Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik organizacji reklamy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja 1. A.26. S P... 1 P oraz kryteria oceniania... 5 Kwalifikacja 2. A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej P... 7 P oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik organizacji reklamy powinien 1) 2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; 2. W W zawodzie technik organizacji reklamy 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 A.26. S K2 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 3. M K a w zawodzie technik organizacji reklamy w 4-letnim technikum. I. M 2 Strona 1

19 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.26. S P z kwalifikacji A.26. S 1.1. P U 2) rozpoznaje ekonomicznej i marketingowej, i marketingowej; i marketingowej; i SWOT PEST i BCG kalkulacji cen; P P BCG A zaprezentowano agencj W A. B. gwiazd. C. D. O :D. M Strona 1

20 M W U stosuje i -mix; P Produkt, cena, - D - na temat zdrowego stylu A. ceny. B. promocji. C. produktu. D. dystrybucji. O :B. U 5) stosuje metody kalkulacji cen, stosuj P C O A. B. cenach konkurencji. C. kosztach zmiennych. D. O : D. M Strona 2

21 M W 1.2. P U, wykonuje reklamowych firmy; firmy; przewidywane ryzy P K A. innowatorzy. B. C. lojalni. D. bierni. P : C. U negocjuje na P R A. przegrany-przegrany. B. przegrany-wygrany. C. wygrany-przegrany. D. wygrany-wygrany. P : D. M Strona 3

22 M W U prowadzi d: reklamowych; P e zadanie 6. Jedna N Z z K A. konfiskaty mienia firmy. B. C. D. P B. M Strona 4

23 M W 2. P egzaminu dla wybranych A. S W O F ego dla kobiet od 16 do 40 lat przeznaczonego do biegania. P S S S S Slajd 5 S Dysponujesz komputerem z oprogramowaniem biurowym: Word, Excel, Power Point oraz P O P P Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut. O przebieg wykonania prezentacji multimedialnej; slajd rezultat 1; slajd rezultat 2; slajd rezultat 3; slajd rezultat 4; slajd rezultat 5; slajd rezultat 6. M Strona 5

24 M W Kryteria oceniania wykonania zadani U ne zadaniem praktycznym 1. P 1) 2) i marketingowej; 3) 4) 7) oprogramowania komputerowego. P g reklamowych 1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach; 2) 8) 9) ch. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.26. S reklamowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. M Strona 6

25 M W Kwalifikacja K2 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej P z kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 1.1. Tworzenie przekazu reklamowego U cele przekazu reklamowego, klamy; promocji; P Organizacja non- prze C A. B. zmiana wizerunku firmy. C. D. O C. M Strona 7

26 M W P C A. budowanie marki pr B. zmiana psychograficzna. C. budowanie marki firmy. D. zmiana ekonomiczna. O : B. U 2) dobiera - mix w mix ;. P J do A. H B. B C. W D. K. O : A. M Strona 8

27 M W U 5) identyfikuje o P 4. W X T Z A. B. C. efekt snobizmu. D. O : A P U stosuje stosuje P M F tam jeszcze jedna - J A. Billboardy. B. Spoty radiowe. C. Ulotki reklamowe. D. Bannery internetowe. O : C. M Strona 9

28 M W U stosuje przepisy prawa autorskiego i w przestrzega zasady etyki zawodowej. I mediach. P W A. Z B. Leki OTC. C. Kosmetyki. D. L O : D. P F N A. B. C. obok produktu pokazywanego w filmie. D. tylko w bloku reklamowym w trakcie filmu. P : B. M Strona 10

29 M W 1.3. Tworzenie planu medialnego U dobiera stosuje dob w Internecie; telewizyjnych; radiowych; firmy; ymi celami reklamowymi. P Firma Z A. banner reklamowy. B. stand reklamowy. C. diapazon. D. cityligt. O : D. P O I C bankowymi. N A. reklama na vortalu finansowym. B. F C. link sponsorowany. D. banner reklamowy. O : B. M Strona 11

30 M W U dobiera P K COOLDANCE ch ludzi w A. Internet. B. outdoor. C. radio. D. O : A. P U metody i techniki produkcji reklamy, z i ATL BTL i pasywnych. P S w P A. offset. B. cyfrowy. C. tampondruk. D. O : B. M Strona 12

31 M W U przestrzega na mediach; -test) i je stosuje w w P P A. B. C. D. P :A. P G I P serwisie A. B. C. czarno- D. P : A. B U opracowuje na dystrybucji i promocji. M Strona 13

32 M W P I CPP uzyskanych GRP - 500? A B C. 100 D. 10 P : B. U ) na TRP reklamowej (GRP); CPP CPT ok OTS OTH P O A. CPP B. CPM C. AI D. FF P : A. P D - z 1 - w A. page views. B. affinity index. C. unique users. D. conversion ratio. P C. M Strona 14

33 M W 2. P A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej W O B Do dyspozycji masz komputer z oprogramowaniem biurowym, pakiet graficzny wektorowy N nazwa organizacji non-pro D organizacji non- D BUDKA D D oraz D Wykonaj projekt ulotki reklamowej jednostronnej formatu A5 o charakterze informacyjnym, U OTULISKU U - P z ko - W Wykonaj projektu banneru reklamowego o wymiarach 4 F B BUDKA OTULISKA W Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O rezultat 1; wydruk banneru internetowego rezultat 2; przebieg wykonania i wydrukowania ulotki i banneru internetowego rezultat 3. Kryteria oceniania wykonania zadania praktyc M Strona 15

34 M W O O U zadaniem praktycznym 1. Tworzenie przekazu reklamowego 1) 2) 3) 4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz 5) 6) 7) 8) 9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego; 10) stosuje przepisy prawa oraz tworzenia przekazu reklamowego. P 1) 2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy; 3) 4) 5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 6) 3. Tworzenie planu medialnego 1) 2) 3) 8) stosuje reklamy w mediach. M Strona 16

35 M W P 1) 2) acji 3) 4) 5) 6) 7) do 8) 9) 10) 11) oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie. B reklamy 1) 2) 3) 4) 5) komputerowych; 6) reklamy. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej opracowania harmonogramu kampanii reklamowej. planowania kampanii reklamowej. M Strona 17

36 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik organizacji reklamy ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK 4. W absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

37 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

38 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy C wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z uw O w zawodach, a W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E kwalifikacji w CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A zawodzie technik organiza 2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; reklamowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA D BHP B higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem e z Z Strona 3

39 Z 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i higieny prac 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; instytu ienia i gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U ramatycznych, ortograficznych oraz i 3) analizuje i int w 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 6) aktualizuje 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. Z Strona 4

40 Z OMZ O U ramach obszaru administracyjno- podbudo PKZ A PKZ A U zawodzie technik organizacji reklamy U zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 2) przestrzega zasad funkcjonowania rynku finansowego; - zakresu prawa i etyki; zakresu towaroznawstwa; zawodzie technik organizacji reklamy opisane w II A S P U 1) korzysta z produktach i marketingowej; oczekiwaniami i 5) stosuje metody kalkulacji cen; wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. P U 1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach; 5) pro 6) realizuje zlecenia i 9) korzysta z Z Strona 5

41 Z A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 1. Tworzenie przekazu reklamowego U owego; 4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i do wykonania reklamy; 9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego; reklamowego. P U 1) projek 2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy; 4) stosuje przepisy prawa autorskiego i 5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 3. Tworzenie planu medialnego U reklamy; 4) ustala czas emisji reklamy w mediach zgodnie z mediach; mediach; mediach. P U amowych; techniki produkcji reklamy; korzysta z reklamowych; wersji drukowanej i elektronicznej; Z Strona 6

42 Z je przepisy prawa w tym zakresie. B U WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S pomieszczenia dydaktyczne: lokalnej z I skanery i, edytorskiej i audiowizualnej, projektor multimedialny, wszystkie komputery I e; - -malarskie (jedno stanowisko dla I DVD la I z projektorem multimedialnym oraz do sieci lokalnej z I z biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowaniem stosowanym w przep formie drukowanej lub elektronicznej, encyklopedie z K zawodzie. S nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). M 1) E ramach obszaru administracyjno-- podbu A S A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 280 godz. 430 godz. 640 godz. 1) W w przepisach w Z Strona 7

43 Z w zawodzie. Z Strona 8

44 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 9

45 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 10

46 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 11

47 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 12

48 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

49 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

50 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter-elektronik 742102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter-elektronik 742102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter-elektronik 742102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M atora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk 333107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik turystyki wiejskiej 515203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo