BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.radcaprawny-ciesla.pl BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW"

Transkrypt

1 i i i BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW i i i

2 Co to jest elektroniczny obieg dokumentów (EOD) Elektroniczny obieg dokumentów = system informatyczny do zarządzania obiegiem zadań, dokumentów i informacji, działający najogólniej w oparciu o system workflow oraz o bazy danych. twórca Baza danych - punkt newralgiczny informacja odbiorca nadawca

3 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? x Nieobjęte tajemnicą x Objęte tajemnicą y z INFORMACJA v q Workflow = sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej gromadzeniu i przetwarzaniu Baza danych = kolekcja danych zapisanych w formie cyfrowej zgodnie z zasadami przyjętego dla programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych.

4 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. Podstawowe obszary zastosowania elektronicznego obiegu dokumentów Społeczeństwo informacyjne Rozwój usług finansowych w Internecie Sposób przepływu informacji w społeczeństwie informacja cennym towarem rozwój usług typu 3P: przetwarzanie przesyłanie przechowywanie System powinien być chroniony przed atakami z zewnątrz, mogącymi spowodować m. in. Utratę danych Przejęcie kontroli nad danymi Utratę poufności Zniszczenie systemu

5 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. Podstawowe obszary zastosowania elektronicznego obiegu dokumentów FIRMY Sposób przepływu dokumentów pomiędzy: Pracownikami w jednej firmie lub instytucji System powinien być chroniony przed atakami: ze strony nielojalnych pracowników z zewnątrz Pomiędzy różnymi firmami lub/i instytucjami

6 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. RODZAJE INFORMACJI (DANYCH) W BAZACH DANYCH I W DOKUMENTACH Informacje jawne Bazy danych teleadresowych: obiektów turystycznych i usługowych urzędów placówek służby zdrowia sklepów internetowych Linki komunikacyjne do: obiektów turystycznych i usługowych urzędów placówek służby zdrowia sklepów internetowych Korespondencja z powyższymi Informacje niejawne Prywatne dane teleadresowe: Właścicieli obiektów turystycznych Urzędników Lekarzy i pielęgniarzy Właścicieli sklepów internetowych Klientów powyższych Dane objęte tajemnicą handlową szczegóły kontraktów, obroty technologie, logistyka, organizacja treść firmowej korespondencji Prywatna korespondencja prywatne adresy komunikacyjne treść prywatnej korespondencji

7 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. Zwykłe, chronione przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dane osobowe Informacje chronione tajemnicą Dane wrażliwe, chronione szczególnymi przepisami Poufne dane firm Chronione przez firmy regulaminami wewnętrznymi (tajemnica przedsiębiorstwa)

8 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. DANE OSOBOWE: wszystkie dane pozwalające na identyfikację konkretnej osoby fizycznej CHRONIONE ERGA OMNES Brak zamkniętego katalogu konieczna każdorazowa analiza OBLIGATORYJNIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI Nieprawidłowe przetwarzanie rodzi konsekwencje prawne włącznie z odpowiedzialnością karną

9 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. Pochodzenie etniczne i rasowe Poglądy polityczne Przekonania religijne lub filozoficzne Przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa Stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne Wyroki skazujące, orzeczenia sądowe o ukaraniu, mandaty

10 Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów (EOD) musi być bezpieczny? C.d. Osoba, której dotyczą, wyraziła zgodę na piśmie Inna ustawa na to zezwala, przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa Przetwarza się je w celu ochrony zdrowia Służą pracy naukowej pod warunkiem zachowania anonimowości Przetwarzanie dotyczy danych podanych do publicznej wiadomości przez osobę, której dotycz

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Główne składowe elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) Tworzenie dokumentów i baz danych Przechowywanie dokumentów i baz danych Przesyłanie dokumentów i baz danych

23 Normy prawa regulujące wszelkie etapy przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych Normy prawa regulujące przetwarzanie danych wrażliwych Normy prawa polskiego W Polsce w elektronicznym obiegu dokumentów mają zastosowanie: Normy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

24 Normy prawa regulujące wszelkie etapy przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. NAJWAŻNIEJSZE NORMY PRAWA POLSKIEGO Ustawy regulujące ochronę danych wrażliwych, np. Ustawa o zawodach lekarza i dentysty z 5 grudnia 1996 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji i warunków technicznych systemów przetwarzania danych osobowych Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do GIODO

25 Normy prawa regulujące wszelkie etapy przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych z 24 października 1995 r. NAJWAŻNIEJSZE DYREKTYWY UNIJNE w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w dziadzinie telekomunikacji z 15 grudnia 1997 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w strefie wolnego rynku z 8 czerwca 2000 w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oraz ochrony prywatności w zakresie komunikacji elektronicznej z 15 marca 2006 r.

26 Normy prawa regulujące wszelkie etapy przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych Zalecenia polskich i unijnych norm prawa Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na serwerach umiejscowionych na poszerzonym obszarze Unii Europejskiej Obowiązek zabezpieczenia przechowywanych danych przez Administratorów i Podmioty Przetwarzające zgodnie z wymogami polskiej ustawy i dyrektyw Parlamentu Europejskiego

27 Tajemnica przedsiębiorstwa Kontrakty Wielkość obrotów technologie TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Dane osobowe pracowników Dane osobowe członków zarządu Organizacja i logistyka obejmuje Dane osobowe klientów

28 Warsztat: które dane są chronione, a które nie

29 Tajemnica przedsiębiorstwa Chroniona wewnętrznymi przepisami firmy Tajemnica przedsiębiorstwa Chroniona przepisami prawa erga omnes

30 Tajemnica przedsiębiorstwa Zarząd Decyzja o wyborze zabezpieczeń (ochrony) EOD Przedsiębiorstwo Wyciek danych o kontraktach lub technologiach Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych Wynik finansowy Strata wynikająca z niewłaściwego wyboru zabezpieczeń: Np. Utrata kontraktów lub Kary z mocy ustawy o ochronie danych Zarząd Odpowiedzialność cywilna i karna za brak właściwych środków zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa

31 Elektroniczny obieg dokumentów a przestrzenie dyskowe Wewnętrzne oprogramowanie firmy LOKALIZACJA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW Zewnętrzne przestrzenie dyskowe lub zewnętrzne oprogramowanie usługowe

32 Elektroniczny obieg dokumentów a chmura obliczeniowa Forma outsourcingu = oprogramowanie na żądanie = SaaS = Software as Service Chmura obliczeniowa Najbardziej efektywny ekonomicznie sposób wdrożenia i użytkowania rozwiązań teleinformatycznych

33 Elektroniczny obieg dokumentów a wybór modelu przetwarzania danych Koszty zakupu programu contra Koszty użytkowania licencji Jakość produktu Analiza ekonomiczna Analiza bezpieczeństwa danych Analiza danych Analiza oferowanych zabezpieczeń Analiza zgodności z ustawodawstwem Analiza bezpieczeństwa prawnego WYBÓR MODELU

34 Wybór modelu przetwarzania danych Twórca oferty EOD Użytkownik oferty EOD muszą pamiętać, że: Nawet przygotowywanie oferty dla konkretnego klienta może stanowić przetwarzanie danych osobowych, a zatem narazić na odpowiedzialność karną za niewłaściwe ich przetwarzanie Podczas przetwarzania w przestrzeni wirtualnej baz zawierających takie dane osobowe, jak dane o pracownikach i/ lub klientach wiążą przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i przepisy właściwych norm UE

35 Wybór modelu przetwarzania danych

36 Modele przetwarzania danych w EOD w chmurze obliczeniowej - kluczowy element bezpieczeństwa CHMURA OBLICZENIOWA KLUCZOWYM JEST ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO

37 Wybór dostawcy oprogramowania EOD w chmurze obliczeniowej PYTANIE DECYZJA: wybór dostawcy licencji w chmurze lub innej ODPOWIEDŹ

38 Wybór dostawcy oprogramowania EOD w chmurze obliczeniowej

39 Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa elektronicznego obiegu dokumentów zasad i mechanizmów funkcjonowania Osobista analiza usługi przez świadczeniobiorcę Doskonała znajomość: zasad i mechanizmów funkcjonowania

40 Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa elektronicznego obiegu dokumentów Międzynarodowa Norma ISO Określa wymagania związane z: ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Obejmuje obszary bezpieczeństwa: fizycznego osobowego teleinformatycznego prawnego

41 Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa elektronicznego obiegu dokumentów Audyt bezpieczeństwa Badania przeprowadza kompetentny i wiarygodny podmiot Szczegółowa analiza wszystkich faz i elementów usługi sieciowej Ocena bezpieczeństwa usługi z punktu widzenia ryzyka prawnego

42 Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa elektronicznego obiegu dokumentów W Polsce nie ma systemu certyfikacji Publiczne Certyfikaty Bezpieczeństwa Poświadczenie wydane przez odpowiednie władze publiczne potwierdzające, iż certyfikowana usługa jest bezpieczna w określonym w certyfikacie zakresie. Polskę obowiązuje te same normy, które obowiązują w całej Unii Europejskiej, można więc korzystać z certyfikatów wdrożonych przez inne Państwa Unii

43 UWAGA W Polsce nie ma systemu certyfikacji, ale Polskę obowiązuje te same normy, które obowiązują w całej Unii Europejskiej, więc można korzystać z certyfikatów wdrożonych przez inne Państwa Unii. 43

44 Modelowy Certyfikat Publiczny Certyfikat wydawany przez Komisję Regulatorów Rynku Finansowego w Luksemburgu (odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce). Certyfikat ten gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczenia przetwarzania i przechowywania danych nie osobowych, ale właśnie firmowych. 44

45 Certyfikat ten jest udzielany firmom w szczególności dostarczającym rozwiązania (także SaaS) dla sektora finansowego i potwierdza najwyższy poziom zabezpieczeń danych firmowych. 45

46 1. Definicja danych osobowych/ danych wrażliwych 2. Znaczna część dokumentów zawiera dane osobowe? Lub istotne informacje firmowe. Dotyczy to zarówno firm produkcyjnych, firm opracowujących technologie (tajemnica technologii), jak medycznych, usług internetowych, finansowych 3. Wykaz sytuacji, w jakich przetwarzanie danych jest dozwolone 4. Wykaz aktów prawnych, które regulują bezpieczeństwo danych w sieci``; międzynarodowych, wspólnotowych, polskich 5. Jak bazy danych osobowych mają się do sklepów internetowych, bibliotek, portali komunikacyjnych etc 6. Zawsze można przetwarzać dane osobowe osoby, która udzieliła na to zgody oraz osoby, która sama podała określone dane do publicznej wiadomości 7. Lista państw, które mają certyfikaty bezpieczeństwa danych 8. Jakie kary grożą za bezprawne przetwarzanie/ ujawnienie/ wyciek danych osobowych 9. Jakiej odpowiedzialności podlega osoba, która ujawniła dane firmy, która te dane uznała za tajemnicę handlową

47 DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE PRELEKCJI Stefan Cieśla Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla Ul Foksal 18, Warszawa

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Prawo w email marketingu

Prawo w email marketingu 1 Prawo w email marketingu O badaniu Aspekty prawne uważane są za najsłabszy punkt marketerów i przedsiębiorców prowadzących kampanie email marketingowe. Do tej pory nie było żadnych danych, które mogłyby

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo