Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu"

Transkrypt

1 PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia r. Strona: 1 z 5 Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Przedmiot: Utrzymanie czystości pomieszczeń gospodarczych i środków transportu. Zakres stosowania: dotyczy magazynów odpadów medycznych, myjni wózków, wózkowni, wózków transportowych i karetek zarządzanych przez Dział Administracyjno Gospodarczy Ilość załączników: 7 Data opracowania: marzec 2004 rok, aktualizacja: czerwiec 2013r Data obowiązywania: r Egzemplarz nadzorowany: Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Akredytacji Dokument podlega aktualizacji Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis i pieczątka Opracował: Pielęgniarki epidemiologiczne Anna Dola Grażyna Filipowicz Sprawdził: Pielęgniarka Naczelna Przewodniczący Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Beata Łabowicz Ryszard Kępa Zatwierdził: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Krystyna Barcik Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Akredytacji jest zabronione.

2 PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia r. Strona: 2 z 5 Spis treści: 1. Cel.... s Przedmiot i zakres stosowania... s Definicje i terminologia.. s Odpowiedzialność i uprawnienia... s Opis postępowania. s Załączniki... s Dokumenty związane..... s. 5 Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Akredytacji jest zabronione.

3 PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia r. Strona: 3 z 5 1. Cel. zapobieganie zakażeniom szpitalnym, utrzymanie czystości pomieszczeń gospodarczych i środków transportu. 2. Przedmiot i zakres stosowania. Przedmiot stosowania: pomieszczenia gospodarcze na terenie szpitala związane z transportowaniem, przechowywaniem odpadów szpitalnych, gospodarcze środki transportu wewnątrzszpitalnego (wózki do przewożenia odpadów, bielizny brudnej, bielizny czystej, zaopatrzenia oddziałów i inne) oraz karetki do transportowania chorych. Zakres stosowania: wszystkie środki transportu gospodarczego oraz samochody do transportowania chorych będące w posiadaniu Szpitala 3. Definicje i terminologia. Dekontaminacja - usunięcie drobnoustrojów z otoczenia człowieka do stanu bezpiecznego dla zdrowia, obejmuje pojęcia: mycie, dezynfekcja, sterylizacja. Mycie - usunięcie za pomocą roztworu wody i detergentu lub preparatu myjąco dezynfekującego zanieczyszczeń fizycznych widocznych gołym okiem z powierzchni. Dezynfekcja - proces niszczenia metodami fizycznymi lub chemicznymi wegetatywnych form drobnoustrojów. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia. a) dystrybucja procedury : pracownicy Sekcji Organizacyjnej, b) szkolenie pracowników w zakresie procedury: pielęgniarki epidemiologiczne, kierownik sekcji transportu, Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Akredytacji jest zabronione.

4 PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia r. Strona: 4 z 5 c) nadzór nad realizacją procedury i ocena jakości wykonanych czynności: kierownik sekcji transportu, pielęgniarki epidemiologiczne, d) realizacja postanowień procedury: personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości w szpitalu, pracownicy transportu szpitalnego, kierowcy karetek do przewozu chorych, e) dokumentacja wykonanych czynności: personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości w szpitalu oraz pracownicy transportu szpitalnego, f) ewaluacja procedury: pielęgniarki epidemiologiczne w porozumieniu z kierownikiem sekcji transportu, 5. Opis postępowania. Opis postępowania zawarty jest w załącznikach stanowiących jednocześnie instrukcję stanowiskową: a) Dekontaminacja karetek transportowych - załącznik nr 1 b) Dekontaminacja karetki N - załącznik nr 2 c) Dekontaminacja wózków transportowych - załącznik nr 3 d) Dekontaminacja pomieszczenia myjni wózków - załącznik nr 4 e) Dekontaminacja pomieszczenia wózkowni - załącznik nr 5 f) Dekontaminacja pomieszczenia przejściowego składowania odpadów (budynek H J poziom niski parter) - załącznik nr 6 g) Dekontaminacja magazynu odpadów niebezpiecznych ( Chlorownia ) - załącznik nr 7 Po wykonaniu czynności dekontaminacji pomieszczeń lub środków transportu pracownik, który wykonał tę czynność odnotowuje jej wykonanie w rejestrze przypisanym do pomieszczenia lub środka transportu, potwierdza wykonanie podpisem i datą wykonania. 6. Załączniki. załącznik nr 1: Dekontaminacja karetek transportowych załącznik nr 2: Dekontaminacja karetki N załącznik nr 3: Dekontaminacja wózków transportowych załącznik nr 4: Dekontaminacja pomieszczenia myjni wózków załącznik nr 5: Dekontaminacja pomieszczenia wózkowni Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Akredytacji jest zabronione.

5 PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia r. Strona: 5 z 5 załącznik nr 6: Dekontaminacja pomieszczenia przejściowego składowania odpadów (budynek H J poziom niski parter) załącznik nr 7: Dekontaminacja magazynu odpadów niebezpiecznych ( Chlorownia ) załącznik nr 8: lista potwierdzenia przyjęcia procedury do stosowania 7. Dokumenty związane. Zarządzenia dyrektora wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w legnicy: Nr 14/2013 Dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego Nr 78/2012 Środki ochrony osobistej NR 78/ Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych Nr 25/2013 Wykaz preparatów dezynfekcyjnych Nr 93/2012 Higiena rąk w warunkach szpitalnych Nr 57/2012 Postępowanie poekspozycyjne Nr 344/2010 Gospodarka odpadami Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008, 234, 1570) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi(dz. U.2010, 139, 940) Literatura: Ciuruś M. J.: Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o. o., Warszawa 2009 Grzesiowski P: Zasady utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej Polskie Stowarzyszenie Czystości, 2008 Jedliński D, Sobania M: Higiena szpitalna Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Gral, Kraków Pawińska A.: Profilaktyka zakażeń szpitalnych - bezpieczeństwo środowiska szpitalnego, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011 Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Akredytacji jest zabronione.

6 Załącznik nr 1/PE 01 DEKONTAMINACJA KARETKI TRANSPORTOWEJ Dekontaminacja- usunięcie drobnoustrojów z otoczenia człowieka do stanu bezpiecznego dla zdrowia, obejmuje pojęcia: mycie, dezynfekcja, sterylizacja. I. Transport chorego zakaźnie w trakcie transportu stosować środki ochrony osobistej stosowne do zagrożenia (maski, fartuchy, rękawice). II. Bieżąca dekontaminacja karetki transportowej: 1. Po transporcie chorego w pozycji siedzącej - przetrzeć fotel, preparatem myjąco-dezynfekującym, powierzchnia pozostaje wilgotna przez 15 minut 2. Po transporcie chorego leżącego: - zmienić pościel na noszach, nosze przetrzeć preparatem myjącodezynfekującym, powierzchnia pozostaje wilgotna przez 15 minut 3. W wypadku zanieczyszczenia karetki materiałem potencjalnie zakaźnym (krew, ropa, mocz, kał, wymiociny, inne...): o zanieczyszczenie natychmiast usunąć higroskopijnym (dobrze wchłaniającym wilgoć) materiałem jednorazowym (lignina, ręcznik papierowy), o całość usunąć do czerwonego worka z utylizacji, o w sytuacji obecności - zanieczyszczonej materiałem potencjalnie infekcyjnym- stłuczki szklanej: odłamki zebrać metodą bezkontaktową przy użyciu 2 kartoników, usunąć do pojemnika na odpady infekcyjne ostre o powierzchnię zdezynfekować chlorowym preparatem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc ) działającym w czasie nie dłuższym niż 15 minut, o po ę umyć detergentem o w trakcie wykonywania czynności zachować najwyższą ostrożność, stosować środki ochrony osobistej: rękawice jednorazowe, fartuch ochronny jednorazowy foliowy, o rękawice i fartuch po użyciu usunąć do czerwonego worka z utylizacji, ręce zdezynfekować i umyć! o po wykonaniu powyższych czynności miejsce skażenia traktować jako bezpieczne. 4. Wnętrze karetki dokładnie wywietrzyć III. Gruntowna dekontaminacja karetki: Po zakończeniu dyżuru sanitariusz/kierowca zobowiązany jest do gruntownej dekontaminacji karetki: 1. Przeprowadzić dezynfekcję karetki: - Na wszystkie zmywalne powierzchnie karetki nanieść na 15 minut preparat myjąco-dezynfekujący, w uzasadnionych sytuacjach zastosować preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc) - Po 15 minutach powierzchnie dokładnie umyć detergentem. 2. Koce i poduszki oddawać do pralni 1x w tygodniu lub częściej w sytuacjach uzasadnionych. 3. Wnętrze karetki wywietrzyć. Na wyposażeniu karetki obowiązkowo znajdują się: rękawice ochronne, maski, płyn do dezynfekcji rąk i chusteczki do odkażania rąk, fartuchy fliselinowe i foliowe jednorazowe, czerwone worki na odpady niebezpieczne, pojemnik na odpady niebezpieczne ostre, kawałki kartoników do zbierania stłuczki szklanej, pojemniki z płynami do pojazdu, papierowy ręcznik lub lignina,. Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Mycie pojazdu z zewnątrz odbywa się zgodnie z odrębnymi ustaleniami Działu AG. Legnica, marzec 2013 r.

7 Załącznik nr 2/PE 01 DEKONTAMINACJA KARETKI SPECJALISTYCZNEJ N Dekontaminacja- usunięcie drobnoustrojów z otoczenia człowieka do stanu bezpiecznego dla zdrowia, obejmuje pojęcia: mycie, dezynfekcja, sterylizacja. I. Transport chorego zakaźnie w trakcie transportu stosować środki ochrony osobistej stosowne do zagrożenia (maski, fartuchy, rękawice). II. Bieżąca dekontaminacja karetki N : 1. Po transporcie chorego dziecka w inkubatorze: kocyk i pieluszki oddać do pralni, ssak pojemnik i dreny zapakować do czerwonego worka i oddać do utylizacji, inkubator, respirator, monitory i inną aparaturę specjalistyczną zdezynfekować, umyć, wysuszyć i wywietrzyć lub poddać sterylizacji zgodnie z odrębnymi instrukcjami obowiązującymi w oddziale neonatologicznym (czynności wykonuje przeszkolona pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny obsługujący transport), 2. Po transporcie chorego w pozycji siedzącej: - przetrzeć fotel, preparatem myjąco-dezynfekującym, powierzchnia pozostaje wilgotna przez 15 minut, 3. Po transporcie chorego leżącego na noszach: - zmienić pościel na noszach, nosze przetrzeć preparatem myjąco-dezynfekującym, powierzchnia pozostaje wilgotna przez 15 minut, 4. W wypadku zanieczyszczenia karetki materiałem potencjalnie zakaźnym (krew, ropa, mocz, kał, wymiociny, inne...): o zanieczyszczenie natychmiast usunąć higroskopijnym (dobrze wchłaniającym wilgoć) materiałem jednorazowym (lignina, ręcznik papierowy), o o o o o o o całość usunąć do czerwonego worka z utylizacji, w sytuacji obecności - zanieczyszczonej materiałem potencjalnie infekcyjnym- stłuczki szklanej: odłamki zebrać metodą bezkontaktową przy użyciu 2 kartoników, usunąć do pojemnika na odpady infekcyjne ostre, powierzchnię zdezynfekować chlorowym preparatem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc ) działającym w czasie nie dłuższym niż 15 minut, po ę umyć detergentem, w trakcie wykonywania czynności zachować najwyższą ostrożność, stosować środki ochrony osobistej: rękawice jednorazowe, fartuch ochronny jednorazowy foliowy, rękawice i fartuch po użyciu usunąć do czerwonego worka z utylizacji, ręce zdezynfekować i umyć! po wykonaniu powyższych czynności miejsce skażenia traktować jako bezpieczne. 5. Wnętrze karetki dokładnie wywietrzyć. III. Gruntowna dekontaminacja karetki: a) Po zakończeniu dyżuru w dniu, w którym był wykonywany transport sanitarny sanitariusz/kierowca zobowiązany jest do gruntownej dekontaminacji przedziału medycznego b) w sytuacji braku wyjazdów sanitarnych 2 x tydzień 1. Sposób dezynfekcji karetki: Na wszystkie zmywalne powierzchnie karetki nanieść na 15 minut preparat myjąco-dezynfekujący, w uzasadnionych sytuacjach zastosować preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc) Po 15 minutach powierzchnie dokładnie umyć detergentem. 2. Koce i poduszki oddawać do pralni 1x w tygodniu lub częściej w sytuacjach uzasadnionych. 3. Wnętrze karetki wywietrzyć. Na wyposażeniu karetki obowiązkowo znajdują się: rękawice ochronne, maski, płyn do dezynfekcji rąk i chusteczki do odkażania rąk, fartuchy fliselinowe i foliowe jednorazowe, czerwone worki na odpady niebezpieczne, pojemnik na odpady niebezpieczne ostre, kawałki kartoników do zbierania stłuczki szklanej, pojemniki z płynami do pojazdu, papierowy ręcznik lub lignina Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Mycie pojazdu z zewnątrz odbywa się zgodnie z odrębnymi ustaleniami Działu AG. Legnica, marzec 2013 r.

8 Załącznik nr 3/PE 01 INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH 1. Do transportowania materiałów skażonych (np.: odpady medyczne zakaźne i specjalne) używać szczelnych, zamykanych, czystych wózków SULO w kolorze czerwonym i żółtym podpisanych: Wózek czerwony: odpady zakaźne Wózek żółty: odpady specjalne Do transportowania materiałów brudnych (np.: odpady komunalne, worki z brudną bielizną) używać: wózków czystych ażurowych granatowych, podpisanych brudny 3. Do transportowania materiałów czystych (np.: leki, czysta bielizna, materiały biurowe i gospodarcze) używać: wózków czystych ażurowych białych, podpisanych czysty 4. Po użyciu wózki są myte w pomieszczeniu myjnia wózków na terenie byłej pralni 5. Po dezynfekcji, umyciu i osuszeniu wózki przechowywać w wózkowni (pomieszczenie w budynku H J na niskim parterze). 6. W wózkowni nie wolno przechowywać wózków brudnych. 1. DEZYNFEKCJA WÓZKÓW CO KIEDY CZYM JAK Po każdym użyciu wózka Powierzchnie łatwo dostępne - platforma - szczebelki - ramy - uchwyty Powierzchnie trudnodostępne np.: kółka Po każdym użyciu wózka dezynfekcji powierzchni (B, F, V, ( Tbc Alkoholowy preparat w aerozolu Roztwór preparatu dezynfekcyjnego nanieść na poszczególne elementy wózka czystą ściereczką lub przy pomocy mopa Powierzchnie pozostawić wilgotne przez 15 minut, Spłukać bieżącą wodą Stosować środki ochrony osobistej (rękawice gospodarcze, fartuchy gumowe, kalosze). Spryskać powierzchnie trudnodostępne, Pozostawić wilgotne przez 15 minut 2. WÓZKÓW CO KIEDY CZYM JAK Powierzchnie wózka Po dezynfekcji Środki myjącoczyszczące Ściereczką, szczotką lub przy użyciu mopa nasączonego (detergenty, czyściki w proszku) roztworem myjącym przetrzeć zabrudzone powierzchnie Spłukać bieżącą wodą Wytrzeć do sucha gruźlicy) - B ) bakterie, F - grzyby, V - wirusy, Tbc prątek Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Legnica, marzec 2013

9 PLAN HIGIENY MYJNI WÓZKÓW Załącznik nr 4/PE 01 CO KIEDY CZYM JAK Podłoga 1x dziennie nanieść na podłogę, 2xdziennie i w razie Klamki 1x dziennie Alkoholowy preparat w aerozolu Spryskać aerozolem, pozostawić do wyschnięcia Ściany, drzwi, futryna 1x w tygodniu nanieść na powierzchnie, 1x w miesiącu gruźlicy) - B ) bakterie, F - grzyby, V - wirusy, Tbc prątek Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Legnica, marzec 2013

10 PLAN HIGIENY WÓZKOWNI Załącznik nr 5/PE 01 CO KIEDY CZYM JAK Podłoga 1x dziennie nanieść na podłogę, 1x dziennie Klamki Ściany, drzwi, futryna 1x dziennie 1x w tygodniu Alkoholowy preparat w aerozolu Spryskać aerozolem, pozostawić do wyschnięcia nanieść na powierzchnie, 1x w tygodniu gruźlicy) - B ) bakterie, F - grzyby, V - wirusy, Tbc prątek Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Legnica, marzec 2013

11 Załącznik nr 6/PE 01 PLAN HIGIENY MAGAZYNU PRZEJŚCIOWEGO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH CO KIEDY CZYM JAK Podłoga 2 x dziennie nanieść na podłogę, 2x dziennie Klamki Ściany, drzwi, futryna 1x dziennie 1x tygodniu Alkoholowy preparat w aerozolu Spryskać aerozolem, pozostawić do wyschnięcia nanieść na powierzchnie, 1x tygodniu gruźlicy) - B ) bakterie, F - grzyby, V - wirusy, Tbc prątek Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Legnica, marzec 2013

12 Załącznik nr 7/PE 01 PLAN HIGIENY MAGAZYNU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ( chlorownia ) CO KIEDY CZYM JAK Podłoga Ściany, drzwi, futryna Gruntowna dezynfekcja po opróżnieniu magazynu z odpadów Po dezynfekcji Gruntowna dezynfekcja po opróżnieniu magazynu z odpadów nanieść na podłogę, nanieść na powierzchnie, Przedsionek (punkt mycia rąk, podłoga, parapety) Po dezynfekcji 1x w tygodniu Gruntowna dezynfekcja po opróżnieniu magazynu z odpadów nanieść na powierzchnie, Okna, lampy 1x na kwartał Preparat do mycia okien gruźlicy) - B ) bakterie, F - grzyby, V - wirusy, Tbc prątek Preparaty dezynfekcyjne dobierać zgodnie z aktualnym Wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy procedura nr 25/2013 Dezynfekcję wykonywać zgodnie z procedurą nr 78/2013 Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Legnica, marzec 2013

13 Załącznik nr 8/PE 01 Procedura epidemiologiczna: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU Potwierdzenie przyjęcia procedury do wiadomości i stosowania: data Imię i nazwisko /litery drukowane/ stanowisko Przyjęłam/łem do wiadomości i stosowania - podpis pracownika

14 Procedura epidemiologiczna: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU Potwierdzenie przyjęcia procedury do wiadomości i stosowania: data Imię i nazwisko /litery drukowane/ stanowisko Przyjęłam/łem do wiadomości i stosowania - podpis pracownika

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 05

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 05 Strona: 1 z 7 Cel: Postępowanie z bielizną szpitalną. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których używana jest bielizna oraz centralnego

Bardziej szczegółowo

CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń, bielizny i sprzętów szpitalnych.

CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń, bielizny i sprzętów szpitalnych. PROCEDURA SANITARNO- HIGIENICZNA NR 7/2006 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SZPITALU CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

Postępowania z odpadami medycznymi

Postępowania z odpadami medycznymi Strona: 1 z 11 Cel: Wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadami medycznymi. Przedmiot: Prawidłowe monitorowanie i nadzorowanie gospodarki odpadami medycznymi. Zakres stosowania: oddziały szpitalne,

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Celem procedury jest wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadam medycznymi z uwzględnieniem: 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1.Cel :ustalenie jednolitych zasad postępowania w procesie mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach RTG,USG

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie dystrybucji czystej i brudnej bielizny 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)

Pomieszczenie dystrybucji czystej i brudnej bielizny 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) Pomieszczenie do dystrybucji czystej bielizny, Apteka 1 Podłogi, parapety, blaty, umywalki, krany i kafelki wokół, przyciski, słuchawki tel. x w tygodniu 1x na tygodnie Środek xtygodniu i Środek myjącodezynfek.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 288 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 24 grudnia 2007 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SZPITALA SALE CHORYCH

PLAN HIGIENY SZPITALA SALE CHORYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 272 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 1 grudnia 2006 roku PLAN HIGIENY SZPITALA SALE CHORYCH STREFA: II ogólnej czystości medycznej, podstawowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZP.III.240/02/4/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Załącznik nr 2. Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powierzchnia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie i dezynfekcje rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G.A.J.Ayliffe a zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN. Technika mycia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Postępowanie z bielizną szpitalną. Kod procedury KZ 1.6 Data obowiązywania: Wydanie: 1 Strona 1 z 6

Tytuł: Postępowanie z bielizną szpitalną. Kod procedury KZ 1.6 Data obowiązywania: Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Data obowiązywania: 16.01.2015 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 I Cel procedury Określenie zasad postępowania z bielizną szpitalną i odzieżą roboczą. II Zakres obowiązywania Komórki organizacyjne Szpitala, w których

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego Opracował Sprawdził Zatwierdził Naczelna Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Ćwirzeń Krystyna Sprawka Asystent ds. san.-epid. i ośw. zdrowotnej Joanna Adamczyk wydanie 5 / str. 1 z 21 Dyrektor Szpitala

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ORAZ SPRZĘTU UŻYTKOWEGO

TEMAT: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ORAZ SPRZĘTU UŻYTKOWEGO PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ORAZ SPRZĘTU UŻYTKOWEGO CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Załącznik nr 1.2. do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA 1. Mycie lub mycie i dezynfekcja (dezynfekcja okresowa, ciągła, spektrum w zależności

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY. Zasady sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń w Oddziałach, Stacji Dializ SPZOZ w Hajnówce

PLAN HIGIENY. Zasady sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń w Oddziałach, Stacji Dializ SPZOZ w Hajnówce PLAN HIGIENY Zasady sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń w Oddziałach, Stacji Dializ SPZOZ w Hajnówce Pomieszczenie Co? Kiedy? Jak? Czym? SALE CHORYCH Podłogi i cokoły i dezynfekcja przypodłogowe Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 19 kwietnia 2012 roku PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń.

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń. Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń www.profilaktykazakazen.pl Dezynfekcja sprzętów i powierzchni W przypadku pacjenta, który przebywa w izolatce bardzo ważne jest codzienne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 222055-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 222055-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-10-23 13:14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 217021-2013 z dnia 2013-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań A. Wynajem furgonu wraz z kierowcą do świadczenia usług transportu produktów

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. SPOSÓB ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 1. Zamówienia na diety na dzień bieżący, w zakresie obiadu i kolacji, z poszczególnych oddziałów muszą być dostarczone do punktu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 4 do umowy WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 Oddziały szpitalne i inne pomieszczenia HARMONOGRAM SPRZĄTANIA ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC Sale chorych we wszystkich oddziałach strefa II Lp. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim

Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim Załącznik nr 6 do SIWZ Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim I.Strefy higieniczne S-2 strefa wysokich wymagań higienicznych 2.1 sale intensywnej terapii i wzmożonego nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY HIGIENY I WYMAGANIA SANITARNE POSTĘPOWANIE W PRACOWNI KOSMETYCZNEJ

ZASADY HIGIENY I WYMAGANIA SANITARNE POSTĘPOWANIE W PRACOWNI KOSMETYCZNEJ ZASADY HIGIENY I WYMAGANIA SANITARNE POSTĘPOWANIE W PRACOWNI KOSMETYCZNEJ 1. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych w pracowni nr 2 każde stanowisko należy odpowiednio przygotować: fotel kosmetyczny

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych.

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. 2. ZAKRES Procedura dotyczy sposobu mycia i dezynfekcji rąk przez

Bardziej szczegółowo

TEMAT: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ORAZ SPRZĘTU UŻYTKOWEGO

TEMAT: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ORAZ SPRZĘTU UŻYTKOWEGO ZAŁĄCZNIK G DO UMOWY NR.../DZ/13 PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ORAZ SPRZĘTU UŻYTKOWEGO CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Zachowuje wszelkie środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie własnemu zakażeniu- stosowanie ochron osobistych

Zachowuje wszelkie środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie własnemu zakażeniu- stosowanie ochron osobistych Jak ma postąpić lekarz pierwszego kontaktu (w POZ), który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym: Zachowuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Transport próbek materiału biologicznego do laboratorium

Transport próbek materiału biologicznego do laboratorium ZP/9//2014 Załącznik nr 8 do SIWZ PROCEDURA WEWNĘTRZNA SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI Śl. W TRZEBNICY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABATORYJKNEJ Ul.Prusicka 55 55-100 Trzebnica Autor : Lilla Rejek Do użytku zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2)

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY I KONTROLI

SYSTEM OCENY I KONTROLI SYSTEM OCENY I KONTROLI Załącznik Nr 4 Ocena jakości zleconych usług będzie dokonywana na podstawie : 1. Protokołu po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą jakość wykonywanej usługi w danej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 11 do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W IZBIE PRZYJĘĆ

SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W IZBIE PRZYJĘĆ Załącznik nr 3.4 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W IZBIE PRZYJĘĆ WYKAZ I ILOŚĆ POMIESZCZEŃ W IZBIE PRZYJĘĆ SPP ZOZ W CHOROSZCZY 1. Gabinet zabiegowy 2 2. Gabinet badań 2 3. Gabinet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia oraz wymagania jakie musi spełniać Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia oraz wymagania jakie musi spełniać Wykonawca. Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia oraz wymagania jakie musi spełniać Wykonawca. I. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z : a) Ustawą z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 5 Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników ksrg I. Materiał

Bardziej szczegółowo

Zalecenia szczegółowe do usługi utrzymania higieny

Zalecenia szczegółowe do usługi utrzymania higieny Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania DA-ZP-252-95/15 Zalecenia szczegółowe do usługi utrzymania higieny 1 Sprzątanie w komórkach organizacyjnych Szpitala należy przeprowadzić zgodnie z zakresem utrzymania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać bieżącą wodą pitną i osuszyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE Nr Sprawy 47/2014 Załącznik nr 7 do umowy WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 1. Świadczenie usług odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem, własnymi środkami czystości oraz

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Bez zastrzeżeń. Sapone Dez Extra SP-19 Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SZPITALA

PLAN HIGIENY SZPITALA DEFINICJE I OZNACZENIA Dekontaminacja - proces usuwania biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez mycie, dezynfekcję, sterylizację. Powierzchnie bezdotykowe - wszystkie powierzchnie, które nie mają

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach Znak: ZP/PRZET/15/1/2014 Wadowice, dnia 14.03.2014r Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach W związku z prowadzonym postępowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Procedura Postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta? Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŻELAZNA FUNDACJA INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY MEDYCZNE Tytuł: DEKONTAMINACJA W BLOKU OPERACYJNYM

PROCEDURY MEDYCZNE Tytuł: DEKONTAMINACJA W BLOKU OPERACYJNYM Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach PREDURY MEDYZNE Tytuł: DEKNTAMINAJA W BLKU PERAYJNYM Kod procedury: KZ 1.3, 1.4

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

V. PLANY HIGIENY Załącznik nr 3

V. PLANY HIGIENY Załącznik nr 3 V. PLANY HIGIENY Załącznik nr 3 STREFA I ciągłej czystości Tabela nr 1 Tabela nr 1 Magazyn materiałów sterylnych w Sterylizatorni, na Bloku operacyjnym Częstotliwość Rodzaj powierzchni Mycie Dezynfekcja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.

PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. Opis przedmiotu zamówienia Dodatek nr 6 do Zaproszenia (Załącznik nr 2 do umowy) Nr sprawy: ZP/PU/144/16 PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 18.11.2011r. PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY I KONTROLI

SYSTEM OCENY I KONTROLI SYSTEM OCENY I KONTROLI Załącznik Nr 4 Ocena jakości zleconych usług będzie dokonywana na podstawie : 1. Protokołu po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą jakość wykonywanej usługi w danej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Plan higieny. Załącznik nr 4 KRAFT KRAFT SANITOP SANITOP DESICHLOR. Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej firmy WURTH ODOR GONE

Plan higieny. Załącznik nr 4 KRAFT KRAFT SANITOP SANITOP DESICHLOR. Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej firmy WURTH ODOR GONE Plan higieny Produkt Dozowanie Obszar ste osowania Urządzeni 0 ml/5 l wody (0,5) Bieżącenireębcizensekimycie podłóg Mop Bez rozcieńczania Usuwanie silnych zabrudzeń oraz grafiti z powierzchni ścian i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola.

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. PROCEDURA KWARANTANNY 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zachorowanie na gorączkę

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04 Strona: 1 z 7 Cel: Godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których powstają szczątki ludzkie,

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 26.11.2012r. PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 9217-2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 9217-2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 7941-2016 z dnia 2016-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (OLAZA)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (OLAZA) Załącznik nr 3.6 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (OLAZA) Wykaz pomieszczeń 1. Kuchnia 2 2. Stołówka 2 3. Świetlica terapeutyczna

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Higieniczne mycie rąk; Zmiana opatrunku

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu PROCEDURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu PROCEDURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu PROCEDURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI Numer referencyjny procedury: PE 1.1/07 Data zatwierdzenia : 27 czerwca 2007 rok Data wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości cen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości cen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 214 tel.: (22) 33 55 212, 214 NIP 527-21-53-938 REGON 000297945 DZP/ 156

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Dezynfekcja

Oferta handlowa. Dezynfekcja Oferta handlowa Dezynfekcja... z namii to proste Uwaga! Narażasz bezpieczeństwo swoich pracowników i pacjentów! Według najnowszych statystyk, prowadzonych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych IMP

Bardziej szczegółowo

Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów

Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów ( oznaczenie Wykonawcy ) Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów 1. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Ginekologiczno-Położniczego

Bardziej szczegółowo

7.1. Zasady ogólne: Strona 1 z 5

7.1. Zasady ogólne: Strona 1 z 5 7. Wymogi sanitarne dotyczące miejsc oraz zasad przeprowadzania kwarantanny ze wskazaniem osób, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń wymagających systematycznej lub tylko końcowej dekontaminacji. 7.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356834-2011:text:pl:html PL-Bartoszyce: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2011/S 220-356834 Szpital Powiatowy im.

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Wydanie 1 Strona 1 z 8 Oznaczenie sprawy: PN 01/17 Dz.Z.P.-01/14/2017 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje usługę odbioru, transportu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-242/14 Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 06.07.20110r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. ZAŁĄCZNIK nr 1 Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. S1 strefa najwyższych wymagań higienicznych 1.1. sale operacyjne bloku operacyjnego 1.2. sale

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z odpadami

Postępowanie z odpadami Postępowanie z odpadami Strona : 1 z 10 Wydanie : 5 Akredytacja ISO 9001 : 2008 Obowiązuje od Października 2016 r. Rewizja : 4 Spis treści : 1. Cel...2 2. Zakres stosowania......2 3. Miejsce stosowania...2

Bardziej szczegółowo

BLOK OPERACYJNY. Pakiet.. 1 " Pieczec naglówkowa firmy. Warlosc uslugi Warlosc uslugi Warlosc uslugi miesiecznie rocznie 3 lata. Netto.

BLOK OPERACYJNY. Pakiet.. 1  Pieczec naglówkowa firmy. Warlosc uslugi Warlosc uslugi Warlosc uslugi miesiecznie rocznie 3 lata. Netto. - - - - - Pakiet Nr 1- Blok Operacyjny Pakiet.. 1 " Pieczec naglówkowa firmy Nazwa oddzialu: Zespól Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22 BLOK OPERACYJNY Netto Warlosc uslugi Warlosc

Bardziej szczegółowo

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

Transport zamówionej krwi lub jej składników

Transport zamówionej krwi lub jej składników STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI Śl. W TRZEBNICY BANK KRWI SOP nr Wersja nr 2 Tytuł procedury Transport zamówionej krwi lub jej składników Sporządził: imię i nazwisko Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: Zarządzenie nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia procedury klinicznej zarządza się co następuje: 1 Z dniem 5 lutego 2009

Bardziej szczegółowo