Plan działania na rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2012"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej Województwo Samorząd Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa Kraków Małopolskie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Adres korespondencyjny Wojewódzki Urząd Pracy Weronika Salamon Zastępstwo: Justyna Kołodziej-Kozub Numer Działania lub Poddziałania Plac Na Stawach 1, Kraków Działanie 7.1, 7.2, 7.4 Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Bożena Sochan tel

2 KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana * B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu - Nr i nazwa celu szczegółowego, w który - wpisuje się dany projekt - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Typ/typy projektów Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania (operacji) realizowane w projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów ramach projektu Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent systemowy Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Małopolskim (174) * Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w latach ,39 ( ,61 PLN) w roku ,80 PLN ( ,12 PLN) ogółem w projekcie ,19 PLN ( ,73 PLN) Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2012 r. * B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu - Nr i nazwa celu szczegółowego, w który - wpisuje się dany projekt - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Typ/typy projektów Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania (operacji) przewidziane do projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów realizacji w ramach projektu Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent systemowy Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Małopolskim (8) ** 2

3 Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,36 PLN ( ,40 PLN) ogółem w projekcie ,36 PLN ( ,40 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2012 ogółem w projekcie Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Projekt realizowany przez OPS, którego właściwość terytorialna obejmuje gminę miejsko-wiejską, w grupie docelowej ma co najmniej 30% mieszkańców obszarów wiejskich Biorąc pod uwagę określoną przez IZ wartość docelową wskaźnika dotyczącego liczby osób z terenów wiejskich wśród klientów instytucji pomocy społecznej objętych wsparciem w ramach projektu, konieczne jest sformułowanie wymogu odnośnie obejmowania wsparciem mieszkańców terenów wiejskich przez OPS-y działające na terenach miejsko wiejskich. we wniosku) Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r. *** (przy czym nabór zostanie przeprowadzony w 2012 r.) B2.2 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu - Nr i nazwa celu szczegółowego, w który - wpisuje się dany projekt - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Typ/typy projektów Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania (operacji) przewidziane do projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów realizacji w ramach projektu Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent systemowy Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Małopolskim (182) *** Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić 3

4 Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN (0,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,10 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2012 ogółem w projekcie Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Projekt realizowany przez OPS, którego właściwość terytorialna obejmuje gminę miejsko-wiejską, w grupie docelowej ma co najmniej 30% mieszkańców obszarów wiejskich Biorąc pod uwagę określoną przez IZ wartość docelową wskaźnika dotyczącego liczby osób z terenów wiejskich wśród klientów instytucji pomocy społecznej objętych wsparciem w ramach projektu, konieczne jest sformułowanie wymogu odnośnie obejmowania wsparciem mieszkańców terenów wiejskich przez OPS-y działające na terenach miejsko wiejskich. we wniosku) 2. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów. Beneficjent jest zobowiązany do zdiagnozowania potrzeb każdego uczestnika projektu, co umożliwi właściwe dopasowanie form wsparcia do jego indywidualnych potrzeb, a w konsekwencji zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Jeżeli diagnoza wykaże potrzebę objęcia uczestnika instrumentem aktywizacji edukacyjnej, to należy ją uwzględnić w realizowanym projekcie. we wniosku) 3. Projekt zakłada diagnozę potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych w badaniu Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. Jak wynika z raportu, trudno jest wyróżnić instrumenty mniej lub bardziej skuteczne, gdyż dopiero ich łączne zastosowanie składa się na skuteczność prowadzonych działań. O skuteczności prowadzonych działań decyduje często właściwe ich dostosowanie do potrzeb osób zainteresowanych. Niezbędna jest zatem dalsza indywidualizacja działań integracyjnych, gdyż nie wszystkie formy wsparcia sprawdzają się w przypadku każdego z uczestników. we wniosku) *- Co do zasady w latach w Województwie Małopolskim realizowane są projekty 3-letnie. ** - Gminy, które nie przystąpiły do realizacji projektu w latach wcześniejszych mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na rok 2012, przy czym okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 1 rok. 4

5 *** - Nabór na projekty 2 letnie (realizowane w latach ) pod warunkiem przedłużenia umów ramowych. Gminy, które nie przystąpią do realizacji projektu w 2013 r. będą miały możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2014, przy czym okres realizacji projektu złożonego w roku 2014 nie może być dłuższy niż 1 rok. Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu - Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu - - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent systemowy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Małopolskim (19) Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w latach ,19 PLN ( ,28 PLN) w roku ,04 PLN ( ,71 PLN) ogółem w projekcie ,23 PLN ( ,98 PLN) Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r. * (przy czym nabór zostanie przeprowadzony w 2012 r.) B2.2 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu - Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt - 5

6 - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Typ/typy projektów Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania (operacji) przewidziane do projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów realizacji w ramach projektu Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent systemowy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Małopolskim (19) * Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN (0,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,10 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2012 ogółem w projekcie Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów. Beneficjent jest zobowiązany do zdiagnozowania potrzeb każdego uczestnika projektu, co umożliwi właściwe dopasowanie form wsparcia do jego indywidualnych potrzeb, a w konsekwencji zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Jeżeli diagnoza wykaże potrzebę objęcia uczestnika instrumentem aktywizacji edukacyjnej, to należy ją uwzględnić w realizowanym projekcie. we wniosku) 2. Projekt zakłada diagnozę potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych w badaniu Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. Jak wynika z raportu, trudno jest wyróżnić instrumenty mniej lub bardziej skuteczne, gdyż dopiero ich łączne zastosowanie składa się na skuteczność prowadzonych działań. O skuteczności prowadzonych działań decyduje często właściwe ich dostosowanie do potrzeb osób zainteresowanych. Niezbędna jest zatem dalsza indywidualizacja działań integracyjnych, gdyż nie wszystkie formy wsparcia sprawdzają się w przypadku każdego z uczestników. (Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) 3. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień przygotowania wniosku o dofinansowanie). 6

7 Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby niepełnosprawne to grupa w szczególny sposób zagrożona wykluczeniem społecznym lub podlegająca wykluczeniu, co oznacza między innymi, iż osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na konieczność szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych wskazują również wyniki grantu Wrażliwy klient (uczestnik) projektów PO KL, który realizowany był wspólnie przez województwa: małopolskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie i dolnośląskie w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL. (Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) * - Nabór na projekty 2 - letnie (realizowane w latach ) pod warunkiem przedłużenia umów ramowych. Powiaty, które nie przystąpią do realizacji projektu w 2013 r. będą miały możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2014, przy czym okres realizacji projektu złożonego w roku 2014 nie może być dłuższy niż 1 rok. Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL /11-00 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Beneficjent systemowy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach PLN ( PLN) w roku PLN ( PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2012 r. B2.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu - Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej organizowanie akcji i kampanii promocyjno informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznie 7

8 rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poziomie regionalnym - studia I i II stopnia, studia podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Beneficjent systemowy Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w roku 2013 w roku 2014 ogółem w projekcie PLN ( ,00 PLN) PLN ( ,00 PLN) PLN ( ,00 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w latach w roku 2013 ogółem w projekcie zorganizowanie 15 rodzajów szkoleń doradztwo dla 100 jops, platforma wymiany informacji o działaniach pomocy społecznej w Małopolsce zorganizowanie 1 kampanii promocyjno-informacyjnej zorganizowanie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych,, kursów zawodowych, w tym: I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla 100 uczestników. Objęcie jedną z form wsparcia 500 pracowników, wolontariuszy z grupy docelowej wskazanej w SZOP. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych 1 szkolenie Szkolenia dla pracowników OPS i PCPR mające na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego 2 szkolenia. zorganizowanie15 rodzajów szkoleń doradztwo dla 101 jops,, - platforma wymiany informacji o działaniach pomocy społecznej w Małopolsce - zorganizowanie 1 kampanii promocyjno-informacyjnej - zorganizowanie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych,, kursów zawodowych, w tym: I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla 100 uczestników. - Objęcie jedną z form wsparcia 500 pracowników, wolontariuszy z grupy docelowej wskazanej w SZOP. - Zorganizowanie szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych 1 szkolenie. - Szkolenia dla pracowników OPS i PCPR mające na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego 2 szkolenia. zorganizowanie 30 rodzajów szkoleń doradztwo dla 201 jops, -platforma wymiany informacji o działaniach pomocy społecznej w Małopolsce - zorganizowanie 2 kampanii promocyjno-informacyjnych - zorganizowanie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych,, kursów zawodowych, w tym: I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla 200 uczestników. - Objęcie jedną z form wsparcia 1000 pracowników, wolontariuszy z grupy docelowej wskazanej w SZOP. - Zorganizowanie szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych 2 szkolenia. - Szkolenia dla pracowników OPS i PCPR mające na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego 4 szkolenia. 8

9 KARTA DZIAŁANIA 7.2 Poddziałanie LP. Konkursu: Typ konkursu A.1 Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. X IV kw. Otwarty W ramach Poddziałania będzie ogłaszany równocześnie Zamknięty X konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym (patrz: część E) PLN 1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej 2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 Kryteria dostępu 1. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie polegające na realizacji łącznie dwóch typów operacji - typu operacji nr 1 tj. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej i typu operacji nr 2 tj. działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1. Kryterium to ma zagwarantować, że równocześnie z podjęciem działań zmierzających do wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania różnych podmiotów integracji społecznej na terenie województwa małopolskiego, podjęte zostaną kroki zmierzające do zapewnienia trwałości tych podmiotów poprzez poszukiwanie źródeł Uzasadnienie finansowania, które umożliwią funkcjonowanie podmiotów po zakończeniu projektu. Z kolei działania polegające na poszukiwaniu źródeł finansowania muszą zawsze występować łącznie ze wsparciem dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów integracji społecznej. we wniosku). 2. Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki Uzasadnienie zatrudnieniowej województwa, dlatego też kryterium to ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem i tym samym zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych. we wniosku) 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa małopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa małopolskiego). Uzasadnienie Określenie tego kryterium ma na celu zagwarantowanie, iż podejmowane działania projektowe będą oddziaływały na potrzeby konkretnej grupy docelowej z terenu województwa małopolskiego. we wniosku) 9

10 4. W przypadku skierowania wsparcia do osób bezrobotnych, grupę docelową w projekcie stanowią jedynie kobiety i mężczyźni bezrobotni, pozostający w rejestrze Urzędu Pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy. Kryterium nie stosuje się do osób po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które utraciły zatrudnienie i posiadają obecnie status osób bezrobotnych. Kryterium ma zagwarantować, iż planowane w projekcie działania zapewnią możliwość wsparcia kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie z powodu szczególnie długiego okresu pozostawania w rejestrach UP jako osoby długotrwale bezrobotne. Tak sformułowane kryterium pozwoli rozgraniczyć wsparcie udzielane w ramach Priorytetu VII (kierowane głównie do os. zagrożonych wykluczeniem społecznym) a Priorytetu VI PO KL (skierowanego głównie do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowych). we wniosku). 5. Projekt obejmuje wsparciem nie mniej niż 20 osób. Kryterium ma na celu zagwarantowanie objęcia wsparciem w ramach każdego projektu Uzasadnienie minimum 20 osób. we wniosku). 6. Projekt może być realizowany nie dłużej niż do roku. Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie Uzasadnienie finansowe wdrażanych projektów. Jednocześnie proponowany okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. we wniosku). 7. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, przy czym wnioski te nie mogą zakładać wsparcia dla podmiotów integracji społecznej tego samego typu. 10

11 Określenie ww. kryterium ma na celu tworzenie warunków umożliwiających większej liczbie różnych beneficjentów skorzystanie z dofinansowania projektów. Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę lub złożenia dwóch wniosków na podmioty integracji społecznej tego samego typu, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania przed terminem zamknięcia konkursu jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie, projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji w której projektodawca w ramach jednego konkursu składa 2 wnioski zakładające wsparcie dla podmiotów tego samego typu, a tym samym pozwoli uniknąć dublowania wsparcia. Przez typ należy rozumieć CIS, KIS, ZAZ lub inny podmiot integracji społecznej. Kryterium oznacza, że nie jest możliwe złożenie np. dwóch wniosków o dofinansowanie przewidujących wsparcie dla CIS. (kryterium weryfikowane na podstawie LSI) 8. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Uzasadnienie Lokalizacja biura projektu w województwie małopolskim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników i uczestniczek projektu z kluczowym personelem beneficjenta realizującego projekt. Zgodnie z zapisem kryterium, biuro powinno być prowadzone na terenie województwa małopolskiego przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. we wniosku) 9. Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia przez projektodawcę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 11

12 Zgodnie z kompetencjami Instytucji Pośredniczącej w zakresie możliwości ograniczania okresu kwalifikowalności wydatków, wprowadzono kryterium ponoszenia wydatków od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Uzasadnienie Ograniczenie to pozwoli na przekazywanie dofinansowania na rzecz przedsięwzięć, których realizacja rzeczywiście możliwa jest jedynie dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. we wniosku) Kryteria strategiczne 1. Projekt zakłada wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej na terenie: a) powiatów, na których odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej wynosi powyżej 10% lub b) powiatów (w przypadku CIS i ZAZ) i/lub gmin (w przypadku KIS), na których danego typu podmiot nie występuje. Kryterium to ma zagwarantować tworzenie podmiotów integracji społecznej na obszarach powiatów o najwyższym odsetku mieszkańców będących klientami pomocy społecznej. Wykaz w/w powiatów zostanie zamieszczony w dokumentacji konkursowej. Kryterium ma również na celu zachęcenie do tworzenia CIS, KIS lub ZAZ na obszarach powiatów/gmin gdzie brak danego typu instytucji, a jednocześnie istnieje zapotrzebowanie na zróżnicowane formy wsparcia dla osób wykluczonych społecznie. we wniosku) 2. W przypadku projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, projekt jest realizowany w partnerstwie z innym podmiotem (w tym z innym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), terytorialnie właściwym dla miejsca realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych przez inne podmioty, projekt jest realizowany w partnerstwie z terytorialnie właściwym dla miejsca realizacji projektu Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kryterium ma na celu zachęcenie do nawiązywania formalnej współpracy podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, co przyczyni się do zwiększenia Uzasadnienie efektywności i trwałości realizowanych projektów. we wniosku). WAGA a) 15 b) 10 WAGA 10 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL /08-00 Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Beneficjent systemowy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 12

13 Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,22 PLN ( ,00 PLN) w roku ,00 PLN ( ,00 PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN ( ,00 PLN) B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy POKL /08-00 Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych Województwo Małopolskie Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków oraz Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach PLN ( PLN) w roku PLN ( PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) 13

14 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia III IV I kw. II kw. konkursu kw. kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Termin ogłoszenia konkursu to grudzień 2011 Planowana PLN alokacja w ramach konkursu zostanie wybrany tylko 1 projekt 1. wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: - dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych - doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek - szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej - usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) - promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 2. wsparcie dla utworzenia spółdzielni socjalnych, poprzez zastosowanie w ramach projektu co Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do najmniej dwóch z następujących instrumentów: - wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym obszarze, realizacji w - przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni ramach konkursu socjalnej) do wysokości 20 tys. zł na: założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne, osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (wyłącznie dla spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu) 3. wsparcie na przyjęcie do spółdzielni socjalnej osób uczestniczących w projekcie możliwe jest wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz przyznanie środków finansowych do wysokości 20 tys. zł na osobę oraz wsparcia pomostowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla typu operacji nr 2 Szczegółowe kryteria wyboru projektów 4. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych, utworzonych w ramach projektu, Kryteria dostępu 1. Projekt zakłada funkcjonowanie w każdym z 5 subregionów, tj.: subregionu tarnowskiego, sądeckiego, południowego, krakowskiego i zachodniego, jednego punku wsparcia ES świadczącego kompleksowe usługi dla osób fizycznych, jak i podmiotów ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie łącznie typów operacji 1-4. Na potrzeby wdrażania Poddziałania województwo małopolskie zostało podzielone na 5 subregionów w postaci: a) subregionu tarnowskiego, obejmującego powiaty: m. Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski i bocheński; b) subregionu sądeckiego, obejmującego powiaty: m. Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski; c) subregionu południowego, obejmującego powiaty: nowotarski, tatrzański i suski, d) subregionu krakowskiego, obejmującego powiaty: m. Kraków, krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki i miechowski, e) subregionu zachodniego, obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski i wadowicki. 14

15 Na terenie każdego subregionu powinien funkcjonować jeden punkt wsparcia ES. Punkt ten powinien zapewniać kompleksowe wsparcie polegające na realizacji łącznie typów operacji 1-4. Punkt powinien zostać zlokalizowany w mieście najlepiej dostępnym po względem komunikacyjnym. we wniosku). 2. Projekt przewiduje wsparcie w postaci doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie pozyskiwania przez te podmioty zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności, udzielanych w ramach Działania 1.4 PO KL. Kryterium ma zagwarantować efektywność i trwałość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez dostarczenie wiedzy o potencjalnych możliwościach pozyskania przez te podmioty zewnętrznych źródeł finansowania we wniosku) Projektodawcą jest podmiot, który uzyskał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Poddziałania PO KL w województwie małopolskim, występując w roli lidera lub partnera projektu. Kryterium ma na celu stworzenie trwałego i stabilnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie małopolskim, opartego na doświadczeniach jednostek świadczących do tej pory wsparcie tego typu Projektodawcą może być zarówno podmiot będący liderem jak i partnerem w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania w poprzednich latach. we wniosku oraz na podstawie LSI ) 4. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie projektu, że przez okres minimum dwóch lat od zakończenia realizacji projektu będzie funkcjonował jako instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniając podmiotom ekonomii społecznej taki sam zakres form wsparcia, jaki świadczył w sposób komplementarny i łączny w ramach projektu, z wyłączeniem udzielania dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych oraz wsparcia pomostowego. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie powyższe zobowiązanie składa/ją również partner/zy. Kryterium ma na celu zapewnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektu, (zgodnie z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie). W przypadku nie spełnienia określonego w kryterium zobowiązania, wobec Beneficjenta zastosowana zostanie reguła proporcjonalności (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). we wniosku) 5. W odniesieniu do uczestników projektu będących osobami fizycznymi, projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% (nie dotyczy osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotów biorących udział w projekcie)

16 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienie, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej województwa, dlatego też kryterium to ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem i tym samym zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy mierzyć w okresie 3 m-cy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie zgodnie z przewidzianą dla niego ścieżką uczestnictwa określoną w projekcie. Sposób monitorowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinien zostać wskazany przez projektodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu. we wniosku) 6. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowania projektu do tego, że prowadzony/e w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej/Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie wdrażał/będą wdrażały standardy działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej, a następnie podda się/poddadzą się procesowi weryfikacji wypełniania ww. standardów. 1 Kryterium ma zagwarantować zobowiązanie się Projektodawcy do poddania procesowi akredytacji prowadzonych w ramach projektu OWES, który zweryfikuje wypełnianie przez OWES standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej. we wniosku) 7. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa małopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa małopolskiego). Określenie tego kryterium ma na celu zagwarantowanie, iż podejmowane działania projektowe będą oddziaływały na potrzeby konkretnej grupy docelowej z terenu województwa małopolskiego. we wniosku) 8. Projekt może być realizowany nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Jednocześnie proponowany okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników zakładanymi formami wsparcia i podjąć 1-4 odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. we wniosku). 9. Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia przez projektodawcę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

17 Zgodnie z kompetencjami Instytucji Pośredniczącej w zakresie możliwości ograniczania okresu kwalifikowalności wydatków, wprowadzono kryterium ponoszenia wydatków od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Ograniczenie to pozwoli na przekazywanie dofinansowania na rzecz przedsięwzięć, których realizacja rzeczywiście możliwa jest jedynie dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we wniosku). Kryteria strategiczne 1. Projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi instytucjami otoczenia sektora ekonomii społecznej które biorą lub brały udział w realizacji projektów w ramach Poddziałania PO KL w województwie małopolskim w charakterze lidera lub partnera projektu. Realizacja projektu w partnerstwie z instytucjami wyspecjalizowanymi w świadczeniu usług dostosowanych do potrzeb różnych podmiotów ekonomii społecznej zapewni kompleksowe wsparcie w ramach projektu wszystkich potencjalnych uczestników. we wniosku) 1-4 WAGA

18 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy POKL /08-00 Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Okres realizacji projektu w latach ,77 PLN ( ,77 PLN) Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN ( ,05 PLN) KARTA DZIAŁANIA 7.4 ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN ( ,20 PLN) LP. Konkursu: A.1 Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. X III kw. IV kw. Otwarty Zamknięty X PLN 1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących: a) Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, b) Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, c) Poradnictwo zawodowe d) Pośrednictwo pracy, e) Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, f) Staże i praktyki zawodowe, g) Subsydiowane zatrudnienie, h) Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ, i) Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego, 2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi). Kryteria dostępu 1. W przypadku realizacji 1 typu operacji projekt przewiduje objęcie co najmniej 50% uczestników jedną z form wymienionych w podpunktach e) h ). 18

19 Uzasadnienie Zastosowanie wymienionych form wsparcia zwiększy skuteczność działań na rzecz przywrócenia osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Wskazane formy wsparcia zapewniają wysoką efektywność zatrudnieniową kształtując umiejętności, które powinny umożliwić osobom objętym nimi wejście na otwarty rynek pracy. Określony w IPD dobór instrumentów wsparcia zostanie poprzedzony analizą predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku). 2. Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 25%. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienie, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej województwa, dlatego też kryterium to ma zagwarantować Uzasadnienie odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem i tym samym zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) 3. Średni koszt wsparcia uczestnika projektu wynosi maksymalnie 13 tys. zł na osobę (nie uwzględniając kosztów zarządzania, cross-financingu, zatrudnienia subsydiowanego oraz zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ). Kryterium ma zagwarantować, że wsparcie udzielane w ramach projektu będzie bardziej efektywne i tym samym obejmie duża grupę osób. W przypadku projektów zakładających wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia i/lub skierowania do pracy w ZAZ i sfinansowania kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ, koszty realizacji tych form wsparcia nie są wliczane do średniego kosztu wsparcia uczestnika projektu. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) 4.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa małopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Określenie tego kryterium ma na celu zagwarantowanie, iż podejmowane działania projektowe będą oddziaływały na potrzeby konkretnej grupy docelowej z terenu województwa małopolskiego. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) Projekt może być realizowany nie dłużej niż do roku. 19

20 Uzasadnienie Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Jednocześnie proponowany okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich beneficjentów zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, przy czym wnioski te nie mogą być skierowane do obszarów położonych na terenie tej samej gminy. Określenie ww. kryterium ma na celu tworzenie warunków umożliwiających większej liczbie różnych beneficjentów skorzystanie z dofinansowania projektów. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji w której projektodawca w ramach jednego konkursu składa 2 wnioski skierowane do grup docelowych z terenu tej samej gminy, a tym samym pozwoli uniknąć dublowania wsparcia. Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę, bądź złożenie dwóch wniosków skierowanych do obszarów położonych na terenie tej samej gminy, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania przed terminem zamknięcia konkursu jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie, projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. (kryterium weryfikowane na podstawie LSI) 7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Uzasadnienie Lokalizacja biura projektu w województwie małopolskim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników i uczestniczek projektu z kluczowym personelem beneficjenta realizującego projekt. Zgodnie z zapisem kryterium biuro powinno być prowadzone na terenie województwa małopolskiego przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku). 8. Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia przez projektodawcę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

21 Zgodnie z kompetencjami Instytucji Pośredniczącej w zakresie możliwości ograniczania okresu kwalifikowalności wydatków, wprowadzono kryterium ponoszenia wydatków od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Ograniczenie to Uzasadnienie pozwoli na przekazywanie dofinansowania na rzecz przedsięwzięć, których realizacja rzeczywiście możliwa jest jedynie dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku). Kryteria strategiczne 1. Projekt zakłada, że minimum 15% liczby uczestników projektu stanowią osoby niepełnosprawne psychicznie. Zgodnie z definicją wprowadzoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) osoby niepełnosprawne psychicznie - są to osoby umysłowo upośledzone, osoby z zaburzeniami świadomości oraz osoby chore psychicznie z zaburzeniami osobowości i zachowania. Osoba niepełnosprawna psychicznie powinna posiadać jedno z orzeczeń, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione osoby znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych psychicznie jest ponad dwukrotnie wyższa niż w grupie osób niepełnosprawnych ogółem. Biorąc pod uwagę powyższe, uznaje się za szczególnie istotne kierowanie wsparcia EFS właśnie do tej grupy kobiet i mężczyzn. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku) 2. Minimum 50% środków w ramach cross-financingu jest przeznaczona na adaptację infrastruktury (np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, poręcze) oraz zakup lub leasing sprzętu i wyposażenia ułatwiającego osobom niepełnosprawnym dostęp do udziału w projekcie (zgodnie z wydatkami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Podrozdziale Cross-financing.) Określenie kryterium ma na celu ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku). 3. Projekt zakłada wsparcie mieszkańców powiatów, na terenie których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej wynosi powyżej 10% Kryterium to ma zagwarantować wsparcie osób niepełnosprawnych na obszarach powiatów o najwyższym odsetku mieszkańców będących klientami pomocy społecznej. Wykaz w/w powiatów zostanie zamieszczony w dokumentacji konkursowej. (kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie) WAGA 20 WAGA 10 WAGA 10 21

22 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Komponent ponadnarodow y Okres realizacji projektu Kwota poniesionych / planowanych wydatków w projekcie D.5.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdrażane w trybie systemowym w latach (w tym krajowy wkład publiczny) ,03 PLN (83 352,45 PLN) Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) Nie dotyczy ,03 PLN ( ,80 PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN ( ,00 PLN) Nr Działania / Poddziałania LP. E.1.1 Konkursu Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Szczegółowe kryteria wyboru projektów E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty X PLN /7.2.1 I kw. II kw. III kw. X IV kw. W ramach Poddziałania będzie ogłaszany równocześnie konkurs na projekty standardowe ( patrz: część A) 1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej 2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 3. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 4. Wypracowywanie nowych rozwiązań. Nie Kryteria dostępu typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Projekty z komponentem ponadnarodowym 1. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie polegające na realizacji łącznie dwóch typów operacji - typu operacji nr 1 tj. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej i typu operacji nr 2 tj. działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1. Tak

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną?

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną? Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Czy opieka dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik nr 2 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo opolskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą

Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą Kalisz Pomorski, 28 listopada 2011 r. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2011

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik do notatki z dnia 23 04.2013r. dotyczącej zatwierdzenia zmiany Planu Działania dla Priorytetu VII w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 Plan działania

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013 Wyciąg z Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok Kraków, grudnia 2010 r.

Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok Kraków, grudnia 2010 r. Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011 Kraków, 13-15 grudnia 2010 r. Obszary wsparcia w 2011 Priorytet VI RYNEK PRACY: Osoby bezrobotne klienci PUP PROJEKTY SYSTEMOWE PUP I kwartał 2011 21

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typy operacji i kryteria wyboru projektówkonkurs Oś Priorytetowa 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 775/2009 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2009 r. Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp.

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp. Lp. 1 9.1 2 9.1 Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe Pytanie W związku, że dla osób będących w pieczy zastępczej i opuszających te pieczę niemierzony jest wskaźnik społeczno zatrudnieniowy? Czy mierzone

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2016r. KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 204 2020 PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik nr Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 200 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VII. Promocja integracji społecznej Województwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO 2014-2020 Joanna Sutuła, ROPS

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo