Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65 Nr produktu Strona 1 z 11

2 Informacja prawna Instrukcja została wydana przez Sygonix GmbH, Nordring 98a, Nürnberg ( Wszelkie prawa, obejmujące tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukcja w jakikolwiek sposób, np. kopiowanie, sporządzanie mikrofilmu lub zapisywanie w systemach elektronicznego przetwarzania danych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Przedruk, również częściowy, jest zabroniony. Niniejsza instrukcja obsługi odzwierciedla stan techniczny w chwili druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w technologii i wyposażeniu. Copyright 2011 by Sygonix GmbH. Spis treści 1. Wstęp Przeznaczenie Symbole Instrukcja bezpieczeństwa Objaśnienie kontrolek LED... 4 Sygnały wzrokowe i dźwiękowe kontrolek Instalacja i podłączenie... 5 a) Instalacja... 5 b) Połączenie... 6 c) Przykład połączeń Tryb programowania... 7 a) Fabryczny kod główny... 7 b) Wejście w tryb programowania... 8 c) Zmiana kodu głównego... 8 d) Zmiana lub tworzenie kodów użytkowników... 8 e) Usuwanie kodów użytkownika... 8 f) Ustawianie czasu włączenia blokady (ustawienie fabryczne = 05)... 8 g) Blokada klawiatury (ustawienie fabryczne = blokada klawiatury wyłączona)... 8 h) Ustawianie kodu aktywacji AUX- OUT... 9 i) Określ czas trwania aktywacji AUX- OUT (ustawienie fabryczne = 30 sekund)... 9 j) Ustawianie trybu uruchomienia AUX OUT... 9 k) Ustawianie trybu uruchomienia AL- OUT Przywracanie ustawień fabrycznych (RESET) Skrócony przewodnik programowanie Dane techniczne Wstęp Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt jest zgodny z właściwymi przepisami krajowymi i europejskimi. W celu zachowania tego stanu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi jako użytkownik końcowy musisz przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi! Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i obchodzenia się z produktem. Pamiętaj o tym, przekazując go osobom trzecim! W związku z tym zachowaj instrukcję, by móc się do niej odwołać w przyszłości! Strona 2 z 11

3 Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kontakt: Numer telefonu: * * (0,14 /min z sieci stacjonarnej w Niemczech, maksymalnie 0,42 /min z sieci komórkowej. Ceny połączeń z innych krajów mogą się różnić.) Adres e- mail: Strona internetowa: Przed pierwszym podłączeniem lub uruchomieniem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Zawiera ona nie tylko opis prawidłowego sposobu obsługi, ale także pomocne informacje dotyczące korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia. 2. Przeznaczenie Zamek kodowy jest przeznaczony do zabezpieczania drzwi przed nieupoważnionym wstępem (np. w biurze, obszarach lobby itp.). Do urządzenia można przypisać maksymalnie 99 użytkowników z różnymi kodami. Przyciski na panelu są podświetlane. Urządzenie nadaje się do podłączenia elektronicznego mechanizmu otwierającego drzwi, a także sygnalizatorów wzrokowych lub dźwiękowych (pamiętaj o maksymalnym obciążeniu wyjścia lub styków przekaźnika zob. punkt Dane techniczne na końcu instrukcji obsługi). Zwróć uwagę na szczegółowy opis połączeń w rozdziale 6. Instalacja i podłączenie Urządzenie jest zasilane napięciem V AC/DC. Zamek kodowy posiada stopień ochrony IP65 i nadaje się do montażu i obsługi w niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych. Użytek niezgodny z wyżej opisanym przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie produktu i dodatkowe ryzyka, jak zwarcie, pożar, porażenie elektryczne itp. Żadnego elementu nie należy modyfikować ani zmieniać. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa! 3. Symbole Ten symbol błyskawicy oznacza zagrożenie dla zdrowia, np. porażenie prądem. Ten symbol oznacza szczególne zagrożenia związane z obchodzeniem się z urządzeniem, jego funkcjonowaniem i obsługą. Ten symbol strzałki oznacza szczególne informacje i porady dotyczące użytkowania. 4. Instrukcja bezpieczeństwa W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi gwarancja traci ważność. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe szkody! Nie ponosimy też odpowiedzialności za szkody majątkowe ani osobowe spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja traci ważność. Strona 3 z 11

4 Produktu nie można modyfikować ani zmieniać, ponieważ powoduje to utratę nie tylko zatwierdzenia CE, ale także gwarancji. Nie poddawaj części układu działaniu skrajnych temperatur, bezpośrednich promieni słonecznych, wilgoci, silnych wibracji ani dużych sił mechanicznych. Mogą one spowodować błąd w działaniu lub usterkę. Produkt nie jest zabawką i należy go udostępniać dzieciom do zabawy. Nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru. Folia / torby foliowe itp. mogą być niebezpieczne dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia. Jeżeli podejrzewasz, że niemożliwa jest dalsza bezpieczna obsługa urządzenia, natychmiast je odłącz i zabezpiecz przed przypadkowym użyciem. Należy podejrzewać niebezpieczeństwo, jeżeli: - urządzenie posiada widoczne uszkodzenia - urządzenie nie działa - urządzenie przechowywano w nieodpowiednich warunkach - podczas transportu powstało silne uszkodzenie. W instytucjach komercyjnych należy przestrzegać przepisów towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawcy dotyczących zapobiegania wypadkom w zakresie systemów elektrycznych i materiałów roboczych. Zamka kodowego możesz używać na zewnątrz (IP65). Konserwacji, poprawek i napraw może dokonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec lub warsztat specjalistyczny. Jeżeli używasz urządzenia w połączeniu w innymi urządzeniami, np. elektrycznym mechanizmem otwierającym drzwi, koniecznie przestrzegaj instrukcji obsługi i bezpieczeństwa podłączonego produktu. W razie pytań, na które nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszą firmą (dane kontaktowe w rozdziale 1) lub innym specjalistą. 5. Objaśnienie kontrolek LED A) Czerwona/pomarańczowa dioda LED Świeci na czerwono, gdy zamek kodowy działa. Świeci na pomarańczowo, gdy zamek kodowy jest w trybie programowania. B) Zielona dioda LED Świeci na zielono po wpisaniu prawidłowego hasła użytkownika. Miga na zielono jako przypomnienie o zamku kodowym (drzwi są otwarte dłużej niż ustawienie timera styków przekaźnika blokady LOCK OUT ). C) Żółta dioda LED Świeci na żółto, gdy styki przekaźnika AUX OUT są włączone. Strona 4 z 11

5 Sygnały wzrokowe i dźwiękowe kontrolek Status Alarm dźwiękowy Dioda czerwona/pomarańczowa (A) Dioda zielona (B) Dioda żółta (C) Uruchomienie 3 x dźwięk sygnału (krótka przerwa) świeci na czerwono W czasie działania świeci na czerwono Wejście w tryb programowania 3 x dźwięk sygnału (długa przerwa) świeci na pomarańczowo W trybie programowania świeci na pomarańczowo Prawidłowe hasło użytkownika świeci na zielono Miga na zielono jako przypomnienie o zamku kodowym (drzwi są otwarte dłużej niż ustawienie timera styków przekaźnika blokady LOCK OUT ). Zielona dioda LED miga także, jeżeli przewód połączeniowy REED (kontaktronu) nie został zmostkowany połączeniem COM(- ) lub nie podłączono żadnego styku magnetycznego. miga Prawidłowe hasło AUX świeci 6. Instalacja i podłączenie a) Instalacja Zamka kodowego możesz używać na zewnątrz (IP65). Przewodów połączeniowych nie możesz wyginać ani zgniatać. Może to spowodować nieprawidłowe działanie, zwarcia i awarie urządzenia. Zamek kodowy jest przeznaczony do montażu ściennego na pionowej ścianie. Upewnij się, że kable i przewody nie są uszkodzone podczas wiercenia lub przytwierdzania. Aby prawidłowo zamontować i zainstalować urządzenie, wykonaj następujące czynności: Zdejmij tylną płytę montażową. W tym celu odkręć śrubę mocującą znajdującą się na dole obudowy (narzędzia dołączone do zestawu). W płycie montażowej znajduje się 6 otworów montażowych. Otwór na kable połączeniowe zamka kodowego znajduje się na środku. Strona 5 z 11

6 Umieść płytę montażową w wybranym miejscu i zaznacz otwory montażowe (np. ołówkiem zalecamy 2 4 otwory montażowe plus jeden otwór na kable). Wywierć otwory montażowe. Przymocuj płytę montażową w wybranym miejscu za pomocą odpowiedniego materiału montażowego. Przeprowadź kabel połączeniowy przez otwór w płycie montażowej i ścianie do wewnątrz. Następnie przymocuj zamek kodowy na płycie montażowej, ponownie przykręcając śruby mocujące wykręcone wcześniej. b) Połączenie Kolor przewodu połączeniowego Pomarańczowy Jasnoniebieski Różowy Nazwa połączenia NO (AUX OUT) COM (AUX OUT) NC (AUX OUT) Opis Połączenia AUX OUT (kolor pomarańczowy/jasnoniebieski/ różowy) to zestyki przełączne przekaźnika (NO zwierny / COM / NC rozwierny) do podłączenia obciążenia z systemu zabezpieczeń (np. za ich pomocą można sterować dzwonkiem). Maks. podłączone obciążenie: 24 V/3 A. Brązowy REED Jest to wejście NC (zestyk rozwierny), które działa wraz z ekranowaniem (czarny przewód połączeniowy; COM(- )). Zamek kodowy może używać magnetycznego przełącznika drzwi NC do wykrywania pozycji drzwi. Jeżeli nie podłączasz przełącznika drzwi, zawsze zmostkuj ten przewód połączeniowy za pomocą przewodu COM(- ) (koloru czarnego). Zielony + niebieski Biały + czarny Żółty + czarny Ekranowanie (czarny) COM (- ) COM (- ) Działa (razem) z połączeniami PB i REED. Zob. także przykład połączeń w tej instrukcji. Punkt odniesienia do uziemienia dla całego układu. Zielony PB Połączenie do przycisku otwierania drzwi (NO zestyk zwierny). Przycisku otwierania drzwi można użyć do uruchomienia podłączonego elektrycznego mechanizmu otwierającego drzwi. Zob. także przykłady połączeń w tej instrukcji. Fioletowy AL OUT (- ) W razie alarmu to połączenie przełącza się do uziemienia. Do tego połączenia możesz podłączyć alarm wzrokowy lub dźwiękowy (maks. podłączone obciążenie: 12 V/DC, 500 ma). Zob. także przykłady połączeń w tej instrukcji. Czerwony Czarny 12 V/24 V (+) 12 V/24 V (- ) Połączenie zasilania V AC/DC. Jeżeli zasilanie jest podłączone, do tego połączenia musi być podłączony potencjał dodatni. Połączenie zasilania V AC/DC. Jeżeli zasilanie jest podłączone, do tego połączenia musi być podłączony potencjał ujemny. Strona 6 z 11

7 Szary Żółty Niebieski NO (blokada) COM (blokada) NC (blokada) Dostępny jest NO (zestyk zwierny) oraz NC (zestyk rozwierny). Te wyjścia przekaźnika są zwykle używane do podłączania mechanizmu otwierającego drzwi. Jeżeli używasz mechanizmu zamkniętego w przypadku braku zasilania, wykorzystaj wyjście NO. Jeżeli używasz mechanizmu otwartego w przypadku braku zasilania, wykorzystaj wyjście NC (maks. obciążenie styku przekaźnika: 24 V/3 A). Wyjście przekaźnika można zaprogramować na początek/koniec przełączania lub w trybie timera (od 1 do 999 sekund). Biały Reset Jeżeli podłączysz to połączenie do połączenia COM(- ), zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia wykonane dotychczas zostaną utracone. c) Przykład połączeń Pomarańczowy Jasnoniebieski Różowy Brązowy Zielony + czarny Magnetyczny czujnik drzwi Biały + czarny Żółty + czarny Zielony Przycisk zwalniający drzwi Fioletowy Czerwony Czarny Zasilanie Szary Żółty Zasilanie Niebieski Zamek zamknięty w przypadku braku zasilania (NO) Biały Przywracanie systemu Zasilanie + Ekranowanie Zasilanie + Uziemienie Zamek otwarty w przypadku braku zasilania (NC) 7. Tryb programowania Przed wejściem w tryb programowania: - Sprawdź, czy połączenie REED jest zmostkowane za pomocą połączenia COM(- ), jeżeli nie jest podłączony żaden czujnik magnetyczny. - Ponadto sprawdź, czy styk sabotażowy z tyłu zamka kodowego jest wciśnięty. a) Fabryczny kod główny Ze względów bezpieczeństwa nie przekazuj kodu głównego osobom trzecim, gdyż umożliwia on programowanie i usuwanie uprawnień. Kod główny ustawiony fabrycznie to Strona 7 z 11

8 b) Wejście w tryb programowania Aby wejść w tryb programowania, wpisz dwukrotnie kod główny. Przykład: Jeżeli wpiszesz go poprawnie, kontrolka (A) zacznie migać na pomarańczowo. Jest to oznaka, że zamek kodowy znajduje się w trybie programowania. Wszystkie poniższe czynności związane z programowanie odbywają się, gdy zamek kodowy jest w trybie programowania. c) Zmiana kodu głównego Aby zmienić kod główny, wpisz następującą kombinację: 00 KOD # KOD = nowy kod główny (4 8 cyfr) Pamiętaj, że kod główny i kody użytkowników muszą mieć tę samą liczbę znaków. Jeżeli ustawisz 4- cyfrowy kod główny, wszystkie kody użytkowników muszą zawierać 4 cyfry. d) Zmiana lub tworzenie kodów użytkowników Aby utworzyć lub zmienić kod użytkownika, wpisz następującą kombinację: XX UŻYTKOWNIK # XX = pozycja w pamięci UŻYTKOWNIK = kod użytkownika (4 8 cyfr) 6XX UŻYTKOWNIK # XX = pozycja w pamięci UŻYTKOWNIK = kod użytkownika (4 8 cyfr) Pamiętaj, że kod główny i kody użytkowników muszą mieć tę samą liczbę znaków. Jeżeli ustawisz 4- cyfrowy kod główny, wszystkie kody użytkowników muszą zawierać 4 cyfry. e) Usuwanie kodów użytkownika Aby usunąć kod użytkownika, wpisz następującą kombinację: 50 XX # XX = pozycja w pamięci Aby usunąć wszystkie kody użytkowników, zamiast numeru pozycji w pamięci wpisz 00. f) Ustawianie czasu włączenia blokady (ustawienie fabryczne = 05) Możesz określić czas włączenia styków przekaźnika blokady. Jeżeli ustawisz 00, styki przekaźnika pozostaną aktywne aż do ponownego wpisania kodu użytkownika. Aby ustawić czas włączenia, wpisz następującą kombinację: 20 TT # TT = sekund TT = 00 (blokada pozostanie aktywna aż do ponownego wpisania kodu użytkownika) g) Blokada klawiatury (ustawienie fabryczne = blokada klawiatury wyłączona) Jeżeli blokada klawiatury jest włączona, zamek kodowy automatycznie blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund po 5- krotnym nieprawidłowym wpisaniu hasła użytkownika lub kodu głównego lub wpisaniu 20 nieprawidłowych znaków pod rząd. Strona 8 z 11

9 Aby uaktywnić lub wyłączyć ogólną automatyczną blokadę klawiatury, wpisz następującą kombinację: 51 # Aby aktywować automatyczną blokadę klawiatury po wpisaniu 5 błędnych kodów, wpisz następującą kombinację: 53 1 # Aby włączyć automatyczną blokadę klawiatury po wpisaniu 20 nieprawidłowych znaków pod rząd, wpisz następującą kombinację: 53 0 # h) Ustawianie kodu aktywacji AUX- OUT Aby móc aktywować styki przekaźnika AUX OUT, najpierw ustaw kod aktywacyjny. Kod aktywacyjny AUX- OUT nie jest zaprogramowany fabrycznie. Aby ustawić kod aktywacyjny AUX OUT, wpisz następującą kombinację: 40 KOD # KOD = kod aktywacyjny (4 8 cyfr) i) Określ czas trwania aktywacji AUX- OUT (ustawienie fabryczne = 30 sekund) Aby ustawić czas aktywacji po prawidłowym ustawieniu kodu aktywacyjnego, wpisz następującą kombinację: 58 TTT # TTT = (sekund) TTT = 000 (blokada pozostanie aktywna aż do ponownego wpisania kodu aktywacyjnego) j) Ustawianie trybu uruchomienia AUX OUT Ustawienie fabryczne = styki przekaźnika AUX OUT zostały aktywowane za pomocą kodu aktywacyjnego. Możesz aktywować styki przekaźnika na różne sposoby. W tym celu zamek kodowy posiada wygodne opcje do ustalenia trybu aktywacji. Aby ustawić wybrany tryb aktywacji, wpisz następującą kombinację: 57 C # C w tym przypadku oznacza wybrany rodzaj trybu Objaśnienie różnych trybów: C = 0 brak działania C = 1 aktywuje monitoring drzwi poprzez AUX OUT C = 2 aktywuje styki przekaźnika AUX OUT uruchamiające się po każdym poprawnym wpisaniu kodu C = 3 umożliwia aktywację styków przekaźnika AUX OUT przycisku podłączonego do PB C = 4 aktywuje styki przekaźnika AUX OUT uruchamiające się poprzez styk sabotażowy C = 5 aktywuje monitoring drzwi po wymuszonym otwarciu (wyjaśnienie poniżej) C = 6 aktywuje uruchamianie styków przekaźnika AUX OUT po aktywacji styków przekaźnika blokady C = 7 aktywuje styki przekaźnika AUX OUT uruchamiające się poprzez ustawiony kod aktywacyjny Strona 9 z 11

10 Wyjaśnienie: Alarm wymuszonego otwarcia (alarm po wymuszonym otwarciu drzwi) Zamek kodowy włączy alarm wymuszonego otwarcia, gdy ktoś spróbuje otworzyć drzwi bez wpisania poprawnego kodu. Funkcję można ustawić w trybie programowania za pomocą 57 5 #. W trybach aktywacji 1 5 czas aktywacji AUX OUT musi wynosić 1 sekundę, a # nie może być ustawione (zob. rozdział Ustawianie czasu aktywacji AUX- OUT ). k) Ustawianie trybu uruchomienia AL- OUT Możesz aktywować wyjście alarmu na różne sposoby. W tym celu zamek kodowy posiada wygodne opcje do ustalenia trybu aktywacji. Aby ustawić wybrany tryb aktywacji, wpisz następującą kombinację: 55 C C w tym przypadku oznacza wybrany rodzaj trybu. Objaśnienie różnych trybów: C = 0 brak działania C = 1 aktywuje uruchamianie wyjścia alarmu w połączeniu z poszerzonym monitoringiem drzwi C = 2 aktywuje uruchamianie wyjścia alarmu poprzez styk sabotażowy C = 3 umożliwia jednoczesne użycie trybów 1 i 2 8. Przywracanie ustawień fabrycznych (RESET) Odłącz zamek kodowy od zasilania. Podłącz biały przewód połączeniowy RESET z czarnym COM(- ) (ekranowanie). Ponownie podłącz zasilanie. Usłyszysz wewnętrzny sygnał. Odłącz biały przewód połączeniowy RESET od czarnego COM(- ) (ekranowanie). Wewnętrzny sygnał się wyłączy. Wszystkie ustawienia systemowe i kody zostały przywrócone do ustawień fabrycznych. 9. Skrócony przewodnik programowanie Funkcja Kombinacje wpisów (w trybie programowania) Ustawianie nowego kodu głównego Zmiana lub tworzenie kodów użytkowników Czas aktywacji styków przekaźnika blokady Usuwanie kodu użytkownika Uwagi 00 KOD # Kod główny ustawiony fabrycznie to XX KOD # lub 6YY KOD # 20 TT # 50 XX # XX = miejsce zapisu kod = nowy kod użytkownika (4 8 cyfr) YY = miejsce zapisu Fabrycznie tylko miejsce zapisu 01 jest przypisane do kodu użytkownika sekund Zamiast XX wpisz kod użytkownika, który chcesz usunąć. Aby usunąć wszystkie kody użytkowników, Strona 10 z 11

11 Blokada klawiatury 51 # 53 1 # 53 0 # zamiast XX wpisz 00. Nieaktywna/aktywna 1 = Blokada klawiatury włącza się po 5- krotnym wpisaniu błędnego kodu 0 = Blokada klawiatury włącza się po wpisaniu 20 błędnych znaków pod rząd Hasło AUX 40 KOD # Należy zaprogramować Ustawienie timera AUX OUT 58 TTT # 30 = sekundy Tryb aktywacji AUX OUT 57 C # 7 = umożliwia uruchamianie styków przekaźnika AUX OUT za pomocą przypisanego hasła Tryb aktywacji wyjścia alarmu 55 C # 3 = umożliwia jednoczesne użycie trybów 1 i Dane techniczne Zasilanie Pobór prądu: Styki przekaźnika: Wyjście alarmu: V/AC lub V/DC maks. 200 ma Lock Out (blokada): maks. 24 V, 3 A Aux Out: maks. 24 V, 3 A 12 V/DC, 500 ma (W razie alarmu połączenie AL- OUT przełącza się do uziemienia.) Rodzaj ochrony: IP 65 Wymiary: ok. 154 mm (wys.) x 44 mm (szer.) x 23 mm (głęb.) Masa: 280 g Strona 11 z 11

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie INSTRUKCJA OBSŁUGI System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie Nr produktu 751976 Strona 1 z 12 1. Uwagi dotyczące baterii Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu Conrad, sufitowy, 360, zasięg 6 m, 5 s 8 min, lx, 300 W, biały

Czujnik ruchu Conrad, sufitowy, 360, zasięg 6 m, 5 s 8 min, lx, 300 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu Conrad, sufitowy, 360, zasięg 6 m, 5 s 8 min, 3 2000 lx, 300 W, biały Nr produktu 610709 Strona 1 z 7 Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Czujnik ruchu PIR wbudowany

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802 Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand W2/W2A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Instrukcja Obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis i funkcje. Opis W2 / W2A to czytnik kart z kontrolerem dostępu z interfejsem

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605..

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605.. Instrukcja obsługi Klawiatura do wpisywania kodów 605.. Spis treści Opis urządzenia... 4 Widok urządzenia... 5 Zakresy stosowania... 6 Obsługa... 8 Sygnały potwierdzania... 10 Przebieg uruchamiania...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KRAKÓW 2002 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Sygnalizacja... 3 3. Definiowanie kart... 3 3.1. Karty Master... 3 3.2. Przywrócenie ustawień

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 751559 Wersja 01/09. www.conrad.pl. Strona 1 z 7

Czujnik ruchu INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 751559 Wersja 01/09. www.conrad.pl. Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu Nr produktu 751559 Wersja 01/09 Strona 1 z 7 Użycie zgodne z przeznaczeniem Czujnik PIR sterowany mikroprocesorowo wyposażono w Dual Pyro. Do budowy czujnika PIR użyto

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja montażu i programowania Przed podłączenie i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny kontroler dostępu

Autonomiczny kontroler dostępu Autonomiczny kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i specyfikacja. Opis: stouch W-w / stouch W-s / skey W-w / skey W-s to autonomiczny kontroler dostępu z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AC-01B4 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH

AC-01B4 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH AC-1B4 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 3 2. BUDOWA ZAMKA... 4 3. INSTALACJA ZAMKA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY 1. Opis elementów sejfu Be-Tech Harmony * baterie nie są elementem dostarczanym wraz z sejfem przez dostawcę 2. Montaż sejfu Be-Tech Harmony a. Zdejmij

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota:

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota: Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 5025/ZK-RF

Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 5025/ZK-RF Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 5025/ZK-RF Wersja I, 22.09.2015 ZAMEK KODOWY NR REF. 5025/ZK-RF INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE / BUDOWA / PROGRAMOWANIE ZAMEK KODOWY NR REF. 5025/ZK-RF BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1

Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1 Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel. (22)

Bardziej szczegółowo

F007 Kontroler dostępu z czytnikiem linii papilarnych

F007 Kontroler dostępu z czytnikiem linii papilarnych F007 Kontroler dostępu z czytnikiem linii papilarnych Spis treści PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU...4 WYJŚCIE STERUJĄCE...4 INSTRUKCJA MONTAŻU...4 WIDOK PŁYTKI DRUKOWANEJ...5

Bardziej szczegółowo

Tester ciągłości przewodów Extech CT20

Tester ciągłości przewodów Extech CT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester ciągłości przewodów Extech CT20 Nr produktu 101157 Strona 1 z 5 Wstęp Gratulujemy zakupu testera ciągłości przewodów Extech CT20. CT20 umożliwia użytkownikowi szybką identyfikację

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc.

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Woltomierz samochodowy Equus Instrukcja obsługi Nr produktu: 842060 Produkt ten spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. Przeznaczenie Woltomierz przeznaczony jest do wyświetlania na pokładzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE PPL OilStar TankGuard jest zaprojektowany do ochrony zbiorników olejowych przed zbyt wysokim poziomem cieczy (więcej jak 95% objętości lub 200mm od górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA PARAMETRÓW G914 do współpracy ze sterownikami G201, G202, G207 Wersja programu 00 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

AX-MS6811 Instrukcja obsługi

AX-MS6811 Instrukcja obsługi AX-MS6811 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cechy... 3 3. Opis narzędzia... 3 4. Obsługa błędów... 3 5. Obsługa... 5 6. Wymiana baterii... 6 7. Specyfikacje... 6 2 1. Wstęp Tester kabli sieciowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo