Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu"

Transkrypt

1 Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A Rzeszów Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

2 INSTYTUCJE POZIOM KRAJOWY PARP POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POZIOM REGIONALNY REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE URZĄD MARSZAŁKOWSKI POZIOM LOKALNY IOB INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU STOWARZYSZENIA FUNDACJE Agencje Rozwoju Regionalnego Firmy doradcze Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

3 Na Podkarpaciu dla przedsiębiorców działa: 5 Agencji Rozwoju Regionalnego (Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Przemyśl, Ustrzyki Dolne), 8 Instytucji prowadzących Fundusze Pożyczkowe, Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Parki Technologiczne (m.in. AEROPOLIS, Dworzysko w Rzeszowie, PT w Tarnobrzegu), Specjalne Strefy Ekonomiczne (Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec najstarsza strefa w Polsce 1995r., Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN najbardziej rozległa), Inkubatory przedsiębiorczości (m.in. Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola, Leżajsk), w tym przedsiębiorczości akademickiej, Stowarzyszenia, Fundacje, komercyjne firmy doradcze Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

4 $ $ $ $ RIF $ $ Legenda: $ $ Wsparcie Kapitałowe Inkubatory Przedsiębiorczości Agencje Rozwoju Regionalnego SSE (Specjalne Strefy Ekonomiczne) $ RIF- Regionalna Instytucja Finansująca

5 SCHEMAT WSPARCIA Programy Krajowe Decyzje podejmowane w Warszawie PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ARiMR Dla regionów wiejskich Programy Regionalne Decyzje podejmowane w Rzeszowie Departamenty w Urzędzie Marszałkowskim SPO WKP Phare 2000 Phare 2001 Phare 2002 Phare 2003 RPO WP ZPORR Instytucje Otoczenia Biznesu RIF Regionalne Instytucje Finansujące Przedsiębiorcy

6 WSPARCIE MŚP MIĘKKIE doradztwo i szkolenia WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU INFRASTRUKTURALNE pośrednie (drogi, kanalizacja itp.) bezpośrednie (inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne) FINANSOWE Fundusze pożyczkowe Fundusze gwarancyjne Fundusze zalążkowe Fundusze dotacyjne (wsparcie finansowe inwestycji do 70%) SPECJALIZOWANE programy wsparcia prac rozwojowych, badawczych, pomoc w uzyskaniu patentów, wsparcie eksportu Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

7 WSPARCIE MŚP NA PODKARPACIU 1992 Sieci CWB (Centrum Wspierania Biznesu) Rzeszów Mielec Jarosław Agencje Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości w Mielcu Program PHARE STRUDER wsparcie infrastrukturalne (drogi, kanalizacje, energetyka) wsparcie miękkie (doradztwo i szkolenia) wsparcie finansowe do 25% dotacji do inwestycji Phare 2000, Phare 2001, Phare 2002, Phare ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) SPO WKP poziom krajowy - RIF Fundusze Strukturalne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, RPO WP, PO KL Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

8 od programy przedakcesyjne Phare STRUDER Kwota przekazanego wsparcia wynosiła 10 mln ECU Instytucje wdrażające na terenie Podkarpacia: ARR w Rzeszowie i Mielcu Regionalna Instytucja Finansująca - RARR S.A. administrowanie programami: Phare 2000 Kwota przekazanego wsparcia - 21 mln EUR Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

9 Pierwszy okres programowania lata: poziom krajowy mali i średni przedsiębiorcy z terenu Podkarpacia otrzymali w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ponad 450 mln PLN z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z budową, modernizacją, zakupem środków trwałych, maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego itp. Środki dla przedsiębiorców przekazywane były przez Regionalną Instytucję Finansującą - Agencję Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

10 CIARKO Sp. z o.o Sanok CIARKO jest obecnie jednym z największych producentów okapów kuchennych Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

11 SPLAST Sp. z o.o. Jedlicze SPLAST Sp. z o.o. specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych, jest producentem profesjonalnego sprzętu do utrzymywania czystości, który znajduje zastosowanie w sprzątaniu biur, hoteli, szpitali, zakładów przemysłowych. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

12 Pierwszy okres programowania lata: poziom regionalny RARR S.A. - Instytucja Wdrażająca Działanie 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 ZPORR skierowane do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, Działanie 3.4 ZPORR wsparcie mikroprzedsiębiorców na początku ich funkcjonowania. Łączne wsparcie udzielone podkarpackim mikroprzedsiębiorcom w ramach programu ZPORR wyniosło 14 mln PLN, w ramach programy wsparcie uzyskało 268 firm. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

13 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

14 poziom regionalny Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego W RPO Województwa Podkarpackiego na lata wyznaczono 8 osi priorytetowych Oś 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka skierowana jest do przedsiębiorców. Głównym celem wyznaczonym dla tej osi jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie udzielane było bezpośrednio na inwestycje w firmach. Pomoc pośrednia: wsparcie IOB, stworzenie i dokapitalizowanie istniejących Funduszy Pożyczkowych. Środki w budżecie RPO WP przeznaczone na zadania: 270 mln EUR Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

15 poziom krajowy Regionalne Instytucje Finansujące to wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości instytucje, odpowiedzialne na terenie poszczególnych województw za wdrażanie części działań, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

16 Beneficjenci RIF Podkarpacie: Ponad 750 projektów podkarpackich przedsiębiorców, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Łączna kwota zakontraktowanych środków w ramach POIG dla Podkarpacia wynosi 1 mld. 300 mln PLN. Środki przeznaczone zostały na: zakup gruntów, budowa zakładów, doposażenie w maszyny, urządzenia, linie technologiczne sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyjazdy na targi, misje gospodarcze, promocja za granicą, prace badawczo-rozwojowe. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

17 Greinplast Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji wyrobów chemii budowlanej Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

18 Wdrożenie innowacji produktowych poprzez Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii Opteam S.A. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

19 Centrum produkcji cienkościennych zespołów i modułów turbinowych silników lotniczych Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

20 Nowy Styl Group Nowa Fabryka Mebli Biurowych Grupy Nowy Styl będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Wartość inwestycji to ponad 110 mln PLN Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego oraz wdrożenia innowacyjnych produktów na rynku europejskim Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

21 Nowy Styl Group Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

22 Krynicki RECYKLING S.A. Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

23 Krynicki RECYKLING S.A. Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

24 Krynicki RECYKLING S.A. Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

25 Perspektywa finansowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER Będzie wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu. Celem POIR będzie zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

26 Inne formy wsparcia przedsiębiorców Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

27 Fundusze Pożyczkowe: Oprocentowanie od < 4% 0 % (pomoc de minimis), Kwota do 500 tys. PLN, Dla rozpoczynających działalność gospodarczą do 50 tys. PLN, Przeznaczone na cele obrotowe i inwestycyjne, Spłata do 5 lat, okres karencji do 6 miesięcy, Szeroki wachlarz zabezpieczeń. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

28 Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych powołany został z inicjatywy Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach realizacji Rządowego programu rozbudowy funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

29 Parki Naukowo Technologiczne Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

30 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS

31 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS

32 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS Powierzchnia w całości objęta Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO PARK Mielec Przedsiębiorstwa z branży: lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej oraz informatycznej

33 Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. AEROPOLIS to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowobadawczych. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Park zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowo-badawczej ma być powiązany głównie z przemysłem lotniczym.

34 Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym AEROPOLIS Strefa S1 Zone - 70 ha strefa przylotniskowa Strefa S2 47 ha strefa podwyższonej aktywności gospodarczej

35 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Preinkubator Akademicki Preinkubator Akademicki wspiera młodych, przyszłych przedsiębiorców w realizacji ich innowacyjnych pomysłów poprzez bezpłatne indywidualne usługi doradcze oraz pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Preinkubator Akademicki PPN-T to: 1000 m kw. powierzchni 14 pomieszczeń W budynku prowadzi działalność: 11 firm, 2 laboratoria Politechniki Rzeszowskiej

36 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Inkubator Technologiczny Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego jest stworzenie małym i średnim firmom warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udostępnienie do wynajęcia powierzchni biurowej i produkcyjno usługowej oraz zaplecza konferencyjnego.

37 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Inwestorzy Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2012 r.

38 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS Inwestorzy c.d. ELMAT

39 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

40 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

41 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

42 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

43 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

44 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

45 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

46 Inne projekty realizowane przez RARR S.A. wspierające przedsiębiorczość na Podkarpaciu Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

47 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką nonprofit założoną w 1993 r., której celem jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Współpracę z lokalnym samorządem, autorytetami świata nauki i gospodarki Wspieranie inwestycji zagranicznych w regionie oraz przedsięwzięć innowacyjnych

48 Struktura RARR S.A. Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo- Technologicznym AEROPOLIS Centrum Współpracy Gospodarczej Centrum Ekonomii Społecznej Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Centrum Współpracy Transgranicznej Centrum Organizacyjno Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej Centrum Projektowe MIASTOPROJEKT Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji Centrum Obsługi Inwestora

49 Centrum Obsługi Inwestora Obsługa projektów inwestycyjnych i promowanie terenów inwestycyjnych województwa podkarpackiego Miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w województwie podkarpackim Miejsce uzyskania dokładnych informacji o dostępnych terenach pod inwestycje oraz porad na etapie wyboru inwestycji Miejsce uzyskania przez inwestorów aktualnych danych o gospodarce województwa MTU Aero Engines UTC Aerospace Systems McBraida Plc. BorgWarner Turbo Systems VAC AERO ZELMER ELMAT BEST Construction D.A. Glass Zelnar

50 Centrum Obsługi Inwestora Tytuł Certyfikowanego Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie przygotowania COI do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych Realizacja Projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej COI zdobyło I miejsce w badaniu jakości obsługi inwestorów przeprowadzonym w ramach programu Tworzenie i rozwój współpracy Centrów Obsługi Inwestora w Polsce Wschodniej Regionalny partner PAIiIZ przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na medal pod patronatem Ministra Gospodarki

51 Centrum Obsługi Inwestora Baza ofert inwestycyjnych Ponad 250 ofert z obszaru Województwa Podkarpackiego Tereny inwestycyjne typu greenfield i brownfield Zaawansowana wyszukiwarka Kalkulator inwestora

52 Centrum Projektowe MIASTOPROJEKT Centrum dysponuje pracowniami w branży: architektonicznej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych koncepcji wielobranżowych Wykonuje zlecone opracowania całościowo, w zakresie: projektów budowlanych i wykonawczych uzbrojenia i urządzenia terenu w sieci infrastruktury technicznej (sieci wod-kan, gaz ziemny, elektryczne, drogi), np. PPNT AEROPOLIS Inkubator Technologiczny Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej

53 Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych, osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, funduszami unijnymi itp. zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy UE koordynacja działań służących promocji regionu przez działalność marketingową, wydawniczą i kontakty z mediami utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi w kraju i zagranicą PROJEKTY:

54 Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej Program: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV C Cel: maksymalizowanie gospodarczej synergii między filmem i turystyką prowadzące do wzrostu innowacyjności tych branż oraz konkurencyjności i rozwoju regionów objętych realizacją projektu Założenie: reprezentacja/obecność miast i regionów w filmach, serialach, reklamy ma wpływ na wzmocnienie i podtrzymanie różnorodności kulturowej poszczególnych obszarów Unii Europejskiej, jak i posiadanie znacznego wpływu ekonomicznego na turystykę Czas trwania: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r Program: Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel: wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa Szkolenia: komputerowe, z języka angielskiego, według potrzeb dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika, w tym m.in.: prawo jazdy kat. B i C, obsługa kasy fiskalnej, z zakresu aktywizacji zawodowej, poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas szkoleń, Czas trwania: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r

55 Centrum Ekonomii Społecznej Wspieranie i promocja podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - stworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub np. wychodzących z zakładów karnych (Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VII) NGO sprawne jak mało kto - wsparcie doradcze i szkoleniowe dla sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w centrach Informacji i Wspomagania /mobilny punkt wsparcia NGOBUS / (Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V) Capacity Development for Cluster Managers - poprawa efektywności w zarządzaniu organizacjami klastrowymi RARR S.A. instytucją przeprowadzającą benchmarking klastrów (Komisja Europejska w ramach Europejskiej inicjatywy Excellence for Cluster Management)

56 Centrum Współpracy Gospodarczej Wspieranie podmiotów gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji w dążeniu do pozyskania funduszy unijnych Centrum Współpracy Gospodarczej oferuje: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych Przygotowanie studiów wykonalności, biznes planów, itp. Przygotowanie strategii rozwoju dla firm i jednostek samorządowych, Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE, Przeprowadzanie analiz finansowych części i całości firmy, Przeprowadzanie analiz opłacalności aktualnie prowadzonych przedsięwzięć.

57 Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji Pośredniczy pomiędzy sferą nauki i gospodarki W ramach Enterprise Europe Network prowadzi usługi doradcze w zakresie międzynarodowego transferu technologii, innowacji, know-how oraz wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów technologicznych Prowadzi regionalny system informacji z zakresu: technologii, programów badawczych, patentów, konferencji branżowych, itp. Prowadzi Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów Kontaktowych działających na terenie województwa podkarpackiego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim ) Odbiorcy: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe właściciele innowacyjnych technologii MŚP, które natknęły się na określony problem technologiczny firmy, które mają lub pragną nawiązać kontakty międzynarodowe uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe z terenu Podkarpacia

58 Projekt pn. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego

59 Projekt pn. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to największy powstający kompleks konferencyjny w Województwie Podkarpackim. Został zaprojektowany tak, by spełniać rozmaite wymagania Najemców. Pomieszczenia Centrum będzie można z łatwością adaptować według indywidualnych potrzeb, tworząc dowolne konfiguracje sal i ich wyposażenia. Obiekt będzie doskonałym miejscem do organizowania szkoleń, warsztatów, konferencji, czy targów. Budynek CWK będzie jednym obiektem z zaakcentowanym podziałem w bryle na budynek kongresowy i wystawienniczy. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego będzie przestrzenią spotkań świata biznesu, polityki i nauki z kraju i Europy z regionem podkarpackim. Stanowić będzie centrum życia naukowego, towarzyskiego, osiągnięć technicznych i technologicznych województwa w spotkaniu z potencjalnymi inwestorami analizującymi możliwość inwestowania w naszym regionie.

60 Biuro Terenowe w Przeworsku Centrum Współpracy Transgranicznej Prowadzi Centrum Współpracy Transgranicznej, którego zadaniem jest zacieśnianie współpracy transgranicznej poprzez: pomoc w tworzeniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Euroregionu Karpackiego działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową pomoc w nawiązaniu współpracy handlowej poprzez organizację wizyt studyjnoszkoleniowych dla przedsiębiorców podkarpackich na terenie Słowacji i Ukrainy, aplikowanie o środki pomocowe w ramach transgranicznych programów UE, działalność wydawnicza o tematyce współpracy transgranicznej

61 Dziękuję za uwagę Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Listopad 2014 r. Szanowni Państwo, Wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat, dynamicznie się

Bardziej szczegółowo