Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora Rozprzestrzenianie się infekcji w sieciach złożonych Praca dotyczy nowego spojrzenia na zagadnienie infekcji w systemach komputerowych w kontekście sieci złożonych i procesów o charakterze nieekstensywnym. Praca musi zawierać część teoretyczną i praktyczną. Analiza fraktalna, jako narzędzie określenia priorytetu transmisji pakietów Praca dotyczy nowego spojrzenia na zagadnienie w kontekście sieci złożonych i procesów o charakterze nieekstensywnym. Praca musi zawierać część teoretyczną i praktyczną. Przeszukiwanie w sieciach małych światów i systemach złożonych Praca dotyczy nowego spojrzenia na zagadnienie w kontekście sieci złożonych i procesów o charakterze nieekstensywnym. Praca musi zawierać część teoretyczną i praktyczną. Routing samo-adaptacyjny w sieciach komputerowych Praca dotyczy nowego spojrzenia na zagadnienie w kontekście sieci złożonych i procesów o charakterze nieekstensywnym. Praca musi zawierać część teoretyczną i praktyczną. Samoorganizacja i samo-adaptacja Ethernetu Praca dotyczy nowego spojrzenia na zagadnienie w kontekście sieci złożonych i procesów o charakterze nieekstensywnym. Praca musi zawierać część teoretyczną i praktyczną. Komunikacja w bezprzewodowych sieciach sensorowych Celem pracy jest omówienie standardów komunikacyjnych w sieciach sensorowych oraz opracowanie i praktyczna realizacja modeli symulacyjnych w środowisku OMNET++. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Oracle Business Intelligence jako analityczny system wspomagania decyzji Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, m.in. zastosowanie narzędzi BI do zarządzania procesami biznesowymi i strategią firmy, zarządzania informacjami strategicznymi, hurtownie danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Symbol kierunku i specjalności

2 8. dr inż. Paweł Dymora 9. dr inż. Paweł Dymora 10. dr inż. Paweł Dymora 11. dr inż. Paweł Dymora Microsoft SQL Server implementacja OLAP Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, zastosowanie narzędzi BI, hurtownie danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Oracle Spatial Map Builder Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spacial 11g, właściwości danych przestrzennych i geograficznych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji do wizualizacji tych danych w oparciu o środowisko Map Builder i SQLDeveloper z rozszerzeniami. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. System akwizycji i przetwarzania danych w bezprzewodowej sieci sensorowej Celem pracy jest praktyczne realizacja niewielkiej sieci sensorowej (ok. 4 sensory) w oparciu o układy rodziny Atmel AVR oraz analiza efektywności komunikacji w procesie samoadaptacji sieci i synchronizacji danych. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Porównanie technologii komunikacji bezprzewodowej w kontekście niezawodności sieci sensorowych Celem pracy jest omówienie istniejących technologii komunikacji w bezprzewodowych sieciach sensorowych oraz opracowanie i praktyczna realizacja ich symulacji w OMNeT++ lub OPNET wraz z analizą porównawczą i statystyczną zebranych wyników. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. 12. dr inż. Paweł Dymora Używanie języka Python z Oracle 11g. Celem pracy jest omówienie języka Python pod kątem tworzenia procedur i funkcji bazodanowych w środowisku Oracle 11g. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów/aplikacja. 13. dr inż. Dominik Strzałka Modelowanie poziomu zużycia pamięci podręcznej w systemie operacyjnym Windows W pracy należy wykonać opis teoretyczny oraz wykonać serię eksperymentów pokazujących, jak zmienia się ilość używanej w systemie Windows pamięci podręcznej. Należy także wykonać analizy statystyczne uwzględniające podejście oparte o statystykę nieekstensywną. Pracę należy przygotować tak, aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access.

3 14. dr inż. Dominik Strzałka 15. dr inż. Dominik Strzałka 16. dr inż. Mariusz Nycz 17. dr inż. Mariusz Nycz 18. dr inż. Mariusz Nycz 19. dr inż. Mariusz Nycz 20. dr inż. Marek Bolanowski Analiza algorytmu wież Hanoi w ujęciu gęstości widmowej mocy W pracy należy przeanalizować zachowanie użytkowników rozwiązujących problem wież Hanoi poprzez zebranie danych statystycznych dotyczących liczby krążków nanizanych na paliki. Dla danych należy wyznaczyć gęstość widmowa mocy i pokazać, w jaki sposób zmienia się widmo w zależności od liczby krążków oraz uczenia się przez użytkowników zasady działania algorytmu. Pracę należy przygotować tak, aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access. Użycie prawa Benforda w analizie oszust wyborczych W pracy należy przygotować kompleksowe opracowanie dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów użycia prawa Benfoda w analizie oszustw wyborczych. Należy przeanalizować dotychczasowe podejścia prezentowane w literaturze, przygotować własną propozycję podejścia do tego problemu oraz przedstawić przykładową analizę dla polskich danych wyborczych. Pracę należy przygotować tak, aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access. Bezpieczeństwo protokołów sieciowych na przykładzie TCP/IP. Celem pracy jest dokonanie analizy porównawczej wybranych systemów bezpieczeństwa na poziomie IP. W pracy należy zaimplementować w środowisku wirtualnym wybrane rozwiązania oraz przeprowadzić symulacje wydajnościowe. Metody dostępu do medium w sieciach bezprzewodowych. W pracy należy przenalizować metody dostępu do medium stosowane w współczesnych sieciach komputerowych wraz z analizą wydajnościową. Koncepcja systemu prognozowania lokalnych zagrożeń środowiskowych. Celem pracy jest opracowanie koncepcji systemu prognozowania lokalnych zagrożeń środowiskowych. W pracy należy przedstawić koncepcje informowania oraz wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem sieci sensorowych oraz sieci neuronowych. Monitorowanie zagrożeń środowiskowych w oparciu o sieci neuronowe. Celem pracy jest opracowanie architektury systemu monitorującego zagrożenia środowiskowe. W pracy należy przedstawić system oparty na bezprzewodowej transmisji danych. Metody i środki implementacji kontrolerów SDN w środowisku złożonych sieci komputerowych. W pracy należy dokonać analizy możliwości zastosowań arbitra w postaci kontrolera SDN w sieciach komputerowych, dokonać implementacji w środowisku testowym wybranego rozwiązania oraz opracować metody jego wykorzystania do sterowania przepływami w sieci komputerowej.

4 21. dr inż. Marek Bolanowski 22. dr inż. Marek Bolanowski 23. dr inż. Marek Bolanowski 24. dr inż. Marek Bolanowski 25. dr inż. Jerzy Nazarko 26. dr inż. Jerzy Nazarko 27. dr inż. Jerzy Nazarko Wirtualizacja środowiska sieciowo serwerowego z wykorzystaniem pakietu OpenStack. W pracy przeanalizować możliwości integracji systemu OpenStack ze współcześnie wykorzystywanymi systemami operacyjnymi w heterogenicznym środowisku sieciowym oraz przeanalizować możliwości jego wykorzystania. Protokół LACP i jego wykorzystanie w detekcji zagrożeń sieciowych. Praca będzie się skupiać na wykorzystaniu właściwości statystycznych protokołu LACP do detekcji zagrożeń w środowisku wysokoprzepustowych sieci rdzeniowych. W pracy należy zbudować stanowisko testowe, zaimplementować protokół LACP, oraz mechanizm detekcji ataków bazujący na sygnaturach statystycznych. Detekcja zagrożeń może być również realizowana z wykorzystaniem ogólnodostępnych aplikacji (np. SNORT) Metody i środki sterowania urządzeniami sieciowymi z wykorzystaniem skryptów shell oraz architektury REST. W pracy należy opracować zestaw skryptów shell i sprawdzić możliwości ich wykorzystania do sterowania urządzeniem sieciowym. Należy również przeanalizować możliwości wykorzystania architektury Representational State Transfer API. Metody i środki komunikacji w sieciach smart GRID. W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane mechanizmy komunikacji stosowane w sieciach Smart GRID. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość enkapsulowania ramek Ethernet oraz możliwość implementacji mechanizmów podwyższających niezawodność transmisji takich jak: VRRP, LACP, itp. Maszyna wirtualna Oracle VM VirtualBox w dydaktyce systemów teleinformatycznych Opracować program cyklu ćwiczeń laboratoryjnych kursu podstawowych zagadnień z systemów teleinformatycznych oparty na systemie operacyjnym Linux Debian, zainstalowanym na platformie Oracle VM VirtualBox. Sieć laboratoryjna z elementami infrastruktury mobilnej Zaprojektować funkcjonalną strukturę sieci komputerowej laboratoryjnej dla potrzeb kształcenia w bloku przedmiotów związanych z systemami teleinformatycznymi, uwzględniającą możliwość współpracy komputerów stacjonarnych z urządzeniami mobilnymi takimi jak np. laptop. Sieć VPN w zastosowaniach akademickich Opracować koncepcję modelu współpracy wirtualnej sieci prywatnej (VPN, virtual private network) dla potrzeb funkcjonalnej współpracy zdalnej z laboratorium dydaktyki systemów teleinformatycznych.

5 28. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 29. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 30. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 31. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 32. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 33. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 34. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Projektowanie systemów rozproszonych w warunkach niepełnej informacji Celem pracy jest analiza dostępnych metod uwzględniania niepełnej informacji podczas procesu projektowania systemów rozproszonych, w tym sieci komputerowych oraz ich wypływ na otrzymywane rezultaty. Internet rzeczy wyzwania i możliwości Celem pracy jest przedstawienie idei Internetu rzeczy, wyzwań jakie stoją przed inżynierami oraz problemów i propozycji ich rozwiązywania. W pracy należy zaprezentować wyniki przeprowadzonych testów w środowisku wirtualnym lub rzeczywistym mechanizmów wspierających funkcjonowanie Internetu rzeczy. Analiza wydajności mechanizmów QoS w sieciach klasy Enterprise Celem pracy jest przedstawienie wiedzy dotyczącej mechanizmów QoS stosowanych w sieciach korporacyjnych i miejskich. Dodatkowo, należy dokonać serii testów wydajnościowych w środowisku niejednorodnej sieci komputerowej. Routing adaptacyjny i zarządzanie zatorami w sieciach komputerowych Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania mechanizmów zarządzania zatorami w rozwiązaniach opartych na routingu adaptacyjnym. Wykorzystanie GIS przy projektowaniu sieci rozległych Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości oraz znaczenia wykorzystywania GIS przy projektowaniu sieci rozległych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych GIS, a także zaprezentować dostępne narzędzia wykorzystujące GIS przy projektowaniu tych sieci. Praca musi zawierać część praktyczną. Wykorzystanie q-algebry przy projektowania sieci komputerowych Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania q-algebry przy projektowaniu sieci komputerowych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych, jak również zaprezentować praktyczne wykorzystanie poruszanego zagadnienia. Sieci społecznościowe w kontekście systemów złożonych Celem pracy jest dokonanie analizy mechanizmów towarzyszących tworzeniu oraz funkcjonowaniu sieci społecznościowych w ujęciu systemów złożonych.

6 35. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 36. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 37. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 38. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Bifurkacje w sieciach komputerowych Celem pracy jest przedstawienie teorii bifurkacji, a także dokonanie analizy występowania tego zjawiska we współczesnych sieciach komputerowych zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych. Adaptacyjne systemy złożone Celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat adaptacyjnych systemów złożonych, stosowanych w nich modeli i mechanizmów adaptacyjnych. W pracy powinny pojawić się przykłady praktycznego zastosowania mechanizmów adaptacyjnych i samoadaptacyjnych w szczególności w kontekście systemów informatycznych. Smart City aspekt informatyczny Celem pracy jest analiza rozwiązań wykorzystywanych do tworzenia oraz zarządzania tzw. smart city. W pracy należy poruszyć problemy zapewnienia wydajnej infrastruktury spełniającej wymagania stawiane przez smart city. Dodatkowo, należy wskazać technologie, które powinny stanowić podstawę tworzenia oraz bezpośrednio wpływać na rozwój tego typu miast. Zarządzanie oraz monitorowanie infrastruktury sieciowej typu Smart Grid W pracy należy zaprezentować zarówno technologie komunikacyjne wykorzystywane w strukturach typu smart grid, jak również metody i środki służące do bieżącego monitorowania ich pracy. 39. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Analiza wydajności urządzeń sieciowych dla heterogenicznej, hierarchicznej i konwergentnej infrastruktury sieciowej W ramach pracy należy dokonać analizy wydajności funkcjonowania urządzeń sieciowych pracujących w warstwie drugiej i trzeciej dla różnorodnych architektur sieciowych, przy założeniu obciążenia sieci ruchem o charakterze konwergentnym. W wyniku pracy powinien zostać opracowany model testowania niejednorodnych środowisk sieci konwergentnych. 40. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Projektowanie systemów rozproszonych w warunkach niepełnej informacji Celem pracy jest analiza dostępnych metod uwzględniania niepełnej informacji podczas procesu projektowania systemów rozproszonych, w tym sieci komputerowych oraz ich wypływ na otrzymywane rezultaty.

7 41. dr inż. Mirosław Mazurek 42. dr inż. Mirosław Mazurek Samoadaptacyjne algorytmy rekonfiguracji sieci bezprzewodowych Celem pracy jest analiza porównawcza algorytmów routowania i rekonfiguracji stosowanych w sieciach bezprzewodowych. W pracy należy przedstawić podstawowe algorytmy budowy i rekonfiguracji sieci bezprzewodowych, modele rekonfiguracji, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. Geoinformatyka perspektywy rozwoju, zastosowania, przykłady systemów. Celem pracy jest omówienie sposobów pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia, analizowania i udostępniania informacji przestrzennej. W pracy należy scharakteryzować środki techniczne, prawne i ekonomiczne związane z tematem. 43. dr inż. Mirosław Mazurek Analiza efektywności routingu w sieciach IP Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z routingiem multicastowym w sieciach IP poprzez szczegółowe omówienie charakterystycznych protokołów ze względu na budowę, właściwości i działanie. W pracy należy dokonać analizy efektywności wybranych protokołów z użyciem samopodobieństwa statystycznego oraz analizy widm multifraktalnych. 44. dr inż. Mirosław Mazurek Zastosowanie modeli multifraktalnych uwzględniających samopodobieństwo w badaniu wydajności systemu. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności systemu operacyjnego lub sieci komputerowej. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów.

8 45. dr inż. Mirosław Mazurek Analiza metod uwierzytelniania użytkowników w systemie złożonym. Celem pracy jest przedstawienie i analiza metod uwierzytelniania użytkowników, skupiając się głównie na uwierzytelnianiu w systemach Windows (lokalnie i sieciowo), jak i w rożnych serwisach internetowych. Należy przeprowadzić analizę sposobów przechowywania haseł jak i samego procesu uwierzytelniania. W części praktycznej należy zaprezentować różne techniki uwierzytelniania jak i sposoby ich atakowania, algorytmy kryptograficzny wykorzystywanych do przechowywania haseł a także analizę czasu potrzebnego na złamanie hasła (w zależności od jego złożoności) z wykorzystaniem np. tęczowych tablic lub zwykłym atakiem słownikowych. 46. dr inż. Mirosław Mazurek 47. dr inż. Mirosław Mazurek Wpływ social media na przepływ informacji w sieci komputerowej Celem pracy jest wykorzystanie social media do poprawy przepływu informacji - stworzenie modelu tzw. DNA klienta i dostosowanie aplikacji do jego wymagań (personalizacja eliminuje zbędny transfer i obciążenie serwerów, ograniczając ruch tylko do faktycznie treści potrzebnych). Analiza porównawcza najnowszych trendów zapewnienia ciągłości usług IT (Continuity Management) Celem pracy jest porównanie najnowszych trendów zapewnienia ciągłości usług IT, mających na celu dopasowanie do realnych problemów rynkowych i wykorzystywanego sprzętu. W pracy należy dokonać analizy predyktywnej a więc zachowania samego użytkownika (jego preferencji, zapotrzebowań, płci, stylu życia).

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Katarzyna Marciniak Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Wprowadzenie Nadmiar informacji, z którym

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo