Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 4. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 5. dr hab. inż. Franciszek Grabowski Struktura danych jako przestrzenno-czasowy system złożony Algorytm jako przestrzenno-czasowy system złożony System wykonawczy komputera jako przestrzenno-czasowy system złożony Chmura obliczeniowa jako przestrzenno-czasowy system złożony Sortowanie bąbelkowe w ujęciu systemów złożonych

2 6. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 7. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 8. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 9. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 10. dr hab. inż. Franciszek Grabowski Sortowanie szybkie w ujęciu systemów złożonych Przeszukiwanie w sieciach małych światów i systemach złożonych Routing w sieciach małych światów i systemach złożonych Sieci P2P w kontekście sieci małych światów i systemów złożonych Serwisy społecznościowe w kontekście sieci małych światów i systemów złożonych

3 11. dr inż. Dominik Strzałka 12. dr inż. Dominik Strzałka 13. dr inż. Dominik Strzałka Prawo Benford a w wykrywaniu oszustw W pracy należy dokonać analizy możliwości zastosowania prawa Benford a do wykrywania różnego rodzaju oszustw, w szczególności oszustw dotyczących wyników wyborów. Specyfika tego prawa głosi, że liczba liczb zaczynających się od kolejnych cyfr znaczących jest opisana logarytmiczną zależnością, a w dużych zbirach danych liczbowych o naturalnym charakterze prawo to pojawią się samoistnie w naturalny sposób. Ewentualne anomalie mogą być przyczyną różnego rodzaju manipulacji. W pracy należy zaprojektować aplikację, która może dokonać oceny danych wyborczych prezentowanych np. przez PKW w Polsce. Pracę należy przygotować tak aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access. Dziwne atraktory jako modele dynamiki procesów w systemach W pracy należy wykonać oprogramowanie, które będzie potrafiło prezentować graficzne wersje różnego rodzaju dziwnych atraktorów. Aplikacja powinna nie tylko szkicować takie atraktory, ale szacować dla nich wymiar fraktalny (np. pudełkowy) oraz w przystępny sposób pozwalać na modyfikowanie wyglądu atraktorów w zależności od zmiany wybranych parametrów. Duży nacisk należy położyć na wizualizację diagramów bifurkacyjnych równania logistycznego oraz jego możliwych modyfikacji np. w oparciu o równanie logistyczne dowolnego rzędu lub krzywą q-sigmoidalną. Pracę należy przygotować tak aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access. Dziwne atraktory obraz dynamiki procesu sortowania W pracy należy wykonać oprogramowanie, które będzie potrafiło prezentować w sposób graficzny atraktory procesu sortowania. Dla przynajmniej trzech wersji sortowania (bąbelkowe, przez wstawianie i szybkie) należy napisać aplikację, która będzie w stanie zarejestrować liczbę operacji dominujących wykonywanych dla każdego sortowanego klucza ze zbioru danych wejściowych. Następnie należy przygotować wykresy w których dla posortowanych danych zaprezentowana będzie liczba operacji dominujących; powstałe w ten sposób wykresy zobrazują dynamikę procesu sortowania oraz wskażą pojawiające się w algorytmie stany nierównowagowe. Pracę należy przygotować tak, aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access.

4 14. dr inż. Dominik Strzałka 15. dr inż. Dominik Strzałka 16. dr inż. Paweł Dymora 17. dr inż. Paweł Dymora 18. dr inż. Paweł Dymora Wieże Hanoi w relacji do błądzenia losowego W pracy należy dokonać analizy funkcjonowania algorytmu wież Hanoi w kontekście uwarunkowań termodynamiki. W każdym kroku funkcjonowania tego algorytmu liczba krążków nanizanych na poszczególne wieże jest opisana za pomocą rekurencyjnej zależności. Dla zadań o różnych rozmiarach należy dokonać analizy zmian liczby krążków na poszczególnych palikach i odnieść charakter tych zmian do modelu błądzenia losowego. W szczególności należy zbadać, czy model ten nie jest rządzony przez zależności o charakterze długozasięgowym. Pracę należy przygotować tak, aby nadawała się do publikacji w czasopiśmie typu open access. Projektowanie interfejsów użytkownika aplikacji mobilnych z uwzględnieniem zasad ergonomii Praca jest jednym z elementów szeroko rozumianej współpracy z otoczeniem zewnętrznym i polega na przygotowaniu w kooperacji z firmą Seth kilku aplikacji (np. dla systemu Android) wg wytycznych wynikających z zasad ergonomii. Praca powinna być konsultowana na bieżąco ze zleceniodawcą. Administracja RDBMS Oracle 11g R2. Celem pracy jest omówienie właściwości RDBMS Oracle 11g oraz opracowanie podstawowych schematów administracyjnych w formie instrukcji laboratoryjnych. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz skrypty Oracle Werhouse Builder 10g implementacja OLAP. Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, zastosowanie narzędzi BI, hurtownie danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Analiza wydajnościowa klastra bazodanowego w oparciu o Oracle 11g Grid Infrastructure. Celem pracy jest w oparciu o dostępne zasoby sprzętowe i programowe zbudowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przeprowadzenie szeregu testów wydajnościowych środowiska Grid Computing. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja.

5 19. dr inż. Paweł Dymora 20. dr inż. Paweł Dymora 21. dr inż. Paweł Dymora 22. dr inż. Paweł Dymora 23. dr inż. Paweł Dymora 24. dr inż. Paweł Dymora Oracle Business Intelligence jako analityczny system wspomagania decyzji. Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, m.in. zastosowanie narzędzi BI do zarządzania procesami biznesowymi i strategią firmy, zarządzania informacjami strategicznymi, hurtownie danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Wizualizacja danych przestrzennych w oparciu o Oracle Spatial. Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spacial 11g, właściwości danych przestrzennych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji do wizualizacji tych danych w oparciu o Java. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Oracle Spatial Map Builder. Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spacial 11g, właściwości danych przestrzennych i geograficznych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji do wizualizacji tych danych w oparciu o środowisko Map Builder i SQLDeveloper z rozszerzeniami. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Zastosowanie metod GIS dla potrzeb archiwizacji danych i modelowania procesów hydrologicznych. Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spatial 11g, właściwości danych przestrzennych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji prezentacji danych hydrologicznych z wykorzystaniem metod GIS w środowisku JDeveloper. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Wdrażanie systemu jakości ISO systemów informatycznych. Celem pracy jest omówienie zagadnienia certyfikacji jednostek organizacyjnych o profilu informatycznym oraz przeprowadzenie symulacji procesu certyfikacyjnego na przykładzie rzeczywistej lub modelowej jednostki. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją. Optymalizacja zapytań SQL w środowisku Oracle. Celem pracy jest omówienie mechanizmów optymalizacji SQL oraz opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów.

6 25. dr inż. Paweł Dymora 26. dr inż. Paweł Dymora 27. dr inż. Paweł Dymora 28. dr inż. Paweł Dymora 29. dr inż. Paweł Dymora 30. dr inż. Mirosław Mazurek 31. dr inż. Mirosław Mazurek Składowanie i przetwarzanie multimedialnych danych w Oracle 11g. Celem pracy jest omówienie mechanizmów obsługi danych multimedialnych w Oracle oraz opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów. Składowanie i przetwarzanie danych XML w Oracle 11g. Celem pracy jest omówienie mechanizmów obsługi danych XML w Oracle oraz opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów. Komunikacja w bezprzewodowych sieciach sensorowych. Celem pracy jest omówienie standardów komunikacyjnych w sieciach sensorowych oraz opracowanie i praktyczna realizacja modeli symulacyjnych w środowisku OMNET++. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Aplikacja na urządzenia z SO Android z czasowym dostępem do bazy danych. Celem pracy jest stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android z dostępem do bazy danych. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Projektowanie warstwy logiki biznesowej bazodanowych aplikacji mobilnych. Celem pracy jest stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z dostępem do bazy danych. W pracy szczególny nacisk położony jest na projektowanie warstwy logiki biznesowej. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Zastosowanie modeli multifraktalnych uwzględniających samopodobieństwo w badaniu wydajności systemu informatycznego. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności systemu operacyjnego lub sieci komputerowej. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. Zastosowanie modeli multifraktalnych uwzględniających samopodobieństwo statystyczne do oceny wybranych procesów systemowych. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności systemu operacyjnego. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. EF DI EF ZI EF DI EF ZI

7 32. dr inż. Mirosław Mazurek 33. dr inż. Mirosław Mazurek 34. dr inż. Mirosław Mazurek 35. dr inż. Mirosław Mazurek 36. dr inż. Mirosław Mazurek 37. dr inż. Mariusz Nycz Wpływ tęczowych tablic na łamanie haseł zakodowanych jednokierunkową funkcją skrótu. Celem pracy jest analiza bazy skrótów i jej wpływ na łamanie haseł zakodowanych jednokierunkową funkcją skrótu. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji tablicy, dokonanie analizy statystycznej bazy skrótów, wpływ jej rozmiaru na atak brutalny, przeprowadzenie testów łamania popularnych funkcji skrótu. Zastosowanie modeli multifraktalnych uwzględniających samopodobieństwo statystyczne do oceny wybranych usług sieciowych. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności sieci komputerowej. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. Analiza i porównanie protokołów dostępu do sieci bezprzewodowej uwzględniających samopodobieństwo statystyczne. Celem pracy jest analiza dostępnych protokołów sieci bezprzewodowej, porównanie stopnia ich bezpieczeństwa i odporności na ataki. W pracy należy przedstawić dostępne algorytmy, rodzaje kluczy, sposoby ich dystrybucji, przeprowadzenie testów łamania i sposobów zabezpieczenia się przed nimi, z wykorzystaniem analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej. Android jako system dla biznesowych aplikacji mobilnych na przykładzie projektu BerryCollect Celem pracy jest stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne. W pracy szczególny nacisk położony jest na projektowanie warstwy logiki biznesowej. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Obsługa urządzeń peryferyjnych z poziomu systemu Android Celem pracy jest stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z e szczególnym naciskiem na obsługę urządzeń peryferyjnych.. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Analiza ataków odmowy usług DoS i DDoS Celem pracy jest zaprezentowanie znanych scenariuszy ataków odmowy usług DoS i DDoS. W pracy należy przedstawić mechanizmy obrony przed atakami odmowy usług z praktyczną implementacją na w środowisku wirtualnym. EF DI EF ZI EF DI EF ZI EF DI EF ZI EF DI EF ZI EF DI EF ZI

8 38. dr inż. Mariusz Nycz 39. dr inż. Mariusz Nycz 40. dr inż. Mariusz Nycz 41. dr inż. Mariusz Nycz 42. dr inż. Mariusz Nycz 43. dr inż. Mariusz Nycz 44. dr inż. Mariusz Nycz Bezpieczeństwo baz danych w systemach e-commerce. W pracy należy przestawić mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych. W szczególności przedstawić analizę i klasyfikację ataków SQL Injection włącznie z metodami i mechanizmami obrony przed tymi atakami. Określanie lokalizacji węzłów w sieciach bezprzewodowych. Celem pracy jest przedstawienie dostępnych metod deskrypcyjnych stosownych w określeniu lokalizacji użytkowników mobilnych. W pracy należy przedstawić analizę wydajności zaprezentowanych metod. Wpływ ruchu multimedialnego na wydajność sieci bezprzerwowych. Celem pracy jest zaprezentowani protokołów dostępu do medium stosowanych przez współczesne sieci komputerowe oraz analiza ich wydajności z szczególnym uwzględnieniem ruchu multimedialnego. Testy penetracyjne systemów bazodanowych. Celem pracy jest omówienie metodyki stosowanej podczas testów penetracyjnych. W pracy na przykładzie popularnych systemów bazodanowych należy zweryfikować, które elementy systemu są podatne na zagrożenia. Testy penetracyjne w badaniu skuteczności IDS/IPS. Celem pracy jest dokonanie analizy porównawczej wybranych systemów IDS/IPS. W pracy należy zaimplementować w środowisku wirtualnym wybrane rozwiązania IDS/IPS oraz z wykorzystaniem testów penetracyjnych dokonać analizy ich skuteczności. Architektura bezprzewodowych sieci sensorowych. Celem pracy jest prezentacja wybranych rozwiązań sieci sensorowych. W pracy należy przedstawić protokoły stosowane w bezprzewodowych sieciach sensorowych z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa transmisji. Testy penetracyjne sieciowych systemów operacyjnych. Celem pracy jest opracowanie scenariusza testów penetracyjnych dla sieciowych systemów operacyjnych. W pracy należy przedstawić analizę bezpieczeństwa testowanych systemów na podstawie przeprowadzonych testów.

9 45. dr inż. Mariusz Nycz 46. dr inż. Mariusz Nycz 47. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 48. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 49. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 50. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Koncepcja systemu prognozowania lokalnych zagrożeń środowiskowych. Celem pracy jest opracowanie koncepcji systemu prognozowania lokalnych zagrożeń środowiskowych. W pracy należy przedstawić koncepcje informowania oraz wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem sieci sensorowych. Wykorzystanie sieci sensorowych do monitorowania zagrożeń środowiskowych. Celem pracy jest opracowanie architektury systemu monitorującego zagrożenie hydrologiczne. W pracy należy przedstawić system oparty na bezprzewodowej transmisji danych. Projektowanie systemów rozproszonych w warunkach niepełnej informacji Celem pracy jest analiza dostępnych metod uwzględniania niepełnej informacji podczas procesu projektowania systemów rozproszonych, w tym sieci komputerowych oraz ich wypływ na otrzymywane rezultaty. Wykorzystanie GIS przy projektowaniu sieci rozległych Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości oraz znaczenia wykorzystywania GIS przy projektowaniu sieci rozległych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych GIS, a także zaprezentować dostępne narzędzia wykorzystujące GIS przy projektowaniu tych sieci. Praca musi zawierać część Wykorzystanie q-algebry przy projektowania sieci komputerowych Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania q-algebry przy projektowaniu sieci komputerowych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych, jak również zaprezentować praktyczne wykorzystanie poruszanego zagadnienia. Sieci społecznościowe w kontekście systemów złożonych Celem pracy jest dokonanie analizy mechanizmów towarzyszących tworzeniu oraz funkcjonowaniu sieci społecznościowych w ujęciu systemów złożonych.

10 51. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 52. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 53. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 54. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 55. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 56. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Mechanizmy routingu w sieciach Ad Hoc Celem pracy jest dokonanie analizy protokołów routingu stosowanych w sieciach typu Ad Hoc. W ramach pracy należy odnieść się do obecnie istniejących protokołów routingu stosowanych w tego typu sieciach oraz przeprowadzić analizę wydajności i zakresu ich zastosowania. Prawo potęgowe w sieciach komputerowych Celem pracy jest zaprezentowanie zakresu wykorzystania prawa potęgowego w obecnych sieciach komputerowych. W ramach pracy należy przedstawić modele matematyczne, a także dokonać rzeczywistych pomiarów, analiz ukazujących jego wpływ na funkcjonowanie sieci komputerowych zarówno przewodowych jaki bezprzewodowych. Klasteryzacja w sieciach komputerowych Celem pracy jest dokonanie analizy istniejących mechanizmów pozwalających na tworzenie klastrów w sieciach komputerowych. Praca powinna zawierać część teoretyczną, jak również praktyczne symulacje wybranych rozwiązań. BYOD w środowisku korporacyjnym Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości rozwiązań typu BYOD (Bring your own device). W ramach pracy należy dokonać analizy teoretycznej omawianej funkcjonalności oraz zaimplementować praktyczne rozwiązanie w wybranym środowisku sieciowym. System RCP na urządzenia mobilne z systemem Android dla rozliczania czasu pracy w terenie Celem pracy jest stworzenie rzeczywistego systemu kontroli czasu pracy bazującego na Androidzie. System ma być przystosowany szczególnie do działania w terenie. Portletowe portale horyzontalne jako platforma aplikacji biznesowych Celem pracy jest zaprezentowanie istoty stosowania portletowych portali hybrydowych w szczególności w obszarze usług biznesowych. W ramach pracy należy dokonać analizy istniejących rozwiązań oraz stworzyć i uruchomić przykładowy portal.

11 57. dr inż. Marek Bolanowski Wyrównywanie obciążeń w sieciach komputerowych W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane mechanizmy wyrównywania obciążeń zarówno w warstwie 2 jak i warstwie 3 modelu ISO/OSI, dokonać ich analizy oraz zaproponować nowe metody ich wykorzystania. 58. dr inż. Marek Bolanowski Modelowanie kolejek w sieciach komputerowych W pracy należy dokonać przeglądu metod modelowania kolejkowania w sieciach komputerowych oraz określić zasady doboru tych modeli do modelowania sieci o zadanych parametrach. 59. dr inż. Marek Bolanowski Metody i środki szybkiego prototypowania protokołów i urządzeń sieciowych W pracy należy dokonać analizy metod i środków szybkiego prototypowania protokołów i urządzeń sieciowych oraz przetestować wybrane z nich. 60. dr inż. Marek Bolanowski Testy obciążeniowe urządzeń sieciowych W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane algorytmy i techniki stosowane przy badaniu wydajności urządzeń sieciowych oraz zaproponować własny algorytm testowania. 61. dr inż. Marek Bolanowski Testy penetracyjne i wydajnościowe sieci komputerowych W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane algorytmy i techniki stosowane przy badaniu wydajności sieci komputerowych oraz zaproponować własny algorytm testowania. 62. dr inż. Marek Bolanowski Wirtualne laboratorium sieciowe W ramach pracy należy opracować założenia i zbudować system udostępniania zasobów laboratorium sieciowego, oraz zaproponować system realizacji laboratoriów sieciowych w środowisku wirtualnego stanowiska laboratoryjnego. 63. dr inż. Marek Bolanowski Zintegrowane systemy zarządzania i monitorowania środowiska teleinformatycznego W pracy należy przeanalizować systemy globalnego zarządzania i monitoringu systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej uwzględniając lokalizowanie zasobów sieciowych i użytkowników.

12 64. dr inż. Marek Bolanowski 65. dr inż. Marek Bolanowski Android jako platforma dla systemu lokalizacji pojazdów GPS Celem pracy jest stworzenie rzeczywistej platformy dla systemu lokalizacji pojazdów GPS bazującego na Androidzie. System ma być przystosowany szczególnie do działania w terenie. Protokół LACP i jego wykorzystanie w detekcji zagrożeń sieciowych Praca będzie się skupiać na wykorzystaniu właściwości statystycznych protokołu LACP do detekcji zagrożeń w środowisku wysokoprzepustowych sieci rdzeniowych. 66. dr inż. Marek Bolanowski 67. dr inż. Jerzy Nazarko 68. dr inż. Jerzy Nazarko 69. dr inż. Jerzy Nazarko Protokoły trasowania we współczesnych sieci komputerowych. W pracy należy dokonać klasyfikacji algorytmów i technik trasowania ruchu używanych we współczesnych sieciach komputerowych zarówno dla sieci przewodowych jak i bezprzewodowych. Należy również zmodyfikować wybrany protokół, lub jego implementacje tak aby możliwe było równoważenie obciążeń w sieci komputerowej w warstwie 3 modelu ISO/OSI Model sieci LAN oparty na platformie Oracle VM VirualBox Opracowanie koncepcji wykorzystania platformy VirtualBox w organizacji modelu sieci LAN dla potrzeb dydaktyki opartego na serwerach linuksowych (Debian) zainstalowanych na partycji MS Windows komputera personalnego. Sieć powinna oferować typowe usługi takie jak: www (Apache), bazy danych (MySQL), serwer nazw (BIND) i serwer plików (SAMBA). Opracowanie programu badań i testów poprawności działania. Media transmisyjne w sieciach komputerowych Przegląd i analiza aktualnych standardów oraz rynku dostawców sprzętu do budowy sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem tendencji rozwojowych w zakresie technologii konstrukcji sieci LAN. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Wi-Fi Analiza współczesnych standardów w sieciach bezprzewodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) i trendu ich rozwoju. Analiza metod i badania skuteczności zabezpieczeń w wybranym obszarze zastosowań.

13 70. dr inż. Jerzy Nazarko 71. dr inż. Jerzy Nazarko 72. dr inż. Jerzy Nazarko 73. dr inż. Jerzy Nazarko 74. dr inż. Jerzy Nazarko 75. dr inż. Jerzy Nazarko 76. dr inż. Jerzy Nazarko Serwer linuksowy w laboratorium dydaktycznym Opracowanie koncepcji organizacji sieci lokalnej z serwerem linuksowym na potrzeby laboratorium dydaktycznego oferującej takie usługi jak : WWW, MySQL, SAMBA, FTP, DNS, NIS itp. Propozycja poradnika administratora ujmującego istotne zagadnienia dla sprawnej pracy laboratorium. Metody i środki audytu bezpieczeństwa serwerów sieciowych Przegląd i analiza metod oraz oprogramowania do monitorowania pracy oraz zabezpieczeń przed nieupoważnionym dostępem do serwerów sieciowych pracujących w sieci LAN. Opracowanie polityki bezpieczeństwa i programu nadzoru serwera pracującego pod systemem Linux (Debian). Usługi w sieciach mobilnych Przegląd technologii sieciowych i usług oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z personalnymi sieciami komputerowymi PAN. Badania w wybranym obszarze zastosowań. Mechanizmy bezpieczeństwa w sieciach z serwerem linuksowym Opis i analiza metod zabezpieczania programowego serwerów linuxowych przed nieupoważnionym dostępem z zewnątrz, zagadnienia bezpieczeństwa systemu i sieci. Badania wybranych elementów zabezpieczeń. Badania statyczne i dynamiczne ruchu w sieci komputerowej Technika badań i monitoringu ruchu w sieci komputerowej w ujęciu sprzętowym i programowym, przegląd metod sprzętowych i wybranego oprogramowania narzędziowego. Badania i analiza wybranych elementów sieci. Informatyzacja firmy w oparciu o sieć z serwerem linuksowym Wybrane elementy analizy potrzeb i projektowania instalacji sieci LAN dla potrzeb obsługi małej firmy eksploatującej stacje robocze z oprogramowaniem MS Windows i serwer linuksowy. Badania symulacyjne przykładowej sieci z wykorzystaniem platformy wirtualnej Oracle VM VirtualBox. Język skryptowy powłoki w technice wspomagania administracją serwera unixowego Przegląd składni języków skryptowych ważniejszych powłok systemu operacyjnego GNU Linux Dedian, projekt i testy przykładowych skryptów wspomagających pracę administratora serwera sieciowego nadzorowanego przez system linuksowy.

14 77. dr inż. Jerzy Nazarko Propozycje własne Zaakceptowane mogą być tematy zgłaszane przez: jednostki zewnętrzne takie jak inne wydziały, firmy czy indywidualne tematy badawcze studentów pod warunkiem, że mieszczą się one w profilu działalności naukowo badawczej Zakładu Systemów Rozproszonych P Rz.

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż. ................... (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo