Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja 1. A. 18. P P... 1 P... 5 Kwalifikacja 2. A. 22. P P... 9 P egzaminu ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik handlowiec powinien 1) organizowania prac w i marketingowych; 4) organizowania i 2. W W zawodzie technik handlowiec 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej K1 A.18. P Nazwa kwalifikacji K2 A.22. P 3. M K a w zawodzie technik handlowiec w 4-letnim technikum I na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji A.18 P oraz A.22 P M 2 Strona 1

19 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A. 18 P P A P 1.1. O U na stosuje zasady P K A. Wz - W B. Pz - P C. Faktura VAT. D. Rachunek. O : B. U 3) : P O VAT A. B. C. D. O : C. Moduł 3 Strona 1

20 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada U 11) i w sali, : i wymaganyc P W A. B. C. D. O : B. S U : Moduł 3 Strona 2

21 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada P K z porostem A. Brie i camembert. B. Parmezan i cheddar. C. Rokpol i gorgonzola. D. Mozzarella i oszczypek. O : A. U : us P K Nazwa towaru J Gruszki Pieczarki Cena detaliczna za 1 kg A. B. C. D. O : A. U stosuje procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji; Moduł 3 Strona 3

22 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada P W wy reklamowanego towaru? A. W B. W C. W D. W O : B. Moduł 3 Strona 4

23 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada P A. P. D F VAT zakupu W 20% VAT 23%. P Z klienta jest zamieszczone w Tabeli P rozpakuj towary z opakowania zbiorczego, 2. Sprzedaj 3. P R 4. S F VAT nr 1/06/12 za sprzedane klientowi towary. Moduł 3 Strona 5

24 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada Faktura VAT NR 5/06/2012 W Sprzedawca: H A S J A L Data: zaliczki* r. ORYGINAŁ Ś Nabywca: S RAJ B N 50- W N NIP: B BZWBK O W Nr konta: W B NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p Nazwa towaru lub 1. Czekolada mleczna nadziewana E.Wedel 2. Cukierki owocowe M 3. Cukierki czekoladowe R 4. Ciastka kruche z cukrem PK W i U J.m. I Cena netto W Podatek VAT W gr gr % gr gr szt kg kg kg B P szt przelew 14 dni Razem: X I podpis osoby otrzymywania faktury I podpis osoby wystawiania faktury w tym: zw D : 498,15 S Maja Kot A Ś Tabela 1 Z Z Dane klienta: Jan Kowalski, adres: Al. Klonowa 13, 54- W Nazwa towaru J.m. I C kg 0,20 Czekolada mleczna szt. 10 Ciastka kruche z kg 0,50 C Faworytki kg 0,30 Moduł 3 Strona 6

25 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada W - - kasa fiskalna - Wykaz wprowadzonych do kasy fiskalnej - waga elektroniczna - metkownica - - pogotowie kasowe, - - formularze faktur VAT Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. O Przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego ; S Rezultat 1; Z Rezultat 2; Faktura VAT Rezultat 3. K naklejki z cenami detalicznymi umieszczone na towarach, wywieszki z nazwami VAT U zadaniem praktycznym O 3) prz 4) ; 11) przestrzega zas magazynie i w Moduł 3 Strona 7

26 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada S ; ; 11) pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru; ; VAT. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A P : W - W/P ty na rachunek bankowy sklepu; z magazynu VAT Moduł 3 Strona 8

27 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada Kwalifikacja K2 A. 22 P. P dla wybranych z kwalifikacji A. 22. P handlowej. O U : dobiera P I A. B. C. zewn D. O : C. U na opracowuje P H o ergonomiczne fotele rehabilitacyjne, których sposób u ytkowania wymaga specjalistycznej prezentacji. Z którego narz dzia promocji powinna skorzystać hurtownia, aby zach cić klienta do zakupu? A. Public relations. B. S C. P D. R O B. Moduł 3 Strona 9

28 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada U podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych bad rynku, : P Na potrzeby drogerii Kleopatra ankietowe do W K Nazwa towaru Zdiagnozowane zapotrzebowanie (szt.) S (szt.) B Krem do twarzy Ż S A. B B. Krem do twarzy. C. Ż D. S O : C. Z U : P K w AGD A. S B. Preselekcyjna. C. Tradycyjna. D. Specjalna. P C. U : Moduł 3 Strona 10

29 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada m VAT z podatku VAT. P O A. B. C. D. P B. U : Moduł 3 Strona 11

30 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada P K wydanie? A. B. C. D. O : D. S -finansowej. U ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych, na : Moduł 3 Strona 12

31 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada P K Pz - P N P H OMEGA, P P H Omega 66- G W K PZ P Nr dokumentu 55/2012 P Dostawca P P w Szczecinie D Kod tow.-mat. Nazwa J.m. I Cena W Komputer PC szt , , Drukarka laserowa szt , , K RAM szt , , Karty graficzne szt , ,00 W J. Makowski W J.Makowski data podpis Ewidencja Razem ,00 A. B. C. D. Kwota , , , ,00 Wn Towary Towary Ś Ś Dekretacja Ma Rozliczenie zakupu Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie zakupu Rozrachunki z dostawcami O : A. U na Identyfikuje systemach wynagradzania; w jednostkach handlowych. Moduł 3 Strona 13

32 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada P P a w systemie czasowo-prowizyjnym z wynagrodzeniem zasadniczym 1 W K pracownika. A. 1 B. 1 C. D. 2 O O : C. Prowizja do 49 0,05% od 50 0,10% 0,15% U : rozlicza niedobory zawinione i niezawinione; P Konto R K K Konto Wn Konto Ma A. P R B. Rozrachunki z pracownikami R C. R P D. R Rozrachunki z pracownikami O : B. Moduł 3 Strona 14

33 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada 2. P A P handlowej Hurtownia VERONA T O D ci hurtowni zapisane w Tabeli 1 i dane klienta Galeria Piastowska w Opolu. 1. S Microsoft Word. 2. S obrotu towarowego: P Nr 1/2 F VAT nr 50/2012 W Nr 1/2012 z dnia r. za wydane z magazynu towary dla Galerii Piastowskiej w Opolu: - zestawy obiadowe Laura 80 szt. - serwisy do kawy Gloria 120 szt. F VAT Nr 1/2012 z dnia r. za sprzedane towary dla Galerii Piastowskiej w Opolu. P agazynu. 3. S Z nr 1/2012 obiadowe Laura i serwisy do kawy Gloria. P Laura i serwisu Gloria. Tabela 1. I H rtowni VERONA s.c. Hurtownia VERONA T porcelany. D H od ceny zakupu. S T T Warunki dostawy: loco magazyn dostawcy. D P N K O Moduł 3 Strona 15

34 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada - wy - Baletnica - Kleopatra - Orient - Diana W - Laura: zapas minimalny 70 szt., zapas maksymalny 150 szt. - Gloria zapas minimalny 110 szt., zapas maksymalny 200 szt. N - Laura o 10%, - Gloria o 5%. S - Laura 120 szt. - Gloria 100 szt. Faktura VAT Z P W Faktura VAT 50/2012 T Data: ORYGINAŁ Ś Sprzedawca: Z P W ul. P 106 NIP: , REGON: B B S Nr konta: Nabywca: Hurtownia VERONA sp. z o.o., 87- T ul. Spokojna 22 NIP: , REGON: Bank: PKO BP 2 O w Toruniu Nr konta: L.p Nazwa towaru PK W i U J.m. I Cena netto W W Podatek VAT gr gr % gr gr 1. Zestaw obiadowy Laura szt Serwis do kawy Gloria szt przelew 14 dni Razem: X zw I otrzymywania faktury Monika Rakowska I osoby wystawiania faktury Jan Kaliba w tym: D : ,00 S 00/100 Moduł 3 Strona 16

35 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada Dane klienta Galeria Piastowska w Opolu Galeria Piastowska sp. z o.o Opole, ul. W NIP: U J B W komputer z oprogramowaniem magazynowo- Microsoft Word. Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O Oferta Rezultat 1; Dokument P Rezultat 2; Dokument Wydanie Rezultat 3; Dokument Faktura VAT Rezultat 4; Dokument Z Rezultat 4. K : wymagane elementy opracowanej ofer formalnoprawnymi. U zadaniem praktycznym: 1. O tingowych i reklamowych 2. Z 2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe; 7) transakcji Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.22. P handlowej opracowania wyboru i - Moduł 3 Strona 17

36 Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zada towarowego - warowego; programie magazynowo- em w programie finansowo- - magazynu i korekt Moduł 3 Strona 18

37 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik handlowiec ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK W ienia do egzaminu absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

38 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

39 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik handlowiec C w wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w p z O w zawodach, a tym samym W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E uczen kwalifikacji w CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 1) organizowania prac w marketingowych; 4) organizowania i EFEKTY KSZTAŁCENIA D BHP B higiena pracy U m i zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; y w higieny pracy; wykonywaniem 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i 8) stosuje 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i Z Strona 3

40 Z U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) stosuje prze podatkowego i prawa autorskiego; bra prowadzenia d gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U ficznych oraz i 3) analizuje i w 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; doskonali u 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. OMZ O U ramach obszaru administracyjno- pod PKZ A PKZ(A.m); PKZ A U zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, finansowych U zakresu towaroznawstwa; 3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i konserwacji 7) przestrzega zasad pakowania i Z Strona 4

41 Z 8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami; 10) przestrzega PKZ(A.m) Um zawodach: technik spedytor, technik U zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 2) korzysta z pracy biurowej; 5) stosu 7) przechowuje dokumenty; decyzyjnej; 9) 10) gromadzi informacje o interpretuje podstawowe miary statystyczne; 13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i zawodzie technik handlowiec opisane w II: A P O U 1) przestrzega zasad przyjmowania i 4) oznakowuje towary przest 5) stosuje metody i instytucjonalnych o 8) przestrzega przechowywania magazynie i w 13) stosuje przepisy prawa o 14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i ; S U 6) udziela informacji o towarach i Z Strona 5

42 Z 10) zabezpiecza i odprowadza utarg; pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru; VAT rozpatrywania reklamacji. A P O lamowych i marketingowych U 1) korzysta z rynku; analizy rynku; 6) dobiera i 7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingow Z U 1) korzysta z P K D E K D P K W U 2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe; 4) prowadzi negocjacje handlowe; t 11) prowadzi i przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji. S -finansowej U 2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych; 3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych; 7) rozlicza i 8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego; 11) pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi; 12) stosuje metody analizy ekonomicznej; 13) interpretuje podstawowe miary i a sprawozdania z Z Strona 6

43 Z 15) przestrzega zasad i WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S enie w dydaktyczne: nauczyciela z I (jedno stanowisko dla jednego er z eksponowania, transportu i Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery hniki biurowej, w faksem, skaner, kserokopiarka, kopertowania, frankowania, instrukc stosowanych w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i tym wzory pism handlowych w szkole; do Internetu, z z projektorem multimedialnym sieci lokalnej z I paki biurowych programem do tworzenia prezentacji, i grafiki, pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo- - wobec ZUS oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w stosowanych w ; formularze formie drukowanej lub elektronicznej, wz K zawodzie technik handlowiec. S nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). M 1) E ramach obszaru administracyjno godz. w A P 700 godz. A P 320 godz. 1) W w przepisach w wsp w zawodzie. Z Strona 7

44 Z MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie A P w A P informacyjno-bibliograficznej. Z Strona 8

45 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 9

46 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 10

47 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 11

48 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 12

49 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

50 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

51 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk 333107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik turystyki wiejskiej 515203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo