Safe Hosting idea ultrabezpiecznego systemu hostingowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Safe Hosting idea ultrabezpiecznego systemu hostingowego"

Transkrypt

1 Safe Hosting idea ultrabezpiecznego systemu hostingowego

2 Agenda Wprowadzenie do tematyki Problemy z bezpieczeństwem systemów hostingowych Platforma Safe hosting analiza części składowych: SELinux + Multi Category Security Apache = mpm_itk + mod_selinux PHPSuhosin ograniczenie interpretatora PHP Mechanizm Kontent RO/RW + Panel Admin by SSL Cert :> Firewall aplikacyjny mod_security Firewall bazodanowy GreenSQL Mechanizm bezpiecznego przesyłu danych SCP/SFTP

3 Agenda Platforma Safe hosting analiza części składowych c.d: Zdalne zarządzanie kontem za pomocą dedykowanego API poprzez protokół SSH Ochrona DOS/DDOS Replikacja bazy danych MySQL Live Migration w przypadku awarii (XEN, ESXi) Przeznaczenie Podsumowanie

4 Wprowadzenie do tematyki Bezpieczeństwo = proces

5 Problemy z bezpieczeństwem Typowe błędy implementacyjne wykorzystywane do przeprowadzania ataków na systemy i usługi prowadzące do eskalacji uprawnień: Buffer overflow Stack overflow Heap overflow Format string attack RFI,LFI,RCE,SQL Injection W efekcie w systemie zainstalowane oprogramowanie typu rootkit,backdoor,itd.

6 Problemy z bezpieczeństwem Has your site ever been hacked?

7 Problemy z bezpieczeństwem Has your site ever been hacked?

8 Problemy z bezpieczeństwem Has your site ever been hacked?

9 Problemy z bezpieczeństwem Has your site ever been hacked?

10 Problemy z bezpieczeństwem Analiza incydentów

11 DAC vs. MAC nierówna bitwa Przestarzały model polityki DAC: Ograniczanie dostępu na podstawie właściciela pliku(obiektu) oraz nadanych uprawnień Brak kontroli nad nadawanymi uprawnieniami (setuid, setgid) Brak kontroli nad procesami systemowymi Brak rozliczalności Użytkownik root, który może wszystko:>

12 DAC vs. MAC nierówna bitwa Niestety za DAC-iem przemawia: Popularność Wszechobecność Prostota zarządzania Rozszerzona funkcjonalność ACL

13 DAC vs. MAC nierówna bitwa Przykłady problemów z DAC:

14 DAC vs. MAC nierówna bitwa Przykłady problemów z DAC:

15 DAC vs. MAC nierówna bitwa Model DAC jest dzisiaj niewystarczającym rozwiązaniem. Nawet zabezpieczenia typu propolice,libsafe,grsecurity są dzisiaj omijane. Bezpieczna infrastruktura potrzebuje czegoś więcej...

16 DAC vs. MAC nierówna bitwa Bezpieczny model polityki MAC (Mandatory Access Control): Ograniczenie wywołań tylko do konkretnych funkcji systemowych dla danego procesu Pełna kontrola nad procesami systemowymi Ścisłe określenie uprawnień dla użytkowników i usług = przypisanie ról (root już nie jest root-em) Zachowanie rozliczalności, poufności I integralności Zaufana transmisja TCP/IP

17 Co to SELinux? SELinux projekt autorstwa agencji NSA (No Such Agency :D) implementujący model obowiązkowej kontroli dostępu dla systemu Linux: Domyślnie zaimplementowany w jądrach serii 2.6 (jako LSM) Aktualnie dostępny w dystrybucjach: RHEL, CentOS, Fedora, Gentoo Hardened, Debian Lenny, SLES

18 Co to SELinux? Koncepcją polityki bezpieczeństwa SELinuxa jest określenie jak najmniejszej ilości uprawnień dla danego obiektu (demona, programu, pliku) potrzebnych do jego prawidłowego funkcjonowania.jest to swego rodzaju firewall aplikacyjny (efekt jaila). Wykorzystywane idee: Flask, MAC, RBAC, MCS, MLS SELinux zapewnia ochronę przed: Błędami typu 0-day (błędami dnia zerowego) Nieautoryzowanym odczytem i modyfikacją danych Eskalacją uprawnień

19 Architektura SELinuxa

20 Zasada działania: Architektura SELinuxa

21 Mechanizm MLS/MCS MultiLevel Security/MultiCategory Security: Możliwość klasyfikacji danych z uwzględnieniem czułości (sensitivity) Nadawanie plikom kategorii przez zwykłych użytkowników Dostęp do danych dla użytkowników z różnymi poziomami dostępu do danych Niskie i wysokie komponenty wysoki zawsze dominuje nad niskim Przykład: kategoria Company_Confidential

22 mpm_itk Problem: użytkownik 'www-data' posiadający dostęp do kontentu serwowanego przez serwer www mpm_itk to eksperymentalny moduł zarządzający procesami Apache'a mpm_itk pozwala na uruchomienie każdego z vhostów z odseparowanymi uprawnieniami Współpracuje z Apachem 2

23 mpm_itk - przykład konfiguracji <VirtualHost :80> DocumentRoot /var/www/crony ServerName crony.develzone.pl AssignUserID crony crony </VirtualHost> <VirtualHost :80> DocumentRoot /var/www/crony2 ServerName crony2.develzone.pl AssignUserID crony2 crony2 </VirtualHost>

24 mod_selinux Moduł dostępny w Fedorze 11(aktualnie wersja beta) Pozwala na uruchomienie aplikacji webowej z indywidualnym kontekstem bezpieczeństwa Mapuje użytkowników webowych do security contextu mechanizmu SELinux

25 mod_selinux Analogiczny schemat działania:

26 mod_selinux <VirtualHost :80> DocumentRoot /var/www/crony ServerName crony.develzone.pl selinuxdomainval *:s0:c1 </VirtualHost> <VirtualHost :80> DocumentRoot /var/www/crony2 ServerName crony2.develzone.pl selinuxdomainval *:s0:c2 </VirtualHost>

27 PHPSuhosin Patch zwiększający poziom bezpieczeństwa instalacji PHP Zabezpiecza przed atakami typu: Buffer Overflow Format String Vulnerability Dostępny domyślnie w większości dystrybucji Linux oraz *BSD

28 PHPSuhosin Możliwości (nie wszystkie :>): Filtrowanie danych wejściowych Szyfrowanie plików sesyjnych cookies Ochrona przed RFI,LFI Ochrona pamięci Blokowanie lub kontrola niebezpiecznych funkcji Kontrola uploadu plików i ich weryfikacja (automatic banning ELF files) Support dla czarnych i białych list Tryb symulacyjny

29 Kontent RO/RW Mechanizm autorstwa Emerge Systems Zawartość strony www udostępniana przez serwer Apache zamontowana jako 'tylko do odczytu': /dev/loop3 /home/crony/domains/emerge.pl/public_html Uprawnienia do bazy danych również RO:> REVOKE ALL PRIVILEGES ON GRANT SELECT,REFERENCES,INDEX,CREATE TEMPORARY TABLES,LOCK TABLES,CREATE ROUTINE,ALTER ROUTINE,EXECUTE ON

30 Kontent RO/RW Kontent www jest plikiem lub zasobem iscsi przemontowywanym do trybu RW podczas logowania do panelu administracyjnego Bez uprawnień użytkownika root(uid=0) nie ma możliwości podmiany zawartości strony Bezpieczeństwo pliku binarnego zwiększone przez politykę SELinuxową

31 Autentykacja SSL Apache wraz z modułem mod_ssl pozwala na korzystanie z protokołu HTTPS Indywidualny certyfikat SSL dla każdego z użytkowników Bez zainstalowanego certyfikatu nie ma możliwości połączenia się z panelem administracyjnym, np. https://safehosting.pl/panel

32 Autentykacja SSL openssl req -config openssl.cnf -new -nodes -out democa/my-server.csr -keyout democa/my-server.key openssl x509 -in democa/my-server.csr -out democa/my-server.cert -req -signkey democa/my-server.key -days 365 -set_serial 1 openssl x509 -in democa/my-server.cert -out democa/my-server.der.crt -outform DER openssl x509 -req -in democa/clienta.csr -out democa/clienta.pem -CA democa/my-server.cert openssl x509 -req -in democa/clienta.csr -out democa/clienta.pem -CA democa/my-server.cert -CAkey democa/my-server.key -CAcreateserial -days 365 openssl pkcs12 -export -in democa/clienta.pem -out democa/clienta.p12 -inkey democa/clientakey.pem

33 mod_security Dodatek do serwera Apache zwiększający bezpieczeństwo aplikacji Funkcjonalność firewalla aplikacyjnego: Filtrowanie zapytań (GET, POST, cookies) Analiza zapytań na podstawie złożonych blacklist oraz wyrażeń regularnych i wykonanie akcji (np. Przekierowanie, error, wstrzymanie odpowiedzi na określony czas) Weryfikacja poprawności kodowania i ciasteczek

34 mod_security Ochrona przed atakami typu: SQL Injection XSS CSRF RFI, LFI, RCE i inne Przykład: SecFilterSelective THE_REQUEST "<[^>]*meta*\"?[^>]*>" "msg:'xss4'" SecFilterSelective THE_REQUEST "\/(etc bin sbin tmp var opt dev)\/" "msg:'latanie po katalogach systemowych' SecFilterSelective THE_REQUEST "insert[[:space:]]+into" "msg:'sql2'"

35 GreenSQL GreenSQL to firewall bazodanowy pracujący jako reverse proxy współpracujacy z MySQL Funkcjonalność: Filtrowanie zapytań jeszcze przed przekazaniem ich do docelowej bazy Heurystyczna analiza oraz kilka trybów pracy Black and white list support Interfejs www do zarządzania mechanizmem

36 GreenSQL Schemat działania:

37 GreenSQL Tryby pracy: Simulation Mode (database IDS) Blocking Suspicious Commands (database IPS) Learning mode

38 FTP vs SCP/SFTP Protokół FTP jest przestarzały i niebezpieczny! Transmisja odbywa się w formie czystego tekstu (plain text) sniffing:> Wykorzystywanie haseł również jest przestarzałe i niebezpieczne! Najwyższy czas na bezpieczną alternatywę!

39 FTP vs SCP/SFTP SCP Secure copy SFTP Secure File Transmision Protocol Usługa pochodząca z pakietu Openssh gwarantująca bezpieczeństwo transmisji poprzez: Szyfrowanie wszelkich przesyłanych danych jak i informacji o użytkowniku i haśle Wykorzystanie kluczy: prywatnego i publicznego do logowania się do systemu

40 FTP vs SCP/SFTP SCP/SFTP gwarantuje ochronę przed: Botami próbującymi logować się na użytkownika root z wykorzystaniem słownika Atakami typu bruteforce Snifferami Dodatki: MySecureShell, scponly Dobrą praktyką jest uruchomienie usługi na niestandardowym porcie, np

41 Linux API Shell Projekt autorstwa Emerge Systems Konfigurowalny interfejs do zdalnego zarządzania systemem poprzez protokół SSH Ograniczenie możliwości wykonywania komend systemowych Plik konfiguracyjny zawierający dozwolone metody

42 Linux API Shell api.conf: [api_methods] get_ifacestatus123 = /sbin/ifconfig -a; /sbin/ifconfig -a get_id = /usr/bin/id get_ifacestatus = /sbin/ifconfig get_storagestatus = df -h [api_methods_args] get_memorystatus222 = 0 get_id = 1

43 Ochrona DOS/DDOS mod_dosevasive moduł do serwera Apache zapobiegający atakom DOS/DDOS

44 Ochrona DOS/DDOS Konfiguracja serwera DNS TTL ustawione na 1, aby w szybki sposób odeprzeć atak przeprowadzany na adres IP (jeszcze takowe istnieją ;p)

45 Przeznaczenie Dla kogo Safe Hosting Platform? Firmy świadczące usługi hostingowe Firmy, dla których strony wizytówkowe są podstawą wizerunkową Agencje rządowe i wojskowe (*.gov.*) Instytucje finansowe Systemy o podwyższonym poziomie ryzyka Ale także dla MSP chcących osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa witryny www

46 Podsumowanie Innowacyjne podejście do aspektów bezpieczeństwa systemów hostingowych Należy dbać o bezpieczeństwo danych Klientów, lecz w większości firm hostingowych takowe stwierdzenie NIE ISTNIEJE!

47 Podsumowanie Dziękuję za uwagę ;)

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL dr inż. Tomasz Surmacz 26 listopada 2014 SSL Secure Socket Layer szyfruje dane pozwala zabezpieczyć się przed atakami typu Man-in-the-middle korzysta z certyfikatów

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Rozwój napędzany potrzebą WALLF Web Gateway. Leszek Miś, RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Rozwój napędzany potrzebą WALLF Web Gateway. Leszek Miś, RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Rozwój napędzany potrzebą Web Gateway. Leszek Miś, RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. Open Source Day 2013 O mnie Leszek Miś IT Security Architect RHCA/RHCSS

Bardziej szczegółowo

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA GrzegorzPrujszczyk KamilŚliwowski Październik2010,wersja1.0.Treśćpodręcznikadostępnajestnalicencji: CreativeCommons UznanieAutorstwa NaTychSamychWarunkach3.0PL Ilustracjanaokładceaut.Richozdostępnanalicencji:

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Informacje o mechanizmie limitów

2. Informacje o mechanizmie limitów Ograniczone środowisko wykonywania aplikacji, ograniczenie powłoki systemu operacyjnego środowisk serwerowych, delegacja uprawnień administracyjnych (sudo, CAP) 1. Wprowadzenie Ograniczanie środowiska

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl OpenSSL A. Instalacja pakietu: sudo aptitude openssl B. Zastosowanie pakietu OpenSSL: Tworzenie własnego CA, Generowanie kluczy, wniosków i certyfikatów. Tworzymy własny Urząd Certyfikacji (CA). Wymagania:

Bardziej szczegółowo