Oczyszczanie Ścieków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczyszczanie Ścieków"

Transkrypt

1 Oczyszczanie Ścieków

2 Oczyszczanie Ścieków WYKŁAD 7

3 Typy reaktorów Reaktory z idealnym pełnym wymieszaniem Reaktor idealnie mieszany W każdym punkcie reaktora stężenie w danym czasie jest stałe- nie ma znaczenia miejsce poboru próby, W warunkach ustalonych stężenie w reaktorze nie zmienia się w czasie- nie ma znaczenia czas poboru próby Analogia do konta bankowego C

4 Typy reaktorów Reaktory z idealnym pełnym wymieszaniem V Objętość reaktora, m 3 C stężenie w reaktorze (i odpływie), g/m 3 Q d natężenie przepływu, m 3 /d C d stężenie w dopływie, g/m 3 Bilans masy na odcinku czasu t Qd Cd t - Qd C t V r t V C Doplyw g Odplyw g Reakcja g Akumulacja g ( / ) / t Q d C d Q d C V r V C t lim t 0 C t dc dt dc V dt Akumulacja(g/d) Qd Cd Doplyw(g/d) Qd C Odplyw(g/d) V r Reakcja(g/d)

5 Typy reaktorów Reaktory z idealnym pełnym wymieszaniem V Objętość reaktora, m 3 C stężenie w reaktorze (i odpływie), g/m 3 Q d natężenie przepływu, m 3 /d C d stężenie w dopływie, g/m 3 dc V dt Akumulacja(g/d) Qd Cd Doplyw(g/d) Qd C Odplyw(g/d) V r Reakcja(g/d) d(v C) dt dc dt Q Q V d d C C d d Q C d C r V r, g, 3 m d g/d

6 Typy reaktorów Reaktory z idealnym pełnym wymieszaniem kaskada reaktorów Kaskada reaktorów idealnie mieszanych C 1 C2 3 C C n n Reaktor tłokowy

7 Typy reaktorów Reaktor o przepływie tłokowym Na długości reaktora stężenie ulega zmianie, im bliżej początku tym więcej substratów im bliżej końca tym więcej produktów W warunkach ustalonych stężenie jedynie w danym punkcie pozostaje stałe Układ modeluje się jako kaskadę reaktorów przepływowych Reaktor tłokowy

8 Typy reaktorów Reaktory z idealnym pełnym wymieszaniem Czy reaktor o pełnym wymieszaniu może mieć charakter reaktora tłokowego? Reaktor wsadowy (porcjowy) Czynnikiem może być czas a nie długość C

9 Typy reaktorów biologicznych Informacje podstawowe Reaktory biologiczne do oczyszczania ścieków Biomasa zawieszona Biomasa unieruchomiona Systemy hybrydowe Osad czynny Stawy ściekowe Rozwiązania zaawansowane Oczyszczanie w gruncie Złoża biologiczne MBBR Reaktory przepływowe Reaktory porcjowe (SBR)) Mnóstwo konfiguracji rozwiązań technicznych oraz gotowych patentów Stacjonarne Obrotowe

10 Typy reaktorów biologicznych Osad czynny

11 Typy reaktorów biologicznych Stawy ściekowe

12 Typy reaktorów biologicznych Złoże biologiczne wypełnienie z łucznia kamiennego

13 Typy reaktorów biologicznych Złoże biologiczne tarczowe

14 Osad czynny Reaktory porcjowe SBR (Sequence Batch Reactor)

15 Osad czynny Reaktory o pełnym wymieszaniu

16 Osad czynny Reaktory o pełnym wymieszaniu Źródło:

17 Osad czynny Reaktory tłokowy

18 Osad czynny Reaktory o pełnym wymieszaniu Źródło:

19 Osad czynny Reaktory cyrkulacyjny AX OX OX AX

20 Osad czynny Reaktory o pełnym wymieszaniu Źródło:

21 Do opracowania w domu Na podstawie wiedzy z wykładu postaraj się ustalić jaki ty reaktora biologicznego znajduje się twojej oczyszczalni. Osoby z Wrocławia wybierają do analizy miasta z województw (to samo co za ostatnim razem): Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego.

22 Oczyszczanie Ścieków WYKŁAD 8

23 Złoża biologiczne Informacje podstawowe Są to urządzenia służące do biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach (najczęściej) tlenowych. Wykonane są w postaci kolumn przepływowych wypełnionych materiałem porowatym (naturalnym lub z tworzyw sztucznych), na którym wskutek zraszania ściekami rozwijają się mikroorganizmy, tworzące śluzowatą otoczkę, zwaną błoną biologiczną.

24 Złoża biologiczne Informacje podstawowe Biomasa unieruchomiona Systemy hybrydowe Oczyszczanie w gruncie Złoża biologiczne MBBR Stacjonarne Obrotowe (ruchome) Zraszane Tarczowe Zatopione fluidalne

25 Złoża biologiczne Złoże zraszane Złoża zraszane (zwilżane) są to obecnie jedne z najczęściej spotykanych konstrukcji złóż biologicznych. Złoże zraszane wykonane jest najczęściej w szczelnym zbiorniku o kształcie cylindrycznym. W takim złożu ścieki stale się przez nie przesączają, ale nie następuje zatapianie złoża, dzięki czemu możliwa jest ciągła wymiana powietrza

26 Złoża biologiczne Złoża zraszane

27 Złoża biologiczne Złoża zraszane - schemat Dopływ Osadnik Odpływ 2-5m Odpływ Recyrkulacja

28 Złoża biologiczne Złoża zraszane alternatywne wypełnienia

29 Złoża biologiczne Złoże tarczowe Złoże tarczowe, tworzy je szereg tarcz, umieszczonych współosiowo na wale napędzanym silnikiem elektrycznym. Tarcze są częściowo zanurzone w ściekach. Ruch obrotowy tarcz pozwala na dostarczenie tlenu atmosferycznego wymaganego do procesów tlenowego rozkładu oraz na dostarczenie materii organicznej ze ścieków

30 Złoża biologiczne Złoża tarczowe

31 Złoża biologiczne Złoża tarczowe - schemat

32 Złoża biologiczne Złoże zalane Złoża zanurzone (zalane) są rodzajem złoża biologicznego, umieszczonego pod powierzchnią ścieków w sposób stały. W tych konstrukcjach najczęściej wykorzystuje się pakietowe wypełnienia z tworzyw sztucznych. Tlen niezbędny do zwiększenia efektywności procesów biologicznych dostarczany jest w formie sprężonej poprzez dyfuzory umieszczone pod złożem.

33 Złoża biologiczne Złoża zalane Dopływ Odpływ Jak zrobić złoże zatopione? 2-5m Czy to musi być złoże tlenowe? Dopływ Odpływ

34 Złoża biologiczne Złoże fluidalne i systemy hybrydowe Co to są złoża fluidalne? Co to są systemy hybrydowe Jaka jest różnica pomiędzy nimi?

35 Złoża biologiczne Złoże fluidalne (hybrydowe) Złoża zawieszone (fluidalne) inaczej MBBR można uznać za system hybrydowy, łączący w sobie cechy osadu czynnego i złóż biologicznych. Lekkie kształtki wykonane z tworzyw sztucznych utrzymywane są w ściekach przy użyciu sprężonego powietrza lub mieszadeł

36 Do opracowania w domu Przeczytać: Politechnika Białostocka: Monografie Tom 21 Ścieki I Osady Ściekowe Strona M. Litwińska, D Ginter-Kramarczyk, I. Kruszelnicka Technologia złoża ruchomego jako przyszłość w modernizacji oczyszczalni ścieków w Polsce

37 Złoża biologiczne Osadniki wtórne Po co jest osadnik wtórny? Gromadzenie ścieków do recyrkulacji Oddzielenie zawiesin od ścieków oczyszczonych Ochrona odbiornika Potrzeba recyrkulacji biomasy

38 Złoża biologiczne Parametry pracy złóż biologicznych Rodzaj złoża złoża nisko obciążone przy pełnym biologicznym oczyszczaniu przy częściowy biologicznym oczyszczaniu Obciążenie ładunkiem BZT5 Obciążenie hydrauliczne Wysokość wypełnienia g/m 3 d m 3 /m 2 h m 3 /m2d m ,05 0,25 1,6 6 1,5 2, ,5 1, ,

39 Złoża biologiczne Parametry pracy złóż biologicznych Wymagany efekt oczyszczania ścieków (obniżenie BZT 5 ) Wskaźnik powierzchni F 0 m 2 /m 3 min Obciążenie powierzchni złoża gbzt 5 /m 2 d Liczba stopni złóż 50% % % % % Ubytek azotu N ~ (5 10) gn/m 3 Ubytek fosforu P ~ (1 2) gp/m 3

40 Oczyszczanie Ścieków WYKŁAD 9

41 Osad czynny Informacje podstawowe Metoda osadu czynnego wykorzystuje procesy samooczyszczania wód powierzchniowych. Polega na mineralizacji organicznych zanieczyszczeń, które znajdują się w ściekach przez mikroorganizmy. W ten sposób mikroorganizmy zyskują energię niezbędną do życia. W trakcie procesu dochodzi także do wzrostu ich biomasy. W wyniku uzyskuje się również nadmiar mikroorganizmów, który usuwany jest z układu jako tzw. osad nadmierny. Intensyfikacji procesu, w stosunku do naturalnego samooczyszczania, dokonuje się stosując zwiększoną ilość (stężenie) bakterii, które biorą udział w procesie, co w efekcie zwiększa wydajność oczyszczania ścieków.

42 Osad czynny Kłaczki osadu czynnego Zawiesiny i koloidy (usidlanie X S, X I, X min ). Produkty rozpuszczone (dyfuzja S NH, S NO, N 2 ) Substraty rozpuszczone (dyfuzja S S, S NH, S PO4, S NO, S o ) E-1 X (przyrost osadu) Jakie mikroorganizmy mamy w osadzie czynnym?

43 Osad czynny Mikroorganizmy

44 Osad czynny Mikroorganizmy

45 Osad czynny Mikroorganizmy

46 Osad czynny Mikroorganizmy Wrotki w osadzie

47 Osad czynny Komora Osadu Czynnego Dopływ Odpływ Odpływ KOCz Osadnik Recyrkulacja osadu Po co jest recyrkulacja osadu? Złoże biologiczne

48 Osad czynny Po co jest recyrkulacja osadu? Dopływ Odpływ KOCz Osadnik

49 Osad czynny Po co jest recyrkulacja osadu? Dopływ Odpływ Osadnik

50 Osad czynny Po co jest recyrkulacja osadu? Dopływ Odpływ Osadnik Recyrkulacja osadu

51 Osad czynny Idea Przyrost Dopływ Związki organiczne (ChZT, BZT) Azot Fosfor Inne Mineralizacja Odpływ Mineralizacja zanieczyszczeń do: CO2 H2O Inne Mniejsze stężenia zanieczyszczeń w ściekach

52 Osad czynny Przyrost mikroorganizmów heterotroficznych w warunkach OX lub AX Akceptor elektronów O 2 (NO 3 ) Źródło węgla i energii związki organiczne S S (ChZT substratu) Pożywki N, P, S i inne e - Oddychanie G Biosynteza Produkty oddychania CO 2, H 2 O, NH 4, PO 4 N 2 Biomasa - X BH C 5 H 7 NO 2 (ChZT biomasy) Rozkładowi związków organicznych zawierających N i P towarzyszy wydzielanie: azotu amonowego (S NH ) - amonifikacja fosforanów (S PO4 ) G H Y ' O ' O H, O kcal g ChZT 3.4 kcal g ChZT 0.67 g ChZT X BH utl utl g ChZT usun G H Y ' NO ' NO H, NO kcal g ChZT 3.1kcal g ChZT 0.60 g ChZT X BH utl utl g ChZT usun

53 Osad czynny Idea Dopływ Związki organiczne (ChZT, BZT) Białka Tłuszcze Węglowodany Inne Enzymy zewnątrz komórkowe Związki organiczne muszą mieć taki rozmiar aby zmieścić się przez dziurki bakterii

54 Osad czynny Idea Dopływ Związki organiczne (ChZT, BZT) Białka Tłuszcze Węglowodany Inne Hydroliza Dodatkowo kształt związków organicznych musi pasować do dziurek bakterii Nie każdy mikroorganizm jest wstanie wykorzystywać każdy związek organiczny

55 1-f P = 92% Osad czynny Przemiany związków orgnaicnzych WOLNO ROZKŁADALNE 100 Hydroliza % ŁATWO ROZKŁADALNE X S S S 67% Przyrost mikroorganizmów BIOMASA Obumieranie f P = 8% PRODUKTY INERTNE X BH X P

56 Osad czynny Przyrost mikroorganizmów Czy mikroorganizmy tylko przyrastają? Czy przyrost może być w nieskończoność? Osadnik Jaki będzie efekt jeżeli nic z tym nie będziemy robić? Co powinniśmy robić?

57 Osad czynny Czy czegoś tutaj jeszcze brakuje? Dopływ Odpływ KOCz Osadnik Recyrkulacja osadu Osad nadmierny

58 Osad czynny Osad nadmierny Skąd wiadomo ile osadu musimy odprowadzać? Co będzie jeżeli odprowadzimy 2 razy więcej osadu? A co jak 2 razy mniej?

59 Osad czynny Wiek osadu Średni czas przebywania kłaczków osadu czynnego w komorach osadu czynnego Masa (zapas) osadu WO M V X X X X, d Przyrost (odbiór) osadu

60 Osad czynny Wiek osadu V objętość KOCz X Stężenie osadu X odbiór osadu Zwiększenie dokładności: Uwzględnienie zawiesin na odpływie (niezbędne). Uwzględnienie zawiesin w dopływie. Uwzględnienie zapasu osadu w osadniku (niewymagane). WO M V X X X X, d

61 Osad czynny Wiek osadu V objętość KOCz X Stężenie osadu WO M X V X X X, d X odbiór osadu Oczyszczalnia o następujących parametrach: Przepływ 1000m 3 /d Objętość KOCz 1000m 3 Stężenie osadu 4kg/m 3 Odbiór osadu nadmiernego 400kg/d Jaki jest WO uwzględniający jedynie osad nadmierny?

62 Do opracowania w domu Oczyszczalnia o następujących parametrach: Przepływ 1000m 3 /d Objętość KOCz 1000m 3 Objętość Owt 250m 3 Stężenie osadu 4kg/m 3 Odbiór osadu nadmiernego 400kg/d Jaki jest WO uwzględniający jedynie osad nadmierny - 10d to już wiemy Jaki jest WO uwzględniający dopuszczalny odpływ zawiesin 35g/m 3 do odbiornika? Na oczyszczalni pogorszył się proces sedymentacji (zawiesina w odpływie to 200g/m 3 ) jaki będzie WO przy niezmiennym odbiorze osadu nadmienrego?

63 Osad czynny Wiek osadu V objętość KOCz X Stężenie osadu WO M X V X X X, d X odbiór osadu Jak skrócić WO 2 razy? Jak wydłużyć WO 2 razy

64 Osad czynny Wiek osadu Reaktor SBR 1000m 3 V objętość KOCz X Stężenie osadu WO M X V X X X, d Jak utrzymać WO 10 dób Jak skrócić WO 2 razy? Jak wydłużyć WO 2 razy

65 Osad czynny Wiek osadu Uogólniając: Chcąc utrzymać WO na danym poziomie (n) poziomie musimy odbierać w każdej dobie 1/n objętości reaktora, ponieważ znajduje się w niej 1/n całego osadu w reaktorze. Sposób w jaki to zrobimy ma drugorzędne znaczenie

66 Do opracowania w domu Objętość reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków z osadem czynnym wynosi 2000 m 3, a stężenie osadu czynnego w reaktorze jest równe 4000 g s.m./m 3. Wiek osadu wynosi 10 d. Ile wynosi objętość osadu nadmiernego (m 3 /d) jeżeli stężenie osadu nadmiernego jest dwukrotnie wyższe od stężenia osadu czynnego w reaktorze, ile będzie wynosił wiek osadu jeżeli stężenie w komorze osadu czynnego spadnie do 2000 g s.m./m 3 (zaniedbujemy masę osadu zgromadzoną w osadniku wtórnym oraz wynoszoną z osadnika wtórnego ze ściekami oczyszczonyni)?

67 Oczyszczanie Ścieków WYKŁAD 10

68 Napowietrzanie ścieków Informacje podstawowe Cele natleniania: Natlenianie stosuje się do biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Tlen jest substratem bioutleniania zanieczyszczeń organicznych. Tlenowy proces osadu czynnego ma za zadanie zmniejszenie stężenia nie opadających, rozpuszczonych i koloidalnych związków organicznych. Utrzymanie ścieków w stałym ruchu zapobiega opadaniu osadu czynnego na dno, gdzie brak tlenu spowodowałby ich obumarcie.

69 Napowietrzanie ścieków Systemy napowietrzania Systemy napowietrzna reaktorów biologicznych Napowietrzanie wgłębne Napowietrzanie pompowe (strumienice) Powierzchniowe Rozwiązania alternatywne Dyfuzory ceramiczne Aeratory (pionowy wał) Napowietrzanie czystym tlenem Dyfuzory membranowe Szczotki napowietrzające (poziomy wał)

70 Napowietrzanie ścieków Napowietrzani powierzchniowe Rozwiązanie powirzechne w latach 80. Obecnie stosowane coraz żądziej Niska sprawność transferu tlenu (- - -) Niskie koszty inwestycyjne (+) Brak dodatkowych urządzeń w systemie napowietrzania (+) Możliwość mieszania i napowietrzania (+)

71 Napowietrzanie ścieków Napowietrzani powierzchniowe

72 Napowietrzanie ścieków Strumienice napowietrzające Rozwiązanie najczęściej spotykane w bardzo małych obiektach. Alternatywnie w miejscach gdzie wymagana jest niewielka ilość potrzebna do wprowadzenia do reaktora (zbiorniki retencyjne) Niskie koszty inwestycyjne (+) Brak dodatkowych urządzeń w systemie napowietrzania (+) Możliwość mieszania i napowietrzania (+) Niewielka ilość tlenu uzyskiwana przy funkcjonowaniu jednego urządzenia (- - )

73 Napowietrzanie ścieków Strumienice napowietrzające

74 Napowietrzanie ścieków Strumienice napowietrzające

75 Napowietrzanie ścieków Napowietrzani wgłębne Powietrze sprężone doprowadza się przez porowate płyty (tzw. filtrosy lub dyfuzory). Napowietrzanie powietrzem odbywa się poprzez grubopęcherzykowe, średniopęcherzykowe i drobnopęcherzykowe dyfuzory. Aby zwiększyć transfer tlenu do ścieków należy dyfuzory umieści możliwie głęboko (na ile pozwoli na to technologia). Wydłuża się wtedy kontakt między pęcherzykami powietrza a ściekami oraz wzrasta koncentracja nasycenia tlenem przy wyższym ciśnieniu.

76 Napowietrzanie ścieków Napowietrzani wgłębne

77 Napowietrzanie ścieków Napowietrzani wgłębne Czy dyfuzory wystarczą do napowietrzania ścieków Czy potrzebne są inne urządzenia? Jakie? Co robi stacja dmuchaw? Co znajduje się w stacji dmuchaw? Jakie parametry określają dmuchawy? Ile energii zużywane jest na napowietrzanie ścieków?

78 Napowietrzanie ścieków Stacja dmuchaw WPROWADZANIE POWIETRZA DO ŚCIEKÓW STACJA DMUCHAW RUROCIĄGI TRANSPORTOWE

79 Napowietrzanie ścieków Dmuchawy - rootsa Inaczej dmuchawy wyporowe Małe i średnie oczyszczalnie Zasada działania analogiczna do pomp tłokowych Jakie to niesie implikacje?

80 Napowietrzanie ścieków Dmuchawy - Turbodmuchawy Inaczej dmuchawy odśrodkowe, wirowe, wirnikowe Średnie (granica się obniża) i duże oczyszczalnie ścieków Zasada działania analogiczna do pomp wirowych Jakie to niesie implikacje?

81 Napowietrzanie ścieków Napowietrzanie a natlenianie Ile w powietrzu jest tlenu? 21% Czyli ile? Uwzględniając gęstość około 299g/m 3 Jak dobrze tlen rozpuszcza się w wodzie? Raczej słabo Realnie nie więcej niż 20% (bardzo mało) - 40% (ekstremalnie dużo) Około gO 2 /m 3 powietrza

82 Napowietrzanie ścieków Napowietrzanie a natlenianie

83 Napowietrzanie ścieków Napowietrzanie a natlenianie Około gO 2 /m 3 powietrza średnio 90gO 2 /m 3 Średnie zapotrzebowanie powietrza dla Janówka to: Około 2 600kgO 2 /h Ile to powietrza? m 3 /h a ten szacunek i tak jest zaniżony Zużywamy na to 1000kWh energii elektrycznej czyli tyle ile 4600 gospodarstw domowych

Oczyszczanie Ścieków

Oczyszczanie Ścieków Oczyszczanie Ścieków Oczyszczanie Ścieków WYKŁAD 7 Typy reaktorów Reaktory z idealnym pełnym wymieszaniem Reaktor idealnie mieszany W każdym punkcie reaktora stężenie w danym czasie jest stałe- nie ma

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A. Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek cieków w Cukrowni Cerekiew Cerekiew S.A. Spis treści Część ogólna, Charakterystyka techniczna obiektów, Etapy budowy, Przeprowadzenie rozruchu wstępnego, Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIO-HYBRYDA Opis produktu. Link do produktu: ,00 zł. Numer katalogowy BIO-HYBRYDA 4000

BIO-HYBRYDA Opis produktu. Link do produktu: ,00 zł. Numer katalogowy BIO-HYBRYDA 4000 Dane aktualne na dzień: 26-05-2017 09:32 Link do produktu: http://eko-centrum.pl/bio-hybryda-4000-p-419.html BIO-HYBRYDA 4000 Cena Dostępność Czas wysyłki 8 640,00 zł Dostępny 5-10 dni Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zastosowanie Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków TRYBIO służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni nie mogą być doprowadzane

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP

TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z gotowych prefabrykatów betonowych co znacznie przyśpiesza proces budowy. Oczyszczalni składa się z jednego lub dwóch niezależnych ciągów

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków projekt. zajęcia VI. Stanisław Miodoński

Oczyszczanie ścieków projekt. zajęcia VI. Stanisław Miodoński Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia VI Prowadzący: Justyna Machi Stanisław Miodoński Plan zajęć 1. Ustalenie gabarytów KOCz 2. Dobór wyposażenia KOCz 3. Wyznaczenie wymaganej wydajności stacji dmuchaw

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Umiejewska W 2011 r. wielkość produkcji wyniosła 11183 mln l mleka. Spożycie mleka w Polsce

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE ZAMIAST SZAMBA CZY WARTO?

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE ZAMIAST SZAMBA CZY WARTO? PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE ZAMIAST SZAMBA CZY WARTO? Najpopularniejszym sposobem odprowadzania ścieków na terenach, które nie są skanalizowane, wciąż jest szambo.

Bardziej szczegółowo

BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Tomasz Głębicki, Katarzyna Maria Jaromin, Agata Kopertowska, Grzegorz Łagód Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków Biologiczne oczyszczanie ścieków Ściek woda nie nadająca się do użycia do tego samego celu Rodzaje ścieków komunalne, przemysłowe, rolnicze Zużycie wody na jednego mieszkańca l/dobę cele przemysłowe 4700

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162717 (13) B1 U rząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (21) N um er zgłoszenia: 283132 (22) D ata zgłoszenia: 29.12.1989 (51) IntC

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 22/13. BARTOSZ LIBECKI, Olsztyn, PL

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 22/13. BARTOSZ LIBECKI, Olsztyn, PL PL 224693 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224693 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 416682 (22) Data zgłoszenia: 27.04.2012 (51) Int.Cl. C02F 3/30 (2006.01) C02F 3/08 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj

dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj Zakład produkuje sery o różnej wielkości i kształcie. Do asortymentu należą :» kręgi: waga 3-8

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie Q śr.d = 820 m 3 /d z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niemieckich zbiorach reguł ATV ZAŁOśENIA Qśr.dob Qmax.dob.

Bardziej szczegółowo

Założenia obciążeń: Rozkład organicznych zw. węgla Nitryfikacja Denitryfikacja Symultaniczne strącanie fosforu. Komora osadu czynnego Osadnik wtórny

Założenia obciążeń: Rozkład organicznych zw. węgla Nitryfikacja Denitryfikacja Symultaniczne strącanie fosforu. Komora osadu czynnego Osadnik wtórny Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu opracował(-a): ESKO Zielona Góra Strona 1 Ekspert Osadu Czynnego Program do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym wg

Bardziej szczegółowo

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji Oczyszczalnia SBR Oczyszczalnia SBR stanowi nowatorskie podejście do problematyki oczyszczania ścieków. Technologia zapewnia całkowitą redukcję zanieczyszczeń uzyskując bardzo stabilny efekt końcowy nie

Bardziej szczegółowo

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox 1. PRZEZNACZENIE Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Barbara Adamczak, Anna Musielak P.H.U. Ortocal s.c., SFC Umwelttechnik GmbH

Barbara Adamczak, Anna Musielak P.H.U. Ortocal s.c., SFC Umwelttechnik GmbH Modernizacja oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem technologii C-TECH TM przykład z oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice Barbara Adamczak, Anna Musielak P.H.U. Ortocal s.c., SFC Umwelttechnik GmbH WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym.

Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym. Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym. Opracowanie przedstawia wszelkie działania techniczno technologiczne prowadzące do uzyskania instalacji, gdzie zachodzące

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy, oczyszczanie ścieków Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK * OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO Przeprowadzono ocenę

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306429 (22) Data zgłoszenia 19.12.1994 (51) IntCl7. C 0 2 F 3/12 C02F

Bardziej szczegółowo

REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW

REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW EKOWATER Sp. z o.o. ul. Warszawska 31, 05-092 omianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 www.ekowater.pl. ekowater@ekowater.pl REAKTORY BIOCOMP - BIOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Możliwości modernizacji zakładowej oczyszczalnio ścieków SM MLEKOVITA Marek Kajurek CHARAKTERYSTYKA ZAKLADU MLECZARSKIEGO W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO Katarzyna RUCKA*, Michał MAŃCZAK*, Piotr BALBIERZ* ścieki przemysłowe, reaktor SBR, biologiczne oczyszczanie ścieków BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

Bardziej szczegółowo

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

Osad nadmierny Jak się go pozbyć? Osad nadmierny Jak się go pozbyć? AquaSlat Ltd. Rozwiązanie problemu Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie akceptowalnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebudowy i rozbudowy

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Cześć mechaniczna: Kraty Piaskownik poziomy podłużny bez usuwania tłuszczu Osadniki wstępne Imhoffa Część biologiczna: Złoża biologiczne

Bardziej szczegółowo

(43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166780 (13) B1 PL 166780 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166780 (13) B1 PL 166780 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166780 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 0 5 8 (22) Data zgłoszenia: 0 2.0 1.1 9 9 2 (51) IntCl6: C 02F

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Poznań, 23-24.10.2012r. Plan prezentacji I. Wstęp II. III. IV. Schemat Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Gospodarka osadowa Lokalizacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie

Bardziej szczegółowo

Opis technologii oczyszczania STM. /oczyszczalnie 5 60 RLM/ System Stählermatic

Opis technologii oczyszczania STM. /oczyszczalnie 5 60 RLM/ System Stählermatic www.aquamatic.com.pl info@aquamatic.com.pl Opis technologii oczyszczania STM /oczyszczalnie 5 60 RLM/ System Stählermatic 1. OGÓLNY OPIS SYSTEMU Biologiczne oczyszczanie ścieków w systemie Stählermatic

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 309469 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1995 (51) IntCl7. C02F

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań

Bardziej szczegółowo

EnviroSafe INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

EnviroSafe INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW EnviroSafe INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KINGSPAN KLARGESTER INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE 20.07.2012 r. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Sadowie. 6 030 560,69 zł. 3 677 170,00 zł 2 353 390,69 zł

O PROJEKCIE 20.07.2012 r. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Sadowie. 6 030 560,69 zł. 3 677 170,00 zł 2 353 390,69 zł O PROJEKCIE Gmina Sadowie podpisała w dniu 20.07.2012 r. umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Sadowie.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wyboru systemu sanitacji wsi/gminy wg stopnia rozproszenia.

Konsekwencje wyboru systemu sanitacji wsi/gminy wg stopnia rozproszenia. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Konsekwencje wyboru systemu sanitacji wsi/gminy wg stopnia rozproszenia. Janusz Łomotowski

Bardziej szczegółowo

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

BIOREAKTORY. Wykład II

BIOREAKTORY. Wykład II BIOREAKTORY Wykład II Bliższa charakterystyka poszczególnych grup i rodzajów Bioreaktorów prof. M. Kamioski WCh PG prof. M. Kamioski r. ak. 2016-17 BIOREAKTORY Podział bioreaktorów pod względem : Budowy

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBB

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBB Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBB Oczyszczalnie ścieków ZBB, wykorzystywane często jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, oferowane są w wersji kompaktowej. Działają w oparciu o oczyszczanie ścieków

Bardziej szczegółowo

Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ. Natura Leczy Naturę

Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ. Natura Leczy Naturę Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ Natura Leczy Naturę www.ecolifesystem.com.pl info@ecolifesystem.com.pl OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI MGR INŻ. ANNA MUSIELAK DI (FH) DR. TECHN. SIMON JABORNIG

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży.

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Charakterystyka ścieków miejskich... 29

Spis treści. 1. Charakterystyka ścieków miejskich... 29 Spis treści 1. Charakterystyka ścieków miejskich............ 29 1.1. Rodzaje ścieków................. 31 1.2. Rodzaje kanalizacji................ 32 1.3. Ilość ścieków miejskich............... 35 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

AIRE-O 2 Triton Przegląd technologii

AIRE-O 2 Triton Przegląd technologii AIRE-O 2 Triton Przegląd technologii AIRE-O 2 Triton Przegląd technologii Rys historyczny Click Opis produktu Charakterystyka/Zalety t k l t Zastosowanie Konkurencja Rys historyczny Rozwój aeratora Triton

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 2015 Rev 0001 Zbiorniki Małe Zbiorniki JFC Zakres pojemności: 150 l-500 l: JFC oferuje szeroką gamę zbiorników, które mogą, ale wykorzystywane do różnych celów. Są one idealne

Bardziej szczegółowo

Kingspan Environmental Polska

Kingspan Environmental Polska Kingspan Environmental Polska Carrickmacross, Irlandia Galway, Irlandia Rokietnica k. Poznania, Polska Portadown, Irlandia Północna Rokietnica k. Poznania, Polska Kim jesteśmy? Firma Ekoprom jest autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKÓW MLECZARSKICH. Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ŚCIEKÓW MLECZARSKICH. Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ZASTOSOWANIE BIOREAKTORÓW BEZTLENOWYCH DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki E-mail: krzysztof.barbusinski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Fakty

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Fakty Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Fakty

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Fakty Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO modernizacji i rozbudowy OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Stroniu Śląskim Strachocin 39 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stronie Śląskie, lipiec 2006

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Do powszechnie powstających ścieków należy zaliczyć ścieki komunalne, będące nieuniknionym efektem zaspokajania potrzeb sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Przydomowa oczyszczalnia ścieków OCZYSZCZALNIA EP-6

Przydomowa oczyszczalnia ścieków OCZYSZCZALNIA EP-6 Przydomowa oczyszczalnia ścieków OCZYSZCZALNIA EP-6 Oczyszczalnie Wstęp Wstêp Niezawodność i bezobsługowość to najważniejsze cechy naszego produktu. W trosce o naszych klientów stworzyliśmy systemowe rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF

KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF Oczyszczalnia ścieków ZBF, oferowane są w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu

Bardziej szczegółowo

Wielkości wkładów GREASOLUX. Typ Waga Wymiary. Greasolux-L 4,8 kg Ø: 15,2 cm, wysokość: 18,5 cm

Wielkości wkładów GREASOLUX. Typ Waga Wymiary. Greasolux-L 4,8 kg Ø: 15,2 cm, wysokość: 18,5 cm GREASOLUX - produkt zapewniający rozwiązanie problemów powodowanych przez tłuszcz w gospodarce ściekowej Gromadzenie się tłuszczy i smarów w infrastrukturze ściekowej, bez względu na rodzaj, stanowi wielki

Bardziej szczegółowo

Naturalne metody oczyszczania ścieków - z wykorzystaniem nauki

Naturalne metody oczyszczania ścieków - z wykorzystaniem nauki Naturalne metody oczyszczania ścieków - z wykorzystaniem nauki FABRYKA ALUNDA Na terenie Polski wyłącznym przedstawicielem firmy FANN VA-teknik AB jest EKODREN NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA EKODREN -

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie ścieków technologia i obiekty

Oczyszczalnie ścieków technologia i obiekty Oczyszczalnie ścieków technologia i obiekty ścieki surowe oczyszczanie ścieków zabiegi procesy urządzenia ścieki oczyszczone Stosowane są procesy o charakterze fizykochemicznym, mechanicznym lub biologicznym,

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

OSIEDLOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GMINA NIEGOSŁAWICE OBRĘB SUCHA DOLNA DZ. NR

OSIEDLOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GMINA NIEGOSŁAWICE OBRĘB SUCHA DOLNA DZ. NR 2 Dzierżoniów, 23.08.2014 r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany OSIEDLOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GMINA NIEGOSŁAWICE OBRĘB SUCHA DOLNA DZ. NR 261/16, 261/15, 261/14, 261/11,

Bardziej szczegółowo

TRZY MODYFIKACJE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV

TRZY MODYFIKACJE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV TRZY MODYFIKACJE a m Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV t O firmie Firma Traidenis powstała w 1996 roku jako pierwszy na Litwie producent oczyszczalni ścieków. Dziś jest największym przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Cennik ROTH MicroStar. Zycie pełne energii. Oczyszczalnia MicroStar. Ważny od 1 marca 2016 17.03.2016

NOWOŚĆ. Cennik ROTH MicroStar. Zycie pełne energii. Oczyszczalnia MicroStar. Ważny od 1 marca 2016 17.03.2016 NOWOŚĆ Cennik ROTH MicroStar Oczyszczalnia MicroStar e n e r g i a wytwarzanie gromadzenie oczyszczalnia spełnia wymagania normy EN 12566-3+A2 d y s t r y b u c j a w o d a 17.03.2016 Zycie pełne energii

Bardziej szczegółowo

EnviroSafe PN-EN Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ

EnviroSafe PN-EN Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ EnviroSafe Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 12255 Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , CZ, PUV TOPOL JAN, Praga, CZ BUP 19/12. JAN TOPOL, Praga, CZ

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , CZ, PUV TOPOL JAN, Praga, CZ BUP 19/12. JAN TOPOL, Praga, CZ PL 67611 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120800 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2012 (19) PL (11) 67611 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców

Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców NIJHUIS PODSTAWOWE LICZBY Ponad 80 lat doświadczenia Ponad 2400 instalacji na świecie Ponad 130 instalacji w Polsce w tym blisko 80% w branży spożywczej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży.

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

EnviroSafe EN 12255. Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ

EnviroSafe EN 12255. Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ EnviroSafe Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ EN 12255 BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne

Bardziej szczegółowo

dr Karol Trojanowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Środowiska

dr Karol Trojanowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Środowiska Związek pomiędzy wzrostem wydajności wytwarzania biogazu i samowystarczalnością energetyczną oczyszczalni ścieków a technologią autotroficznej deamonifikacji (proces ANAMMOX) dr Karol Trojanowicz Państwowa

Bardziej szczegółowo

LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ

LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ POPRAWA JAKOŚCI WÓD ZLEWNI MORZA BAŁTYCKIEGO RAMOWA DYREKTYWA WODNA (2000/60/WE) DYREKTYWA ŚCIEKOWA (91/271/EWG)

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Głubczycach maj 2011

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Głubczycach maj 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna... 3 1.1. Dane ogólne... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Cel i zakres opracowania... 4 2. Opis stanu istniejącego oczyszczalni... 5 2.1. Lokalizacja oczyszczalni...

Bardziej szczegółowo

Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków ECOKUBE Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 55 90-009 Łódź NIP: 725-189-28-15 tel. (+48) 42 630 0995 fax. (+48) 42 630 6645 email: biuro@ecokube.pl Łódź dnia 02.03.2009r. Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel/fax (032) 230-11-61, tel 601-44-31-79, e-mail: m-kita@wp.pl Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r.

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r. Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa Łódź, 25-26 czerwiec 2013r. 1 Badania fizyko-chemiczne wód i ścieków wykonywane są w różnych celach i w zależności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ 25+ biur sprzedaży. Fakty

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ 25+ biur sprzedaży. Fakty Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

Jak usuwać ścieki z posesji tanio i wygodnie? Analiza kosztów eksploatacyjnych na przykładzie 5-osobowej rodziny

Jak usuwać ścieki z posesji tanio i wygodnie? Analiza kosztów eksploatacyjnych na przykładzie 5-osobowej rodziny Jak usuwać ścieki z posesji tanio i wygodnie? Analiza kosztów eksploatacyjnych na przykładzie 5-osobowej rodziny Państwo Malinowscy (rodzice z trójką dzieci) budują własny dom poza miastem. Jednym z problemów,

Bardziej szczegółowo

OPIS I DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE Z PRACY NOWOCZESNYCH REAKTORÓW SBR WEDŁUG TECHNOLOGII C-TECH ZASTOSOWANYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYCHY-URBANOWICE

OPIS I DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE Z PRACY NOWOCZESNYCH REAKTORÓW SBR WEDŁUG TECHNOLOGII C-TECH ZASTOSOWANYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYCHY-URBANOWICE Piotr Romańczuk OPIS I DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE Z PRACY NOWOCZESNYCH REAKTORÓW SBR WEDŁUG TECHNOLOGII C-TECH ZASTOSOWANYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYCHY-URBANOWICE 1. Wstęp Zaostrzające się w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Technologie membranowe MBR jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca maksymalną ochronę środowiska naturalnego.

Technologie membranowe MBR jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca maksymalną ochronę środowiska naturalnego. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Technologie membranowe MBR jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca

Bardziej szczegółowo

EnviroSafe PN-EN Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ

EnviroSafe PN-EN Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ EnviroSafe Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków OCZYSZCZALNIE ENVIROSAFE SĄ ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 12255 Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ROZRUCHU i EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI EKO-SBR

WYTYCZNE ROZRUCHU i EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI EKO-SBR WYTYCZNE ROZRUCHU i EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI EKO-SBR OPIS OCZYSZCZALNI Oczyszczalnie ścieków EKO-SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Stanowią one reaktory, do których ścieki

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! REWELACJA!!! PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SSB AQUATO STABI-KOM OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW. Pełnobiologiczne oczyszczanie

NOWOŚĆ! REWELACJA!!! PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SSB AQUATO STABI-KOM OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW. Pełnobiologiczne oczyszczanie OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NOWOŚĆ! REWELACJA!!! Pełnobiologiczne oczyszczanie ścieków do nowych i adaptacji istniejących instalacji PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SSB AQUATO STABI-KOM AQUATO STABI-KOM- PRZYDOMOWA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Gospodarka ściekowa jest jednym z najważniejszych pojęć w szeroko rozumianej definicji ochrony środowiska, a związane z tym regulacje prawne mają na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska Grupa P&L Polska

Ochrona środowiska Grupa P&L Polska Ochrona środowiska Grupa P&L Polska Spis treści Działania podjęte w roku 2011 - Gospodarka wodno ściekowa - Emisje do powietrza - Emisje hałasu - Emisja substancji zapachowo czynnych - Certyfikacja systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI NAPOWIETRZANIA DLA POMP W PRZEPOMPOWNI CENTARALNEJ

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI NAPOWIETRZANIA DLA POMP W PRZEPOMPOWNI CENTARALNEJ PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI NAPOWIETRZANIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRZELNIE WRAZ Z WYMIANĄ POMP W PRZEPOMPOWNI CENTARALNEJ INWESTOR: GMINA STRZELNO przy URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na efektywność usuwania azotu w procesie nitryfikacji denitryfikacji w reaktorze SBR

Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na efektywność usuwania azotu w procesie nitryfikacji denitryfikacji w reaktorze SBR Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na efektywność usuwania azotu w procesie nitryfikacji denitryfikacji w reaktorze SBR J. MAJTACZ,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

RAPORT INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW AQUATEC WEBER ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól tel. 68 411 44 68, fax 68 411 44 69 b.mackala@aquatec-weber.pl, www.aquatec-weber.pl Kraj produkcji: Niemcy Producent:

Bardziej szczegółowo

Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym

Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym PROGRAM STRATEGICZNY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII ZADANIE NR 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Hybrydowy reaktor

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KRZESZOWICE - DORZECZE RUDAWY

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KRZESZOWICE - DORZECZE RUDAWY ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KRZESZOWICE - DORZECZE RUDAWY Świat przyrody jest piękny, bardzo różnorodny i warto go takim zachować. Tymczasem człowiek swoimi bardzo

Bardziej szczegółowo

Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków : praca zbiorowa / pod red. Zbysława Dymaczewskiego. - wyd. 3. Poznań, 2011.

Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków : praca zbiorowa / pod red. Zbysława Dymaczewskiego. - wyd. 3. Poznań, 2011. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków : praca zbiorowa / pod red. Zbysława Dymaczewskiego. - wyd. 3. Poznań, 2011 Spis treści 1. Charakterystyka ścieków miejskich 29 1.1. Rodzaje ścieków 31 1.2.

Bardziej szczegółowo

Systemy nadzoru i kontroli POŚ

Systemy nadzoru i kontroli POŚ Systemy nadzoru i kontroli POŚ P R O F. D R H A B. I N Ż. R Y S Z A R D B Ł A Ż E J E W S K I K A T E D R A I N Ż Y N I E R I I W O D N E J I S A N I T A R N E J U P W P O Z N A N I U 6 L I S T O P A D

Bardziej szczegółowo