POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG"

Transkrypt

1 Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ROKU Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/ , 032/ e-m ail: s w odzislaw. pl NIP:

2 Powiatowy Zarząd Dróg w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości ok. 205 km, z czego w poszczególnych gminach: Godów - 26,1 km, Gorzyce - 47,7 km, Lubomia - 24,0 km, Marklowice - 3,5 km, Mszana - 14,1 km, Pszów 20,3 km, Radlin - 15,7 km, Rydułtowy - 8,1 km oraz Wodzisław Śląski - 45,5 km. W roku 2010 w Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnienie wyniosło 30 osób, w tym 19 pracowników merytorycznych i 11 pracowników Działu SłuŜby Drogowej. W celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim otrzymał na rok 2010 środki finansowe w wysokości ,00 zł. W trakcie roku w ramach podziału wolnych środków finansowych, budŝet PZD został zwiększony o kwotę ,00 zł. I. Wykaz waŝniejszych prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych zrealizowanych na drogach powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Wodzisławskiego. Gmina Godów 1. Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach w ramach zadania wykonano remont ok m 2 nawierzchni jezdni, wybudowano 1435 mb chodnika i 1137 mb kanalizacji deszczowej ,88 zł ( zadanie realizowane w ramach NPPDL - dofinansowanie z Gminy) 2. Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Godowie w ramach zadania wyremontowano ok. 97 mb chodnika ,39 zł (dofinansowanie z Gminy) 3. Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej w ramach zadania wykonano remont ok m 2 nawierzchni jezdni, wybudowano ok. 270 mb kanalizacji deszczowej oraz 262 mb krawęŝnika drogowego ,26 zł (dofinansowanie z Gminy) 4. Remont przepustu drogowego przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie ,71 zł 5. Remont odwodnienia ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku (szkody powodziowe) ,55 zł 6. Dokumentacja projektowa Wykonanie miejsc postojowych przy ul. 1 Maja w Gołkowicach" ,00 zł 7. Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Gołkowicach na odcinku 46mb ,30 zł 8. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury - ok. 159 tys. zł Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach Strona2

3 Gmina Gorzyce 1. Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie w ramach zadania wykonano 337 mb chodnika ,16 zł (dofinansowanie z Gminy) 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze w ramach zadania wykonano ok. 70 mb kanalizacji deszczowej oraz ok. 114 mb chodnika ,62 zł (dofinansowanie z Gminy) 3. Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach w ramach zadania wykonano ok. 212 mb chodnika ,38 zł (dofinansowanie z Gminy) 4. Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŝającego DW 933 zadanie realizowane w ramach RPO, swoim zakresem obejmuje równieŝ teren Wodzisławia Śląskiego ,00 zł (całkowita wartość zadania ok. 15,4 mln zł - realizacja do 2012r.) 5. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Rogowie w ramach zadania wykonano ok. 247,5 mb kanalizacji deszczowej ,65 zł (dofinansowanie z Gminy) 6. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy w ramach zadania wyremontowano ok. 47 mb kanalizacji deszczowej ,58 zł (dofinansowanie z Gminy) 7. Remont ciągów pieszych na skrzyŝowaniu ulic: Gorzycka-Wiejska w CzyŜowicach w ramach zadania wyremontowano ok. 265 m 2 ciągów pieszych ,66 zł 8. Odwodnienie pasa drogowego ul. Wyzwolenia w Rogowie - zabudowano ok. 80 mb krawęŝnika drogowego ,95 zł 9. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. CzyŜowickiej w Rogowie (szkody powodziowe) ,39 zł 10. Remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Uchylsku (szkody powodziowe) ,54 zł 11. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury - ok. 150 tyś. zł Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŝającego DW 933(mini rondo ) Strona3

4 Gmina Lubomia 1. Remont drogi powiatowej ul. KrzyŜowej w Syryni - odcinek na Wielikąt w ramach zadania wykonano remont około 2120 m 2 nawierzchni jezdni ,66 zł (dofinansowanie z Gminy) 2. Remont chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi w ramach zadania wykonano remont ok. 475 mb chodnika wraz z zatokami autobusowymi ,01 zł (dofinansowanie z Gminy) 3. Budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Syryni w ramach zadania wykonano ok. 205 mb chodnika i ok. 81 mb kanalizacji deszczowej ,76 zł (dofinansowanie z Gminy) 4. Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi w ramach zadania wykonano ok. 242 mb chodnika ,21 zł (dofinansowanie z Gminy) 5. Naprawa obsuniętej skarpy przy ul. Głównej w Bukowie (szkody powodziowe) ,59 zł 6. Naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja w Syryni (szkody powodziowe) ,80 zł 7. Naprawa przepustu drogowego przy ul. Raciborskiej w Syryni (szkody powodziowe) ,41 zł 8. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury - ok. 61 tys. zł Gmina Marklowice 1. Przebudowa ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932 zadanie rozpoczęte w roku 2009 i realizowane w ramach RPO ,51 zł (całkowita wartość projektu to ,27 zł - z czego dofinansowanie to 85 % wartości zadania) Przebudowa ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932 Strona4

5 Gmina Mszana 1. Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej w ramach zadania wykonano remont ok m 2 chodnika ,76 zł (dofinansowanie z Gminy i J.S.W. S.A.) 2. Remont nawierzchni ul. Moszczeńskiej oraz ul. 1 Maja w Mszanie w ramach zadania wyremontowano ok. 1933,5 m 2 nawierzchni jezdni ,99 zł (dofinansowanie z J.S.W. S.A.) 3. Naprawa obsuniętej skarpy przy ul. 1 Maja w Mszanie (szkody powodziowe) ,14 zł 4. Remont uszkodzonej skarpy przy ul. centralnej w Połomi (szkody powodziowe) ,03 zł 5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,01 zł Miasto Pszów Remont uszkodzonej skarpy przy ul. centralnej w Połomi (szkody powodziowe) 1. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Paderewskiego w ramach zadania wykonano ok. 190 mb kanalizacji deszczowej oraz ok. 312 mb chodnika ,69 zł (dofinansowanie z Miasta) 2. Naprawa obsuniętej skarpy na ul. Staffa (szkody powodziowe) ,74 zł 3. Naprawa uszkodzonej skarpy na ul. K. Miarki (szkody powodziowe) ,26 zł 4. Remont chodnika przy ul. B. Westerplatte w ramach zadania wykonano remont ok. 148 mb chodnika ,55 zł (dofinansowanie z Miasta) Strona5

6 Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni sprawozdanie z działalności w 2010 r. 5. Remont odwodnienia ul. A. Krajowej w ramach zadania zabudowano ok. 200 mb krawęŝnika, ok. 30 mb chodnika oraz wykonano ok. 220 m2 pobocza ,64 zł 6. Remont odwodnienia i naprawa skarpy ul. K. Miarki w ramach zadania zabudowano około 270 mb krawęŝnika drogowego oraz ułoŝono ok. 290 mb drenaŝu PCV ,27 zł 7. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,00 zł Naprawa obsuniętej skarpy na ul. Staffa (szkody powodziowe) Miasto Radlin 1. Remont nawierzchni jezdni ul. GłoŜyńskiej w ramach zadania wykonano remont ok m2 nawierzchni jezdni wraz z zabudową ok. 440 mb krawęŝnika ,46 zł (dofinansowanie z Kompanii Węglowej) 2. Naprawa skarpy i przepustu na ul. Rydułtowskiej (szkody powodziowe) ,65 zł 3. Remont odwodnienia ul. GłoŜyńskiej - w ramach zdania wyremontowano ok. 52 mb kanalizacji deszczowej oraz 35 mb rowu ,03 zł 4. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,76 zł Strona 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Piecowskiej w ramach zadania wykonano ok. 100 m2 chodnika oraz 344 mb kanalizacji deszczowej ,03 zł (dofinansowanie z Miasta) 2. Utrzymanie chodników i zieleni przydroŝnej ,00 zł (zadanie realizowane przez Miasto) 3. Umocnienie skarpy drogowej przy ul. B. Warszawy w rejonie kładki dla pieszych w ramach zadania umocniono skarpę płytami aŝurowymi, ułoŝono wodościeki oraz asfalt lany na kładce dla pieszych ,38 zł 4. Remont chodnika przy ul. Traugutta - w ramach zadania wyremontowano ok. 200 mb chodnika ,00 zł (zadanie realizowane przez Kompanię Węglową) 6 Miasto Rydułtowy

7 Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni sprawozdanie z działalności w 2010 r. 5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,48 zł Miasto Wodzisław Śląski 1. Remont chodnika przy ul. Chrobrego w ramach zadania wykonano remont ok. 750 mb chodnika ,00 zł (zadanie realizowane przez Kompanię Węglową w ramach usuwania szkód górniczych) 2. Remont nawierzchni ul. Chrobrego w ramach zadania wyremontowano ok. 260 mb nawierzchni jezdni ,92 zł 3. Budowa chodnika przy ul. A. Ludowej w ramach zadania wykonano ok. 124 mb chodnika oraz 92 mb kanalizacji deszczowej ,85 zł 4. Naprawa uszkodzonej skarpy przy ul. Skrzyszowskiej (szkody powodziowe) ,09 zł 5. Naprawa uszkodzonych skarpy przy ul. A. Ludowej (szkody powodziowe) ,85 zł 6. Naprawa uszkodzonej kanalizacji na ul. Wolności w Wodzisławiu Śląskim (szkody powodziowe) ,71 zł 7. Remont odwodnienia ul. Piaskowej - w ramach zadania wykonano odtworzenie rowu na odcinku 86 mb oraz ułoŝono 40 mb drenaŝu ,17 zł 8. Remont odwodnienia ul. Chrobrego - ułoŝono drenaŝ celem likwidacji wycieków ze skarp ,58 zł 9. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,17 zł Strona 7 Naprawa uszkodzonej skarpy przy ul. Skrzyszowskiej (szkody powodziowe)

8 II. Podsumowanie. W roku 2010 na drogach powiatowych wybudowano, zmodernizowano bądź teŝ wyremontowano około 4, 83 km nawierzchni jezdni oraz około 8,54 km chodników. Prace te zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa jak i komfortu wszystkich uczestników ruchu. Z waŝniejszych prac zrealizowanych w roku 2010 naleŝy wymienić: budowę chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach ,88 zł (zadanie realizowane w ramach NPPDL) remont nawierzchni jezdni i budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej ,26 zł rozpoczęcie prac przebudowy ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŝającego DW ,00 zł (zadanie realizowane w ramach RPO) remont drogi powiatowej ul. KrzyŜowej w Syryni - odcinek na Wielokąt ,66 zł zakończenie prac Przebudowy ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW ,51 zł (zadanie realizowane w ramach RPO) budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Paderewskiego w Pszowie ,69 zł remont nawierzchni jezdni ul. GłoŜyńskiej w Radlinie ,46 zł remont chodnika przy ul. Traugutta w Rydułtowach ,00 zł remont chodnika oraz remont nawierzchni ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim ,92 zł Ogólnie w roku ubiegłym z waŝniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych (wymienionych w pkt I.) zrealizowano prace za łączną kwotę około zł Ponadto na prace dodatkowe wydano odpowiednio: - ok 46 tyś. zł na zakup masy asfaltowej na gorąco oraz ok. 45 tyś. zł na zakup masy asfaltowej na zimno na potrzeby prac remontowych realizowanych przez SłuŜbę Drogową Powiatowego Zarządu Dróg, - ok. 75 tyś. zł na zakup oznakowania pionowego (ustawianie oznakowania prowadzone przez SłuŜbę Drogową), - ok. 62 tyś. zł na wykonanie oznakowania poziomego, - ok. 82 tyś. zł na zakup usług związanych z wynajęciem ciągnika dla kosiarki do koszenia poboczy oraz koparko-ładowarki na potrzeby prac SłuŜby Drogowej. NaleŜy równieŝ podkreślić, iŝ Dział SłuŜby Drogowej Powiatowego Zarządu Dróg przez cały rok w zaleŝności od warunków atmosferycznych i potrzeb prowadził następujące prace: - remonty cząstkowe masą asfaltową na zimno i na gorąco - wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów - utrzymanie, konserwacja oraz wprowadzanie nowego oznakowania pionowego - ręczne i mechaniczne koszenie poboczy - ręczne i mechaniczne czyszczenie chodników i jezdni - remonty chodników - zimowe utrzymanie dróg i chodników - utrzymanie infrastruktury technicznej rowy przydroŝne, kanalizacja deszczowa oraz wszelkiego rodzaju prace interwencyjne. Strona8

9 III. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010. W sezonie zimowym 2009/2010 podobnie jak w latach ubiegłych akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona była za pomocą sprzętu obcego wynajętego w ramach przetargów nieograniczonych oraz sprzętu będącego własnością PZD. Na drogach pracowało 6 sztuk opłuŝonych solarek, 1 opłuŝony ciągnik z rozrzutnikiem oraz ładowarka. W celu szybszej obsługi sieć dróg powiatowych podzielono na siedem rejonów. Akcja czynna w sezonie 2009/2010 była prowadzona przez 55 dni dla porównania w sezonie 2008/2009 przez 51 dni, w sezonie 2007/2008 przez 44 dni, a w sezonie 2006/2007 przez 29 dni. Do zwalczania śliskości na drogach zuŝyto 1543 tony soli, 662 tony piasku oraz litrów solanki - wszystko za łączną kwotę około 375 tyś. zł. Koszt pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg (w tym równieŝ koszt sprzętu własnego) wraz z kosztem odśnieŝania chodników to około 746 tyś. zł. Całkowity koszt prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 to kwota rzędu tyś. zł. IV. Działalność administracyjna Powiatowego Zarządu Dróg. Bardzo waŝnym elementem w działalności statutowej Powiatowego Zarządu Dróg jest działalność administracyjna. W jej ramach wydawane są wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne określające warunki techniczne wejścia w pas drogowy, jak równieŝ zezwalające na zajęcie pasa drogowego wraz z pozwoleniem na umieszczenie urządzeń obcych. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przygotowuje się równieŝ i przeprowadza wiele przetargów nieograniczonych oraz zleceń o wartości poniŝej Euro. Ponadto naleŝy zwrócić uwagę na fakt, iŝ do kaŝdego przetargu nieograniczonego naleŝy przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umowę, którą zamawiający podpisze z wykonawcą. Prowadzone są równieŝ wszelkiego rodzaju postępowania prawne, których zakres obejmuje między innymi: przygotowywanie stosownych ugód i porozumień odnośnie usuwania szkód górniczych oraz wspólnej realizacji zadań przy drogach powiatowych z gminami Powiatu Wodzisławskiego, jak równieŝ sprawy związane z wypłatą odszkodowań za szkody poniesione przez kierujących pojazdami na drogach powiatowych. W roku ubiegłym wydano: 227 decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam, 309 decyzji administracyjne i postanowienia ustalających warunki techniczne wykonania zjazdów z dróg powiatowych i utrzymania odwodnienia, czy teŝ uzgadniających lokalizację urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym, 101 opinii do projektów organizacji ruchu oraz przejazdów pojazdów nienormatywnych W roku ubiegłym przeprowadzono: 31 przetargów nieograniczonych (w tym 22 na roboty budowlane, 3 na zakupy oraz 6 na usługi), 208 zamówień o wartości poniŝej Euro (w tym na roboty budowlane 21, usługi 107 oraz zakupy i dostawy 80), 8 zleceń z wolnej ręki. Na uwagę zasługuje równieŝ fakt, iŝ wielokrotnie w ciągu roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg brali udział w wizjach lokalnych, zwoływanych w celu rozwiązania powstających problemów dotyczących modernizacji, remontów i utrzymania sieci dróg powiatowych. Uczestniczyli równieŝ w wielu spotkaniach organizowanych przez Rady Sołeckie czy teŝ Rady Dzielnic poszczególnych gmin, jak równieŝ w spotkaniach Strona9

10 związanych z przekazaniem, kontrolą i odbiorami robót wykonywanych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg. W roku 2010 Powiatowy Zarząd Dróg był kontrolowany przez następujące jednostki : - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, - Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy oddział Rybnik, - Urząd Celny w Rybniku, - Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl. kontrola realizacji zadań obronnych, - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrola projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL Urząd Dozoru Technicznego oddział Gliwice Wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane. V. Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg. W roku 2010 Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki finansowe z następujących źródeł: o ,82 zł - porozumienia z Gminami i Miastami Powiatu Wodzisławskiego na wspólną realizację zadań przy drogach powiatowych; o ,00 zł - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (KWK JAS-MOS); o ,00 zł - Kompania Węglowa S.A. (KWK Rydułtowy-Anna); o ,21 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego; o ,65 zł - rachunek dochodów własnych o ,00 zł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych o ,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi Strona10

11 Źródła zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w roku Strona ,21 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,65 zł ,00 zł ,00 zł śródła pozyskanych środków Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi (7) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK JAS-MOS (6) Rachunek dochodów własnych (5) Narodowy program Przebudowy Dróg lokalnych (4) Kompania Węglowa S.A. (KWK Rydułtowy-Anna) (3) Porozumienia z gminami powiatu wodzisławskiego (2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (1)

12 Wykaz środków finansowych przeznaczonych przez poszczególne Gminy Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przy drogach powiatowych w roku Strona12

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Wodzisławiu Śląskim 44-361 Syrynia z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 http://strony.wp.pl/wp/pzd-wodzislaw tel./fax. 032/451 76 07 e-mail: pzd-wodzislaw@wp.pl 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. LUTY 2013 rok 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne.

I. Zagadnienia ogólne. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 01 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/95/001

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

-Projekt- Uchwała Nr XIV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku

-Projekt- Uchwała Nr XIV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku -Projekt- Uchwała Nr XIV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW 2012 W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego programem PROW na lata 2007-2013 (Małe Projekty) zrealizowano zadania: BUDOWA PLACU ZABAW W RADŁOWIE

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku REALIZACJA INWESTYCJI w 2004 roku Lp. Nazwa zadania I. Kanalizacja sanitarna gminy, w tym wsie: 1. Kanalizacja sanitarna Krosno - Krosinko Wartość inwestycji Zakres robót Plan na 2004 r. zł Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim w jednostkę budżetową. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 68921-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 68921-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-05-13 14:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.srodawlkp-powiat.pl/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach.html Środa

Bardziej szczegółowo

44.300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164. 44.300 Wodzisław Śląski ul. Żeromskiego 18A. 44.373 Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 45

44.300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164. 44.300 Wodzisław Śląski ul. Żeromskiego 18A. 44.373 Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 45 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W RAMACH UMÓW Z NFZ NA ROK 2012: WODZISŁAW ŚLĄSKI 1) NZOZ Novum-Med. Lubomia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Modele zarządzania i utrzymania dróg realizowane przez samorządy powiatowe

Modele zarządzania i utrzymania dróg realizowane przez samorządy powiatowe Modele zarządzania i utrzymania dróg realizowane przez samorządy powiatowe Drogi publiczne w kraju tem są co kanały w ciele żyjącym, któremi soki utrzymują jego życie, a rozchodząc się do ostatnich części

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII HOBBY. 1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza

ROZDZIAŁ VIII HOBBY. 1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza ul. Goplany 60 44-321 Marklowice tel. 32 455 04 43, 696 824 587 ROZDZIAŁ VIII HOBBY 1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza 1. Rozpowszechnianie w środowisku hodowli drobnego inwentarza opartej na wzorcach

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku WAśNE!!! Łączna wartość środków przeznaczona na realizacje Programu w województwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie. Sala sportowa jest w pełni wyposażonym obiektem, łącznie z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga STR. 56 NIEZDARA ul. Gen, Zawadzkiego ul. Krzyżowa nowa droga ul. Górna Wydzielono geodezyjnie nową drogę pomiędzy ulicami Górną i Zawadzkiego od ul. Krzyżowej. STR. 57 NIEZDARA OSP PL.FLORIANA BOISKO

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku Druk nr 110 projekt Uchwała Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 9.732.347,14 zł Dział 600, rozdział 60078 zwiększa się dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej : 1.Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, tj. "Zarządu Powiatu"

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Arkusz wyceny ZP/32/PO/2009. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Zamawiajacy:

Załącznik nr 1a Arkusz wyceny ZP/32/PO/2009. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Zamawiajacy: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Załącznik nr 1a Arkusz wyceny ZP/32/PO/2009 Zamawiajacy: Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. dla Powiatu Wodzisławskiego. Wodzisław Śląski, czerwiec 2009 r.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. dla Powiatu Wodzisławskiego. Wodzisław Śląski, czerwiec 2009 r. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego Wodzisław Śląski, czerwiec 2009 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Realizacja poszczególnych zadań własnych i koordynowanych, zawartych

Bardziej szczegółowo

Przykład dot. projektu składanego przez Gminę. Gmina X. Tereny zalane w wyniku powodzi lub podtopieo w gminie X w 2010 r.

Przykład dot. projektu składanego przez Gminę. Gmina X. Tereny zalane w wyniku powodzi lub podtopieo w gminie X w 2010 r. Wyjaśnienia dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach działania 7.3 B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź RPO WP W związku z powtarzającymi się pytaniami

Bardziej szczegółowo

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Umowy na realizację podpisane w dniach 2-07-2015r i 8-07-2015r. 1. Remont nawierzchni drogowej w ul. Narutowicza długości 200 mb - wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR I-14 1046-01

PROJEKT NR I-14 1046-01 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI spółka z o.o. 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala : 202-79-60, 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 206-13-20 Pracownia InŜynieria Ruchu : 608-84-71 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stan na dzień 12.12.2013r W Y D A T K I M A J Ą T K O W E Zadanie Razem 35 423 949,00 zł Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez

Bardziej szczegółowo

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO Nr 9 i 10 (123, 124) ISNN 1730 6132 ISO 9001:2008 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO Podsumowanie kadencji Rady i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 2010 2014 SKUTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO - STAN NA DZIEŃ 30.10.2015 R.

DIAGNOZA PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO - STAN NA DZIEŃ 30.10.2015 R. Załącznik nr 4 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego DIAGNOZA PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO - STAN NA

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydatki. ogółem Źródła finansowania

Wydatki. ogółem Źródła finansowania Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2010 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku Rady Powiatu z dnia listopada 2010 r. w otych Wydatki Data Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót ogółem Źródła finansowania Uwagi

Bardziej szczegółowo

Materiały na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. W POWIECIE WODZISŁAWSKIM.

Materiały na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. W POWIECIE WODZISŁAWSKIM. Materiały na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. PROBLEMATYKA OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM. Sierpień 2008 r. I. Definicje. Ochrona środowiska to, zgodnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Stan istniejący Ulica Popiełuszki na odcinku od C.H. Gaja do ul. Oświęcimskiej wraz z ul. Gorzołki.

Część opisowa. 1. Stan istniejący Ulica Popiełuszki na odcinku od C.H. Gaja do ul. Oświęcimskiej wraz z ul. Gorzołki. Część opisowa stanu nawierzchni jezdni ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do rozdzielni TAURON oraz ul. Popiełuszki na odcinku od C.H. Gaja do ul. Oświęcimskiej w Opolu Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca na okres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH MARIA SZYGUŁA REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE KOŚCIAN, DNIA 15.10.2012 R.

PROJEKT WYKONAWCZY WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH MARIA SZYGUŁA REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE KOŚCIAN, DNIA 15.10.2012 R. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434 ŁUBOWO IWNO - - KOSTRZYN KÓRNIK ŚREM - RAWICZ W M.GOSTYŃ WZDŁUś UL.WROCŁAWSKIEJ OD KM 88+386 DO KM 88+779 STR. PRAWA (OD SKRZYśOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 UCHWAŁA Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ WARSZAWA 2015 POWIAT WODZISŁAW Powiat Wodzisław leży w województwie śląskim i obejmuje pięć gmin: Marklowice, Mszana, Godów i Lubomia i cztery miasta:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Stadium Nazwa i adres obiektu DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Odbudowa i oczyszczenie zniszczonych rowów melioracyjnych przy ul. Mickiewicza w Ropczycach - rów k/ Motohurt) (dz. nr ewid. 180/9; 763/4; 737) - rów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 1. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI 1.1. Zamawiający 1.2. Temat opracowania i przedmiot inwestycji 1.3. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 1.4. Cel i zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.komprachcice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.komprachcice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.komprachcice.pl Komprachcice: Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Lipowej

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

W trakcie ostatnich 4 lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne łącznie 11 375 023 zł co stanowi średnio ok. 16 % rocznie dochodów ogółem budżetu gminy.

W trakcie ostatnich 4 lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne łącznie 11 375 023 zł co stanowi średnio ok. 16 % rocznie dochodów ogółem budżetu gminy. Gmina Lubenia w czołówce najaktywniejszych samorządów terytorialnych w pozyskiwaniu dofinansowania na jednego mieszkańca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekty dofinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekty dofinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekty dofinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla Małopolski Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Krapkowice, listopad 2014 Zatwierdzam 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304. 1 z 15 2014-07-29 15:10 Żarki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków na 2015 roku

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków na 2015 roku Jak przygotować wniosek o dofinansowanie najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków na 2015 roku O czym należy pamiętać przygotowując wniosek o dofinansowanie? Wnioskodawca/Wnioskodawcy Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/Y/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia!5.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo. AGATA TROJANOWSKA 26-01-2011 Imię i nazwisko Data złożenia interpelacji INTERPELACJA

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012.

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. Data utworzenia 2008-06-16 Numer aktu 135 Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE

Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Kategoria: Gospodarka Przeczytano: 91 Opublikowany: 2011-04-07 13:09:53, www.sadeczanin.info Małopolska przygotowuje się do podziału środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT : DROGA POW1ATOWA NR 1145 N MILEJEWO - MAJEWO - MLYNARY OD KM 0+000,00 DO KM 2+656,80

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT : DROGA POW1ATOWA NR 1145 N MILEJEWO - MAJEWO - MLYNARY OD KM 0+000,00 DO KM 2+656,80 BIURO IN WESTYCYJN E PROJEKTOWANIE I NADZORY inz. Wincenty Kulbacki 82-300 Elblqg ul. Jana III Sobieskiego 25 tel. 055-235 71 78; tei. kom. 0501 64 73 73 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT OBIEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach gminnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTYCJA: Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768S ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Brzeziny, gmina Żarnowiec nr działki 288/3, 288/4, 343/1, 488/2,

Bardziej szczegółowo

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych...

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... 13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... Spis treści 13.1. Koszty przygotowawcze.... 2 13.2. Koszty prac budowlano-montaŝowych, w tym nakłady na majątek trwały.... 2 13.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

1. Profilowanie, równanie nawierzchni dróg (żwirowych i gruntowych); -równanie dróg gruntowych i żwirowych poprzez profilowanie jezdni

1. Profilowanie, równanie nawierzchni dróg (żwirowych i gruntowych); -równanie dróg gruntowych i żwirowych poprzez profilowanie jezdni WZÓR UMOWY UMOWA NR : /2015 na usługę Zawarta w dniu.. 2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez: Jana

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 lipca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo