Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM w Szczecinie Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Nicewicz SZCZECIN 2015

2 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ STOSOWANYCH W PRACY WPROWADZENIE Wybrane metody utrzymania ruchu Cele i zakres pracy CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAŃ Charakterystyka platformy pływającej Opis pędników azymutalnych platformy pływającej System zasilania pędników azymutalnych OBSERWACJE USZKODZEŃ PĘDNIKÓW AZYMUTALNYCH PLATFORMY PŁYWAJĄCEJ Wyniki rejestracji uszkodzeń pędników azymutalnych platformy w okresie obowiązywania systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Zestawienie danych o uszkodzeniach pędników azymutalnych platformy w okresie obowiązywania systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Zestawienie danych o uszkodzeniach krytycznych pędników azymutalnych platformy w okresie obowiązywania systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Zestawienie wyników obserwacji uszkodzeń pędników azymutalnych platformy w okresie obowiązywania systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Wyniki rejestracji uszkodzeń pędników azymutalnych platformy po wprowadzeniu RCM Zestawienie danych o uszkodzeniach pędników azymutalnych platformy po wprowadzeniu RCM Zestawienie danych o uszkodzeniach krytycznych pędników azymutalnych platformy po wprowadzeniu RCM Zestawienie wyników obserwacji uszkodzeń pędników azymutalnych platformy po wprowadzeniu RCM BADANIE EMPIRYCZNYCH ROZKŁADÓW DŁUGOŚCI ODCINKÓW CZASU POMIĘDZY KOLEJNYMI CHWILAMI USZKODZEŃ PĘDNIKÓW AZYMUTALNYCH...50

3 4.1 Sprawdzenie zgodności rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi dla uszkodzeń pędników w okresie obowiązywania systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Sprawdzenie zgodności rozkładów empirycznych długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi chwilami uszkodzeń Sprawdzenie zgodności rozkładów empirycznych długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi chwilami uszkodzeń krytycznych Sprawdzenie zgodności rozkładów empirycznych długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi chwilami uszkodzeń pędników w okresie obowiązywania RCM Sprawdzenie zgodności rozkładów empirycznych długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi chwilami uszkodzeń Sprawdzenie zgodności rozkładów empirycznych długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi chwilami uszkodzeń krytycznych ANALIZA REZULTATÓW WPROWADZENIA RCM W MIEJSCE OBSŁUGI PLANOWO-ZAPOBIEGAWCZEJ Porównanie efektywności RCM i systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Wyniki testów Kruskala-Wallisa i Mediany dla pędników Wyniki Testów Kruskala-Wallisa i Mediany dla pędników 1 6 dla uszkodzeń zarejestrowanych w okresie obowiązywania systemu obsługi planowo-zapobiegawczej Wyniki testów Kruskala-Wallisa i Mediany dla pędników 1 6 dla uszkodzeń zarejestrowanych w okresie obowiązywania systemu RCM Ocena wpływu wprowadzenie obsługiwania opracowanego na podstawie metody RCM na rozkłady uszkodzeń pędników azymutalnych Analiza przyczyn uszkodzeń krytycznych pędników azymutalnych dla obu okresów obserwacji i określenie uszkodzeń dominujących PODSUMOWANIE LITERATURA SPIS RYSUNKÓW I TABEL...108

4 STRESZCZENIE W rozprawie doktorskiej przedstawiono analizę wpływu zastąpienia systemu obsługi planowo-zapobiegawczej pędników azymutalnych platformy pływającej obsługiwaniem zarządzanym niezawodnością (RCM) na wybrane wskaźniki niezawodnościowe na podstawie wyników badań empirycznych. Analiza dostępnej literatury dotyczącej problemu badawczego wykazała, ze brak jest prac i publikacji traktujących o rezultatach wprowadzenia RCM w miejsce tradycyjnych systemów eksploatacji. Stwierdzono również pomijanie aspektu niezawodnościowego w analizach rezultatów wprowadzenia RCM. W rozprawie zaproponowano przeprowadzenie analizy wpływu wprowadzenia RCM na rozkłady uszkodzeń. Do przeprowadzonych analiz wykorzystano dane empiryczne dotyczące uszkodzeń pędników azymutalnych zebrane w dwóch pięcioletnich okresach obserwacji. Dla każdego pędnika zarejestrowano chwile, w których zostały przeprowadzone czynności obsługowe, a następnie obliczono długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi uszkodzeniami. Wykazano, że dane opisujące uszkodzenia poszczególnych pędników należą do tej samej populacji i poddano dalszej analizie jako jeden zbiór danych. W celu przeprowadzenia analizy rozkładów długości odcinków czasu pomiędzy kolejnymi uszkodzeniami pędników, które zostały zarejestrowane w okresie obowiązywania obsługi planowo-zapobiegawczej i w okresie po wprowadzeniu RCM, sprawdzono zgodność rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi za pomocą statystycznych testów zgodności, kolejno weryfikując hipotezy o zgodności rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi. Weryfikację wysuniętych hipotez prowadzono z wykorzystaniem pakietu Statistica 8.0. W rozprawie wykazano, że wprowadzenie RCM spowodowało zmianę empirycznych rozkładów długości odcinków czasu pomiędzy uszkodzeniami z nieparametrycznych na wykładnicze. Wykazano również, że dzięki wdrożeniu RCM nastąpiło zmniejszenie liczby uszkodzeń pędników, znaczne zwiększenie mediany czasu pomiędzy kolejnymi uszkodzeniami jak również zmiana charakteru uszkodzeń po wprowadzeniu RCM możliwe stało się wyznaczenie uszkodzeń dominujących. Wykazano również małą skuteczność RCM w zapobieganiu uszkodzeniom modelowanym rozkładem wykładniczym tym samym wskazując na konieczność minimalizowania wpływu tych uszkodzeń na funkcję spełnianą przez obiekt.

5 Summary PhD thesis presents analysis of RCM maintenance system implementation for the semi submersible rig azimuth thrusters RCM replaced planned maintenance system. Results of RCM implementation on certain reliability indicators were analyzed. Analysis was based on empirical research. Review of publications and literature related to the research work revealed that there have been no research treating the problems associated with replacing planned maintenance systems with RCM and that reliability issues were omitted in the RCM implementation analysis. It was proposed in the dissertation to carry out the analysis of RCM implementation effect on the failure distribution. Empiric azimuth thrusters failure data collected during two five years periods were used for the analysis. Times of failures of each thruster were recorded and subsequently times between failures were calculated. It was proved in the thesis that data describing failures of the individual azimuth thrusters belong to the same population and failures of all azimuth thrusters were analyzed as the same statistical sample. To analyze time between failures distribution registered when maintenance was carried out according to planned maintenance regime and after RCM implementation, distribution fitness tests were carried out. Statistical hypothesis tests were performed with Statistica 8.0 software package. It was proved in the dissertation that RCM implementation caused the alteration of the empiric failures distribution from non-parametric to exponential distribution. It was also proved that RCM implementation caused reduction in the total number of azimuth thruster failures and the increase of median of time between failures. Characteristic of the failures altered as well. Following RCM implementation it became possible to determine dominant failures. Low effectiveness of RCM in preventing failures modeled by exponential failure distribution was proved indicating necessity to minimize such failures effects on function performed by the object.

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE WSKAŹ NIKI EFEKTYWNOŚ CI W UTRZYMANIU SILNIKÓW SPALINOWYCH W UKŁ ADACH ENERGETYCZNYCH JEDNOSTEK PŁ YWAJĄ CYCH

KLUCZOWE WSKAŹ NIKI EFEKTYWNOŚ CI W UTRZYMANIU SILNIKÓW SPALINOWYCH W UKŁ ADACH ENERGETYCZNYCH JEDNOSTEK PŁ YWAJĄ CYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012 Andrzej Adamkiewicz Arkadiusz Burnos Akademia Morska w Szczecinie KLUCZOWE WSKAŹ NIKI EFEKTYWNOŚ CI W UTRZYMANIU SILNIKÓW SPALINOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Dariusz MAZURKIEWICZ MONITOROWANIE STANU POŁĄCZEŃ KLEJONYCH TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MONITORING THE CONDITION OF ADHESIVE-SEALED BELT CONVEYORS IN OPERATION Typowe układy transportu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU Maciej Dęsoł Akademia Morska w Gdyni ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU Rozwój systemów dynamicznego pozycjonowania statku spowodował coraz większe

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

Selected aspects of application of dual fuel marine engines

Selected aspects of application of dual fuel marine engines Selected aspects of application of dual fuel marine engines Tomasz KNIAZIEWICZ Leszek PIASECZNY PTNSS-2012-SS1-104 Selected aspects of application of dual fuel marine engines The paper presents examples

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 1, 2012 Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI OPROGRAMOWANIA NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI OPROGRAMOWANIA NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI OPROGRAMOWANIA NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA PERFORMANCE EVALUATION OF SOFTWARE DURING DESIGN STAGE Arkadiusz Wrzosk,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych

Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych 339 Beata Basińska, Dariusz Dąbrowski, Marcin Sikorski Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych 1 1. Ws t ę p Intensywny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo