Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce"

Transkrypt

1 Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Zagadnienia Międzynarodowe i europejskie standardy normatywne a prawo polskie: Wiek ochrony prawnej małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i pornografią Karalność pornografii dziecięcej Uwodzenie małoletnich przez sieć Polskie inicjatywy ustawodawcze wykraczające poza standardy: Kryminalizacja pochwalania zachowań pedofilskich Publikacja rejestrów pedofili w Internecie

3 Standardy międzynarodowe Konwencja NZ o Prawach Dziecka z 1989 r. (ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.); Protokół dodatkowy z 2000 r. do Konwencji o Prawach Dziecka dotyczący sprzedaŝy dzieci, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej (ratyfikowany przez Polskę w 2004 r.)

4 Protokół dodatkowy do Konwencji ONZ (2000) Definicja pojęcia pornografii dziecięcej (child pornography), kaŝde przedstawienie, przy pomocy dowolnych środków, dziecka w trakcie rzeczywistej lub udawanej czynności o wyraźnie seksualnym charakterze, lub kaŝde przedstawienie narządów płciowych dziecka w ich funkcjach seksualnych

5 Standardy europejskie Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z 2001 r. (podpisana przez Polskę w 2001 r.). Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualną eksploatacją i wykorzystywaniem z 2007 r. Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej 2004/68/WSiSW o zwalczaniu eksploatacji seksualnej dzieci i pornografii dziecięcej;

6 Standardy europejskie karalność pornografii symulowanej i wirtualnej i) rzeczywiste dziecko uczestniczące w czynności wyraźnie seksualnej lub poddające się takiej czynności, w tym lubieżne okazywanie narządów płciowych lub miejsc intymnych dziecka; lub ii) rzeczywista osoba, która sprawia wrażenie, że jest dzieckiem,uczestniczącą lub poddającą się czynności określonej w pkt i); lub iii) realistyczne obrazy nieistniejącego dziecka, uczestniczącego lub poddającego się czynności określonej w pkt i);

7 Wiek ochrony prawnej małoletnich przed wykorzystaniem seksualnymi i i pornografią w krajach UE UE

8 Ustawodawstwo polskie Kodeks karny z 1997 r. Nowelizacje kodeksu karnego: 2004 r. - ustawa z 18 marca 2004 r. mającą na celu dostosowanie polskiego prawa karnego do postanowień Konwencji Rady Europy o Cyberprzestępczości (Dz.U. nr 69, poz. 626) r. - ustawa z 27 lipca 2005 ( antypedofilska ) implementująca Decyzję Ramową 2004/68/WSiSW Projekt nowelizacji kk z dnia 24 kwietnia 2007 r.

9 Nowelizacja kk z 18 marca 2004 Częściowa implementacja art. 9 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości: podniesienie do lat 18 granicy wieku ochrony małoletnich przed ich wykorzystywaniem do produkcji pornografii dziecięcej (w celu jej rozpowszechniania) kryminalizacja konsumpcji pornografii dziecięcej z udziałem małoletnich do lat 15 (karalność posiadania), rozszerzenie ochrony małoletnich poniŝej lat 15 przed pornografią (art ).

10 Zakres kryminalizacji czynów związanych pornografią dziecięcą w Internecie: standardy międzynarodowe i prawo polskie Art. 9 Konwencji Rady Europy o Cyberprzestępczości a. Wytwarzanie pornografii dziecięcej w celu jej rozpowszechniania za pomocą systemu informatycznego b. Oferowanie lub udostępnianie pornografii dziecięcej za pomocą systemu informatycznego c. Rozpowszechnianie lub przesyłanie pornografii dziecięcej za pomocą systemu informatycznego d. Pozyskiwanie pornografii dziecięcej za pomocą systemu informatycznego dla siebie lub innej osoby e. Posiadanie pornografii dziecięcej w systemie lub na nośnikach Kodeks Karny z 1997 r. Produkowanie w celu rozpowszechnienia treści pornograficznych udziałem małoletniego (do lat 18) (art ) Publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego (art ) Rozpowszechnianie /lub?/ treści pornograficznych z udziałem małoletniego (do lat 18) (art ) Sprowadzanie w celu rozpowszechniania treści udziałem małoletniego (do lat 18) (art ) w celu innym niŝ rozpowszechnianie - poniŝej lat 15 (art ) Przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniŝej lat 15 (art )

11 Nowelizacja kk z 27 lipca 2005 Częściowa implementacja Decyzji ramowej 2004/68/WSiSW o zwalczaniu eksploatacji seksualnej dzieci i pornografii dziecięcej. - Brak: pełnej harmonizacji dyspozycji i sankcji, kryminalizacji symulowanej i wirtualnej pornografii dziecięcej, zakazu zmuszania lub nakłaniania dziecka do udziału w przedstawieniach pornograficznych, rozszerzenia jurysdykcji na serwer państwa trzeciego (locus delicti).

12 Zakres karalności pornografii dziecięcej w Decyzji ramowej 2004/68/WSiSW i k.k. po nowelizacji w 2005 r. Art. 3 Decyzji ramowej a. Produkcja pornografii dziecięcej b. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub przesyłanie materiałów z pornografią dziecięcą c. Dostarczanie lub udostępnianie materiałów z pornografią dziecięcą d. Nabywanie lub posiadanie materiałów z pornografią dziecięcą Kodeks Karny z 1997 r. Produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechnienia treści pornograficznych udziałem małoletniego (do lat 18) (art ) Rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego (art ) Utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego (poniŝej lat 15) (art ) Sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści udziałem małoletniego (do lat 15) w celu innym niŝ rozpowszechnianie - (art a)

13 Nowe standardy europejskie Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualną eksploatacją i wykorzystywaniem z 2007 r. : Wykorzystanie technologii informacyjnych do proponowania dziecku spotkania w celu jego seksualnego wykorzystania Karalność oglądania pornografii dziecięcej ( świadomego uzyskania dostępu, za pomocą technologii informacyjnych, do pornografii dziecięcej )

14 Projekt nowelizacji kk z dnia r. karalność przygotowania do obcowania płciowego z dzieckiem (art. 200 kk) dwa nowe typy przestępstw: Publiczne propagowanie zachowań pedofilskich, Komunikowanie się z małoletnim poniŝej lat 15 przez sieć teleinformatyczną w celu doprowadzenia do spotkania.

15 Projekt nowelizacji kk z dnia r. Art. 199a. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniŝej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do naleŝytego pojmowania sytuacji albo przy uŝyciu groźby bezprawnej, do doprowadzenia do spotkania z tym małoletnim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

16 Dobra pedofilia enter enter

17

18 Projekt nowelizacji kk z dnia r. Art. 255a. Kto publicznie propaguje zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

19 Projekt ustawy antypedofilskiej , ostatnia aktualizacja :31 Zakłada (m.in.): publikację danych osobowych skazanych za pedofilię w Internecie, stworzenie listy zawodów, których pedofile nie będą mogli wykonywać.

20 Wnioski Polskie prawo karne jest w znacznej części dostosowane do międzynarodowych i europejskich standardów normatywnych w dziedzinie ochrony dzieci przed naduŝyciami seksualnymi w społeczeństwie informacyjnym. Projektowane zmiany przepisów k.k., które wykraczają poza te standardy naleŝy ocenić krytycznie, zarówno z punktu widzenia zasad gwarancyjnych, jak i funkcji ochronnych prawa karnego.

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przestępstwa, w tym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, przedawniają się. Instytucja przedawnienia karalności

Bardziej szczegółowo

Reakcja na zauwaŝone zagroŝenia dzieci w Internecie. mł. insp dr inŝ. Jerzy Kosiński WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie

Reakcja na zauwaŝone zagroŝenia dzieci w Internecie. mł. insp dr inŝ. Jerzy Kosiński WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie Reakcja na zauwaŝone zagroŝenia dzieci w Internecie mł. insp dr inŝ. Jerzy Kosiński WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie Notoria non egent probatione (Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu) wzrasta

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie karą. kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zagrożenie karą. kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tabela 1. Okres przedawnienia poszczególnych przestępstw przeciwko wolności seksualnej Art. Art. 197. Znamiona czynu zabronionego Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem obcowania płciowego. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci

Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci Rafał Lew-Starowicz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, 29 września

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie przestępstwa o charakterze

Ujawnienie przestępstwa o charakterze Olga Trocha Fundacja Dzieci Niczyje Przedawnienie karalności przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Niniejsze opracowanie przedstawia instytucję przedawnienia karalności przestępstw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1289 Warszawa, 10 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra na interpelację nr 4922

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra na interpelację nr 4922 Interpelacja nr 4922 do ministra sprawiedliwości w sprawie handlu ludźmi oraz ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym osób między 15. a 18. rokiem życia Panie Ministrze! Kodeks karny nie reguluje jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RZĄDU

PROJEKT STANOWISKA RZĄDU PROJEKT STANOWISKA RZĄDU przygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote

Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote Angelika Pasek-Gilarska Instytut Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-111-13 Druk nr 2016 Warszawa, 17 grudnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa

Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Koordynator kampanii Dziecko w Sieci Internet jest globalnym medium i jedynie szybkość łączy oraz

Bardziej szczegółowo

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak Pedofile online polskie spojrzenie Jakub Śpiewak Pornografia dziecięca ca Nie każde zdjęcie nagiego dziecka jest pornografią dziecięcą Handel pornografią dziecięcąto międzynarodowy biznes, który przynosi

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY

PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY Helpline.org.pl Wspólny projekt Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Grupy TP współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet Plus Cele: - pomoc dzieciom

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE WYDZIAŁ KRYMINALNY WYDZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH Łódź 23-24 kwiecień 2015 roku W strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AI. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Zbigniew Ziobro

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r.

Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH W INTERNECIE I WYBRANE ASPEKTY JEGO PRAWNEJ OCHRONY

BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH W INTERNECIE I WYBRANE ASPEKTY JEGO PRAWNEJ OCHRONY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2010 nr 1 (4) BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH W INTERNECIE I WYBRANE ASPEKTY JEGO PRAWNEJ OCHRONY Abstract The Internet and the Security of Juveniles: Selected Aspects of

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2024).

- o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2024). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-15(5)/14 Warszawa, 10 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

Czy to możliwe aby Internet był bezpieczny?

Czy to możliwe aby Internet był bezpieczny? CYBERPRZEMOC Czy to możliwe aby Internet był bezpieczny? NIE!!! Natomiast możemy w miarę bezpiecznie korzystać z jego zasobów. Aby tak było, trzeba się przez chwilę zastanowić nad zagrożeniami płynącymi

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. p r o f i l a k t y k a, p r e w e n c j a, n o w a le g i s l a c j a

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. p r o f i l a k t y k a, p r e w e n c j a, n o w a le g i s l a c j a Dziecko w Sieci Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie p r o f i l a k t y k a, p r e w e n c j a, n o w a le g i s l a c j a Wstęp 2 Nowelizacja kodeksu karnego 3 Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw i

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw i Projekt z dnia 1 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw i Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni

Działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni szkolenie dla uczestników Programu Twoje dane Twoja sprawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o atakach na systemy informatyczne.

Priorytety polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o atakach na systemy informatyczne. Priorytety polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o atakach na systemy informatyczne. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2)

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T A W A Projekt z dnia o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. r 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PRZESTĘPCZO PCZOŚĆ KOMPUTEROWA POZNAŃ, LISTOPAD 2007 AGENDA CO TO JEST PRZESTĘPSTWO RODZAJE PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

10/1/2009. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

10/1/2009. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Implementacja e i praktyczna realizacja zapisów Konwencji Praw Dziecka ONZ w zakresie zapobiegania i i zwalczania przemocy wobec dzieci oraz handlu dziećmi 1 Omówimy dzisiaj stan realizacji zapisów: art.

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl Dziecko w Sieci Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie p r o f i l a k t y k a, p r e w e n c j a, n o w a le g i s l a c j a www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl Wstęp 2 Nowelizacja kodeksu

Bardziej szczegółowo

DUśA NOWELIZACJA KODEKSÓW KARNYCH

DUśA NOWELIZACJA KODEKSÓW KARNYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 7 czerwca 2010 r. INFORMACJA PRASOWA DUśA NOWELIZACJA KODEKSÓW KARNYCH data uchwalenia 5 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty krzywdzenia dzieci

Prawne aspekty krzywdzenia dzieci Prawne aspekty krzywdzenia dzieci Skrypt szkoleniowy dla uczestników szkolenia (Stan prawny: 28 września 2016 r.) Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa KRS 0000204426 NIP 113-07-25-676

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl

Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl Fundacja Kidprotect.pl Istnieje od czerwca 2002 roku, jest organizacją nonfor-profit Prowadzi hotline i monitoring sieci Szkoli nauczycieli, pedagogów, rodziców,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2009 r.

Warszawa, dnia 14 października 2009 r. Warszawa, dnia 14 października 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane poprzez Internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego.

Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane poprzez Internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego. Dr Piotr Siemkowicz Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane poprzez Internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego. Wraz z rozwojem sieci Internet, pojawiły się

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DZIECI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DZIECI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DZIECI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW SPIS TREŚCI Co to jest przemoc seksualna?... 3 Przemoc seksualna wobec dzieci... 4 Pornografia dziecięca... 6 Handel ludźmi... 7 Jak

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC CO TO JEST CYBERPRZEMOC? REGULACJE PRAWNE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU

CYBERPRZEMOC CO TO JEST CYBERPRZEMOC? REGULACJE PRAWNE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU CYBERPRZEMOC CO TO JEST CYBERPRZEMOC? REGULACJE PRAWNE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU CO TO JEST CYBERPRZEMOC? Przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentami i klientami pornografii dziecięcej

Jesteśmy producentami i klientami pornografii dziecięcej Internet jest: Ogromną liczbą komputerów, między którymi krążą 0 i 1 narzędziem nie jest dobry ani zły sposobem komunikowania się źródłem wiedzy placem zabaw wielkim śmietnikiem (Stanisław Lem) Szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego

Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XV: 2011, z. 1 ISSN 1506-1817 Piotr Siemkowicz Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez internet, w ujęciu polskiego

Bardziej szczegółowo

Prostytucja dziecięca aspekty prawne 1

Prostytucja dziecięca aspekty prawne 1 Agnieszka Popławska, Olga Trocha Fundacja Dzieci Niczyje Prostytucja dziecięca aspekty prawne 1 W niniejszym opracowaniu autorki dokonują analizy obowiązujących przepisów prawa polskiego, międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 13631 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu dziecięcej pornografii w Internecie

Interpelacja nr 13631 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu dziecięcej pornografii w Internecie Interpelacja nr 13631 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu dziecięcej pornografii w Internecie Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie dotarła

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z upoważnienia ministra na interpelację nr 14952

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z upoważnienia ministra na interpelację nr 14952 Interpelacja nr 14952 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zintensyfikowania działań przeciwko rozpowszechnianiu materiałów pedofilskich w ogólnoświatowej sieci TOR Mimo podejmowania

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania prawne w świecie wirtualnym. Zespół DyŜurnet.pl

Nowe wyzwania prawne w świecie wirtualnym. Zespół DyŜurnet.pl Nowe wyzwania prawne w świecie wirtualnym Zespół DyŜurnet.pl 2 Safer Internet Programme w Polsce AWARENESS Komitet Konsultacyjny INHOPE Procedury, zasady działania, -Raporty, sprawozdania - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Spis treści Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 4 Pytania 3 11 Rozdział III. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Eleonora Zielińska Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski O zgodności polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem Dodatkowym do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 17.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Przedmowa XI Wykaz skrótów Część ogólna Tabl. 1. Cechy i funkcje prawa karnego 3 Tabl. 2. Podziały prawa karnego 4 Tabl. 3. Dziedziny prawa karnego materialnego 5 Tabl. 4. Systematyka Kodeksu karnego 5

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/93/UE. z dnia 13 grudnia 2011 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/93/UE. z dnia 13 grudnia 2011 r. Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/miedzynarodowe/unia-europejska/6219,decyzja-parlamentu-europej skiego-i-rady-201193ue-z-dnia-13-grudnia-2011-r-w-spra.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. (druk nr 359)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. (druk nr 359) Warszawa, 27 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 359) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 Zagadnienia wstępne...11 Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych...25 1.1.1. Powszechna deklaracja

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1465).

- o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1465). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-49(3)/09 Warszawa, 13 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIII Konwencje ONZ dotyczące narkotyków i narkomanii

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIII Konwencje ONZ dotyczące narkotyków i narkomanii Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XIII Konwencje ONZ dotyczące narkotyków i Konwencje ONZ dotyczące narkotyków i Jednolita konwencja o środkach odurzających Single convention

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/ ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/ mec. Aleksander Bolko - radca prawny Kuratorium Oświaty w Szczecinie Szczecin, 30 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Ochrona małoletnich ofiar Polska perspektywa. Kraków, 5 listopada 2014 roku.

Ochrona małoletnich ofiar Polska perspektywa. Kraków, 5 listopada 2014 roku. Ochrona małoletnich ofiar Polska perspektywa Kraków, 5 listopada 2014 roku. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 X 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 573)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 573) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 573) USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych na przykładzie art k.k. i art. 200a k.k.

Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych na przykładzie art k.k. i art. 200a k.k. czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XIV: 2010, z. 3 ISSN 1506-1817 Marek Bielski Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych na przykładzie art. 200 1 k.k. i art. 200a

Bardziej szczegółowo

CHILD GROOMING I SEXTING. DZIECKO JAKO OFIARA I SPRAWCA NADUŻYĆ SEKSUALNYCH W CYBERPRZESTRZENI WYMIAR PRAWNOKARNY ZJAWISKA

CHILD GROOMING I SEXTING. DZIECKO JAKO OFIARA I SPRAWCA NADUŻYĆ SEKSUALNYCH W CYBERPRZESTRZENI WYMIAR PRAWNOKARNY ZJAWISKA Małgorzata Tomkiewicz 1 CHILD GROOMING I SEXTING. DZIECKO JAKO OFIARA I SPRAWCA NADUŻYĆ SEKSUALNYCH W CYBERPRZESTRZENI WYMIAR PRAWNOKARNY ZJAWISKA Streszczenie Artykuł ten dotyczy problematyki nadużyć

Bardziej szczegółowo

Mowa Nienawiści definicja problemu. Dominika Bychawska-Siniarska

Mowa Nienawiści definicja problemu. Dominika Bychawska-Siniarska Mowa Nienawiści definicja problemu Dominika Bychawska-Siniarska Definicja mowy nienawiści Różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub jednostkom ze względu na domniemaną

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 1 lipca 2017, 22:20

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 1 lipca 2017, 22:20 Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/inne/prawo/96370,nowelizacja-kpk-nr-107-022014.html Wygenerowano: Sobota, 1 lipca 2017, 22:20 Nowelizacja k.p.k. (Nr 107 / 02.2014) 27 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Zwalczanie handlu ludźmi struktury policyjne, zadania i aktualne działania kom. Jarosław Kończyk Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biuro Służby Kryminalnej Komendy

Bardziej szczegółowo

Pornografia w Internecie prawo, diagnoza zjawiska, działania KRRiT

Pornografia w Internecie prawo, diagnoza zjawiska, działania KRRiT Pornografia w Internecie prawo, diagnoza zjawiska, działania KRRiT Barbara Turowska, Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa 2015 1 28 lutego 2013 roku weszła w życie nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego analiza krytyczna i propozycje zmian

Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego analiza krytyczna i propozycje zmian AGATA LANGOWSKA Koło Nauk Penalnych Iure et Facto, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego analiza krytyczna i propozycje

Bardziej szczegółowo

Pornografia w Internecie - zarys problematyki

Pornografia w Internecie - zarys problematyki Pornografia w Internecie - zarys problematyki mgr Krzysztof Gienas Udostępnianie treści o charakterze pornograficznym za pośrednictwem sieci komputerowych w przeciągu ostatnich kilku lat stało się powszechnym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 1. Dokonaj ogólnej charakterystyki rozdziału XVI k.k. 2. Jak jest definiowane ludobójstwo w prawie międzynarodowym i w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.

Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. Dziecko w Sieci Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie profilaktyka, prewencja, nowa legislacja www.fdn.pl www.dzieckowsieci.pl Wstęp 2 Nowelizacja kodeksu karnego 3 Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych na przykładzie art. 200 1 k.k. i art. 200a k.k.

Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych na przykładzie art. 200 1 k.k. i art. 200a k.k. Marek Bielski e-mail: marekbielski@poczta.onet.pl Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych na przykładzie art. 200 1 k.k. i art. 200a k.k. 1. Art. 200a 1 i 2 k.k. przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

sonya etchison - Fotolia.com

sonya etchison - Fotolia.com 146 sonya etchison - Fotolia.com Wykorzystywanie seksualne dzieci Chociaż problem wykorzystywania seksualnego dzieci od blisko dwudziestu lat jest obecny w dyskursie publicznym, to ciągle niewiele jest

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1288 Warszawa, 5 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 458 Warszawa, 18 kwietnia 2008 r.

Druk nr 458 Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-51-08 Druk nr 458 Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 3. III. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA PRAWNA... 11 Jurysdykcja... 11 Ekstradycja... 11 Międzynarodowa pomoc prawna...

I. WPROWADZENIE... 3. III. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA PRAWNA... 11 Jurysdykcja... 11 Ekstradycja... 11 Międzynarodowa pomoc prawna... SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROTOKOŁU FAKULTATYWNEGO DO KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA W SPRAWIE HANDLU DZIEĆMI, DZIECIĘCEJ PROSTYTUCJI I DZIECIĘCEJ PORNOGRAFII. ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 12 (1) PROTOKOŁU. RZECZPOSPOLITA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM

PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Łukasz Wieczorek[1] Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Wstęp Handel ludźmi jest przestępstwem, którego wszyscy powinniśmy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego Projekt z dnia 17.03.2009 r. USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

Maria Szczepaniec Komputer jako narzędzie przestępstwa. Zeszyty Prawnicze 12/2, 167-180

Maria Szczepaniec Komputer jako narzędzie przestępstwa. Zeszyty Prawnicze 12/2, 167-180 Maria Szczepaniec Komputer jako narzędzie przestępstwa Zeszyty Prawnicze 12/2, 167-180 2012 Zeszyty Prawnicze 12.2/2012 Maria Szczepaniec Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Komputer jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 420 Warszawa, 9 marca 2006 r.

Druk nr 420 Warszawa, 9 marca 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-25-06 Druk nr 420 Warszawa, 9 marca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego)

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Informacja: - środek do służący do gromadzenia dóbr materialnych i zarządzania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Projekt Ustawa z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Procedury współpracy szkół z policją. mgr Alina Pieniążek Wydział Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie

Procedury współpracy szkół z policją. mgr Alina Pieniążek Wydział Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie Procedury współpracy szkół z policją mgr Alina Pieniążek Wydział Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie Art. 4 Upn i art. 304 Kpk W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego ściganego z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne 16.3.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69/67 (Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej) DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka na posiedzeniu Sejmu. (druk nr 846)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka na posiedzeniu Sejmu. (druk nr 846) Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka na posiedzeniu Sejmu (druk nr 846) Doceniając wagę regulacji prawnych, wprowadzonych przez ustawodawcę w ostatnich 10 latach, które miały na celu szczególną ochronę dzieci,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna w badaniach klinicznych

Odpowiedzialność karna w badaniach klinicznych Odpowiedzialność karna w badaniach klinicznych w świetle Rozporządzenia PE i Rady (UE) 536/2014 Wojciech Nowak opracowanie na potrzeby Grupy Prawnej przy Stowarzyszeniu na rzecz DPK w Polsce Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji.

- o zmianie ustawy o Policji. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1074 Warszawa, 10 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi. Warszawa, dnia 28 września 2018 roku

Handel ludźmi. Warszawa, dnia 28 września 2018 roku Handel ludźmi Warszawa, dnia 28 września 2018 roku Handel ludźmi (handel żywym towarem) - jest przestępstwem o globalnej skali, występuje w większości krajów świata. Handel ludźmi polega na zniewoleniu

Bardziej szczegółowo

Osoba nieletnia osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 r.ż. (zgodnie z KK).

Osoba nieletnia osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 r.ż. (zgodnie z KK). Osoba nieletnia osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 r.ż. (zgodnie z KK). Osoba małoletnia - osoba poniżej 18 r.ż. (zgodnie z KC). Osoba młodociana - osoba, która w chwili

Bardziej szczegółowo

Krótki komentarz do zmian w przepisach karnych ustawy transplantacyjnej

Krótki komentarz do zmian w przepisach karnych ustawy transplantacyjnej Adam Złotek Krótki komentarz do zmian w przepisach karnych ustawy transplantacyjnej 15 września 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby C Y B E R P R Z E M O C Rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania. D E F I N I CJA CYBERPRZEMOCY Wirtualne tyranizowanie, nękanie jest wykorzystywaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, np. e-mail,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2693 Warszawa, 5 marca 2004 r.

Druk nr 2693 Warszawa, 5 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2693 Warszawa, 5 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SPRAWOZDANIE przedstawiane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 21 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie 18 października 1961 roku,

Bardziej szczegółowo

Normy w komunikacji materiały dla grupy MEDIA

Normy w komunikacji materiały dla grupy MEDIA Normy w komunikacji materiały dla grupy MEDIA Konstytucja Rzeczypospolitej Polski Art. 14 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Ustawa o radiofonii i telewizji

Bardziej szczegółowo

1. Kampania Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI. MASZ PRAWO.

1. Kampania Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI. MASZ PRAWO. 1. Kampania Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI. MASZ PRAWO. 25 maja 2013 roku powstała kampania Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Głównym jej celem jest zmiana biernej postawy

Bardziej szczegółowo

Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej

Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej HANDEL LUDŹMI asp.szt. Robert Wojciechowski Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach Poprzez handel ludźmi rozumie się: Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Przemoc w rodzinie stanowi niewątpliwie problem wstydliwy i

Bardziej szczegółowo