Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości 3. GIS w telekomunikacji 4. GIS w transporcie i logistyce 5. GIS w sieciach handlowych 6. GIS w służbie zdrowia 7. GIS w ubezpieczeniach

2 8. GIS w edukacji 9. dr inż. Paweł Dymora 10. dr inż. Paweł Dymora 11. dr inż. Paweł Dymora Wizualizacja danych przestrzennych w oparciu o Oracle Spatial. Pojawienie się narzędzi tj. Google Maps/Earth oraz nawigacji satelitarnej, upowszechniły zagadnienia wykorzystania danych geograficznych. Niemniej dla wielu programistów świat geografii i map stanowi pewną barierę dla zagospodarowania informacji geograficznych, gdzie jednocześnie popyt na aplikacje prezentujące dane przestrzenne jest coraz większy. Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spacial 11g, właściwości danych przestrzennych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji do wizualizacji tych danych w oparciu o Java. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Oracle Spatial Map Builder. W chwili obecnej coraz więcej przedsiębiorstw odkrywa, że znaczna część informacji o ich aktywach zawiera dane przestrzenne np. lokalizacja klientów, urządzeń, wysyłki itp. Możliwość korzystania z tych informacji oraz wizualizacja danych przestrzennych ma fundamentalne znaczenie dla wielu instytucji. Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spacial 11g, właściwości danych przestrzennych i geograficznych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji do wizualizacji tych danych w oparciu o środowisko Map Builder i SQLDeveloper z rozszerzeniami. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Zastosowanie metod GIS dla potrzeb archiwizacji danych i modelowania procesów hydrologicznych. Oracle Spatial to jedno z najbardziej popularnych rozwiązań dodawania przestrzennej inteligencji do baz danych oraz tworzenia i integracji map w aplikacjach biznesowych w oparciu o metody Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do zarządzania danymi przestrzennymi. Celem pracy jest omówienie właściwości środowiska Oracle Spatial 11g, właściwości danych przestrzennych oraz zaprojektowanie i praktyczna realizacja aplikacji prezentacji danych hydrologicznych z wykorzystaniem metod GIS w środowisku JDeveloper. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja.

3 12. dr inż. Paweł Dymora 13. dr inż. Paweł Dymora 14. dr inż. Paweł Dymora 15. dr inż. Paweł Dymora Oracle Business Intelligence jako analityczny system wspomagania decyzji. Aktualnym zagadnieniem zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznym jest budowa inteligentnych systemów wspomagania decyzji w oparciu o systemy analizy danych i raportowania. Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, m.in. zastosowanie narzędzi BI do zarządzania procesami biznesowymi i strategią firmy, zarządzania informacjami strategicznymi, hurtownie danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/baza danych/symulacja. Oracle Werhouse Builder 10g implementacja OLAP. Konsolidacja danych biznesowych staje się procesem coraz bardziej skomplikowanym, ponieważ dane te są tworzone i składowane w wielu miejscach. Oracle Warehouse Builder został stworzony w celu połączenie wielu źródeł danych i integracji z narzędziami analitycznymi. Celem pracy jest omówienie: analityki biznesowej, zastosowanie narzędzi BI, hurtownie danych, OLAP oraz praktyczna implementacja hurtowni danych wraz ze studium przypadku. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Implementacja wielo-agentowych systemów E-Commerce. Wg. definicji firmy IBM, agenci to jednostki programowe podejmujące działania w imieniu użytkownika lub innych programów, w pewnym stopniu niezależnie lub autonomicznie, które działając stosują pewną wiedzę lub reprezentację celów lub potrzeb użytkownika. Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja internetowego wielo-agentowego środowiska transakcyjnego w oparciu o technologie projektowania aplikacji biznesowych Oracle JDeveloper 11g oraz testów wydajnościowych systemu. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Wdrażanie systemu jakości ISO systemów informatycznych. PN-EN ISO 9001:2009 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Celem pracy jest omówienie zagadnienia certyfikacji jednostek organizacyjnych o profilu informatycznym oraz przeprowadzenie symulacji procesu certyfikacyjnego na przykładzie rzeczywistej lub modelowej jednostki. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją.

4 16. dr inż. Paweł Dymora 17. dr inż. Paweł Dymora 18. dr inż. Paweł Dymora 19. dr inż. Paweł Dymora Analiza wydajnościowa klastra bazodanowego w oparciu o Oracle 11g Grid Infrastructure. Infrastruktura Oracla łączy w sobie wiele najnowszych technologii umożliwiając integrację wielu usług bazodanowych, obliczeniowych i sieciowych, a przez to budowę wydajnego środowiska Grid Computing. Celem pracy jest w oparciu o dostępne zasoby sprzętowe i programowe zbudowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przeprowadzenie szeregu testów wydajnościowych środowiska Grid Computing. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz aplikacja/symulacja. Optymalizacja zapytań SQL w środowisku Oracle. Do podstawowych zadań administratora zadań należy rozwiązywanie problemów z nieoptymalnymi zapytaniami SQL. Celem pracy jest omówienie mechanizmów optymalizacji SQL oraz opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów. Składowanie i przetwarzanie multimedialnych danych w Oracle 11g. Oracle Multimedia to cecha serwera bazy danych Oracle umożliwiająca składowanie, odczyt i przetwarzanie multimediów w sposób zintegrowany z pozostałymi informacjami zawartymi w bazie danych. Celem pracy jest omówienie mechanizmów obsługi danych multimedialnych w Oracle oraz opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów. Składowanie i przetwarzanie danych XML w Oracle 11g. Coraz powszechniejszym staje się też traktowanie XML jako podstawowego standardu wymiany danych pomiędzy rozległymi i skomplikowanymi systemami współpracujących ze sobą aplikacji. Celem pracy jest omówienie mechanizmów obsługi danych XML w Oracle oraz opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych prezentujących temat. Forma: dokumentacja wraz z prezentacją oraz zestaw skryptów.

5 20. dr inż. Mirosław Mazurek 21. dr inż. Mirosław Mazurek 22. dr inż. Mirosław Mazurek 23. dr inż. Mirosław Mazurek 24. dr inż. Mirosław Mazurek Analiza zależności długoterminowych i wybranych usług na przykładzie systemu operacyjnego Linux. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samo podobieństwa statystycznego oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności systemu operacyjnego Linux. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. Zastosowanie modeli multifraktalnych uwzględniających samopodobieństwo w badaniu wydajności systemu. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności systemu operacyjnego lub sieci komputerowej. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. Ocena wydajności i bezpieczeństwa systemów CMS z uwzględnieniem samopodobieństwa statystycznego. Celem pracy jest budowa systemu CMS w oparciu o wybrane technologie oraz porównanie wydajności, bezpieczeństwa, możliwości stworzonego systemu z darmowymi systemami będącymi na rynku (np. Wordpress, CMS MadeSimple, Drupal itp). Do oceny wydajności należy wykorzystać analizę samo podobieństwa statystycznego oraz analizę multifraktalną. Zastosowanie modeli multifraktalnych uwzględniających samopodobieństwo statystyczne do oceny wybranych procesów systemowych. Celem pracy jest wykorzystanie analizy samopodobieństwa oraz analizy multifraktalnej do oceny wydajności systemu operacyjnego lub sieci komputerowej. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji modeli multifraktalnych, wprowadzając podstawowe zależności niezbędne do estymacji ich parametrów. Publiczne systemy geoinformacyjne analiza, porównanie. Celem pracy jest przedstawienie istoty i modeli GIS, źródeł i metod pozyskiwania danych. W pracy należy przedstawić nowe kierunki i przewidywane zastosowania systemów.

6 25. dr inż. Mirosław Mazurek 26. dr inż. Mirosław Mazurek 27. dr inż. Mirosław Mazurek 28. dr inż. Mirosław Mazurek 29. dr inż. Mirosław Mazurek 30. dr inż. Dominik Strzałka Badanie efektywności elementów architektury systemów złożonych zorientowanych na usługi. Celem pracy jest ocena wpływu architektury systemu na jej efektywność. W pracy należy scharakteryzować system złożony, dostępne protokoły i usługi systemu oraz przedstawić badania wydajnościowe z wykorzystaniem aplikacji typu benchmark. Wpływ tęczowych tablic na łamanie haseł zakodowanych jednokierunkową funkcją skrótu. Celem pracy jest analiza bazy skrótów i jej wpływ na łamanie haseł zakodowanych jednokierunkową funkcją skrótu. W pracy należy przedstawić metody konstrukcji tablicy, dokonanie analizy statystycznej bazy skrótów, wpływ jej rozmiaru na atak brutalny, przeprowadzenie testów łamania popularnych funkcji skrótu. Analiza i porównanie protokołów dostępu do sieci bezprzewodowej. Celem pracy jest analiza dostępnych protokołów sieci bezprzewodowej, porównanie stopnia ich bezpieczeństwa i odporności na ataki. W pracy należy przedstawić dostępne algorytmy, rodzaje kluczy, sposoby ich dystrybucji, przeprowadzenie testów łamania i sposobów zabezpieczenia się przed nimi. Geoinformatyka perspektywy rozwoju, zastosowania, przykłady systemów. Celem pracy jest omówienie sposobów pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia, analizowania i udostępniania informacji przestrzennej, scharakteryzować środki techniczne, prawne i ekonomiczne. Wpływ metod realizacji bezpiecznego dostępu na wydajność komunikacji z serwerem. Celem pracy jest analiza wydajności komunikacji z serwerem za pomocą metod bezpiecznego dostępu zdalnego. W pracy należy dokonać sprawdzenia i porównania jakości usług udostępnianych przez serwer w zależności od metody bezpiecznego połączenia zdalnego. Kalkulator q-algebry. Zasadniczym celem pracy jest wykonanie kalkulatora (aplikacji) pozwalającego na realizację obliczeń matematycznych wg uogólnienia algebry zaproponowanego przez Constantino Tsallisa.

7 31. dr inż. Dominik Strzałka 32. dr inż. Dominik Strzałka 33. dr inż. Dominik Strzałka 34. dr inż. Dominik Strzałka 35. dr inż. Dominik Strzałka 36. dr inż. Dominik Strzałka Mechanika statystyczna sortowania szybkiego. W pracy należy dokonać analizy algorytmu sortowania szybkiego (quick) przy użyciu statystyki nieekstensywnej. W szczególności pokazać, jaki jest wpływ zależności długozasięgowych w zbiorach danych wejściowych na dynamikę pracy tego algorytmu. Mapy pamięci - charakterystyka i analiza topologiczna. W pracy należy dokonać analizy topologicznej map pamięci. Analiza powinna być ukierunkowana na poszukiwanie zależności wpisujących tego typu mapy w systemy złożone. W szczególności należy zwrócić uwagę na potencjalny problem bezskalowości takich sieci. Paradygmaty informatyki. W pracy należy dokonać wnikliwej analizy funkcjonujących w informatyce paradygmatów. Dla każdego paradygmatu wymagana jest przykładowa aplikacja obrazująca istotę paradygmatu. /dodatkowe 2 miejsca? Ewolucja jądra systemu operacyjnego. W pracy należy pokazać, w jaki sposób następuje proces ewolucją jądra systemu operacyjnego. Można tego dokonać na bazie analizy liczby linii kodu lub zmian liczby plików systemowych. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych. Praca ma charakter typowo praktyczny; na bazie analizy funkcjonowania rzeczywistego przedsiębiorstwa realizującego zamówienia od kontrahentów należy wykonać program komputerowy harmonogramujący te zadania dla poszczególnych linii produkcyjnych. Harmonogram powinien pokazywać godzinowe rozłożenie pracy. System operacyjny jako system złożony. W pracy należy pokazać na bazie m.in. analizy szeregów czasowych (zebranych w czasie normalnej pracy systemu komputerowego) obrazujących funkcjonowanie systemu operacyjnego, że wpisuje się on w szeroki kontekst systemów

8 37. dr inż. Dominik Strzałka 38. dr inż. Jerzy Nazarko 39. dr inż. Jerzy Nazarko 40. dr inż. Jerzy Nazarko 41. dr inż. Jerzy Nazarko 42. dr inż. Jerzy Nazarko System komputerowy jako system złożony. W pracy należy pokazać na bazie m.in. analizy szeregów czasowych (zebranych w czasie normalnej pracy systemu komputerowego) obrazujących funkcjonowanie wybranych elementów komputera, że wpisuje się on w szeroki kontekst systemów Maszyna wirtualna Oracle VM VirtualBox w dydaktyce sieci komputerowych. Opracować program cyklu ćwiczeń laboratoryjnych kursu podstawowych zagadnień z sieci komputerowych oparty na systemie operacyjnym Linux Debian, zainstalowanym na platformie Oracle VM VirtualBox. Metody i środki audytu serwerów sieciowych. Przegląd i analiza metod oraz oprogramowania do monitorowania pracy serwerów sieciowych zorganizowanych pod systemami operacyjnymi uniksowymi (OS Solaris, Linux Debian). Przykłady testów wybranych skryptów. Technologia sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Założenia standardu, rozwiązania konstrukcyjne, charakterystyka wybranych elementów sprzętowych. Analiza i perspektywy rozpowszechnienia na rynku krajowym, zagadnienia bezpieczeństwa w wybranym obszarze zastosowań. Usługi w sieciach mobilnych. Przegląd technologii sieciowych i usług oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z personalnymi sieciami komputerowymi PAN. Sieci bezprzewodowe w zastosowaniach domowych. Tendencje rozwojowe metod komunikacji typu człowiek maszyna w rozwiązaniach problemów odnoszących się do zastosowań domowych. Ewentualna propozycja nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych w zakresie sterowania technicznymi urządzeniami w domu.

9 43. dr inż. Jerzy Nazarko 44. dr inż. Jerzy Nazarko dr inż. Jerzy Nazarko dr inż. Andrzej Paszkiewicz 47. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 48. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Rejestracja danych pomiarowych z miernika za pomocą komputera. Przegląd stanu zagadnienia w zakresie mierników cyfrowych z możliwością transmisji danych pomiarowych do komputera dla celów archiwizacji i ewentualnej obróbki. Wybrać miernik do pomiarów ważniejszych wielkości elektrycznych (prądu i napięcia) i nieelektrycznych (np. temperatury i pola magnetycznego). Przeprowadzić przykładowe testy układu pod kątem oczekiwań praktyki inżynierskiej. Interakcyjny serwis internetowy dla potrzeb obsługi dydaktyki. Projekt i budowa interakcyjnej aplikacji internetowej dla potrzeb obsługi dydaktyki (na poziomie Katedry) opartej na elementach technologii bazodanowej z możliwością uwierzytelniania i autoryzacji oraz łatwego w zarządzaniu i aktualizacji. Propozycje własne. Zaakceptowane mogą być tematy zgłaszane przez: jednostki zewnętrzne takie jak inne Wydziały, firmy czy indywidualne tematy badawcze studentów pod warunkiem, że mieszczą się one w profilu działalności naukowo badawczej Zakładu Systemów Rozproszonych P Rz. Samoorganizacja w systemach wieloagentowych. Celem pracy jest przedstawienie mechanizmów samoorganizacji występujących w rozproszonych systemach wieloagentowych. Projektowanie systemów rozproszonych w warunkach niepełnej informacji. Celem pracy jest analiza dostępnych metod uwzględniania niepełnej informacji podczas procesu projektowania systemów rozproszonych, w tym sieci komputerowych oraz ich wypływ na otrzymywane rezultaty. Samoadaptacyjne mechanizmy QoS. Celem pracy jest zaprezentowanie koncepcji samo-adaptacji wykorzystywanej dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług w sieciach komputerowych. W pracy należy odnieść się do mechanizmów już zaimplementowanych w rozwiązaniach sieciowych, jak również dokonać analizy rozwiązań, które mogą być wykorzystywane w przyszłości.

10 49. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 50. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 51. dr inż. Andrzej Paszkiewicz dr inż. Andrzej Paszkiewicz dr inż. Andrzej Paszkiewicz 54. dr inż. Andrzej Paszkiewicz Systemy wideokonferencyjne oparte na VoIP. Celem pracy jest analiza dostępnych rozwiązań wspierających działanie wideokonferencji dla użytkowników indywidualnych oraz biznesowych. Praca powinna zawierać informacje teoretyczne oraz praktyczną implementację wybranych rozwiązań. System powinien w przyszłości wspierać działanie Zakładu Systemów Rozproszonych. Analiza wydajności systemów wirtualizacji w sieciach typu DataCenter. Celem pracy jest zaprezentowanie dostępnych rozwiązań umożliwiających wirtualizację zasobów w sieciach typu data center. Praca powinna zawierać charakterystykę rozwoju systemów wirtualizacji, zaprezentowanie metod analizy ich wydajności, a także realizację części praktycznej. Wykorzystanie GIS przy projektowaniu sieci rozległych. Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości oraz znaczenia wykorzystywania GIS przy projektowaniu sieci rozległych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych GIS, a także zaprezentować dostępne narzędzia wykorzystujące GIS przy projektowaniu tych sieci. Praca musi zawierać część praktyczną. Wykorzystanie GIS przy projektowaniu sieci bezprzewodowych. Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości oraz znaczenia wykorzystywania GIS przy projektowaniu sieci bezprzewodowych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych GIS, a także zaprezentować dostępne narzędzia wykorzystujące GIS przy projektowaniu tych sieci. Praca musi zawierać część praktyczną. Wykorzystanie q-algebry przy projektowania sieci komputerowych. Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania q-algebry przy projektowaniu sieci komputerowych. W pracy należy odnieść się do założeń teoretycznych, jak również zaprezentować praktyczne wykorzystanie poruszanego zagadnienia. Metody i środki wspierające e-learning. Celem pracy jest zaprezentowanie dostępnych obecnie metod i środków wspierających edukację na odległość. Dokonanie analizy ich wydajności oraz możliwości. W ramach pracy wymagana jest stworzenie i przetestowanie środowiska wspierającego e-learning w Zakładzie Systemów Rozproszonych.

11 55. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 56. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 57. dr inż. Andrzej Paszkiewicz 58. dr inż. Marek Bolanowski 59. dr inż. Marek Bolanowski 60. dr inż. Marek Bolanowski Sieci społecznościowe w kontekście zwiększania wydajności systemów informatycznych. Celem pracy jest dokonanie analizy mechanizmów towarzyszących tworzeniu sieci społeczniościowych, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na zwiększenie wydajności funkcjonowania systemów informatycznych. W pracy należy zaprezentować podstawy działania sieci społecznościowych i dostępne metody i środki oceny ich efektywności/wydajności. Samoadaptacyjne mechanizmy routingu. Celem pracy jest zaprezentowanie ewolucji rutingu w kontekście systemów samoadaptacyjnych. W pracy należ przedstawić dostępne rozwiązania, dokonać analizy ich wydajności oraz wskazać kierunki przyszłego rozwoju. Metody i środki wspierające projektowanie lokalnych bezprzewodowych sieci komputerowych. Celem pracy jest przedstawienie dostępnych metod i środków wspierających projektowanie lokalnych bezprzewodowych sieci komputerowych. W ramach pracy należy dokonać analizy dostępnych rozwiązań, zaprezentować obecny stan wiedzy oraz zrealizować praktyczną implementację wykorzystując do tego celu wybrane narzędzia wspierające projektowanie tego typu sieci. Metody i środki modelowania ruchu sieci komputerowej. W pracy należy przeanalizować oraz porównać współcześnie stosowane modele sieci komputerowych. Na podstawie opracowanych modeli należy zasymulować działanie wybranej sieci pod kontem analizy określonych parametrów. Wyrównywanie obciążeń w sieciach komputerowych. W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane mechanizmy wyrównywania obciążeń zarówno w warstwie 2 jak i warstwie 3 modelu ISO/OSI, dokonać ich analizy oraz zaproponować nowe metody ich wykorzystania. Nowe metody automatycznej detekcji zagrożeń w sieci. W pracy należy dokonać analizy obecnie stosowanych/wprowadzanych metod detekcji zagrożeń.

12 61. dr inż. Marek Bolanowski 62. dr inż. Marek Bolanowski 63. dr inż. Marek Bolanowski 64. dr inż. Marek Bolanowski 65. dr inż. Marek Bolanowski 66. dr inż. Marek Bolanowski 67. dr inż. Marek Bolanowski 68. dr inż. Marek Bolanowski Modelowanie przepływów w sieciach komputerowych. W pracy należy dokonać przegląd metod modelowania przepływów w sieciach komputerowych oraz określić zasady ich doboru do modelowania sieci o zadanych parametrach. Modelowanie kolejek w sieciach komputerowych. W pracy należy dokonać przeglądu metod modelowania kolejkowania w sieciach komputerowych oraz określić zasady doboru tych modeli do modelowania sieci o zadanych parametrach. Metody i środki szybkiego prototypowania protokołów i urządzeń sieciowych. W pracy należy dokonać analizy metod i środków szybkiego prototypowania protokołów i urządzeń sieciowych oraz przetestować wybrane z nich. Testy obciążeniowe urządzeń sieciowych. W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane algorytmy i techniki stosowane przy badaniu wydajności urządzeń sieciowych oraz zaproponować własny algorytm testowania. Testy penetracyjne i wydajnościowe sieci komputerowych. W pracy należy przeanalizować obecnie stosowane algorytmy i techniki stosowane przy badaniu wydajności sieci komputerowych oraz zaproponować własny algorytm testowania. Algorytmy projektowania sieci komputerowych. W pracy należy sklasyfikować obecnie stosowane algorytmy do projektowania sieci połączeniowych w wielowarstwowych systemach komunikacyjnych Metody i środki modelowania sieci komputerowej w środowisku GIS GRASS. W pracy należy przeanalizować możliwości wykorzystania systemu GRASS do modelowania i analizy sieci komputerowych Metody i środki określania opóźnienia w sieciach komputerowych. W pracy należy przedstawić metody i środki określania opóźnienia komunikacyjnego zarówno dla komunikacji przewodowej jak i bezprzewodowej.

13 69. dr inż. Marek Bolanowski 70. dr inż. Marek Bolanowski Wirtualne laboratorium sieciowe. W ramach pracy należy opracować założenia i zbudować system udostępniania zasobów laboratorium sieciowego, oraz zaproponować system realizacji laboratoriów sieciowych w środowisku wirtualnego stanowiska laboratoryjnego. Zintegrowane systemy zarządzania i monitorowania środowiska teleinformatycznego. W pracy należy przeanalizować systemy globalnego zarządzania i monitoringu systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej uwzględniając lokalizowanie zasobów sieciowych i użytkowników.

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jerzy LIPSKI Streszczenie: Technologia IT chmury obliczeniowej staje się atrakcyjną alternatywą dokonywania złożonych i pracochłonnych obliczeń związanych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo