Studencki Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studencki Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny"

Transkrypt

1 Koło Naukowe BAJT Katedra Języków Specjalistycznych Studencki Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny Redakcja Tomasz Michta Zespół autorski Maria Kloza, Jan Łompieś, Mariusz Mela, Wioletta Mela, Magdalena Miąc, Tomasz Michta, Joanna Newska, Liliana Religa Konsultacja leksykograficzna Marek Łukasik

2 WPROWADZENIE Studencki Słownik Kolokacji jest kolejnym, po Studenckim Słowniku Kontekstowym i Studenckim Słowniku Terminoelementów, elementem serii terminograficznej wydawanej przez Koło Naukowe BAJT. Mimo tego, że każdy z dotychczasowych słowników może występować jako produkt samodzielny i ma odrębną specyfikę, pewne cechy właściwe są całej serii. Po pierwsze, są to słowniki jak sama nazwa sugeruje studenckie. Zostały one opracowane przez studentów oraz doktorantów, którzy zdecydowali się połączyć wysiłki, by przygotować nowe opracowanie terminograficzne. Po drugie, w procesie tworzenia słowników wykorzystano korpus angielskich tekstów medycznych oparty na artykułach, które ukazały się w najnowszych czasopismach branżowych, natomiast badania przeprowadzono z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania do przetwarzania zgromadzonego materiału tekstowego. Po trzecie, słowniki powstawały z myślą, aby wypełnić lukę na rynku słowników oraz zaproponować nowe rozwiązania w zakresie terminografii. W roku akademickim 2008/2009 zespół autorski postanowił skupić się na kolokacjach medycznych występujących w aktualnych tekstach fachowych. Na podstawie analizy kwantytatywnej oraz kwalitatywnej wybrano 110 angielskich terminów medycznych. Każdy z terminów został przebadany pod kątem charakterystycznych dla niego kolokacji. Wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione na kolejnych kartach Słownika. JAK KORZYSTAĆ ZE SŁOWNIKA Każde hasło zawiera informację o kolokacjach jednego terminu i zostało podzielone na sekcje odpowiadające różnym typom kolokacji. W Słowniku wyróżniono sześć typów kolokacji: premodifier + TERM: prolonged anaesthesia TERM + noun: anaesthesia time verb + TERM: undergo anaesthesia TERM + verb: anaesthesia wears off preposition + TERM: under anaesthesia TERM + preposition: anaesthesia for Sekcje w poszczególnych hasłach zostały uszeregowane zgodnie z powyższym porządkiem. Jeśli dla danego terminu nie znaleziono istotnych kolokacji określonego typu, odpowiednia sekcja była pomijana. Każda wyróżniona sekcja rozpoczyna się od alfabetycznej listy wyrazów tworzących kolokacje danego typu z terminem-hasłem. W przypadku typów premodifier

3 + TERM oraz TERM + noun uwzględniono sytuację, w której termin oraz jego kolokacja tworzą razem nowy termin, funkcjonujący w słownikach terminologicznych jako osobne hasło i posiadający własną definicję. Jeśli opisana sytuacja ma miejsce, odpowiedni wyraz na liście został wyróżniony kursywą. Następnym elementem hasła jest zdanie ilustrujące przykładową kolokację w danej sekcji. Dla każdego zdania podano również źródło, z którego dany fragment tekstu pochodzi. Wyjątek w zakresie liczby zdań ilustrujących zrobiono dla kolokacji przyimkowych. Kolokacje tego typu są bowiem szczególnym rodzajem kolokacji, gdyż z powodu wielość funkcji, jakie pełnią poszczególne przyimki trudno byłoby dokonać uogólnienia zilustrowanego jednym tylko zdaniem. Z tego względu w sekcjach poświęconych kolokacjom przyimkowym dla każdego przyimka wyróżnionego w haśle podano osobne zdanie. Aby łatwiej było wyszukać kolokację w zdaniu, kolokacja została wyróżniona czcionką pogrubioną. Pojawiające się w niektórych zdaniach nawiasy kwadratowe [ ] zawierają rozwinięcie skrótu, który dla wygody odbiorcy Słownika został rozwinięty. Uzupełnienie stanowi informacja o alternatywnej amerykańskiej pisowni danego terminu (podana w nawiasie i poprzedzona skrótem Am. E.) oraz o nieregularnej formie liczby mnogiej (podana w nawiasie i poprzedzona skrótem pl.). Poniżej pokazano jedną sekcję hasła biopsy : verb + BIOPSY carry out, do, obtain, perform, receive, take, undergo The otolaryngologist's role in managing this clinical dilemma should be differentiating neoplasm from inflammatory disease and obtaining a biopsy for diagnosis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Niektóre wyrazy tworzą kolokacje z wieloma terminami, w związku z czym zostały kilkukrotnie ujęte w zasadniczej części słownika. Aby łatwiej odnaleźć te przypadki dla każdego typu kolokacji stworzony został oddzielny indeks, w którym alfabetycznie uporządkowano wyrazy tworzące kolokacje z terminami oraz wskazano, w jakich hasłach występują. Zasadniczo w indeksie znalazły się tylko wyrazy, które tworzą kolokacje danego typu z minimum 3 terminami w Słowniku. Z uwagi na niewielką liczbę kolokacji przyimkowych ten limit nie był stosowany przy tworzeniu indeksu dla typów preposition + TERM oraz TERM + preposition. Na końcu słownika umieszczono bibliografię, na którą składają się zarówno źródła tworzące korpus tekstów, stanowiący podstawę wszelkich prac słownikowych, jak również odnośniki do internetowych słowników angielskiego języka medycyny, pełniących swoistą funkcję kontrolną

4 PODZIĘKOWANIA Pragniemy serdecznie podziękować Prof. dr. hab. Jerzemu Lukszynowi za sprawowanie opieki naukowej nad Kołem, wspieranie naszych kolejnych przedsięwzięć i wskazywanie nowych dróg rozwoju, Doktorowi Mariuszowi Górniczowi za przejrzenie wersji wstępnej Słownika oraz uwagi merytoryczne, Magistrowi Markowi Łukasikowi za niespożytą energię, którą nas zarażał, oraz za pieczołowite czuwanie nad postępami na każdym etapie przygotowywania dzieła. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim studentom, którzy wzięli udział w trzeciej edycji projektu, przygotowując własne korpusy tekstów oraz karty terminologiczne. LISTA TERMINÓW OPRACOWANYCH W SŁOWNIKU 1. anaesthesia 2. antibody 3. antigen 4. artery 5. biopsy 6. bleeding 7. blood 8. blood pressure 9. bone 10. bowel 11. brain 12. breast 13. cancer 14. carcinoma 15. cell 16. cholesterol 17. cortex 18. deformity 19. depression 20. diabetes 21. diagnosis 22. dialysis 23. disease 24. disorder 25. DNA 26. drug 27. duct 28. enzyme 29. examination 30. fever 31. fracture 32. gene 33. glucose 34. heart 35. heart rate 36. hormone 37. hypertension 38. illness 39. impairment 40. implant 41. incidence 42. infection 43. inflammation 44. infusion 45. injection 46. injury 47. insulin 48. joint 49. labour 50. lesion 51. liver 52. lung 53. lymphocyte 54. malignancy 55. mastectomy 56. medication 57. melanoma 58. membrane 59. memory 60. metastasis 61. morbidity 62. mortality 63. muscle 64. mutation 65. nerve 66. neuron 67. nucleus 68. obesity 69. pain 70. palate 71. patient 72. placebo 73. pregnancy 74. psoriasis 75. receptor 76. recurrence 77. regression 78. rehabilitation 79. relapse 80. resonance 81. sample 82. schizophrenia 83. scoliosis 84. secretion 85. serum 86. skin 87. spine 88. stimulation 89. stress 90. surgery 91. symptom 92. syndrome 93. temperature 94. tendon 95. therapy 96. tissue 97. tooth 98. toxicity 99. tract 100. transfusion 101. transplantation 102. trauma 103. treatment 104. trial 105. tumour 106. ultrasound 107. vaccine 108. vein 109. vessel 110. wound

5 1. anaesthesia (Am. E. anesthesia) premodifier + ANAESTHESIA balanced, deep, epidural, general, high-flow, hypotensive, inhalational, light, local, low-flow, mixed, paediatric, perioperative, prolonged, regional, routine, spinal, subcutaneous Low-flow anaesthesia reduced sevoflurane expenditure during paediatric anaesthesia to less than 1/7 of the amount used in the HFA [high-flow anaesthesia] group, which is in agreement with several earlier adult studies. Acta Anaesthesiologica Scandinavica ANAESTHESIA + noun circuit, machine, monitor, practice, provider, record, shiver, technique, time A multimodal approach to analgesia is recommended, using a combination of simple primary analgesics, opioids, and regional anaesthesia techniques where appropriate. British Journal of Anaesthesia verb + ANAESTHESIA adopt, apply, deepen, induce, maintain, provide, receive, recover from, regulate, survive, switch from, switch to, undergo On the other hand, deepening the anaesthesia may cause arterial hypotension and the possible protective effect of deep anaesthesia may be counterbalanced by a reduction of CPP [cerebral perfusion pressure]. Acta Neurochirurgica ANAESTHESIA + verb begin, commence, wear off It may be hard to eat or talk for two to three hours after the test until the anesthesia wears off. Patient s Guide to Medical Tests preposition + ANAESTHESIA under Another patient was found to have an asymptomatic small fistula at the same site when examined under anaesthesia for secondary surgery. British Journal of Plastic Surgery

6 ANAESTHESIA + preposition for, with We conclude that pre-emptive i.m. phenylephrine 4 mg and ephedrine 45 mg reduce the severity of hypotension and the total dose of rescue i.v. ephedrine during spinal anaesthesia for Caesarean section. British Journal of Anaesthesia The present study investigated for the first time clearance function during anaesthesia with propofol in a reproducible animal model. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2. antibody premodifier + ANTIBODY antinuclear, irrelevant, mitochondrial, monoclonal, neutralizing, pathogenic, polyclonal, primary, secondary, specific That immune responses to a joint-associated antigen can cause arthritis via induction of pathogenic antibody is well established most thoroughly in the instance of collagen-induced arthritis. Biomedicine & Pharmacotherapy ANTIBODY + noun binding, deficiency, expression, formation, fragment, level, localisation, production, profile, removal, response, targeting, therapy, titer In this study the immunogenicity of HLA [human leukocyte antigen] antigens was analyzed by examining the antibody profiles in women who have been pregnant. Human Immunology verb + ANTIBODY block, detect, develop, direct, incubate, secrete, use Sections were then overlaid with the primary antibody directed against the tumoural melanocytic marker HMB-45 [human melanoma black] diluted 1 : 20 in wash buffer and incubated for 45 min at RT [reverse transcription]. British Journal of Dermatology

7 ANTIBODY + verb detect, destroy, identify, react with, recognize The antibody identifies the target cells, interprets those cells as foreign tothe body and therefore dangerous, and destroys them. Breast Cancer ANTIBODY + preposition against The antibody against plectin (P2) gave staining of nonhyaline lesions, especially where they bordered a hyaline lesion. Neuropathology and Applied Neurobiology 3. antigen premodifier + ANTIGEN artificial, bacterial, carcinoembryonic, epithelial, foetal, free, lipid, mismatched, neural, paternal, protective, recombinant, specific, target, tumoural A second antibody is directed against rabbit IgG [immunoglobulin G] and was coated to the solid phase, giving convenient separation of the antibody-bound and free antigen. Journal of Paediatrics & Child Health ANTIGEN + noun binding, carrier, delivery, expression, family, presentation, receptor, retrieval, stimulation, trafficking, type, uptake Polystyrene beads loaded with hemagglutinin led to increased protection against influenza in mice, probably due to enhanced antigen uptake. Journal of Drug Targeting verb + ANTIGEN acquire, administer, detect, encounter, present, recognize, retain However, tests using ELISA [enzyme-linked immunosorbent assays] or direct fluorescent antibody to detect antigen in the stool are more sensitive than microscopy and are now commonly available and used in the United States. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology

8 ANTIGEN + verb cause, elicit, generate, induce According to this theory, breast cancer cells and fetal cells share common antigens, and therefore during pregnancy fetal antigens can elicit an immune response against micrometastases, thus preventing their growth. Gynecological Endocrinology 4. artery premodifier + ARTERY carotid, cerebral, coronary, elastic, femoral, hepatic, iliac, major, meningeal, muscular, pulmonary, renal, spinal, uterine, vertebral For instance, for the elastic artery, the viscous coupling was better than the compliance coupling, while for the muscular artery, the compliance coupling level was better than the viscous coupling. Artificial Organs ARTERY + noun damage, embolism, flow, infarction, injection, injury, puncture, revascularization, stenting, surgery In patients with coagulation abnormalities, puncture of the internal jugular vein may be hazardous and risky if inadvertent carotid artery injury is made. Abdominal Imaging verb + ARTERY anastomose, block, cannulate, dissect, enter, examine, expose, ligate, occlude, open, penetrate, puncture, transect In addition, some experts have recommended using blunt tip needles bcause these are less likely to penetrate an artery. Advances in Anesthesia ARTERY + verb arise, branch, carry, nourish, originate, run, rupture, supply Needle placement in the posteroinferior aspect of the foramen (lumbar, thoracic) is also recommended to avoid the artery of Adamkiewicz, which runs with the spinal nerve in the anterosuperior aspect of the foramen. Advances in Anesthesia

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

Medicina Veterinaria. Weterynaria

Medicina Veterinaria. Weterynaria ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Medicina Veterinaria Weterynaria 7(3) 2008 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Translation or non-translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology

Translation or non-translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology Translation or not-translation? Borrowings from Englisch Język, Komunikacja, Informacja 47 P. Nowak, P. Nowakowski (red.) Language, Communication, Information P. Nowak, P. Nowakowski (eds) 1/2006 Pat ry

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floor fractures

Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floor fractures J Stoma 2011, 64, 7: 476-489 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floor fractures Analiza obciążeń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo