Spis kart informacyjnych dla decyzji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis kart informacyjnych dla decyzji"

Transkrypt

1 Nr 42/09 z dnia 16 stycznia WAB /08 Decyzja nr 140/09 zmiana z dnia WAB /09 Nr 179/09 z dnia 11 marca 2009 r. WAB /08 Nr 204/09 z dnia 19 marca 2009 r. WAB /09 nr 208/09 z dnia WAB /09 nr 209/09 z dnia r WAB /09 nr 210/08 z dnia r. WAB /09 nr219/09 z dnia 23 marca WAB /09 Nr 311/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. WAB /09 Decyzja nr 316/09 zmiana z dnia WAB /09 Budowa zakładu stolarskiego i zjazdu publicznego Turza Śl. ul. Wodzisławska Budowa kolektora tłocznego w Radlinie przy ul. Napierskiego Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra i Olza Etap II/ Zadanie 3 Olza Budowa kanalizacji sanitarnej - przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 250 mm pod torami PKP w Mszanie przy ul. Moszczeńskiej Rogów, bełsznica, olza, i odra -etapizadanie 5 -Odra Rogów, bełsznica, olza, i odra -etapizadanie 3 -Bełsznica Gminie Gorzyce-Rogów, Bełsznica, Odra, Olza etap 1, zad. 2- Rogów, Bełsznica Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej w zlewni ul. Leśnej sołectwo Gogołowa w gminie Mszana Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 13/09 z dnia 06 stycznia 2009 r. w sparwie budowy kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. -dzielnica Radlin II Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz remont nawierzchni droga powiatowa ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie Joanna i Grzegorz B. Kanalizacji Sp. zo.o ul. Marklowicka Wodzisław Śl Gorzyce, ul. Koscielna 15 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Jas-Mos ul. Górnicza 1, Jastrzębie Zdrój Jastrzębski Zakład Kanalizacji S.A. ul. Podhalanska Jastrzębie Zdrój Kanalizacji Sp. z o.o., w Wodzzisławiu Śl. ul. Raciborska Syrynia

2 Decyzja nr 354/09 zmiana z dnia 06 maja WAB /09 nr 355/09 z dnia 06 maja WAB /09 Nr 363/09 z 07 maja 2009 r. WAB /09 Decyzja o zmianie nr 368/09 z dnia 08 maja WAB /09 Zezwolenie na realizację Nr 02/09 z 14 maja 2009 WAB /09 Decyzja o zmianie, nr 406/09 z dnia 18 maja WAB /09 nr 408/09 z dnia 20 maja WAB /09 Pozwolenie na bduowę nr 416/09 z dnia 21 maja WAB /09 Decyzja nr 489/09 o pozwolenie na rozbudowę i budowę z dnia 10 czerwca WAB /09 decyzja nr 506/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. WAB /09 Gminie Godów Rogów, Bełsznica, Odra, Olza- etap 1, zad. 2 Rogów, Bełsznica Gminie Gorzyce Rpgów, Bełsznica, Odra, Olza etap 2 zad. 1 - Olza budowa stolarni ul.czarnieckiego Wodzisław Śl. Rogów, bełsznica, olza, i odra -etap I- zadanie 3 -Bełsznica, Rogów udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski etap I i etap II Rogów, Bełsznica, Olza, i Odra -etap I-zadanie 5 -Odra Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku magazynowego wraz z przyległym terenem pod działalność związaną ze skupem złomu i metali kolorowych Gminie Gorzyce Rogów, Bełsznica, Odra, Olza etap 1 zad. 1 - Rogów Rozbudowa Pawilonu Głównego Szpitala o część centralnej streylizacji oraz bloku operacyjnego, budowa budynku gazów medycznych oraz hydroforni w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47 Radlinie Agnieszka i Rafał W. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska wodzisław Śl. Tomasz R. Zespół Opieki Zdrowotnej Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47 Kanalizacji Sp. z o.o., Wodzisław Śląski

3 Decyzja Nr 591/09 z dnia 3 lipca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych WAB /09 Decyzja Nr 688/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r. pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Decyzja Nr653/09 z dnia 23 lipca 2009 r. Decyzja Nr697/09 z dnia 07 sierpnia 2009 r. Decyzja Nr 03/09 z dnia 27 lipca 2009 r. o zezwoleniu na realizację Decyzja Nr 580/09 z dnia 02 lipca 2009 r. umarzająca postępowanie Decyzja nr 616/09 z dnia 14 lipca o Decyzja nr 632/09 z dnia 16 lipca o Decyzja 320/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 379/09 z dnia 15 maja 2009 r. o WAB /09 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Pszowie przy ul. Konopnickiej od ul. Traugutta do ul. Śląskiej Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW933 Karkoszka II budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, Dzielnica Głożyny wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa warsztatu samochodowego z zapleczem biurowym, bezodpływowego osadnika ścieków oraz zjazdu Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie, etap I Modernizacja ul. 1 Maja oraz przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo Przebudowa-usprawnienia połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1 w łaziskach i Godowie przy ul. Powstańców Karkoszka II zadanie V-Wodzisław Śląski dzielnica Stare i Nowe Miasto Ochrona wód dorzecza górnej Odry Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie dzielnica Obszary Budowa pompowni wód opadowych w Marklowicach ul. Długa Gmina Miasto Pszów Syrynia ul. Raciborska 3 Bogdan K. Burmistrz Miasta Radlin ul. Rymera Radlin Gmina Godów Godów ul. 1 Maja 53 Syrynia ul. Raciborska 3 Kompania Węglowa S.A. O/KWK Jankowice

4 Decyzja nr 375/09 z dnia 11 maja 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 483/09 z dnia 08 czerwca r. o WAB /09 Decyzja nr 570/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 04/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. - zezwolenie na realizację WAB /09 Decyzja nr 573/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 769/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. o WAB /09 Decyzja Nr 624/09 z dnia 15 lipca 2009 r. o zmianie pozwolenia na budowę WAB /09 Decyzja Nr 798/09 z dnia 09 września 2009 r. o Decyzja nr 792/09 z dnia 08 września 2009 r. o WAB /09 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wiosenna w Radlinie Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Czyżowice ul. Nowa budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce-sołectwa Rogów, Bełsznica, Olza i Odra Etap I- zadanie 4- BEŁSZNICA Budowa łącznika pomiędzy ul. Śląską i ul. Pszowską w Pszowie oraz przebudowa fragmentów ul. Śląskiej i Biernackiego oraz elementów konstrukcyjnych zabezpieczenia wodociągu GPW S.A. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Turzy Śl. na parceli nr 408/134 Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych jako Etap II inwestycji pod nazwą ''Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk'' Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka; działka nr 2098/201 Przebudowa nawierzchni drogowej oraz budowa chodnika ul. M. Konopnickiej w Pszowie na odcinku od ul. Traugutta do ul. Śląskiej Karkoszka II budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Małej, Ogrodowej, Podgórnej, Daszyńskiego i Wałowej Modernizacja drogi gminnnej ulicy Ogrodowej w Syryni przebduowa drogi Gmina Miasto Radlin Radlin, ul. Rymera 15 Bruk Sp. z o.o ul. Nowa 28 a Czyżowice Burmistrz Miasta Pszów Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Marklowicka 21 Gmina Miasto Pszów Gmina Lubomia ul. Szkolna Lubomia

5 Decyzja nr 835/09 z dnia 17 września 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 848/09 z dnia 21 września 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 574/09 z dnia 1 lipca 2009 r. o WAB /09 Decyzja nr 789/09 z dnia 8 września 2009 r. o WAB /09 Przebudowa drogi gminnej ulicy Powstańców w Turzy Śląskiej. Modernizacja drogi gminnej ulicy Wolności w Syryni przebudowa drogi. Ochrona wód dorzecza górnej Odry Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jedłownik Karkoszka Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Gołkowice i Skrbeńsko Przebudowa ulicy Strzelców Bytomskich w Rydułtowach wraz z prze- Decyzja nr 877/09 z dnia 30 września 2009 r. budową skrzyżowania ulic Strzelców o Bytomskich, Sobieskiego, Mikołaja i WAB /09 Bocznej. Gmina Lubomia ul. Szkolna Lubomia Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 15. Jastrzębski Zakład Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój, ul. Podhalańska 7 Miasto Rydułtowy ul. Ofiar Terroru Rydułtowy

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ROKU 2010 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 032/

Bardziej szczegółowo

POIS.01.01.00-00-128/09

POIS.01.01.00-00-128/09 Projekt pod nazwą: Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 2013-04-11 Strona 1 /202. Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 2013-04-11 Strona 1 /202. Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Stro 1 /202 zwisko zwa nia siedziby i data pozwolenie o pozwoleniu prawny, uzny za 000011-01-03 Górnośląska Spółka ul.mikulczycka 5, 41- Gazownictwa Sp. z 800 Zabrze o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zabrze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Wodzisławiu Śląskim 44-361 Syrynia z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 http://strony.wp.pl/wp/pzd-wodzislaw tel./fax. 032/451 76 07 e-mail: pzd-wodzislaw@wp.pl 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ul. Tysiąclecia 1a 2. Ognisko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni za rok 2012. LUTY 2013 rok 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 2013-04-11 Strona 1 /210. Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 2013-04-11 Strona 1 /210. Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Stro 1 /210 zwisko nia siedziby i data pozwolenie o pozwoleniu o pozwoleniu 000012-01-03 dbudowa budynku mieszkalnego i budowa garażu Turza Śląska ul. Powstańców, działka nr 980/186 0002 2012-01-03 dbudowa

Bardziej szczegółowo

WODZISŁAW ŚLĄSKI. 1) NZOZ NOVUM-MED tel. 32 4530250 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164

WODZISŁAW ŚLĄSKI. 1) NZOZ NOVUM-MED tel. 32 4530250 44-300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W RAMACH UMÓW Z NFZ NA ROK 2013: WODZISŁAW ŚLĄSKI 1) NZOZ NOVUM-MED tel. 32 4530250

Bardziej szczegółowo

44.300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164. 44.300 Wodzisław Śląski ul. Żeromskiego 18A. 44.373 Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 45

44.300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164. 44.300 Wodzisław Śląski ul. Żeromskiego 18A. 44.373 Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 45 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W RAMACH UMÓW Z NFZ NA ROK 2012: WODZISŁAW ŚLĄSKI 1) NZOZ Novum-Med. Lubomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 1. Automobil Ślązak ul. Traugutta 231, 44-280 Rydułtowy 2. Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego Gorzyce ul. Raciborska

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń rejestrowanych przez Sąd oraz terenowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej

Wykaz stowarzyszeń rejestrowanych przez Sąd oraz terenowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej Wykaz stowarzyszeń rejestrowanych przez Sąd oraz terenowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej 1. Ochotnicza Straż Pożarna Koksownia Radlin ul. Hutnicza 1 44-300 Wodzisław Śl. 2. Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne.

I. Zagadnienia ogólne. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 01 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/95/001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt pod nazwą: Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SPORT. 1. Klub Gimnastyczny RADLIN

ROZDZIAŁ III SPORT. 1. Klub Gimnastyczny RADLIN ul. Sokolska 6 44-310 Radlin tel. 609 514 111 1 e-mail: kgradlin@op.pl strona www:www.kg.radlin.pl/kg ROZDZIAŁ III SPORT 1. Klub Gimnastyczny RADLIN 1. Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - GŁÓWNE ZAGADNIENIA

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - GŁÓWNE ZAGADNIENIA BRZ.0049-08/10 Wodzisław Śl., 18.08.2010 r. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - GŁÓWNE ZAGADNIENIA I. Zarząd na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku IV/52/2007 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu IV/53/2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego sporządzona na dzień r.

INFORMACJA o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego sporządzona na dzień r. INFORMACJA o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego sporządzona na dzień 31.08.2009r. Stosownie do treści art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. dla Powiatu Wodzisławskiego. Wodzisław Śląski, czerwiec 2009 r.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. dla Powiatu Wodzisławskiego. Wodzisław Śląski, czerwiec 2009 r. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego Wodzisław Śląski, czerwiec 2009 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Realizacja poszczególnych zadań własnych i koordynowanych, zawartych

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Wodzisławskim

w Powiecie Wodzisławskim TEMAT: Problematyka ochrony środowiska i przyrody w Powiecie Wodzisławskim Opracował: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Wrzesień 2009 r. 1 I. Definicje. Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2011:

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2011: WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2011: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 44-280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2009 ROK

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2009 ROK OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2009 ROK Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok zamyka się: po stronie dochodów słownie: stodwadzieściatrzymilionydwieściepięćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim w jednostkę budżetową. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A. LUTY 2012rok. 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74 1 5

Z A D A N I A. LUTY 2012rok. 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 0 32/451 74 1 5 Z A D A N I A Powiatu Wodzisławskiego w zakresie infrastruktury drogowej zrealizowane w 2011r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. LUTY 2012rok 44-36 1 Syr y nia, ul.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI Pakiet informacyjny Wodzisław Śląski, listopad 2015 r. 1 Spis treści 1. Krótka informacja o Mieście Wodzisław Śląski... 2 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów...

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

Dane organu prowadzącego rejestr. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego zwisko zwa nia siedziby i data pozwolenie o pozwoleniu prawny, uzny za 000014-01-03 Urząd Gminy Lubomia ul. Szkol 1, 44-360 Lubomia 0002 2014-01-03 Polkomtel Sp. z o o ul. Postepu 3, 02-676 Warszawa 0003

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 51/5 i 51/3.

infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 51/5 i 51/3. SPIS KART INFORMACYJNYCH Nr karty 1. Nazwa Zakres przedmiotowy dokumentu Punkt skupu złomu przy Al. Poznańskiej 22, na działce nr 179/1 Dane podmiotu, którego dokument Piotr Giełczyk A-Z MOTO BIS Handel

Bardziej szczegółowo

Materiały na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. W POWIECIE WODZISŁAWSKIM.

Materiały na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. W POWIECIE WODZISŁAWSKIM. Materiały na sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008 r. PROBLEMATYKA OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM. Sierpień 2008 r. I. Definicje. Ochrona środowiska to, zgodnie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW Lp. Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania Charakterystyka projektu Zamawiający PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Budowa Obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214 o dług. 10 km, węzeł

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII HOBBY. 1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza

ROZDZIAŁ VIII HOBBY. 1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza ul. Goplany 60 44-321 Marklowice tel. 32 455 04 43, 696 824 587 ROZDZIAŁ VIII HOBBY 1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza 1. Rozpowszechnianie w środowisku hodowli drobnego inwentarza opartej na wzorcach

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCNA DŁOŃ WARSZAWA 2015 POWIAT WODZISŁAW Powiat Wodzisław leży w województwie śląskim i obejmuje pięć gmin: Marklowice, Mszana, Godów i Lubomia i cztery miasta:

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 034 500 1 190 494 115,1

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 034 500 1 190 494 115,1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2005 ROK Załącznik Nr 1 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % w zł OGÓŁEM: 80 558 147 83 878 730 104,1 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. 1. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych Port Wodzisław Śląski

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. 1. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych Port Wodzisław Śląski ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 1. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych Port Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski tel. 793 301 115 1. Podtrzymywanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

LKS Bełk Ul. Główna 94c 44-230 Bełk e-meil : adamtep@wp.pl. LKS Baranowice Ul. Lipowa 5 44-240 Żory e-mail : lipowa5@op.pl

LKS Bełk Ul. Główna 94c 44-230 Bełk e-meil : adamtep@wp.pl. LKS Baranowice Ul. Lipowa 5 44-240 Żory e-mail : lipowa5@op.pl Aktualizacja 07.10.2015r. LKS Bełk Ul. Główna 94c 44-230 Bełk e-meil : adamtep@wp.pl LKS Baranowice Ul. Lipowa 5 e-mail : lipowa5@op.pl KS Górnik Boguszowice Ul. Jastrzębska 12 44-253 Rybnik e-mail : ksgboguszowice@wp.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

KP PSP WODZISŁAW ŚLĄSKI. Informator. Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego

KP PSP WODZISŁAW ŚLĄSKI. Informator. Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego KP PSP WODZISŁAW ŚLĄSKI Informator Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego Wodzisław Śląski, dnia 26 września 2015 r. Wodzisław Śląski,

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. 16 listopada 2014 r. w całym kraju przeprowadzone zostaną wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, tj. do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Grudzień 2013 r. Opracował: DAMIAN KNURA SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ TEKSTOWA Str. 1. Podstawy i cele opracowania Planu

Bardziej szczegółowo

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO Nr 9 i 10 (123, 124) ISNN 1730 6132 ISO 9001:2008 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO Podsumowanie kadencji Rady i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 2010 2014 SKUTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. Gmina Godów

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. Gmina Godów ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Vladislavia ul. Na Górze 28 44-341 Skrbeńsko e-mail: vladislavia@op.pl strona internetowa: http://www.zespolvladislavia.pl/ 1. Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska (PIII, PIV, PV)

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 20.07.2015r.) l.p. Podmiot - Siedziba

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO - STAN NA DZIEŃ 30.10.2015 R.

DIAGNOZA PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO - STAN NA DZIEŃ 30.10.2015 R. Załącznik nr 4 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego DIAGNOZA PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO - STAN NA

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastowskim ul. Pod Murami 2 44 100 Gliwice

Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastowskim ul. Pod Murami 2 44 100 Gliwice Nazwa Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki ul. Floriańska 42/ 4-500 Chorzów Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastowskim ul. Pod Murami 2 44 00 Gliwice Miejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 10 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 24.02.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku OGÓŁEM: 9 866 256 + 1 033 000 WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK w zł. OGÓŁEM: 88 377 125 I. DOCHODY WŁASNE 58 782 485 1. UDZIAŁY

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

www.wfosigw.katowice.pl

www.wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl 1 2 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Spis treści: Wstęp... 3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Gmina Kłobuck)...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Federacja Producentów Żywności w roku

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. o stanie Miasta. Wodzisławia Śląskiego

Sprawozdanie. o stanie Miasta. Wodzisławia Śląskiego Prezydent Miasta Adam Krzyżak Sprawozdanie o stanie Miasta Wodzisławia Śląskiego Wodzisław Śląski 2006 r. 1 Spis treści 1. Rozdział I Budżet i gospodarka finansowa 3 2. Rozdział II Inwestycje, remonty

Bardziej szczegółowo

(dot. Sprawozdań kwartalnych).

(dot. Sprawozdań kwartalnych). EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 17.06.2015r.) l.p. Podmiot - Siedziba

Bardziej szczegółowo

właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sosnowiec. (dot. sprawozdań kwartalnych)

właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sosnowiec. (dot. sprawozdań kwartalnych) EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 30.07.2015r.) l.p. Podmiot - Siedziba

Bardziej szczegółowo

Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Wodzisław Śląski, 5 sierpnia 2015 r. ROZEZNANIE RYNKU / ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Wodzisławski zwraca się z prośbą przedstawienia oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług teleinformatycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

Udzielenie dotacji do kwoty 6 120,00 zł. Udzielenie dotacji do kwoty 1 360,00 zł

Udzielenie dotacji do kwoty 6 120,00 zł. Udzielenie dotacji do kwoty 1 360,00 zł Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 8 maja 2013 roku Poz. Wnioskodawca Cel wystąpienia Nazwa zadania 1. Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich w Zabrzu 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Grupy I, II (24-25.03)

Grupy I, II (24-25.03) Grupy I, II (2-25.0) nr w Tuszynie łódzkie Tuszyn 2 Publiczne w Szadku łódzkie Szadek Publiczne w Rossoszycy łódzkie Rossoszyca Publiczne w Warcie łódzkie Warta 5 Publiczne gminy Sieradz łódzkie Sieradz

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista projektów wybranych do dofinansowania Załącznik nr 1 do uchwały nr 1847 / 287 / III / 2009r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2009 roku Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI - GŁÓWNE ZAGADNIENIA

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI - GŁÓWNE ZAGADNIENIA SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI - GŁÓWNE ZAGADNIENIA I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r.: 1. Zapoznał się z aktualną sytuacją finansową

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Porozumienia. Uchwały Rad Gmin

Porozumienia. Uchwały Rad Gmin DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 100 9959 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2007 r. Nr 100 Treść: Poz.: Obwieszczenia Str. 2025 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_dpw 12/04/2011- ID:2011-052319 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku. Zadania inwestycyjne realizowane są w ramach dziesięciu strategicznych programów. W nawiasach podano plan 2009r.dla poszczególnych zadań. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - 1. 600 60016 Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową 128 515 12 500 12 500 0 0 i oświetleniem 2. 600 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2015

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2015 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2015 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 1. PPZOZ Zespół Poradni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2008 ROK. I. Zagadnienia ogólne.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2008 ROK. I. Zagadnienia ogólne. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2008 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/295/2001

Bardziej szczegółowo