Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11"

Transkrypt

1 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów Asfalty drogowe Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu Budowa asfaltu Produkcja asfaltu Wpływ rodzaju ropy naftowej na właściwości asfaltu Właściwości asfaltu Penetracja Temperatura mięknienia Temperatura łamliwości wg Fraassa Indeks Penetracji czyli wrażliwość termiczna Lepkość Karta BTDC i jej zastosowanie Mechaniczne właściwości asfaltu Adhezja i kohezja asfaltu Adhezja Kohezja Asfalt w praktyce, czyli co się dzieje w WMB, na budowie i później Zjawisko starzenia asfaltu Temperatury technologiczne Jak pomieszać dwa asfalty Penetracja mieszaniny Temperatura mięknienia PiK mieszaniny Korzystanie z wykresów - przykład Norma asfaltowa PN-EN Omówienie normy Przewidywane zmiany w EN Funkcjonalne metody klasyfikacji asfaltów Klasyfikacja funkcjonalna asfaltów według Stella-Qualagon Klasyfikacja funkcjonalna asfaltów według Superpave (USA) Metody badań asfaltów zgodne z Superpave Superpave Plus czyli coś o asfaltach modyfikowanych i asfaltach specjalnych System PG w Polsce. Korelacje systemu PG z konwencjonalnymi badaniami asfaltów Asfalty specjalne Asfalty kolorowe Asfalty niskotemperaturowe Asfalty wielorodzajowe (multigrade) 82

2 Asfalty drogowe twarde (projekt normy EN 13924) Asfalt spieniony Smoła drogowa Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralnoasfaltowych Zamiast wstępu Dodatek czy modyfikator? Problem z nazwą Idea Środki adhezyjne Zawartość środka adhezyjnego w mieszance i sposób jego wprowadzania Termostabilność środków adhezyjnych Uwagi o BHP Środki adhezyjne dostępne w Polsce Polimery Elastomery Plastomery Kompozyty elastomerów i plastomerów Zastosowanie polimerów Stabilizatory mieszanek mastyksu grysowego SMA Co to jest SMA i po co stabilizator? Wprowadzenie stabilizatora do mieszanki SMA Określanie optymalnej zawartości stabilizatora w SMA Stabilizatory z włókien celulozowych Stabilizatory z włókien mineralnych Stabilizatory z odpadów skórzanych i włókienniczych Stabilizatory z włókien szklanych Żywice syntetyczne Miał gumowy Związki organo-metaliczne Asfalteny Siarka Gilsonit i Trynidad Epuré Wapno hydratyzowane Co i do czego stosować Dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu. System europejski i krajowy System europejski System krajowy Jednostki notyfikowane i ocena zgodności Czarna lista wyrobów Dobre rady Asfalty modyfikowane polimerami 115

3 3.1. Nieco historii zamiast wstępu Droga do asfaltu modyfikowanego, czyli asfalt drogowy kontra lepiszcze idealne Wrażliwość na zmiany temperatury Parametry mechaniczne Odporność na starzenie Adhezja do kruszywa Co to jest ten asfalt modyfikowany? Składniki asfaltu modyfikowanego Polimery Asfalt zwykły (bazowy) Właściwości asfaltu modyfikowanego Konsystencja i wrażliwość termiczna Kohezja Adhezja Sprężystość Wytrzymałość zmęczeniowa Odporność na koleinowanie Starzenie Trwałość przechowywania polimeroasfaltów na gorąco, czyli problem tzw. stabilności Przyczyny Skutki Jak sobie radzić Metody badań (kryteria oceny) Badanie stabilności układu asfalt-polimer Badanie nawrotu sprężystego Badanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych TWT-PAD Elastomeroasfalty Plastomeroasfalty Projekt normy na polimeroasfalty drogowe pren Zastosowanie polimeroasfaltów Porównanie właściwości elastomeroasfaltów i plastomeroasfaltów Dobre rady Skały i kruszywa Wstęp Skały - podstawowe definicje Podział skał Skały magmowe Skały osadowe Skały przeobrażone (metamorficzne) Krótka charakterystyka różnych rodzajów skał Kruszywa drogowe 154

4 Jak produkuje się łamane kruszywa drogowe? Nowe normy europejskie - nowa rzeczywistość od 2004 r Podział kruszyw - jak było wg PN? Podział kruszyw - jak jest wg PN-EN Definicje i badania materiałów - jak było wg PN? Definicje i badania materiałów - wg PN-EN 13043: Definicje i badania materiałów - wg EN 13242:2002 (PN-EN 13242:200x) Zakończenie przeglądu zmian spowodowanych normami PN-EN Cechy skał i kruszyw ważne dla technologa nawierzchni Metoda Superpave dla kruszyw Uziarnienie Kanciastość kruszyw grubych Kanciastość kruszyw drobnych Zawartość części gliniastych Zawartość ziaren nieforemnych Odporność na rozdrabnianie Trwałość Zawartość zanieczyszczeń Powinowactwo z asfaltem Mieszanki mineralne i mineralno-asfaltowe Mieszanki mineralne Trochę historii i definicji Uziarnienie mieszanek Metody projektowania składu mieszanek mineralnych Mieszanki mineralno-asfaltowe Podział mieszanek Cienkie warstwy ścieralne,,na gorąco Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej Projekt mieszanki mineralnej Wyznaczenie zawartości asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej Posługiwanie się wskaźnikiem sztywności Marshalla Superpave Poziomy projektowania Projektowanie mieszanek Sprzęt badawczy Pakiet norm pren13108x Dobre rady Walka z WMB (Wytwórnią Mieszanek Bitumicznych) Budowa i działanie WMB Recepta robocza Produkcja Metody kontroli produkcji 298

5 6.5. Problemy Co to są przesypy, skąd się biorą i dlaczego są niebezpieczne? Wilgotność kruszywa a wydajność maszyny Dla pechowców WMB sterowana komputerem Interpretacja dopuszczalnych odchyłek od recepty według PN-S-96025: Bezpieczeństwo na WMB Dobre rady Przygotowanie podłoża Prace przygotowawcze i organizacyjne Połączenia międzywarstwowe Problemy połączeń międzywarstwowych Czym skrapiać i ile? Połączenie między podbudową a pierwszą warstwą bitumiczną Połączenie na podbudowie niezwiązanej Połączenie na podbudowie związanej Połączenie między warstwami bitumicznymi Połączenie na nowej warstwie podbudowy bitumicznej Połączenie na nowej warstwie wiążącej Połączenie na starej warstwie ścieralnej, na której będzie układana nakładka Połączenie na warstwie asfaltowej po frezowaniu Inne połączenia Warstwa betonu cementowego Izolacje mostowe Skrapianie pod geotkaninami, geosiatkami itp Jak bada się skuteczność połączenia międzywarstwowego Metoda ścinania (wg Leutnera) Zmodyfikowana metoda Leutnera - metoda EMPA Zmodyfikowana metoda Leutnera - metoda IBDiM Metoda Politechniki Gdańskiej Metoda odrywania (pull-off) Nottingham Impulse Hammer Test Nottingham Shear Box Dobre rady Wykonywanie nawierzchni Wstęp Przed transportem na budowę Transport Przygotowania Załadunek mieszanki na WMB Transport na budowę 336

6 Rozładunek na budowie Rozkładanie Warunki pogodowe Prace przygotowawcze Rozkładanie Zagęszczanie Rodzaje walców Poprawne zagęszczanie Oprogramowanie do kontroli zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Spoiny, połączenia i szczeliny Przygotowanie i formowanie spoin Zastosowanie taśm topliwych do spoin i połączeń Zakończenie Jak żyć i przetrwać na kontrakcie Wzajemne relacje między inwestorem, projektantem, nadzorem i wykonawcą na kontrakcie Wzajemne relacje między stronami Rola pionu technologicznego Prawo i dokumenty Ustawa o zamówieniach publicznych i Prawo budowlane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Co to jest FIDIC? Rozliczanie dostaw materiałów asfaltowych wg normy PN-E ISO 4259: Ustalanie wymagań Ocena wyrobu przez dostawcę Ocena wyrobu przez odbiorcę Przypadki sporne Dobre rady i uwagi ogólne Terminy i definicje stosowane w opisie kontraktów drogowych 371 Podsumowanie 379 Wykaz terminów 381 Wykaz norm 387 Indeks 402

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA

ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA Poradnik stosowania wersja 2014/1 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski dr inż. Jacek Olszacki mgr inż. Hubert Peciakowski Copyright by ORLEN Asfalt sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP 28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 1 Geneza Norm Europejskich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POPRAWA JAKOŚCI WODY DO PICIA NA TERENIE SOŁECTW SĄPY, WARSZEWO, SOKOLNIK STARE MONASTERZYSKO I ZAŚCIANKI GMINA MŁYNARY SPIS TREŚCI: Str. A-00.00. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH prof. dr hab. inŝ. Wojciech Grabowski dr inŝ. Mieczysław Słowik dr inŝ. Jarosław Wilanowicz mgr inŝ. Tomasz Soból Politechnika Poznańska Instytut InŜynierii Lądowej Polska WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego 1 GMINA LINIEWO 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Beton. Praktyczny poradnik według firmy Sika. Preparaty antyadhezyjne

Beton. Praktyczny poradnik według firmy Sika. Preparaty antyadhezyjne Beton Praktyczny poradnik według firmy Sika Składniki betonu Norma EN 206-1:2000 Beton Mieszanka betonowa Beton stwardniały Beton natryskowy Preparaty antyadhezyjne Pielęgnacja Sika firma z tradycją i

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Budownictwo i Architektura 13(4) (2014) 243-250 Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Instytut Inżynierii Lądowej,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE...17 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

Bardziej szczegółowo