SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer. Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer. Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd"

Transkrypt

1 SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd Autorem niniejszej prezentacji jest Paweł 2007

2 SSL The Secure Socket Layer Protokół SSL stanowi warstwę, która może zostać umieszczona pomiędzy warstwą niezawodnego i zorientowanego połączeniowo protokołu (np. TCP) i warstwą protokołu aplikacji (np. HTTP). SSL zapewnia bezpieczną komunikację pomiędzy klientem i serwerem poprzez umożliwienie wzajemnego uwierzytelnienia, użycie cyfrowego podpisu do kontroli integralności i szyfrowania dla poufności. Protokół jest zaprojektowany do wsparcia zakresu specyficznych algorytmów używanych do kryptografii, skrótów i podpisów. Wybór jest negocjowany pomiędzy klientem a serwerem podczas rozpoczynania sesji protokołu. Wersja Źródło Opis Wsparcie przeglądarek SSL v2.0 Standard dostawcy Pierwszy protokół SSL o istniejących implementacjach -NS Navigator 1.x/2.x - MS IE 3.x - Lynx/2.8 + OpenSSL SSL v3.0 Wygasły szkic standardu Internetu Dokonany przegląd w celu zapobieżenia specyficznym atakom na bezpieczeństwo, dodane szyfry inne niż RSA, wsparcie dla łańcuchów certyfikatów -NS Navigator 2.x/3.x/4.x -MS IE 3.x/4.x -Lynx/2.8 + OpenSLL TLS v1.0 Zaproponowany standard Internetu Przegląd SSL 3.0 uaktualniający warstwę MAC do HMAC, więcej alertów,... - Lynx/2.8+OpenSSL

3 SSL The Secure Socket Layer Sesja SSL jest ustanawiana poprzez nastąpienie sekwencji powitania pomiędzy klientem i serwerem. Przebieg sekwencji jest zależny od tego czy serwer jest skonfigurowany do udostępnienia certyfikatu serwera lub żądania certyfikatu klienta. Raz rozpoczęta sesja SSL może być ponownie wykorzystana jako że serwer przypisuje jej unikalny identyfikator, który jest buforowany i mogący być użyty ponownie przez klienta w celu zmniejszenia czasu na powitanie. WitajKlienta WitajSerwera Ustalić wersję protokołów, id sesji, zestaw szyfrów, metodę kompresji. Wymiana wartości losowych Certyfikat ŻądanieCertyfikatu SkończoneWitajSerwera Opcjonalne wysłanie certyfikatu serwera i żądanie certyfikatu klienta Certyfikat VeryfikacjaCertyfikatu Jeśli konieczne nadanie odpowiedzi w postaci certyfikatu klienta. ZmianaParametrówSzyfrowania Skończone ZmianaParemetrówSzyfrowania Skończone Zmiana zestawu szyfrów i skończenie powitania klient serwer Ilustracja 1: Sekwencja powitania

4 SSL The Secure Socket Layer Zestaw szyfrów jest zdefiniowany przez następujące komponenty: Metodę wymiany kluczy, Szyfr transferowanych danych, Algorytm skrótu wiadomości. Metoda wymiany kluczy definiuje w jaki sposób zostanie uzgodniony współdzielony przez klienta i serwer tajny klucz kryptografii symetrycznej używanej do transferu danych aplikacji. SSL 3.0 wspiera wymianę przy użyciu algorytmów RSA (gdy używane są certyfikaty) i Diffie- Hellman (do wymiany kluczy bez certyfikatów). Jedyną zmienną w metodzie wymiany kluczy jest użycie lub nie cyfrowych podpisów. Podpis kluczem prywatnym zapewnia ochronę przed atakiem typu człowiek w środku podczas wymiany informacji użytej do generacji klucza dzielonego. SSL stosuje konwencjonalną symetryczną kryptografię do szyfrowania wiadomości przesyłanych w sesji. Istnieje dziewięć wyborów sposobu szyfrowania: Brak szyfrowania Szyfry strumieniowe: RC4 klucz 40b lub 128b Szyfry blokowe CBC: RC2 klucz 40b, DES klucz 40b, DES klucz 56b, Fortezza klucz 96b, Idea klucz 128b, Triple-DES klucz 168b. ) CBC Cipher Block Chaining porcja poprzedniego szyfrogramu jest używana do szyfrowania nastepnego bloku. ) Idea jeden z najlepszych i najsilniejszych dostępnych algorytmów.

5 SSL Virtual Private Network with Secure Socket Layer Skrót wiadomości jest używany do wytworzenia MAC szyfrowanego wraz z wiadomością w celu kontroli integralności i ochrony przed atakami typu ponowienie. Wybór funkcji skrótu determinuje w jaki sposób generowany jest skrót. SSL wspiera następujące: Brak skrótu, MD5, skrót 128b, Secure Hash Algorithm (SHA-1), skrót 160b. Sekwencji powitania stosuje trzy protokoły: SSL Handshake do rozpoczęcia sesji pomiędzy klientem a serwerem SSL Change Cipher Spec Protocol do zatwierdzenia obecnego zestawu szyfrów. SSL Alert Protocol do przekazywania wiadomości o błędach pomiędzy klientem i serwerem

6 SSL The Secure Socket Layer Protokoły wraz z danymi aplikacji są kapsułkowane w SSL Record Protocol. Kapsułka protokołu jest przesyłana jako dane protokołu warstwy niższej, który nie analizuje danych. SSL HandshakeP rotocol SSL Change Cipher Spec SSL Alert Protocol HTTP Telnet... SSL Record Protocol TCP IP Ilustracja 2: Stos protokołów SSL Kapsułkowanie protokołów sterujących SSL poprzez SSL Record Protocol oznacza to, że jeśli aktywna sesja jest renegocjowana protokoły sterujące będą przesyłane bezpiecznie. Jeśli nie ma poprzedniej sesji stosowany jest pusty zestaw szyfrów, co oznacza brak szyfrowania, wiadomości nie będą posiadały skrótów, aż do ustanowienia sesji.

7 SSL The Secure Socket Layer Transmisja danych SSL Record Protocol jest stosowany do przesyłania danych aplikacji i sterujących SSL pomiędzy klientem i serwerem, gdzie konieczne dzielenie tych danych do mniejszych jednostek lub łączenie wielu wiadomości z protokołów warstw wyższych do pojedynczych jednostek. Może dokonać kompresji, dołączyć sygnatury w postaci skrótów i zaszyfrować te jednostki przed wysłaniem poprzez niezawodny protokół transportowy warstwy niższej. (Notka: Współczesne ważniejsze implementacje SSL nie wspierają kompresji.) Dane aplikacji abcdefghi Fragmentacja / Scalanie Jednostki SSL Record Protocol abc def ghi Kompresja Jednostka skompresowana MAC Szyfrowanie Szyfrogram Transmisja Pakiet TCP Ilustracja 3: SSL Record Protocol

8 SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer Określenie SSL VPN jest używanie w odniesieniu do kategorii produktów łączących różne technologie. VPN czyli wirtualna siec prywatna odnosi się do praktyki używania sieci publicznej jak np.. Internet do transmisji danych prywatnych. Do końca 2001 roku większość IT nie dodawała określnika dla VPN ponieważ praktycznie wszystkie dostępne w tym czasie VPN używały jakiegoś rodzaju transportu po warstwie sieci. Przykłady aplikacji: Microsoft Outlook Web Access, Lotus inotes. Przykłady przypadków użycia: Dostęp do telepracowników, który potrzebują aplikacji opartych na Web, Dostęp do określonych plików/url dla partnerów i klientów, Dostęp do specyficznych plików/url dla użytkowników. Bankowość elektroniczna Usługi terminalowe

9 SSL HTTPS Hyper Text Transport Secure by Secure Socket Layer Instalacja i uruchomienie serwera Apache SSL HTTPS w środowisku Win32. Potrzebne pakiety instalacyjne: apache_2.2.3-win32-x86-no_ssl.msi Apache_2.2.3-Openssl_0.9.8d-Win32.zip Win32OpenSSL-0_9_8d.exe Instalacja: 9. Uruchomić instalator serwera HTTP Apache.msi i zainstalować pakiet w katalogu C:\apache. 10. Rozpakować wszystkie pliki archiwum.zip do C:\apache zastępując już istniejące 11. Zainstalować pakiet OpenSSL w katalogu C:\OpenSSL

10 SSL HTTPS Hyper Text Transport Secure by Secure Socket Layer Generacja podpisanego przez siebie certyfikatu. 2. Utworzenie klucza prywatnego C:\OpenSSL\bin> openssl genrsa des3 rand file1:file2:file3 out server.key 1024 file1, file 2... Są skompresowanymi plikami z losowanymi danymi. Ich użycie jest opcjonalne. Podczas generacji klucza będzie trzeba podać frazę hasła. Należy użyć prostego ciągu znaków. 2. Usunięcie frazy hasła z klucza prywatnego C:\OpenSSL\bin> openssl rsa in server.key out server.pem C:\OpenSSL\bin> del server.key 3. Utworzenie żądania podpisu certyfikatu C:\OpenSSL\bin> openssl req new key server.pem out server.csr WAŻNE: W polu Common Name podać nazwę domenową serwera np. 4. Podpisanie certyfikatu. W celach testowych istnieje możliwość samodzielnego podpisania wygenerowanego certyfikatu. W przypadku produkcyjnym należy zgłosić się do CA. C:\OpenSSL\bin> openssl x509 req days 60 in server.csr signkey server.pem out server.crt

11 SSL HTTPS Hyper Text Transport Secure by Secure Socket Layer Instalacja certyfikatu i konfiguracja serwera. C:\OpenSSL\bin> copy server.crt C:\apache\conf C:\OpenSSL\bin> copy server.pem C:\apache\conf\server.key C:\OpenSSL\bin> del server.* Należy dokonać edycji pliku C:\apache\conf\httpd.conf. Usunąć znak hasz # z linii: #LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so Dodać wpis: listen 443 <VirtualHost _default_:443> DocumentRoot "C:/apache/htdocs" ServerName ServerAdmin ErrorLog "C:/apache/logs/error_log" TransferLog "C:/apache/logs/access_log" SSLEngine on SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL SSLCertificateFile "C:/apache/conf/server.crt" SSLCertificateKeyFile "C:/apache/conf/server.key" </VirtualHost>

12 SSL HTTPS Hyper Text Transport Secure by Secure Socket Layer

13

14

15

16

17 SSL HTTPS Hyper Text Transport Secure by Secure Socket Layer Bibliografia: Steven Taylor SSL VPNs: The Secure Access Landscape Apache HTTP Server Documentation: Apache SSL/TLS Encryption

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

APACHE 2.0 + SSL Linux. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. APACHE 2.0 + SSL Linux UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

Podstawy ochrony informacji - handel elektroniczny Elektroniczne płatności poprzez WWW

Podstawy ochrony informacji - handel elektroniczny Elektroniczne płatności poprzez WWW Krzysztof Szczypiorski, Piotr Kijewski Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa E-mail: {K.Szczypiorski,P.Kijewski}@tele.pw.edu.pl Podstawy ochrony informacji - handel elektroniczny Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Protokoły wyższych warstw Protokoły pośredniczące: RPC Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedury 4 bajtowe numery usług RPC Serwery lokalizujące usługi RPC portmapper i RPC Lokator ( Windows NT)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL dr inż. Tomasz Surmacz 26 listopada 2014 SSL Secure Socket Layer szyfruje dane pozwala zabezpieczyć się przed atakami typu Man-in-the-middle korzysta z certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows

Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows 1 Wprowadzenie W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Sieci VPN

Laboratorium nr 5 Sieci VPN Laboratorium nr 5 Sieci VPN Wprowadzenie Sieć VPN (Virtual Private Network) to sieć komputerowa, która pomimo że używa publicznej infrastruktury (np. sieć Internet), jest w stanie zapewnić wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM VPN / OpenVPN 1. Czym jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1.1 Algorytmy symetryczne Data Encryption Standard (DES) algorytm blokowy używający klucza 56 bitowego, Data Encryption Standard XORed (DESX) przed zaszyfrowaniem

Bardziej szczegółowo

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS 1 STRESZCZENIE Dokument zawiera sposób integracji Apache a z OpenSSL i modułu modssl. Poniższy opis przeprowadzi nas

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKATY SSL W APACHE U C 13

CERTYFIKATY SSL W APACHE U C 13 AKTUALIZACJA (113) Październik 2014 CERTYFIKATY SSL W APACHE U C 13 Włączanie obsługi SSL w serwerze Apache Generowanie własnego certyfikatu SSL na serwerach opartych na Windows i Linuksie Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo