SYSTEMY KLASY BI PLATFORMĄ EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI. Piotr Zaskórski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY KLASY BI PLATFORMĄ EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI. Piotr Zaskórski"

Transkrypt

1 SYSTEMY KLASY BI PLATFORMĄ EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI Piotr Zaskórski

2 1. MIEJSCE I ROLA SYSTEMÓW KLASY BI W KSZTAŁTOWANIU STRUKTUR I STRATEGII ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI. 2. IDENTYFIKACJA CECH WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BIZNESOWEJ. 3. MODEL FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI W ŚRODOWISKU SYSTEMÓW KLASY OLTP - OLAP 4. MODELE TWORZENIA ORGANIZACJI WIRTUALNYCH I SIECIOWYCH 5. WARTOŚCIOWANIE ORGANIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM JEJ EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI W ASPEKCIE WSPÓŁDZIAŁANIA Z OTOCZENIEM PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMÓW KLASY BI.

3 CECHY ARCHITEKTURY XXI WIEKU HISTORIA: FUNKCJONALNOŚD HIERARCHIA LOKALNOŚD WERTYKALNOŚD TECHNOLOGIA AKCJONARIAT SZTYWNOŚD PRODUKT JAKOŚD PRODUKTU MIERNIK FINANSOWY STABILNOŚD TERAŹNIEJSZOŚD I PRZYSZŁOŚD: INTEGRACJA PŁASKOŚD GLOBALIZACJA SIECIOWOŚD INFORMACJA PARTNERSTWO ADAPTACYJNOŚD KLIENT JAKOŚD CAŁOŚCI CZAS INNOWACYJNOŚD

4 INTEGRACJA INFORMACYJNA SYSTEMÓW DZIAŁANIA CEL WEJŚCIE/X: -KAPITAŁ -LUDZIE -MATERIAŁY -NARZĘDZIA -TECHNOLOGIE -INFRASTRUKTURA SYSTEM DZIAŁANIA = ORGANIZACJA= PROCES{WE, WY, ZSIZ} ZSIZ= {OLTP, OLAP} WYJŚCIE/Y: -PRODUKT -WYRÓB -USŁUGA -PROJEKT -BRAKI -INFORMACJA INFORMACJA O POTENCJALE FIRMY I OTOCZENIU KRYTERIA/CECHY SYSTEMOWE EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ INFORMACJA O WYNIKACH DZIAŁANIA

5 ZSIZ = EWOLUCJA PLATFORMY INTEGRACJI INFORMACYJNEJ IC = INVENTORY CONTROL MRP I = PLANOWANIE I INTEGRACJA POTRZEB MATERIAŁOWYCH MRP II = PLANOWANIE I INTEGRACJA ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH/SYSTEMY JIT ERP I = PLANOWANIE I INTEGRACJA WSZYSTKICH ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (SIED) ERP II = PLANOWANIE I INTEGRACJA RELACJI Z OTOCZENIEM (FINANSE, CRM) DEM = integracja funkcji i struktur = Dynamic Enterprise Modelling = SYSTEM BAAN IV SYSTEMY CAD/CASE/CIM/CAQ/INTEGRACJA PROJEKT- WYTWARZANIE BI = {OLAP, SE, DSS, AI}

6 Podstawowe cechy współczesnych ZSIZ Wielodziedzinowośd /wieloaspektowośd Integracja rozproszonych organizacji i usług informacyjno-zadaniowych Wielodostępowośd/rozproszenie użytkowników Uniwersalnośd/parametryzacja Skalowalnośd/globalnośd/złożonośd Otwartośd/rozwojowośd Modularnośd/parametryzowane komponenty Aktywnośd/planowanie/prognozowanie/wnioskowanie Jednolity interfejs użytkownika

7 GŁÓWNE KOMPONENTY ZSIZ INTERFEJS UŻYTKOWNIKA/WARSTWA BIZNESOWA WSPOM AGANIE W PEŁNYM CYKLU ZARZĄDZ ANIA APLIKACJE UŻYTKOWE ZOBRAZOWANIE GRAFICZNE/ RAPORTY/ZESTAWIENIA WYMIANA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH BAZA DANYCH = EWIDENCJA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA /TELEINFORMATYCZNA

8 GŁÓWNE KOMPONENTY ORGANIZACYJNE BI PAKIET = DZIEDZINA/OBSZAR ZASTOSOWAO MODUŁ = ZESTAW POWIĄZANYCH SESJI OBIEKT FUNKCJONALNY = OBIEKT INFORMACYJNY TABLICA = FIZYCZNY PLIK SESJA = WYKONANIE FUNKCJI JEDNOLITY JĘZYK UŻYTKOWNIKA = INTERFEJS MIĘDZY SESJĄ a UŻYTKOWNIKIEM ZOOM = OKNO DIALOGOWE

9 PLATFORMA PRACY GRUPOWO-SIECIOWEJ DANE OPERACYJNE/ TRANSAKCYJNE OLTP DANE ANALITYCZNE OLAP OLAP DM {AGREGACJE, ANALIZY} wg kryterium CZASU MIEJSCA PRZEDMIOTU STOPNIA AGREGACJI OBSZAR U PROCESÓW ZADAŃ FUNKCJI POSTAĆI INNE

10 WARTOŚCIOWANIE DZIAŁAO BIZNESOWYCH Koszty, Efekty/efektywnośd i wartości wskaźnikowe, Wskaźniki ekonomiczne i techniczne działao produkcyjno-biznesowych, Graniczny Punkt Rentowności, Margines bezpieczeostwa, Finanse i Budżetowanie.

11 Funkcje rachunku kosztów FUNKCJA DOWODOWA FUNKCJA ANALITYCZNA FUNKCJA EWIDENCYJNA FUNKCJA INFORMACYJNO- STATYSTYCZNA, Organizacja ucząca się FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW FUNKCJA PLANISTYCZNA FUNKCJA CENOWA FUNKCJA KONTROLNA FUNKCJA OPTYMALIZACYJNA

12 PLN STEROWANIE WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI = ILE? PRZYCHÓD/EFEKT BRUTTO KOSZTY STRATA EFEKT-NETTO/ZYSK WIELKOŚĆ PRODUKCJI

13 ZARZĄDZANIE MARGINESEM BEZPIECZEOSTWA PRZYCHÓD K ZYSK 0 WIELKOŚĆ PRODUKCJI/ WIELKOŚĆ PROJEKTU L MARGINES BEZPIECZEŃSTWA STRATA M F

14 OBIEKTYWIZACJA I KREOWANIE STRATEGII KONKURENCJI STRATEGIA KONKURENCJI ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKUREN CYJNEJ BI PRZEWAGA KONKURE NCYJNA OBSZAR KONKURE NCJI POZYCJA KONKUREN CYJNA = dźwignia zasobów

15 ANALIZA WARTOŚCI W SYSTEMACH BI ANALIZA PARETO-LORENTZA SKUMULOWANY ZYSK A B C RANGA WKŁADU RANGA PRODUKTU WG ZYSKU INŻYNIERIA WARTOŚCI TAK TRZYMAĆ ODRZUCIĆ ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ RANGA PRZYCHODU 15

16 ZBIERANIE DANYCH I GLOBALNA OCENA WSKAŹNIKÓW QFD Ranga cechy wg klientów Ranga cechy wg sprzedawców Ocena ważności Wymagania klientów (i) W A R T O Ś C I PARAMETRY TECHNICZNE OCENA KONKURENCJA A SPEŁNIENIE WYMAGAŃ Ważność parametrów technicznych Znaczenie parametrów techn. [%] Cechy krytyczne Docelowa wartość parametrów techn. Z WYLICZENIA PROCENTOWY UDZIAŁ W PUNKTACJI GLOBALNEJ WG OCENY EKSPERTÓW WG OCENY EKSPERTÓW Porównanie z konkurencją Wskaźnik techn. trudności wykonania KONKURENCJA A SPEŁNIENIE CECH WG OCENY EKSPERTÓW

17 INTEGRACJA INFORMACYJNO CZASOWO - PRZESTRZENNA ZSIZ {DANE/INFORMACJA/WIEDZA, f(z)} = IC + MRP I/II + ERP I/II + DEM = OLTP OLAP = ETL {OLTP} DM = A{OLAP}

18 PERSPEKTYWA KOSTEK OLAP OG/ZT/OW PODMIOT G E O G R A F I A ŚRODEK MATERIAŁOWY MAGAZYN REGION KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

19 ZSIZ PLATFORMĄ X-ENGINEERINGU X-ENGINEERING INTERNET ZSIZ PROCES

20 TRZY PYTANIA X-ENGINEERINGU JAK POWINNA SIĘ ZMIENIAD organizacja/firma, ABY EFEKTYWNIE FUNKCJONOWAD? W CZYIM INTERESIE? Z CZYJĄ POMOCĄ?

21 @ERP PLATFORMĄ WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANIZACJI ROZPROSZONYCH e-commerce e-crm WWW /FRONT-END B2B/TRANSAKCJE B2C/SKLEPY INTEGRACJA ORGANIZACJI ROZPROSZONYCH GROUP DSS B2P/ BUSINESS TO PARTNER e-scm

22 KOMUNIKACJA/ ZAPYTANIA/ANALIZA DANYCH/ OLAP DM OGÓLNY MODEL WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI {ORGANIZACJA} UŻYTKOWNIK ŚRODOWISKO TECHNOLOGICZNE METADANE BIZNESOWE ON-LINE TRANSACTION PROCESSING EKSTRAKCJA DANYCH SELEKCJA FAKTÓW POTRZEBY WSPÓŁDZIAŁANIA REPOZYTORIUM DANYCH bieżących i historycznych Visual Studio PRZYGOTOWANIE DANYCH DO SZYBKIEJ ANALIZY

23 MODELOWANIE PLATFORMY WSPÓŁDZIAŁANIA {ORGANIZACJE AUTONOMICZNE} SYSTEMY BI MODEL ORGANIZACJI INTELIGENTNEJ PODMIOT KOORDYNUJĄCY CENTRUM KOMPETENCJI WYMAGANIA OGRANICZENIA WIEDZA I NARZĘDZIA

24 ANALIZA I WSPOMAGANIE DECYZJI System wspomagania procesów planistycznych DSS = p {OLAP= f(oltp)} PRZESZŁOŚĆ MODEL RETROSPEKTYWNY OLAP X-ENGINEERING PRZYSZŁOŚĆ MODEL PROSPEKTYWNY PROGNOZOWANIE DATA MINING

25 REGUŁY OLAP wg CODDA WIELOWYMIAROWE WIDOKI PRZEZROCZYSTOŚD DOSTĘPNOŚD WYDAJNOŚD ARCHITEKTURA KLIENT-SERVER RÓWNORZĘDNOŚD WYMIARÓW MACIERZE RZADKIE WIELODOSTĘP OPEROWANIE WIELOMA WYMIARAMI INTUICYJNE MANIPULOWANIE DANYMI ELASTYCZNE RAPORTOWANIE NIEOGRANICZONŚD WYMIARÓW I AGREGACJI

26 Przetwarzanie danych (2)

27 Business Intelligence - architektura Informacja Wiedza Wnioski Działanie Wyniki Systemy źródłowe DM Kostka OLAP ETL Hurtownia danych DM Kostka OLAP Użytkownicy: - Raporty - Zapytania do bazy - Analizy OLAP -Budżetowanie - Data Mining

28 Ilość agregacji ZAGROŻENIA = Problem eksplozji danych (4 poziomy dla wymiaru) Ilość wymiarów

29 METODY DATA MINING EKSPLORACYJNA ANALIZA DANYCH = TWORZENIE HIPOTEZ NA PODSTAWIE OGLĄDANYCH DANYCH W CELU POSZUKIWANIA WZORCA = WYKRESY ROZRZUTU

30 METODY DATA MINING MODELOWANIE OPISOWE = MODEL CAŁOŚCIOWEGO ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEOSTWA, ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI, KLASY, SEGMENTY, SKUPIENIA (KLASTRY)

31 METODY DATA MINING MODELOWAMIE PREDYKCYJNE = PRZEWIDYWANIE WARTOŚCI, MODELE REGRESJI, KLASYFIKACJI DANYCH (OBIEKTÓW) NP. DRZEWA DECYZYJNE, b- DRZEWA i tp.

32 METODY DATA MINING ODKRYWANIE WZORCÓW I REGUŁ = WEDŁUG WYBRANEGO ASPEKTU, PODOBIEOSTWO SKOJARZEO

33 METODY DATA MINING WYSZUKIWANIE WG ZAWARTOŚCI/WZORCA = TEKSTY, OBRAZY, SZEREGI CZASOWE, DOWOLNE DANE, PODOBIEOSTWO DO WZORCA

34 OLAP DATA MINING OLAP WIEMY, CZEGO NIE WIEMY DATA MINING NIE WIEMY, CZEGO NIE WIEMY np. IBM INTELLIGENT MINER FOR DATA SAS ENTERPRICE MINER ORACLE 9i DATA MINING

35 DSS = SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Baza Modeli np. DM Baza danych Moduł zarządzania bazą modeli Interfejs dostępu do Internetu i korporacyjnego intranetu System zarządzania bazą modeli Interfejs dostępu do zewnętrznych baz danych Interfejs dostępu do innych systemów komputerowych Zewnętrzna baza danych Moduł dialogowy

36 SYSTEMY EKSPERCKIE = DM(OLAP) Maszyna wnioskująca Moduł objaśniający Baza wiedzy Moduł pozyskiwania wiedzy Interfejs użytkownika BAZY I HURTOWNE DANYCH Inżynier wiedzy Ekspert Użytkownik

37 Systemy sztucznej inteligencji SSI System łączności z użytkownikiem System Zarządzania Bazą Danych BAZY I HURTOWNIE DANYCH Oprogramowanie aplikacji System Zarządzania Bazą Wiedzy

38 SUKCES WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI OTWARCIE NA OTOCZENIE I POWSZECHNOŚĆ STOSOWANIA BI 38

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 10. Nowości i udoskonalenia. Spis treści

STATISTICA 10. Nowości i udoskonalenia. Spis treści STATISTICA 10 Nowości i udoskonalenia Spis treści 1. Wydajność... 2 2. Współpraca z innymi systemami... 2 2.1. SharePoint... 2 2.2. Office 2010... 2 2.3. OLAP... 2 2.4. STATISTICA PI Connector... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego studium przypadku

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego studium przypadku Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa... 91 Grzegorz Głód Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Zastosowanie systemu

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo