SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011"

Transkrypt

1 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011

2 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej Doktorantów UEP 2011 Maria Sielicka, Marian Filipiak, Katarzyna Michocka, Krzysztof Wójcicki, Magdalena Linke Projekt okładki Mariusz Tichoniuk Redakcja techniczna Maria Sielicka Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, Poznań Druk i oprawa: Eurocopy. Tomasz Ferenz ul. Rolna 3, Szamotuły 2

3 Niniejszy zbiór zawiera komunikaty naukowe przygotowane przez uczestników Sesji Sprawozdawczej Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa i Radę Doktorantów UEP. Sesja Sprawozdawcza jest już tradycją, trwałym elementem programu studiów doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa. Tegoroczna sesja ma charakter szczególny, odbywa się bowiem w jubileuszowym 85 roku działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jest jeszcze jednym przejawem realizacji celu strategicznego Uczelni, jakim jest osiągnięcie światowych standardów w nauce i dydaktyce. Doktoranci prezentując swoje osiągnięcia w trakcie Sesji mają możliwość wysłuchania opinii zarówno profesorów jak i koleżanek i kolegów o wartości zgromadzonego dorobku i słuszności podjętego kierunku badań. Prezentowane prace znajdują się na różnym poziomie zaawansowania, obok rozpraw przygotowywanych do druku są takie, które zawierają jedynie wstępną koncepcję. W każdym przypadku prezentacja i dyskusja w gronie życzliwych osób może przynieść realne korzyści, ma szanse wpłynąć na podniesienie jakości przygotowywanej pracy doktorskiej. Zrealizowania takich celów, pojawienia się wielu nowych impulsów rozwijających podjęte prace badawcze, owocnych i satysfakcjonujących dyskusji życzą organizatorzy Sesji: Przedstawiciel Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mgr inż. Maria Sielicka Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Towaroznawstwa UEP prof. dr hab. Marian Filipiak 3

4

5 SPIS TREŚCI Karolina Assman Określenie możliwości wykorzystania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych do pakowania produktów poddawanych obróbce radiacyjnej...9 Marta Biegańska Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich.. 11 Katarzyna Demidowicz Zastosowanie spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni w badaniach wybranych parametrów jakościowych tkanin bawełnianych Julia Gościanska Wpływ programów Unii Europejskiej na świadomość energetyczną w rolnictwie Justyna Kiewlicz Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych - właściwości i zastosowanie w kosmetyce Anna Kłopotek Właściwości sorpcyjne odpadowych produktów pochodzenia organicznego Wioletta Kłopotek Model Salfordzki systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności jako alternatywa HACCP w mikroprzedsiębiorstwach branży spożywczej Anna Kmiecik Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom zadowolenia klienta w polskich przedsiębiortswach z sektora facility Małgorzata Kotowska Innowacje opakowaniowe w przemyśle farmaceutycznym Dobrawa Kwaśniewska Nowe surfaktanty zwitterjonowe... 27

6 Magdalena Linke SPC jako narzędzie wspomagające Lean Management Marta Mancewicz Doświadczenia miast partnerskich w gospodarce odpadami komunalnymi - wzór dla zarządzania gospodarką odpadami Leszek Matuszak Walidacja metody analityczej w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Szymon Michalak Komunikacja marketingowa organizacji sportowej z jej interesariuszami Katarzyna Michocka Właściwości użytkowe nowych surfaktantów z ugrupowaniem cukrowym Katarzyna Milejczak Jakość usług medycznych w gabinetach medycznych posiadających system zarządzania jakością - zasadność wdrażania i certyfikacji Jan Mizgajski Wpływ struktury gospodarczej i energetycznej na emisje gazów cieplarnianych w Polsce Grzegorz Mudrow Wpływ czynników kulturowych występujących w różnych regionach geograficznych świata oraz strukturalnych na sposób zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych Robert Owczarzak Ocena wpływu zabiegów technologicznych stosowanych podczas produkcji przetworów pomidorowych na zawartość wybranych substancji biologicznie aktywnych Magdalena Papajewska Potencjalne czynniki rozwoju biogazowni rolniczych w Wielkopolsce Alina Radzio Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do klasyfikacji i oceny jakości roślinnych olejów jadalnych

7 Dorota Rodewald Nanosrebro w opakowaniu czy w produkcie? Bartosz Rogoziński Nowe testy Real-Time PCR do detekcji i identyfikacji sześciu odmian genetycznie zmodyfikowanej soi Iwona Rypińska Modyfikacja kory wierzby w celu poprawy jej właściwości adsorpcyjnych Maria Sielicka Ocena właściwości przeciwutleniających ekstraktów olejów roślinnych tłoczonych na zimno Joanna Spychała Fiskalna polityka antycykliczna w warunkach deficytu budżetowego w gospodarce rynkowej Paweł Świt Konsekwencje Strategii Lizbońskiej dla wzrostu gospodarczego krajów UE Łukasz Talaga Ocena aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach Grzegorz Tomaszewski Ocena istotności elementów zarządzania procesowego w urzędach administracji rządowej w Polsce Tomasz Torłop Giełda papierów wartościowych w Szanghaju Shanghai Stock Exchange (SSE) Anna Wajda Zastosowanie nanocząstek magnetycznych modyfikowanych surfaktantami do adsorpcji barwników z modelowych roztworów wodnych

8 Jakub Wienskowski Efekty wdrożenia systemu REACH dla podmiotów odzyskujących substancje chemiczne Joanna Wiśniewska Ocena systemu nadzoru rynku jako narzędzia zapewniającego ochronę konsumentów i użytkowników przyrządów pomiarowych w obszarze wag i instalacji pomiarowych wprowadzanych do obrotu na podstawie oceny zgodności Krzysztof Wójcicki Praktyczne wykorzystnie metod spektroskopowych w bezpośredniej analizie olejów roslinnych Anna Wójcik-Saganek Czynniki kształtujące jakość mleka wyprodukowanego metodami rolnictwa ekologicznego w tym szczególnie jego wartość odżywczą

9 OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIODEGRADOWALNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH DO PAKOWANIA PRODUKTÓW PODDAWANYCH OBRÓBCE RADIACYJNEJ KAROLINA ASSMAN Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera, prof. zw. UEP Wstęp Nowe biodegradowalne polimery opakowaniowe stanowią doskonałą alternatywę dla polimerów petrochemicznych. Zmniejszając obciążenie dla środowiska naturalnego, poprzez całkowity rozpad do wody, ditlenku węgla oraz biomasy, oferują także szeroki wachlarz właściwości użytkowych. Postęp w dziedzinie opakowań dokonywany jest głównie w sferze rozwoju technologii materiałowej [1]. W pracy połączono nowoczesne, proekologiczne materiały opakowaniowe z technologią umożliwiającą sterylizację produktu w zamkniętym opakowaniu, co eliminuje możliwość wtórnego skażenia w procesie pakowania. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materiały biodegradowalne, musi zostać zidentyfikowane i ocenione, ponieważ w literaturze przedmiotu nadal pojawia się niewiele tego typu doniesień. Zbadanie właściwości biodegradowalnych materiałów opakowaniowych, poddanych oddziaływaniu promieniowania jonizującego pozwoli na ocenę możliwości zastosowania proekologicznych materiałów opakowaniowych dla branż, takich jak m. in: spożywcza, farmaceutyczna, kosmetyczna i inne. Cel badań 1. Określenie wpływu promieniowania jonizującego na parametry barierowe a. Określenie zmian przepuszczalności pary wodnej w funkcji dawki promieniowania jonizującego; badanie: PERMATRAN wg DIN i 2 b. Określenie zmian przepuszczalności tlenu w funkcji dawki promieniowania jonizującego; badanie: OX-TRAN MOCON wg ASTM D-3985 c. Określenie zmian napięcia powierzchniowego metodą spadającej kropli 2. Określenie wpływu promieniowania jonizującego na parametry wytrzymałościowe a. Określenie zmian właściwości wytrzymałościowych w próbie statycznego rozciągania; wg PN-EN ISO 527-3:1998

10 3. Określenie wpływu promieniowania jonizującego na wielkość migracji globalnej a. Badanie wielkości migracji globalnej wg PN-EN :2005 i PN-EN : Określenie mechanizmu degradacji kompozycji polimerowej a. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) b. Analiza widm FT-IR z wykorzystaniem programu Unscrambler c. Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) Materiały i metody Do badań przeznaczono wybrane materiały hydrobiodegradowalne [2]: aromatycznoalifatyczne kopoliestry oraz polimery na bazie skrobi kukurydzianej i celulozy. Materiały w postaci folii zostały poddane ekspozycji na promieniowanie jonizujące o dawkach: 5, 10, 20 i 40 kgy. Napromieniowywanie ww. materiałów przeprowadzono w atmosferze powietrza oraz w próżni, w celu określenia wpływu kryptoklimatu podczas napromieniowywania, na powstawanie lotnych i nielotnych substancji i wolnych rodników, stymulujących inicjowanie wielu reakcji chemicznych. Wnioski Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane materiały biodegradowalne mogą być dopuszczone do obróbki radiacyjnej bez wpływu na ważniejsze parametry użytkowe. Literatura [1] Assman K., Kubera H., Melski K.: Wpływ promieniowania jonizującego na biodegradowalne materiały opakowaniowe. Mat. Konferencji Naukowo-Technicznej Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 2010 [2] Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N.: Innowacje w opakowalnictwie, Wyd. UEP, Poznań 2011 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach Projekt badawczy nr NN

11 WYKORZYSTANIE KORY WIERZBY PLECIONKARSKIEJ SALIX AMERICANA DO ADSORPCJI METALI CIĘŻKICH MARTA BIEGAŃSKA Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP Wstęp Skażenie środowiska metalami ciężkimi pochodzenia antropogenicznego stanowi bardzo istotny problem na skalę światową. Wzrost uprzemysłowienia wielu krajów oraz lokalizowanie produkcji w krajach rozwijających się prowadzi do powstawania zagrożeń ekotoksykologicznych. Przykładowo metale ciężkie do środowiska wodno-glebowego przedostają się głównie ze ściekami z zakładów przemysłowych, ale są również generowane w gospodarstwach domowych. Z tymi trudnymi do usunięcia zanieczyszczenia muszą sobie radzić oczyszczalnie ścieków. Ponadto przez rozwój uprzemysłowienia wzrasta różnorodność i ilość substancji niebezpiecznych, które usuwane są z wód i ścieków. To z kolei sprawia, że konwencjonalne metody oczyszczania stają się nieefektywne, a niekiedy wręcz nieskuteczne. Prowadzi to do poszukiwania nowych i wydajniejszych technologii, często o szerszym spektrum działania [1, 5]. Najkorzystniejszą z metod oczyszczania wód i ścieków wydaje się być adsorpcja, ponieważ pozwala ona na całkowite usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów już przy niskich stężeniach [4]. Cel badań Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania surowej kory wikliny Salix americana do adsorpcji jonów wybranych metali ciężkich (miedzi(ii), cynku(ii), ołowiu(ii), kadm (II)) z roztworów wodnych. Materiały i metody Korę wierzby Salix americana suszono w 100 o C 2 do stałej masy. Następnie rozdrabniano w blenderze, ucierano w moździerzu i przesiewano przez sito o średnicy oczek 0,212 mm. Do analiz wykorzystywano frakcję < 0,212 mm. Do wszystkich badań wykorzystywano wodę dejonizowaną. Odważki około 1 g kory umieszczano w kolbkach stożkowych i zadawano porcjami roztworu badanych jonów metali o ph w zakresie 2 do 9. Następnie kolbki wytrząsano w temperaturze pokojowej przez 2 godziny. Po czym rozdzielano fazy w wirówce i znad

12 adsorbentu pobierano porcje roztworu, w których oznaczano stężenia jonów metali metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (F-ASA). Wyniki Stopień usuwania jonów (A%) Cu(II), Cd(II), Zn(II) i Pb(II) nie zmieniał się w badanym zakresie ph, co wskazuje, że adsorpcja nie była ph-zależna. W przypadku Cd 2+ i Pb 2+ zaobserwowano nieznaczny wzrost adsorpcji ze wzrostem ph [3]. Jednak w przypadku Cu 2+ i Zn 2+ było odwrotnie [2]. Stopień usuwania metali z roztworu wynosił ponad 90% dla Cu 2+, Cd 2+ oraz nawet do 100% dla Pb 2+, podczas gdy dla Zn 2+ A% oscylowało w granicach 70%. Wyniki te wskazywały na silne powinowactwo kory w stosunku do badanych jonów metali nawet przy niskim ph. Dla wszystkich badanych jonów metali ph po adsorpcji było niższe od wyjściowego, gdy to było w zakresie 5 do 9. Wnioski Kora wikliny S. americana adsorbowała badane jony metali ciężkich przy niskim ph. Stopień usuwania Cu(II), Cd(II), Zn(II) i Pb(II) był najwyższy przy ph od 2 do 5. Powyżej tego odczynu następowało wytrącanie się nierozpuszczalnych związków tych metali, jak ZnO, CuO, czy Pb(OH) 2. Otrzymane wyniki pozwalają uszeregować badane metale od najlepiej do najsłabiej adsorbujących się w badanym zakresie ph: Zn 2+ > Cd 2+ > Cu 2+ > Pb 2+. Powinowactwo jonów metali do kory było znaczne, a adsorpcja na korze zachodziła najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm wymiany jonowej oraz tworzenie kompleksów. Literatura [1] Bansal R.C., Goyal M.: Adsorpcja na węglu aktywnym. Wyd. WNT, Warszawa [2] Biegańska M. Cierpiszewski R.: Wykorzystanie celulozy i kory wierzby Salix americana do adsorpcji miedzi z roztworów wodnych. Proceedings of ECOpole, 2010, 2 (4), [3] Biegańska M., Cierpiszewski R.: Utilization of agricultural and industrial wastes for heavy metal removal from aqueous solutions. Polish Journal of Chemical Technology, 2011, 1 (13), [4] Chand R., Narimura K., Kawakita H., Ohto K., Watari T., Inoue K..: Grape waste as a biosorbents for removing Cr(VI) from aqueous solution. J. Hazard. Mater., 2009, 163, [5] Choma J., Jaroniec M.: Otrzymywanie i właściwości modyfikowanych nanoporowatych adsorbentów krzemionkowych. Ochrona Środowiska, 2003, 1 (25),

13 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W BLISKIEJ PODCZERWIENI W BADANIACH WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH TKANIN BAWEŁNIANYCH KATARZYNA DEMIDOWICZ Katedra Chemii Ogólnej Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald I. Zalewski, prof. zw. UEP Wstęp Bawełna, jako najważniejsze włókno w przemyśle tekstylnym stanowi ok. 40% wszystkich zużywanych włókien. Obok wyrobów z czystej bawełny, równie duże znaczenie mają wyroby produkowane z mieszanek bawełny z włóknami chemicznymi: poliestrowymi i wiskozowymi. Włókna chemiczne występują obok włókien bawełny w różnych proporcjach, w układzie dwuskładnikowym, niekiedy trójskładnikowym i są stosowane w celu poprawy wartości użytkowej wyrobu oraz ze względów ekonomicznych. Włókna bawełny zawierają ok % celulozy, resztę stanowią białka, pektyny, woski, tłuszcze i związki nieorganiczne. Po oczyszczeniu gotowe włókno bawełny składa się z 98-99% celulozy, naturalnego polimeru, w którym pojedynczą cząsteczkę stanowi D-glukoza łączona wiązaniami 1,4-β-glikozydowymi. Wiele firm poszukuje metod kontroli jakości, które mogłyby zastąpić te tradycyjne, czasochłonne i wymagające przygotowanie próbki. Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRRS) jest szybkim narzędziem analitycznym, ponieważ pozwala na nieinwazyjną analizę próbek bez ich wcześniejszego przygotowania w przeciągu niespełna minuty. Identyfikacja z zastosowaniem tej metody analizy instrumentalnej jest oparta na pomiarze selektywnej absorpcji promieniowania elektromagnetycznego. Właściwości absorpcyjne substancji determinowane są przez drgania rozciągające i zginające wiązań chemicznych głównie pomiędzy atomami wodoru, węgla tlenu i azotu. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni może być wykorzystywana do analizy jakościowej i ilościowej. Cel badań Celem prowadzonych badań jest sprawdzenie możliwości opracowania szybkiej i prostej metody oznaczania wybranych parametrów jakościowych tkanin bawełnianych z wykorzystaniem spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni.

14 Materiały i metody Przedmiotem badań są surowe tkaniny bawełniane z czystego składnika oraz mieszankowe o różnych właściwościach (skład surowcowy, masa powierzchniowa, rodzaj splotu, sposób mieszania, grubość przędzy, barwa) pochodzące od dwóch polskich producentów. Zbadano dwieście sześćdziesiąt próbek (po dziesięć z każdego rodzaju tkaniny). Każdą próbkę prześwietlono szesnaście razy (po cztery prześwietlenia względem wątku i względem osnowy, z lewej i z prawej strony tkaniny). Widma NIR tkanin zebrano przy użyciu spektrofotometru UV-Vis-NIR Cary 5 E firmy Varian, wyposażonego w sferę całkującą RSA- CA-50D. Wykonano pomiary rejestrując zależność log 1/R od długości fali co 1,1 nm w zakresie nm przy prędkości skanowania 2000 nm/min. Badania parametrów jakościowych tkanin, takich jak: masa powierzchniowa, splot, czy skład surowcowy zostały wykonane w laboratoriach producentów zgodnie z polskimi normami. Wyniki i wnioski Analiza zebranych widm pozwala na stwierdzenie, że istnieją różnice pomiędzy widmami NIR tkanin bawełnianych i mieszankowych. Różnice te można wykorzystać do budowy odrębnych modeli klasyfikacyjnych dla poszczególnych rodzajów tkanin, a następnie na podstawie tych modeli oraz na podstawie danych spektroskopowych możliwa będzie identyfikacja nieznanych próbek. Analiza zebranych widm pozwala również przypuszczać, że istnieje zależność pomiędzy danymi spektroskopowymi uzyskanymi metodą NIR a parametrami jakościowymi tkanin bawełnianych. Zależność tą można będzie wykorzystać do budowy modeli kalibracyjnych, które będą mogły służyć do kalibracji aparatu a następnie do szybkiego oznaczania wybranych parametrów. Hipotezy te stanowią podstawę do dalszych badań. 14

15 WPŁYW PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA ŚWIADOMOŚĆ ENERGETYCZNĄ W ROLNICTWIE JULIA GOŚCIAŃSKA Katedra Ekologii Produktów Opiekun naukowy: prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP Wstęp Przyjęta i zatwierdzona w czerwcu 2010r. strategia EUROPA 2020 to strategia rozwoju kontynentu, w której podkreślono fakt, że Europa powinna się rozwijać w sposób inteligentny i zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu i określający dalszy kierunek rozwoju [1]. Jednym z priorytetów działań UE jest także zwiększenie świadomości racjonalnego zużywania energii we wszystkich sektorach gospodarki. Przykładem sektora, który zużywa duże ilości energii i który wywiera bardzo silny wpływ na środowisko, jakość wody, gleby, powietrza i bioróżnorodność jest rolnictwo [2]. Świadomość energetyczna w programach Unii Europejskiej Unia Europejska wychodząc naprzeciw przyjętym strategiom, utworzyła szereg inicjatyw, których zadaniem jest stworzenie warunków do poprawy racjonalności zużycia energii oraz poprawy świadomości w tym kierunku. Utworzono różne programy o charakterze promocyjnym i edukacyjnym, do których należą między innymi, program Inteligentna Energia dla Europy II, którego poprzednia edycja odniosła duży sukces. Projekty obejmują różnorodne obszary działalności, w tym energię odnawialną, budownictwo efektywne energetycznie, przemysł, towary konsumpcyjne, transport, rolnictwo i wiele innych. Niezależnie od dziedziny, w obrębie której realizowany jest projekt, duży nacisk kładzie się na budowanie świadomości związanej z energetycznie przyjazną przyszłością, która może przyczynić się do wprowadzenia zmian w obecnym świecie. Cel pracy, metody badawcze Problem badawczy, który został postawiony w pracy dotyczy obszaru badania świadomości energetycznej wśród wybranych grup rolników w wybranych krajach europejskich. Przesłanką do przeprowadzenia badania jest sytuacja energetyczna w Europie. Zakresem przedmiotowym badania będzie analiza świadomości energetycznej i czynników, jakie na nią wpływają. Badanie zostanie podzielone na kilka etapów. Pierwszym etapem badania będzie analiza świadomości energetycznej wśród wybranych grup badawczych, dokonana w celu

16 sprawdzenia świadomości i motywacji rolników do zmian w nawykach dotyczących zużycia energii, motywacji do zmiany swoich przyzwyczajeń oraz uczestniczenia w szkoleniach dotyczących racjonalnego wykorzystania źródeł energii. Drugim etapem badania będzie badanie skuteczności przeprowadzenia cyklu szkoleń oraz sprawdzenia, w jaki sposób wpłynęły na proces modyfikacji zachowania się jednostki w stosunku do jej uprzednich doświadczeń. Wyniki wstępnej analizy W fazie początkowej, chcąc zdefiniować i wybrać grupy badawcze, które spełniałyby odpowiednie kryteria, przeprowadzono wstępną analizę określającą motywację i chęć wzięcia udziału w projekcie. Pod koniec 2010r. poddano ankiecie 311 osób z Polski, Niemiec, Austrii, Włoch i Belgii, Anglii i Francji [3]. Wybrane wyniki przedstawione zostały poniżej: Rys. 1 Czy ważny jest dla Pana (i) aspekt oszczędzania energii (ze szczególnym uwzględnieniem paliwa)? Podsumowanie i wnioski Żródło: opracowanie własne [3] Celem programu Inteligentna Energia Europa (IEE) jest uczynienie Europy bardziej konkurencyjną i innowacyjną, przy jednoczesnej realizacji ambitnych założeń w kwestii zmian klimatycznych. Wszyscy mogą skorzystać z lepszych warunków rynkowych stworzonych dzięki projektom wspieranym w ramach programu IEE. Wstępne badania pokazują, że w społeczeństwie istnieje wyraźna chęć do oszczędzania energii (52% ankietowanych). Stanowi to duży potencjał do dalszego rozwoju w kierunku redukcji energii. Badane grupy charakteryzuje wysoka motywacja do wzięcia udziału w projekcie europejskim (ponad 30% ankietowanych) i co za tym idzie, do zmiany zwyczajów i poczynienia oszczędności w zużyciu paliwa. Literatura [1] Komitet Regionów przedstawia propozycje dotyczące przyszłej polityki spójności [2] Efektywność Wykorzystania Energii w latach , Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, [3] European Farmers and Foresters Involved for Contributing to an Intelligent Energy Network towards target of 20% reduction in fuel consumption (Efficient20); Sophie Merle, Alberto Lopez, David Ellis, Franz Handler, Jan Radniecki, Julia Gościańska i inni; projekt finansowany ze środków Executive Agency for Competitiveness and Innovation, w ramach program Intelligent Energy Europe, Rys. 2 Czy odczuwa Pan (i) motywację do wzięcia udziału w projekcie europejskim? Żródło: opracowanie własne [3]

17 DŁUGOŁAŃCUCHOWE ESTRY KWASÓW FENOLOWYCH WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W KOSMETYCE JUSTYNA KIEWLICZ Katedra Ekologii Produktów Opiekun naukowy: dr hab. Henryk Szymusiak, prof. nadzw. UEP Wstęp Kwasy fenolowe i ich pochodne, ze względu na charakterystyczną budowę chemiczną, wykazują silną aktywność przeciwutleniającą, polegającą na zmiataniu wolnych rodników, wygaszaniu tlenu singletowego oraz chelatowaniu jonów metali przejściowych. Jest to działanie pozytywne, prowadzące do zahamowania niekorzystnych przemian związanych z utlenianiem składników wyrobów kosmetycznych [1]. Zarówno kwasy fenolowe, jak i ich estry alkilowe charakteryzują się działaniem przeciwalergicznym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym oraz biorą udział w zapobieganiu nowotworom i chorobom układu sercowo-naczyniowego [3,4]. Ponadto budowa cząsteczkowa długołańcuchowych estrów kwasów fenolowych, charakteryzująca się występowaniem dwóch wyraźnych części: hydrofilowej i hydrofobowej, wskazuje na występowanie właściwości powierzchniowo czynnych tych związków. Niektóre z kwasów fenolowych i ich pochodnych znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Wykorzystywane są one jako substancje: przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, odżywiające skórę i włosy, zmiękczające, antystatyczne, tonizujące, błonotwórcze, a także pochłaniające promienie UV. Dotyczy to w szczególności pochodnych kwasu salicylowego oraz nielicznych pochodnych kwasów: galusowego i ferulowego [2]. Cel badań Emulsje kosmetyczne są układami bardzo nietrwałymi, które bez udziału substancji dodatkowych, szybko ulegają niekorzystnym przemianom. Długołańcuchowe estry kwasu ferulowego, dzięki swoim właściwościom, mogą skutecznie ograniczyć utlenianie lipidów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe. Prawdopodobne właściwości powierzchniowo czynne wyżej wymienionych estrów umożliwiają również ochronę układów wielofazowch przed niekorzystnymi zjawiskami termodynamicznymi prowadzącymi do destabilizacji w sensie fizycznym. Celem badań jest synteza długołańcuchowych estrów kwasu ferulowego, 17

18 jako potencjalnych składników wyrobów kosmetycznych oraz ocena ich właściwości przeciwutleniających i powierzchniowo czynnych. Materiały i metody Dokonano syntezy następujących estrów: ferulanu tetradecylu, ferulanu heksadecylu oraz ferulanu oktadecylu. Podczas syntezy ogrzewano kwas ferulowy wraz z odpowiednimi alkoholami w temperaturze 110 C, przez godzin, w obecności kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatora. Identyfikacji otrzymanych związków dokonano na podstawie widm IR. Wyniki i wnioski Rys. 1. Widmo IR ferulanu tetradecylu Obecność silnych pasm absorpcji w rejonie drgań rozciągających C O w zakresie cm -1 oraz drgań rozciągających C=O w zakresie cm -1 świadczy o obecności wiązania estrowego w cząsteczce. Silne pasma absorpcji drgań szkieletowych charakterystyczne dla związków aromatycznych pojawiają się w zakresie cm -1. Pasma absorpcji w rejonie drgań rozciągających C H w zakresie cm -1 informują o obecności w cząsteczce długiego łańcucha węglowodorowego. Powyższe widmo IR potwierdza więc, że uzyskanym na drodze syntezy związkiem był ferulan tetradecylu. Otrzymane estry posłużą jako materiał do dalszych badań Literatura [1] Andjelkovic M., Van Camp J., De Meulenaer B., Depaemelaere G., Socaciu C.,Verloo M., Verhe R.: Iron-chelation properties of phenolic acids bearing catechol and galloyl groups. Food Chemistry, 2006, 98, [2] Decyzja Komisji z dn. 9 lutego 2006 zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych. [3] Grajek W. (pod red.): Przeciwutleniacze w żywności aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa [4] Jayaprakasam B., Vanisree M., Zhang Y., Dewitt D. L., Nair M. G.: Impact of alkyl esters of caffeic and ferulic acids on tumor cell proliferation, cyclooxygenase enzyme, and lipid peroxidation. J. Agric. Food Chem, 2006, 54,

19 WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE ODPADOWYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO ANNA KŁOPOTEK Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP Wstęp Podczas przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego uzyskuje się produkty podstawowe, jak również produkty uboczne i odpady. Rocznie w Polsce w przemyśle owocowym przetwarza się około 2 mln ton surowca, co w konsekwencji prowadzi do powstania ogromnych pokładów produktów odpadowych. Wytłoki z owoców stanowią % masy przetwarzanych owoców. Wywożenie ich na wysypiska wiążę się zarówno ze stratą dla środowiska, jak i gospodarki [1,2]. Głównymi kierunkami wykorzystania odpadów z przemysłu owocowego jest ich przetwarzanie na pasze i kompostowanie. Jednak korzyści związane z zagospodarowaniem odpadów mogą być większe i upatruje się je w obniżeniu kosztów utylizacji i wywozu, lepszym wykorzystaniu surowców, jak i w wytwarzaniu nowych produktów [3]. Odpady przemysłu owocowego zawierają znaczną ilość włókna pokarmowego, które posiada zdolność sorpcji metali. Naturalne sorbenty stanowią źródło tanich, dostępnych w dużych ilościach materiałów łatwych w utylizacji. Mogą również być modyfikowane w celu zwiększenia ich efektywności [3,4]. Cel badań Celem pracy jest zbadanie właściwości sorpcyjnych odpadowych produktów pochodzenia organicznego oraz porównanie ich efektywności adsorpcji na różnych produktach odpadowych. Kolejnym etapem badań będzie znalezienie praktycznego zastosowania otrzymanych sorbentów. Materiały i metody Odpadowymi produktami pochodzenia organicznego wykorzystanymi do badań są wytłoki z wiśni, śliwek i jabłek. Rozdrobnione odpadowe pestki poddane zostaną procesowi karbonizacji, a następnie aktywacji. 19

20 Wyniki Właściwości sorpcyjne zostaną zbadane metodą atomowej spektrometrii adsorpcyjnej AAS. Literatura [1] Król S., Nawirska A., Usuwanie metali ciężkich na wytłokach owocowych w układach dynamicznych. Technologia Alimentaria, 2003, 2(1), [2] Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, GUS, Warszawa, [3] Nawirska A., Zagospodarowanie odpadów z przemysłu owocowo warzywnego, Przemysł Spożywczy i Owocowo Warzywny, 2007, 10, [4] Wan Ngah W.S., Hanafiah M.A.K.M., Removal of heavy metal ions from wastewater by chemically modified plant wastes as adsorbents: A review, Bioresource Technology, 2008, 99,

21 MODEL SALFORDZKI SYSTEMU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI JAKO ALTERNATYWA HACCP W MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ WIOLETTA KŁOPOTEK Katedra Towaroznawstwa Żywności Opiekun naukowy: dr hab. Maria Małecka, prof. nadzw. UEP Bezpieczeństwo żywności to zagadnienie znane każdej firmie zajmującej się biznesem żywnościowym. Wymagania dla zakładów spożywczych sformułowane w przepisach prawa żywnościowego odnoszą się nie tylko do spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych, ale również do budowania zaufania poprzez zastosowanie podejścia jakościowego. Odzwierciedleniem tego podejścia jest system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Pomimo wielu pozytywnych opinii nie tylko ze strony Urzędowej Kontroli Żywności, HACCP dla mikro firm takich jak jednostki handlu detalicznego czy gastronomia to narzędzie wymagające wiedzy i dużego zaangażowania. Opinie właścicieli i pracowników tych małych przedsiębiorstw wskazują, że dokumentacja systemu HACCP kojarzy się z biurokracją narzuconą przez Unię Europejską i stanowi poważne obciążenie, które nie da się wytłumaczyć w sposób racjonalny i praktyczny. Dlatego też przedsiębiorcy nie widzą sensu angażowania się w budowanie, utrzymanie i doskonalenie działań na rzecz bezpieczeństwa żywności. Od momentu wejścia Polski w struktury UE poziom wdrożenia tego systemu w obiektach branży spożywczej jest nadal na niskim poziomie. Pomimo, że istnieją dokumenty zawierające ułatwienia we wdrażaniu HACCP, to nadal brak jest konkretnych narzędzi, które można byłoby zastosować w sposób prosty i uniwersalny w każdym mikro zakładzie zajmującym się produkcją i obrotem żywnością. Doskonałym przykładem tego, że można zaproponować mikro przedsiębiorstwom rozwiązanie, które zawiera duże uproszczenie dokumentacyjne przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności oraz elastyczności HACCP jest projekt zrealizowany przez brytyjską Agencję ds. Standardów Żywności (Food Standard Agency) we współpracy z Uniwersytetem Salfordzkim (Salford University). Efektem tych prac jest narzędzie zwane pakietem SFBB (Safer Food Better Business). Fenomenem tego modelu jest: prosta forma; zrozumiały dla każdego użytkownika język nie zawierający nomenklatury

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA TEMATYKA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW JAKOŚCI

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA TEMATYKA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW JAKOŚCI WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA TEMATYKA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW JAKOŚCI STUDIA DZIENNE I STOPNIA Promotor Tematyka seminaryjna Dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka Dr

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Energia ukryta w biomasie

Energia ukryta w biomasie Energia ukryta w biomasie Przygotowała dr Anna Twarowska Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 30-31 marzec 2016, Kielce Biomasa w Polsce uznana jest za odnawialne źródło energii o największych

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych mgr Ewelina Ślęzak Opiekun pomocniczy: dr Joanna Poluszyńska Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH XVIII Konferencja INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W GASTRONOMII HOTELOWEJ. Opracował: mgr Jakub Pleskacz

SYSTEM HACCP W GASTRONOMII HOTELOWEJ. Opracował: mgr Jakub Pleskacz Opracował: mgr Jakub Pleskacz HACCP to skrót pierwszych liter angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point po polsku Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli CEL SYSTEMU HACCP HACCP

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt WND-POIG 01.01.01-00-009/09 ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów Historie sukcesu w H2020 Projekt

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na różnych etapach procesu termooksydacji metodą spektrofotometrii UV-VIS Jolanta Drabik, Ewa Pawelec Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Wstęp 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Założenia 1 i cele EMAS Geneza zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe 1995 Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Magdalena Śliwińska prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dr. inż.

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZIELONEJ GOSPODARCE ZA POMOCĄ ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO CRADLE TO CRADLE - OD KOŁYSKI DO KOŁYSKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Technologie bezodpadowe Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. Green Energy S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi projektami ekologicznymi. D.B.B. Green Energy S.A. jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo