Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W w zawodach... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja 1. A.35. P P... 1 P ia... 6 Kwalifikacja 2. A.36. P P P egzaminu oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik ekonomista powinien 1) planowania i 2) 3) prowadzenia spraw kadrowo- 4) 5) wykonywania analiz i 2. W W zawodzie technik ekonomista 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 A.35. Planowanie i w organizacji K2 A.36. P 3. M K w zawodzie technik ekonomista w 4-letnim technikum I na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji A.35. Planowanie i organizacji oraz w zakresie kwalifikacji A.36. P. 4. W O technik ekonomista A.3 technik r. Z y zawodami przedstawia rysunek M2.1. M 2 Strona 1

19 M. Informacje o zawodzie Rysunek M2.1. Z technik ekonomista i technik r S technik r I Technik r P a na stronie CKE pod adresem M 2 Strona 2

20 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.35. P 1. P nu dla wybranych z kwalifikacji A.35. P 1. O U -, na -prawne ; ch organizacyjno-prawnych. P 1. M J J K przewidziany przepisami prawa w K A. S B. S C. S D. S O : D. U podatku VAT, ob podatku VAT i podatnika zwolnionego podmiotowo z podatku VAT; VAT M Strona 1

21 M W P 2. Jednos podatku VAT Na podstawie faktury VAT cena zakupu podatek VAT 23% 5,50 C A. B. C. D. O : B. U ; oblicza podatki: od od obrotu,od od cywilnoprawnych. P 3. P kowania podatkiem dochodowym na 19%. W styczniu prz i ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie informacji zawartych w tabelis na za Tabela S S S 9% podstawy wymiaru 7,75% podstawy wymiaru A. 1 B. C. 1 D. 1 P : A. M Strona 2

22 M W 1.2. Prowadzenie spraw kadrowo- U rentowych, ; z P 4. U A. A B. B C. w A C D. B C O : B. U, : oblicza wynagrodzenie pracownika zatrudnionego n systemu czasowego, akordowego, prowizyjnego; oblicza wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. P e 5. Wynagrodzenie pracownika produkcyjnego jest obliczane akordowego. W K oblicz wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika. A. 2 B. 2 C. 2 D. 2 Stawka wynagrodzenia za wyprodukowanie jednego elementu Liczba wyprodukowanych do 80 szt. P : B. U, na o pracy; oblicza i analizuje miary M Strona 3

23 M W P 6. W i wynosi 14 O A.. B.. C. 14. D. wynosi 14. O : C. 1. S U przedmiot planowania, czas planowania; rozpoznaje elementy struktury biznesplanu. P 7. P ralnych dla T A. taktycznego planu rzeczowego. B. taktycznego planu finansowego. C. operatywnego planu rzeczowego. D. operatywnego planu finansowego. O : C. U oblicza i interpretuje podstawowe ekonomicznej, oblicza miary wy P 8. W podstawowy w A. B. C. D. O : B. M Strona 4

24 M W U, ; y ekonomicznejstosowanej zak stosuje podzia prac analitycznych na etapy. P 9. K alizy techniczno-ekonomicznej w A. Wynik finansowy. B. P C. R D. G O : D. M Strona 5

25 M W 2. P A.35. Planowan w organizacji W zaplanowaniem z sportowej zaplanowanej w styczniu 2012 T S sp. z o.o. w K prowadzenia zgodnie z opisem zda arczych w tabeli S P odpowiednio do zaplanowanej informacje z tabeli Z - i klubu sportowego Podhalena podstawie dokumentp nr 1/01 z dnia przekazanie z produkcji do magazynu gotowych wyprodukowanych w - spodni narciarskich 200 szt. - kurtek narciarskich 180 szt. dokument W nr 1/01z dnia r. za wydane z magazynu wyroby gotowe dla klubu sportowego Podhale w Zakopanem: - spodnie narciarskie 50 szt. - kurtki narciarskie 50 szt. gotowych po Jan Kos. dokument Faktura VAT nr 1/01 z dnia r. za sprzedane wyroby gotowe dla Klubu Sportowego Podhale w Zakopanem. 3. S w programie kadrowo- P M U ZUS ZZA P M do ubezpieczenia zdrowotnego. D zanych z zatrudnieniem pracownika wykorzystaj dane z D P M. Tabela 1. Informacje o zdarzeniach gospodarczych w p T S sp. z o.o.w styczniu 2012 r. P rodukcyjne T S H K Jednostka podatku VAT i ma nadany NIP: oraz posiada rachunek bankowy w PKOBP O K W anowano uszycie w styczniu 2012r.100 szt. spodni narciarskich i 100 szt. kurtek narciarskich. Dowody magazynowe wyceniane la: M Strona 6

26 M W - spodni narciarskich, - kurtek narciarskich. W wytworzenia. S VAT W styczniu 2012 r. sprzedano wyroby gotowe dla nowego klienta klubu sportowego Podhale w Zakopanem z 10 dni. Z oraz i wydawanie ich z magazynujest odpowi M D Z P M, od r. do Tabela 2. N wych Lp. M N (mb/szt.) spodni narciarskich kurtki narciarskiej 1 Tkanina typu Polar 0,50 0, Tkanina nieprzemakalna 1,20 1, T 1,10 1,40 30 Ceny zakupu mb) W K S Podhale w Zakopanem Klub sportowy Podhale NIP: REGON: Zakopane tel.: K Formularz Dane osobowe i adresowe P M (fragment) Dane osobowe i adresowe I azwisko: P MakowskiD Jan I J I Beata Data i miejsce urodzenia: r., Kalisz Adres zameldowania: Kod pocztowy: M i ulica: Kalisz ul. Radosna Nr domu: 4 Nr lokalu: 6 Nr telefonu: Obywatelstwo: polskie U S P U S K W O N F Z W O W i NFZ Delegatura w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 M Strona 7

27 M W W komputer z oprogramowaniem magazynowo- kadrowo- programem Microsoft W P podstawowych. Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O plan Rezultat 1; dokument P Rezultat 2; dokument W Rezultat 3 dokument F VAT Rezultat 4; umowa zlecenia dl P M Rezultat 5; deklaracja ZUS ZZA P M Rezultat 6. K : obliczone ; formalnoprawnymi. U zadaniem praktycznym 1. O 6) wyrobami gotowymi 7) wyrobami 8) tym rozliczenia z VAT; 13) korzysta z gospodarczej i 2. Prowadzenie spraw kadrowo- 1) stosuje przepisy p h, emerytalno-rentowych; 2) pr 7) 10) korzysta z - ubezpieczeniowych i podatkowych. M Strona 8

28 M W S 2) przestrzega zasad i metod planowania. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.35. P w organizacji w kontrahentami oraz pracownika na o : dla zatrudnionych Z U S obliczenia i interpretacji zatrudnienia ;, ewidencji podatku VAT w rejestrach VAT zakup deklaracji VAT 7. M Strona 9

29 M W Kwalifikacja K2 A.36. P P z kwalifikacji A.36. P 1.1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych U, rozpoznaje P W C PIAST B faktura VAT NR 55/2011. K Faktura VAT NR 55/2011 Sprzedawca: P P LIDA s.c. 51- W F NIP: REGON: Konto: L.p. Nazwa towaru lub J.m. Liczba W D r. Cena bez podatku VAT Nabywca: Cukrownia PIAST Sp. z o.o Brzeg, ul. Polna 5 NIP: REGON: W bez podatku VAT Podatek VAT ORYGINAŁ KOPIA Ś W z podatkiem VAT gr gr % gr gr 1. Automat do szt. 1 pakowania S Razem: X zw I podpis osoby otrzymywania faktury I podpis osoby wystawiania faktury 5 0 S w tym: Jan Paciorek A. Zakup towaru. B. S O : C. C. Z D. S M Strona 10

30 M W U bilansowy, na w walutach obcych; gotowych; P W jednostce handlowej na koniec roku obrotowego wybrane konta Towary Odchylenia od cen ewidencyjnych O Rozliczenie O) (O (O O) (O zakupu W jednostce handlowej wynosi A. 44 B. 45 C. 48 D. 50 O : C. U na wariantu kalkulacyjnego lub lub M Strona 11

31 M W P W K R Koszt sprzedanych K O) (O O) O) Przychody ze P K Koszty finansowe operacyjne O) O) (O (O P A. 8 B. 9 C. 10 D. 12 O : B Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji U, P D A. B. C. D. O : B. U ustala i M Strona 12

32 M W P W silosach przeprowadzono K S znatury Z 0,5% P ze sprzeda A. 1 B. 4 C. 5 D. 10 O : C. U oblicza niejszej rozlicza niedobory niezawinione i zawinione; P Z - S L.p. N J.m. Cena S z natury S I W I W 1. Tkanina lniana m T m D cena. I A. B. C. 1 D. 2 O : A. M Strona 13

33 M W S U identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej, identyfikuje zakres i zadania analizy finansowej; P. Analiza finansowa obejmuje A. B. i produkcji. C. i wyd D. O : D. U P D A. B. C. D. O : B. U, M Strona 14

34 M W P 9. N w 2011 roku. W Stan na Stan na N 12 8 P A. 8 dni B. 10 dni C. 12 dni D. 15 dni O : B. M Strona 15

35 M W P A P Z - H A P ZDROWY SEN W D r. Przed tabela 1, - o o konta syntetyczne i analityczne, wydrukuj Plan kont, uj w programie finansowo- do ra w wariancie kalkulacyjnym, - z grudnia 2011 gach rachunkowych. P PK - P N - D r. i wydrukuj go, s w programie finansowo- R na r. w wariancie kalkulacyjnym i wydrukuj go, - od kontrahenta na Potwierdzenie salda i wydrukuj go, oznaczonym numerem PESEL i wydrukuj plik. W komputer z oprogramowaniem finansowo- Microsoft Word. M Strona 16

36 M W Tabela 1. Informacje o hurtowni H A P ZDROWY SEN s.c. we W i ciu komputera. O Z P P O P P -rachunkowej unkowych jest Ewa Kowalska. W 15 groszy zysku. Plan kont ZESPÓŁ ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 100 Kasa R ZESPÓŁ ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 200 Rozrachunki z odbiorcami Hotel EDEN s.c Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c. 210 Rozrachunki z dostawcami Z P GRACJA sp. z o.o P H OMEGA sp. z o.o. 220 Rozrachunki publicznoprawne R VAT ZESPÓŁ MATERIAŁY I TOWARY R 330 Towary P Krasnoludki P W K Cztery pory roku Obrus Haft babuni R Lemon ZESPÓŁ KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZANIE 510 Koszty handlowe ZESPÓŁ PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGNIĘCIA P W 7 P P ZESPÓŁ KAPITAŁY FUNDUSZE WŁASNE FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 860 Wynik finansowy M Strona 17

37 M W Teczka D 1. Faktura VAT za zakupione towary 2. P VAT zakupu 3. W 4. Faktura VAT za sprzedane towary 5. F VAT klientowi rabatem 6. W 7. F 8. F VAT oraz Formularz PK - P przeznaczony do zapisania operacji Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O plan kont rezultat 1; r. rezultat 2; r. rezultat 3; dokument potwierdzenie salda na r. rezultat 4; r. rezultat 5. K i analitycznych; operacji gospodarczych w programie finansowo- PK P finansowego; U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 1) 2) 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 8) 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i 14) ustala wynik finansowy M Strona 18

38 M W 2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 5) S 1) finansowe; 3) 4) 5). Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.36. P oraz w programie finansowo- w programie finansowo- inwentar w programie finansowo- ksi - M Strona 19

39 M W D H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z 5 NIP: Pz P Nr 1/12/2011 Nr i data faktury: 150/2011, r. Data wystawienia: r Dostawca Z P GRACJA sp. z o.o. 92- Ł S Z 56/2011 Przeznaczenie: Lp. Nazwa towaru J.m. I Cena W 1. P Wenus kpl P Krasnoludki kpl K Cztery pory roku szt Obrus Haft babuni szt R Lemon szt Razem W Z W Uwagi: K P K Alina B D Data P Jan Kloc P K wski Konto synt. Zapas D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 20

40 M W Faktura VAT NR 150/2011 Sprzedawca: Z P GRACJA sp. z o.o. 92- Ł S 6 NIP: REGON: BH O Ł Nr konta: L.p. Nazwa towaru lub W ORYGINAŁ Data:, Ś PKWiU J.m. I Cena netto Nabywca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: W netto Podatek VAT W brutto gr gr % gr gr 1. P Wenus kpl P Krasnoludki kpl K Cztery pory roku szt Obrus Haft babuni szt R Lemon szt Razem: X zw I podpis osoby otrzymywania faktury A B I podpis osoby wystawiania faktury Jan Nowak 5 0 D h: ,00 S w tym: S merytorycznym Podpis: Alina Data: B D Konto Kwota Wn Ma S rachunkowym D P P M Strona 21

41 M W H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Zielona 5 NIP: Odbiorca Hotel EDEN s.c. 74- T Parkowa 5 NIP: Przeznaczenie Wz Wydanie N W Egz. 1 1/12/2011 Nr magazynowy Wz Data 1/12/ Nr L.p. Ś transportu Nazwa 1. P satynowa Wenus 2. K Cztery pory roku 3. Obrus Haft babuni 4. R Lemon SPRZEDAŻ D W Nr i data faktury r. I Cena W Konto Ż na Jedn. Wydana z gr gr syntet. mater. 80 kpl szt szt szt Razem W Z W O E - Jan Nowak Alina B Jan Nowak Data r. Jan Piotrowski 1/12/ Zapas D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 22

42 M W Faktura VAT NR 1/12/2011 Sprzedawca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p Nazwa towaru PKWiU J.m. I W ORYGINAŁ Data: Ś Cena netto Nabywca: Hotel EDENs.c. 74- T P NIP: REGON: Bank: BZWBK 1 O w Toruniu Nr konta: W W Podatek VAT brutto gr gr % gr gr 1. P satynowa kpl Wenus 2. K Cztery pory szt roku 3. Obrus Haft babuni szt , R Lemon szt przelew 20 dni Razem: X zw I i nazwisko oraz podpis osoby otrzymywania faktury Jan Piotrowski I podpis osoby wystawiania faktury A B 5 0 D h: ,30 S w tym: D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 23

43 M W FAKTURA KORYGUJĄCA NR ORYGINAŁ / KOPIA W KOREKTA Dotyczy faktury VAT NR 150/2011 z dnia r. Sprzedawca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p. 1. Nazwa towaru R Lemon PKWiU J.m. I Nabywca: Hotel EDENs.c. 74- T P NIP: REGON: Bank: BZWBK 1 O w Toruniu Nr konta: Cena bez podatku W bez podatku Podatek gr gr Staw ka % W z podatkie m Kwota gr szt gr P 1. R Lemon Razem: szt Po korekcie W 738,00 S : siedemset Jan Piotrowski Data i podpis osoby odbioru faktury R Razem po korekcie R A B W T rabat -bonifikata, upust, uznana reklamacja, skonto M Strona 24

44 M W D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 25

45 M W H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W ul. Zielona 5 NIP: Odbiorca Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c. 53- W ul. Parkowa 14 NIP: Wz Wydanie N Wz 2/12/2011 Nr magazynowy Wz Egz. 1 Data Przeznaczenie 2/12/ NR wieni a Ś DAROWIZNA D W koszt Nr i data faktury r. L.p. N 1. P dla dzieci Krasnoludki I Cena W Konto Ż Jedn. Wydana gr gr syntet. mater. 10 kpl Zapas Razem W Z W O E - Jan Nowak Alina B Jan Nowak Data r. Jolanta C D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 26

46 M W F VAT NR 1/12/2011 Sprzedawca: Hurtownia a p ZDROWY SEN s.c. 55- W ul. Zielona 5 NIP: B PKO BP O W Nr konta: T DAROWIZNA O L.p. Nazwa towaru 1. P Krasnoludki PK W i U J.m. I M W Data wystawienia: r. M Nabywca: Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c. 53- W ul. Parkowa 14 NIP: W W Podatek VAT Cena bez podatku VAT gr gr % gr gr kpl W 615,00 S I podpis osoby otrzymywania faktury J C I podpis osoby wystawiania faktury A B Razem: w tym: x zw D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 27

47 M W Faktura VAT 348/2011 Sprzedawca: P H OMEGA sp. z o.o. 50- W K NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p Nazwa towaru PK W i U J.m. I W Data: ORYGINAŁ Ś Nabywca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: Cena netto W Podatek VAT W gr gr % gr gr 1. Segregator szt Kalkulator szt Dziurkacz szt Papier ksero A4 ryza przelew 14 dni Razem: X P I podpis osoby otrzymywania faktury I oraz podpis osoby wystawiania faktury zw D h: 202,95 S w tym: A B Jan Kaliba S Data: P A B Sprawdzono - rachunkowym Do Konto Kwota Wn Ma D P P M Strona 28

48 M W PK POLECENIE KSIĘGOWANIA Numer 1/12/2011 H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z Data wystawienia: r. Z r. KONTO SUMY Lp. D TREŚĆ Wn Ma pojedyncze- kontrolne Z S Spraw Z RAZEM Z Data Strona Podpis M Strona 29

49 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik ekonomista ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu ZAŁĄCZNIK W ienia do egzaminu absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

50 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

51 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista C wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z O w zawodach, a W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E ukacyjnej i kwalifikacji w CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A zawodzie technik ekonomista powin 1) planowania i 3) prowadzenia spraw kadrowo- 5) wykonywania analiz i EFEKTY KSZTAŁCENIA D BHP B higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i Z Strona 3

52 Z higieny pracy oraz st 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U 1) obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U 1) i wyr 3) analizuje i w cy; 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; w zespole. OMZ O U 3) kieruje wykonaniem pr ramach obszaru administracyjno- PKZ A Z Strona 4

53 Z PKZ A U zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunk U zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 2) korzysta z pracy biurowej; owej; 7) przechowuje dokumenty; 8) dokonuje selekcji decyzyjnej; 10) gromadzi informacje o interpretuje podstawowe miary statystyczne; 13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i zawodzie technik ekonomista opisane w II A.35. Planowanie i organizacji O U K K K oraz przepisy podatkowe w - ; kontrahentami i innymi podmiotami; 5) stosuje strategie marketingowe; tym rozliczenia z VAT zasady ich normowania; 1 deklaracje podatkowe; 13) korzysta z podatkowych. 2. Prowadzenie spraw kadrowo- U - -rentowych; i sprawach emerytalno- ycznym; zdrowotnych; z 9) oblicza i interpr 10) korzysta z - i podatkowych. Z Strona 5

54 Z S U ; 2) przestrzega zasad i metod planowania; 4) oblicza i etapy analizy ekonomicznej; 6) przygotowuje informacje o i 8) przygotowuje, w analitycznych; 9) korzysta z systemu e-statystyki. A P 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych U 2) interpretuje zdarz 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 5) wycenia aktywa i pasywa w 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 7) przestrzega zasad i 9) otwiera i 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w jednostkach; sald; 18) stosuje oprogramowanie finansowo- 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji Uc zasady inwentaryzacji; 3) ustala i 3. Sporz przeprowadzanie analizy finansowej U 2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; 3) dobiera i 4) oblicza Z Strona 6

55 Z WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S dydaktyczne: 1) pracow lokalnej z I I tu i finansowo- - przych wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty; druki formularzy stosowanych w i handlowej, w i formie do sieci lokalnej z I z projektorem multimedialnym oraz lokalnej z I telefon z faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica handlowej, w w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instr szkole. K olnych, laboratoriach symulacyjnych, S nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin). 4. Min 1) E ramach obszaru administracyjno- 280 godz. A.35. Planowanie i organizacji 470 godz. A P 520 godz. 1) W w przepisach w czania w ia w zawodzie. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent szko zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i organizacji i A P ierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. R danin publicznych. Z Strona 7

56 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 8

57 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 9

58 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 10

59 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 11

60 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

61 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

62 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fryzjer 514101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Krawiec 753105

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Krawiec 753105 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Krawiec 753105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 731102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kowal 722101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Blacharz 721301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M racowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie S Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mater Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materia Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fotograf 343101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fotograf 343101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fotograf 343101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 816003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kaletnik 753702

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kaletnik 753702 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kaletnik 753702 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Lakiernik 713201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Lakiernik 713201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Lakiernik 713201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Cukiernik 751201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Cukiernik 751201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Cukiernik 751201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D. R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Dekarz 712101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Dekarz 712101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Dekarz 712101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Tapicer 753402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Tapicer 753402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Tapicer 753402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Sprzedawca 522301

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Sprzedawca 522301 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Sprzedawca 522301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Ś 722204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter konstrukcji budowlanych 711102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter konstrukcji budowlanych 711102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter konstrukcji budowlanych 711102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Florysta 343203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Florysta 343203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Florysta 343203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter nawierzchni kolejowej

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter nawierzchni kolejowej Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter nawierzchni kolejowej 711603 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kamieniarz 711301

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kamieniarz 711301 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kamieniarz 711301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun medyczny 532102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun medyczny 532102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny 532102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Wiertacz 811305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Wiertacz 811305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Wiertacz 811305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun osoby starszej 341202

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun osoby starszej 341202 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej 341202 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Murarz-tynkarz 711204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Murarz-tynkarz 711204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Murarz-tynkarz 711204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zdun 711203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zdun 711203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Zdun 711203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Stolarz 752205

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Stolarz 752205 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Stolarz 752205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Rolnik 613003

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Rolnik 613003 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Rolnik 613003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. energetyki odnawialnej 311930

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. energetyki odnawialnej 311930 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T energetyki odnawialnej 311930 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik 541315 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L i. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechani 834201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L i. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Pracowni 911205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Piekarz 751204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Piekarz 751204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Piekarz 751204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie A Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zegarmistrz 731106

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zegarmistrz 731106 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Zegarmistrz 731106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik awionik 315316 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kominiarz 713303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Z -jubiler 731305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Z -jubiler 731305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Z -jubiler 731305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik transportu drogowego 311927

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik transportu drogowego 311927 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik transportu drogowego 311927 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik obuwnik 311916

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik obuwnik 311916 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik obuwnik 311916 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWAD)AJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik papiernictwa 311601

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik papiernictwa 311601 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik papiernictwa 311601 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ormatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. w budownictwie 712905

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. w budownictwie 712905 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M w budownictwie 712905 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M atora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Tech 314402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Ma Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektryk 741103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektryk 741103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Elektryk 741103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik organizacji reklamy 333906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik 325509 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter izolacji budowlanych 712401

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter izolacji budowlanych 712401 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter izolacji budowlanych 712401 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej 321104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kucharz 512001

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kucharz 512001 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kucharz 512001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik tyfloinformatyk 351204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik tyfloinformatyk 351204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik tyfloinformatyk 351204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik lotniczy 315317 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter mechatronik 742114

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter mechatronik 742114 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter mechatronik 742114 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Op 341203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kelner 513101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Ortoptystka 325906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Ortoptystka 325906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka 325906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O do 812105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geolog 311106

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geolog 311106 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik geolog 311106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii drewna 311922

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii drewna 311922 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik technologii drewna 311922 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz 711402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz 711402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Betoniarz-zbrojarz 711402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.36. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311703 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materia Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geodeta 311104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geodeta 311104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik geodeta 311104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik budownictwa wodnego

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik budownictwa wodnego Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik budownictwa wodnego 311205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo