowany wstępnie skonfigurowany sterownik, wszystkie klienty terminalowe otrzymują odpowiednią konfigurację po podłączeniu do serwera. Jedyne ograniczenie polega na tym, że podczas dodawania drukarek administrator serwera musi być zalogowany na serwerze bezpośrednio, a nie poprzez sesję terminalową. To ograniczenie jest związane z infrastrukturą DCOM (Distributed Component Object Model) środowiska serwera terminali. Serwer terminali systemu Windows (funkcja Printer Auto- Create oprogramowania Citrix Metaframe) Oprogramowanie Citrix Metaframe zawiera funkcję służącą do zainstalowania lokalnej drukarki na stacji roboczej, na której działają klienty terminalowe serwera. Umożliwia to uzyskanie dostępu do drukarki z poziomu sesji terminalowej. Dzięki temu użytkownicy terminalu mogą drukować na zdefiniowanych lokalnie drukarkach nawet wtedy, gdy używają sesji terminalowej. Funkcja ta nosi nazwę Printer Auto- Create (automatyczne tworzenie drukarki), ponieważ środowisko Citrix tworzy drukarkę na serwerze dla drukarki dynamicznie instalowanej na stacji roboczej terminalu (czyli gdy użytkownik loguje się do PLWW Tryb Wskaż i drukuj systemu Novell 7

14 serwera podczas sesji terminalowej). Na stacji roboczej i na serwerze musi być zainstalowany ten sam sterownik dla drukarki zainstalowanej na kliencie. Jeżeli sterownik zainstalowany na stacji roboczej klienta jest wstępnie skonfigurowany, wtedy po uruchomieniu sesji terminalowej wstępnie skonfigurowane ustawienia zostaną zastosowane do drukarki zainstalowanej na serwerze. UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w oprogramowaniu Metaframe w wersji 1.8 i nowszej działającym w środowisku serwera terminali systemu Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista i Windows XP. Windows Cluster Server Wstępna konfiguracja sterownika nie jest obsługiwana w środowisku Windows Cluster Server. 8 Rozdział 3 Obsługiwane środowiska PLWW

15 4 Narzędzia Procedurę wstępnej konfiguracji sterownika można przeprowadzić za pomocą czterech aplikacji. Interfejs użytkownika wszystkich czterech aplikacji zawiera te same podstawowe elementy sterujące służące do obsługi pliku.cfg. Różnią się one tym, że obsługują znane metody instalacji drukarki lub pozostawiają wdrożenie i zainstalowanie sterownika użytkownikowi. Omawiane aplikacje to: Edytor konfiguracji sterownika HP samodzielne narzędzie przeznaczone dla środowisk systemu operacyjnego Windows; Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika narzędzie oparte na sieci Web; Narzędzie do dostosowywania/instalator dyskretny HP; Narzędzie do wdrażania sterownika HP. UWAGA: Zaleca się edycję plików.cfg wyłącznie przy użyciu dostarczonych narzędzi. Ręczne edytowanie pliku w formacie XML może spowodować uszkodzenie zawartości XML lub wprowadzenie do pliku niezgodnych ustawień. Edytor konfiguracji sterownika HP Opis Edytor konfiguracji sterownika HP jest niewielką aplikacją systemu Windows używaną do edycji pliku konfiguracyjnego skojarzonego z konkretnym sterownikiem. Plik konfiguracyjny zawiera ustawienia sterownika druku, które są stosowane przy instalacji sterownika. Edytor konfiguracji sterownika HP nie obsługuje żadnego etapu wdrożenia lub instalacji sterownika. Plik konfiguracyjny jest modyfikowany i zapisywany w tym samym katalogu sterownika, z którego został otwarty. Edytor konfiguracji sterownika HP jest przeznaczony do użycia w środowiskach, w których opracowano procedurę wdrażania sterowników, lub na platformach serwerach innych niż Windows. Jest to najlepsze narzędzie w przypadku środowiska Novell lub środowiska sterownika druku HP typu Wskaż i drukuj. Dostęp i instalacja Aplikację Edytor konfiguracji sterownika HP można pobrać z witryny hp.com pod następującym adresem URL: Po pobraniu skompresowany pakiet można wyodrębnić w katalogu lokalnym lub sieciowym. Nie jest wymagana formalna instalacja, pakiet jest gotowy do działania natychmiast po wyodrębnieniu. Aplikację można uruchomić, klikając dwukrotnie plik HPBCFGAP.EXE w katalogu docelowym. Aplikacja ta ma takie same funkcje i interfejs użytkownika jak Narzędzie do dostosowywania i wersje aplikacji Wstępna konfiguracja sterownika HP oparte na sieci Web. Procedura W celu użycia Edytora konfiguracji sterownika HP sterowniki, które mają zostać skonfigurowane, muszą być w standardowej postaci pakietu zawierającego plik INF, czyli w takiej, w jakiej są dystrybuowane przez firmę (za pośrednictwem witryny sieci Web lub poprzez dyski CD-ROM dołączone do produktów). PLWW Edytor konfiguracji sterownika HP 9

16 Sterowniki muszą się znajdować w lokalizacji, w której użytkownik narzędzia ma prawo do zapisu. Ponadto sterownik musi obsługiwać wstępną konfigurację. Jeżeli użytkownik przejdzie za pomocą okna przeglądania narzędzia do katalogu sterownika i nie znajdzie w nim ani pliku z rozszerzeniem.cfg, ani z rozszerzeniem.cfm, oznacza to, że sterownika nie można wstępnie skonfigurować. 1. Uruchom plik HPBCFGAP.EXE z katalogu, do którego został pobrany Aby uruchomić Edytora konfiguracji sterownika HP, kliknij dwukrotnie plik HPBCFGAP.EXE. 10 Rozdział 4 Narzędzia PLWW

17 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Information (Informacje). Rysunek 4-1 Okno dialogowe Information (Informacje) To okno dialogowe ostrzega użytkowników, że w zależności od tego, w jaki sposób sterownik jest instalowany, zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące podpisu cyfrowego wydane przez Laboratoria jakości sprzętu dla systemów Windows. Ponieważ plik.cfg dostarczony ze sterownikami stanowi część pakietu pliku.inf (i w pliku.inf występuje do niego odwołanie jako do składnika zależnego sterownika), modyfikacja tego pliku powoduje unieważnienie podpisu cyfrowego wydawanego przez firmę Microsoft w procedurze certyfikacji przez Laboratoria jakości sprzętu dla systemów Windows. UWAGA: Aby podczas instalacji sterownika nie było wyświetlane ostrzeżenie dotyczące podpisu cyfrowego, należy zapisać plik konfiguracyjny sterownika jako zmodyfikowany plik konfiguracyjny (.CFM) razem z plikami sterownika. Okno dialogowe Digital Signature Not Found (Nie znaleziono podpisu cyfrowego) zawiera okno dialogowe z ostrzeżeniem firmy Microsoft wyświetlane podczas instalacji. Rysunek 4-2 Okno dialogowe Digital Signature Not Found (Nie znaleziono podpisu cyfrowego) PLWW Edytor konfiguracji sterownika HP 11

18 3. Otwórz plik konfiguracyjny i zmodyfikuj go zgodnie z wymaganiami. Plik konfiguracyjny może mieć rozszerzenie.cfg lub.cfm. Plik z rozszerzeniem.cfg to standardowy plik konfiguracyjny należący do pakietu instalacyjnego sterownika. Plik z rozszerzeniem.cfm to specjalny plik, którego można użyć do konfigurowania sterownika bez wyświetlania ostrzeżenia dotyczącego podpisu cyfrowego podczas instalacji. Plik z rozszerzeniem.cfm nie stanowi części sterownika i nie może być zainstalowany w ramach standardowej instalacji sieciowej. Interfejs użytkownika zawiera dwie karty: Device Settings (Ustawienia urządzenia) i Printing Preferences (Preferencje drukowania). Karta Device Settings (Ustawienia urządzenia) Ustawienia na karcie Device Settings (Ustawienia urządzenia), które ilustruje Rysunek 4-3 Karta Device Settings (Ustawienia urządzenia) na stronie 12, dotyczą sprzętu zainstalowanego na urządzeniu. Niektórych funkcji na karcie Printing Preferences (Preferencje drukowania) można użyć dopiero po zainstalowaniu odpowiednich akcesoriów. Bundle Selection (Wybór zestawu) Pole Bundle Selection (Wybór zestawu) zawiera listę różnych zestawów sprzętu dostępnych dla urządzenia. Jego zmiana powoduje dostosowanie ustawień do zawartości zestawu. Rysunek 4-3 Karta Device Settings (Ustawienia urządzenia) Karta Printing Preferences (Preferencje drukowania) Ustawienia na karcie Printing Preferences (Preferencje drukowania) dotyczą rzeczywistego formatowania drukowanych dokumentów. Modyfikacja ustawień funkcji powoduje zmianę 12 Rozdział 4 Narzędzia PLWW

19 domyślnego zachowania sterownika. Na przykład, zmiana wartości opcji Media Type (Rodzaj materiałów) na Letterhead (Firmowy) powoduje domyślne drukowanie każdego zadania z ustawieniami jak dla papieru firmowego. Użytkownik może zmodyfikować to ustawienie dla konkretnego dokumentu, jak i dla danej drukarki. Rysunek 4-4 Karta Printing Preferences (Preferencje drukowania) Blokowanie funkcji Program Wstępna konfiguracja sterownika HP umożliwia blokowanie pięciu ustawień: Print on Both Sides (Duplex) (Drukuj po obu stronach (dupleks)) Print in Grayscale (Drukuj w skali szarości) Media Type (Rodzaj materiałów) Paper Source (Źródło papieru) Output Bin (Pojemnik wyjściowy) W przypadku zablokowania funkcji jej wybrana domyślna wartość jest jedyną dostępną dla użytkowników. Na poprzedniej ilustracji (Rysunek 4-4 Karta Printing Preferences (Preferencje drukowania) na stronie 13) zablokowano opcję True (Prawda) ustawienia Print on Both Sides (Duplex) (Drukuj po obu stronach (dupleks)). Obok ustawienia w interfejsie użytkownika widoczna jest mała ikona kłódki. Użytkownik nie może drukować za pomocą tego sterownika tylko po jednej stronie arkusza. Jeżeli sterownik jest zainstalowany na serwerze, klienty łączące się z tą drukarką również nie mogą drukować tylko po jednej stronie arkusza. PLWW Edytor konfiguracji sterownika HP 13

20 Ograniczenia Plik.CFG lub.cfm zawiera wszystkie ograniczenia wymuszane przez sterownik. Jeżeli użytkownik programu Edytor konfiguracji sterownika HP próbuje ustawić niewłaściwą konfigurację funkcji, zostaje wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem, a zmiana funkcji, która wywołała ostrzeżenie, jest anulowana. Na przykład, jeżeli opcja Media Type (Rodzaj materiałów) zostanie ustawiona na wartość Transparency (Folia), podczas gdy opcja Print on Both Sides (Duplex) (Drukuj po obu stronach (dupleks)) jest ustawiona na wartość True (Prawda), zostanie wyświetlone okno dialogowe Invalid Selection (Nieprawidłowy wybór). Rysunek 4-5 Invalid Selection (Nieprawidłowy wybór) drukowanie dwustronne na foliach 4. Zapisz zmieniony plik konfiguracji i umieść go z powrotem w katalogu sterownika. Jeżeli plik został otwarty z katalogu sterownika, kliknij opcje File (Plik) > Save (Zapisz). W przeciwnym razie kliknij opcje File (Plik) > Save As (Zapisz jako) i przejdź do katalogu sterownika, aby zapisać plik. Aby podczas instalacji nie było wyświetlane ostrzeżenie dotyczące podpisu cyfrowego wydane przez Laboratoria jakości sprzętu dla systemów Windows, zapisz plik konfiguracyjny w formacie.cfm, klikając opcje File (Plik) > Save As (Zapisz jako) oraz wybierając opcję CFM. Zostanie utworzony plik.cfm w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik pierwotnej konfiguracji (.CFG). UWAGA: Jeżeli zostanie utworzony plik z rozszerzeniem.cfm, należy go ręcznie skopiować do katalogu instalacyjnego sterownika. Nie jest on używany podczas standardowego procesu instalacji sterownika. Po zapisaniu pliku pakiet sterownika jest gotowy do zainstalowania z nowymi ustawieniami. 5. Zainstaluj sterownik i utwórz drukarkę, korzystając z dowolnej preferowanej metody. Oznacza to, że wstępna konfiguracja w postaci pliku z rozszerzeniem.cfg jest zgodna z każdą metodą instalacji opartą na procedurach instalacji drukarki opublikowanych przez firmę Microsoft. Szczegółowe informacje na temat opublikowanych metod zawiera dokumentacja sieci Microsoft Developer Network. Wszystkie dostępne na rynku metody instalacji, w tym także te, które obejmują dystrybuowanie sterowników przez serwery Novell i Samba, są zgodne z tymi wytycznymi. W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z witryny sieci Web sieci Microsoft Developer Network pod adresem: Wstępna konfiguracja sterownika z wykorzystaniem pliku z rozszerzeniem.cfm jest niezgodna z żadną z metod instalacji zdalnej. Plik z rozszerzeniem.cfm, aby mógł być wykorzystany, musi zostać skopiowany do katalogu instalacyjnego sterownika na komputerze lokalnym. UWAGA: Jeżeli w katalogu instalacyjnym drukarki znajduje się zarówno plik z rozszerzeniem.cfg, jak i plik z rozszerzeniem.cfm, brana jest pod uwagę konfiguracja zapisana w tym ostatnim. 6. Zakończ działanie programu Edytor konfiguracji sterownika HP. 7. Zainstaluj sterownik na serwerze lub stacji roboczej. 14 Rozdział 4 Narzędzia PLWW

21 Teraz można zainstalować sterownik na stacji roboczej działającej pod kontrolą systemu Windows lub na serwerze działającym w trybie Wskaż i drukuj (pod kontrolą systemu Windows, oprogramowania Novell lub programu Serwer drukarki HP). Wszystkie kolejki używające sterownika mają domyślne ustawienia wybrane w edytorze konfiguracji. Wszystkie funkcje ustawione jako zablokowane są zablokowane dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują dostęp do sterownika (czy za pośrednictwem serwera, czy klienta). Kopiowanie pliku.cfm do katalogu sterownika Zanim będzie można użyć pliku z rozszerzeniem.cfm, należy go skopiować do katalogu sterownika druku systemu Windows na komputerze lokalnym. Można ręcznie skopiować plik lub użyć do tego celu narzędzia copyconfig.exe. W 32-bitowym systemie Windows 2000, Windows XP i Windows 2003 katalog sterownika znajduje się w następującej lokalizacji: %systemroot%\system32\spool\drivers\w32x86\3 W 64-bitowych systemach na komputerach z procesorem marki Intel lub AMD katalog sterownika znajduje się w następującej lokalizacji: %systemroot%\system32\spool\drivers\x64\3 1. Zlokalizuj plik copyconfig.exe w katalogu, w którym znajduje się program Edytor konfiguracji sterownika HP, i kliknij go dwukrotnie. 2. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i zlokalizuj plik z rozszerzeniem.cfm. 3. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj). Plik jest kopiowany do folderu sterownika druku systemu Windows. 4. Powtórz czynność 2 i 3 w przypadku każdego pliku z rozszerzeniem.cfm, który ma zostać skopiowany. Plik z rozszerzeniem.cfm można skopiować do katalogu instalacyjnego sterownika przed instalacją sterownika lub po niej. Po skopiowaniu pliku z rozszerzeniem.cfm ma on dla sterownika wyższy priorytet niż pliki z rozszerzeniem.cfg. Przy wprowadzaniu zmian w konfiguracji sterownika należy edytować plik z rozszerzeniem.cfm, a nie plik z rozszerzeniem.cfg. Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika Oprogramowanie HP Web Jetadmin V8.1 zawiera aplikację służącą do tworzenia kolejki, za pomocą której można utworzyć drukarki na serwerze lub stacji roboczej z systemem Windows 2000, Windows 2003 lub Windows XP. Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika sprawia, że podczas tworzenia kolejki wyświetlanych jest kilka dodatkowych ekranów. Podczas wykonywania tej procedury można dostosować instalowane sterowniki, które będą używane przez kolejkę. Administrator z działu informatycznego może również za pomocą dodatku zarządzać konfiguracjami utworzonymi dla określonych kolejek, zapisując je pod dowolną nazwą, co umożliwia ich użycie przy późniejszych instalacjach. Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika wykorzystuje formanty ActiveX (podpisane i zatwierdzone). W związku z tym ustawienia zabezpieczeń przeglądarki klienta muszą umożliwiać akceptowanie zawartości ActiveX innych firm. Dodatek może być używany wyłącznie za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Dostęp i instalacja PLWW Dodatek do oprogramowania HP Web Jetadmin V8.1 służący do konfiguracji sterownika 15

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo