Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%"

Transkrypt

1 Do użytku wewnętrznego Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

2

3 ZMIANY Nr porz. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Nr z dnia Zmiana obowiązuje od dnia Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę 1 36/ r r / r r. 3 26/ r / r / r /Z/ r r. 7 56/ r / r UWAGA: Przy wnoszeniu zmian należy wskazać numer porządkowy zmiany Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 3

4 3 Spis treści Zasady odprawy stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do korzystania z ulgowej usługi transportowej w pociągach uruchamianych przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A.,,,Koleje Małopolskie" sp. z o.o., str Załącznik 1-9 Wzory Legitymacji poświadczającej uprawnienia do ulgowej usługi transportowej Tabela Nr 1 Wykaz dokumentów przy przejazdach dzieci pracowników Tabela Nr 2 Wykaz dokumentów przy przejazdach opiekunów i przewodników Zasady odprawy stosowane przy przejazdach pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, uprawnionych do korzystania z usługi transportowejz ulgą 70% w pociągach uruchamianych przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o. PKP Intercity" S.A. Tabele opłat za bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe dla pracowników, emerytów, rensictów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe w klasie 2 pociągów TLK, IC 34 Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety jednorazowe w klasie 1 pociągów TLK, IC 34 2 Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety jednorazowe w klasie 2 pociągów EIC, EIP 35 2 Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety jednorazowe w klasie 1 pociągów EIC, EIP 35 2 Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK, IC Tabela nr 6 Tabela nr 7 Tabela opłat za bilety sieciowe imienne roczne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. Tabela opłat za bilety sieciowe imienne kwartalne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych Tabela nr 8 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% w klasie 2 pociągów TLK, IC 38 Tabela nr 9 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% w klasie 1 pociągów TLK, IC 39 2 Zasady ustalania cen w pociągach EIC, EIP 40 2 Tabela nr 11 skreślono 41 2 Tabele nr skreślono Tabele nr Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% ważne w pociągach TLK, IC a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe dla pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP uprawnionych do korzystania z usług transportowych z ulgą 70% Tabela nr 17 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 70% w klasie 2 pociągów TLK, IC 48 Tabela nr 18 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 70% w klasie 1 pociągów TLK, IC Zasady ustalania cen w pociągach EIC, EIP 50 2 Tabela nr 20 skreślono 51 2 Tabele nr skreślono Tabele nr Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% ważne w pociągach TLK, IC 55 a) tam i z powrotem b) w jedną stronę 55 4 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

5 Tabela nr 1 Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o Tabele opłat za bilety sieciowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela opłat za bilety sieciowe imienne roczne ważne na przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. Tabela opłat za bilety sieciowe imienne kwartalne ważne na przejazdy pociągami Tabela nr 2 osobowymi uruchamianymi przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. Tabela opłat za bilety jednorazowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych 60 Tabele opłat za bilety odcinkowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy pociągami osobowymi Tabela nr 4 "tam i z powrotem" Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% na przejazd w klasie 2 pociągów Tabela nr 5 64 osobowych Tabele opłat za bilety odcinkowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Tabela nr 6 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% tam i z powrotem" Tabela nr 7 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% w jedną stronę" 66 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 70% dla pracowników zakładów byłego zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP Tabela nr 8 Tabele opłat za bilety odcinkowe z ulgą 70% dla pracowników zakładów byłego zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP Tabela nr 9 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami osobowymi tam i z powrotem" 70 Tabela nr 10 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami osobowymi w jedną stronę" 70 Tabela nr 11 Tabela opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami osobowymi tam i z powrotem" 71 Tabela nr 12 Tabela opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami osobowymi w jedną stronę" 71 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o Tabele opłat za bilety jednorazowe i okresowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych, osób pobierających świadczenie przedemerytalne oraz rencistów rodzinnych, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 70% na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych Tabela opłat za bilety strefowe jednorazowe Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy tam i z powrotem 74 Tabela opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety strefowe jednorazowe z ulgą 80% 76 Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% 76 Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 70% dla pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei wydzielonych z PKP, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety strefowe jednorazowe z ulgą 70% 78 Tabela nr 6 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% 78 Tabela nr 7 Tabela opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą 70% 78 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 5

6 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe dla pracowników emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe 80 Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne na przejazdy tam i z powrotem" Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do koprzystania z usług transportowych Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% 82 Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 70% dla pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP Tabela nr 5 Tabela opłaty za bilety jednorazowe z ulgą 70% Tabela nr 6 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% 87 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabele opłat za bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdyw kl. 2 pociągami REGIO, interregio Tabela nr 1 i REGIOekspres Tabela nr 2 Tabele nr 3 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy "tam i z powrotem" w kl. 2 pociągmi REGIO oraz interregio i REGIOekspres Tabela opłat za bilety sieciowe imienne roczne na przejazdy w kl. 2 wszystkich rodzajów pociągów uruchamianych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o Tabele opłat stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 80% Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% na przejazd pociągami REGIO, interregio i REGIOekspres Tabela dopłat do biletów jednorazowych z ulgą 80% w razie zmiany rodzaju pociągu Tabele nr 6 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% na przejazdy pociągami REGIO 94 Tabele nr 7 Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% na przejazdy pociągami interregio i REGIOekspres Tabele opłat stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 70% Tabela nr 8 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 70% na przejazd pociągami REGIO, interregio i REGIOekspres Tabela nr 9 Tabela dopłat do biletów jednorazowych z ulgą 70% w razie zmiany klasy wagonu i pociągu 97 Tabele nr 10 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami REGIO 98 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami interregio Tabele nr i REGIOekspres Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych i osób pobierajacych świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela opłat za bilety jednorazowe kl. 2 pociągów osobowych Tabela nr 2 Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 80%dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne kl. 2 pociągów osobowych Tabele opłat za bilety jednorazowe ulga handlowa 80% kl. 2 pociągów osobowych Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ulga handlowa 80% tam i z powrotem 102 Tabela nr 5 Tabela opłat za bilet odcinkowe miesięczne imienne ulga handlowa 80% w jedną stronę Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

7 Koleje Śląskie Sp. z o.o. Tabele opłat za bilety jednorazowe i okresowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób posiadających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych 106 Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazd tam i z powrotem w klasie drugiej pociągów osobowych 106 Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety sieciowe imienne roczne na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych 106 Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych 108 Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych i osób pobierajacych świadczenia przedemerytalne Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych Koleje Dolnośląskie S.A. Tabela opłat za bilety jednorazowe kl. 2 pociągów osobowych Tabela nr 2 Tablel opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne w dwie strony kl. 2 pociągów osobowych 112 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety jednorazowe ulga handlowa 80% kl. 2 pociągów osobowych 114 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% w dwie strony kl. 2 pociągów osobowych Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% w jedną stronę kl. 2 pociągów osobowych,,łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety miesięczne imienne na przejazdy pociągami ŁKA tam i z powrotem 117 Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety miesięczne imienne na przejazdy pociągami ŁKA tam i z powrotem 117 Tabele opłat za bilety jednorazowe i odcinkowe z ulgą 80% dla dzieci pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% na przejazd w kl. 2 pociągów ŁKA 119 Tabela opłat za bilety miesięczne imienne z ulgą 80% na przejazdy pociągami ŁKA tam i z powrotem i Tabela nr 4 w jedną stronę Tabela opłat za bilety sieciowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do ulgowych usług transportowych Tabela opłat za bilety sieciowe imienne roczne ważne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Tabela nr 5 Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o. Tabela opłat za bilety sieciowe imienne kwartalne ważne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Tabela nr 6 Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 7

8 ,,Koleje Małopolskie" sp. z o.o. Tabele opłat za bilety dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierajacych świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowej usługi transportowej Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych 122 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy tam i z powrotem w klasie 2 Tabela nr 2 pociągów osobowych Tabele opłat za bilety dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych uprawnionych do korzystania z usługi transportowej z ulgą 80% Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% na przejazdy tam i z powrotem i w jedną stronę w klasie 2 pociągów osobowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 8

9 ZASADY ODPRAWY stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do korzystania z ulgowej usługi transportowej w pociągach uruchamianych przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie- KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o. 1. Niniejsze zasady mają zastosowanie przy przejazdach osób uprawnionych w myśl postanowień Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne, zawartego w dniu 27 listopada 2013 r. wraz z Aneksami pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych (ZPK) a następującymi przewoźnikami realizującymi kolejowe przewozy pasażerskie: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o., Koleje Małopolskie sp. z o.o. 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług transportowych są: 1) pracownicy dla których Pracodawca wykupił ulgową usługę transportową na dany rok kalendarzowy, ważną w komunikacji krajowej, w pociągach uruchamianych przez przewoźników, o których mowa w ust. 1 zwani dalej pracownikami; 2) emeryci kolejowi, renciści kolejowi, renciści rodzinni, emeryci/renciści z tytułu niezdolności do pracy, renciści rodzinni, pobierający emeryturę lub rentę oraz osoby pobierające kolejowe świadczenia przedemerytalne, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych i ulgowych przejazdów kolejami przed dniem 1 stycznia 2003 r. dla których Pracodawca wykupił ulgową usługę transportową na dany rok kalendarzowy, ważną w komunikacji krajowej, odpowiednio w pociągach uruchamianych przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., i/albo Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. Koleje Małopolskie sp. z o.o. zwani dalej emerytami/rencistami; 3) dzieci *) pracowników i współmałżonkowie pracowników, dla których Pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 80% na dany rok kalendarzowy, ważną w komunikacji krajowej, w pociągach uruchamianych przez przewoźników, o których mowa w ust. 1 zwani dalej dzieci/współmałżonkowie pracowników. 3. Dokumentem poświadczającym wykup ulgowej usługi transportowej jest Legitymacja poświadczająca uprawnienie do korzystania z ulgowej usługi transportowej zwana dalej Legitymacją. Wzory Legitymacji wydanych dla: 1) pracowników stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszych zasad, 2) dzieci/współmałżonków pracowników stanowią załączniki nr 6-9 do niniejszych zasad; w pociągach uruchamianych przez wszystkich przewoźników, o których mowa w ust. 1; 3) emerytów/rencistów, w pociągach uruchamianych przez: a) PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. stanowią załączniki nr 3-4 do niniejszych zasad, b) Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. Koleje Małopolskie sp. z o.o. stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad. Legitymacja ważna jest nie dłużej niż do 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została wydana *) dzieci własne, oraz dzieci przysposobione przez siebie lub współmałżonka, jak również pasierby i dzieci przyjęte w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu pracowników do czasu ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, oraz studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, a także dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, które były uprawnione do ulgowych przejazdów przed dniem 1 stycznia 2003 r. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 9

10 Bilety jednorazowe wydawane są dla osób, o których mowa w ust. 2 przy przejazdach w pociągach: 1) osobowych uruchamianych przez: a) Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. (kl. 2), z zastrzeżeniem ust. 11, b) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (kl. 2), c) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. (kl. 2), d) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (kl. 2), z zastrzeżeniem ust. 11, e) Koleje Śląskie Sp. z o.o. (kl. 2), z zastrzeżeniem ust. 11, f) Koleje Dolnośląskie S.A. (kl. 2) z zastrzeżeniem ust. 12, g) Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. z zastrzeżeniem ust. 11; h) Koleje Małopolskie sp. z o.o.(kl.2) z zastrzeżeniem ust. 11, 2) osobowych uruchamianych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.: a) REGIO (kl. 2), b) interregio (kl. 2), c) REGIOekspres (kl. 2), z zastrzeżeniem ust. 11; 3) uruchamianych przez PKP Intercity S.A.: a) TLK, IC w wagonach: z miejscami do siedzenia (kl. 2 i kl. 1), sypialnych (WL) lub z miejscami do leżenia (Bc), b) Express InterCity EIC, Express InterCity Premium EIP (kl. 2 i kl. 1), z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. Na bilecie na przejazd jednorazowy wskazany jest numer(y) pociągu(ów) oraz w miarę wolnych miejsc do siedzenia w danym pociągu numer wagonu i miejsca do siedzenia. W przypadku braku możliwości wskazania miejsca do siedzenia kasa biletowa obowiązana jest poinformować o tym podróżnego i dokonać odprawy na zasadach wskazanych w TP-IC, zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego. Należności za bilet dodatkowy na miejsce sypialne/do leżenia oraz za bilet dodatkowy z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca do siedzenia w przedziale menedżerskim, pobierane są w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 17b. Minimalna opłata za przejazd, uiszczana przez osobę, która posiada wykupioną usługę transportową, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie i w danej kategorii (rodzaju) pociągu. 5. Bilety odcinkowe imienne miesięczne: 1) z ceną zryczałtowaną na przejazdy tam i z powrotem, mogą nabyć pracownicy, emeryci/renciści, 2) z ulgą 80% na przejazdy tam i z powrotem lub w jedną stronę, mogą nabyć dzieci/współmałżonkowie pracowników, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Bilety odcinkowe wydaje się na maksymalną odległość: do 33 km przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o., do 180 km przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o., do 200 km przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez: Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o., Koleje Małopolskie sp. z o.o. do 240 km przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., do 240 km przy przejazdach pociągami TLK, IC w wagonach z miejscami do siedzenia, uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. Minimalna opłata za przejazd, uiszczana przez osobę, która posiada wykupioną usługę transportową, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie i w danej kategorii (rodzaju) pociągu. 6. Bilet odcinkowy, o którym mowa w ust. 5 można nabyć na przejazdy pociągami: 1) osobowymi, uruchamianych przez: a) Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. (kl. 2), lub b) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (kl. 2), lub Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

11 c) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. (kl. 2), lub d) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (kl. 2), lub e) Koleje Śląskie Sp. z o.o. (kl. 2), lub f) Koleje Dolnośląskie S.A. (kl. 2), lub g) Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. (kl. 2), lub h) Koleje Małopolskie sp. z o.o.(kl.2) 2) osobowymi uruchamianymi przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.: a) REGIO (kl. 2), b) interregio i REGIOekspres (kl. 2), 3) TLK, IC w wagonach z miejscami do siedzenia (kl. 2 i kl. 1), uruchamianymi przez PKP Intercity S.A., odpowiednio z zastrzeżeniem ust. 11 i Bilety sieciowe imienne roczne (ważne na dany rok kalendarzowy) lub kwartalne mogą nabyć pracownicy, emeryci/renciści, którzy mają wykupioną ulgową usługę transportową. Ceny biletów sieciowych imiennych są zryczałtowane, zależne od terminu i zakresu ich ważności. Wydaje się następujące rodzaje tych biletów: 1) sieciowe imienne roczne lub kwartalne ważne w kl. 2 i/albo kl. 1 pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A., z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 1 i ust. 12, 2) sieciowe imienne roczne lub kwartalne ważne na wszystkie kategorie pociągów (kl. 2), uruchamianych przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o., z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 2 i ust. 11, 3) sieciowe imienne roczne ważne na wszystkie rodzaje pociągów (kl. 2), uruchamianych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o., z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 3 i ust. 11, 4) sieciowe imienne roczne - ważne na wszystkie kategorie pociągów (kl. 2), uruchamianych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 4 i ust. 11, 5) sieciowe imienne roczne lub kwartalne ważne na wszystkie kategorie pociągów (kl. 2) uruchamianych prze Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 9, pkt 5 oraz ust. 12. Bilety sieciowe imienne roczne mogą być wydawane nie dłużej niż do 31 marca danego roku kalendarzowego (włącznie). Ceny biletów sieciowych rocznych odnoszą się do pełnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem biletów zakupionych w lutym lub w marcu, których ceny ulegają obniżeniu proporcjonalnie do czasu, na który zostały wykupione. Sprzedaż biletów sieciowych kwartalnych prowadzona jest do 1 października danego roku kalendarzowego (włącznie). 8. Termin ważności biletu okresowego (sieciowego kwartalnego i rocznego) nie może być dłuższy niż termin ważności Legitymacji. Termin ważności biletu odcinkowego miesięcznego może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, przy czym w przypadku braku Legitymacji ważnej na rok następny, zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet dokonuje się na zasadach określonych w ust Bilety sieciowe imienne wydane na: 1) przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. uprawniają do: a) nieograniczonej liczby przejazdów, w klasie i terminie ważności wskazanych na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 17b, b) zakupu odpowiedniego biletu dodatkowego na miejsce sypialne, do leżenia, na zasadach określonych w TP-IC, po uiszczeniu opłaty w pełnej wysokości, c) zajęcia w pociągu TLK, IC, EIC wolnego miejsca do siedzenia do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca, d) pobrania w kasie biletowej biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia na przejazd pociągiem EIP. Jeżeli jednak podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce, powinien w kasie biletowej uzyskać nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, na zasadach określonych odpowiednio w Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), z zastrzeżeniem ust. 10 i 17b. W przypadku braku możliwości wskazania miejsca (bez względu na przyczynę), tylko na życzenie podróżnego, kasa biletowa wydaje odpowiednie Potwierdzenie, a konduktor w pociągu nieodpłatny bilet dodatkowy z wypisem Brak gwarancji miejsca do siedzenia, bez pobierania opłaty za jego wydanie, z zastrzeżeniem 17b. ; Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 11

12 ) pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o nie są honorowane przy przejazdach pociągiem Słoneczny i innymi pociągami o charakterze komercyjnym uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o.; 3) pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. nie są honorowane przy przejazdach pociągami o charakterze komercyjnym uruchamianymi przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.; 4) pociągi uruchamiane przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. nie są honorowane przy przejazdach pociągami o charakterze komercyjnym uruchamianymi przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., 5) w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o. nie są honorowane przy przejazdach pociągami o charakterze komercyjnym uruchamianymi przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o 10. Podróżny z biletem sieciowym ważnym na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity, który przed rozpoczęciem przejazdu nie nabył w kasie nieodpłatnego biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia i nie posiada z kasy Potwierdzenia o braku możliwości wydania biletu dodatkowego, może nabyć taki bilet w pociągu, uiszczając opłatę za jego wydanie na warunkach określonych w RPO-IC, z zastrzeżeniem ust. 17b. 11. Przejazdy pracowników, emerytów/rencistów i dzieci/współmałżonków pracowników, mogą odbywać się w pociągu Słoneczny uruchamianym przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. oraz w pociągach o charakterze komercyjnym uruchamianych przez: Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o. wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych, wydanych wg oferty obowiązującej w tych pociągach, podanej do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 12. PKP Intercity S.A., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Koleje 3 Małopolskie sp. z o.o., zastrzegają sobie prawo niehonorowania biletów dla pracowników, emerytów/rencistów i dzieci/współmałżonków pracowników w uruchamianych pociągach komercyjnych, podanych do publicznej wiadomości. 13. W przypadku korzystania w pociągu TLK, IC z wagonu sypialnego lub z miejscami do leżenia, osoby posiadające ważną Legitymację są zobowiązane oprócz właściwego biletu na przejazd nabyć, odpowiednio bilet dodatkowy na miejsce sypialne lub do leżenia. Opłata za korzystanie z miejsca sypialnego lub do leżenia jest pobierana w pełnej wysokości. 14. Bilet odcinkowy, wydany na przejazdy pociągami: 1) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. uprawnia do przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11. W przypadkach uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów, Punkt Informacji KM zlokalizowany na dworcu Warszawa Wschodnia ul. Lubelska 26 może zezwolić na korzystanie z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 2) osobowymi uruchamianymi przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.: a) REGIO (w kl.2), b) interregio i REGIOekspres (w kl. 2), uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności biletu, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkim stacjami (przystankami osobowymi) odcinka, na który został wydany, przy czym: podróżny z biletem odcinkowym wydanym dla pracownika, emeryta/rencisty, ważnym na przejazdy w kl. 2 pociągów REGIO, który w całej lub części relacji określonej na posiadanym bilecie zamierza korzystać z przejazdów w kl. 2 pociągów interregio lub REGIOekspres, zobowiązany jest nabyć bilet jednorazowy na faktyczny przejazd, podróżny z biletem z odcinkowym wydanym dla dzieci/współmałżonków pracowników, ważnym na przejazdy w kl. 2 pociągów REGIO, który w całej lub części relacji określonej na posiadanym bilecie zamierza korzystać z przejazdu w kl. 2 pociągów interre- GIO lub REGIOekspres, zobowiązany jest nabyć stosowną dopłatę jednorazową za przejście do tych pociągów, bilet wydany na przejazdy w kl. 2 pociągów interregio i REGIOekspres, uprawnia również do przejazdów w kl. 2 pociągów REGIO w relacji nie dłuższej niż wskazana na bilecie. Jeżeli podróżny korzysta z przejazdów pociągami REGIO na podstawie bile- 12 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

13 tu wydanego na przejazdy pociągami interregio i REGIOekspres, nie zwraca się różnicy należności, w przypadkach uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów można korzystać z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami przejazdu, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 3) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności biletu, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkim stacjami (przystankami osobowymi) odcinka, na który został wydany z zastrzeżeniem postanowień ust. 11. W przypadkach, uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów można korzystać z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami przejazdu, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 4) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. uprawnia do przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11. W przypadkach uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów, można korzystać z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami przejazdu, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 5) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności biletu, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkim stacjami (przystankami osobowymi) odcinka, na który został wydany z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. W przypadkach, uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów można korzystać z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami przejazdu, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 6) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności biletu, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkim stacjami (przystankami osobowymi) odcinka, na który został wydany z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. W przypadkach, uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów można korzystać z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami przejazdu, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu. 7) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Koleje Małopolskie sp. z o. o. uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności biletu, drogą wskazaną na bilecie, między wszystkim stacjami (przystankami osobowymi) odcinka, na który został wydany z zastrzeżeniem postanowień ust ) TLK, IC w wagonach z miejscami do siedzenia (kl. 2 lub kl. 1) uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, w klasie i terminie ważności wskazanym na bilecie, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, z zastrzeżeniem ust. 12. Bilet ważny na przejazdy w klasie 1 lub 2, uprawnia do zajęcia wolnego miejsca do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca. Jeżeli jednak podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce, powinien nabyć w kasie biletowej lub u konduktora w pociągu w miarę wolnych miejsc nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, na zasadach określonych odpowiednio w TP-IC i RPO-IC; 15. Nie stosuje się obliczania opłaty za łączną odległość, jeżeli: 1) pracownik lub emeryt/rencista zamierza skorzystać z przejazdu w wagonach różnej klasy, pociągami różnych kategorii (różnych rodzajów), albo pociągami uruchamianymi przez różnych przewoźników, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 13

14 ) dziecko/współmałżonek pracownika zamierza skorzystać z przejazdu pociągami uruchamianymi przez różnych przewoźników. Na przejazd częściowo pociągiem REGIO uruchamianym przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. i częściowo pociągiem osobowym uruchamianym przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. z/do stacji (przystanków osobowych) położonych na odcinkach: Radom-Drzewica, Siedlce-Czeremcha, Kutno-Łowicz Gł., osobom uprawnionym do ulgowej usługi transportowej wydaje się bilety jednorazowe na przejazd pociągiem REGIO oraz odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy pociągami REGIO lub 7 interregio i REGIOekspres. 16. Zmiana umowy przewozu: 1) w zakresie terminu wyjazdu (na podstawie biletu jednorazowego) jest możliwa na zasadach obowiązujących u danego przewoźnika; 2) w zakresie klasy wagonu, kategorii (rodzaju) pociągu jest możliwa tylko na podstawie biletów wydanych dla dzieci/współmałżonków pracowników i tylko na całej drodze przewozu, na zasadach obowiązujących u danego przewoźnika, z zastrzeżeniem ust. 14 pkt 2, tiret 2 oraz ust. 15 pkt 2; 3) w zakresie przejazdu poza stację przeznaczenia na podstawie biletów wydanych dla dzieci/współmałżonków pracowników jest możliwa na zasadach obowiązujących u danego przewoźnika, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt 2. Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na posiadanym bilecie na przejazd wydanym dla pracownika lub emeryta/rencisty jest możliwy pod warunkiem nabycia nowego biletu na przejazd od pierwotnej stacji przeznaczenia do nowej stacji przeznaczenia. Jeżeli posiadany dokument nie uprawnia do korzystania z przejazdu w klasie 1 danej kategorii (rodzaju) pociągu za przejście do klasy 1 z biletem jednorazowym lub okresowym ważnym na przejazd w klasie 2 podróżny uiszcza dopłatę stanowiącą różnicę między cenami biletu: jednorazowego normalnego za odległość przejazdu w klasie 1, a ceną biletu jednorazowego ulgowego za przejazd w klasie 2 w danej relacji. 17. Bilety jednorazowe można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu (nie dotyczy pociągów uruchamianych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.), z zastrzeżeniem ust. 17b. Zgłasza- 2 nie braku ważnego biletu oraz pobieranie opłaty za wydanie biletu w pociągu odbywa się na zasadach i warunkach określonych w regulaminie ustalonym przez danego przewoźnika. Ponadto w pociągach uruchamianych przez: 1) Przewozy Regionalne sp. z o.o. na przejazdy w 2 kl. pociągów REGIO albo interregio i REGIOekspres, 2) Koleje Śląskie Sp. z o.o., 3) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., 4) Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o., 5) Koleje Małopolskie sp. z o.o. można nabyć również bilety odcinkowe. 17a. Bilety jednorazowe na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity można nabyć poprzez Serwis e-ic. Warunki i zasady zakupu biletów internetowych określone są w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów przez Spółkę PKP Intercity. 17b. Przejazd pociągiem EIP odbywa się wyłącznie na podstawie biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia. W pociągu EIP nie prowadzi się sprzedaży biletów na przejazd/przewóz, biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Osobę nieposiadającą ważnego biletu na przejazd/przewóz, ważnego biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia, traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu, zgodnie z postanowieniami RPO-IC. 18. Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, dokonuje się na za- 2 sadach i warunkach określonych w odpowiednich regulaminach ustalonych przez przewoźników, z zastrzeżeniem ust. 17a i Nie dokonuje się zwrotu należności za niewykorzystane bilety, jeżeli kwota zwrotu z jednego biletu jest niższa niż 5 zł. Powyższe ograniczenie nie dotyczy niewykorzystanych biletów jednorazowych, zwracanych w przypadkach określonych w art. 18 ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) oraz art. 16 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. UE L Nr 315, poz. 14 z późn. zm.) z dnia 3 grudnia 2007 r. 14 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

15 20. Za bilety sieciowe imienne: 1) całkowicie niewykorzystane zwrócone przed rozpoczęciem terminu ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu: a) 10% odstępnego w przypadku biletu na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., b) 15% odstępnego w przypadku biletu na przejazd pociągami uruchamianymi przez: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o. lub Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o., 2) częściowo niewykorzystane zwrócone nie później niż przed upływem 1/3 terminu ważności, zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim dany bilet nie mógł być wykorzystany, po potrąceniu: a) 10% odstępnego w przypadku biletu na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., b) 15% odstępnego w przypadku biletu na przejazd pociągami uruchamianymi przez: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o. lub Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilet przedłożony po upływie 1/3 terminu jego ważności. 21. Zwrotu należności za bilety, o których mowa w ust. 20: 1) pkt 1 dokonuje kasa przewoźnika, u którego został zakupiony bilet, z zastrzeżeniem pkt 3; 2) pkt 2 dokonuje się na wniosek skierowany do: a) PKP Intercity S. A., Warszawa, ul. Żelazna 59a w przypadku biletów sieciowych wydanych na przejazdy pociągami uruchamianymi przez tego przewoźnika, b) Przewozy Regionalne sp. z o.o., Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów, Olsztyn, ul. Lubelska 46 w przypadku biletów sieciowych wydanych na wszystkie rodzaje pociągów uruchamianych przez tego przewoźnika, c) Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., Wydział Kontroli Dochodów, Warszawa, ul. Lubelska 26 w przypadku biletów sieciowych wydanych na pociągi uruchamiane przez tego przewoźnika, d) Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Łódź, al. Piłsudskiego 12 w przypadku biletów sieciowych wydanych na przejazdy pociągami uruchamianymi przez tego przewoźnika, ; z zastrzeżeniem pkt 3; 3) pkt 2 lit. b dokonują kasy Kolei Śląskich Sp. z o.o. w przypadku biletów sieciowych wydanych na pociągi uruchamiane przez tego przewoźnika. Termin niewykorzystania biletu liczy się od daty wysłania wniosku wraz z oryginałem biletu, potwierdzonej stemplem pocztowym, nie licząc tego dnia. 22. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dodatkowy: 1) na miejsce sypialne/do leżenia, 2) z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca do siedzenia w przedziale menedżerskim; dokonuje się na zasadach określonych w RPO-IC. 23. Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach i warunkach określonych w regulaminie ustalonym przez właściwego przewoźnika. 24. Podczas kontroli w pociągu: 1) pracownicy, emeryci/renciści, dzieci/współmałżonkowie pracowników, wraz z ważnym biletem na przejazd, zobowiązani są okazywać odpowiednią Legitymację ważną na dany rok kalendarzowy oraz dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, a w przypadku biletu okresowego dokument, którego numer został wpisany na bilecie; 2) dzieci są zobowiązane okazywać ponadto odpowiedni dokument poświadczający uprawnienia do korzystania z ulgi ustawowej (wymieniony w Tabeli Nr 1), z zastrzeżeniem ust Dla dziecka do lat 4 należy na przejazd w wagonie: 1) klasy 2 pobrać w kasie, bilet z ulgą ustawową 100%; 2) klasy 1: a) jeżeli dziecko posiada Legitymację poświadczającą uprawnienia do korzystania z przejazdów w klasie dowolnej (2 i 1) nabyć bilet z tą ulgą, albo b) jeżeli dziecko posiada Legitymację poświadczającą uprawnienia do korzystania z przejazdów w kl. 2 pobrać bilet z ulgą ustawową 100% na przejazd w klasie 2 oraz dokonać dopłaty stanowiącej różnicę między ceną biletu normalnego za odległość przejazdu w klasie 1, a ceną biletu normalnego za przejazd w klasie 2 w tej relacji. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r

16 Dokumentem poświadczającym uprawnienia dziecka do korzystania z ulgi 100% jest dokument stwierdzający jego wiek. 26. Dziecku dotkniętemu inwalidztwem lub niepełnosprawnemu, które było uprawnione do ulgowych świadczeń przejazdowych przed dniem 1 stycznia 2003 r., przysługuje prawo do korzystania z ulgi 80% przy przejazdach, bez względu na wiek. 27. Osoba nie posiadająca uprawnień do ulgowych usług transportowych odbywająca przejazd wraz: 1) z dzieckiem pracownika dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym w relacjach określonych w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz z późn. zm.), tj. z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo wychowawczej, placówki oświatowo wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem; 2) ze współmałżonkiem pracownika, albo z emerytem, rencistą kolejowym, osobą pobierającą świadczenie przedemerytalne, będącą: a) osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, b) osobą niewidomą, jeśli jest uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, c) osobą niewidomą: uznaną za całkowicie niezdolną do pracy, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo będącą inwalidą zaliczonym do II grupy inwalidów (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), d) cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych uznaną za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolną do pracy, może skorzystać z uprawnień do ulgowych przejazdów, w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, przysługujących opiekunowi/przewodnikowi, na zasadach określonych w postanowieniach taryfy ustalonej przez właściwego przewoźnika. Podczas kontroli w pociągu należy okazać ważne bilety na przejazd, wraz z Legitymacją oraz: dokumentem poświadczającym tożsamość, w przypadku osób, o których mowa w ust. 24 pkt 1, odpowiednim dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi ustawowej, wymienionym w Tabeli Nr Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 716) oraz z dnia 16 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 464) odbywa przejazd na podstawie biletu wydanego dla emeryta/rencisty okazywanego wraz z Legitymacją emeryta/rencisty, z wpisem przedemerytalne oraz dokumentem poświadczającym tożsamość. 29. Przewoźnicy nie wydają biletów według ofert specjalnych dla pracowników, emerytów/rencistów, dzieci/współmałżonków. za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji należy również uważać osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidów I grupy, o ile orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy. 16 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

17 8. Załącznik nr 1 WZÓR 16 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

18 8 Załącznik nr 2 WZÓR Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 17

19 8 Załącznik nr 3 WZÓR 18 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

20 8 Załącznik nr 4 WZÓR Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 19

21 . 4 Załącznik nr 9 WZÓR 20 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

22 8 Załącznik nr 6 WZÓR Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 21

23 8 Załącznik nr 7 WZÓR 22 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

24 8 Załącznik nr 8 WZÓR Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 23

25 8 Załącznik nr 9 WZÓR 24 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

26 Tabela Nr 1 WYKAZ DOKUMENTÓW przy przejazdach dzieci pracowników Lp. Uprawnieni do ulgi Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych 1) dokument stwierdzający wiek dziecka, 2) zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej; albo 3) legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego. 1) zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły; albo 2) legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych). Odpowiednio: 1) dla studentów legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą (lub książeczka wojskowa w przypadku studentów szkół wojskowych), 2) dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych legitymacja słuchacza kolegium. 4. Studenci obywatele polscy studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia 1) legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, albo 2) międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 25

27 5. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia 1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, albo b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, albo c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2; 2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, albo b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, albo c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji. 26 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

28 Tabela Nr 2 WYKAZ DOKUMENTÓW PRZY PRZEJAZDACH OPIEKUNÓW I PRZEWODNIKÓW Lp. Uprawnieni do ulgi Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo wychowawczej, placówki oświatowo wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem 1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, albo b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, albo c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2; 2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, albo b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, albo c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji. 3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt. 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio: a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym; b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 27

29 2. Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji *) Opiekunem osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji może być osoba pełnoletnia. *) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy) Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji *) 1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 2) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, 6) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, 7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, 8) legitymacja emeryta rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 9) legitymacja emeryta rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 10) legitymacja emeryta rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 11) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ. Dokumenty wskazane w pkt. 1 8 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 28 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

30 3. Przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies przewodnik. Jeden z dokumentów osoby niewidomej: 1) określony w poz. 2 pkt. 1-10, stwierdzający inwalidztwo I grupy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, 2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ. Legitymacja może być oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 0-4O, 3) określony w poz. 2 pkt. 1-10, stwierdzający inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, 4) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ. Legitymacja może być ponadto oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 0-4O lub literami h, o, O, 5) legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 29

31 ZASADY ODPRAWY stosowane przy przejazdach pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP uprawnionych do korzystania z usługi transportowej z ulgą 70% w pociągach uruchamianych przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o. o. 1. Niniejsze zasady mają zastosowanie przy przejazdach pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP, dla których pracodawca wykupił usługę transportową do przejazdów w pociągach pasażerskich, uruchamianych przez spółki: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o. o., w komunikacji krajowej. 2. Wykup usługi transportowej z ulgą 70% poświadczają Legitymacje wydane przez PKP Intercity S.A., wg odpowiednich wzorów: H-1097 i H-1098, ważne na dany rok kalendarzowy. 3. Ulga 70% jest stosowana przy przejazdach na podstawie biletów: 1) jednorazowych wydawanych na pociągi: a) osobowe, uruchamiane przez: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (kl. 2), Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. (kl. 2), Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. (kl. 2), z zastrzeżeniem ust. 5, b) osobowe uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o. o.: REGIO (kl. 2), interregio (kl. 2 i kl. 1), REGIOekspres (kl. 2 i kl. 1), z zastrzeżeniem ust. 5, c) uruchamiane przez PKP Intercity S.A.: Twoje Linie Kolejowe TLK, InterCity IC w wagonach: 2 z miejscami do siedzenia (kl. 2 i kl. 1), sypialnych (WL) lub z miejscami do leżenia (Bc), Express InterCity EIC, Express InterCity Premium EIP (kl. 2 i kl. 1 z wyjątkiem przedziałów menedżerskich), z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7. Na bilecie na przejazd jednorazowy wskazany jest numer(y) pociągu(ów) oraz w miarę wolnych miejsc do siedzenia w danym pociągu numer wagonu oraz miejsca do siedzenia. W przypadku braku możliwości wskazania miejsca do siedzenia kasa biletowa obowiązana jest poinformować o tym podróżnego i dokonuje odprawy na zasadach wskazanych w 6 TP-IC, zgodnie z indywidualnymi 2 uprawnieniami podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 12b; 2) okresowych odcinkowych imiennych: a) miesięcznych (na przejazdy tam i z powrotem lub w jedną stronę), wydawanych na pociągi uruchamiane przez: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. osobowe (kl. 2), albo Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. osobowe (kl. 2), albo Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. osobowe (kl. 2), z zastrzeżeniem ust. 5, albo Przewozy Regionalne sp. z o. o. osobowe: REGIO (kl. 2) oraz interregio i REGIOekspres (kl. 2 i kl. 1), z zastrzeżeniem ust. 5. Podróżny z biletem ważnym na przejazdy pociągami REGIO, zamierzający korzystać w całej lub części relacji określonej na posiadanym bilecie z przejazdów w pociągu interregio lub 30 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

32 REGIOekspres, może nabyć stosowną dopłatę jednorazową za przejście do tych pociągów i/lub do kl. 1, albo PKP Intercity S.A. TLK, IC w wagonach z miejscami do siedzenia (kl. 2 i kl. 1), z zastrzeżeniem ust. 6, b) kwartalnych (na przejazdy tam i z powrotem lub w jedną stronę), wydawanych na pociągi uruchamiane przez: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. osobowe (kl. 2), albo Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. osobowe (kl. 2), z zastrzeżeniem ust Minimalna opłata za przejazd w pociągach uruchamianych przez Spółki, o których mowa w ust. 1, uiszczona przez osobę, dla której pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 70%, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie i w danej kategorii (rodzaju) pociągu. 5. Przejazdy osób posiadających wykupioną usługę transportową z ulgą 70%, mogą odbywać się w pociągu Słoneczny lub w innych pociągach o charakterze komercyjnym, uruchamianych odpowiednio przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o. wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych, wydanych wg oferty obowiązującej w tych pociągach, podanej do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 6. PKP Intercity S.A. zastrzega sobie prawo niehonorowania biletów z ulgą 70% w pociągach komercyjnych, uruchamianych przez Spółkę, podanych do publicznej wiadomości. 7. Osoby uprawnione do ulgi 70%, które w pociągu TLK, IC zamierzają korzystać z wagonu sypialnego/z miejscami do leżenia oprócz biletu na przejazd powinny nabyć odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce sypialne/do leżenia. Opłata za korzystanie z miejsca sypialnego/do leżenia jest pobierana w pełnej wysokości. 8. Bilet okresowy odcinkowy wydany na przejazdy pociągami: 1) osobowymi (kl. 2) uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie-KM sp. z o. o. uprawnia do przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. W przypadkach uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów, Punkt Informacji KM zlokalizowany na dworcu Warszawa Wschodnia ul. Lubelska 26 może zezwolić na korzystanie z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia przez podróżnego biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 2) osobowymi, uruchamianymi przez Przewozy Regionalne sp. z o. o.: a) REGIO (kl. 2) lub b) interregio i REGIOekspres (kl. 2 i kl. 1), uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka, na który został wydany, z zastrzeżeniem ust. 5. Bilet wydany na przejazdy pociągami interregio i REGIOekspres, uprawnia również do przejazdów pociągami REGIO w relacji nie dłuższej niż wskazana na bilecie. Jeżeli podróżny korzysta z przejazdów pociągami REGIO na podstawie biletu wydanego na przejazdy pociągami interregio i REGIOekspres nie zwraca się różnicy należności. W przypadkach uzasadnionych szczególną dogodnością przejazdów można korzystać z jednego biletu odcinkowego imiennego do dwóch stacji lub dwiema drogami przejazdu, jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest dwiema drogami, pod warunkiem nabycia biletu do stacji dalej położonej lub na dłuższą drogę przejazdu; 3) TLK, IC w wagonach z miejscami do siedzenia (kl. 2 i kl. 1) uruchamianymi przez PKP Intercity S.A., uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami, w klasie i ter- Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 31

33 minie ważności wskazanym na bilecie, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, z zastrzeżeniem ust. 6. Bilet ważny na przejazdy w klasie 1 lub 2, uprawnia do zajęcia wolnego miejsca do siedzenia do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca. Jeżeli jednak podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce, powinien nabyć w miarę wolnych miejsc w kasie biletowej lub u konduktora w pociągu nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, na zasadach określonych odpowiednio w TP-IC i RPO-IC. 9. Zmiana umowy przewozu w zakresie: terminu wyjazdu (w ramach ważności biletu jednorazowego), przejścia do innej klasy, do pociągu innej kategorii (rodzaju), przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie, przejazdu inną drogą, jest możliwa na zasadach taryfowych obowiązujących u danego przewoźnika. 10. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 11. Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety dokonuje się na zasadach i warunkach określonych w regulaminie stosowanym przez danego przewoźnika. 12. Bilety jednorazowe z ulgą 70% można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu (nie dotyczy pociągów uruchamianych przez Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o.), z zastrzeżeniem ust. 12b. Ponadto w pociągach uruchamianych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. można nabyć również bilety odcinkowe miesięczne z ulgą 70% na przejazdy pociągami REGIO, interregio i REGIOekspres. Zgłaszanie braku biletu oraz pobieranie opłaty za wydanie biletu w pociągu odbywa się na zasadach i warunkach określonych w regulaminie ustalonym przez danego przewoźnika. 12a. Bilety jednorazowe na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity można nabyć poprzez Serwis e-ic. Warunki i zasady zakupu biletów internetowych określone są w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów przez Spółkę PKP Intercity. 12b. W pociągu EIP nie prowadzi się sprzedaży biletów na przejazd/przewóz, biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca ani dopłat do pociągu EIP. Osobę nieposiadającą ważnego biletu na przejazd/przewóz, ważnego biletu dodatkowego albo dopłaty do pociągu EIP, traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu, zgodnie z postanowieniami RPO-IC. 13. Przewóz rzeczy, rowerów i wózków dziecięcych, psów i małych zwierząt domowych w wagonach pasażerskich, odbywa się na zasadach i warunkach określonych w regulaminie ustalonym przez właściwego przewoźnika. 14. Przewoźnicy nie wydają biletów według ofert specjalnych z zastosowaniem ulgi 70%. 15. Ulga 70% nie ma zastosowania przy nabywaniu biletów z zastosowaniem oferty WCZEŚNIEJ na przejazdy pociągami PKP Intercity. 32 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

34 TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE, ODCINKOWE I SIECIOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 33

35 PKP Intercity Spółka Akcyjna TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE w klasie 2 pociągów TLK, IC 2 Tabela nr 1 Ceny biletów Za odległość brutto PTU netto w km w złotych do ,50 0,48 6,02 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE w klasie 1 pociągów TLK, IC 2 Tabela nr 2 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych do ,00 0,74 9,26 34 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

36 PKP Intercity Spółka Akcyjna TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE w klasie 2 pociągów EIC, EIP 2 Ceny biletów Tabela nr 3 Za odległość brutto PTU netto w km w złotych do ,00 1,78 22,22 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE w klasie 1 pociągów EIC, EIP 2 Za odległość Ceny biletów brutto PTU netto Tabela nr 4 w km w złotych do ,00 2,30 28,70 2 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 35

37 PKP Intercity Spółka Akcyjna 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE ważne w pociągach TLK, IC Tabela nr 5 klasa 2 klasa 1 Za odległość brutto *) PTU netto brutto *) PTU netto w km w złotych do ,00 2,89 36,11 47,00 3,48 43,52 Tabela nr 6 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE IMIENNE ROCZNE na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. klasa 2 klasa 2 i 1 Termin zakupu biletu brutto *) PTU netto brutto *) PTU netto 8 w złotych styczeń 233,00 17,26 215,74 326,00 24,15 301,85 luty 213,58 15,82 197,76 298,83 22,14 276,70 marzec **) 194,17 14,38 179,78 271,67 20,12 251,54 8 **) sprzedaż biletów sieciowych rocznych będzie prowadzona do 31 marca danego roku kalendarzowego (włącznie) Tabela nr 7 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE IMIENNE KWARTALNE na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity S.A. Czas ważności biletu brutto *) klasa 2 klasa 2 i 1 PTU netto w złotych brutto *) PTU netto Kwartalne 78,00 5,78 72,22 109,00 8,07 100,93 *) cena zryczałtowana 36 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

38 TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE z ulgą 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 37

39 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 8 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 80% w klasie 2 pociągów TLK, IC 2 Za odległość w km brutto Ceny biletów PTU w złotych netto do 100 6,50 0,48 6, ,40 0,55 6, ,00 0,59 7, ,40 0,62 7, ,80 0,65 8, ,40 0,70 8, ,00 0,74 9, ,40 0,77 9, ,80 0,80 10, ,20 0,83 10, ,00 0,89 11, ,40 0,92 11, ,00 0,96 12, ,40 0,99 12, ,80 1,02 12, ,60 1,08 13, ,60 1,16 14, ,00 1,19 14, ,60 1,23 15,37 38 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

40 PKP Intercity Spółka Akcyjna TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 80% w klasie 1 pociągów TLK, IC Tabela nr 9 2 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych do ,00 0,74 9, ,00 0,74 9, ,60 0,86 10, ,40 0,92 11, ,80 1,02 12, ,20 1,05 13, ,80 1,10 13, ,60 1,16 14, ,40 1,21 15, ,20 1,27 15, ,60 1,38 17, ,20 1,42 17, ,60 1,45 18, ,80 1,54 19, ,40 1,59 19, ,60 1,67 20, ,00 1,70 21, ,80 1,76 22, ,20 1,79 22,41 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 39

41 2 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 10 skreślono Zasady ustalania cen w pociągach EIC, EIP Opłaty za bilety jednorazowe w klasie 1 i 2 pociągów EIC, EIP oblicza się stosując ulgę 80% od cen bazowych podanych w Cenniku usług przewozowych Spółki PKP Intercity" (dostępnym na stronie internetowej z zastrzeżeniem ust. 4 Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 80%. 40 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

42 PKP Intercity Spółka Akcyjna 2 skeślono Tabela nr 11 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 41

43 2 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 12 skreślono 42 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

44 PKP Intercity Spółka Akcyjna 2 skreślono Tabela nr 13 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 43

45 2 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 14 skreślono 44 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

46 PKP Intercity Spółka Akcyjna TABELE OPŁAT BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE z ulgą 80% ważne w pociągach TLK, IC 2 a) tam i z powrotem Za odległość brutto klasa 2 klasa 1 PTU netto brutto PTU w złotych w złotych netto Tabela nr 15 do 40 49,60 3,67 45,93 70,20 5,20 65, ,40 4,62 57,78 86,80 6,43 80, ,40 5,07 63,33 97,80 7,24 90, ,40 6,10 76,30 117,60 8,71 108, ,80 7,17 89,63 155,20 11,50 143, ,60 7,90 98,70 162,80 12,06 150, ,20 8,98 112,22 179,20 13,27 165,93 b) w jedną stronę Za odległość brutto klasa 2 klasa 1 PTU netto brutto PTU w złotych w złotych netto Tabela nr 16 do 40 24,80 1,84 22,96 35,10 2,60 32, ,20 2,31 28,89 43,40 3,21 40, ,20 2,53 31,67 48,90 3,62 45, ,20 3,05 38,15 58,80 4,36 54, ,40 3,59 44,81 77,60 5,75 71, ,30 3,95 49,35 81,40 6,03 75, ,60 4,49 56,11 89,60 6,64 82,96 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 45

47

48 TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE z ulgą 70% dla pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 47

49 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 17 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 70% 2 w klasie 2 pociągów TLK, IC Ceny biletów Za odległość brutto PTU netto w km w złotych do 60 6,50 0,48 6, ,90 0,51 6, ,80 0,58 7, ,10 0,82 10, ,00 0,89 11, ,60 0,93 11, ,20 0,98 12, ,10 1,04 13, ,00 1,11 13, ,60 1,16 14, ,20 1,20 15, ,80 1,24 15, ,00 1,33 16, ,60 1,38 17, ,50 1,44 18, ,10 1,49 18, ,70 1,53 19, ,90 1,62 20, ,40 1,73 21, ,00 1,78 22, ,90 1,84 23,06 48 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

50 PKP Intercity Spółka Akcyjna TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 70% w klasie 1 pociągów TLK, IC 2 Tabela nr 18 Ceny biletów Za odległość brutto PTU netto w km w złotych do 60 10,00 0,74 9, ,50 0,78 9, ,00 0,89 11, ,40 1,07 13, ,40 1,29 16, ,60 1,38 17, ,70 1,53 19, ,30 1,58 19, ,20 1,64 20, ,40 1,73 21, ,60 1,82 22, ,80 1,91 23, ,90 2,07 25, ,80 2,13 26, ,40 2,18 27, ,20 2,31 28, ,10 2,38 29, ,90 2,51 31, ,50 2,56 31, ,70 2,64 33, ,30 2,69 33,61 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 49

51 2 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 19 skreślono Zasady ustalania cen w pociągach EIC, EIP Opłaty za bilety jednorazowe w klasie 1 i 2 pociągów EIC, EIP oblicza się stosując ulgę 70% od cen bazowych podanych w Cenniku usług przewozowych Spółki PKP Intercity" (dostępnym na stronie internetowej z zastrzeżeniem ust. 4 Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%. 50 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

52 PKP Intercity Spółka Akcyjna 2 skreślono Tabela nr 20 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 51

53 2 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 21 skreślono 52 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

54 PKP Intercity Spółka Akcyjna 2 skreślono Tabela nr 22 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 53

55 2 PKP Intercity Spółka Akcyjna Tabela nr 23 skreślono 54 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

56 PKP Intercity Spółka Akcyjna TABELE OPŁAT BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE z ulgą 70% ważne w pociągach TLK, IC 2 a) tam i z powrotem Za odległość brutto klasa 2 klasa 1 PTU netto brutto PTU w złotych w złotych netto Tabela nr 24 do 40 74,40 5,51 68,89 105,30 7,80 97, ,60 6,93 86,67 130,20 9,64 120, ,60 7,60 95,00 145,80 10,80 135, ,60 9,16 114,44 176,40 13,07 163, ,20 10,76 134,44 232,80 17,24 215, ,90 11,84 148,06 244,20 18,09 226, ,80 13,47 168,33 268,80 19,91 248,89 b) w jedną stronę Za odległość brutto klasa 2 klasa 1 PTU netto brutto PTU w złotych w złotych netto Tabela nr 25 do 40 37,20 2,76 34,44 52,65 3,90 48, ,80 3,47 43,33 65,10 4,82 60, ,30 3,80 47,50 72,90 5,40 67, ,80 4,58 57,22 88,20 6,53 81, ,60 5,38 67,22 116,40 8,62 107, ,95 5,92 74,03 122,10 9,04 113, ,90 6,73 84,17 134,40 9,96 124,44 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 55

57

58 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELE OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. 57

59 "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. w Warszawie 6 Tabela opłat za bilety sieciowe *) imienne roczne ważne na przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. Tabela nr 1 Termin zakupu biletu waznego na 2015 r. Czas ważności biletu brutto Ceny biletów klasa druga PTU w złotych netto styczeń 210,00 15,56 194,44 Roczne luty 192,50 14,26 178,24 marzec 175,00 12,96 162,04 *sprzedaż biletów sieciowych rocznych prowadzona będzie do 31 marca 2015 (włącznie) 6 Tabela opłat za bilety sieciowe imienne kwartalne ważne na przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. Tabela nr 2 Czas ważności biletu brutto Ceny biletów klasa druga PTU w złotych netto Kwartalne 58,00 4,30 53,70 58 Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

60 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. 59

61 "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. w Warszawie 6 Tabela nr 3 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych Za odległość Ceny biletów brutto PTU cena netto w km w złotych do 100 1,85 0,14 1, ,85 0,14 1,71 60 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

62 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 61

63 "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. w Warszawie 6 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne *) imienne na przejazdy pociągami osobowymi "tam i z powrotem" Tabela nr 4 Ceny biletów klasa 2 Za odległość brutto PTU netto w km do ,00 w złotych 1,33 16,67 *) cena zryczałtowana 62 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

64 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE z ulgą 80% dla dzieci pracowników, współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. 63

65 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych 6 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 80% na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych Tabela nr 5 Ceny biletów Za odległość brutto PTU netto w km w złotych do 20 1,85 0,14 1, ,10 0,16 1, ,36 0,17 2, ,76 0,20 2, ,06 0,23 2, ,38 0,25 3, ,74 0,28 3, ,10 0,30 3, ,48 0,33 4, ,90 0,36 4, ,26 0,39 4, ,64 0,42 5, ,96 0,44 5, ,40 0,47 5, ,84 0,51 6, ,06 0,52 6, ,28 0,54 6, ,72 0,57 7, ,94 0,59 7, ,16 0,60 7, ,38 0,62 7, ,60 0,64 7, ,84 0,65 8, ,16 0,68 8,48 64 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

66 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE Z ULGĄ 80% dla dzieci pracowników, współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. 65

67 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych 6 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 80% Tabela nr 6 a) tam i z powrotem Ceny biletów Za klasa 2 odległość PTU brutto netto w km do 5 19,20 w złotych 1,42 17, ,60 1,90 23, ,00 2,52 31, ,00 3,26 40, ,60 3,67 45, ,20 4,09 51, ,20 4,53 56, ,00 5,26 65, ,00 5,33 66, ,00 5,48 68, ,60 5,97 74, ,20 6,53 81, ,60 7,01 87, ,60 7,53 94, ,20 7,94 99, ,20 8,53 106,67 6 Tabela nr 7 b) w jedną stronę Ceny biletów Za klasa 2 odległość PTU brutto netto w km do 5 9,60 w złotych 0,71 8, ,80 0,95 11, ,00 1,26 15, ,00 1,63 20, ,80 1,84 22, ,60 2,04 25, ,60 2,27 28, ,50 2,63 32, ,00 2,67 33, ,00 2,74 34, ,30 2,99 37, ,10 3,27 40, ,30 3,50 43, ,80 3,76 47, ,60 3,97 49, ,60 4,27 53,33 66 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

68 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 70% dla pracowników zakładów byłego zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. 67

69 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych 6 Tabela nr 8 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 70% na przejazd w klasie 2 pociągów osobowych Ceny biletów Za odległość brutto PTU netto w km w złotych do 10 1,85 0,14 1, ,04 0,15 1, ,43 0,18 2, ,15 0,23 2, ,54 0,26 3, ,14 0,31 3, ,59 0,34 4, ,07 0,38 4, ,61 0,42 5, ,15 0,46 5, ,72 0,50 6, ,35 0,54 6, ,89 0,58 7, ,46 0,63 7, ,94 0,66 8, ,60 0,71 8, ,26 0,76 9, ,59 0,78 9, ,92 0,81 10, ,58 0,86 10, ,91 0,88 11, ,24 0,91 11, ,57 0,93 11, ,90 0,96 11, ,26 0,98 12, ,74 1,02 12,72 68 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

70 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. w Warszawie 6 TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE Z ULGĄ 70% dla pracowników zakładów byłego zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. 69

71 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych 6 Tabela nr 9 Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami osobowymi a) tam i z powrotem Ceny biletów Za klasa 2 odległość PTU brutto netto w km do 5 28,80 w złotych 2,13 26, ,40 2,84 35, ,00 3,78 47, ,00 4,89 61, ,40 5,51 68, ,80 6,13 76, ,80 6,80 85, ,50 7,89 98, ,00 8,00 100, ,00 8,22 102, ,90 8,96 111, ,30 9,80 122, ,90 10,51 131, ,40 11,29 141, ,80 11,91 148, ,80 12,80 160,00 6 Tabela nr 10 Za b) w jedną stronę Ceny biletów klasa 2 odległość PTU brutto netto w km w złotych do 5 14,40 1,07 13, ,20 1,42 17, ,50 1,89 23, ,00 2,44 30, ,20 2,76 34, ,40 3,07 38, ,90 3,40 42, ,25 3,94 49, ,00 4,00 50, ,50 4,11 51, ,45 4,48 55, ,15 4,90 61, ,95 5,26 65, ,20 5,64 70, ,40 5,96 74, ,40 6,40 80,00 70 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

72 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą 70% na przejazdy pociągami osobowymi a) tam i z powrotem Ceny biletów Za klasa 2 odległość PTU brutto netto w km do 5 72,00 w złotych 5,33 66, ,00 7,11 88, ,50 9,44 118, ,00 12,22 152, ,00 13,78 172, ,00 15,33 191, ,50 17,00 212, ,10 19,71 246, ,00 20,00 250, ,50 20,56 256, ,25 22,39 279, ,75 24,50 306, ,75 26,28 328, ,00 28,22 352, ,00 29,78 372, ,00 32,00 400,00 Tabela nr 11 6 b) w jedną stronę Ceny biletów Za klasa 2 odległość PTU brutto netto w km do 5 36,00 w złotych 2,67 33, ,00 3,56 44, ,75 4,72 59, ,50 6,11 76, ,00 6,89 86, ,50 7,67 95, ,75 8,50 106, ,05 9,86 123, ,00 10,00 125, ,75 10,28 128, ,12 11,19 139, ,37 12,25 153, ,37 13,14 164, ,50 14,11 176, ,00 14,89 186, ,00 16,00 200,00 Tabela nr 12 6 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 71

73

74 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych, osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne oraz rencistów rodzinnych, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 73

75 Tabela nr 1 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY STREFOWE JEDNORAZOWE we wszystkich strefach czasowych brutto netto PTU w z ł o t y c h 1,80 1,67 0,13 Tabela nr 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE na przejazdy tam i z powrotem CENA ZRYCZAŁTOWANA za odległość w km brutto netto PTU w z ł o t y c h do 33 14,00 12,96 1,04 74 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

76 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE z ulgą 80% dla dzieci pracowników lub współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 75

77 Tabela nr 3 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY STREFOWE JEDNORAZOWE z ulgą 80% we wszystkich strefach czasowych brutto netto PTU w z ł o t y c h 1,80 1,67 0,13 Tabela nr 4 Za odległość w km TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE miesięczne imienne z ulgą 80% na przejazdy: a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów PTU PTU brutto netto brutto netto w złotych do 5 17,20 15,93 1,27 8,60 7,96 0, ,00 21,30 1,70 11,50 10,65 0, ,00 23,15 1,85 12,50 11,57 0, ,20 28,89 2,31 15,60 14,44 1, ,20 36,30 2,90 19,60 18,15 1,45 76 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

78 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE z ulgą 70% dla pracowników zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 77

79 Tabela nr 5 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY STREFOWE JEDNORAZOWE z ulgą 70% strefa czasowa I i II strefa czasowa III strefa czasowa brutto netto w załotych PTU 1,80 1,67 0,13 2,10 1,94 0,16 BILETY OKRESOWE Tabela nr 6 Za odległość w km TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE miesięczne imienne z ulgą 70% na przejazdy brutto a) tam i z powrotem b) w jedną stronę netto Ceny biletów PTU brutto w złotych netto PTU do 5 25,80 23,89 1,91 12,90 11,94 0, ,50 31,94 2,56 17,25 15,97 1, ,50 34,72 2,78 18,75 17,36 1, ,80 43,33 3,47 23,40 21,67 1, ,80 54,44 4,36 29,40 27,22 2,18 Tabela nr 7 Za odległość w km TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE kwartalne imienne z ulgą 70% na przejazdy brutto a) tam i z powrotem b) w jedną stronę netto Ceny biletów PTU brutto w złotych netto PTU do 5 64,20 59,44 4,76 32,10 29,72 2, ,10 79,72 6,38 43,05 39,86 3, ,20 87,22 6,98 47,10 43,61 3, ,00 108,33 8,67 58,50 54,17 4, ,00 136,11 10,89 73,50 68,06 5,44 78 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

80 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. TABELE OPŁAT za bilety jednorazowe i odcinkowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 79

81 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe cena zryczałtowana Za odległość w km Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. PTU brutto netto w złotych do 180 1,40 1,30 0,10 Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne na przejazdy tam i z powrotem cena zryczałtowana Za odległość w km Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. PTU brutto netto w złotych do ,50 11,57 0,93 80 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

82 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE Z ULGĄ 80% dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 81

83 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Tabela nr 3 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 80% Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. Za odległość PTU brutto netto w km w złotych do 30 1,40 1,30 0, ,54 1,43 0, ,66 1,54 0, ,80 1,67 0, ,22 2,06 0, ,44 2,26 0, ,70 2,50 0, ,92 2,70 0, ,22 2,98 0, ,64 3,37 0, ,40 4,07 0, ,80 4,44 0,36 82 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

84 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. BILETY ODCINKOWE IMIENNE MIESIĘCZNE z ulgą 80% ważne na przejazdy a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. Za odległość w PTU km brutto netto brutto netto PTU w złotych w złotych do 6 12,00 11,11 0,89 6,00 5,56 0, ,00 14,81 1,19 8,00 7,41 0, ,60 19,07 1,53 10,30 9,54 0, ,20 21,48 1,72 11,60 10,74 0, ,60 26,48 2,12 14,30 13,24 1, ,60 31,11 2,49 16,80 15,56 1, ,80 33,15 2,65 17,90 16,57 1, ,00 35,19 2,81 19,00 17,59 1, ,40 42,04 3,36 22,70 21,02 1, ,60 46,85 3,75 25,30 23,43 1, ,80 51,67 4,13 27,90 25,83 2, ,20 56,67 4,53 30,60 28,33 2, ,80 64,63 5,17 34,90 32,31 2, ,60 71,85 5,75 38,80 35,93 2, ,20 81,67 5,53 44,10 40,83 3, ,00 91,67 7,33 49,50 45,83 3,67 Tabela nr 4 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 83

85

86 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE Z ULGĄ 70% dla pracownikow zakładów zaplecza technicznego kolei, wydzielonych z PKP Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 85

87 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o Tabela nr 5 Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 70% Za odległość w km Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. PTU brutto netto w złotych do 12 1,40 1,30 0, ,47 1,36 0, ,71 1,58 0, ,01 1,86 0, ,31 2,14 0, ,49 2,31 0, ,70 2,50 0, ,33 3,08 0, ,66 3,39 0, ,05 3,75 0, ,38 4,06 0, ,83 4,47 0, ,46 5,06 0, ,60 6,11 0, ,20 6,67 0,53 86 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

88 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o BILETY ODCINKOWE IMIENNE MIESIĘCZNE z ulgą 70% ważne na przejazdy Tabela nr 6 a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. Ceny biletów w kl. 2 poc. osob. Za odległość w PTU PTU brutto netto brutto netto km w złotych w złotych do 6 18,00 16,67 1,33 9,00 8,33 0, ,00 22,22 1,78 12,00 11,11 0, ,90 28,61 2,29 15,45 14,31 1, ,80 32,22 2,58 17,40 16,11 1, ,90 39,72 3,18 21,45 19,86 1, ,40 46,67 3,73 25,20 23,33 1, ,70 49,72 3,98 26,85 24,86 1, ,00 52,78 4,22 28,50 26,39 2, ,10 63,06 5,04 34,05 31,53 2, ,90 70,28 5,62 37,95 35,14 2, ,70 77,50 6,20 41,85 38,75 3, ,80 85,00 6,80 45,90 42,50 3, ,70 96,94 7,76 52,35 48,47 3, ,40 107,78 8,62 58,20 53,89 4, ,30 122,50 9,80 66,15 61,25 4, ,50 137,50 11,00 74,25 68,75 5,50 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 87

89

90 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabele opłat za bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 89

91 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabela nr 1 Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy w kl. 2 pociągów REGIO, interregio i REGIOekspres: za odległość REGIO klasa 2 interregio klasa 2 REGIOekspres klasa 2 km cena brutto zł cena brutto zł cena brutto zł do 800 2,00 5,50 6,00 Tabela nr 2 Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy tam i z powrotem w kl. 2 pociągów REGIO oraz interregio i REGIOekspres za odległość REGIO, interregio i REGIOekspres klasa 2 km cena brutto w zł do ,00 Tabela nr 3 4 Tabela opłat za bilety sieciowe imienne roczne na przejazdy w kl. 2 wszystkich rodzajów pociągów uruchamianych przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. REGIO, interregio i REGIOekspres, klasa 2 czas ważności biletu w roku 2015 cena brutto w zł 1 stycznia - 31 grudnia 210,00 1 luty - 31 grudnia 192,50 1 marca - 31 grudnia 175,00 90 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

92 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. TABELE OPŁAT STOSOWANE PRZY PRZEJAZDACH OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGI 80% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 91

93 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabela nr 4 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 80% na przejazd pociągami REGIO, interregio i REGIOekspres za odległość km klasa 2 REGIO cena brutto w zł za odległość km klasa 2 interregio klasa 2 REGIOekspres cena brutto w zł do 35 2, , , , , , , ,42 do 100 5,50 6, , ,58 6, , ,38 7, , ,78 8, , ,38 8, , ,78 9, , ,78 9, , ,38 10, , ,58 10, , ,98 11, , ,78 11, , ,38 12, , ,98 12, , ,38 13, , ,18 14, , ,98 15, , ,78 15,98 ceny brutto zawierają 8% VAT 92 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

94 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. TABELA DOPŁAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH Z ULGĄ 80% w razie zmiany rodzaju pociągu Tabela nr 5 Za odległość CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE z kl. 2 poc. REGIO. do kl. 2 poc. interregio z kl. 2 poc. z kl. 2 poc. REGIO. interregio. do kl. 2 poc. do kl. 2 poc. REGIOekspres REGIOekspres brutto w km do 35 3,50 w złotych 4,00 0, ,38 3,88 0, ,16 3,66 0, ,80 3,30 0, ,58 3,08 0, ,38 2,88 0, ,28 2,78 0, ,08 2,58 0, ,78 2,28 0, ,54 2,04 0, ,18 1,98 0, ,66 2,66 1, ,68 3,08 1, ,96 3,36 1, ,96 3,56 1, ,54 3,74 1, ,14 4,14 1, ,92 4,12 1, ,32 4,52 1, ,70 4,90 1, ,96 5,16 1, ,18 5,18 1, ,18 5,18 1, ,58 5,58 1, ,98 6,18 1, ,38 6,58 1,20 ceny brutto zawierają 8% VAT Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 93

95 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabela nr 6 TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE IMIENNE MIESIĘCZNE Z ULGĄ 80%: 1) na przejazdy pociągami REGIO za odległość tam i z powrotem klasa 2 REGIO w jedną stronę km cena brutto w zł do 15 27,80 13, ,80 15, ,80 17, ,80 18, ,80 19, ,80 21, ,80 23, ,80 25, ,80 27, ,80 28, ,80 29, ,80 29, ,80 30, ,80 31, ,80 31, ,80 32,40 2) na przejazdy pociągami interregio i REGIOekspres Tabela nr 7 za odległość km do interregio i REGIOekspres klasa 2 klasa 2 tam i z powrotem w jedną stronę cena brutto w zł 45,00 22,50 56,00 28,00 61,40 30,70 64,60 32,30 65,60 32,80 66,60 33,30 ceny brutto zawierają 8% VAT 94 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

96 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. TABELE OPŁAT STOSOWANE PRZY PRZEJAZDACH OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGI 70% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 95

97 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabela nr 8 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 70% na przejazd pociągami REGIO, interregio i REGIOekspres za odległość klasa 2 REGIO za odległość klasa 2 interregio klasa 1 interregio klasa 2 REGIOekspres klasa 1 REGIOekspres km cena brutto w zł km cena brutto w zł do 20 2, , , , , , , , ,68 do 59 5,50 6,00 6,00 8, , ,67 6,27 6,27 8, , ,87 7,47 7,47 10, , ,37 9,57 9,57 14, , ,57 11,07 11,07 16, , ,17 12,27 12,27 17, , ,07 13,17 13,17 19, , ,67 14,07 14,07 20, , ,17 14,97 14,97 21, , ,07 15,57 15,57 22, , ,37 16,17 16,17 23, , ,97 16,77 16,77 24, , ,17 17,97 17,97 26, , ,07 18,87 18,87 27, , ,97 19,47 19,47 28, , ,57 20,07 20,07 29, , ,77 21,27 21,27 29, , ,97 22,77 22,77 32, , ,17 23,97 23,97 33,87 ceny brutto zawierają 8% VAT 96 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

98 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. TABELA DOPŁAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH Z ULGĄ 70% w razie zmiany klasy wagonu i pociągu CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE Tabela nr 9 Za odległość z kl. 2 poc. REGIO. do kl. 2 poc. interregio z kl. 2 poc. REGIO. do kl. 1 poc. interregio z kl. 2 poc. interregio do kl. 1 poc. interregio z kl. 2 poc. REGIO. do kl. 2 poc. REGIOekspres z kl. 2 poc. REGIO. do kl. 1 poc. REGIOekspres z kl. 2 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres z kl. 2 poc. interregio. do kl. 2 poc. REGIOekspres z kl. 2 poc. interregio. do kl. 1 poc. REGIOekspres z kl. 1 poc. interregio do kl. 1 poc. REGIOekspres brutto w km do 20 3,50 4,00 0,50 4,00 w złotych 6,50 2,50 0,50 3,00 2, ,22 3,72 0,50 3,72 6,22 2,50 0,50 3,00 2, ,04 3,54 0,50 3,54 6,04 2,50 0,50 3,00 2, ,56 3,06 0,50 3,06 5,56 2,50 0,50 3,00 2, ,32 2,82 0,50 2,82 5,32 2,50 0,50 3,00 2, ,99 2,49 0,50 2,49 4,99 2,50 0,50 3,00 2, ,45 1,95 0,50 1,95 4,45 2,50 0,50 3,00 2, ,12 1,62 0,50 1,62 4,12 2,50 0,50 3,00 2, ,99 1,59 0,60 1,59 4,29 2,70 0,60 3,30 2, ,84 1,44 0,60 1,44 4,14 2,70 0,60 3,30 2, ,54 1,14 0,60 1,14 3,84 2,70 0,60 3,30 2, ,29 1,89 0,60 1,89 5,19 3,30 0,60 3,90 3, ,93 1,53 0,60 1,53 4,83 3,30 0,60 3,90 3, ,77 2,97 1,20 2,97 7,47 4,50 1,20 5,70 4, ,49 3,99 1,50 3,99 9,09 5,10 1,50 6,60 5, ,52 4,62 2,10 4,62 10,02 5,40 2,10 7,50 5, ,94 5,04 2,10 5,04 11,04 6,00 2,10 8,10 6, ,94 5,34 2,40 5,34 11,64 6,30 2,40 8,70 6, ,81 5,61 1,80 5,61 11,91 6,30 1,80 8,10 6, ,71 6,21 1,50 6,21 12,81 6,60 1,50 8,10 6, ,38 6,18 1,80 6,18 13,38 7,20 1,80 9,00 7, ,98 6,78 1,80 6,78 14,28 7,50 1,80 9,30 7, ,55 7,35 1,80 7,35 16,05 8,70 1,80 10,50 8, ,94 7,74 1,80 7,74 16,44 8,70 1,80 10,50 8, ,27 7,77 1,50 7,77 16,77 9,00 1,50 10,50 9, ,27 7,77 1,50 7,77 17,07 9,30 1,50 10,80 9, ,87 8,37 1,50 8,37 17,07 8,70 1,50 10,20 8, ,47 9,27 1,80 9,27 18,57 9,30 1,80 11,10 9, ,07 9,87 1,80 9,87 19,77 9,90 1,80 11,70 9,90 ceny brutto zawierają 8% VAT Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 97

99 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Tabela nr 10 TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE IMIENNE MIESIĘCZNE Z ULGĄ 70% na przejazdy pociągami REGIO, interregio i REGIOekspres za odległość klasa 2 REGIO tam i z powrotem w jedną stronę km cena brutto w zł do 10 29,70 14, ,70 20, ,20 23, ,20 26, ,70 28, ,70 29, ,70 32, ,70 35, ,70 38, ,20 41, ,70 43, ,20 44, ,70 44, ,70 46, ,20 47, ,70 47, ,20 48,60 Tabela nr 11 za odległość klasa 2 klasa 1 klasa 2 klasa 1 tam i z powrotem interregio i REGIOekspres w jedną stronę km do 20 52,50 cena brutto w zł 55,50 26,25 27, ,50 70,50 33,75 35, ,00 87,00 42,00 43, ,10 95,10 46,05 47, ,90 99,90 48,45 49, ,40 101,40 49,20 50, ,90 102,90 49,95 51,45 ceny brutto zawierają 8% VAT 98 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

100 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych i osób pobierajacych świadczenia przedemerytalne, uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 99

101 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Tabela nr 1 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 800 2,00 0,15 Tabela nr 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do ,00 1, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

102 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE Z ULGĄ 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 101

103 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Tabela nr 3 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE ULGA HANDLOWA 80% kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 35 2,00 0, ,12 0, ,34 0, ,70 0, ,92 0, ,12 0, ,22 0, ,42 0, ,72 0, ,96 0, ,40 0, ,72 0, ,10 0, ,42 0, ,82 0, ,24 0, ,66 0, ,08 0, ,42 0, ,80 0, ,20 0, ,60 0, ,00 0, ,40 0,70 Tabela nr 4 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE ULGA HANDLOWA 80% kl. 2 pociągów osobowych, tam i z powrotem za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 15 27,80 2, ,80 2, ,80 2, ,80 2, ,80 2, ,80 3, ,80 3, ,80 3, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

104 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE ULGA HANDLOWA 80% kl. 2 pociągów osobowych, w jedną stronę Tabela nr 5 za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 15 13,90 1, ,40 1, ,40 1, ,90 1, ,90 1, ,90 1, ,90 1, ,90 1, ,40 2, ,90 2, ,40 2, ,90 2, ,90 2, ,40 2, ,90 2, ,40 2,40 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 103

105

106 Koleje Śląskie Sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 105

107 Koleje Śląskie Sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych Tabela nr 1 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych do 800 1,90 0,14 1,76 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE na przejazdy tam i z powrotem w klasie drugiej pociągów osobowych cena zryczałtowana Tabela nr 2 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych do ,00 1,33 16,67 TABELA OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE IMIENNE ROCZNE na przejazdy w klasie drugiej pociągów osobowych Tabela nr 3 Termin zakupu biletu ważnego na rok 2015 brutto Ceny biletów PTU netto w złotych styczeń 210,00 15,56 194,44 luty 192,50 14,26 178,24 marzec *) 175,00 12,96 162,04 5 *) sprzedaż biletów sieciowych rocznych będzie prowadzona do 31 marca 2015 roku (włącznie) 106 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

108 Koleje Śląskie Sp. z o.o. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE Z ULGĄ 80% dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 107

109 Koleje Śląskie Sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 80% na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych Tabela nr 4 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych ,90 0,14 1, ,08 0,15 1, ,28 0,17 2, ,40 0,18 2, ,68 0,20 2, ,84 0,21 2, ,04 0,23 2, ,24 0,24 3, ,64 0,27 3, ,80 0,28 3, ,90 0,29 3, ,00 0,30 3, ,30 0,32 3, ,40 0,33 4, ,60 0,34 4, ,70 0,35 4, ,80 0,36 4, ,90 0,36 4, ,00 0,37 4, ,10 0,38 4, ,20 0,39 4, ,30 0,39 4, ,40 0,40 5, ,50 0,41 5, ,60 0,41 5, ,70 0,42 5, ,80 0,43 5, ,90 0,44 5, ,00 0,44 5, ,20 0,46 5, ,40 0,47 5, ,60 0,49 6, ,80 0,50 6, ,00 0,52 6, ,20 0,53 6, ,40 0,55 6, ,60 0,56 7, ,80 0,58 7, ,00 0,59 7, ,20 0,61 7, ,40 0,62 7, ,60 0,64 7, ,80 0,65 8, ,00 0,67 8, ,20 0,68 8, ,40 0,70 8, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

110 Koleje Śląskie Sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE Z ULGĄ 80% na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych ważne na przejazdy: a) tam i z powrotem b) w jedną stronę Tabela nr 5 Za odległość brutto PTU w złotych netto brutto PTU w złotych netto do 5 17,60 1,30 16,30 8,80 0,65 8, ,60 1,45 18,15 9,80 0,73 9, ,60 1,97 24,63 13,30 0,99 12, ,60 2,19 27,41 14,80 1,10 13, ,00 2,52 31,48 17,00 1,26 15, ,00 2,74 34,26 18,50 1,37 17, ,00 2,89 36,11 19,50 1,44 18, ,00 3,11 38,89 21,00 1,56 19, ,00 3,33 41,67 22,50 1,67 20, ,00 3,56 44,44 24,00 1,78 22, ,00 3,78 47,22 25,50 1,89 23, ,00 4,00 50,00 27,00 2,00 25, ,00 4,22 52,78 28,50 2,11 26, ,00 4,37 54,63 29,50 2,19 27, ,00 4,52 56,48 30,50 2,26 28, ,00 4,59 57,41 31,00 2,30 28, ,00 4,67 58,33 31,50 2,33 29, ,00 4,74 59,26 32,00 2,37 29,63 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 109

111 106 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

112 Koleje Dolnośląskie S.A. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych i osób pobierajacych świadczenia przedemerytalne Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 111

113 Koleje Dolnosląskie S.A. Tabela nr 1 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 800 2,00 0,15 Tabela nr 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE w dwie strony kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do ,00 1, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

114 Koleje Dolnośląskie S.A. TABELE OPŁAT Z ULGĄ 80% ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE dla dzieci pracowników lub współmałżonków pracowników kolejowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 113

115 Koleje Dolnośląskie S.A. Tabela nr 3 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE ULGA HANDLOWA 80% kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 35 2,00 0, ,12 0, ,34 0, ,70 0, ,92 0, ,12 0, ,22 0, ,42 0, ,72 0, ,96 0, ,40 0, ,72 0, ,10 0, ,42 0, ,82 0, ,24 0, ,66 0, ,08 0, ,42 0, ,80 0, ,20 0, ,60 0, ,00 0, ,40 0,70 Tabela nr 4 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE Z ULGĄ 80% w dwie strony kl. 2 pociągów osobowych za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 15 27,80 2, ,80 2, ,80 2, ,80 2, ,80 2, ,80 3, ,80 3, ,80 3, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, ,80 4, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

116 Koleje Dolnoślaskie S.A. TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE Z ULGĄ 80% w jedną stronę kl. 2 pociągów osobowych Tabela nr 5 za odgległość brutto PTU km w złotych 8% do 15 13,90 1, ,40 1, ,40 1, ,90 1, ,90 1, ,90 1, ,90 1, ,90 1, ,40 2, ,90 2, ,40 2, ,90 2, ,90 2, ,40 2, ,90 2, ,40 2,40 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 115

117 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. 7 TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 116

118 7 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. Tabela nr 1 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE na przejazd w klasa 2 pociągów ŁKA Za odległość brutto PTU km w złotych 8% do 200 2,00 0,15 Tabela nr 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE na przejazdy pociągami ŁKA tam i z powrotem Za odległość brutto PTU km w złotych 8% do ,00 1, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

119 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. 7 TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I ODCINKOWE z ulgą 80% dla dzieci pracowników kolejowych uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transport Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 118

120 7 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. Tabela nr 3 TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Z ULGĄ 80% na przejazd w klasa 2 pociągów ŁKA Za odległość brutto PTU km (w zł) 8% do 35 2,00 0, ,12 0, ,34 0, ,70 0, ,92 0, ,12 0, ,22 0, ,42 0, ,72 0, ,96 0, ,40 0, ,72 0, ,10 0, ,42 0, ,82 0, Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

121 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. Tabela nr 4 TABELA OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE Z ULGĄ 80% tam i z powrotem w jedną stronę Za odległość brutto PTU brutto PTU km (w zł) 8% (w zł) 8% do 5 17,8 1,32 8,90 0, ,8 1,47 9,90 0, ,8 2,06 13,90 1, ,8 2,28 15,40 1, ,8 2,58 17,40 1, ,8 2,80 18,90 1, ,8 2,95 19,90 1, ,8 3,24 21,90 1, ,8 3,54 23,90 1, ,8 3,84 25,90 1, ,8 4,06 27,40 2, ,8 4,28 28,90 2, ,8 4,36 29,40 2, ,8 4,43 29,90 2, ,8 4,58 30,90 2, ,8 4,65 31,40 2, ,8 4,73 31,90 2, ,80 4,80 32,40 2,40 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 120

122 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. 7 TABELE OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych 121 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

123 7 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. Tabela nr 5 TABELA OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE IMIENNE ROCZNE ważne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o. Termin zakupu biletu ważnego na 2015 r. styczeń Czas ważności biletu Ceny biletów klasa druga brutto PTU netto w złotych 180,00 13,34 166,66 luty Roczne 165,00 12,23 152,77 marzec 150,00 11,12 138,88 Tabela nr 6 TABELA OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE IMIENNE KWARTALNE ważne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o. Czas ważności biletu Ceny biletów klasa druga brutto PTU netto w złotych Kwartalne 50,00 3,71 46,29 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 122

124 "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. 3 logo TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowej usługi transportowej Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 121

125 "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE na przejazd w klasie drugiej pociągów osobowych 3 Tabela nr 1 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych do 800 2,00 0,15 1,85 TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE na przejazdy tam i z powrotem w klasie drugiej pociągów osobowych Tabela nr 2 Za odległość brutto Ceny biletów PTU netto w km w złotych do ,00 1,33 16,67 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 122

126 "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. 3 LOGO TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE dla dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych, uprawnionych do korzystania z usługi transportowej z ulgą 80% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 123

Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%

Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70% Do użytku wewnętrznego Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. ZMIANY Nr porz. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 7

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 7 ZASADY ODPRAWY stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do usługi transportowej z ulgą 99% i 80% przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2;

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2; Zmiana nr 7 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 28 czerwca 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zakres stosowania 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC)

Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i we Włocławku (obowiązuje od 11.1.016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE. 1. Uprawnieni

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE. 1. Uprawnieni Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego wg oferty specjalnej mogą skorzystać:

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu 1 i we Włocławku 2 (obowiązujące do dnia 10 grudnia 2016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje:

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928 brzmienie od 2008-03-29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. Dz.U.02.179.1495 2004.01.01 zm. Dz.U.03.220.2182 1 2005.01.13 zm. Dz.U.04.277.2752 1 2005.12.31 zm. Dz.U.05.261.2194 1 2006.08.31 zm. Dz.U.06.153.1098 1 2007.02.20 zm. Dz.U.07.23.142 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET 1. Uprawnieni 1) do nabycia biletu odcinkowego miesięcznego imiennego, są uprawnieni: a) według taryfy normalnej - kaŝda osoba, b) z ulgą ustawową

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje:

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych Obowiązują od 11 grudnia 2016 r. 1. Uprawnieni

Warunki taryfowe oferty specjalnej Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych Obowiązują od 11 grudnia 2016 r. 1. Uprawnieni Warunki taryfowe oferty specjalnej Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych Obowiązują od 11 grudnia 2016 r. 1. Uprawnieni 1. Posiadacze Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wydawanej na podstawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 1 marca 2016 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE. 1. Uprawnieni

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 1 marca 2016 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE. 1. Uprawnieni Załącznik do pisma nr PBH1e-8150-14.1/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 1 marca 2016 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 22 września 2015 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 28 czerwca 2015 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Podstawowe ulgi i uprawnienia Zniżki w przejazdach PKP i PKS przysługujące osobom niepełnosprawnym Dzieci do lat 4 jeżdżą za darmo we wszystkich najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU. 1. Uprawnieni

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU. 1. Uprawnieni WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY TANDEMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU 1. Uprawnieni 1) Z oferty Promocyjny Bilet Miesięczny Tandemowy (zwanego dalej biletem ) może

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 24 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC)

Zmiana nr 24 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Zmiana nr 24 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) na stronie

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów PKS i PKP uprawnione są przy zakupie biletów do korzystania z ulg. By móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie przy przejazdach w relacjach od stacji

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje

Bardziej szczegółowo

Pomorski Sp. z o. o., PKP Polskie Linie Kolejowe,

Pomorski Sp. z o. o., PKP Polskie Linie Kolejowe, Protokół z mediacji sporu zbiorowego z dnia 29 sierpnia 2013 roku pomiędzy Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych, Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność, Federacją Związków Zawodowych Pracowników

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 1737 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 1737 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 1737 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ)

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 1. Uprawnieni Bilet wg oferty specjalnej moŝe nabyć: 1)

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 168/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie Projekt Druk nr... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 10 marca 2017 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 3 lipca 2017 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo