Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65 Nr produktu Strona 1 z 11

2 Informacja prawna Instrukcja została wydana przez Sygonix GmbH, Nordring 98a, Nürnberg (www.sygonix.com). Wszelkie prawa, obejmujące tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukcja w jakikolwiek sposób, np. kopiowanie, sporządzanie mikrofilmu lub zapisywanie w systemach elektronicznego przetwarzania danych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Przedruk, również częściowy, jest zabroniony. Niniejsza instrukcja obsługi odzwierciedla stan techniczny w chwili druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w technologii i wyposażeniu. Copyright 2011 by Sygonix GmbH. Spis treści 1. Wstęp Przeznaczenie Symbole Instrukcja bezpieczeństwa Objaśnienie kontrolek LED... 4 Sygnały wzrokowe i dźwiękowe kontrolek Instalacja i podłączenie... 5 a) Instalacja... 5 b) Połączenie... 6 c) Przykład połączeń Tryb programowania... 7 a) Fabryczny kod główny... 7 b) Wejście w tryb programowania... 8 c) Zmiana kodu głównego... 8 d) Zmiana lub tworzenie kodów użytkowników... 8 e) Usuwanie kodów użytkownika... 8 f) Ustawianie czasu włączenia blokady (ustawienie fabryczne = 05)... 8 g) Blokada klawiatury (ustawienie fabryczne = blokada klawiatury wyłączona)... 8 h) Ustawianie kodu aktywacji AUX- OUT... 9 i) Określ czas trwania aktywacji AUX- OUT (ustawienie fabryczne = 30 sekund)... 9 j) Ustawianie trybu uruchomienia AUX OUT... 9 k) Ustawianie trybu uruchomienia AL- OUT Przywracanie ustawień fabrycznych (RESET) Skrócony przewodnik programowanie Dane techniczne Wstęp Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt jest zgodny z właściwymi przepisami krajowymi i europejskimi. W celu zachowania tego stanu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi jako użytkownik końcowy musisz przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi! Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i obchodzenia się z produktem. Pamiętaj o tym, przekazując go osobom trzecim! W związku z tym zachowaj instrukcję, by móc się do niej odwołać w przyszłości! Strona 2 z 11

3 Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kontakt: Numer telefonu: * * (0,14 /min z sieci stacjonarnej w Niemczech, maksymalnie 0,42 /min z sieci komórkowej. Ceny połączeń z innych krajów mogą się różnić.) Adres e- mail: Strona internetowa: Przed pierwszym podłączeniem lub uruchomieniem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Zawiera ona nie tylko opis prawidłowego sposobu obsługi, ale także pomocne informacje dotyczące korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia. 2. Przeznaczenie Zamek kodowy jest przeznaczony do zabezpieczania drzwi przed nieupoważnionym wstępem (np. w biurze, obszarach lobby itp.). Do urządzenia można przypisać maksymalnie 99 użytkowników z różnymi kodami. Przyciski na panelu są podświetlane. Urządzenie nadaje się do podłączenia elektronicznego mechanizmu otwierającego drzwi, a także sygnalizatorów wzrokowych lub dźwiękowych (pamiętaj o maksymalnym obciążeniu wyjścia lub styków przekaźnika zob. punkt Dane techniczne na końcu instrukcji obsługi). Zwróć uwagę na szczegółowy opis połączeń w rozdziale 6. Instalacja i podłączenie Urządzenie jest zasilane napięciem V AC/DC. Zamek kodowy posiada stopień ochrony IP65 i nadaje się do montażu i obsługi w niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych. Użytek niezgodny z wyżej opisanym przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie produktu i dodatkowe ryzyka, jak zwarcie, pożar, porażenie elektryczne itp. Żadnego elementu nie należy modyfikować ani zmieniać. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa! 3. Symbole Ten symbol błyskawicy oznacza zagrożenie dla zdrowia, np. porażenie prądem. Ten symbol oznacza szczególne zagrożenia związane z obchodzeniem się z urządzeniem, jego funkcjonowaniem i obsługą. Ten symbol strzałki oznacza szczególne informacje i porady dotyczące użytkowania. 4. Instrukcja bezpieczeństwa W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi gwarancja traci ważność. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe szkody! Nie ponosimy też odpowiedzialności za szkody majątkowe ani osobowe spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja traci ważność. Strona 3 z 11

4 Produktu nie można modyfikować ani zmieniać, ponieważ powoduje to utratę nie tylko zatwierdzenia CE, ale także gwarancji. Nie poddawaj części układu działaniu skrajnych temperatur, bezpośrednich promieni słonecznych, wilgoci, silnych wibracji ani dużych sił mechanicznych. Mogą one spowodować błąd w działaniu lub usterkę. Produkt nie jest zabawką i należy go udostępniać dzieciom do zabawy. Nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru. Folia / torby foliowe itp. mogą być niebezpieczne dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia. Jeżeli podejrzewasz, że niemożliwa jest dalsza bezpieczna obsługa urządzenia, natychmiast je odłącz i zabezpiecz przed przypadkowym użyciem. Należy podejrzewać niebezpieczeństwo, jeżeli: - urządzenie posiada widoczne uszkodzenia - urządzenie nie działa - urządzenie przechowywano w nieodpowiednich warunkach - podczas transportu powstało silne uszkodzenie. W instytucjach komercyjnych należy przestrzegać przepisów towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawcy dotyczących zapobiegania wypadkom w zakresie systemów elektrycznych i materiałów roboczych. Zamka kodowego możesz używać na zewnątrz (IP65). Konserwacji, poprawek i napraw może dokonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec lub warsztat specjalistyczny. Jeżeli używasz urządzenia w połączeniu w innymi urządzeniami, np. elektrycznym mechanizmem otwierającym drzwi, koniecznie przestrzegaj instrukcji obsługi i bezpieczeństwa podłączonego produktu. W razie pytań, na które nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszą firmą (dane kontaktowe w rozdziale 1) lub innym specjalistą. 5. Objaśnienie kontrolek LED A) Czerwona/pomarańczowa dioda LED Świeci na czerwono, gdy zamek kodowy działa. Świeci na pomarańczowo, gdy zamek kodowy jest w trybie programowania. B) Zielona dioda LED Świeci na zielono po wpisaniu prawidłowego hasła użytkownika. Miga na zielono jako przypomnienie o zamku kodowym (drzwi są otwarte dłużej niż ustawienie timera styków przekaźnika blokady LOCK OUT ). C) Żółta dioda LED Świeci na żółto, gdy styki przekaźnika AUX OUT są włączone. Strona 4 z 11

5 Sygnały wzrokowe i dźwiękowe kontrolek Status Alarm dźwiękowy Dioda czerwona/pomarańczowa (A) Dioda zielona (B) Dioda żółta (C) Uruchomienie 3 x dźwięk sygnału (krótka przerwa) świeci na czerwono W czasie działania świeci na czerwono Wejście w tryb programowania 3 x dźwięk sygnału (długa przerwa) świeci na pomarańczowo W trybie programowania świeci na pomarańczowo Prawidłowe hasło użytkownika świeci na zielono Miga na zielono jako przypomnienie o zamku kodowym (drzwi są otwarte dłużej niż ustawienie timera styków przekaźnika blokady LOCK OUT ). Zielona dioda LED miga także, jeżeli przewód połączeniowy REED (kontaktronu) nie został zmostkowany połączeniem COM(- ) lub nie podłączono żadnego styku magnetycznego. miga Prawidłowe hasło AUX świeci 6. Instalacja i podłączenie a) Instalacja Zamka kodowego możesz używać na zewnątrz (IP65). Przewodów połączeniowych nie możesz wyginać ani zgniatać. Może to spowodować nieprawidłowe działanie, zwarcia i awarie urządzenia. Zamek kodowy jest przeznaczony do montażu ściennego na pionowej ścianie. Upewnij się, że kable i przewody nie są uszkodzone podczas wiercenia lub przytwierdzania. Aby prawidłowo zamontować i zainstalować urządzenie, wykonaj następujące czynności: Zdejmij tylną płytę montażową. W tym celu odkręć śrubę mocującą znajdującą się na dole obudowy (narzędzia dołączone do zestawu). W płycie montażowej znajduje się 6 otworów montażowych. Otwór na kable połączeniowe zamka kodowego znajduje się na środku. Strona 5 z 11

6 Umieść płytę montażową w wybranym miejscu i zaznacz otwory montażowe (np. ołówkiem zalecamy 2 4 otwory montażowe plus jeden otwór na kable). Wywierć otwory montażowe. Przymocuj płytę montażową w wybranym miejscu za pomocą odpowiedniego materiału montażowego. Przeprowadź kabel połączeniowy przez otwór w płycie montażowej i ścianie do wewnątrz. Następnie przymocuj zamek kodowy na płycie montażowej, ponownie przykręcając śruby mocujące wykręcone wcześniej. b) Połączenie Kolor przewodu połączeniowego Pomarańczowy Jasnoniebieski Różowy Nazwa połączenia NO (AUX OUT) COM (AUX OUT) NC (AUX OUT) Opis Połączenia AUX OUT (kolor pomarańczowy/jasnoniebieski/ różowy) to zestyki przełączne przekaźnika (NO zwierny / COM / NC rozwierny) do podłączenia obciążenia z systemu zabezpieczeń (np. za ich pomocą można sterować dzwonkiem). Maks. podłączone obciążenie: 24 V/3 A. Brązowy REED Jest to wejście NC (zestyk rozwierny), które działa wraz z ekranowaniem (czarny przewód połączeniowy; COM(- )). Zamek kodowy może używać magnetycznego przełącznika drzwi NC do wykrywania pozycji drzwi. Jeżeli nie podłączasz przełącznika drzwi, zawsze zmostkuj ten przewód połączeniowy za pomocą przewodu COM(- ) (koloru czarnego). Zielony + niebieski Biały + czarny Żółty + czarny Ekranowanie (czarny) COM (- ) COM (- ) Działa (razem) z połączeniami PB i REED. Zob. także przykład połączeń w tej instrukcji. Punkt odniesienia do uziemienia dla całego układu. Zielony PB Połączenie do przycisku otwierania drzwi (NO zestyk zwierny). Przycisku otwierania drzwi można użyć do uruchomienia podłączonego elektrycznego mechanizmu otwierającego drzwi. Zob. także przykłady połączeń w tej instrukcji. Fioletowy AL OUT (- ) W razie alarmu to połączenie przełącza się do uziemienia. Do tego połączenia możesz podłączyć alarm wzrokowy lub dźwiękowy (maks. podłączone obciążenie: 12 V/DC, 500 ma). Zob. także przykłady połączeń w tej instrukcji. Czerwony Czarny 12 V/24 V (+) 12 V/24 V (- ) Połączenie zasilania V AC/DC. Jeżeli zasilanie jest podłączone, do tego połączenia musi być podłączony potencjał dodatni. Połączenie zasilania V AC/DC. Jeżeli zasilanie jest podłączone, do tego połączenia musi być podłączony potencjał ujemny. Strona 6 z 11

7 Szary Żółty Niebieski NO (blokada) COM (blokada) NC (blokada) Dostępny jest NO (zestyk zwierny) oraz NC (zestyk rozwierny). Te wyjścia przekaźnika są zwykle używane do podłączania mechanizmu otwierającego drzwi. Jeżeli używasz mechanizmu zamkniętego w przypadku braku zasilania, wykorzystaj wyjście NO. Jeżeli używasz mechanizmu otwartego w przypadku braku zasilania, wykorzystaj wyjście NC (maks. obciążenie styku przekaźnika: 24 V/3 A). Wyjście przekaźnika można zaprogramować na początek/koniec przełączania lub w trybie timera (od 1 do 999 sekund). Biały Reset Jeżeli podłączysz to połączenie do połączenia COM(- ), zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia wykonane dotychczas zostaną utracone. c) Przykład połączeń Pomarańczowy Jasnoniebieski Różowy Brązowy Zielony + czarny Magnetyczny czujnik drzwi Biały + czarny Żółty + czarny Zielony Przycisk zwalniający drzwi Fioletowy Czerwony Czarny Zasilanie Szary Żółty Zasilanie Niebieski Zamek zamknięty w przypadku braku zasilania (NO) Biały Przywracanie systemu Zasilanie + Ekranowanie Zasilanie + Uziemienie Zamek otwarty w przypadku braku zasilania (NC) 7. Tryb programowania Przed wejściem w tryb programowania: - Sprawdź, czy połączenie REED jest zmostkowane za pomocą połączenia COM(- ), jeżeli nie jest podłączony żaden czujnik magnetyczny. - Ponadto sprawdź, czy styk sabotażowy z tyłu zamka kodowego jest wciśnięty. a) Fabryczny kod główny Ze względów bezpieczeństwa nie przekazuj kodu głównego osobom trzecim, gdyż umożliwia on programowanie i usuwanie uprawnień. Kod główny ustawiony fabrycznie to Strona 7 z 11

8 b) Wejście w tryb programowania Aby wejść w tryb programowania, wpisz dwukrotnie kod główny. Przykład: Jeżeli wpiszesz go poprawnie, kontrolka (A) zacznie migać na pomarańczowo. Jest to oznaka, że zamek kodowy znajduje się w trybie programowania. Wszystkie poniższe czynności związane z programowanie odbywają się, gdy zamek kodowy jest w trybie programowania. c) Zmiana kodu głównego Aby zmienić kod główny, wpisz następującą kombinację: 00 KOD # KOD = nowy kod główny (4 8 cyfr) Pamiętaj, że kod główny i kody użytkowników muszą mieć tę samą liczbę znaków. Jeżeli ustawisz 4- cyfrowy kod główny, wszystkie kody użytkowników muszą zawierać 4 cyfry. d) Zmiana lub tworzenie kodów użytkowników Aby utworzyć lub zmienić kod użytkownika, wpisz następującą kombinację: XX UŻYTKOWNIK # XX = pozycja w pamięci UŻYTKOWNIK = kod użytkownika (4 8 cyfr) 6XX UŻYTKOWNIK # XX = pozycja w pamięci UŻYTKOWNIK = kod użytkownika (4 8 cyfr) Pamiętaj, że kod główny i kody użytkowników muszą mieć tę samą liczbę znaków. Jeżeli ustawisz 4- cyfrowy kod główny, wszystkie kody użytkowników muszą zawierać 4 cyfry. e) Usuwanie kodów użytkownika Aby usunąć kod użytkownika, wpisz następującą kombinację: 50 XX # XX = pozycja w pamięci Aby usunąć wszystkie kody użytkowników, zamiast numeru pozycji w pamięci wpisz 00. f) Ustawianie czasu włączenia blokady (ustawienie fabryczne = 05) Możesz określić czas włączenia styków przekaźnika blokady. Jeżeli ustawisz 00, styki przekaźnika pozostaną aktywne aż do ponownego wpisania kodu użytkownika. Aby ustawić czas włączenia, wpisz następującą kombinację: 20 TT # TT = sekund TT = 00 (blokada pozostanie aktywna aż do ponownego wpisania kodu użytkownika) g) Blokada klawiatury (ustawienie fabryczne = blokada klawiatury wyłączona) Jeżeli blokada klawiatury jest włączona, zamek kodowy automatycznie blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund po 5- krotnym nieprawidłowym wpisaniu hasła użytkownika lub kodu głównego lub wpisaniu 20 nieprawidłowych znaków pod rząd. Strona 8 z 11

9 Aby uaktywnić lub wyłączyć ogólną automatyczną blokadę klawiatury, wpisz następującą kombinację: 51 # Aby aktywować automatyczną blokadę klawiatury po wpisaniu 5 błędnych kodów, wpisz następującą kombinację: 53 1 # Aby włączyć automatyczną blokadę klawiatury po wpisaniu 20 nieprawidłowych znaków pod rząd, wpisz następującą kombinację: 53 0 # h) Ustawianie kodu aktywacji AUX- OUT Aby móc aktywować styki przekaźnika AUX OUT, najpierw ustaw kod aktywacyjny. Kod aktywacyjny AUX- OUT nie jest zaprogramowany fabrycznie. Aby ustawić kod aktywacyjny AUX OUT, wpisz następującą kombinację: 40 KOD # KOD = kod aktywacyjny (4 8 cyfr) i) Określ czas trwania aktywacji AUX- OUT (ustawienie fabryczne = 30 sekund) Aby ustawić czas aktywacji po prawidłowym ustawieniu kodu aktywacyjnego, wpisz następującą kombinację: 58 TTT # TTT = (sekund) TTT = 000 (blokada pozostanie aktywna aż do ponownego wpisania kodu aktywacyjnego) j) Ustawianie trybu uruchomienia AUX OUT Ustawienie fabryczne = styki przekaźnika AUX OUT zostały aktywowane za pomocą kodu aktywacyjnego. Możesz aktywować styki przekaźnika na różne sposoby. W tym celu zamek kodowy posiada wygodne opcje do ustalenia trybu aktywacji. Aby ustawić wybrany tryb aktywacji, wpisz następującą kombinację: 57 C # C w tym przypadku oznacza wybrany rodzaj trybu Objaśnienie różnych trybów: C = 0 brak działania C = 1 aktywuje monitoring drzwi poprzez AUX OUT C = 2 aktywuje styki przekaźnika AUX OUT uruchamiające się po każdym poprawnym wpisaniu kodu C = 3 umożliwia aktywację styków przekaźnika AUX OUT przycisku podłączonego do PB C = 4 aktywuje styki przekaźnika AUX OUT uruchamiające się poprzez styk sabotażowy C = 5 aktywuje monitoring drzwi po wymuszonym otwarciu (wyjaśnienie poniżej) C = 6 aktywuje uruchamianie styków przekaźnika AUX OUT po aktywacji styków przekaźnika blokady C = 7 aktywuje styki przekaźnika AUX OUT uruchamiające się poprzez ustawiony kod aktywacyjny Strona 9 z 11

10 Wyjaśnienie: Alarm wymuszonego otwarcia (alarm po wymuszonym otwarciu drzwi) Zamek kodowy włączy alarm wymuszonego otwarcia, gdy ktoś spróbuje otworzyć drzwi bez wpisania poprawnego kodu. Funkcję można ustawić w trybie programowania za pomocą 57 5 #. W trybach aktywacji 1 5 czas aktywacji AUX OUT musi wynosić 1 sekundę, a # nie może być ustawione (zob. rozdział Ustawianie czasu aktywacji AUX- OUT ). k) Ustawianie trybu uruchomienia AL- OUT Możesz aktywować wyjście alarmu na różne sposoby. W tym celu zamek kodowy posiada wygodne opcje do ustalenia trybu aktywacji. Aby ustawić wybrany tryb aktywacji, wpisz następującą kombinację: 55 C C w tym przypadku oznacza wybrany rodzaj trybu. Objaśnienie różnych trybów: C = 0 brak działania C = 1 aktywuje uruchamianie wyjścia alarmu w połączeniu z poszerzonym monitoringiem drzwi C = 2 aktywuje uruchamianie wyjścia alarmu poprzez styk sabotażowy C = 3 umożliwia jednoczesne użycie trybów 1 i 2 8. Przywracanie ustawień fabrycznych (RESET) Odłącz zamek kodowy od zasilania. Podłącz biały przewód połączeniowy RESET z czarnym COM(- ) (ekranowanie). Ponownie podłącz zasilanie. Usłyszysz wewnętrzny sygnał. Odłącz biały przewód połączeniowy RESET od czarnego COM(- ) (ekranowanie). Wewnętrzny sygnał się wyłączy. Wszystkie ustawienia systemowe i kody zostały przywrócone do ustawień fabrycznych. 9. Skrócony przewodnik programowanie Funkcja Kombinacje wpisów (w trybie programowania) Ustawianie nowego kodu głównego Zmiana lub tworzenie kodów użytkowników Czas aktywacji styków przekaźnika blokady Usuwanie kodu użytkownika Uwagi 00 KOD # Kod główny ustawiony fabrycznie to XX KOD # lub 6YY KOD # 20 TT # 50 XX # XX = miejsce zapisu kod = nowy kod użytkownika (4 8 cyfr) YY = miejsce zapisu Fabrycznie tylko miejsce zapisu 01 jest przypisane do kodu użytkownika sekund Zamiast XX wpisz kod użytkownika, który chcesz usunąć. Aby usunąć wszystkie kody użytkowników, Strona 10 z 11

11 Blokada klawiatury 51 # 53 1 # 53 0 # zamiast XX wpisz 00. Nieaktywna/aktywna 1 = Blokada klawiatury włącza się po 5- krotnym wpisaniu błędnego kodu 0 = Blokada klawiatury włącza się po wpisaniu 20 błędnych znaków pod rząd Hasło AUX 40 KOD # Należy zaprogramować Ustawienie timera AUX OUT 58 TTT # 30 = sekundy Tryb aktywacji AUX OUT 57 C # 7 = umożliwia uruchamianie styków przekaźnika AUX OUT za pomocą przypisanego hasła Tryb aktywacji wyjścia alarmu 55 C # 3 = umożliwia jednoczesne użycie trybów 1 i Dane techniczne Zasilanie Pobór prądu: Styki przekaźnika: Wyjście alarmu: V/AC lub V/DC maks. 200 ma Lock Out (blokada): maks. 24 V, 3 A Aux Out: maks. 24 V, 3 A 12 V/DC, 500 ma (W razie alarmu połączenie AL- OUT przełącza się do uziemienia.) Rodzaj ochrony: IP 65 Wymiary: ok. 154 mm (wys.) x 44 mm (szer.) x 23 mm (głęb.) Masa: 280 g Strona 11 z 11

Blokada Nr produktu

Blokada Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada Nr produktu 751402 Strona 1 z 6 1. Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt spełnia stosowne normy europejskie i danego kraju. Prosimy użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65

Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000396430 Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65 Strona 1 z 11 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten jest zgodny z wymogami krajowymi

Bardziej szczegółowo

Zamek szyfrowy dotykowy UP

Zamek szyfrowy dotykowy UP Instrukcja użytkowania Zamek szyfrowy dotykowy UP Nr zam. 751905 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 3. symboli...4 4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah *

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * Numer produktu: 868732 Zastosowanie Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako mobilne źródło światła. Jako źródło światła używana

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie INSTRUKCJA OBSŁUGI System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie Nr produktu 751976 Strona 1 z 12 1. Uwagi dotyczące baterii Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Spis treści. Zawartość opakowania 2. Opis 3. Funkcje 4. Montaż 5. Okablowanie 2 6. Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m Numer produktu: 646477 Zastosowanie Ten radiowy przełącznik naścienny może być używany do programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 855207 Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED Strona 1 z 5 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi Przeznaczenie produktu Zegar kwarcowy

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu Conrad, sufitowy, 360, zasięg 6 m, 5 s 8 min, lx, 300 W, biały

Czujnik ruchu Conrad, sufitowy, 360, zasięg 6 m, 5 s 8 min, lx, 300 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu Conrad, sufitowy, 360, zasięg 6 m, 5 s 8 min, 3 2000 lx, 300 W, biały Nr produktu 610709 Strona 1 z 7 Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Czujnik ruchu PIR wbudowany

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Blokada cyfrowa Nr produktu

Blokada cyfrowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada cyfrowa Nr produktu 000751781 Strona 1 z 13 Wstęp Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup tej blokady. Kupując ten system, nabyliście Państwo produkt najlepszej jakości technologicznej.

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R S t r o n a 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R INFORMACJE OGÓLNE Kontroler Z-5R jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny kontroler

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand W2/W2A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Instrukcja Obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis i funkcje. Opis W2 / W2A to czytnik kart z kontrolerem dostępu z interfejsem

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802 Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zmiana strefy 2 na dzwonek drzwiowy

Zmiana strefy 2 na dzwonek drzwiowy Zmiana strefy 2 na dzwonek drzwiowy (Jeżeli nie ma potrzeby obsługiwania drugich drzwi, strefa 2 może być ustawiona jako dzwonek. Dzwonek drzwiowy powinien zostać przyłączony do COM2 i NO2. Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120, EL-120S EL-350, EL-350S, EL-350WS EL-600SL, EL-600TSL EL-600DSL, EL-600WS EL-800SL, EL-800BSL, EL-800TSL EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200BSL,

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa SOLAR Basic Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 1 Spis treści Ogólne wskazówki... 3 Przegląd funkcji i opis... 3 1. Otwieranie/zamykanie... 5 2. Zmiana kodu... 7

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny ZAMKI SZYFROWE www.rozam.pl www.zamkiszyfrowe.lap.pl 1 ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne 55 kodów. Elektroniczny Zamek Szyfrowy RSL-2000F-VP został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605..

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605.. Instrukcja obsługi Klawiatura do wpisywania kodów 605.. Spis treści Opis urządzenia... 4 Widok urządzenia... 5 Zakresy stosowania... 6 Obsługa... 8 Sygnały potwierdzania... 10 Przebieg uruchamiania...

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KRAKÓW 2002 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Sygnalizacja... 3 3. Definiowanie kart... 3 3.1. Karty Master... 3 3.2. Przywrócenie ustawień

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ABLOY EL580 i EL582. Zamki Elektryczne. Instrukcja Montażu. ASSA ABLOY Poland

ABLOY EL580 i EL582. Zamki Elektryczne. Instrukcja Montażu. ASSA ABLOY Poland Zamki Elektryczne ABLOY EL580 i EL582 Instrukcja Montażu Strona1 Wymiary EL580, EL582 Strona2 Parametry Techniczne EL580, EL582 Napięcie zasilania: Pobór prądu: 12(-10%) 24(+15%) V DC Stabilizowane 0,12

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania Komponenty bezpieczeństwa Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do m Rozdzielczość lub mm Możliwość programowania Funkcja Kurtyny GuardShield spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Mod. 1156 ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz)

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz) Model 5600 3in1 Instrukcja Obsługi (Odcisk palca & Kod & Klucz) ADEL www.adellock.pl Dziękujemy za zakup naszego produktu Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem zamka Model produktu: 5600

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 751559 Wersja 01/09. www.conrad.pl. Strona 1 z 7

Czujnik ruchu INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 751559 Wersja 01/09. www.conrad.pl. Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu Nr produktu 751559 Wersja 01/09 Strona 1 z 7 Użycie zgodne z przeznaczeniem Czujnik PIR sterowany mikroprocesorowo wyposażono w Dual Pyro. Do budowy czujnika PIR użyto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo