Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Analiza technicznoekonomiczna dla zastosowania układu solarnego do celów wspomagania istniejącego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Miasta Żory przy. Opis stanu istniejącego: Analizę technicznoekonomiczną dla zastosowania układu solarnego jako dodatkowego źródła do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej współpracującego z istniejącą centralną instalacją c.w.u., na którą składa się akumulacyjny podgrzewacz wody zasilany: z wymiennika ciepła sieciowego w okresie sezonu grzewczego, energią elektryczną (grzałka o mocy 6 kw) w okresie poza sezonem, oraz instalacja rozprowadzająca do punktów czerpalnych, głównie w sanitariatach budynku. Dane techniczne podgrzewacza wody: typ WGJS 300 (produkcji Elektromet), pojemność użytkowa: 300 dm 3, jedna wężownica dolna; podgrzewacz posiada wmontowaną grzałkę elektryczną. Brak opomiarowania układu zarówno po stronie identyfikacji zużycia ciepłej wody, jak i energii na jej podgrzanie. Założenia do obliczeń: zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej określone zostało dla 140 osób, średnio użytkujących budynek, na poziomie około 650 l/dobę, co stanowi 15% całkowitego zużycia zimnej wody; założono, że c.w.u. przygotowywana jest przy następującym udziale nośników energii: ciepło sieciowe energia elektryczna styczeń 100% 0% luty 100% 0% marzec 100% 0% kwiecień 100% 0% maj 30% 70% czerwiec 0% 100% lipiec 0% 100% sierpień 0% 100% wrzesień 30% 70% październik 100% 0% listopad 100% 0% grudzień 100% 0% woda jest podgrzewana o 50 o C, sprawność średnia układu przy zasilaniu z wymiennika ciepła sieciowego: 78,6% (uwzględniono sprawność wymiennika, sprawność przesyłu wymiennik podgrzewacz zasobnikowy, sprawność akumulacji),

2 sprawność średnia układu przy zasilaniu grzałką elektryczną: 89,1% (uwzględniono sprawność wytwarzania, sprawność akumulacji), wypadkowa sprawność układu w skali roku (zgodnie z przyjętym udziałem nośników) wyniosła 82,5%, koszt jednostkowy energii określono na podstawie danych o zużyciu ciepła i energii elektrycznej w budynku i ponoszonych kosztach w latach 2010 i 2011: o średni koszt ciepła sieciowego: 54,00 zł/gj, o średni koszt energii elektrycznej: 0,60 zł/kwh (166,67 zł/gj), o średni koszt (zgodnie z przyjętym udziałem nośników): 92,81 zł/gj. Analiza z wykorzystaniem programu RETScreen: Wg uzyskanych wyników udział instalacji solarnej w pokryciu zapotrzebowania na energię do celów przygotowania c.w.u. kształtuje się na poziomie 40 % w skali roku dobrano: 5 kolektorów płaskich zakrytych o powierzchni łącznej 10,45 m 2 z zasobnikiem 500 l. Całkowite zapotrzebowanie na energię do celów przygotowania c.w.u. kształtuje się na poziomie 9,5 MWh/rok (34,2 GJ/rok), w tym: w sezonie grzewczym: 6,0 MWh/rok (21,6 GJ/rok), poza sezonem: 3,5 MWh/rok (12,6 GJ/rok). Udział energii z instalacji solarnej oszacowano na poziomie: w sezonie grzewczym około 28%, poza sezonem około 60%. Szczegółowo wyniki analizy pokazano w załączonym raporcie programu RETScreen (obliczenia z danymi uśrednionymi dla całego roku). Orientacyjny zakres i koszt projektu: Realizacja projektu będzie się wiązała z wykonaniem następujących robót: montaż kolektorów płaskich na dachu budynku, umocowanych trwale w kierunku południowym pod odpowiednim nachyleniem (5 kolektorów o powierzchni 10,45 m 2 ); montaż instalacji obiegu wewnętrznego (rurociąg zasilający i powrotny łączący dolną wężownicę zasobnika z kolektorami) wraz z układem pompowym i naczyniem przeponowym; montaż zasobnika z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną; podłączenie zasobnika do istniejącej instalacji rozprowadzającej oraz do obiegu wymiennika ciepła. Orientacyjne koszty (na podstawie oferty firmy Hewalex i kalkulacji własnej): wyszczególnienie szt. cena jednostkowa koszt netto koszt z VAT kolektory płaskie , , ,35 zasobnik z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną , , ,20 pozostałe elementy kpl. 5691, , ,00 RAZEM 20265,55

3 Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Szukaj w bazie danych projektów Instalacja solarna budynek UM w Żorach Opracowane dla Opracowane przez Typ projektu Technologia Rodzaj analizy Referencyjna wartość opałowa Pokaż ustawienia Język Podręcznik użytkownika Waluta Symbol Jednostki Produkcja ciepła Solarny podgrzewacz wody Metoda 2 Wartość opałowa (Wd) Polish Polski English Anglais Polska System metryczny Warunki odniesienia Lokalizacja danych klimatycznych Wybierz lokalizację danych klimatycznych Katowice/Pyrzowice Pokaż dane Lokalizacja danych klimatycznych Lokalizacja projektu Jednostka Szerokość geograficzna N 50,2 50,2 Długość geograficzna E 19,0 19,0 Poziom n.p.m. m Temperatura obliczeniowa ogrzewanie C 12,3 Temperatura obliczeniowa chodzenie C 27,2 Amplituda temperatury gruntu C 20,5 Dzienne promieniowanie słoneczne poziome Miesięczne stopniodni ogrzewanie Miesięczne stopniodni chłodzenie Miesiąc Temperatura powietrza Wilgotność względna Ciśnienie atmosferyczne Prędkość wiatru Temperatura gruntu C % kwh/m²/d kpa m/s C Cd Cd Styczeń 1,7 82,1% 1,02 98,2 3,3 4, Luty 0,6 78,5% 1,77 98,1 3,3 2, Marzec 3,1 73,9% 2,75 98,0 3,2 2, Kwiecień 8,6 68,7% 3,73 97,8 2,7 8, Maj 13,8 69,7% 4,90 97,9 2,5 15, Czerwiec 16,3 72,6% 4,77 97,9 2,4 18, Lipiec 18,4 72,4% 4,85 98,0 2,2 20, Sierpień 17,9 74,4% 4,35 98,0 2,1 20, Wrzesień 13,5 79,4% 2,96 98,0 2,3 14, Październik 9,0 81,5% 1,77 98,2 2,6 8, Listopad 3,4 84,7% 1,00 98,1 2,9 1, Grudzień 0,3 85,3% 0,79 98,2 3,3 3, Roczny 8,5 76,9% 2,90 98,0 2,7 8, Pomiar na wysokości m 10,0 0,0 Uzupełnij arkusz Model Systemu RETScreen Minister of Natural Resources Canada NRCan/CanmetENERGY Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

4 RETScreen Konfiguracja systemu Część ciepłownicza Część ciepłownicza Technologia Charakterystyka zapotrzebowania Zastosowanie Basen kąpielowy Gorąca woda Solarny podgrzewacz wody Jednostka Stan bazowy Stan planowany Typ zapotrzebowania Biuro Ilość jednostek Osoba 140 Stopień wykorzystania % 100% Dobowe zużycie ciepłej wody oszacowane l/d 532 Dobowe zużycie ciepłej wody l/d Temperatura C Ilość dni pracy w tygodniu d 5 5 Procent wykorzystania w miesiącu Miesiąc Styczeń 100% 100% Luty 100% 100% Marzec 100% 100% Kwiecień 100% 100% Maj 100% 100% Czerwiec 100% 100% Lipiec 100% 100% Sierpień 100% 100% Wrzesień 100% 100% Październik 100% 100% Listopad 100% 100% Grudzień 100% 100% Definiowane przez Metoda temperatury zasilania użytkownika Temperatura wody minimum C 11,8 Temperatura wody maksimum C 11,8 Oszczędność Jednostka Stan bazowy Stan planowany energii Zapotrzebowanie na ciepło MWh 9,5 9,5 0% Dodoatkowe koszty początkowe Ocena zasobów System śledzący słońce Umocowany Nachylenie 45,0 Azymut 0,0 Pokaż dane Dzienne promieniowanie słoneczne poziome Dobowe promieniowanie słoneczne pow. nachylona Miesiąc kwh/m²/d kwh/m²/d Styczeń 1,02 2,16 Luty 1,77 3,00 Marzec 2,75 3,57 Kwiecień 3,73 4,00 Maj 4,90 4,69 Czerwiec 4,77 4,33 Lipiec 4,85 4,50 Sierpień 4,35 4,46 Wrzesień 2,96 3,50 Październik 1,77 2,56 Listopad 1,00 1,76 Grudzień 0,79 1,74 Roczny 2,90 3,36 Roczne promieniowanie słoneczne na pow. poziomą MWh/m² 1,06 Roczne promieniowanie słoneczne na pow. pochyłą MWh/m² 1,23 Solarny podgrzewacz wody Typ Zakryty Producent Model Hewalex KS 2000 SP Powierzchnia brutto kolektora słonecznego m² 2,09 Powierzchnia użytkowa przypadająca na kolektor słoneczny m² 1,82 Fr (tau alfa) 0,81 Fr UL (W/m²)/ C 4,46 temperatury dla Fr UL (W/m²)/ C² 0,010 Liczba kolektorów 5 5 Powierzchnia kolektora m² 10,45 Moc kw 6,37 Pozostałe straty % 10,0% Zobacz uwagi techniczne Szukaj w katalogu urządzeń Pozostałe koszty Magazynowanie Tak Pojemność zasobnika / powierzchnia kolektora L/m² 55 Pojemność zasobnika L 500,0 Wymiennik ciepła tak/nie Nie Pozostałe straty % 10,0% Moc pompy / powierzchnia kolektora słonecznego W/m² 15,00 Cena energii elektrycznej /kwh 0,550 Podsumowanie Zapotrzebowanie na en. elektr. pompowanie MWh 0,2 Ciepło dostarczone MWh 3,8 Udział ciepła z kolektorów % 40% System ciepłowniczy Weryfikacja projektu Stan bazowy Stan planowany Oszczędność Rodzaj paliwa Paliwo definiowane przez użytkownika Paliwo definiowane przez użytkownika Sprawność sezonowa 83% 83% Zużycie paliwa rocznie GJ 41,7 24,9 GJ Cena paliwa /GJ 92,810 92,810 /GJ Koszty paliwa Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

5 RETScreen Analiza kosztów Część ciepłownicza Ustawienia Metoda 1 Uwagi/zakresy Obca waluta Metoda 2 Obca waluta Uwagi/zakresy Brak Alokacja kosztów Koszty (korzyści) początkowe Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Koszty względne Studium wykonalności Studium wykonalności koszt Suma częściowa: 0,0% Przygotowanie wdrożenia Przygotowanie wdrożenia koszt Suma częściowa: 0,0% Projektowanie Projektowanie koszt Suma częściowa: 0,0% System ciepłowniczy Solarny podgrzewacz wody Zasobnik Hewalex VF 5002 koszt Instalacja, armatura koszt Suma częściowa: ,0% Pozostałe koszty Części zamienne % Transport projekt Szkolenie i odbiór od Definiowane przez użytkownika koszt Rezerwa na nieprzewidziane wydatki % Odsetki w trakcie budowy Suma częściowa: Podaj liczbę miesięcy 0,0% Łączne koszty początkowe ,0% Koszty (korzyści) roczne Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Eksploatacja i konserwacja Części i robocizna projekt Definiowane przez użytkownika koszt Rezerwa na nieprzewidziane wydatki % Suma częściowa: Koszty paliwa stan planowany Paliwo definiowane przez użytkownika GJ 25 92, Energia elektryczna MWh 0 550, Suma częściowa: Roczne oszczędności Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Koszty paliwa stan bazowy Paliwo definiowane przez użytkownika GJ 42 92, Suma częściowa: Koszty (korzyści) okresowe Jednostka Rok Koszt jedn. Ilość Definiowane przez użytkownika koszt Wartość na koniec życia projektu koszt Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

6 RETScreen Analiza redukcji emisji Część ciepłownicza Ocena emisji Metoda 1 Potencjał efektu cieplarnianego GHG Metoda 2 25 ton CO2 = 1 tona CH4 (IPCC 2007) Metoda ton CO2 = 1 tona N2O (IPCC 2007) Stan bazowy systemu elektroenergetycznego (stan referencyjny) Kraj region Polska Emisja GHG współczynnik (bez PiD) Straty PiD emisji GHG Rodzaj paliwa tco2/mwh % tco2/mwh Wszystkie typy 0,792 11,0% 0,890 Zmiany stanu bazowego w trakcie życia projektu Zmiana współczynnika emisji GHG % 10,0% Stan bazowy systemu, zestawienie emisji GHG (stan referencyjny) Struktura paliw emisji CO2 emisji CH4 emisji N2O Zużycie paliwa emisji GHG Emisja GHG Rodzaj paliwa % kg/gj kg/gj kg/gj MWh tco2/mwh tco2 Paliwo definiowane przez użytkownika 100,0% 12 0,601 7,0 Razem 100,0% 12 0,601 7,0 Stan planowany systemu, zestawienie emisji GHG (Część ciepłownicza) Struktura paliw emisji CO2 emisji CH4 emisji N2O Zużycie paliwa emisji GHG Emisja GHG Rodzaj paliwa % kg/gj kg/gj kg/gj MWh tco2/mwh tco2 Paliwo definiowane przez użytkownika 63,0% 7 0,601 4,2 En. słońca 34,9% 4 0,000 0,0 Energia elektryczna 2,1% 0 0,890 0,2 Razem 100,0% 11 0,398 4,4 Straty PiD Razem 4,4 Zestawienie redukcja emisji GHG Część ciepłownicza Rok wystąpienia Roczna red. emisji GHG brutto Kredyty węglowe opł. trans. Roczna red. emisji GHG netto Stan bazowy emisji GHG Stan planowany emisji GHG rok tco2 tco2 tco2 % tco2 1 do 1 7,0 4,4 2,6 2,6 Roczna redukcja emisji GHG netto 2,6 tco2 odpowiada Litrom zaoszczędzonej benzyny. Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

7 Analiza finansowa RETScreen Część ciepłownicza Parametry finansowe Zestawienie kosztów i oszczędności/przychodów Roczne przepływy pieniężne Ogólne Koszty początkowe Rok Przed opodatk. Po opodatk. Skumulowane Wskaźnik wzrostu kosztów paliwa % 0,0% Studium wykonalności 0,0% 0 # Stopa inflacji % 0,0% Przygotowanie wdrożenia 0,0% Stopa dyskonta % 6,0% Projektowanie 0,0% Czas trwania projektu rok 20 System elektroenergetyczny 0,0% System ciepłowniczy 100,0% Finansowe System chłodniczy 0,0% Zachęty i granty Definiowane przez użytkownika 0,0% Wskaźnik zadłużenia % Przedsięwzięcia energooszczędne 0,0% Zadłużenie 0 Pozostałe koszty 0,0% Kapitał Łączne koszty początkowe 100,0% Oprocentowanie zadłużenia % Okres zadłużenia rok Zachęty i granty Spłaty zadłużenia /rok Roczne koszty i spłaty zadłużenia Eksploatacja i konserwacja Analiza podatku dochodowego Koszty paliwa stan planowany Efektywna stopa podatku dochodowego % Spłaty zadłużenia 0 lat Czy przenieść straty na następny okres? Nie Łączne koszty roczne Metoda amortyzacji Bilans uzgodniony Zasada pół roku 1 rok tak/nie Tak Koszty (korzyści) okresowe Stopa bazowa amortyzacji % Stopa amortyzacji % Okres amortyzacji rok 15 Wartość na koniec życia projektu koszt Czy obowiązują wakacje podatkowe? tak/nie Nie Czas trwania wakacji podatkowych rok Roczne oszczędności i przychody Koszty paliwa stan bazowy Roczne przchody Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej Przychód z redukcjii GHG 0 lat En. elektryczna dostarczona do sieci MWh 0 Przychody z tytułu premii (rabatów) Cena eksportowanej en. elektrycznej /MWh 0,00 Inne przychody (koszty) lat Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej 0 Przychód z produkcji CE lat Stopa wzrostu sprzedaży en. elektrycznej % Łączne roczne oszczędności i przychody Przychód z redukcjii GHG tco2/yr Redukcja emisji GHG netto tco2/yr 3 Wykonalność finansowa Redukcja emisji GHG netto 20 lat tco2 52 IRR przed opodatkowaniem kapitał % 3,5% Kredyt węglowy /tco2 IRR przed opodatkowaniem aktywa % 3,5% Przychód z redukcjii GHG Okres trwania kredytu węglowego rok IRR po opodatkowaniu kapitał % 3,5% Redukcja emisji GHG netto 0 lat tco2 0 IRR po opodatkowaniu aktywa % 3,5% Wskaźnik wzrostu kredytu węglowego % Prosty okres zwrotu rok 14, Przychody z tytułu premii (rabatów) Zwrot kapitału rok 14, Premia (rabat) dla en. elektrycznej % Wartość premii (rabatu) dla en. elektrycznej 0 Wartość bieżąca netto (NPV) Premia (rabat) dla ciepła % Roczne oszczędności w cyklu żywotności /rok Wartość premii (rabatu) dla ciepła Premia (rabat) dla chłodu % Stosunek korzyścikosztów (KK) 0, Wartość premii (rabatu) dla chłodu 0 Wsk. pokrycia zadłużenia Bez zadłużenia Przychody z tytułu premii (rabatów) 0 Koszty wytworzenia energii /MWh Koszt redukcji emisji GHG /tco Inne przychody (koszty) Energia MWh Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych Wartość /MWh Inne przychody (koszty) 0 Czas trwania rok Wskaźnik wzrostu % Przychody z produkcji Czystej Energii (CE) Produkcja CE MWh 7 Kredyt na produkcję CE /kwh Przychód z produkcji CE 0 Okres kredytowania produkcji CE rok Wskaźnik wzrostu kredytu na CE % Dostarczona energia Rodzaj paliwa (MWh) Czysta energia 1 Paliwo definiowane przez użytkownika 7 Tak 2 En. słońca 4 Nie 3 Energia elektryczna 0 Nie Nie 5 Nie 6 Nie Nie 8 Nie 9 Nie Rok Skumulowane przepływy pieniężne () Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

8 RETScreen Wrażliwość i analiza ryzyka Część ciepłownicza Analiza wrażliwości Wykonaj analizę dla Zakres analizy Wartość bieżąca netto (NPV) 50% Próg akceptowalności 0 Koszty początkowe Koszty paliwa stan bazowy % 25% 0% 25% 50% % % % % % Koszty początkowe Koszty paliwa stan planowany % 25% 0% 25% 50% % % % % % Koszty paliwa stan planowany Koszty paliwa stan bazowy % 25% 0% 25% 50% % % % % % Analiza ryzyka Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

9 Analiza finansowa z uwzględnieniem dotacji W dziale raportu Analiza finansowa RETScreen wykonano dodatkowy wariant obliczeń uwzględniający możliwość uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach wspierania wykorzystania źródeł energii odnawialnej produkujących energię cieplną, za wyjątkiem źródeł dla nowobudowanych obiektów. Wyniki analizy przedstawiono poniżej.

10 Analiza finansowa RETScreen Część ciepłownicza Parametry finansowe Zestawienie kosztów i oszczędności/przychodów Roczne przepływy pieniężne Ogólne Koszty początkowe Rok Przed opodatk. Po opodatk. Skumulowane Wskaźnik wzrostu kosztów paliwa % 0,0% Studium wykonalności 0,0% 0 # Stopa inflacji % 0,0% Przygotowanie wdrożenia 0,0% Stopa dyskonta % 6,0% Projektowanie 0,0% Czas trwania projektu rok 20 System elektroenergetyczny 0,0% System ciepłowniczy 100,0% Finansowe System chłodniczy 0,0% Zachęty i granty Definiowane przez użytkownika 0,0% Wskaźnik zadłużenia % Przedsięwzięcia energooszczędne 0,0% Zadłużenie 0 Pozostałe koszty 0,0% Kapitał Łączne koszty początkowe 100,0% Oprocentowanie zadłużenia % Okres zadłużenia rok Zachęty i granty Spłaty zadłużenia /rok Roczne koszty i spłaty zadłużenia Eksploatacja i konserwacja Analiza podatku dochodowego Koszty paliwa stan planowany Efektywna stopa podatku dochodowego % Spłaty zadłużenia 0 lat Czy przenieść straty na następny okres? Nie Łączne koszty roczne Metoda amortyzacji Bilans uzgodniony Zasada pół roku 1 rok tak/nie Tak Koszty (korzyści) okresowe Stopa bazowa amortyzacji % Stopa amortyzacji % Okres amortyzacji rok 15 Wartość na koniec życia projektu koszt Czy obowiązują wakacje podatkowe? tak/nie Nie Czas trwania wakacji podatkowych rok Roczne oszczędności i przychody Koszty paliwa stan bazowy Roczne przchody Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej Przychód z redukcjii GHG 0 lat En. elektryczna dostarczona do sieci MWh 0 Przychody z tytułu premii (rabatów) Cena eksportowanej en. elektrycznej /MWh 0,00 Inne przychody (koszty) lat Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej 0 Przychód z produkcji CE lat Stopa wzrostu sprzedaży en. elektrycznej % Łączne roczne oszczędności i przychody Przychód z redukcjii GHG tco2/yr Redukcja emisji GHG netto tco2/yr 3 Wykonalność finansowa Redukcja emisji GHG netto 20 lat tco2 52 IRR przed opodatkowaniem kapitał % 12,8% Kredyt węglowy /tco2 IRR przed opodatkowaniem aktywa % 12,8% Przychód z redukcjii GHG Okres trwania kredytu węglowego rok IRR po opodatkowaniu kapitał % 12,8% Redukcja emisji GHG netto 0 lat tco2 0 IRR po opodatkowaniu aktywa % 12,8% Wskaźnik wzrostu kredytu węglowego % Prosty okres zwrotu rok 7, Przychody z tytułu premii (rabatów) Zwrot kapitału rok 7, Premia (rabat) dla en. elektrycznej % Wartość premii (rabatu) dla en. elektrycznej 0 Wartość bieżąca netto (NPV) Premia (rabat) dla ciepła % Roczne oszczędności w cyklu żywotności /rok Wartość premii (rabatu) dla ciepła Premia (rabat) dla chłodu % Stosunek korzyścikosztów (KK) 1, Wartość premii (rabatu) dla chłodu 0 Wsk. pokrycia zadłużenia Bez zadłużenia Przychody z tytułu premii (rabatów) 0 Koszty wytworzenia energii /MWh Koszt redukcji emisji GHG /tco2 (209) Inne przychody (koszty) Energia MWh Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych Wartość /MWh Inne przychody (koszty) 0 Czas trwania rok Wskaźnik wzrostu % Przychody z produkcji Czystej Energii (CE) Produkcja CE MWh 7 Kredyt na produkcję CE /kwh Przychód z produkcji CE 0 Okres kredytowania produkcji CE rok Wskaźnik wzrostu kredytu na CE % Dostarczona energia Rodzaj paliwa (MWh) Czysta energia 1 Paliwo definiowane przez użytkownika 7 Tak 2 En. słońca 4 Nie 3 Energia elektryczna 0 Nie 0 4 Nie Nie 6 Nie Nie 8 Nie 9 Nie Rok Skumulowane przepływy pieniężne () Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

11 RETScreen Wrażliwość i analiza ryzyka Część ciepłownicza Analiza wrażliwości Wykonaj analizę dla Zakres analizy Wartość bieżąca netto (NPV) 50% Próg akceptowalności 0 Koszty początkowe Koszty paliwa stan bazowy % 25% 0% 25% 50% % % % % % Koszty początkowe Koszty paliwa stan planowany % 25% 0% 25% 50% % % % % % Koszty paliwa stan planowany Koszty paliwa stan bazowy % 25% 0% 25% 50% % % % % % Analiza ryzyka Instalacja solarna budynek UM w Żorach RETScreen41

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Typ projektu Technologia Rodzaj analizy Referencyjna wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Typ projektu Technologia Rodzaj analizy Referencyjna wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Szukaj w bazie danych projektów http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Typ projektu Technologia Rodzaj analizy Referencyjna wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Typ projektu Rodzaj analizy Referencyjna wartość opałowa Pokaż ustawienia

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Szukaj w bazie danych projektów http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Szukaj w bazie danych projektów www.katowice.energiaisrodowisko.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załącznik 1 - Budynek jednorodzinny. Stan istniejący. Załącznik 2 - Budynek jednorodzinny. Wariant WT 2008

SPIS TREŚCI. Załącznik 1 - Budynek jednorodzinny. Stan istniejący. Załącznik 2 - Budynek jednorodzinny. Wariant WT 2008 Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych TOM II załączniki Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach

Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Wprowadzenie oraz narzędzia oceny Dlaczego

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy. POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy. POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKÓW B I C OŚRODKA PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl a Lokalizacja instalacji Klient:

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl Luty Maj Wygenerowano za pomocą

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. 50-153 Wrocław ul. Ks. Kraińskiego 16/108 tel. 71 324 17 31

Audyt energetyczny. 50-153 Wrocław ul. Ks. Kraińskiego 16/108 tel. 71 324 17 31 50-153 Wrocław ul. Ks. Kraińskiego 16/108 tel. 71 324 17 31 Audyt energetyczny Część dotycząca analizy technicznej i finansowej związanej z zastosowaniem instalacji solarnych do wsparcia systemu przygotowania

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

RETScreen Plus Kierownik - Raport

RETScreen Plus Kierownik - Raport RETScreen Plus Kierownik - Raport RETScreen International CanmetENERGY Natural Resources Canada RETScreen Plus 2012-11-23 Minister of Natural Resources Canada 1997-2012. NRCan/CanmetENERGY Mapa Legenda

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści

Nakłady finansowe i korzyści Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-09 Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA PANA MICHAŁA KOWALSKIEGO

RAPORT DLA PANA MICHAŁA KOWALSKIEGO RAPORT DLA PANA MICHAŁA KOWALSKIEGO OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl a Lokalizacja instalacji Klient:

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Plan prezentacji Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Formy wsparcia w inwestycje solarne Opłacalność inwestycji w energie słoneczną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Odnawialne źródła energii INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Informacje podstawowe - nasłonecznienie

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu Kontrakt o Efekt Energetyczny EPC jest sposobem pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje i ich realizację

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Układy grzewcze, gdzie konwencjonalne źródło ciepła jest wspomagane przez urządzenia korzystające z energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE POZWALAJĄ NA PRZETWARZANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. ENERGIA POZYSKIWANA JEST ZE ŹRÓDŁA DARMOWEGO,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Kolektory słoneczne Niewyczerpalnym i czystym ekologicznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu na potrzeby zasilenia instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Wieniawskiej

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - AGATKA P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, Gdańsk NIP: fax ,

INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, Gdańsk NIP: fax , INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, 80-803 Gdańsk NIP: 849-150-69-24 fax. 58 727 92 96, biuro@instalsanit.com.pl Obiekt: Zespół mieszkaniowy Adres: Hel działka nr 738/2 Opracowanie: Analiza techniczno

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk PROSUMENT najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk Grudzień 2014 Urząd Miasta Józefów wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Sopot, wrzesień 2014 r.

Sopot, wrzesień 2014 r. Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne źródła ciepła

Niekonwencjonalne źródła ciepła WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Niekonwencjonalne źródła ciepła Wykład wprowadzający Wprowadzenie do narzędzi oceny projektów czystej energii RetScreen Dr inż. Andrzej Wiszniewski Materiały do pobrania http://awiszniewski.vip4.net

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Fototermiczne próżniowe kolektory słoneczne

Fototermiczne próżniowe kolektory słoneczne Fototermiczne próżniowe kolektory słoneczne Prezentacja: Wojciech Wójcik Osiedlowa 1; 89-203 Zamość k/bydgoszczy Tel.: 052 3840025 Fax.: 052 3840026 Email: peko@projprzemeko.pl www.projprzemeko.pl Stała

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 Kto może ubiegać się o dofinasowanie: O dofinasowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna -

Efektywność energetyczna - Efektywność energetyczna - czyste powietrze i przyjazna gospodarka Warszawa, 14.11.2017 Jacek Janas, Stanisław Tokarski Konkluzje BAT IED i kolejne nowe wymagania Kolejne modernizacje jednostek Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Platforma inwestorów i wykonawców technologii energooszczędnych. GLOBENERGIA Sp. z o.o.

Platforma inwestorów i wykonawców technologii energooszczędnych. GLOBENERGIA Sp. z o.o. Platforma inwestorów i wykonawców technologii energooszczędnych GLOBENERGIA Sp. z o.o. Wybór technologii odnawialnego źródła energii w ramach projektu Piekary Śląskie gmina pełna energii dla mieszańców

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 SIG Energia: To Spółka która świadczy usługi inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Solarne wspomaganie ogrzewania domu Solarne wspomaganie ogrzewania domu Koszty ogrzewania domu stanowią największe obciążenie budżetu domowego. W zależności od standardu energetycznego budynku mogą one stanowić przeciętnie od 60 do 80% całkowitych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Monika Dorosz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. al. Solidarności 34, 25 323 Kielce tel.041 34 32 910, fax: 041 34 32 912 e mail: biuro@it.kielce.pl, www.it.kielce.pl Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 GDYNIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Podstawy technologii CO TO JEST OZE?? Odnawialne źródła energii to takie źródła, które mają zdolność do odnawiania się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z oszczędnością energii. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Finansowanie zadań związanych z oszczędnością energii. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Finansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Procedura ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie

Bardziej szczegółowo

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej wymaga starannego doboru systemu dla uzyskania jak najwyższego komfortu cieplnego oczekiwanego przez

Bardziej szczegółowo