POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG"

Transkrypt

1 Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ROKU Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/ , 032/ e-m ail: s w odzislaw. pl NIP:

2 Powiatowy Zarząd Dróg w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości ok. 205 km, z czego w poszczególnych gminach: Godów - 26,1 km, Gorzyce - 47,7 km, Lubomia - 24,0 km, Marklowice - 3,5 km, Mszana - 14,1 km, Pszów 20,3 km, Radlin - 15,7 km, Rydułtowy - 8,1 km oraz Wodzisław Śląski - 45,5 km. W roku 2010 w Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnienie wyniosło 30 osób, w tym 19 pracowników merytorycznych i 11 pracowników Działu SłuŜby Drogowej. W celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim otrzymał na rok 2010 środki finansowe w wysokości ,00 zł. W trakcie roku w ramach podziału wolnych środków finansowych, budŝet PZD został zwiększony o kwotę ,00 zł. I. Wykaz waŝniejszych prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych zrealizowanych na drogach powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Wodzisławskiego. Gmina Godów 1. Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach w ramach zadania wykonano remont ok m 2 nawierzchni jezdni, wybudowano 1435 mb chodnika i 1137 mb kanalizacji deszczowej ,88 zł ( zadanie realizowane w ramach NPPDL - dofinansowanie z Gminy) 2. Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Godowie w ramach zadania wyremontowano ok. 97 mb chodnika ,39 zł (dofinansowanie z Gminy) 3. Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej w ramach zadania wykonano remont ok m 2 nawierzchni jezdni, wybudowano ok. 270 mb kanalizacji deszczowej oraz 262 mb krawęŝnika drogowego ,26 zł (dofinansowanie z Gminy) 4. Remont przepustu drogowego przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie ,71 zł 5. Remont odwodnienia ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku (szkody powodziowe) ,55 zł 6. Dokumentacja projektowa Wykonanie miejsc postojowych przy ul. 1 Maja w Gołkowicach" ,00 zł 7. Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Gołkowicach na odcinku 46mb ,30 zł 8. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury - ok. 159 tys. zł Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach Strona2

3 Gmina Gorzyce 1. Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie w ramach zadania wykonano 337 mb chodnika ,16 zł (dofinansowanie z Gminy) 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze w ramach zadania wykonano ok. 70 mb kanalizacji deszczowej oraz ok. 114 mb chodnika ,62 zł (dofinansowanie z Gminy) 3. Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach w ramach zadania wykonano ok. 212 mb chodnika ,38 zł (dofinansowanie z Gminy) 4. Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŝającego DW 933 zadanie realizowane w ramach RPO, swoim zakresem obejmuje równieŝ teren Wodzisławia Śląskiego ,00 zł (całkowita wartość zadania ok. 15,4 mln zł - realizacja do 2012r.) 5. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Rogowie w ramach zadania wykonano ok. 247,5 mb kanalizacji deszczowej ,65 zł (dofinansowanie z Gminy) 6. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy w ramach zadania wyremontowano ok. 47 mb kanalizacji deszczowej ,58 zł (dofinansowanie z Gminy) 7. Remont ciągów pieszych na skrzyŝowaniu ulic: Gorzycka-Wiejska w CzyŜowicach w ramach zadania wyremontowano ok. 265 m 2 ciągów pieszych ,66 zł 8. Odwodnienie pasa drogowego ul. Wyzwolenia w Rogowie - zabudowano ok. 80 mb krawęŝnika drogowego ,95 zł 9. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. CzyŜowickiej w Rogowie (szkody powodziowe) ,39 zł 10. Remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Uchylsku (szkody powodziowe) ,54 zł 11. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury - ok. 150 tyś. zł Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŝającego DW 933(mini rondo ) Strona3

4 Gmina Lubomia 1. Remont drogi powiatowej ul. KrzyŜowej w Syryni - odcinek na Wielikąt w ramach zadania wykonano remont około 2120 m 2 nawierzchni jezdni ,66 zł (dofinansowanie z Gminy) 2. Remont chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi w ramach zadania wykonano remont ok. 475 mb chodnika wraz z zatokami autobusowymi ,01 zł (dofinansowanie z Gminy) 3. Budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Syryni w ramach zadania wykonano ok. 205 mb chodnika i ok. 81 mb kanalizacji deszczowej ,76 zł (dofinansowanie z Gminy) 4. Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi w ramach zadania wykonano ok. 242 mb chodnika ,21 zł (dofinansowanie z Gminy) 5. Naprawa obsuniętej skarpy przy ul. Głównej w Bukowie (szkody powodziowe) ,59 zł 6. Naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja w Syryni (szkody powodziowe) ,80 zł 7. Naprawa przepustu drogowego przy ul. Raciborskiej w Syryni (szkody powodziowe) ,41 zł 8. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury - ok. 61 tys. zł Gmina Marklowice 1. Przebudowa ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932 zadanie rozpoczęte w roku 2009 i realizowane w ramach RPO ,51 zł (całkowita wartość projektu to ,27 zł - z czego dofinansowanie to 85 % wartości zadania) Przebudowa ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932 Strona4

5 Gmina Mszana 1. Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej w ramach zadania wykonano remont ok m 2 chodnika ,76 zł (dofinansowanie z Gminy i J.S.W. S.A.) 2. Remont nawierzchni ul. Moszczeńskiej oraz ul. 1 Maja w Mszanie w ramach zadania wyremontowano ok. 1933,5 m 2 nawierzchni jezdni ,99 zł (dofinansowanie z J.S.W. S.A.) 3. Naprawa obsuniętej skarpy przy ul. 1 Maja w Mszanie (szkody powodziowe) ,14 zł 4. Remont uszkodzonej skarpy przy ul. centralnej w Połomi (szkody powodziowe) ,03 zł 5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,01 zł Miasto Pszów Remont uszkodzonej skarpy przy ul. centralnej w Połomi (szkody powodziowe) 1. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Paderewskiego w ramach zadania wykonano ok. 190 mb kanalizacji deszczowej oraz ok. 312 mb chodnika ,69 zł (dofinansowanie z Miasta) 2. Naprawa obsuniętej skarpy na ul. Staffa (szkody powodziowe) ,74 zł 3. Naprawa uszkodzonej skarpy na ul. K. Miarki (szkody powodziowe) ,26 zł 4. Remont chodnika przy ul. B. Westerplatte w ramach zadania wykonano remont ok. 148 mb chodnika ,55 zł (dofinansowanie z Miasta) Strona5

6 Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni sprawozdanie z działalności w 2010 r. 5. Remont odwodnienia ul. A. Krajowej w ramach zadania zabudowano ok. 200 mb krawęŝnika, ok. 30 mb chodnika oraz wykonano ok. 220 m2 pobocza ,64 zł 6. Remont odwodnienia i naprawa skarpy ul. K. Miarki w ramach zadania zabudowano około 270 mb krawęŝnika drogowego oraz ułoŝono ok. 290 mb drenaŝu PCV ,27 zł 7. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,00 zł Naprawa obsuniętej skarpy na ul. Staffa (szkody powodziowe) Miasto Radlin 1. Remont nawierzchni jezdni ul. GłoŜyńskiej w ramach zadania wykonano remont ok m2 nawierzchni jezdni wraz z zabudową ok. 440 mb krawęŝnika ,46 zł (dofinansowanie z Kompanii Węglowej) 2. Naprawa skarpy i przepustu na ul. Rydułtowskiej (szkody powodziowe) ,65 zł 3. Remont odwodnienia ul. GłoŜyńskiej - w ramach zdania wyremontowano ok. 52 mb kanalizacji deszczowej oraz 35 mb rowu ,03 zł 4. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,76 zł Strona 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Piecowskiej w ramach zadania wykonano ok. 100 m2 chodnika oraz 344 mb kanalizacji deszczowej ,03 zł (dofinansowanie z Miasta) 2. Utrzymanie chodników i zieleni przydroŝnej ,00 zł (zadanie realizowane przez Miasto) 3. Umocnienie skarpy drogowej przy ul. B. Warszawy w rejonie kładki dla pieszych w ramach zadania umocniono skarpę płytami aŝurowymi, ułoŝono wodościeki oraz asfalt lany na kładce dla pieszych ,38 zł 4. Remont chodnika przy ul. Traugutta - w ramach zadania wyremontowano ok. 200 mb chodnika ,00 zł (zadanie realizowane przez Kompanię Węglową) 6 Miasto Rydułtowy

7 Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni sprawozdanie z działalności w 2010 r. 5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,48 zł Miasto Wodzisław Śląski 1. Remont chodnika przy ul. Chrobrego w ramach zadania wykonano remont ok. 750 mb chodnika ,00 zł (zadanie realizowane przez Kompanię Węglową w ramach usuwania szkód górniczych) 2. Remont nawierzchni ul. Chrobrego w ramach zadania wyremontowano ok. 260 mb nawierzchni jezdni ,92 zł 3. Budowa chodnika przy ul. A. Ludowej w ramach zadania wykonano ok. 124 mb chodnika oraz 92 mb kanalizacji deszczowej ,85 zł 4. Naprawa uszkodzonej skarpy przy ul. Skrzyszowskiej (szkody powodziowe) ,09 zł 5. Naprawa uszkodzonych skarpy przy ul. A. Ludowej (szkody powodziowe) ,85 zł 6. Naprawa uszkodzonej kanalizacji na ul. Wolności w Wodzisławiu Śląskim (szkody powodziowe) ,71 zł 7. Remont odwodnienia ul. Piaskowej - w ramach zadania wykonano odtworzenie rowu na odcinku 86 mb oraz ułoŝono 40 mb drenaŝu ,17 zł 8. Remont odwodnienia ul. Chrobrego - ułoŝono drenaŝ celem likwidacji wycieków ze skarp ,58 zł 9. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej ,17 zł Strona 7 Naprawa uszkodzonej skarpy przy ul. Skrzyszowskiej (szkody powodziowe)

8 II. Podsumowanie. W roku 2010 na drogach powiatowych wybudowano, zmodernizowano bądź teŝ wyremontowano około 4, 83 km nawierzchni jezdni oraz około 8,54 km chodników. Prace te zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa jak i komfortu wszystkich uczestników ruchu. Z waŝniejszych prac zrealizowanych w roku 2010 naleŝy wymienić: budowę chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach ,88 zł (zadanie realizowane w ramach NPPDL) remont nawierzchni jezdni i budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej ,26 zł rozpoczęcie prac przebudowy ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŝającego DW ,00 zł (zadanie realizowane w ramach RPO) remont drogi powiatowej ul. KrzyŜowej w Syryni - odcinek na Wielokąt ,66 zł zakończenie prac Przebudowy ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW ,51 zł (zadanie realizowane w ramach RPO) budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Paderewskiego w Pszowie ,69 zł remont nawierzchni jezdni ul. GłoŜyńskiej w Radlinie ,46 zł remont chodnika przy ul. Traugutta w Rydułtowach ,00 zł remont chodnika oraz remont nawierzchni ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim ,92 zł Ogólnie w roku ubiegłym z waŝniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych (wymienionych w pkt I.) zrealizowano prace za łączną kwotę około zł Ponadto na prace dodatkowe wydano odpowiednio: - ok 46 tyś. zł na zakup masy asfaltowej na gorąco oraz ok. 45 tyś. zł na zakup masy asfaltowej na zimno na potrzeby prac remontowych realizowanych przez SłuŜbę Drogową Powiatowego Zarządu Dróg, - ok. 75 tyś. zł na zakup oznakowania pionowego (ustawianie oznakowania prowadzone przez SłuŜbę Drogową), - ok. 62 tyś. zł na wykonanie oznakowania poziomego, - ok. 82 tyś. zł na zakup usług związanych z wynajęciem ciągnika dla kosiarki do koszenia poboczy oraz koparko-ładowarki na potrzeby prac SłuŜby Drogowej. NaleŜy równieŝ podkreślić, iŝ Dział SłuŜby Drogowej Powiatowego Zarządu Dróg przez cały rok w zaleŝności od warunków atmosferycznych i potrzeb prowadził następujące prace: - remonty cząstkowe masą asfaltową na zimno i na gorąco - wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów - utrzymanie, konserwacja oraz wprowadzanie nowego oznakowania pionowego - ręczne i mechaniczne koszenie poboczy - ręczne i mechaniczne czyszczenie chodników i jezdni - remonty chodników - zimowe utrzymanie dróg i chodników - utrzymanie infrastruktury technicznej rowy przydroŝne, kanalizacja deszczowa oraz wszelkiego rodzaju prace interwencyjne. Strona8

9 III. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010. W sezonie zimowym 2009/2010 podobnie jak w latach ubiegłych akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona była za pomocą sprzętu obcego wynajętego w ramach przetargów nieograniczonych oraz sprzętu będącego własnością PZD. Na drogach pracowało 6 sztuk opłuŝonych solarek, 1 opłuŝony ciągnik z rozrzutnikiem oraz ładowarka. W celu szybszej obsługi sieć dróg powiatowych podzielono na siedem rejonów. Akcja czynna w sezonie 2009/2010 była prowadzona przez 55 dni dla porównania w sezonie 2008/2009 przez 51 dni, w sezonie 2007/2008 przez 44 dni, a w sezonie 2006/2007 przez 29 dni. Do zwalczania śliskości na drogach zuŝyto 1543 tony soli, 662 tony piasku oraz litrów solanki - wszystko za łączną kwotę około 375 tyś. zł. Koszt pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg (w tym równieŝ koszt sprzętu własnego) wraz z kosztem odśnieŝania chodników to około 746 tyś. zł. Całkowity koszt prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 to kwota rzędu tyś. zł. IV. Działalność administracyjna Powiatowego Zarządu Dróg. Bardzo waŝnym elementem w działalności statutowej Powiatowego Zarządu Dróg jest działalność administracyjna. W jej ramach wydawane są wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne określające warunki techniczne wejścia w pas drogowy, jak równieŝ zezwalające na zajęcie pasa drogowego wraz z pozwoleniem na umieszczenie urządzeń obcych. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przygotowuje się równieŝ i przeprowadza wiele przetargów nieograniczonych oraz zleceń o wartości poniŝej Euro. Ponadto naleŝy zwrócić uwagę na fakt, iŝ do kaŝdego przetargu nieograniczonego naleŝy przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umowę, którą zamawiający podpisze z wykonawcą. Prowadzone są równieŝ wszelkiego rodzaju postępowania prawne, których zakres obejmuje między innymi: przygotowywanie stosownych ugód i porozumień odnośnie usuwania szkód górniczych oraz wspólnej realizacji zadań przy drogach powiatowych z gminami Powiatu Wodzisławskiego, jak równieŝ sprawy związane z wypłatą odszkodowań za szkody poniesione przez kierujących pojazdami na drogach powiatowych. W roku ubiegłym wydano: 227 decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam, 309 decyzji administracyjne i postanowienia ustalających warunki techniczne wykonania zjazdów z dróg powiatowych i utrzymania odwodnienia, czy teŝ uzgadniających lokalizację urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym, 101 opinii do projektów organizacji ruchu oraz przejazdów pojazdów nienormatywnych W roku ubiegłym przeprowadzono: 31 przetargów nieograniczonych (w tym 22 na roboty budowlane, 3 na zakupy oraz 6 na usługi), 208 zamówień o wartości poniŝej Euro (w tym na roboty budowlane 21, usługi 107 oraz zakupy i dostawy 80), 8 zleceń z wolnej ręki. Na uwagę zasługuje równieŝ fakt, iŝ wielokrotnie w ciągu roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg brali udział w wizjach lokalnych, zwoływanych w celu rozwiązania powstających problemów dotyczących modernizacji, remontów i utrzymania sieci dróg powiatowych. Uczestniczyli równieŝ w wielu spotkaniach organizowanych przez Rady Sołeckie czy teŝ Rady Dzielnic poszczególnych gmin, jak równieŝ w spotkaniach Strona9

10 związanych z przekazaniem, kontrolą i odbiorami robót wykonywanych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg. W roku 2010 Powiatowy Zarząd Dróg był kontrolowany przez następujące jednostki : - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, - Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy oddział Rybnik, - Urząd Celny w Rybniku, - Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl. kontrola realizacji zadań obronnych, - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kontrola projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL Urząd Dozoru Technicznego oddział Gliwice Wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane. V. Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg. W roku 2010 Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki finansowe z następujących źródeł: o ,82 zł - porozumienia z Gminami i Miastami Powiatu Wodzisławskiego na wspólną realizację zadań przy drogach powiatowych; o ,00 zł - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (KWK JAS-MOS); o ,00 zł - Kompania Węglowa S.A. (KWK Rydułtowy-Anna); o ,21 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego; o ,65 zł - rachunek dochodów własnych o ,00 zł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych o ,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi Strona10

11 Źródła zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w roku Strona ,21 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,65 zł ,00 zł ,00 zł śródła pozyskanych środków Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi (7) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK JAS-MOS (6) Rachunek dochodów własnych (5) Narodowy program Przebudowy Dróg lokalnych (4) Kompania Węglowa S.A. (KWK Rydułtowy-Anna) (3) Porozumienia z gminami powiatu wodzisławskiego (2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (1)

12 Wykaz środków finansowych przeznaczonych przez poszczególne Gminy Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przy drogach powiatowych w roku Strona12

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Wodzisławiu Śląskim 44-361 Syrynia z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 http://strony.wp.pl/wp/pzd-wodzislaw tel./fax. 032/451 76 07 e-mail: pzd-wodzislaw@wp.pl 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Wodzisławiu Śląskim 44-361 Syrynia z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 http://strony.wp.pl/wp/pzd-wodzislaw tel./fax. 032/451 76 07 e-mail: pzd-wodzislaw@wp.pl 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Wodzisławiu Śląskim 44-361 Syrynia z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 http://strony.wp.pl/wp/pzd-wodzislaw tel./fax. 032/451 76 07 e-mail: pzd-wodzislaw@wp.pl 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. LUTY 2013 rok 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2013. LUTY 2014 rok 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74

Bardziej szczegółowo

Spis kart informacyjnych dla decyzji

Spis kart informacyjnych dla decyzji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr 42/09 z dnia 16 stycznia WAB.7351-01027/08 Decyzja nr 140/09 zmiana z dnia 25.02. WAB. 7351-0054/09 Nr 179/09 z dnia 11 marca 2009 r. WAB.7351-01067/08 Nr 204/09 z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI ZA ROK 2016 4 4-3 6 1 S y r y n i a, u l. R a c i bo r s k a 3 t e l. / f a x. : 0 3 2 / 4 51 7 6 0 7, 0 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca robót zrealizowanych na drogach powiatowych w 2009 roku.

Informacja dotycząca robót zrealizowanych na drogach powiatowych w 2009 roku. Informacja dotycząca robót zrealizowanych na drogach powiatowych w 2009 roku. Ogólne koszty poniesione na drogach powiatowych w 2009 roku wyniosły 8 348 846,39 zł., w tym otrzymana PROMESA na usuwanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach 2015-2016 Podsumowanie działalności Powiatu Poddębickiego w roku 2015 2 Działania Inwestycyjne Powiatu Poddębickiego w roku 2015 3 Zmodernizowano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Na terenie Powiatu Krapkowickiego, na obszarze pięciu

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH I DALSZYCH

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH I DALSZYCH PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH 2014-2020 I DALSZYCH L.p. 1. DP 3500 S ul. Podmiejska w Raciborzu do końca obszaru zabudowanego 1,696 8 919 786

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A. LUTY 2012rok. 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74 1 5

Z A D A N I A. LUTY 2012rok. 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74 1 5 Z A D A N I A Powiatu Wodzisławskiego w zakresie infrastruktury drogowej zrealizowane w 2011r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. LUTY 2012rok 44-36 1 Syr y nia, ul.

Bardziej szczegółowo

POWIAT BOCHEŃSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU

POWIAT BOCHEŃSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU ZARZĄDZANIE DROGAMI PZD w Bochni w roku 2010 administrował siecią 306 (305,565) km dróg powiatowych, w tym: Gmina Bochnia

Bardziej szczegółowo

-Projekt- Uchwała Nr XX/... /2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 maja 2008 roku

-Projekt- Uchwała Nr XX/... /2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 maja 2008 roku -Projekt- Uchwała Nr XX/... /2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Opis zadania w tys. PLN 3 217,5 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa ścieżki rowerowej - ul.

INWESTYCJE. Opis zadania w tys. PLN 3 217,5 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa ścieżki rowerowej - ul. P L A N ZADAŃ Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie/s w Rogoźniku w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów obiektów drogowych i mostowych w 2 0 1 4 r. INWESTYCJE Lp. Nazwa zadania 1. Przebudowa ciągu

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Sołectwo Stawy Grojeckie)

Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Sołectwo Stawy Grojeckie) Wiadomości Piątek, 21 października 2016 Jesienne inwestycje w Gminie Oświęcim Zadania inwestycyjne w Gminie Oświęcim: Budowa chodnika przy ul. Malwowej w Rajsku Zakres prac: Budowa chodnika pomiędzy skrzyżowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LVI Techniczne Dni Drogowe UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE MIAST NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Opracował: inż. Dariusz Wróbel Sieć dróg wojewódzkich w miastach Świętokrzyski Zarząd

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 55 POROZUMIENIE NR DPA.031.4.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zawarte w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6645 UCHWAŁA NR XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK LUTY 2012 r. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel: 32 455 0 52 fax: 32 733 78 44 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-8-39-00

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA P R O N A D Q PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: starogardzki i tczewski - Gmina: Skarszewy

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: Człuchowski - Gmina: Człuchów i Debrzno Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Droga gminna nr C w miejscowości Liciszewy

1. Droga gminna nr C w miejscowości Liciszewy 1.2. SkrzyŜowania z drogą powiatową nr 2042 1. Droga gminna nr 101104C w miejscowości Liciszewy 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km 1,607 2 Mechaniczne ścinanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr...

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr... WZÓR P O R O Z U M I E N I E Nr... zawarte w dniu...... 201.r. w. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1....

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO ZARZDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZDU DRÓG w Wodzisławiu lskim 44-361 Syrynia z siedzib w Syryni ul. Raciborska 3 tel./fax. 032/451 76 07 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO ZARZDU DRÓG W ROKU 2005 W celu realizacji zada ustawowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi powiatowej DP S 4133 i DP S 4137 tj. ul. Wiejskiej, ul. Bieruńskiej i ul. Górnośląskiej w Miedźnej i w Gilowicach.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi powiatowej DP S 4133 i DP S 4137 tj. ul. Wiejskiej, ul. Bieruńskiej i ul. Górnośląskiej w Miedźnej i w Gilowicach. Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śl. ul. Skrzyszowska 39c PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi powiatowej DP S 4133 i DP S 4137 tj. ul. Wiejskiej, ul. Bieruńskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Na czas prowadzenia robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Stan istniejący 3. Zasady ogólne 4.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH

PROBLEMY ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe PROBLEMY ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH Małgorzata Ostrowska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie PROBLEMY ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH Niedoinwestowanie dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH J& G T & BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / 4 20-555 LUBLIN tel/fax / 08 / 526-02-95 Zleceniodawca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH Przedsięwzięcie Zadanie Obiekt Stadium Rodzaj pracy

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Remont drogi gminnej nr G000002 Wieprz Kościół Górki- Twierdza od km 0+006.5 do km 2+234 Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. 1. WIEŚ BOGUSZÓWKA - zakup korytek i kręgów wraz z transportem. 2. WIEŚ BRZEŻAWA RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

Bardziej szczegółowo

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku IV/52/2007 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu IV/53/2007

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: mobile:

Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: mobile: inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro.planprof@wp.pl www.planprof.wwwi.pl inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w STAROGARDZIE GD.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w STAROGARDZIE GD. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w STAROGARDZIE GD. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gd., zwany dalej Zarządem Dróg działa na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Materiały informacyjne Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski Gostynin od km 0+003 do km 19+117 Spis treści 1. Informacje ogólne.... 2 2. Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Powiat Bieruńsko - Lędziński Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1

I.M. Inwestor: Powiat Bieruńsko - Lędziński Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r.

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r. Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach 2011-2014 p Stan na 22.08.2014 r. NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE wykonane w latach 2011-2014: ul. Podwale (Strzyżowice)

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Luty 2010 Budujemy wspólny dom drogi krajowe + drogi samorządowe = infrastruktura

Bardziej szczegółowo

R E GULAMIN ORGANIZA C Y J N Y Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli

R E GULAMIN ORGANIZA C Y J N Y Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli -1- R E GULAMIN ORGANIZA C Y J N Y Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli działa na podstawie: 1 1. Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - GŁÓWNE ZAGADNIENIA

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - GŁÓWNE ZAGADNIENIA BRZ.0049-08/10 Wodzisław Śl., 18.08.2010 r. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - GŁÓWNE ZAGADNIENIA I. Zarząd na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr MRPO /16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy

PROJEKT nr MRPO /16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy PROJEKT nr MRPO.04.01.03-12-006/16 pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy Fot. 1 ul. 3 Maja w Kętach przed rozbudową Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjno remontowe rady

Zadania inwestycyjno remontowe rady Zadania inwestycyjno remontowe rady dzielnicy Działki Leśne Rada dzielnicy Działki Leśne zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora Urzędu Gminy Brzeziny jako inwestora i administratora drogi - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO Urząd Miejski w Pszczynie zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2017

INWESTYCJE W ROKU 2017 INWESTYCJE W ROKU 2017 INTERREG INTERREG Polska-Saksonia do końca roku 2017 5 286 456 zł w latach 2018-2019 77 409 944 zł INTERREG V-A Republika Czeska-Polska do końca roku 2017 15 684 399 zł w latach

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570

Bardziej szczegółowo

ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX. (012) KOM

ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX. (012) KOM 1 ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ 30-383 KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX. (012) 267-30-10 KOM 535-205-209 martabogusz3@wp.pl TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1033K ADRES: WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO PIOTROWICE

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO PIOTROWICE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO PIOTROWICE 21.01.2011 HARMONOGRAM PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO SEZONU ZIMOWEGO 2010/2011 1.Uzupełnienie i zmiany wytycznych planu zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do uchwały nr 92/585/2017 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ GMINY OSIELSKO

PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ GMINY OSIELSKO PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ GMINY OSIELSKO 2017-2021 A. ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNYCH BUDOWY B. PLAN REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH NA LATA 2017 2021 Opracował: Zaakceptował: Wójt Gminy Osielsko mgr inż.

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne.

I. Zagadnienia ogólne. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 01 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/95/001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/124/04 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 stycznia 2004 r.

Uchwała Nr XX/124/04 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 stycznia 2004 r. Uchwała Nr XX/124/04 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej SłuŜbie Drogowej w Biłgoraju. Na podstawie art. 9 ust.1, art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 2. DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: gdański i starogardzki, - Gmina: Gdańsk, Pruszcz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

"Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie"

Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie OPIS TECHNICZNY. 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu stanowiący integralną część dokumentacji na obiekt p.n. "Usprawnienie dojazdu do

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec :55:12

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec :55:12 Inwestycje drogowe w Gminie Mielec 2017-09-18 14:55:12 Modernizacja, bieżące remonty oraz budowa nowych odcinków infrastruktury drogowej to jedne z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika WYKONAŁ: ZATWIERDZIŁ:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY PARTYZANTÓW W OLSZTYNIE

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY PARTYZANTÓW W OLSZTYNIE WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY PARTYZANTÓW W OLSZTYNIE na odcinku od ulicy 1-go Maja do Placu J. Bema w Olsztynie Olsztyn, czerwiec 2010r. Opis wariantów koncepcji: Wariant nr 0 remontowy. Okres eksploatacji:

Bardziej szczegółowo

PANA TOMASZA PAŁASIŃSKIEGO

PANA TOMASZA PAŁASIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 702/2014 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. POROZUMIENIE w sprawie przekazania zarządzania drogą krajową nr 94 na odcinku ok. 550 mb (od ok. km 299 + 880

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G NA RZECE KAMIENICA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G NA RZECE KAMIENICA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE Projekt nr TU/01/16 PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych odcinek robót: droga powiatowa nr 1767G objazd drogami: droga krajowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI - GŁÓWNE ZAGADNIENIA

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI - GŁÓWNE ZAGADNIENIA SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI - GŁÓWNE ZAGADNIENIA I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r.: 1. Zapoznał się z aktualną sytuacją finansową

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO G'J'\D!\ POV"'lATtJ '~(]W'!I\. Dworze MClzowieckim ',li M;u'.owie

Bardziej szczegółowo

WODZISŁAW ŚLĄSKI. 1) NZOZ NOVUM-MED tel. 32 4530250 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164

WODZISŁAW ŚLĄSKI. 1) NZOZ NOVUM-MED tel. 32 4530250 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W RAMACH UMÓW Z NFZ NA ROK 2013: WODZISŁAW ŚLĄSKI 1) NZOZ NOVUM-MED tel. 32 4530250

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE Temat opracowania: Droga gminna Do Maja na działce Nr 7299 / 85 na długości 250,0 m Kod CPV: 45 22 0000 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45 233 140 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ ZDW OLSZTYN NA 2017 R ROBOTY BUDOWLANE

PLAN POSTĘPOWAŃ ZDW OLSZTYN NA 2017 R ROBOTY BUDOWLANE PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2017 R ROBOTY BUDOWLANE L.p. w planie I/ R Roboty budowlane Roboty budowlane - remont pomieszczeń Wydział Administracyjny 1 1 I /R Roboty budowlane Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacjąenergetyczną

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo