Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco"

Transkrypt

1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Normy wymagań PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw PN-EN :2006/AC:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy PN-EN :2006/AC:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 4: Mieszanka HRA PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 5: Mieszanka SMA PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 6: Asfalt lany PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 7: Asfalt porowaty PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 8: Destrukt asfaltowy PN-EN :2008/AC:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 20: Badanie typu PN-EN :2008/AC:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 21: Zakładowa kontrola produkcji PN-EN PN-EN A1:2008 PN-EN :2007 PN-EN :2007 PN-EN :2010 PN-EN :2010/AC:2012 PN-EN :2012 PN-EN :2006 mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu : Wyparka obrotowa mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 4: Odzyskiwanie asfaltu Kolumna destylacji frakcyjnej mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 5: Oznaczanie gęstości mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 5: Oznaczanie gęstości mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 7: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek promieniami gamma 1

2 PN-EN :2005 PN-EN :2003 PN-EN :2005 PN-EN :2005/AC:2008 PN-EN :2012 PN-EN :2008 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN A1:2008 PN-EN :2007 PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN A1:2008 PN-EN :2009 mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 9: Oznaczanie gęstości porównawczej mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 10: Zagęszczalność mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 10: Zagęszczalność mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 12: Określanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 13: Pomiar temperatury mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 14: Zawartość wody mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 15: Oznaczanie podatności na segregację mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 16: Ścieranie abrazyjne okołkowanymi oponami mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 17: Ubytek ziaren w próbkach asfaltu porowatego mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 18: Spływność lepiszcza mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 19: Wodoprzepuszczalność próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub cylindrycznych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 21: Badanie twardości (penetracji) za pomocą płaskich próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 22: Koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 23: Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na rozciąganie pośrednie 2

3 PN-EN :2012 PN-EN :2005 PN-EN :2012 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2012 PN-EN :2007 PN-EN A1:2008 PN-EN A1:2008 PN-EN :2012 PN-EN A1:2008 PN-EN :2005 PN-EN :2004 PN-EN :2007 PN-EN :2012 mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 24: Odporność na zmęczenie mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 25: Badanie cyklicznego jednoosiowego ściskania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 26: Sztywność mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 27: Pobieranie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki mineralnoasfaltowej mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 31: Próbki przygotowane w prasie żyratorowej mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 32: Laboratoryjne zagęszczanie wibracyjne mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 33: Przygotowanie próbek zagaszanych urządzeniem wałującym mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 34: Badanie Marshalla mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 35: Mieszanie laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 37: Określanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania 3

4 PN-EN :2012 PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2010 PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN :2010 mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 40: Wodoprzepuszczalność nawierzchni in situ mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 41: Odporność na płyny zapobiegające oblodzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 43: Odporność na paliwo mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 44: Propagacja pęknięcia w badaniu zginania próbki półwalcowej mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 45:Badanie sztywności przy rozciąganiu próbek poddanych starzeniu w wodzie (SATS) mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 46: Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniu osiowego rozciągania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco- Część 47: Oznaczanie zawartości popiołów w asfalcie naturalnym Cienkie warstwy na zimno PN-EN 12273:2011 Norma wymagań Cienka warstwa na zimo - Wymagania PN-EN :2005 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza PN-EN :2003 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część 2: Określenie zawartości lepiszcza PN-EN :2005 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część3: Konsystencja PN-EN :2003 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część 4: Oznaczenie kohezji mieszanki PN-EN :2003 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część 5: Oznaczenie ścieralności PN-EN :2005 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część 6: Dozowanie PN-EN :2005 Cienka warstwa na zimno-metody badań-część 7: Metoda wstrząsowego ścierania 4

5 Powierzchniowe utrwalenie Norma wymagań PN-EN 12271:2009 Powierzchniowe utrwalenie - Wymagania PN-EN :2005 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i porzeczny rozkład lepiszcza PN-EN :2004 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 2: Wizualna ocena defektów PN-EN :2003 Powierzchniowe utrwalanie -Metody badań - Część 3: Określenie przyczepności kruszywa do lepiszcza metodą uderzeniową na płycie Vialit Asfalty i lepiszcza asfaltowe PN-EN 12597:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Terminologia Asfalty Normy wymagań PN EN 12591:2010 PN EN 13924:2009 PN EN 14023:2011 PN EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych twardych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych PN EN 58:2012 PN-EN 1425:2012 PN-EN 1426:2009 PN-EN 1427:2009 PN-EN 12592:2009/Ap1:2009 PN-EN 12593:2009 PN-EN 12594:2009 PN-EN 12595:2009 PN-EN 12596:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Pobieranie próbek lepiszczy asfaltowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ocena organoleptyczna Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie penetracji igłą Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie temperatury pięknienia Metoda Pierścień i Kula Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie rozpuszczalności Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie temperatury metodą Fraassa Asfalty i lepiszcza asfaltowe Przygotowanie próbek do badań Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepkości kinematycznej Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary 5

6 PN-EN :2009 PN-EN :2002 PN-EN :2009 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN EN :2011 PN EN :2012 PN EN :2012 PN-EN 13302:2011 PN-EN 13398:2012 PN-EN 13399:2012 PN-EN 13587:2010 PN-EN 13632:2012 PN EN 13702:2012 PN EN 13703:2009 PN EN 14769:2012 PN EN 14770:2012 PN EN 14771:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawartości parafiny Część 1: Metoda destylacji Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości parafiny Część 2: Metoda ekstrakcyjna Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza Część 1: Metoda RTFOT Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza Część 2: Metoda TFOT Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza Część 2: Metoda RFT Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym Część 2: Upłynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe Asfalty i lepiszcza asfaltowe Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania Asfalty i lepiszcza asfaltowe Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metoda odparowania Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie właściwości mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wzrokowa ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych polimerami Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych polimerami metodą stożek i płytka Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie energii odkształcenia Asfalty i lepiszcza asfaltowe Przyśpieszone starzenie długoterminowe / kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV) Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kata przesunięcia fazowego Reometr dynamicznego ścinania (DSR) Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu Reometr zginanej belki (BBR) 6

7 Emulsje asfaltowe do powierzchniowych utrwaleń i mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno Norma wymagań PN EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji emulsji asfaltowych PN EN 58:2012 PN EN 1428:2012 PN EN 1429:2011 PN EN 1430:2012 PN EN 1431:2009 PN EN : PN EN 12847:2011 PN EN 12848:2011 PN EN 12849:2011 PN EN 12850:2011 PN EN :2012 PN EN :2012 PN EN :2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Pobieranie próbek lepiszczy asfaltowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych Metoda destylacji azeotropowej Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach asfaltowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawartości asfaltów i olejów destylacyjnych w emulsji asfaltowej metodą destylacji Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym - Część 1: Emulsje asfaltowe Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych podczas mieszania z cementem Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zdolności emulsji asfaltowych do penetrowania Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie wartości ph emulsji asfaltowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania Asfalty i lepiszcza asfaltowe Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metoda odparowania Asfalty i lepiszcza asfaltowe Badanie rozpadu-część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 7

8 PN EN :2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Badanie rozpadu-część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych PN EN 13614:2011 PN EN A1:2012 PN EN 16345:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie przyczepności emulsji przez zanurzenie w wodzie Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zakładowa kontrola produkcji emulsji asfaltowych, asfaltów fluksowanych i asfaltów upłynnionych Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie Czasu wypływu emulsji asfaltowych z zastosowaniem lepkościomierza Redwood Nr II Kruszywa i wypełniacze do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń Norma wymagań PN EN 13043:2004 PN EN 13043:2004/AC:2004 PN EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek PN EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych PN EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego PN EN 932-3/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego PN EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie PN EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności PN EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-część 1: Oznaczanie składu ziarnowego Metoda przesiewu PN EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie składu ziarnowego Nominalne wymiary otworów sit badawczych 8

9 PN EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości PN EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-część 4: oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu PN EN 933-5:2000 PN EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych PN EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-część 6: Ocena właściwości powierzchni-wskaźnik przepływu kruszyw PN EN 933-6:2002/AC:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-część 6: Ocena właściwości powierzchni-wskaźnik przepływu kruszyw PN EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie zawartości muszli w kruszywach grubych PN EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek-badanie wskaźnika piaskowego PN EN 933-9:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek-badanie błękitem metylenowym PN EN :2009 PN EN :2011 PN EN :2010 PN EN :2000 PN EN :2008 PN EN :2008 PN EN :2002 PN EN :2002/A1:2006 PN EN :2002/AC:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek-uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) kruszyw-część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-deval) kruszyw - Część 2: Oznaczanie odporności na rozdrabnianie kruszyw - Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości kruszyw - Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 9

10 PN EN :2002/Ap1:2005 PN EN :2008 PN EN :2009 PN EN :2000 PN EN :2000/A1:2006 PN EN :2004 PN EN :2007 PN EN :2010 PN EN :2002 PN EN :2002/AC:2004 PN EN :2010 PN EN :2011 PN EN :2008 kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszyw - Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza Metoda piknometryczna kruszyw - Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia kruszyw - Część 9: Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami Badanie skandynawskie kruszyw - Część 9: Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami Badanie skandynawskie kruszyw - Część 10: Oznaczanie wysokości podciągania wody działanie czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności działanie czynników atmosferycznych Część 2: Badanie w siarczanie magnezu działanie czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania działanie czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania działanie czynników atmosferycznych Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu działanie czynników atmosferycznych Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny działanie czynników atmosferycznych Część 6: Mrozoodporność w soli PN EN :2010 Badanie chemicznych właściwości kruszyw Część 1: Analiza chemiczna PN EN :2004 Badanie chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw PN EN :2008 Badanie chemicznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek bitumicznych PN EN :2002 PN EN :2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych- Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych- Część 2: Liczba bitumiczna 10

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB) Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Oleskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm

Mieszanki o wymiarze D 1), mm D.05.03.05A DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05.01 Nawierzchnie z asfaltu porowatego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05.01 Nawierzchnie z asfaltu porowatego SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05.01 Nawierzchnie z asfaltu porowatego 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D B DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO PODBUDOWA AC16W.

D B DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO PODBUDOWA AC16W. D.05.03.05B DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO PODBUDOWA AC16W. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno - asfaltowe i nawierzchnie asfaltowe aktualne przepisy krajowe: WT-2:2014 część I, WT-2:2016 część II.

Mieszanki mineralno - asfaltowe i nawierzchnie asfaltowe aktualne przepisy krajowe: WT-2:2014 część I, WT-2:2016 część II. ZAPROSZENIE zaprasza na szkolenie: Mieszanki mineralno - asfaltowe i nawierzchnie asfaltowe aktualne przepisy krajowe: WT-2:2014 część I, WT-2:2016 część II. Projektowanie badań typu mieszanek mineralno

Bardziej szczegółowo

Zakres usług laboratoryjnych Budimex S.A.

Zakres usług laboratoryjnych Budimex S.A. Zakres usług laboratoryjnych Budimex S.A. SPIS TREŚCI Strona 1 Badania asfaltów 3 2 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych 3 3 Badanie mieszanek gruntowo-spoiwowych i mineralno-cementowoemulsyjnych (MCE)

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKA ROWEROWA 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI Wype niacz do drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych W a ciwo ci zyczne wype niacza... 38

SPIS TRE CI Wype niacz do drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych W a ciwo ci zyczne wype niacza... 38 SPIS TRE CI 1. WPROWADZENIE......................................................... 9 2. KONSTRUKCJA ASFALTOWEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ.................... 11 3. RODZAJE MIESZANEK....................................................

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe. Spis treści: 1. Wprowadzenie 11 1.1. Historia nawierzchni asfaltowych 11 1.2. Konstrukcja nawierzchni 12 Literatura 13 2. Materiały 14 2.1. Kruszywa 14 2.1.1. Kruszywa mineralne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 94 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

ZAMIENNA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

ZAMIENNA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. ZAMIENNA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D A. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP

D A. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP D 05.03.05A. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG Mandat 14 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG DO ZASTOSOWAŃ: 01/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 1/: WYKOŃCZENIA STROPÓW

Bardziej szczegółowo

D b Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa wyrównawcza

D b Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa wyrównawcza D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa wyrównawcza 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm. Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance

Mieszanki o wymiarze D 1), mm. Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance D 05.03.07a - NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2011

Bardziej szczegółowo

ST. WARSTWA WIĄŻĄCA/WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

ST. WARSTWA WIĄŻĄCA/WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO ST. WARSTWA WIĄŻĄCA/WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne [1] pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne [1] pkt 1.5. 1.4.13. Wypełniacz kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz

Bardziej szczegółowo

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S)

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) D- 05.03.05B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego D.05.03.05.A. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne 1. Wprowadzenie Niniejsze Wymagania Techniczne WT-2 wersja poprawiona 2010 zastępują Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2 Paweł Mieczkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN 13108-x a Wymagania Techniczne WT-2 Podział mieszanek MA wg norm europejskich:

Bardziej szczegółowo

SST BETON ASFALTOWY AC 16W DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ OBCIĄŻONEJ RUCHEM KR3-KR4

SST BETON ASFALTOWY AC 16W DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ OBCIĄŻONEJ RUCHEM KR3-KR4 D.05.03.05b SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE SST BETON

Bardziej szczegółowo

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S)

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) D- 05.03.05B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI dr hab. inż. Marek J. Ciak dr inż. Natalia Ciak mgr inż. Kacper Sikora 2015-10-04 Tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie ostatnich

Bardziej szczegółowo

NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r.

NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r. PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (126) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (126) 2003 Czesława Wolska-Kotańska* NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...6

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WYRÓWNAWCZA i WIĄŻĄCO-ŚCIERALNA

D NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WYRÓWNAWCZA i WIĄŻĄCO-ŚCIERALNA D-04.04.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WYRÓWNAWCZA i WIĄŻĄCO-ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Drogowe w Olsztynie

Laboratorium Drogowe w Olsztynie Laboratorium Drogowe w Olsztynie HISTORIA IV.1945 - powołanie Powiatowego Zarządu Dróg dyrektor mgr inż. Rafał Sobirajski VII.1945 - dyrektorem PZD w Olsztynie zostaje mgr inż. Aleksander Zubelewicz 1947

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa

D DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa D.04.05.01 DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podbudowa z betonu asfaltowego D a. Specyfikacja techniczna

Podbudowa z betonu asfaltowego D a. Specyfikacja techniczna 154 Specyfikacja techniczna D-04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- wyrównawcza warstwa wiążąca 0/16 mm (AC16W)

D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- wyrównawcza warstwa wiążąca 0/16 mm (AC16W) D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- wyrównawcza warstwa wiążąca 0/16 mm (AC16W) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

D Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego D-05.03.05. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO D 04.07.01a 1. WSTĘP PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P D 04.07.01A PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850 D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYRÓWNAWCZA I WIĄŻĄCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYRÓWNAWCZA I WIĄŻĄCA D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYRÓWNAWCZA I WIĄŻĄCA D-05.03.05b 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D b Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) 1. WSTĘP

D b Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) 1. WSTĘP D - 05.03.05b Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Materiały Drogowe Laboratorium 1

Materiały Drogowe Laboratorium 1 ateriały Drogowe Laboratorium Klasyfikacja kruszyw Literatura: Normy klasyfikacyjne: PN-EN 3043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm AC5S, AC8S, AC11S

Mieszanki o wymiarze D 1), mm AC5S, AC8S, AC11S D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. Warszawa 2011 Jednostka autorska,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.03.0 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1 D 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. D-10.05.01. ŚCIEŻKI ROWEROWE 1 D-10.05.01. ŚCIEŻKI ROWEROWE 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieżek rowerowych

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1. WSTĘP D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA

D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót określonych w pkt.1.1.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót określonych w pkt.1.1. D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA WG PN-EN. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) 36 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 37 2. MATERIAŁY... 37 3. SPRZĘT... 39 4. TRANSPORT... 39 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm

Mieszanki o wymiarze D 1), mm D 05.03.05b WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO. 1. WSTĘP wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN Warszawa 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 9 4. TRANSPORT... 9 5. WYKONANIE ROBÓT... 10 6.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN D a. Specyfikacja techniczna

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN D a. Specyfikacja techniczna 194 Specyfikacja techniczna D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-05.03.13a. WARSTWA WIĄŻACA Z ASFALTU LANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-05.03.13a. WARSTWA WIĄŻACA Z ASFALTU LANEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05.03.13a. WARSTWA WIĄŻACA Z ASFALTU LANEGO 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja techniczna D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WT-4:2010, WT-5:2010

WT-4:2010, WT-5:2010 ZAPROSZENIE zaprasza na szkolenie Mieszanki niezwiązane i związane cementem aktualne przepisy krajowe oraz badania kruszyw i mieszanek WT-4:2010, WT-5:2010 Szkolenie obejmuje część teoretyczną (analiza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych Krzysztof BłażejowskiB Tomasz Oracz WYPEŁNIACZ MIESZANY W dotychczasowych dokumentach normalizacyjnych w Polsce nie było

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-3:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN 12620+A1:2010:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm

Mieszanki o wymiarze D 1), mm D-05.03.05.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a CPV: PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a CPV: PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.07.01a CPV: 45233000-9 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN 13108-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) WG WT-1 I WT-2 Z 2010 R.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) WG WT-1 I WT-2 Z 2010 R. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) WG WT-1 I WT-2 Z 2010 R. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D B WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

D B WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W D.05.03.05B WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006 Załącznik 3 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA

Bardziej szczegółowo

D c Nawierzchnie z asfaltu lanego przeciwspadek przy krawężniku

D c Nawierzchnie z asfaltu lanego przeciwspadek przy krawężniku D.05.03.12c Nawierzchnie z asfaltu lanego przeciwspadek przy krawężniku 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 2. MATERIAŁY... 3

Bardziej szczegółowo

D a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 i WT-2 z 2010 r.

D a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 i WT-2 z 2010 r. W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy izolacyjnej z MA w ramach zadania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01 36 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY (ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI) MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ 37 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST DM Wymagania ogólne" pkt 2.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST DM Wymagania ogólne pkt 2. D.05.03.05.A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. - dla mieszanki AC 11 S na bazie asfaltu 50/70 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo