PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r.

2 Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu 8 grudnia 2014 roku, w godzinach w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4. W obradach uczestniczyło 32 radnych sejmiku, co stanowi wymagane ustawą quorum. 1. Otwarcie obrad Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk Otworzył II sesję sejmiku Województwa, przywitał zgromadzonych radnych oraz gości. Stwierdził obecność 32 radnych, co stanowiło odpowiednią liczbę dla prawomocności obrad. Lista obecności radnych na otwarcie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Lista zaproszonych parlamentarzystów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Lista zaproszonych posłów Lubelszczyzny do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 2. Wybór sekretarzy obrad. klubów o zgłoszenie kandydatów na sekretarzy obrad. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydaturę radnego Marka Kopcia. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydaturę radnego Adama Wasilewskiego. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił radnego kandydaturę Jerzego Szwaja. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy sesji. 3. Przedstawienie porządku obrad i (ewentualne) głosowanie zgłoszonych zmian porządku. Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk odczytał porządek obrad w wersji zgodnej z zawartym w zawiadomieniach o sesji. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad i (ewentualne) głosowanie zgłoszonych zmian porządku. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania: Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 2 z 15

3 5.1. Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 5.2. Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa 5.3. Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa 5.4. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 5.5.Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa 5.6. Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa 5.7. Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 5.8. Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa 5.9. Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego: 6.1. Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 6.2. Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa 6.3. Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa 6.4. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 6.5. Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa 6.6. Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa 6.7. Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 6.8. Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa 6.9. Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 7.1.wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 7.2. Pocztu Sztandarowego Województwa 7.3. wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Sejmiku Województwa 8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Marszałek Sławomir Sosnowski zaproponował, aby poszerzyć proponowany porządek o kolejne projekty uchwał: - Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 3 z 15

4 - zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie Głos zabrał radny Artur Soboń stwierdzając, że radnym pozostawiono zbyt mało czasu do zapoznania się projektami uchwał, które zarząd zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad. Radny Jan Kowalik zaproponował przerwę po przyjęciu porządku obrad, która pozwoliłaby na zwołanie komisji budżetowej, a jednocześnie byłaby czasem dla radnych na merytoryczne zapoznanie się z wprowadzonymi projektami uchwał. Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk zaproponował, aby rozszerzyć porządek o punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia marszałka Województwa pana Sławomira Sosnowskiego. W dalszej części przewodniczący sejmiku przeszedł do głosowania nad poszczególnymi propozycjami zmian rozszerzenia porządku. Jako pierwsze głosowano nad wprowadzeniem punktu 7.4. Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Wynik głosowania za 20, przeciw 11. Kolejne głosowanie dotyczyło wprowadzenia jako punktu 7.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa. Wynik głosowania za 20, przeciw 12. Trzecie głosowanie dotyczyło wprowadzenia punktu 7.6. zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Wynik głosowania za 20, przeciw 12. Następnie głosowanie dotyczyło zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie jako punkt pkt 7.7 Wynik głosowania za 19, przeciw 12, wstrzymujących się 1. Ostatnim punktem poszerzenia porządku obrad, jako punkt 7.8. głosowano ustalenie wynagrodzenia Marszałka Województwa pana Sławomira Sosnowskiego. Wynik głosowania za 31, wstrzymujących się 1. Jednolity porządek obrad, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Andrzej Pruszkowski zapytał, na kiedy planowany jest zakup urządzenia do liczenia głosów. Następnie zwrócił się do marszałka Sławomira Sosnowskiego z pytaniem, jakie zajął stanowisko w sprawie finansowania drogi Via Carpathia w kontekście oświadczenia marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania: 5.1. Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa klubów o zgłoszenie kandydatów na członków komisji Rewizyjnej. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Grzegorza Kapusty, Marka Kosa, Przemysława Litwiniuka. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Celiny Stasiak, Adama Wasilewskiego. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Marka Wojciechowskiego, Artura Sobonia. Przewodniczący sejmiku zwrócił się do kandydatów z pytaniem, czy wyrażają zgodę na udział w pracach Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 4 z 15

5 komisji. Kandydaci wyrazili zgodę, oprócz Przemysława Litwiniuka z uwagi na zasadę niełączenia funkcji. W związku z tym przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił do pracy w komisji Ewę Jaszczuk, która wyraziła chęć udziału w pracach komisji. Po odczytaniu przez przewodniczącego sejmiku składu komisji, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący sejmiku stwierdził, że sejmik powołał komisje rewizyjną. UCHWAŁA NR II/6/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 6 do protokołu Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa klubów o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Budżetowej. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Ewy Jaszczuk, Adama Rychliczka, Sławomira Sosnowskiego, Artura Walaska. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Celiny Stasiak, Krzysztofa Grabczuka, Krzysztofa Bojarskiego. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Artura Sobonia, Grzegorza Muszyńskiego, Jarosława Stawiarskiego. Przewodniczący sejmiku zwrócił się do kandydatów z pytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Po odczytaniu przez przewodniczącego sejmiku składu komisji, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący sejmiku stwierdził, że sejmik powołał komisje budżetową. UCHWAŁA NR II/7/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 7 do protokołu Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk poprosił przewodniczących klubów o przedstawienie kandydatów na członków komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Marka Kosa, Arkadiusza Bratkowskiego, Stanisława Misztala, Riada Haidara. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Teresy Gutowskiej, Krzysztofa Bojarskiego, Zofii Woźnicy. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Andrzeja Olborskiego, Marii Gmyz, Ewy Panasiuk. Przewodniczący sejmiku zwrócił się do kandydatów z pytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Po odczytaniu przez przewodniczącego sejmiku składu komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/8/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 5 z 15

6 5.4. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Analogicznie jak w poprzednich punktach przewodniczący poprosił przewodniczących klubów o przedstawienie kandydatów na członków komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Piotra Rzetelskiego, Jana Kowalika, Artura Walaska. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Celiny Stasiak, Krzysztofa Grabczuka, Bożeny Lisowskiej, Teresy Gutowskiej. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Andrzeja Olborskiego, Marii Gmyz, Jana Franii, Zdzisława Podkańskiego. Przewodniczący sejmiku zwrócił się z zapytaniem do kandydatów czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący sejmiku odczytał skład komisji Edukacji, Kultury i Sportu, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 9 do protokołu Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa klubów z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Grzegorza Kapusty, Piotra Rzetelskiego, Sławomira Sosnowskiego, Adama Rychliczka, Riada Haidara. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Adama Wasilewskiego, Bożeny Lisowskiej. Przewodniczący Klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Celina Stasiak, Jana Franii, Agaty Borowiec, Andrzeja Pruszkowskiego, Marka Wojciechowskiego. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do kandydatów czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący sejmiku odczytał skład komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/10/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 6 z 15

7 5.6. Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa klubów z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Ewy Jaszczuk, Jana Kowalika, Sławomira Sosnowskiego, Marka Kosa. Przewodniczący Klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Krzysztofa Bojarskiego, Krzysztofa Grabczuka, Zofii Woźnicy. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Grzegorza Muszyńskiego, Jerzego Szwaja, Krzysztofa Głuchowskiego, Ewy Panasiuk, Marii Gmyz. Przewodniczący zwrócił się do kandydatów z zapytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący sejmiku odczytał skład komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/11/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 11 do protokołu Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa klubów z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Jana Kowalik, Grzegorza Kapusty, Artura Walaska, Marka Kopcia, Adama Rychliczka, Piotra Rzetelskiego. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Adama Wasilewskiego. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Ewy Panasiuk, Agaty Borowiec, Zdzisława Podkańskiego, Jerzego Szwaja. Przewodniczący zwrócił się do kandydatów z zapytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący sejmiku odczytał skład komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/12/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 12 do protokołu Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk poprosił przewodniczących klubów o przedstawienie kandydatów na członków komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 7 z 15

8 Publicznego. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Stanisława Misztala, Piotra Rzetelskiego, Arkadiusza Bratkowskiego, Przemysława Litwiniuka, Marka Kopcia. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Andrzeja Pruszkowskiego, Jarosława Stawiarskiego. Przewodniczący zwrócił się do kandydatów z zapytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący sejmiku odczytał skład komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/13/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 13 do protokołu Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk poprosił przewodniczących klubów o przedstawienie kandydatów na członków komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydatury radnych: Marka Kopcia, Stanisława Misztala. Przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydatury radnych: Andrzeja Olborskiego. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydatury radnych: Bożeny Lisowskiej, Teresy Gutowskiej. Przewodniczący zwrócił się do kandydatów z zapytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji. Kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący sejmiku odczytał skład komisji Społecznej i Równego Traktowania, uchwała została poddana pod głosowanie. Sejmik jednogłośnie przyjął w/w uchwałę. UCHWAŁA NR II/14/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego: 6.1. Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk zwrócił się do przewodniczącego klubu PiS o przedstawienie kandydatury do tej funkcji. Radny Artur Soboń przedstawił kandydaturę Marka Wojciechowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie nad wyborem przewodniczącego komisji Rewizyjnej. Głosowano: za 31, wstrzymujących się -1, przeciw - nie było. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. UCHWAŁA NR II/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 8 z 15

9 6.2. Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Budżetowej. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydaturę radnego Adama Rychliczka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie nad powołaniem przewodniczącego komisji Budżetowej. Głosowano: za 30, wstrzymujących się -2, przeciw - nie było. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. UCHWAŁA NR II/16/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 16 do protokołu Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydaturę radnego Marka Kosa, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie nad wyborem przewodniczącego komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny. Głosowano: za 31, wstrzymujących się -1, przeciw - nie było. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. UCHWAŁA NR II/17/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 17 do protokołu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydaturę Piotra Rzetelskiego, zaś przewodniczący klubu PiS Artur Soboń zgłosił kandydaturę Zdzisława Podkańskiego, obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Edukacji, Kultury i Sportu na radnego Piotra Rzetelskiego oddano głosów za 19, wstrzymujących się - nie było, przeciw - nie było. Następne głosowanie odbyło się za kandydaturą radnego Zdzisława Podkańskiego. Głosowano za 12, wstrzymujących się -1, przeciw - nie było. Przewodniczący sejmiku stwierdził, że przewodniczącym komisji Edukacji, Kultury i Sportu został wybrany Piotr Rzetelski. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 9 z 15

10 UCHWAŁA NR II/18/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 18 do protokołu Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski zgłosił kandydaturę Adama Wasilewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie nad wyborem przewodniczącego komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Przewodniczący stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR II/19/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 19 do protokołu Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki. Przewodniczący klubu PiS zgłosił kandydaturę Grzegorza Muszyńskiego, zaś przewodniczący klubu PO zgłosił kandydaturę Krzysztofa Bojarskiego, obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki. W pierwszej kolejności głosowano za kandydaturą radnego Grzegorza Muszyńskiego, głosowano za 12. Następnie głosowano za kandydaturą radnego Krzysztofa Bojarskiego za 20. Przewodniczący sejmiku stwierdził podjęcie uchwały, przewodniczącym komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki został wybrany Krzysztof Bojarski. UCHWAŁA NR II/20/2014 SEJMIKU WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 20 do protokołu Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Rozwoju Wsi Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 10 z 15

11 i Ochrony Środowiska. Przewodniczący klubu PSL Grzegorz Kapusta zgłosił kandydaturę radnego Jana Kowalika, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie, głosowano za 26, wstrzymujących się - 2, przeciw - 4. Przewodniczący sejmiku stwierdził, że przewodniczącym komisji został wybrany Jan Kowalik. UCHWAŁA NR II/21/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 21 do protokołu Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący klubu PSL, zgłosił kandydaturę Stanisława Misztala, radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie nad wyborem przewodniczącego komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Głosowano za 19, wstrzymujących się - 6, przeciw - 7. Przewodniczący stwierdził, że przewodniczącym komisji został wybrany Stanisław Misztal. UCHWAŁA NR II/22/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 22 do protokołu Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa klubów o przedstawienie kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania. Przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski, zgłosił kandydaturę Bożeny Lisowskiej, radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący sejmiku zaproponował głosowanie nad wyborem przewodniczącego komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący stwierdził, że przewodniczącą komisji została wybrana jednogłośnie pani Bożena Lisowska. UCHWAŁA NR II/23/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 11 z 15

12 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 7.1. wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej klubów o przedstawienie kandydatur na delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia ZWRP. Przewodniczący klubu PO, zgłosił kandydaturę Bożeny Lisowskiej, przewodniczący klubu PSL zgłosił kandydaturę Piotra Rzetelskiego i Riada Haidara, a przewodniczący klubu PiS kandydaturę Andrzeja Pruszkowskiego. Zgodę na kandydowanie wyrazili wszyscy, oprócz radnego Riada Haidara. Przystąpiono do głosowania jawnego imiennego. Komisja skrutacyjna w składzie Marek Kopeć, Adam Wasilewski, Jerzy Szwaj przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem głosowania. W wyniku głosowania stwierdzono, że Bożena Lisowska otrzymała 19 głosów za, Piotr Rzetelski 17 głosów za, Andrzej Pruszkowski 13 głosów za. Przewodniczący Sejmiku zaproponował przegłosowanie całej uchwały, głosowano za 18, wstrzymujących się - 7, przeciw nie stwierdzono. Przewodniczący sejmiku stwierdził, że sejmik dokonał wyboru delegatów do ZWRP, którymi zostali Bożena Lisowska i Piotr Rzetelski. UCHWAŁA NR II/24/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi załącznik nr 24 do protokołu wyboru Pocztu Sztandarowego Województwa klubów o przedstawienie kandydatur do składu pocztu sztandarowego. Przewodniczący klubu PO zgłosił radną Bożenę Lisowską, przewodniczący klubu PSL zgłosił radnych Grzegorza Kapustę i Marka Kosa, jako członka rezerwowego, przewodniczący klubu PiS zgłosił radną Agatę Borowiec i Ewę Panasiuk, jako członka rezerwowego. Sejmik uchwałę podjął jednogłośnie. UCHWAŁA NR II/25/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r., w sprawie wyboru Pocztu Sztandarowego Województwa stanowi załącznik nr 25 do protokołu wskazania wiceprzewodniczącego sejmiku Województwa upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przewodniczącego sejmiku Województwa Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk wskazał wiceprzewodniczącą sejmiku panią Zofię Woźnicę do tej funkcji, jednak wiceprzewodnicząca zaproponowała wiceprzewodniczącego Andrzeja Pruszkowskiego, argumentując swoja decyzję tym, że pan Andrzej Pruszkowski mieszka i pracuje na terenie Lublina. Sejmik uchwałę podjął jednogłośnie. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 12 z 15

13 UCHWAŁA NR II/26/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Sejmiku Województwa, stanowi załącznik nr 26 do protokołu Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Przewodniczący sejmiku stwierdził, że projekt uchwały został radnym przedstawiony. Poinformował również, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez komisje: Budżetową, Polityki Społecznej i Równego Traktowania, Ochrony Zdrowia i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono. Sejmik uchwałę podjął jednogłośnie. Opinia Komisji Budżetowej, stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Opinia Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania, stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Opinia Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego, stanowi załącznik nr 31 do protokołu. UCHWAŁA NR II/27/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, stanowi załącznik nr 32 do protokołu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Przewodniczący sejmiku stwierdził, że projekt uchwały został radnym przedstawiony. Poinformował również, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez komisję Budżetową. Otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono. Sejmik uchwałę podjął jednogłośnie. Opinia Komisji Budżetowej, stanowi załącznik nr 33 do protokołu. UCHWAŁA Nr II/28/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa, stanowi załącznik nr 34 do protokołu zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 13 z 15

14 Przewodniczący sejmiku stwierdził, że projekt uchwały został radnym przedstawiony. Poinformował również, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez komisję Budżetową. Otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono. Sejmik uchwałę podjął jednogłośnie. Opinia Komisji Budżetowej, stanowi załącznik nr 35 do protokołu. UCHWAŁA NR II/29/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, stanowi załącznik nr 36 do protokołu zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie Przewodniczący sejmiku stwierdził, że projekt uchwały został radnym przedstawiony. Poinformował również, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez komisję Ochrony Zdrowia i Rodziny. Otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono przewodniczący sejmiku stwierdził, że sejmik przy dwóch głosach wstrzymujących przyjął w/w uchwałę. Opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, stanowi załącznik nr 37 do protokołu. UCHWAŁA Nr II/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, stanowi załącznik nr 38 do protokołu ustalenia wynagrodzenia marszałka Województwa pana Sławomira Sosnowskiego Przewodniczący sejmiku stwierdził, że projekt uchwały został radnym przedstawiony. Poinformował również, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez komisję Budżetową. Otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono. Sejmik uchwałę podjął jednogłośnie. Opinia Komisji Budżetowej, stanowi załącznik nr 39 do protokołu. UCHWAŁA NR II/31/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Pana Sławomira Sosnowskiego, stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 8. Odpowiedzi na zapytania radnych. Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk poinformował radnych, że odpowiedzi na zadane pytania, zostaną udzielone na piśmie. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. Przewodniczący zapoznał radnych z harmonogramem prac nad budżetem. Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 14 z 15

15 Przewodniczący klubu radnych PiS Artur Soboń złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla celów Strategii Rozwoju Województwa na lata (z perspektywą do 2030 r.) oraz kontraktu terytorialnego Województwa. 10. Zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący sejmiku Przemysław Litwiniuk zamknął II sesję sejmiku Województwa. Lista obecności radnych na zamknięcie sesji stanowi załącznik nr 41 do protokołu. Sporządziła: Ewa Batorska Przewodniczący Sejmiku Województwa Przemysław Litwiniuk Protokół nr II z sesji Sejmiku Województwa z dn. 8 grudnia 2014 r.. Strona 15 z 15

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA Pawłowice, dnia 19 stycznia 2013 r. Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA W dniu 19 grudnia 2013 roku w Pawłowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 ROKU

PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 ROKU PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 ROKU Porządek posiedzenia: CZĘŚĆ I OFICJALNA 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 30 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR IV/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR IV/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr IV/2014 sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Obrady IV sesji sejmiku Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ Brzyska, dnia 01.07.2008 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ W zebraniu, które odbyło się dnia 1 lipca 2008 roku w Brzyskach (powiat jasielski, województwo podkarpackie)

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2015. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 30 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/2015. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 30 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/2015 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 30 stycznia 2015 r. Protokół Nr V/2015 sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Obrady V sesji sejmiku Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. II sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesję rozpoczęto o godz. 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013. z sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 20 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013. z sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 20 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013 z sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 20 grudnia 2013 r. Obrady XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego odbyły się w dniu 20 grudnia 2013 roku w godzinach 13.00 14.30 w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXIV/2016 z sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PROTOKÓŁ nr XXIV/2016 z sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROTOKÓŁ nr XXIV/2016 z sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2 grudnia 2016 r. Protokół nr XXIV/2016 z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. Obrady sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/2015. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 18 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VII/2015. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 18 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 18 maja 2015 r. Protokół Nr VII/2015 sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 maja 2015 r. Obrady VII sesji sejmiku Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2015. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 27 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VI/2015. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 27 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VI/2015 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 27 marca 2015 r. Protokół Nr VI/2015 sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. Obrady VI sesji sejmiku Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Katowice, dnia 7 czerwca 2014r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Katowice, dnia 7 czerwca 2014r. Protokół z Katowice, dnia 7 czerwca 2014r. W dniu 7 czerwca 2014 r. o godzinie 13:00 w Chorzowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarzem Posiedzenia został p. Jacek Gajda (jednogłośnie).

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarzem Posiedzenia został p. Jacek Gajda (jednogłośnie). PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA" W MRĄGOWIE które odbyło się w czterech częściach w dniach 2, 4, 5, 6 czerwca 2014 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Katowice, dnia 23 czerwca 2012r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. Protokół z Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. W dniu 23 czerwca 2012 r. o godzinie 12:00 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r.

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Ad.1 Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady B.Karczewska powitała radnych, przedstawiciela Zarządu w osobie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie Jakub Lisek udzielił głosu radnemu Rady Miejskiej w Mogilnie Grzegorzowi Stochlińskiemu.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie Jakub Lisek udzielił głosu radnemu Rady Miejskiej w Mogilnie Grzegorzowi Stochlińskiemu. Protokół nr III / 08 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 3 czerwca 2008 w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie w godzinach od 17.00 do 18.30. Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r.

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r. Protokół NR 2/2015 w dniu 07 Listopada 2015r. W dniu 07 listopada 2015r. o godzinie 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.1.2017 Protokół XXVII/17 XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r. Protokół z Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r. W dniu 17 czerwca 2017 r. o godzinie 12:30 w Chorzowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI Dane na temat organizacji pozarządowej 1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI 2) forma prawna: STOWARZYSZENIE 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000126050 4) data

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2 Toszek, dnia. 27.10.2014 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2 Otwarcia Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia DOBRO

Bardziej szczegółowo

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Łódź, 10 czerwca 2017 Działając zgodnie z 22 Ust. 2, 3, 5, 6 Statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r.

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. Dnia 29/09/2012r. o godzinie 10.15 w Belfaście przy ulicy 514 Ravenhill

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo