SPECJALIZACJA ANIMACJA KULTURY IKP UW ZAPISY NA ZAJĘCIA 2014/2015. I semestr WARSZTATY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALIZACJA ANIMACJA KULTURY IKP UW ZAPISY NA ZAJĘCIA 2014/2015. I semestr WARSZTATY"

Transkrypt

1 SPECJALIZACJA ANIMACJA KULTURY IKP UW ZAPISY NA ZAJĘCIA 2014/2015 I semestr WARSZTATY Instrukcja obsługi Zapisy na wszystkie warsztaty trwają do 21 września Na zajęcia można zapisywać się, przesyłając wypełnione formularze mailem na adres (w temacie: zapisy na zajęcia). Formularz znajduje się w załączniku Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, dlatego prosimy wpisywać zajęcia w preferowanej kolejności Listy uczestników warsztatów zostaną ogłoszone 22 września o godz. 15:00 na tablicy specjalizacji Informacje o terminach pierwszych zajęć zostaną podane wraz z listami uczestników Rezygnacja z zajęć wymaga jak najszybszego zgłoszenia tego faktu na dyżurze specjalizacji oraz poinformowania osoby prowadzącej warsztat Każdy warsztat trwa 30 godz. Warunkiem zaliczenia wszystkich warsztatów jest aktywny udział w zajęciach oraz prezentacja działań warsztatowych podczas dnia otwartego - Remanentu Drama stosowana jako narzędzie animacji prowadzące: Marta Jankowska, Małgorzata Winiarek-Kołucka (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA) soboty: 4.10, 25.10, 29.11, godz , 13.12, godz Warsztat umożliwia poznanie wybranych technik tzw. dramy stosowanej, których celem jest zaistnienie zmiany społecznej. W Polsce drama stosowana jest jeszcze mało znana. To niezwykle skuteczna metoda pracy trenerskiej, także profilaktycznej, opierająca się na naturalnej umiejętności ludzi do wchodzenia w role, pracy z ciałem, wyobraźnią i emocjami. Forma zaliczenia: przygotowanie własnych scenariuszy około półtoragodzinnych działań

2 praktycznych. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA wykorzystuje metodę dramy stosowanej w obszarach takich, jak edukacja, profilaktyka, resocjalizacja, rozwój kompetencji interpersonalnych, społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji oraz budowanie więzi w społecznościach lokalnych. Prowadzą kursy i warsztaty dramy, organizują międzynarodowe konferencje i fora praktyków dramy, wydają publikacje oraz certyfikaty trenerów i superwizorów dramy. Instytucje kultury - warsztat krytyczny prowadząca: dr Joanna Kubicka piątek, Na zajęcia składać się będzie seria wizyt studyjnych w warszawskich instytucjach kultury oraz spotkania z ich przedstawicielami. Uczestnicy warsztatu będą współtworzyć program wizyt, dzięki czemu zapoznają się z różnymi aspektami działalności instytucjonalnej oraz podejmą krytyczną refleksję w oparciu o lekturę wybranych tekstów. Zajęcia staną się też okazją do przyjrzenia się warszawskiej mapie instytucji kultury oraz możliwościom współpracy z wybranymi placówkami. Pośród wybranych miejsc znajdą się zarówno instytucje publiczne (m.in. Narodowe Centrum Kultury), jak również organizacje pozarządowe (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę) oraz inicjatywy oddolne (skłot Przychodnia, inicjatywa Otwarty Jazdów). Forma zaliczenia: na podstawie aktywności oraz pracy pisemnej związanej z problematyką zajęć. Zajęcia z tzw. koszyka "organizacja kultury. dr Joanna Kubicka kulturoznawczyni, prezeska zarządu Stowarzyszenia Katedra Kultury, wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, prowadzi zajęcia i warsztaty z zakresu działań społeczno-animacyjnych, jako ekspertka współpracuje m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Odgłosy. Warsztat śpiewu głosem naturalnym prowadząca: Agata Harz (Dom Tańca)

3 środa, Głos naturalny, zwany także białym to technika wokalna kojarzona powszechnie ze śpiewem i repertuarem tradycyjnym, wiejskim. Starodawne pieśni obrzędowe, liryczne, taneczne czy religijne ożywają i nabierają głębi zaśpiewane właśnie w taki sposób, jak czyniono to przez setki lat. Warsztat poświęcony będzie nauce tej techniki, zapoznaniu się z tradycyjnym repertuarem pieśniowym z terenów Polski centralnej, a także ich odniesieniom do kultury muzycznej i obrzędowości wielkiego miasta. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się ze swoim własnym, naturalnym głosem oraz poszukać jego miejsca we przestrzeni współczesnej. Forma zaliczenia: na podstawie aktywności na zajęciach Agata Harz od lat 90. zajmuje się archaicznymi technikami śpiewu z powodzeniem wykorzystując je w pracy edukacyjnej i artystycznej, biorąc udział w wielu projektach od muzyki dawnej poczynając, na współczesnej muzyce eksperymentalnej kończąc. Współtwórczyni awangardowej grupy Księżyc (CD Nów i Księżyc ), wokalistka Bractwa Ubogich, pierwszej w Polsce kapeli zajmującej się polską muzyką tradycyjną in crudo, obecnie wokalistka zespołu Pies szczeka oraz Wędrowiec (I nagroda na festiwalu Nowa Tradycja). Prowadziła warsztaty śpiewu m.in. na Taborach Domu Tańca, na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, oraz autorskie, bazujące na polskiej muzyce tradycyjnej zajęcia dla dzieci. agataharz.wix.com/ahaha, Planowanie projektu prowadząca: dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Fundacja Partners Polska, Centrum Nauki Kopernik) czwartek, (co dwa tygodnie) Warsztat przeznaczony jest dla osób pracujących nad własnymi projektami animacyjnymi, kończącymi kształcenie specjalizacyjne. Uczy umiejętności planowania projektu, zarządzania nim, rozpoznawania trudności związanych z jego realizacją, budowania międzyinstytucjonalnego partnerstwa, ewaluacji działań projektowych. Forma zaliczenia: przygotowanie w grupie projektu animacyjnego. Zajęcia z tzw. koszyka "organizacja kultury.

4 dr Ilona Iłowiecka-Tańska zajmuje się badaniami społecznego odbioru nauki i komunikacji naukowej. Kieruje Działem Ewaluacji i Analiz w Centrum Nauki Kopernik. Współpracuje z Fundacją Partners Polska przy realizacji programów dotyczących edukacji i partycypacji społecznej. Szkoli nauczycieli i naukowców w Polsce i poza jej granicami, m.in. w Gruzji i Kenii. Specjalizuje się w programach związanych z wprowadzaniem zmiany społecznej. Autorka książki "Liderzy i działacze: o idei trzeciego sektora w Polsce. Stosowane sztuki społeczne? prowadząca: dr Zofia Dworakowska środa, Zajęcia poświęcone różnym, historycznym i współczesnym projektom społecznych zaangażowań sztuki oraz formom ich realizacji. Refleksji zostaną poddane wpisane w nie koncepcje sztuki i twórczości relacje twórca odbiorca, a także postulowane przez nie przekroczenia tego podziału. Zostaną omówione m.in. następujące koncepcje: demokratyzacja sztuki Edwarda Abramowskiego, forma otwarta Oskara Hansena, rzeźba społeczna Josepha Beuysa, barter Odin Teatret, wyprawa Teatru Gardziencie, przykłady sztuki w przestrzeni publicznej takie jak projekty Suzanne Lacy, Joanny Rajkowskiej, Pawła Althamera, a także inicjatywy z obszaru animacji kultury i community arts. Forma zaliczenia: udział w dyskusji podczas zajęć oraz opracowanie pomysłu działań inspirowanych jedną z omawianych koncepcji. dr Zofia Dworakowska absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedza o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, kieruje Specjalizacją Animacja Kultury w IKP UW. Koordynatorka projektów kulturalnych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Biurem Kultury M. St. Warszawy, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowym Centrum Kultury. Współpraca w zespole prowadzący: Konrad Sobczyk (mediatorzy.pl) wtorek, (co dwa tygodnie) Stłumione uczucia, niespełnione potrzeby, poszukiwanie sensu życia wszystkie te ludzkie problemy odgrywają zasadniczą rolę w każdej organizacji, zespole bez względu na

5 ich cel czy wizję (A. Mindell) Idealnie jest kiedy osoby tworzące zespół czują się w nim bezpiecznie. Panuje dobra atmosfera, członkowie zespołu mają ochotę coś wspólnie zrobić. Dobrze jest, kiedy cel jest jasny i wiadomo dokąd zmierzamy. Dodatkowo każdy czuje się na swoim miejscu i ma poczucie, że jego wiedza i umiejętności są dobrze spożytkowane a sytuacje kryzysowe nie kojarzą się wyłącznie ze stratą i niebezpieczeństwem, lecz dają także nadzieję na zmianę ku lepszemu. Celem zajęć jest przygotowanie jego uczestników do pracy w zespole i z zespołami, tak aby: potrafili wspólnie opracować misję i wizję dla swojego zespołu, zwiększyli swoje umiejętności w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa zespole, umieli tworzyć sytuacje w zespole zachęcające do dzielenia się wiedzą i różnymi doświadczeniami, zwiększyli swoje umiejętności patrzenia z tzw. metapoziomu na swoją współpracę z innymi, potrafili zarządzać emocjami i sytuacjami kryzysowymi. Konrad Sobczyk - mediator, superwizor, facylitator, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w organizacjach, projektach, konfliktach społecznych i rodzinnych. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora. Realizuje warsztaty doskonalące w budowaniu zrozumienia między skonfliktowanymi stronami oraz pracy z emocjami w konflikcie. Prowadzi superwizje dla zespołów projektowych oraz zespołów organizacyjnych i trenerskich. II semestr WARSZTATY Czytanie obrazów prowadząca: Urszula Kochanowska piątek, Zajęcia pomyślane są jako rodzaj ćwiczeń z patrzenia. Obraz malarski potraktowany zostanie jako przedmiot do oglądania i wzór świadomego patrzenia na rzeczywistość. Omawiane na zajęciach obrazy czytane będą z punktu widzenia praktyki malarskiej. Najczęściej powracającymi zagadnieniami będą pytania o kompozycję, kolor, rytm. Każde z analizowanych dzieł przedstawione zostanie jako wypowiedź zrealizowana w specyficznym języku malarskim posiadającym swoistą gramatykę, czy składnię. Ukazana

6 zostanie podatność tego języka na zmiany zachodzące w historii kultury europejskiej. Zmierzenie się z tworzywem malarskim przy wykonywaniu własnych, drobnych prac powinno uświadomić współzależność między budową a treścią obrazu. Zaś doświadczenie własnych ograniczeń w możliwości przedstawiania świata trójwymiarowego na płaszczyźnie da wyobrażenie o własnych ograniczeniach percepcyjnych. Może być to krokiem w stronę pogłębienia percepcji świata widzialnego. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa oraz projektu wykorzystującego perspektywy teoretyczne i techniki artystyczne omawiane na zajęciach. Urszula Kochanowska absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, stypendystka na uniwersytetach w Bolonii, Florencji i Sienie. Zaangażowana w nurt trzeciego teatru w Polsce i we Włoszech. Prowadziła zajęcia poświęcone analizie komunikatów wizualnych na Uniwersytecie Warszawskim, Universita per Stranieri w Sienie, Universita La Sapienza w Rzymie. Zorganizowała i prowadziła galerię sztuki księgarni Czytelnik ( ). Kreatywność - refleksja i ekspresja z doświadczeń Laboratorium Edukacji Twórczej CSW prowadząca: Maria Parczewska (CSW Zamek Ujazdowski) czwartek, (nieregularny tryb zajęć) Słowo "twórcze" zawarte w nazwie Laboratorium odnosi się do postawy pozaartystycznej potrzeby i gotowości do przełamywania stereotypów zarówno w myśleniu jak i działaniu. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do osób, które wiążą swoje plany zawodowe z aktywnością pedagogiczną i animacyjną. Pierwszym celem warsztatów jest osobista refleksja, że możemy więcej, niż początkowo myśleliśmy, że możemy. Odnosi się więc to doświadczenie do procesu uruchamiania drzemiącego w każdym potencjału nie mającego nic wspólnego z tak zwanym talentem artystycznym. Drugi cel związany z instytucją kultury jaką jest galeria sztuki współczesnej to przerzucanie pomostu między bezradnym na ogół widzem, a trudną ciągle jeszcze w odbiorze sztuką współczesną. Proponuję autorskie metody z nurtu edukacji twórczej i galeryjnej - które przefiltrowane przez każdego z uczestników pozwolą mu odnaleźć swoje drogi i do sztuki, i do własnej praktyki animacyjnej. Warsztaty odpowiadają więc zarówno praktycznie, jak i teoretycznie

7 na pytanie jakie metody, tematy, tworzywa sprzyjają kreatywności, a jakie postawy prowadzącego blokują ekspresję grupy i hamują odwagę poszukiwania nowych istotnych dla każdego rozwiązań. Forma zaliczenia: realizacja własnego działania interaktywnego. Maria Parczewska psycholożka, edukatorka, kuratorka, animatorka Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, specjalizująca się w realizacji projektów animacji muzealnej, a w szczególności pracy z odbiorcami sztuki współczesnej. Remanent grupa robocza dr Zofia Dworakowska środa, Już na początku II semestru rozpoczynamy przygotowania do kolejnego dnia otwartego specjalizacji i kulturoznawstwa Remanentu, który odbędzie się w maju 2015 roku. Grupa robocza stworzy wspólnie koncepcję tegorocznego Remanentu, jego program, plan promocji, zajmie się dokumentacją i innymi zadaniami związanymi z podsumowaniem roku na Animacji kultury. Forma zaliczenia: twórczy i aktywny udział w planowaniu dnia otwartego. Pracę przy dniu otwartym można zaliczyć także jako staż rekomendowany. ul. prowadzący: Kolektyw Vlep(V)net środa, (nieregularny tryb zajęć) Warsztaty dedykowane sztuce ulicy, składające się z merytorycznego wprowadzenia oraz części praktycznej. Zajęcia podzielone są na 5 sekcji, dając uczestnikom możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi technikami używanymi w działaniach ulicznych, takimi jak: szablon, sitodruk, tagi, vlepy, papieraki. Poprzez udostępnienie narzędzi i knowhow każdy z uczestników będzie mógł zrealizować własny pomysł i umieścić go w

8 przestrzeni miejskiej, co będzie stanowiło formę zaliczenia warsztatu. Vlep(V)net: Mówimy, że każdy może być artystą. W działaniach vlep[v]netu poszukujemy tych samych wrażeń, tej samej istoty wspólnego tworzenia. Chcemy uczestniczyć w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Nie pozostajemy w stosunku do niej bierni. Nie zgadzamy się na jej bezustanną degradację i porastanie przez komercyjne plakaty i bilboardy czy płody festiwalowej kultury urzędniczej. Edukacja plastyczna jest chyba najistotniejszym aspektem naszej misji. Jest to jednocześnie element najbardziej zaniedbany przez system edukacji publicznej, a zaniedbania te trwają tak długo, że dotyczą w zasadzie wszystkich pokoleń Polaków. Vlep[v]net proponuję działania dwutorowe: wprowadzanie sztuki na ulice w połączeniu z ofertą edukacyjną, oraz zachęcanie mieszkańców do samodzielnego angażowania się w poważne działania w miejskiej tkance. Służą temu cykle warsztatów i wykładów, prezentujących zarówno same techniki artystyczne oraz zachęcające do artystycznego recyclingu, jak i te przekazujące ideę osobistego zaangażowania w estetykę miejską. Sztuka performance. Dynamika stanów krytycznych prowadzący: dr Janusz Bałdyga (Akademia Ruchu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) poniedziałek, (co dwa tygodnie) Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności konstruowania akcji i działań w oparciu o rozpoznanie strukturalnych i społecznych uwarunkowań przestrzennych. Chodzi o praktyczną znajomość takich pojęć jak: przestrzeń, miejsce, dystans. Proces dydaktyczny uwzględnia znaczenie form trwałych i ich rolę w modelowaniu zachowań człowieka. Człowiek stanowi jednak podstawową materię działania. Ciało i figura przyjmują funkcję podmiotu i przedmiotu. Kolejnym celem jest poznanie mechanizmów tworzenia języka sztuki performance. Konstruujemy znak wokół osoby performera uwzględniając takie pojęcia jak ciało, figura, sylweta, ślad, pamięć. Jednym z podstawowych analizowanych pojęć będzie czas. Podejmiemy działania w przestrzeni publicznej, performer stanie się wówczas inicjatorem faktu społecznego. Przewartościujemy takie pojęcia jak zasięg, skala, język, obserwator. Traktując performance jako fakt intermedialny, poszukamy relacji (granice, wpływy, przenikania) z takimi dyscyplinami jak rzeźba, rysunek, tekst wizualny etc.

9 Forma zaliczenia: realizacja własnego działania performatywnego. dr Janusz Bałdyga absolwent ASP w Warszawie, realizuje performances, instalacje, obiekty i rysunki, współzałożyciel i członek grupy twórczej Pracownia ( ), współprowadzący Pracownię Dziekanka ( ), członek grupy Akademia Ruchu. Od 2011 roku prowadzi Pracownię Sztuki Performance na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. STAŻE REKOMENDOWANE zapowiedzi: Groupe de Pedagogie et de Animation Sociale (GRPAS) Staż w Stowarzyszeniu Pedagogów ulicy, które realizuje swoje projekty na wielokulturowym osiedlu w dzielnicy Maurepas w Rennes (Francja). Staż finansowany z programu Erasmus Praktyki. Czas: 2 miesiące Zgłoszenia: konsultacje na dyżurze do 15 sierpnia. Wymagana znajomość języka francuskiego. The GRPAS (social education and animation group from Rennes), in its current functioning, follows the tradition of popular education [éducation populaire] and social and human economy, providing solidarity, interculturality and citizen training. The GRPAS considers the child in his social environment as a fundamental element of his culture and knowledge of the world, in order to enable him to discover other horizons, other perspectives, other cultures through concrete collaborative projects, in which he will be an active participant, with the help of adults surrounding him. The association GRPAS develops a youth animation dispositive for children from 6 to 12 years old, living in the district of Maurepas and going to the school of Trégain. Pedagogues of the GRPAS are leading social education activities for small groups (2 to 4 children) who go to explore the city of Rennes and its numerous sportive, cultural and social resources by public transports or by cycling. The aim is to contribute to the social training of the child by helping him to grow up and to improve his critical mind and his judgment ability.

10 New Vic Borderlines Staż w Teatrze New Vic w New Castle-under-Lyme (Wielka Brytania), który prowadzi szeroką działalność skierowaną do społeczności lokalnej oraz różnych grup wiekowych i społecznych. Staż finansowany z programu Erasmus Praktyki. Czas: 3 miesiące Zgłoszenia: zgodnie z terminarzem Biura Współpracy z Zagranicą Wymagana znajomość języka angielskiego. The New Vic Borderlines team is a participatory theatre company and specialises in making productions with some of the most disadvantaged groups. The successful placement would be able to negotiate the projects they want to do with Sue Moffat, the coordinator of the Borderlines. But again Sue would want to work closely with the person to support them to develop their own project depending on their interest background and skills. Borderlines do a lot of work and the placement could choose if their main interest was children, teenagers, or adults, mental health, issues around asylum seeking or sex and relationship education. Odin Teatret Staż w słynnym Teatrze Odin w Holstebro (Dania), który oprócz tworzenia przedstawień, realizuje liczne projekty społeczne. Staż finansowany z programu Erasmus Praktyki. Czas: 3 miesiące Zgłoszenia: zgodnie z terminarzem Biura Współpracy z Zagranicą Wymagana znajomość języka angielskiego. Odin Teatret was created in Oslo, Norway, in 1964, and moved to Holstebro (Denmark) in 1966, changing its name to Nordic Theatre Laboratory/Odin Teatret. Today, its members come from a dozen countries and three continents. The Laboratory's activities include: Odin's own productions presented on site and on tour in Denmark and abroad; "barters" with various milieus in Holstebro and elsewhere; organisation of encounters for theatre groups; hosting other theatre groups and ensembles; teaching activity in Denmark and abroad; the annual Odin Week Festival; publication of magazines and books; production of didactic films and videos; research into

11 theatre anthropology during the sessions of ISTA (the International School of Theatre Anthropology); periodic performances with the multicultural Theatrum Mundi Ensemble; collaboration with the CTLS, Centre for Theatre Laboratory Studies of the University of Århus; the Festuge (Festive Week) in Holstebro; the triennial festival Transit devoted to women in theatre; OTA, the living archives of Odin Teatret's memory; WIN, Workout for Intercultural Navigators; artists in residence; children's performances, exhibitions, concerts, round tables, cultural initiatives and community work in Holstebro and the surrounding region. Kids Company - Treehouse Kids Company was founded by Camila Batmanghelidjh in The organisation provides practical, emotional and educational support to vulnerable inner-city children. Their services reach 36,000 and intensively support 18,000 children across London and Bristol, including the most deprived and at risk whose parents are unable to care for them due to their own practical and emotional challenges. We provide a safe, caring, family environment where support is tailored to the needs of each individual. Our services and support empower children who have experienced enormous challenges to lead positive and fulfilling lives. Despite great difficulties, the children we work with are hugely courageous and embrace the support we offer. The Treehouse is a therapeutic educational unit and referral centre in North London, providing practical and emotional support for exceptionally vulnerable children, their families and young people under the age of 23. We provide a safe, caring environment where support is tailored to the needs of each individual. Staż finansowany z programu Erasmus Praktyki. Czas: 3 miesiące, od września 2014 Zgłoszenia: zgodnie z terminarzem Biura Współpracy z Zagranicą Wymagana znajomość języka angielskiego. Inna Szkoła Teatralna w Teatrze Węgajty Podczas stażu studenci biorą udział w warsztacie i wyprawie związanym z jednym z dwóch wydarzeń cyklicznych: Zapustach (luty 2015) lub Alelujce (kwiecień 2015). Program stażu obejmuje: naukę tańców tradycyjnych i improwizowanych, ćwiczenia ruchowe i

12 głosowe, tworzenie nowych masek zapustnych, etiudy z użyciem masek oraz tradycyjnych maszkar zwierzęcych, improwizacje i opracowanie widowiska kolędniczego. Czas: luty 2015, kwiecień 2015 Zgłoszenia: grudzień 2014 Pedagogika ulicy Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS) "GPAS od 1997 roku realizuje długofalowy program pomocy i wsparcia dla zaniedbanych społecznie dzieci i ich rodzin z terenu warszawskiej Pragi Północ, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zrzeszamy pedagogów ulicznych, którzy pracują bezpośrednio w środowisku życia dzieci na podwórkach, ulicach Pragi, utrzymując z nimi kilkuletnią relację. Jesteśmy skuteczni tam, gdzie zawodzą inne organizacje i instytucje pracujące z trudną młodzieżą i zaniedbanymi wychowawczo dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych". Czas: kwiecień-czerwiec 2015 Zgłoszenia: II semestr Creative Collaboration prof. Nick Clements Staż prowadzony przez profesora Staffordshire University (Wielka Brytania), artystę związanego z brytyjskim nurtem community arts, nazywanym sztuką społeczności, który wykorzystuje środki wyrazu związane ze street art, takie jak graffiti, mozaiki uliczne i murale w pracy animacyjnej. Czas i termin zgłoszeń podamy w późniejszym terminie. A-I-R Laboratory (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) Nabór na stanowisko asystentów kuratorek w programie pobytów twórczych dla artystów zagranicznych w CSW Zamek Ujazdowski. Zakres zadań będzie obejmował m.in. asystowanie artystom-rezydentom w pozyskiwaniu i wyszukiwaniu danych do ich projektów, tłumaczenia bieżące, pomoc w koordynacji i logistyce rezydencji, wyszukiwanie informacji, promocji projektów i danych potrzebnych do realizacji projektów, pomoc w adaptacji pomieszczeń dawnego sklepu Porthos na ul. Marszałkowskiej 9/15 na potrzeby

13 działalności kulturalnej. Zaliczenie stażu odbywa się po przepracowaniu minimum 120 godzin w okresie O A-I-R Laboratory: Nasz zespół realizuje kuratorski program pobytów twórczych: zapraszamy zagranicznych twórców do udziału w programie, dzięki czemu mogą realizować własne projekty artystyczne. Wykorzystują czas rezydencji do badania nowego otoczenia i namysłu nad swoją praktyką, eksperymentują. Prowadzimy też projekty badawcze, promujemy idee rezydencji twórczych w Polsce i Europie Wschodniej, budujemy sieci wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami artystycznymi w zakresie mobilności twórców i organizatorów. Czas: sierpień-grudzień 2014 Zgłoszenia: od lipca 2014 Residency - wizyta studyjna w Staffordshire, Wielka Brytania Kilkudniowa wizyta studyjna, organizowana w ramach międzynarodowego projektu Residency, poświęcona będzie różnym aspektom działań artystycznych w pracy ze społecznością lokalną. Uczestnicy wizyty odwiedzą lokalne instytucje i przyjrzą się sposobowi realizacji działań z obszaru community arts. Czas: jesień 2014 Zgłoszenia: wrzesień 2014 Residency - grupa robocza W ramach stażu podjęte zostaną działania związane z przygotowaniem rezydencji artystycznej, która odbędzie się wiosną 2015 w jednej z lokalnych instytucji kultury na Mazowszu. Staż realizowany będzie w ramach międzynarodowego projektu Residency. Czas: II semestr Zgłoszenia: podczas zapisów na zajęcia w II semestrze

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ Aleksandra Głowacz MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ wiadome budowanie wzorców edukacyjnych w muzeum wynika z oświeceniowej roli nadanej tym instytucjom w XVIII wieku. Celem

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo