Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta"

Transkrypt

1 Dorota Teneta-Skwiercz * Paulina Sarnowska ** Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta Wstęp Lata 90. XX wieku oznaczały dynamiczny wzrost popularności e- commerce, obecnie jednak zauważyć można powolne stabilizowanie się wzmiankowanej branży. Procesowi temu towarzyszy z jednej strony wyłanianie się grupy liderów rynkowych, z drugiej natomiast, wzrost profesjonalizacji zarządzania sklepami internetowymi, przejawiający się chociażby stosowaniem przemyślanych strategii rozwoju, odpowiednim doborem narzędzi marketingu on-line. Oprócz marketingu wirusowego, ingu, czy reklamy w serwisach społecznościowych, sprzedawcy coraz częściej podejmują też trud budowania wizerunku wiarygodnego i solidnego partnera w interesach w nadziei pozyskania przychylności i lojalności swoich klientów. Wydaje się, iż koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu doskonale wpisuje się w te dążenia. Budowaniu trwałych, pozytywnych więzi z klientami mogą służyć nie tylko fora dla klientów, firmowe blogi, newslettery i programy lojalnościowe, ale przede wszystkim konsekwentne przestrzeganie obowiązujących przedmiotową branżę twardych regulacji prawnych uzupełnianych o samoregulację, której głównym narzędziem są kodeksy etyczne. Przesłanką podjęcia tematu był z jednej strony dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, z drugiej, generalnie słabsza od podmiotu oferującego, pozycja klienta. Brak wzmiankowanej równowagi kontraktowej jest pochodną niedostatecznej informacji na temat samego przedmiotu umowy, sprzedawcy, niemożności bezpośredniego sprawdzenia i obejrzenia towaru w chwili zawierania umowy, jak też częstych problemów z dochodzeniem roszczeń związanych z umową [Podrecki, 2004, s. 235]. * Dr, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław ** Mgr

2 310 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska Celem niniejszego artykułu było pokazanie jakie są możliwości ochrony klienta w obszarze e-commerce, widziane przez pryzmat założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszej części artykułu zdefiniowano handel elektroniczny oraz jego wybrane atrybuty. Część druga, prezentuje zagrożenia dla interesu klienta płynące z rozwoju e-commerce. Stosunkowo najwięcej miejsca poświęcono w opracowaniu ochronie klienta branży e-commerce. 1. Istota handlu elektronicznego Z roku na rok rośnie znaczenie handlu elektronicznego na świecie. Również w Polsce e-commerce na stałe wpisał się w krajobraz gospodarki, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa. Tym, co wpływa na wzrost popularności umów zawieranych na odległość, są istotne korzyści, jakie oferuje handel elektroniczny. Dla przedsiębiorcy oznacza niższe koszty działalności związane chociażby z brakiem potrzeby utrzymywania placówek handlowych, zatrudniania licznego personelu, ponoszenia wysokich nakładów na promocję i reklamę, skrócenie kanałów dystrybucji, uproszczenie obiegu dokumentacji. To również możliwość indywidualizacji kontaktu z klientem, zwiększenia rozpoznawalności marki i zbudowania społeczności sympatyków marki, stanowiących potencjalnych jej ambasadorów. Dla klienta e- commerce wiąże się z wygodą i oszczędnością czasu, łatwym i szybkim dostępem do informacji, możliwością łatwego porównywania konkurencyjnych ofert, dostępem do szerokiego asortymentu towarów i szczegółowych opisów towarów. Handel elektroniczny (ang. E-commerce) to specyficzny rodzaj handlu obejmujący kupno i sprzedaż towarów oraz usług przy wykorzystaniu sieci internetowej jako swoistej platformy wymiany pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) stworzyła dwie definicje handlu elektronicznego. W dokumentach z 1997 roku czytamy, że handel elektroniczny to wszelkie formy transakcji związanych z komercyjnym wykorzystaniem, z uwzględnieniem indywidualnych, jak też instytucjonalnych podmiotów, które bazują na cyfrowym przetwarzaniu i transmisji danych [ Sacher Raport, 1997, s. 20] Natomiast w nowszej wersji dokumentów przygotowanych przez tę organizację, handel elektroniczny został przedstawiony jako biznes prowadzony w sieciach komputerowych takich jak Internet, z uwzględ-

3 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży 311 nieniem pokrewnej infrastruktury [Measuring Electronic, 1997, s. 5]. Z kolei według Światowej Organizacji Handlu WTO (ang. World Trade Organization) handel elektroniczny jest rozumiany jako środki produkcji, dystrybucji, marketingu, sprzedaży lub dostawy towarów i usług środkami elektronicznymi [Work Programme on Electronic Commerce, WTO General Council]. W Polsce najbardziej aktualną definicję przyjęła Radę Ministrów 11 lipca 2000 roku. W przygotowanym przez rząd sprawozdaniu, dotyczącemu handlu elektronicznego, wyróżniono dwie kategorie towarów w transakcjach obrocie elektronicznym. Pierwsza kategoria dotyczy towarów materialnych, które po zakupie dostarczane są fizycznie tradycyjnymi kanałami dystrybucji takimi jak paczki pocztowe czy przesyłki kurierskie. Druga kategoria, obejmuje zamówione drogą elektroniczną niematerialne, wirtualne towary lub usługi, jak na przykład audiobooki, oprogramowanie, lecz w tym przypadku zarówno doręczenie, jak i zapłata za zakupy odbywa się w sposób elektroniczny [Czyżowicz, Woźniak, 2003, s ]. Należy jednak zaznaczyć, iż zamówienia otrzymane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, telefonu, faksu bądź ręcznie napisanego maila (nie wygenerowane automatycznie) nie wchodzą w skład handlu elektronicznego [Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 2010, s. 39]. Pod pojęciem e-commerce, oprócz sprzedaży i kupna usług i towarów drogą elektroniczną, kryją się także czynności związane z potwierdzeniem zamówień i płatnościami bezgotówkowymi. Jedną z podstawowych cech e-commerce jest wszechobecność i związany z tym globalny zasięg ofert. Szukane informacje lub produkty są łatwo dostępne w każdym miejscu i czasie dla każdego, kto posiada dostęp do Internetu. Ponadto, korzystanie z Internetu nie jest ograniczone tylko do jednego urządzenia łączność internetową mogą posiadać nie tylko komputery, ale także telefony komórkowe, tablety czy nawet telewizory [Laudon, Traver, 2009, s. 15] E-commerce pozwala na przekroczenie granic kulturowych i narodowych, w efekcie potencjalna wielkość rynku klientów w e-commerce jest w przybliżeniu równa wielkości populacji całego świata mającej dostęp do Internetu [Sarnowska, 2012, s. 40]. Analizując cechy e-commerce, nie sposób pominąć tak ważnej kwestii jaką jest interaktywność [Gregor, Stawiszyński, 2002, s. 72]. Użytkownik Internetu, klient może w sposób czynny komunikować się z treścią zawartą w sieci, zmieniać ją, dodawać komentarze, zadawać pytania czy

4 312 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska przewijać bezpośrednio do interesującej części opisu. W przypadku aukcji internetowych oferowana przez klienta cena stanowi jego aktywny wkład w relację zakupu produktu między nim a sprzedawcą [Sarnowska, 2012, s. 42]. Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym atrybucie e- commerce, a mianowicie możliwości personalizacji oferty i przesyłanych wiadomości. Internet stanowi najlepsze medium do badania preferencji konsumentów reklam, dzięki czemu pozwala na dokładniejsze dostosowywanie oferty do zainteresowań potencjalnych klientów. Reklama kontekstowa 1, czy też behawioralne targetowanie reklam, sprawiają, że reklama jest lepiej ukierunkowania i w konsekwencji mniej inwazyjna. 2. Zagrożenia dla interesu klienta płynące z rozwoju e-commerce Wraz ze wzrostem popularności handlu elektronicznego wzrosła także liczba niebezpieczeństw czyhających na konsumentów. Jednym z nich jest natarczywa, agresywna sprzedaż, realizowana najczęściej przy wykorzystaniu reklamy typu pop-up, czyli wyskakujących okienek na stronach internetowych. Tego typu reklama dla większości internautów jest irytująca i niejednokrotnie ma odwrotny efekt niż zamierzony nie zdobywa klientów, lecz przyczynia się do utraty już posiadanych oraz powoduje bojkot danego produktu, marki [Etyka w reklamie, Kolejnym zagrożeniem jest możliwość zetknięcia się z nieprawdziwymi opiniami dotyczącymi danego produktu, marki czy firmy, rozpowszechnianymi na forach dyskusyjnych. W dobie ogólnodostępnej informacji fora internetowe stały się areną wymiany opinii i doświadczeń, które przy ogromnej różnorodności produktów i usług, są niejednokrotnie decydującym elementem w podejmowaniu decyzji zakupowych. Internet pełen jest ofert pracy dla osób, które za opłatą, będą reklamować dany portal internetowy, towar czy nawet osobę. Nieprawdziwe opinie są często tak formułowane, że trudno na pierwszy rzut oka zauważyć oszustwo. Oprócz pojedynczych postów istnieje także możliwość wykupienia całej kampanii reklamowej prowadzonej na łamach forum [Nieuczciwa reklama na forach, 1 Reklama kontekstowa - jest to nowoczesna odmiana reklamy internetowej polegająca na dostosowaniu treści reklamy do treści wyświetlanej strony, np. reklama firmy zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych ukaże się na portalach, forach poświęconych tej tematyce [http://www.artefakt.pl/]

5 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży 313 Rozwój e-commerce sprzyja naruszeniom prywatności klienta. Problem ten w umowach zawieranych na odległość nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na fakt, iż umowy te zawierane są w miejscu zamieszkania lub pracy, co naraża klienta na niechciane kontakty handlowe z przedsiębiorcami w miejscach tradycyjnie uznawanych za należące do sfery prywatności [Podrecki, 2004, s. 253]. Ponadto, wykorzystywanie przez przedsiębiorców niektórych środków komunikowania się (np. poczty elektronicznej) do składania propozycji zawarcia umowy, naraża konsumenta na dodatkowe koszty związane z dostępem do tych środków [Godniak, Godniak, 2005, s. 488]. Prywatność można rozumieć jako prawo jednostki do izolacji oraz prawo do spokoju - right to be let alone (prawo do bycia pozostawionym w spokoju). Powszechnym zjawiskiem naruszającym to prawo jest spamming, czyli rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej poprzez wiadomości [Barta, Markiewicz, 2005, s. 76]. Spam, oprócz prawa do prywatności, narusza także wolność odbiorców oraz poczucie bezpieczeństwa, gdyż niejednokrotnie zawiera niechciane przez klientów treści, złośliwe oprogramowanie czy wirusy komputerowe. Innym przykładem naruszeń prywatności jest zbieranie bez wiedzy klienta danych o nim, jego zachowaniach rynkowych [Szpringer, 2005, s ]. Tzw. Ciasteczka (ang. cookies) to mechanizm zapamiętywania na komputerze internauty małych porcji danych pozwalających na jego identyfikację lub zapamiętywanie informacji między wizytami użytkownika na stronie internetowej. Sam mechanizm cookies jest prawnie dozwolony, o ile internauta został poinformowany o fakcie wykorzystania cookies oraz posiada możliwość nie wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. Przykładem naruszenia prywatności z wykorzystaniem cookies może być tworzenie indywidualnych profili użytkowników na podstawie danych zawartych w ciasteczkach użytkownika [Sarnowska, 2012, s. 83]. Klienci borykają się nierzadko z niewłaściwym wykorzystywaniem przez przedsiębiorców słów kluczowych [Techniki nieetyczne w pozycjonowaniu stron internetowych, Duże nagromadzenie słów kluczowych bądź fraz kluczowych w treści strony internetowej, znacznie utrudnia odbiór tekstu przez internautę, ma ono jednak wpływ na pozycję danej strony w wynikach wyszukiwania. W związku z tym, aby uzyskać wyższą rangę, na potrzeby strony tworzone są krótkie teksty, najczęściej, nie mające logicznego sensu, a posiadające dużą ilość

6 314 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska powtarzających się słów kluczowych, tzw. precle. Z zawyżaniem liczby słów kluczowych możemy się spotkać także w specjalnie stworzonych do celów rankingowych komentarzach, np. na forum, czy w założonym na stronie, specjalnie do tych celów, blogu. Innym sposobem na zawyżenie rangi strony jest umieszczanie słów kluczowych w niewidocznych dla klienta fragmentach kodu strony (ang. meta-tagging) lub umieszczanie słów w kolorze tła bądź w ukrytych warstwach strony (ang. wordstuffing). 3. Ochrona klienta branży e-commerce w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Aby zasłużyć sobie na miano firmy społecznie odpowiedzialnej, łączącej dbałość o interes własny z troską o zaspokajanie potrzeb interesariuszy, konieczne jest nie tylko respektowanie obowiązujących regulacji prawnych, ale też podejmowanie dodatkowych działań, dla których wyznacznikiem jest akceptowany w danej społeczności system moralny. W dalszej części artykułu przedstawimy w pierwszej kolejności obowiązujące i planowane w handlu elektronicznym tzw. twarde regulacje prawne, a następnie omówione zostaną przykładowe miękkie regulacje, będące wyrazem dążenia omawianej branży do samoregulacji i podniesienia etyczności stosowanych praktyk Miękkie i twarde regulacje w obszarze e-commerce Szybki rozwój Internetu zrodził potrzebę wdrożenia nowych rozwiązań prawnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie rynku e-commerce. Co prawda, obecne regulacje dotyczące handlu tradycyjnego znajdują zastosowanie także w handlu elektronicznym, należy je jednak uznać za niewystarczające. Specyfika rynku e-commerce zrodziła bowiem potrzebę regulacji części zjawisk w odrębny sposób, niespotykanych dotąd w handlu tradycyjnym. W tych okolicznościach swoje zastosowanie znajduje prawo miękkie, koregulacja czy regulacja przez zaniechanie regulacji. Regulacje handlu elektronicznego możemy generalnie podzielić ze względu na podmioty ustanawiające prawo [Kowalik-Bańczyk, 2006, s. 56]. Akty prawne wydawane przez podmioty cieszące się dużym autorytetem lub o dużym znaczeniu gospodarczym, nie mające jednak mocy wiążącej, stanowią prawo miękkie. Przykładem tego typu regulacji są ustawy modelowe dotyczące handlu elektronicznego opracowane przez Komisję Narodów Zjednoczonych do ds. Międzynarodowego Prawa

7 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży 315 Handlowego UNCITRAL (ang. United Commission on International Trade Law). Określają one m.in. sposób zawierania umowy, jej ważność, datę i miejsce zawarcia umowy oraz kwestie dowodów tej umowy. Znaleźć w nich można także definicję wiadomości elektronicznej rozumianej jako informacje sporządzoną, przetwarzaną i przesyłaną za pośrednictwem elektronicznych, optycznych i analogowych źródeł przekazu, wliczając w to elektroniczną wymianę danych [Art. 2 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996]. Omawiane ustawy nie są wiążące dla państw członkowskich, stanowią jedynak ważne źródło informacji na temat dobrych praktyk w handlu elektronicznym. Kolejnymi metodami stanowienia prawa są: autoregulacja, czyli dobrowolne tworzenie i przestrzeganie norm przez podmioty biorące udział w handlu elektronicznym oraz koregulacji, czyli stanowienie aktów wypracowanych przez podmioty prywatne, ale sankcjonowanych przez odpowiednie władze. Dodatkowo, możemy wyróżnić regulację poprzez zaniechanie regulacji, czyli opieranie się jedynie na już istniejącym prawie, bez tworzenia nowych przepisów. Istotną rolę w tym przypadku odgrywa orzecznictwo sądowe. Warto również wspomnieć, iż istnieje prawo zwyczajowe, a także, w przypadku technologii, standaryzacja techniczna mająca na celu ujednolicenie norm technicznych stosowanych w danej branży. Standaryzacją techniczną zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (ang. International Organization for Standardization) [Sarnowska, 2012, s. 67]. Na czele organizacji prawotwórczych w Europie stoi Unia Europejska oraz tworzone przez nią dyrektywy. Najistotniejsza wśród aktów prawa międzynarodowego jest Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Konstrukcja powyższej dyrektywy pozwala państwom członkowskim na poszerzenie zakresu ochrony, o ile nie koliduje to z zapisami dyrektywy. 1. W ustawodawstwie polskim istnieje kilka regulacji twardych, odnoszących się do handlu elektronicznego. Zaliczyć do nich można przede wszystkim: 2. Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, 3. Ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

8 316 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska 4. Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, 5. Kodeks cywilny, 6. Ustawę o podpisie elektronicznym, 7. Ustawę o ochronie danych osobowych, 8. Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 9. Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. W treści powyższych ustaw wynika, iż klientowi zawierającemu umowy na odległość przysługuje m.in. prawo do informacji zarówno na temat sprzedawcy (imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania bądź siedziby, organ rejestrowy), jak i właściwości produktu, warunków dostawy, prawo do odstąpienia od zawartej umowy, prawo dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, czy wreszcie prawo do dochodzenia roszczeń w pozasądowym trybie rozstrzygającym. Aby chronić prywatność klienta ustawodawca w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wprowadził obowiązek uzyskiwania przez przedsiębiorcę uprzedniej zgody klienta na posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy [Art. 6 ust 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów ]. Prywatność konsumenta chroniona jest również ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ]. I tak, art. 10 ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy stanowi, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], chyba że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi inaczej. Usługodawca może przetwarzać niezbędne

9 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży 317 do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy dane osobowe usługobiorcy. W szczególności chodzi o [Art.18 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]: nazwisko i imiona usługobiorcy, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, adresy elektroniczne usługobiorcy. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną jest zabronione. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż polski rząd jest zobligowany do wdrożenia, najpóźniej z dniem r., dyrektywy unijnej 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r., dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 2. Powyższa dyrektywa wprowadza mechanizm opt-in, tj. zgody uprzedniej użytkowników Internetu na przesyłanie na ich urządzenia plików typu Cookies. Konieczne stanie się informowanie nie tylko o tym co zawiera ten plik i jak długo będzie przechowywany, ale też w jaki sposób będą wykorzystywane zgromadzone w pliku informacje. Wykorzystywanie cookies bez zgody użytkownika możliwe będzie wyłącznie w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności strony Samoregulacja w obszarze e-commerce W tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest handel elektroniczny, samoregulacja wydaje się nieodzownym narzędziem regulowania stosunków kupieckich. Dzieje się tak, gdyż ograny ustawodawcze nie są w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z dużej zmienności technologii informatycznych i usług świadczonych w sieci. W Polsce wysoką aktywność na tym polu przejawia Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Aby uniknąć problemów związanych z pozycjonowaniem stron internetowych 3, organizacja ta, zrzeszająca naj- 2 Dyrektywa te została zmieniona dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 3 W polskiej nomenklaturze słowo pozycjonowanie i optymalizacja nie są stosowane zamiennie. Pozycjonowanie oznacza działania, które są prowadzone poza docelową witryną, natomiast optymalizacja jest wprowadzaniem zmian w budowie, strukturze, czy też treści bezpośrednio na danej stronie internetowej Oba działania mają jednak na celu osiągnięcie przez dany serwis najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek dla wybranych słów kluczowych [ Kyciak, Przeliorz, 2006, s ]

10 318 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska większe polskie portale internetowe, domy mediowe czy agencje interaktywne, opracowała dokument pt. Kodeks Etyczny SEO [SEO Guidelines, IAB Polska, W kodeksie zostały umieszczone cechy, którymi powinien się charakteryzować specjalista SEO. Od osoby takiej wymaga się, aby: nie działała na szkodę klienta, przestrzegała regulaminu wyszukiwarek i katalogów stron, nie wprowadzała w błąd oraz nie szkodziła lub obrażała użytkowników, przestrzegała przepisów prawa, nie przywłaszczała części lub całości pracy innych, równorzędnie traktowała bezpośrednio konkurujących ze sobą klientów, składała realne deklaracje, ujawniła metodologię pozycjonowania na każde życzenie klienta, rzetelne informowała klienta o prowadzonych pracach, chroniła prywatność i anonimowość klienta, dołożyła wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów prowadzonych działań. Jak widać powyżej, mamy tutaj cały szereg cech odnoszących się zarówno bezpośrednio do osoby pozycjonera i do jego cech osobistych, jak prawdomówność, rzetelność, staranność, jak również do prowadzonych w zakresie jego pracy działań. Kolejnym dokumentem autorstwa IAB Polska są Dobre Zasady E- commerce. Celem tej dobrowolnej regulacji jest określenie prostych i przejrzystych zasad, którymi powinien kierować się internetowy przedsiębiorca. Zasady te mają również stanowić źródło wiedzy na temat świadomego i bezpiecznego robienia zakupów w Sieci. Kodeks został przygotowany przez ekspertów z Grupy Roboczej ds. E-commerce, działającej przy IAB Polska. Pierwszymi sygnatariuszami tego kodeksu były firmy zrzeszone w IAB Polska, takie jak: Grupa Allegro (Bankier, Ceneo), Gratka.pl, Divante,Answear.com, Trusted Shops, Empathy, e- point SA, SuperKoszyk.pl i PayLane. Kodeks ma zapewnić wysoki standard obsługi klienta, odpowiednią komunikację i transparentne warunki zakupu. IAB Polska przyjęła też Europejskie Zasady Internetowej Reklamy Behawioralnej (European Framework for Online Behavioral Advertising) i uruchomiła polską wersję witryny informacyjnej na temat tej reklamy

11 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży 319 skierowaną do konsumentów (youronlinechoices.eu/pl). Dzięki niej użytkownicy Internetu będą mogli bliżej poznać specyfikę oraz korzyści wynikające z zastosowania reklamy opartej na zainteresowaniach, jak też uzyskać informacje dotyczące plików cookie i ochrony prywatności w sieci. Ciekawym przykładem samoregulacji branży e-commerce może być dokument dobrych praktyk marketingu, opracowany przez członków grupy roboczej skupiającej agencje marketingowe, domy mediowe oraz wydawców wykorzystujących pocztę elektroniczną jako kanał komunikacji marketingowej. Celem tego dokumentu było stworzenie jasnych i uczciwych reguł, do których powinny stosować się wszystkie podmioty wykorzystujące marketing w działaniach promocyjnych. 3.3.Narzędzia ochrony serwisów internetowych i przesyłanych danych Nie powstały dotychczas w Polsce przepisy obligujące przedsiębiorców do instalowania zabezpieczeń szyfrowania danych, jednak stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa leży w ich najlepiej pojętym interesie. W ten sposób chronią się nie tylko przed ewentualnymi stratami finansowymi, ale też zmarnowaniem reputacji i groźbą nadużycia zaufania klientów. Odpowiedzialni przedsiębiorcy, prowadzący działalność w obszarze e commerce, powinni stale wzbogacać swoją wiedzę na temat narzędzi służących ochronie serwisów internetowych i przesyłanych danych. Szereg z nich jest ogólnie dostępna wobec czego ich instalowanie nie stanowi więc obciążenia dla budżetów firm. Bezpieczeństwo zawieranych transakcji na odległość i ochronę konsumenta związaną z działaniem zmierzającym do nabycia produktu lub usługi, można podzielić ze względu na etapy zawieranej transakcji. Ochrona konsumenta jeszcze przed zawarciem umowy obejmuje swym zakresem przede wszystkim obowiązki informacyjne, które ciążą na sprzedawcy oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z utratą prywatności przez klienta serwisu [Kyciak, Przeliorz, 2006, s. 257] Kolejnym etapem w zawieraniu transakcji na odległość jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie jej realizacji. W tym zakresie należy rozpatrywać wcześniej poruszane bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo płatności elektronicznej oraz bezpieczny podpis elektroniczny.

12 320 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska W celu zapewnienia powyższych wymagań, firmy wprowadzają narzędzia podstawowe oraz zaawansowane. Do narzędzi tych zaliczamy m.in. oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do podtrzymania napięcia (UPS), procedury bezpieczeństwa w postaci kopii bezpieczeństwa, ograniczanie dostępu do serwera dla wybranych adresów IP, firewall czyli środki służące do blokowania niechcianego ruchu w sieci Internetu, narzędzia uwierzytelniania [Gregor, Stawiszyński, 2002, 196]. Na e-bezpieczeństwo wpływają również takie elementy jak [Bezpieczeństwo zakupów, 2011, https://certyfikatyssl.pl, s. 8]: posiadanie ważnego certyfikatu SSL 4 - wydawane są na okres od 1 roku do 10 lat, automatyczne przekserowanie na protokół https:// 5 - użytkownik nie musi wówczas samodzielnie wpisywać s na pasku adresu, moc szyfrowania - od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe normy bezpieczeństwa ustanowione przez Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii z USA; jedynym gwarantem bezpieczeństwa przesyłanych danych są certyfikaty SSL z kluczami o długości przynajmniej 2048 bitów. Społeczna odpowiedzialność biznesu w odniesieniu do bezpieczeństwa transakcji handlu elektronicznego, może też przejawiać się w obsłudze posprzedażowej. Przykładem odpowiedzialnej praktyki w tym zakresie jest wydłużony czas zwrotu towarów, bądź możliwość zwrotu towaru objętego wcześniej omawianymi przepisami, związanymi z brakiem możliwości odstąpienia od umowy. Innym rozwiązaniem może być partycypacja w kosztach związanych ze zwrotem towaru. Przedsiębiorstwo bierze w ten sposób na siebie część odpowiedzialności za dokonanie nietrafionego zakupu przez klienta, mając na względzie fakt, że mogło w sposób niewystarczający bądź mało zrozumiały zaprezentować oferowany towar. 4 SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Został opracowany przez firmę Netscape i jest powszechnie przyjętym standardem szyfrowania na WWW. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera i zapewnienie integralności oraz poufności przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia ze stosującą protokół SSL stroną www, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem www [https://www.securitynet.pl/certyfikat_ssl/jak_to_dziala] 5 s (skrót od secure) dodane do protokołu oznacza szyfrowanie połączenia i zarazem bezpieczeństwo przesyłanych danych

13 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży 321 Ważną rolę z punktu widzenia odpowiedzialnego kształtowania relacji z klientem, odgrywają dodatkowe informację udzielane przez przedsiębiorstwa celem zwiększenia świadomości konsumenckiej. Zakupione przez Internet produkty materialne, tak samo jak zakupione w tradycyjny sposób, posiadają swoje opakowanie, na którym producent umieszcza najważniejsze informacje o produkcie. Jeżeli klient chce poszerzyć te informacje, odsyłany jest zazwyczaj do instrukcji obsługi urządzenia, do której niejednokrotnie ma dostęp dopiero po jego zakupie. W handlu elektronicznym wszystkie istotne informacje z punktu widzenia dokonywanych zakupów, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej. Chodzi tu nie tylko o podstawowe parametry produktu, takie jak jego wymiary czy ciężar, ale też np. o jego wpływ na środowisko naturalne czy możliwości utylizacji. Ten swoisty eco-lebeling internetowy będzie sprzyjał rozwojowi klasy świadomych konsumentów, dla których ekologiczność nabywanego produktu jest równie ważna co jego funkcjonalność i cena. Zakończenie Chyba nikt dziś nie wątpi, że dalszy dynamiczny rozwój rynku e- commerce jest nieunikniony. Sprzyjają temu takie atrybuty handlu elektronicznego jak wszechobecność i globalny zasięg ofert, interaktywność czy możliwość personalizacji oferty. Niestety, wraz ze wzrostem popularności tego rodzaju transakcji rynkowych, wzrasta też skala zagrożeń czyhających na klienta. Warto chociażby wspomnieć o natarczywej sprzedaży przy wykorzystaniu reklamy pop-up, naruszeniach prywatności i prawa do ochrony danych czy też nieetycznym pozycjonowaniu stron internetowych. Aby zasłużyć na miano wiarygodnego i solidnego partnera w interesach, pozyskać przychylność i zaufanie klientów, przedsiębiorcy badanej branży powinni rozwijać swoje przedsiębiorstwa w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to nie tylko przestrzeganie prawa stanowionego, ale też aktywne angażowanie się tworzenie kodeksów etycznych, będących wyrazem dążeń do wypełnienia pojawiających się luk w prawie. Niezmiernie ważne wydaje się też korzystanie z zaawansowanych narzędzi ochrony serwisów internetowych, gwarantujących należyte bezpieczeństwo przesyłanych danych.

14 322 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska Literatura 1. Barta J., Markiewicz R. (red.) (2005), Handel elektroniczny. Prawne problemy, Wydawnictwo Zakamycze, Warszawa. 2. Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych, Raport marzec 2011, https://certyfikatyssl.pl/resources/bezpieczenstwo_zakupow_w_pols kich_e-sklepach_raport.pdf, dostęp dnia Czyżowicz W., Woźniak M. (2003), Zeszyt Naukowy nr 5 E-biznes, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia. 4. Etyka w reklamie obowiązek czy strategia, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, dostęp dnia Godniak M.K., Godniak A. (2005), Transakcje e-commerce jako zawieranie umów na odległość drogą elektroniczną, Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, nr Gregor B., Stawiszyński M. (2002), e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź. 7. dostęp dnia https://www.securitynet.pl/certyfikat_ssl/jak_to_dziala. 9. Kowalik-Bańczyk K. (2006), Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków. 10. Kyciak W., Przeliorz K. (2006), Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice. 11. Laudon K., Traver C. (2009), E-commerce. Business, Technology, Society, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 12. Measuring Electronic Commerce: International Trade in Software, OECD Publishing (1997), OECD Digital Economy Papers, No Nieuczciwa reklama na forach, dostęp dnia P. Podrecki P. (2004), Prawo Internetu, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa. 15. Sacher Raport, OECD Publishing (1997), OECD Digital Economy Papers, No Sarnowska P., Możliwości realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze e-commerce, praca magisterska obroniona w 2012 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

15 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży SEO Guidelines, IAB Polska, dostęp dnia Społeczeństwo informacyjne w Polsce wynik badań statystycznych z lat (2010), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 19. Szpringer W. (2005), Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 20. Techniki nieetyczne w pozycjonowaniu stron internetowych, IAB Polska, dostęp dnia UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998, United Nations Publication, No. E.99.V Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU z 2002r., nr 144, poz.1204 z późn. zm. 23. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, DzU 2000, nr 22, poz.271 z późn. zm. 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz Work Programme on Electronic Commerce, WTO General Council, WTO publications No. WT/L/274 ( ). Streszczenie Z roku na rok rośnie znaczenie handlu elektronicznego na świecie. Również w Polsce e-commerce na stałe wpisał się w krajobraz gospodarki, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa. Przesłanką podjęcia tematu był z jednej strony dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, z drugiej, generalnie słabsza od podmiotu oferującego, pozycja klienta. Celem niniejszego artykułu było pokazanie jakie są możliwości ochrony klienta w obszarze e-commerce, widziane przez pryzmat założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszej części artykułu zdefiniowano handel elektroniczny oraz jego wybrane atrybuty. Część druga, prezentuje zagrożenia dla interesu klienta płynące z rozwoju e-commerce. Stosunkowo najwięcej miejsca poświęcono w opracowaniu ochronie klienta branży e- commerce, rozpatrywanej przez pryzmat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Słowa kluczowe handel elektroniczny, społeczna odpowiedzialność biznesu

16 324 Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska Corporate social responsibility within e-commerce sector in Poland customer s lookout (Summary) The meaning of the e-commerce all over the world has been growing year by year. The same trends have also been noticed in Poland, where e-commerce has build stronger and stronger position among the society. The reason of starting the discussion on the topic of the e-commerce has been divided into two parts: dynamic growth of the e-commerce on one side and on the other, generally weaker position of the customer. The purpose of this article is to show what are the possibilities of protecting the customer within the e-commerce mechanisms, seeing form the CSR perspectives. First part is dedicated to the presentation of the e-commerce and its main attributes. Part two, however, presents what are the risks for the customer as the result of e-commerce growth. More space has been given to present the ways of customers protection considered and influenced by the CSR concept. Keywords E-commerce, corporate social responsibility

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk SEO IAB Polska

Kodeks Dobrych Praktyk SEO IAB Polska Kodeks Dobrych Praktyk SEO IAB Polska Dokument ten, opracowany przez Internet Advertising Bureau Polska, jest zbiorem zaleceo mających na celu zdefiniowanie standardów jakościowych i etycznych działao

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu www.legalnyregulamin.pl BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355 (czynna pn-pt od 8 do 16) VALVEN Sp. z o.o. ul. Jana Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: PL7492096445

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH Borowa, dn. 09.12.2015 POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PANBOGDAN.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. Postanowienia ogólne Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl lub w jednej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SSE II stopnia VI. Handel elektroniczny ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta 2 Pojęcie handlu elektronicznego (e-commerce) W doktrynie

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków

Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków 2012 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków E-usługa od planu do realizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o.

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Ośrodek Certyfikacji PolCert Niniejszego dokumentu nie wolno w Ŝadnej jego części powielać, przechowywać ani zapisywać w systemie wyszukiwania,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać.

Polityka prywatności. Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać. 2012 Polityka prywatności Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać. Autor Fundacja Veracity 2012-06-01 2 Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

P 1602 PDT 5286 zamówienie na usługę dostępu do Internetu DSL tp

P 1602 PDT 5286 zamówienie na usługę dostępu do Internetu DSL tp P 1602 PDT 5286 zamówienie na usługę dostępu do Internetu DSL tp WYPEŁNIA TP S.A. ( TP ) Numer ewidencyjny Data wpływu Data uruchomienia Numer billing owy Numer Umowy Udział w promocji (niepotrzebne skreślić)

Bardziej szczegółowo

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych Po wielkiej rewolucji w VAT, która miała miejsce po 1 stycznia 2014 roku, spora grupa podatników musi szykować się na kolejne duże zmiany.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 25.09.2014r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo