nr1/06 Aktualności projektu PEMP Wprowadzenie do zarządzania energią w przedsiębiorstwie...6 Aktualności projektu PEMP...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr1/06 Aktualności projektu PEMP Wprowadzenie do zarządzania energią w przedsiębiorstwie...6 Aktualności projektu PEMP...1"

Transkrypt

1 P O L S K I P R O G R A M E F E K T Y W N E G O W Y K O R Z Y S TA N I A E N E R G I I W N A P Ę D A C H E L E K T RY C Z N Y C H nr1/06 kwiecien, 2006 Aktualności projektu PEMP Wprowadzenie do zarządzania energią w przedsiębiorstwie...6 Aktualności projektu PEMP...1 Program Rabatowy korzyści stosowania elektrycznych silników energooszczędnych dofinansowywanych przez PEMP...2 Współpraca międzynarodowa zaproszenie do programu 4EM-MCP...4 Zbuduj swój projekt propozycja m o d e l u z a r z ą d z a n i a e n e r g i ą w przedsiębiorstwie...5 Energooszczędne silniki elektryczne różnych producentów (Besel S.A., Celma S.A., Indukta S.A., Siemens Sp. z o.o.) już są dostępne w niższych cenach z dopłatami PEMP. Pełna lista dostępnych silników znajduje się na stronach internetowych projektu. Z końcem marca upłynął termin składania wniosków do EkoFunduszu o dopłaty do modernizacji dużych układów napędowych następna okazja już za rok. Realizacja projektu demonstracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy została zakończona, obecnie prowadzony jest monitoring uzyskanych efektów oraz trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych projektów demonstracyjnych. Centrum PEMP jest punktem kontaktowym europejskiego programu Motor Challenge, w ostatnich dniach stycznia w Brukseli miało miejsce spotkanie rozpoczynające realizację projektu 4EM-MCP (Energy Efficient Electric Motor Systems in New Member and Candidate Countries - Motor Challenge Programme), którego celem jest przybliżenie idei i produktów programu MCP w nowych państwach członkowskich UE i w krajach kandydackich. W marcu po raz trzeci obradował Komitet Sterujący projektu PEMP. Została wydana kolejna publikacja w serii Biblioteka PEMP p.t. Remontować czy wymieniać silniki elektryczne dużej mocy. Książka dostępna jest w serwisie PEMP. Wydawnictwo COSiW SEP, przy wsparciu PEMP wydało normę, opracowaną przez dr hab. inż. Ryszard Zapaśnika i prof. dr inż. Tadeusz Śliwińskiego - N SEP-E-006. Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). Wymagania. Wytyczne doboru. Komentarz Centrum PEMP Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) ul. Wierzbowa 11, Katowice tel.: , fax: Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE S.A. ul. Mokotowska 35, Warszawa tel.: , fax:

2 Introduction to the energy management in a company...6 The PEMP Project News...1 The Financial Incentive Mechanism advantages of using energy efficient motor subsidized by the PEMP...2 International Co-operation invitation to European Motor Challenge Programme 4EM-MCP (Energy Efficient Electric Motor Systems in New Member and Candidate Countries Motor Challenge Programme)...4 Develop your own project introduction to the energy management in a company...5 Korzyści stosowania elektrycznych silników energooszczędnych dofinansowywanych przez Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) Zalety silników energooszczędnych Nowoczesna konstrukcja, stosowanie w procesie produkcji komponentów wyższej jakości, zwiększone zastosowanie materiałów czynnych oraz bardziej precyzyjne wykonanie sprawiają, że silniki energooszczędne charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi jak: wyższa sprawność, niższa awaryjnością, cichsza pracą. Silniki te lepiej znoszą przeciążenia i mogą być trwale obciążane mocą wyższą od znamionowej. Są one urządzeniami o wyższej trwałości i niezawodności. Stosowanie w procesie produkcji komponentów wyższej jakości oraz większe zastosowanie materiałów czynnych sprawia, że cena tych silników jest nieco wyższa od silników standardowych o niższej klasie sprawności. Większa niezawodność i wyższa sprawność silników energooszczędnych, wpływając na obniżenie ich kosztów eksploatacji, niweluje wyższy koszt ich zakupu po krótkim okresie czasu użytkowania. Koszt w cyklu życia silnika (LCC) Opłacalność Inwestowania w silniki energooszczędne potwierdza analiza kosztów ponoszonych w cyklu życia silnika (LCC). Poniższe przykłady pokazują, po jakim czasie wyższy koszt zakupu silnika energooszczędnego, w cyklu życia (LCC), jest równoważony wartością zaoszczędzonej energii elektrycznej: Dla silnika o mocy 2,2 kw (bez rabatu PEMP); po około 800 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 50% po około 500 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 75% po około 300 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 100% Dla silnika o mocy 18,5 kw (bez rabatu PEMP); po około godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 50% po około 750 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 75% po około 570 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Brzoza-Brzezina, Szymon Liszka, Sławomir Pasierb Redakcja: Michał Wawer, Joanna Honsek Opracowanie graficzne: Joanna Chudzik Adres: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii - FEWE Centrum PEMP ul. Wierzbowa 11, Katowice tel/fax: Dla silnika o mocy 75 kw (bez rabatu PEMP); po około godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 50% po około 770 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 75% po około 930 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 100% Wpływ różnicy sprawności silnika energooszczędnego i silnika standardowego na efekt energooszczędnościowy Różnice sprawności silników energooszczędnych i standardowych na pierwszy rzut oka wydają się być niewielkie. Przedstawiają się one różnie dla różnych producentów silników. Różnice te są większe dla silników o mniejszych mocach i mniejsze dla silników większych. Dla przykładu, różnica podawanych przez CEMEP minimalnych sprawności silników energooszczędnych (o klasie eff1) i standardowych (o klasie eff2) dla silnika dwubiegunowego (2p=2) o mocy 90 kw 2

3 wynosi 1,1%, zaś dla takiego samego silnika o mocy 1,5 kw wynosi ona już 5,6%. Wypływa stąd jasny wniosek, że w przypadku stosowania silników energooszczędnych małej mocy uzyskuję się największe korzyści. Dwa poniżej przedstawione przykłady, dotyczące konkretnego silnika uwidaczniają w jakim stopniu różnice sprawności silników energooszczędnego i standardowego wpływają na wartość efektu energooszczędnościowego. Przykład 1 Obliczenia dotyczą konkretnych silników jednego z krajowych producentów. Silnik standardowy: Moc 55 kw; sprawność 93,5%; liczba biegunów 4, prędkość obrotowa 1483 obr./min. Silnik energooszczędny: Moc 55 kw; sprawność 95,0%; liczba biegunów 4, prędkość obrotowa 1484 obr./min. Czas pracy w ciągu roku 2000 godz. ze średnim obciążeniem 0,7 Ponieważ prędkości obrotowe obydwu silników są praktycznie jednakowe, więc zastąpienie silnika standardowego energooszczędnym da następujący efekt: Przykład 2 E=55x07x2000(1/93,5-1/95,0)x100=1301 kwh Obliczenia dotyczą takich samych silników i takich samych warunków ich pracy jak w przykładzie 1, z ta różnicą, że silnik standardowy jest po remoncie i wskutek tego jego sprawność zmniejszyła się o jeden punkt procentowy do wartości 92,5%. W tym przypadku zastąpienie silnika standardowego o zmniejszonej sprawności (wskutek remontu) silnikiem energooszczędnym spowoduje efekt: E=55x07x2000(1/92,5-1/95,0)x100=2195 kwh Przytoczone powyżej przykłady bliskie sytuacjom spotykanym w praktyce wskazują jak niewielkie różnice sprawności silnika (rzędu jednego punktu procentowego) powodują zmianę efektu energooszczędnościowego o kilkadziesiąt procent. Dodatkowe korzyści finansowe będące wynikiem dopłat do silników energooszczędnych z programu PEMP Z końcem 2005 roku została uruchomiona sprzedaż silników energooszczędnych objętych dopłatami w ramach systemu rabatowego programu PEMP. Program PEMP nie ma swojego odpowiednika w tak dużej skali w krajach Unii Europejskiej. Podobne programy w USA (ustawa EPACT) przyczyniły się do znaczącego zwiększenia udziału w rynku silników energooszczędnych. Obecnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie udział silników energooszczędnych w ogólnym rynku silników elektrycznych wynosi ponad 50%, podczas gdy udział ten w krajach starej Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie ok. 7% zaś w Polsce jest on zbliżony do zera. Zadaniem, na które w projekcie PEMP przeznaczono największą ilość środków pieniężnych jest system rabatowy stanowiący program dopłat do elektrycznych silników energooszczędnych. System dopłat obejmuje standardowe 3-fazowe silniki asynchroniczne przeznaczone do pracy ciągłej S1, zasilane napięcie znamionowym 400 V oraz 500V, 2 i 4 biegunowe, o stopniu ochrony minimum IP54, Silniki te spełniać muszą określone dla nich wymogi sprawności podane w przedstawionej poniżej Tabeli nr 1. Wymogi te pokrywają się z wytycznymi Stowarzyszenia Producentów Silników Elektrycznych (CEMEP) dla silników o najwyższej klasie sprawności eff1. Zakres mocy silników objętych dopłatami PEMP mieści się w obszarze od 0,75 do 160 kw. Tabela nr 1 zawiera ponadto wielkości jednostkowych dopłat do silników w zależności od ich mocy znamionowych. Dopłaty te po przeliczeniu z USD na PLN po obowiązującym w danym okresie kursie, przetwarzają się na dodatkowe rabaty udzielane przez producentów silników. Obecnie silniki energooszczędne można nabywać po znacznie obniżonych cenach zbliżonych do cen silników standardowych u następujących krajowych i zagranicznych producentów biorących udział w programie PEMP: Besel S.A., Celma S.A., Indukta S.A., Siemens Sp. z o.o. Aktualna lista producentów wraz z ich danymi adresowymi, jak również szczegóły dotyczące silników objętych programem dostępne są na stronie internetowej: Istnieje również możliwość zamawiania urządzeń technologicznych wyposażonych w objęte programem PEMP silniki energooszczędne u krajowych producentów tych urządzeń (OEM). PEMP daje możliwość włączenia do programu nowych producentów silników elektrycznych o ile zgłoszą oni chęć uczestnictwa i spełnią wymogi określone w regulaminie systemu rabatowego. W ciągu 4 lat trwania programu, systemem dopłat do silników energooszczędnych objętych ma być ponad szt. silników. Dzięki dopłatom PEMP zwiększa się znacznie opłacalność inwestowania w elektryczne silniki energooszczędne. Przy uwzględnieniu rabatów udzielanych przez producentów z racji dopłat z programu PEMP, nieco wyższy koszt zakupu silnika energooszczędnego, w cyklu życia (LCC), jest następująco równoważony wartością zaoszczędzonej energii elektrycznej: Dla silnika o mocy 2,2 kw z rabatem PEMP; po około 260 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 50% po około 160 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 75% po około 100 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 100% Dla silnika o mocy 18,5 kw z rabatem PEMP; po około 560 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 50% po około 300 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 75% po około 230 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 100% 3

4 Dla silnika o mocy 75 kw z rabatem PEMP; po około 290 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 50% po około 210 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 75% po około 250 godzinach pracy w roku, przy obciążeniu 100% Silniki objęte programem są oznakowane - umieszczaną na obudowie silnika przedstawioną poniżej etykietą samoprzylepną PEMP. Krzysztof Brzoza-Brzezina WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: Zaproszenie do Programu 4EM-MCP Informacja o Programie 4EM-MCP Anonsowany w niniejszym wydaniu biuletynu PEMP, program 4EM-MCP stanowi rozwinięcie programu europejskiego Motor Challenge Programme, (MCP), w formie adaptacji tego programu dla potrzeb nowych krajów członkowskich i kandydujących do UE. Pokrótce, dla zobrazowania źródła tego programu, korzystnie jest prześledzić genezę i tło tego programu wśród innych projektów europejskich, dotyczących oszczędności energii, a zwłaszcza programów energooszczędnościowych dla elektrycznych układów napędowych. Przed paru laty wdrożono w UE Program Intelligent Energy Europe, który miał na celu promowanie energooszczędności oraz stosowanie źródeł energii odnawialnej. Budżet tego programu wynosił ok. 250 mln EUR. Wśród priorytetów wspieranych w ramach tego programu, znajdowały się m. in.: uruchamianie lokalnych/regionalnych agencji energetycznych oraz wspieranie wspólnych działań krajów zaangażowanych w program. Program Intelligent Energy Europe wsparł ponad 200 projektów międzynarodowych. Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowania tego programu jest promowanie energooszczędnych elektrycznych zespołów napędowych. W tym celu uruchomiono Program Motor Challenge. Celem tego projektu jest wspieranie przedsiębiorstw przemysłowych w zwiększaniu efektywności zużycia energii elektrycznej w systemach napędowych. W szczególności interesujące dla pomysłodawców i uczestników projektu są układy napędowe sprężarek, wentylatorów oraz układów pompowych. Dla potrzeb zastosowania programu MCP w nowych krajach członkowskich i krajach kandydujących, utworzono bliźniaczy program 4EM-MCP, który 4

5 korzysta z doświadczeń i narzędzi ewaluacyjnych, wypracowanych w ramach programu Motor Challenge. Projekt 4EM-MCP ma głównie na celu rozpowszechnianie stosowania narzędzi MCP. Pomocne w tym celu mają być narodowe programy opracowywane w poszczególnych krajach uczestniczących w 4EM-MCP. Zaangażowane są lokalne i narodowe agencje poszanowania energii lub inne wyspecjalizowane organizacje. Szacuje się, że potencjalne oszczędności wynikające z efektywnego wykorzystania energii w przemysłowych napędach elektrycznych w tych krajach mogą wynieść miliardów kwh/rok (2,6 3,0 Mtoe/rok), co oznacza 8% 9% łącznego zużycia energii elektrycznej w tych krajach. Do programu 4EM- MCP może przystąpić każde przedsiębiorstwo, którego cele i działania są zgodne z założeniami Programu Motor Challenge. Generalnie, w programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa stosujące układy napędowe oraz przedsiębiorstwa wytwarzające takie układy. Przedsiębiorstwa zamierzające stosować energooszczędne elektryczne układy napędowe mogą ubiegać się o status Partnera, natomiast przedsiębiorstwa wytwarzające lub dostarczające energooszczędne układy napędowe mogą stać się - według nomenklatury przyjętej w programie - jednostkami Wspierającymi Program. Uczestnicy programu stosują narzędzia ewaluacyjne, których polskojęzyczne wersje będą sukcesywnie udostępniane na opracowywanej obecnie stronie internetowej programu 4EM-MCP. Narzędzia te będą służyć ocenie zmniejszenia kosztów oraz oszacowaniu poziomu możliwych do osiągnięcia oszczędności. Partnerzy mogą również otrzymać wsparcie ze środków publicznych za udział w programie. Warunkiem jest, aby działania podjęte przez przedsiębiorstwa pozostawały zbieżne z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Szczególny nacisk kładzie się na zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w drodze redukcji emisji CO 2. Istotnym aspektem jest również poprawa konkurencyjności przemysłu europejskiego, a także zmniejszanie zależności od importu energii. Podstawowe cele programu 4EM-MCP obejmują następujące grupy zagadnień: Rozpowszechnianie, poprzez kompleksowy program publikacji technicznych, seminariów, projektów wystawienniczych, kursów szkoleniowych oraz komunikację za pośrednictwem strony internetowej programu. Poszczególne formy publikowania są dostosowane i adresowane do wybranych grup celowych. Jednym z zadań jest angażowanie dla projektu nowych sponsorów MCP. Narzędzia służące ocenie, które obniżą barierę wejścia do oszczędności. Projekt 4EM-MCP przedstawi istotę Programu MCP oraz innych narzędzi, przystosowując je do rynków krajów docelowych, w celu ułatwienia ich zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, włącznie z sytuacjami, kiedy nie jest prowadzona publicznie sponsorowana akcja. Zostanie opracowane oprogramowanie z bazą danych, wspierające proces podejmowania decyzji. Badania rynku oraz ocen potencjalnych oszczędności energii, poprzez gromadzenie informacji na temat obecności na rynku systemów skutecznych napędów elektrycznych dotyczących przeszłych, obecnych i planowanych działań służących doskonaleniu napędów elektrycznych oraz poprzez ocenę potencjału oszczędności wynikających z efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych na danym obszarze, którego dotyczy program. Działania interaktywne w przedsiębiorstwach. Działania interaktywne będą miały następujące formy: projekty demonstracyjne, audyty oraz projekty inwestycyjne dotyczące efektywnego wykorzystania energii, propozycje źródeł finansowania. Działania te zaowocują w przedsiębiorstwach projektami wystawowymi i będą wykorzystane w formach rozpowszechniających program. Nowi uczestnicy. Nowi partnerzy krajowi byliby wprowadzani do Programu MCP w krajach uczestniczących i innych nowych krajach członkowskich i kandydujących. Kraje zaangażowane w projekt to: Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia. W przyszłości projekt obejmie swym zakresem terytorialnym wszystkie nowe kraje członkowskie i kandydujące. Projekt 4EM-MCP uzupełnia biegnący obecnie pod auspicjami ONZowskiego Programu Rozwoju ONZ (United Nations Development Programme) projekt PEMP, który jest programem zarządzającym, wspieranym przez GEF (Global Environmental Facility), FEWE, KAPE, UNDP oraz PCPC. W kontekście projektu 4EM-MCP, projekt PEMP dotyczy również układów silników elektrycznych (silnik, sterowanie, transmisja, mechanizm napędowy) i także ma na celu wykorzystanie ekonomicznego potencjału poprawy oszczędności energii w polskiej gospodarce. Udział w programie Motor Challenge jest dobrowolny. Przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje o przystąpieniu do programu i w każdej chwili mogą wycofać się z niego bez jakichkolwiek konsekwencji. Program Motor Challenge korzysta z aktywnego wsparcia narodowych agencji energetycznych w piętnastu krajach europejskich. Tekst opracowano w FEWE, na podstawie informacji ze stron internetowych The Motor Challenge Programme oraz informacji PCPM, autorstwa Michała Ramczykowskiego. Zbuduj swój projekt propozycja modelu zarządzania energią w przedsiębiorstwie Blok Zbuduj swój projekt wzbogacił się o nowe opracowanie, to jest Wprowadzenie do zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Przedstawia ono rekomendowany model zarządzania energią przez The European Motor Challenge Programme. Wypełnia element Zarządzanie energią struktury - Zbuduj swój projekt. Opracowanie przedstawione jest w tym numerze biuletynu i dołączone do zbioru opracowań Bsp. Sławomir Pasierb, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 5

6 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania Tłumaczenie na potrzeby projektów PEMP i 4EM-MCP 1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania Niniejszy dokument jest jednym z elementów dokumentacji programu Motor Challenge Programme (MCP). W dokumencie tym opisano metody zarządzania energią (gospodarki energetycznej), które partnerzy programu mogą uwzględnić, jako integrujące ich własne plany działania. W szczególności, dokument wyjaśnia jakie działania powinien podjąć każdy z uczestników (partnerów) projektu, w związku z uczestnictwem w programie Motor Challenge. Są to następujące obszary działań: Inwentaryzacja kierunków polityki przedsiębiorstwa i istniejących w nim praktyk wdrażania gospodarki energetycznej, Ocena przydatności możliwych opcji polityki i praktyki gospodarki energetycznej, Plan działania, który określa politykę i praktykę gospodarki energetycznej, jakie uczestnik programu (Partner) zdecydował zastosować, w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie, poprzez poprawę sprawności energetycznej, Raport roczny postępu w realizacji planu działania. Komisja Europejska stwierdza, że zmiany wprowadzane w polityce i praktyce gospodarki energetycznej obejmują liczne i złożone parametry. Z tego względu, każdy Partner projektu może adaptować, modyfikować lub pominąć dowolny z elementów niniejszego modułu, jeśli Partner uzna to za stosowne. Istota i forma udziału oraz forma raportowania są przedmiotem decyzji Partnera. Osiągnięcie i utrzymanie optymalnych kosztów w zakresie gospodarki energetycznej dotyczącej elektrycznych zespołów napędowych, nie jest operacją jednorazową. Partnerzy powinni uwzględnić włączenie aspektów energetycznych do polityki zarządzania i powinni uwzględnić następujące procedury: Projektowanie nowych i modernizacja istniejących układów napędowych z silnikami elektrycznymi, Wybór podzespołów do takich układów, Instalację układów napędowych z silnikami elektrycznymi, Bieżącą eksploatację i obsługę. W celu podjęcia decyzji o przydatności ulepszonej polityki zarządzania, Partnerzy mogą wykorzystać poniższe pytania, jako wytyczne: Co jest przedmiotem działania? Jakie są roczne koszty energii w przedsiębiorstwie? Jeśli są one znane, to czy wiadomo, jaka część z nich przypada na energię elektryczną, a zwłaszcza na napędy elektryczne 1? Jakie są uwarunkowania nie będące kosztami, w odniesieniu do niezawodności działania oraz jakości produktu, które mają związek ze stosowanymi napędami elektrycznymi? Kto jest odpowiedzialny? Czy nadzór nad kosztami energii należy do konkretnej osoby i stanowiska służbowego w strukturze przedsiębiorstwa? Należy zauważyć, że w dużym przedsiębiorstwie może to być pełnoetatowe stanowisko dla jednej lub nawet większej liczby osób. Czy przedsiębiorstwo dysponuje osobami o odpowiednich kompetencjach (w ramach przedsiębiorstwa lub poprzez usługodawców zewnętrznych), aby móc ocenić środki służące oszczędzaniu energii? 2. Inwentaryzacja elementów polityki zarządzania dotyczących energii Pierwszym etapem sprawdzania przydatności udoskonalonej polityki zarządzania, jest opracowanie Inwentaryzacji bieżącego stanu zaawansowania, w zakresie gospodarki energią, w istniejącym systemie polityki i praktyki, z uwzględnieniem każdej fazy cyklu żywotności układu napędowego: projektu, doboru elementów składowych (podzespołów), instalacji, eksploatacji i utrzymania. Polityka i praktyka powinny być oceniane według poniższego kryterium: Czy istniejąca polityka zarządzania w przedsiębiorstwie uwzględnia długoterminowe koszty eksploatacyjne w ogólności, a koszty energii w szczególności? Czy bieżąca praktyka obejmuje optymalizację ponoszonych kosztów serwisowych w porównaniu z kosztami długoterminowymi? 3. Ocena możliwej polityki w zakresie oszczędności energii Ulepszenia dotyczące polityki zarządzania mają na celu osiągnięcie korzystnych relacji pomiędzy: Wysokością nakładów, zarówno w formie pracy ludzkiej, jak i nakładów finansowych, w postaci ulepszeń konstrukcyjnych, inwestycji w doskonalsze urządzenia, ulepszeń w obrębie instalacji, optymalizacji pracy i procedur utrzymania technicznego; 1 W większości gałęzi przemysłu, za wyjątkiem niektórych sektorów przemysłu przetwórczego jak np. hutnictwo aluminium, gdzie ma miejsce bezpośrednie zużycie energii, większa część zużywanej energii elektrycznej dotyczy układów napędowych. Należy zauważyć, że potencjalne oszczędności często mogą mieścić się w zakresie 30% do 50%. 6

7 Zwrotem nakładów, zarówno bezpośrednim, poprzez oszczędność energii, jak i pośrednim, poprzez wyższą jakość oraz niezawodność, lub poprzez korzystny wizerunek rynkowy. Koszty w okresie żywotności (LCC) Bezpośrednio lub pośrednio, ocena tego, czy istnieje równowaga pomiędzy wysokością nakładów i ich zwrotem, obejmuje niektóre z kosztów w cyklu żywotności (ang. LCC*). Oznacza to uwzględnienie kosztów długoterminowych w procesie decyzyjnym, w zarządzaniu. Sprawdzenie LCC może być proste lub złożone, na przykład: Prosta reguła kciuka. Stosowana celem oceny konkurencyjnych opcji zakupu urządzeń, porównuje się: Początkowa cena zakupu + 3 x (roczny koszt energii dla danej opcji) Wartość bieżąca netto (Net Present Value). Obejmuje pełną analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, integrując różne elementy kosztów, takie jak energia, utrzymanie, demontaż końcowy, itp. Wybór odpowiedniej metody obliczania LCC będzie oczywiście zależeć od wielkości i stopnia złożoności konkretnej inwestycji. Co więcej, w dzisiejszym skomplikowanym środowisku biznesowym, większość przedsiębiorstw zleca na zewnątrz co najmniej niektóre elementy procesu projektowania, instalacji, prowadzenia ruchu i utrzymania elektrycznych układów napędowych. Dlatego LCC należy stosować zarówno w procesie decyzji wewnętrznych i zakupów, jak również praktyki zleceń zewnętrznych. Odpowiednie narzędzie dla programu MCP przedstawia przykłady możliwych kosztów z grupy LCC. cyklu żywotności elektrycznych układów napędowych. Można to uczynić poprzez: Bezpośrednie wprowadzenie kryteriów realizacji gospodarki energetycznej do wewnętrznych procedur projektowych, Wprowadzenie wymagań odnośnie kosztów w okresie żywotności (LCC) do procedur przetargowych, Wymaganie od dostawców urządzeń oraz usługodawców, aby opisywali oferowane urządzenia i usługi w kontekście zużycia energii, Uwzględnienie, w szeroko rozumianej polityce zakupów w przedsiębiorstwie, konkretnych technologii energooszczędnych (na przykład wymóg oferowania silników elektrycznych klasy Eff1, wymagania co do klasy pomp, jako priorytetowe kryterium przy zamówieniach, itp.). Tego rodzaju wymagania co do technologii należy wyszczególnić w specyfikacji warunków zamówienia. Uwzględnienie zagadnień związanych z gospodarką energetyczną w praktyce prowadzenia ruchu i utrzymania przedsiębiorstwa. Oczywiście możliwe oszczędności należy odnieść do precyzyjnie określonych nakładów czasu i środków. Wyniki oceny można opracować w formie podobnej do poniższej tabeli. *) Uwaga FEWE: Więcej informacji na temat analiz z zastosowaniem LCC, może Czytelnik znaleźć w: Inwentaryzacja (p. wyżej) powinna służyć określeniu obszarów, w których modyfikacja istniejącej polityki oraz stosowanych praktyk mogłaby skutkować oszczędnościami. Wybór środków odpowiednich dla uzyskania oszczędności energii jest możliwy poprzez podjęcie kroków, mających na celu zaliczenie zagadnień gospodarki energetycznej do priorytetów zarządzania. Można zatem uwzględnić: Określenie odpowiedzialności w zakresie zarządzania, w celu utrzymywania systemów napędowych w stanie zoptymalizowanego poziomu zużycia energii; Zainstalowanie urządzeń do pomiaru zużycia energii na odpowiednim poziomie eksploatacyjnym (warsztat, centrum rozliczeniowe,...) w celu określenia konkretnych środków oszczędzania energii; Wdrożenie odpowiedniego systemu raportowania kosztów energii, tak, aby móc monitorować zużycie energii; Uwzględnienie kosztów energii w centralnym systemie kalkulacji zysków, w oparciu o zmierzone zużycie energii. Druga kategoria możliwych działań w zakresie zarządzania obejmuje uwzględnienie zagadnień związanych z zużyciem energii, na każdym etapie 1) Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji i utrzymania to oszacowanie zmian kosztów, pod względem tych kosztów, które byłyby poniesione bez udziału Partnera w programie Motor Challenge. Na przykład, mogą to być dodatkowe nakłady inwestycyjne poniesione na urządzenia dostosowane do pracy przy wyższych obciążeniach lub wzrost / zmniejszenie kosztów utrzymania. Mogą one również obejmować koszty zmiany niektórych praktyk w zakresie zarządzania. Oczywiście, zaproponowane obliczenia kosztów oraz oszczędności, rzadko kiedy można przeprowadzić z dużą dokładnością, w odniesieniu do ogólnej polityki i praktyki zarządzania: wyniki takich obliczeń generalnie będą ograniczone do wniosków jakościowych oraz oszacowań rzędu wielkości. 4. Plan działania Jeśli w przedsiębiorstwie zostaje podjęta decyzja o wdrożeniu nowej lub ulepszonej polityki zarządzania, to związane z tym działania można włączyć do Planu działań programu Motor Challenge. Należy wówczas wykazać środki, które zdecydowano wdrożyć oraz harmonogram ich wdrażania. Tego rodzaju plan działań można opracować w formie zaproponowanej w poniższej tabeli. 7

8 5. Raport roczny Przedsiębiorstwo może wybrać opcję opracowania dla Komisji Raportu rocznego, dotyczącego postępu w realizacji Planu działania. Jeśli taka opcja zostanie wybrana, to można zastosować zaproponowany poniżej format raportowania. Można zastosować jego coroczną aktualizację. Dwie lewe kolumny kopiuje się z Planu działań Partnera projektu. 1) Harmonogram. Przedział czasu, w którym działania zostaną wdrożone. Może to być konkretny okres czasu lub data, lub też może on zależeć od jakichś innych działań, na przykład opracowania rocznego raportu oddziaływania na środowisko lub dokumentów należących do procedury akredytacyjnej ISO Tekst przetłumaczono na podstawie dokumentu THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME - Management Policies Module, zamieszczonego na stronie internetowej zakładka Module documents. Tłumaczenie: FEWE NOTATKI INSTYTUCJE FINANSUJĄCE I REALIZUJĄCE PROJEKT PEMP Globalny Fundusz Środowiska GEF, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP, Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM), Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE S.A., Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE),

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Poleko Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Napędy elektryczne Aż 70% energii elektrycznej zużywanej

Bardziej szczegółowo

Program Motor Challenge. Krótka prezentacja Programu 4EM MCP

Program Motor Challenge. Krótka prezentacja Programu 4EM MCP Core partner: 4EM MCP Motor Challenge Programme - Energy Efficient Electric Motor Systems in New Member and Candidate Countries Program Motor Challenge 4EM MCP is supported by: w nowych krajach członkowskich

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

- mechanizmy zachęt Poznań Jarosław Buczek, KAPE S.A. 2

- mechanizmy zachęt Poznań Jarosław Buczek, KAPE S.A. 2 Energooszczędne układy napędowe - mechanizmy zachęt wspierających wdroŝenia 2007.11.21 Poznań Jarosław Buczek, KAPE S.A. 2 Etykietowanie silników etykietowanie silników elektrycznych umoŝliwia łatwe oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Klasy sprawności silników indukcyjnych niskiego napięcia

Klasy sprawności silników indukcyjnych niskiego napięcia Klasy sprawności silników indukcyjnych niskiego napięcia Tomasz Zieliński, Szymon Liszka my skutek w postaci znikomego udziału w rynku silników energooszczędnych, który w Polsce jest bliski zeru, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych PEMP (Polish Energy Efficiency Motor Programme)

Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych PEMP (Polish Energy Efficiency Motor Programme) PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych PEMP (Polish Energy Efficiency Motor Programme) Wprowadzenie informacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME. Dokument modułowy dotyczący napędów

THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME. Dokument modułowy dotyczący napędów EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENERGY AND TRANSPORT New Energies & Demand Management Promotion of Renewable Energy Sources & Demand Management Bruksela, 1 stycznia 2003 THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Porównanie kosztów cyklu życia standardowych i energooszczędnych silników indukcyjnych niskiego napięcia

Porównanie kosztów cyklu życia standardowych i energooszczędnych silników indukcyjnych niskiego napięcia Porównanie kosztów cyklu życia standardowych i energooszczędnych silników indukcyjnych niskiego napięcia Maciej Bernat, Tomasz Zieliński Silniki elektryczne indukcyjne stanowią podstawowe źródło napędu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 12 maja 2011, KIG, Warszawa

Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 12 maja 2011, KIG, Warszawa Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 12 maja 2011, KIG, Warszawa Bariery w inwestowaniu. Wyniki badania Główna bariera w podejmowaniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne Good practices in modernization of street lighting and its. challenges Przykłady dobrych praktyk w modernizacji oświetlenia ulicznego. Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, 26-27 września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych Waldemar Jędral Energochłonność wytworzenia jednostki PKB jest

Bardziej szczegółowo

PEMP - POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH

PEMP - POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP - POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Warszawa, 20 stycznia 2004 CO TO JEST PEMP PEMP jest

Bardziej szczegółowo

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Program Inteligentna Energia Europa Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera politykę Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA Dr inż. MACIEJ ROBAKIEWICZ Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych AUDYTY ENERGETYCZNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ EUROPEJSKIE MECHANIZMY PROMOCJI JEGO WYKORZYSTANIA

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ EUROPEJSKIE MECHANIZMY PROMOCJI JEGO WYKORZYSTANIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/7 7 Michał Pyka, Szymon Liszka FEWE, Katowice POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ EUROPEJSKIE MECHANIZMY PROMOCJI JEGO WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI BUDYNKÓW O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII DO ROKU

STRATEGIA PROMOCJI BUDYNKÓW O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII DO ROKU STRATEGIA PROMOCJI BUDYNKÓW O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII DO ROKU 2020 PROJEKT PROWADZĄCY DO UWYDATNIENIA ROLI BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO W EUROPIE Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe zamówienia publiczne. Możliwości współpracy biznesowej.

Międzynarodowe zamówienia publiczne. Możliwości współpracy biznesowej. 2017 Piotr Sochoń Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Międzynarodowe zamówienia publiczne. Możliwości współpracy biznesowej. Warszawa, 9 maja 2017 r. Polska w organizacjach

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl Polska w organizacjach

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i ich efekty podstawowe pojęcia 4.1. Przedsięwzięcia modernizacyjne pojęcie i ich klasyfikacja Inwestycja (SJP) przeznaczenie środków finansowych na powiększenie lub odtworzenie zasobów

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2

Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2 Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2 Każda decyzja o wdrożeniu nowych technologii kształcenia powinna mieć formę projektu edukacyjnego. A zatem powinna zostać poprzedzona jego opracowaniem. Pomóc w

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Czy jesteśmy gotowi na nową dyrektywę:

Czy jesteśmy gotowi na nową dyrektywę: Czy jesteśmy gotowi na nową dyrektywę:. obowiązki i korzyści wynikające z wdrożenia jej zapisów. Zbigniew Szpak zszpak@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji: 1/ Lista krajów

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl przy wsparciu 20 listopada 2008 Inwestycje energooszczędne Inwestycje, których skutkiem jest ograniczenie zuŝycia energii

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu?

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu? Grupa docelowa Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO /z doświadczeń grupy Dalkia w Polsce/ Krzysztof Skowroński członek zarządu, dyrektor ds. technicznych i rozwoju Dalkia Energy & Technical Services Sp.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

RENT CA. RentalCal inwestycja w poprawę efektywności energetycznej w sektorze wynajmu lokali. Seminarium eksperckie. Warszawa

RENT CA. RentalCal inwestycja w poprawę efektywności energetycznej w sektorze wynajmu lokali. Seminarium eksperckie. Warszawa Funded by the European Union RentalCal inwestycja w poprawę efektywności energetycznej w sektorze wynajmu lokali Seminarium eksperckie Warszawa 26.04.2017 Page 1 O projekcie RentalCal Projekt RentalCal

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r. Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r. EFMR 2014-2020 Budżet EFRM na lata 2014 2020, wg cen bieżących, może wynosić 6,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RYNKU ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH WIDZIANY Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROGRAMU PEMP

ROZWÓJ RYNKU ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH WIDZIANY Z PERSPEKTYWY REALIZACJI PROGRAMU PEMP Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/2007 1 Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa ROZWÓJ RYNKU ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH WIDZIANY Z PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED

Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Projekt MaTrID Przykłady najlepszych praktyk IED Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design www.zintegrowaneprojektowanie.pl Dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Projekty międzynarodowe w ramach programów współpracy dwustronnej na przykładzie projektu IntBioCHP

Projekty międzynarodowe w ramach programów współpracy dwustronnej na przykładzie projektu IntBioCHP Projekty międzynarodowe w ramach programów współpracy dwustronnej na przykładzie projektu IntBioCHP dr. hab. inż. Jacek Kalina Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska Plan prezentacji Projekt Problem

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Clayton Reklewski Louis-Jean

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Clayton Reklewski Louis-Jean Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Clayton Reklewski Louis-Jean Szczegółowa Oferta KAPE S.A. Usługi doradczo - inżynierskie Eksperckie analizy rynku dla zastosowań technologii energooszczędnych:

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo