Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu"

Transkrypt

1 Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A Rzeszów Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

2 INSTYTUCJE POZIOM KRAJOWY PARP POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POZIOM REGIONALNY REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE URZĄD MARSZAŁKOWSKI POZIOM LOKALNY IOB INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU STOWARZYSZENIA FUNDACJE Agencje Rozwoju Regionalnego Firmy doradcze Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

3 Na Podkarpaciu dla przedsiębiorców działa: 5 Agencji Rozwoju Regionalnego (Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Przemyśl, Ustrzyki Dolne), 8 Instytucji prowadzących Fundusze Pożyczkowe, Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Parki Technologiczne (m.in. AEROPOLIS, Dworzysko w Rzeszowie, PT w Tarnobrzegu), Specjalne Strefy Ekonomiczne (Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec najstarsza strefa w Polsce 1995r., Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN najbardziej rozległa), Inkubatory przedsiębiorczości (m.in. Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola, Leżajsk), w tym przedsiębiorczości akademickiej, Stowarzyszenia, Fundacje, komercyjne firmy doradcze Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

4 $ $ $ $ RIF $ $ Legenda: $ $ Wsparcie Kapitałowe Inkubatory Przedsiębiorczości Agencje Rozwoju Regionalnego SSE (Specjalne Strefy Ekonomiczne) $ RIF- Regionalna Instytucja Finansująca

5 SCHEMAT WSPARCIA Programy Krajowe Decyzje podejmowane w Warszawie PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ARiMR Dla regionów wiejskich Programy Regionalne Decyzje podejmowane w Rzeszowie Departamenty w Urzędzie Marszałkowskim SPO WKP Phare 2000 Phare 2001 Phare 2002 Phare 2003 RPO WP ZPORR Instytucje Otoczenia Biznesu RIF Regionalne Instytucje Finansujące Przedsiębiorcy

6 WSPARCIE MŚP MIĘKKIE doradztwo i szkolenia WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU INFRASTRUKTURALNE pośrednie (drogi, kanalizacja itp.) bezpośrednie (inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne) FINANSOWE Fundusze pożyczkowe Fundusze gwarancyjne Fundusze zalążkowe Fundusze dotacyjne (wsparcie finansowe inwestycji do 70%) SPECJALIZOWANE programy wsparcia prac rozwojowych, badawczych, pomoc w uzyskaniu patentów, wsparcie eksportu Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

7 WSPARCIE MŚP NA PODKARPACIU 1992 Sieci CWB (Centrum Wspierania Biznesu) Rzeszów Mielec Jarosław Agencje Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości w Mielcu Program PHARE STRUDER wsparcie infrastrukturalne (drogi, kanalizacje, energetyka) wsparcie miękkie (doradztwo i szkolenia) wsparcie finansowe do 25% dotacji do inwestycji Phare 2000, Phare 2001, Phare 2002, Phare ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) SPO WKP poziom krajowy - RIF Fundusze Strukturalne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, RPO WP, PO KL Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

8 od programy przedakcesyjne Phare STRUDER Kwota przekazanego wsparcia wynosiła 10 mln ECU Instytucje wdrażające na terenie Podkarpacia: ARR w Rzeszowie i Mielcu Regionalna Instytucja Finansująca - RARR S.A. administrowanie programami: Phare 2000 Kwota przekazanego wsparcia - 21 mln EUR Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

9 Pierwszy okres programowania lata: poziom krajowy mali i średni przedsiębiorcy z terenu Podkarpacia otrzymali w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ponad 450 mln PLN z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z budową, modernizacją, zakupem środków trwałych, maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego itp. Środki dla przedsiębiorców przekazywane były przez Regionalną Instytucję Finansującą - Agencję Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

10 CIARKO Sp. z o.o Sanok CIARKO jest obecnie jednym z największych producentów okapów kuchennych Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

11 SPLAST Sp. z o.o. Jedlicze SPLAST Sp. z o.o. specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych, jest producentem profesjonalnego sprzętu do utrzymywania czystości, który znajduje zastosowanie w sprzątaniu biur, hoteli, szpitali, zakładów przemysłowych. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

12 Pierwszy okres programowania lata: poziom regionalny RARR S.A. - Instytucja Wdrażająca Działanie 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 ZPORR skierowane do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, Działanie 3.4 ZPORR wsparcie mikroprzedsiębiorców na początku ich funkcjonowania. Łączne wsparcie udzielone podkarpackim mikroprzedsiębiorcom w ramach programu ZPORR wyniosło 14 mln PLN, w ramach programy wsparcie uzyskało 268 firm. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

13 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

14 poziom regionalny Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego W RPO Województwa Podkarpackiego na lata wyznaczono 8 osi priorytetowych Oś 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka skierowana jest do przedsiębiorców. Głównym celem wyznaczonym dla tej osi jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie udzielane było bezpośrednio na inwestycje w firmach. Pomoc pośrednia: wsparcie IOB, stworzenie i dokapitalizowanie istniejących Funduszy Pożyczkowych. Środki w budżecie RPO WP przeznaczone na zadania: 270 mln EUR Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

15 poziom krajowy Regionalne Instytucje Finansujące to wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości instytucje, odpowiedzialne na terenie poszczególnych województw za wdrażanie części działań, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

16 Beneficjenci RIF Podkarpacie: Ponad 750 projektów podkarpackich przedsiębiorców, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Łączna kwota zakontraktowanych środków w ramach POIG dla Podkarpacia wynosi 1 mld. 300 mln PLN. Środki przeznaczone zostały na: zakup gruntów, budowa zakładów, doposażenie w maszyny, urządzenia, linie technologiczne sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyjazdy na targi, misje gospodarcze, promocja za granicą, prace badawczo-rozwojowe. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

17 Greinplast Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji wyrobów chemii budowlanej Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

18 Wdrożenie innowacji produktowych poprzez Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii Opteam S.A. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

19 Centrum produkcji cienkościennych zespołów i modułów turbinowych silników lotniczych Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

20 Nowy Styl Group Nowa Fabryka Mebli Biurowych Grupy Nowy Styl będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Wartość inwestycji to ponad 110 mln PLN Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego oraz wdrożenia innowacyjnych produktów na rynku europejskim Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

21 Nowy Styl Group Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

22 Krynicki RECYKLING S.A. Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

23 Krynicki RECYKLING S.A. Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

24 Krynicki RECYKLING S.A. Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

25 Perspektywa finansowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER Będzie wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu. Celem POIR będzie zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

26 Inne formy wsparcia przedsiębiorców Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

27 Fundusze Pożyczkowe: Oprocentowanie od < 4% 0 % (pomoc de minimis), Kwota do 500 tys. PLN, Dla rozpoczynających działalność gospodarczą do 50 tys. PLN, Przeznaczone na cele obrotowe i inwestycyjne, Spłata do 5 lat, okres karencji do 6 miesięcy, Szeroki wachlarz zabezpieczeń. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

28 Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych powołany został z inicjatywy Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach realizacji Rządowego programu rozbudowy funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

29 Parki Naukowo Technologiczne Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

30 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS

31 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS

32 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS Powierzchnia w całości objęta Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO PARK Mielec Przedsiębiorstwa z branży: lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej oraz informatycznej

33 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. AEROPOLIS to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowobadawczych. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Park zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowo-badawczej ma być powiązany głównie z przemysłem lotniczym.

34 Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym AEROPOLIS Strefa S1 Zone - 70 ha strefa przylotniskowa Strefa S2 47 ha strefa podwyższonej aktywności gospodarczej

35 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Preinkubator Akademicki Preinkubator Akademicki wspiera młodych, przyszłych przedsiębiorców w realizacji ich innowacyjnych pomysłów poprzez bezpłatne indywidualne usługi doradcze oraz pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Preinkubator Akademicki PPN-T to: 1000 m kw. powierzchni 14 pomieszczeń W budynku prowadzi działalność: 11 firm, 2 laboratoria Politechniki Rzeszowskiej

36 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Inkubator Technologiczny Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego jest stworzenie małym i średnim firmom warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udostępnienie do wynajęcia powierzchni biurowej i produkcyjno usługowej oraz zaplecza konferencyjnego.

37 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Inwestorzy Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2012 r.

38 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Inwestorzy c.d. ELMAT

39 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

40 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

41 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

42 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

43 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

44 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

45 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

46 Inne projekty realizowane przez RARR S.A. wspierające przedsiębiorczość na Podkarpaciu Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

47 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką nonprofit założoną w 1993 r., której celem jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Współpracę z lokalnym samorządem, autorytetami świata nauki i gospodarki Wspieranie inwestycji zagranicznych w regionie oraz przedsięwzięć innowacyjnych

48 Struktura RARR S.A. Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo- Technologicznym AEROPOLIS Centrum Współpracy Gospodarczej Centrum Ekonomii Społecznej Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Centrum Współpracy Transgranicznej Centrum Organizacyjno Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej Centrum Projektowe MIASTOPROJEKT Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji Centrum Obsługi Inwestora

49 Centrum Obsługi Inwestora Obsługa projektów inwestycyjnych i promowanie terenów inwestycyjnych województwa podkarpackiego Miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w województwie podkarpackim Miejsce uzyskania dokładnych informacji o dostępnych terenach pod inwestycje oraz porad na etapie wyboru inwestycji Miejsce uzyskania przez inwestorów aktualnych danych o gospodarce województwa MTU Aero Engines UTC Aerospace Systems McBraida Plc. BorgWarner Turbo Systems VAC AERO ZELMER ELMAT BEST Construction D.A. Glass Zelnar

50 Centrum Obsługi Inwestora Tytuł Certyfikowanego Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie przygotowania COI do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych Realizacja Projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej COI zdobyło I miejsce w badaniu jakości obsługi inwestorów przeprowadzonym w ramach programu Tworzenie i rozwój współpracy Centrów Obsługi Inwestora w Polsce Wschodniej Regionalny partner PAIiIZ przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na medal pod patronatem Ministra Gospodarki

51 Centrum Obsługi Inwestora Baza ofert inwestycyjnych Ponad 250 ofert z obszaru Województwa Podkarpackiego Tereny inwestycyjne typu greenfield i brownfield Zaawansowana wyszukiwarka Kalkulator inwestora

52 Centrum Projektowe MIASTOPROJEKT Centrum dysponuje pracowniami w branży: architektonicznej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych koncepcji wielobranżowych Wykonuje zlecone opracowania całościowo, w zakresie: projektów budowlanych i wykonawczych uzbrojenia i urządzenia terenu w sieci infrastruktury technicznej (sieci wod-kan, gaz ziemny, elektryczne, drogi), np. PPNT AEROPOLIS Inkubator Technologiczny Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej

53 Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych, osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, funduszami unijnymi itp. zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy UE koordynacja działań służących promocji regionu przez działalność marketingową, wydawniczą i kontakty z mediami utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi w kraju i zagranicą PROJEKTY:

54 Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej Program: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV C Cel: maksymalizowanie gospodarczej synergii między filmem i turystyką prowadzące do wzrostu innowacyjności tych branż oraz konkurencyjności i rozwoju regionów objętych realizacją projektu Założenie: reprezentacja/obecność miast i regionów w filmach, serialach, reklamy ma wpływ na wzmocnienie i podtrzymanie różnorodności kulturowej poszczególnych obszarów Unii Europejskiej, jak i posiadanie znacznego wpływu ekonomicznego na turystykę Czas trwania: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r Program: Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel: wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa Szkolenia: komputerowe, z języka angielskiego, według potrzeb dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika, w tym m.in.: prawo jazdy kat. B i C, obsługa kasy fiskalnej, z zakresu aktywizacji zawodowej, poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas szkoleń, Czas trwania: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r

55 Centrum Ekonomii Społecznej Wspieranie i promocja podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - stworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub np. wychodzących z zakładów karnych (Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VII) NGO sprawne jak mało kto - wsparcie doradcze i szkoleniowe dla sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w centrach Informacji i Wspomagania /mobilny punkt wsparcia NGOBUS / (Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V) Capacity Development for Cluster Managers - poprawa efektywności w zarządzaniu organizacjami klastrowymi RARR S.A. instytucją przeprowadzającą benchmarking klastrów (Komisja Europejska w ramach Europejskiej inicjatywy Excellence for Cluster Management)

56 Centrum Współpracy Gospodarczej Wspieranie podmiotów gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji w dążeniu do pozyskania funduszy unijnych Centrum Współpracy Gospodarczej oferuje: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych Przygotowanie studiów wykonalności, biznes planów, itp. Przygotowanie strategii rozwoju dla firm i jednostek samorządowych, Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE, Przeprowadzanie analiz finansowych części i całości firmy, Przeprowadzanie analiz opłacalności aktualnie prowadzonych przedsięwzięć.

57 Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji Pośredniczy pomiędzy sferą nauki i gospodarki W ramach Enterprise Europe Network prowadzi usługi doradcze w zakresie międzynarodowego transferu technologii, innowacji, know-how oraz wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów technologicznych Prowadzi regionalny system informacji z zakresu: technologii, programów badawczych, patentów, konferencji branżowych, itp. Prowadzi Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów Kontaktowych działających na terenie województwa podkarpackiego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim ) Odbiorcy: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe właściciele innowacyjnych technologii MŚP, które natknęły się na określony problem technologiczny firmy, które mają lub pragną nawiązać kontakty międzynarodowe uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe z terenu Podkarpacia

58 Projekt pn. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego

59 Projekt pn. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to największy powstający kompleks konferencyjny w Województwie Podkarpackim. Został zaprojektowany tak, by spełniać rozmaite wymagania Najemców. Pomieszczenia Centrum będzie można z łatwością adaptować według indywidualnych potrzeb, tworząc dowolne konfiguracje sal i ich wyposażenia. Obiekt będzie doskonałym miejscem do organizowania szkoleń, warsztatów, konferencji, czy targów. Budynek CWK będzie jednym obiektem z zaakcentowanym podziałem w bryle na budynek kongresowy i wystawienniczy. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego będzie przestrzenią spotkań świata biznesu, polityki i nauki z kraju i Europy z regionem podkarpackim. Stanowić będzie centrum życia naukowego, towarzyskiego, osiągnięć technicznych i technologicznych województwa w spotkaniu z potencjalnymi inwestorami analizującymi możliwość inwestowania w naszym regionie.

60 Biuro Terenowe w Przeworsku Centrum Współpracy Transgranicznej Prowadzi Centrum Współpracy Transgranicznej, którego zadaniem jest zacieśnianie współpracy transgranicznej poprzez: pomoc w tworzeniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Euroregionu Karpackiego działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową pomoc w nawiązaniu współpracy handlowej poprzez organizację wizyt studyjnoszkoleniowych dla przedsiębiorców podkarpackich na terenie Słowacji i Ukrainy, aplikowanie o środki pomocowe w ramach transgranicznych programów UE, działalność wydawnicza o tematyce współpracy transgranicznej

61 Dziękuję za uwagę Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości jak reagować na zmiany społeczne

Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości jak reagować na zmiany społeczne Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości jak reagować na zmiany społeczne Józef Twardowski Wiceprezes Zarządu RARR S.A. Województwo Podkarpackie obok firm branż: informatycznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rzeszów, 09-04-2013r. 1 PUNKT KONSULTACYJNY KSU Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: - jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PREINKUBATOR AKADEMICKI Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jak powstał Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego Preinkubator Akademicki PPN-T powstał dzięki realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Jak parki technologiczne wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Dariusz Szymańczak Dyrektor Departament Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie

Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie 2016 Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020 Aneta Zielińska-Sroka Sekcja Informacji Departament Komunikacji i marketingu Olsztyn, 28 października 2016 r. PARP w perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI

WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI dr inż. Ewa Rybioska Toruoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kapitał zakładowy: Wartośd dotacji udzielonych przedsiębiorcom:

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Listopad, 2016 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Korzyści z inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 1 Mielec SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo