Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4"

Transkrypt

1 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

2 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania dokumentów tekstowych, jak i danych binarnych. Dokumenty przesyłane są najczęściej w postaci HTML. Z protokołem powiązanych jest kilka terminów, które stanowią podstawę zrozumienia protokołu. I mamy tak: connection wirtualna warstwa transportowa ustanawiana, pomiędzy dwoma aplikacjami celem komunikacji message podstawowa jednostka komunikacji, request rządanie, zapytanie response odpowiedź client program, który nawiązał połączenie, celem wysłania żądania, server program, który udziela odpowiedzi na żądania Są to podstawowe pojęcia, które stanowią podstawę rozumienia zasad działanie protokołu. Istnieje więcej tych pojęć, jednak te uznałem za najważniejsze. Podsumowując, nawiązywanie połączenia przebiega następująco: Klient przedstawia żądanie pobrania określonego zasobu(polecenie ścieżka protokół; np.: GET /stronka.htm HTTP/1.1 Jeśli serwer posiada dane, o które zapytano, przesyła informacje systemowe(protokół, datę, serwer) jak również sam plik o który pytaliśmy. Jeśli z kolei serwer nie posiada interesujących nas danych, odpowiada komunikatem o błędzie(błąd 404 brak poszukiwanego zasobu)

3 Chrońmy nasze dane kryptografia Algorytmy szyfrowania danych możemy podzielić na dwa rodzaje w zależności od używanego schematu kluczy danych. Pierwszy rodzaj to Kryptografia kluczy prywatnych Ten sposób szyfrowania danych (zwany również kryptografią symetryczną, lub kryptografią z kluczem tajnym) znany jest od dawna. Najprostsze jego rodzaje to szyfry oparte o przestawianie liter według pewnego, z góry ustalonego schematu. Ogólny schemat wszystkich tego typu algorytmów jest następujący: Strony uzgadniają klucz(e) służące do szyfrowania/deszyfrowania danych. W późniejszym czasie strony używają uzgodnionych kluczy do wymiany danych, ewentualnie zmieniając je co jakiś czas. Bardziej zaawansowane szyfry symetryczne używane dzisiaj opierają się o operacje na bitach. Najbardziej znany algorytm to DES używany m.in. do szyfrowania haseł w systemach UNIX owych. Używa on skomplikowanych operacji na bitach danych, których kolejność i rodzaj zależy właśnie od bitów klucza. Inne znane algorytmy symetryczne to 3DES (mocniejsza wariacja DES, RC2 i RC4. Największą zaletą algorytmów symetrycznych jest ich szybkość odpowiednio stosowane, mogą tylko nieznacznie zmniejszać przepustowość kanału transmisyjnego. Kryptografia kluczy publicznych Kryptografia kluczy publicznych, zwana także kryptografią asymetryczną zakłada, że każda transmisja danych używa dwóch kluczy. Jeden z nich, klucz prywatny znany jest tylko jednej stronie, zaś drugi, klucz publiczny, nie musi być tajny jest on powszechnie dostępny i umożliwia przykładowo wysyłanie zaszyfrowanych informacji do właściciela klucza prywatnego. Ogólny schemat działania metod szyfrowania z kluczem publicznym jest następujący: Każda ze stron generuje parę kluczy (publiczny + prywatny); Każda ze stron publikuje swój klucz publiczny w sieci (jest on dostępny dla wszystkich); Jeżeli A chce przesłać wiadomość do B to szyfruje ją kluczem publicznym B. Z własności algorytmu wynika, że tylko używając klucza prywatnego B można ją odtworzyć (to jest typowy schemat wymiany danych). Jeżeli B chce mieć pewność, że wymienia informacje rzeczywiście z A, to może np. poprosić A o zaszyfrowanie pewnego tekstu jego kluczem publicznym. Jeżeli B będzie w stanie odtworzyć tekst używając klucza publicznego A to znaczy, że rozmawia rzeczywiście z właściwym partnerem. Jeżeli B po odebraniu wiadomości od A chce zabezpieczyć się przed sytuacją, w której A zaprzeczy, że wysłał wiadomość, może poprosić A o zaszyfrowanie jej dodatkowo swoim kluczem prywatnym (a następnie kluczem publicznym B). B będzie w stanie ją odszyfrować (najpierw używając swojego klucza prywatnego, a

4 następnie publicznego klucza A) i A nie będzie mógł zaprzeczyć, że wiadomość wysłał wiadomość która dała się odszyfrować kluczem publicznym A musiała być zaszyfrowana jego kluczem prywatnym. Jak widać kryptografia asymetryczna likwiduje wszystkie wady kryptografii symetrycznej. Jest to właściwie rozwiązanie doskonałe, które ma tylko jedną wadę: szybkość. O ile algorytmy symetryczne (zwłaszcza blokowe) dobrze nadają się do stosowania w locie, to złożoność obliczeniowa szyfrowania czy deszyfrowania z użyciem kluczy publicznych raczej wyklucza takie zastosowania. Próbą połączenia najlepszych cech obydwu metod szyfrowania jest. Metoda mieszana Najważniejszym faktem dla tej metody stała się obserwacja, że niedogodność algorytmów symetrycznych nie polega na ich słabości dobierając odpowiednio długi klucz możemy uzyskać zabezpieczenie właściwie dowolnie silne. Problemem jest tylko uzgodnienie tych kluczy. Za to algorytmy symetryczne są o wiele szybsze. Wymyślono więc następujący schemat bezpiecznego przesyłania danych: A generuje klucz K, który używany będzie później przy przesyłaniu danych algorytmem symetrycznym; A wysyła klucz K do B korzystając z jego klucza publicznego; B odczytuje klucz K korzystając ze swojego klucza prywatnego; Strony dalej komunikują się korzystając z szyfrowania symetrycznego z użyciem klucza K Możliwe są różne wariacje tej metody umożliwiające na przykład: Autentyfikację serwera/klienta można to zrealizować na etapie nawiązywania połączenia właściwie sytuacja jest tu taka, jakby używany był tylko algorytm asymetryczny. Okresową wymianę kluczy strony mogą się umówić, że przykładowo co 15 minut niszczą i od nowa generują klucze symetryczne. Może to być ważne przy połączeniach trwających bardzo długo i takich, po których przesyła się niewiele danych. Ktoś posiadający odpowiednio szybki komputer i będący w stanie podsłuchać szyfrowaną transmisję mógłby wtedy jednak dane odszyfrować. Opisywana metoda znalazła zastosowanie w: SSH (Secure Shell) protokół bezpiecznego logowania się do systemu zdalnego. Zaletą SSH w porównaniu z logowaniem się przy pomocy telneta lub rsh (oczywiście poza bezpieczeństwem) jest fakt, że można wyeliminować podawanie hasła do autentyfikacji wystarczający jest klucz prywatny klienta. SSL (Secure Socket Layer) protokół bezpiecznych połączeń WWW.

5 Technologia HTTP+SSL = HTTPS Co nas czeka w Internecie każdy się już zapewne przekonał. Poniższe obrazki bardzo dobrze ilustrują te sytuacje. Brak poufności Utrata integralności przesyłanych danych Podszywanie się pod legalnych użytkowników (Identity spoofing)

6 Firma Netscape Communications, chcąc zwalczyć sytuacje jak przedstawione powyżej opracowała podkładkę pod istniejące protokoły, działającą poniżej warstwy aplikacji (HTTP, FTP, SMTP, Telnet, etc.) a powyżej warstw sieci i transportu (TCP/IP). Jej zadaniem jest stworzenie wirtualnego, odpornego na próby podsłuchiwania kanału transmisji dla informacji przesyłanych przez aplikacje (serwery i klienty WWW, FTP, poczty elektronicznej i inne). Najbardziej rozpowszechnione jest HTTP na SSL (HTTPS). Jak się okazało jest to doskonałe rozwiązanie, ogólnie stosowne przez instytucje rządowe, korporacje, sklepy internetowe, internetowe biura maklerskie i przede wszystkim banki internetowe. Zapewnia użytkownikowi: prywatność połączenie jest szyfrowane autoryzację klient i serwer określają swoją tożsamość(certyfikaty) integralność przesyłanych danych przez sumy kontrolne. Skoro już znamy wiemy co nam oferuje to przyjrzyjmy się w jako sposób to działa. Serwery WWW wykorzystujące protokół SSL mogą prowadzić zarówno szyfrowane jak i jawne sesje komunikacyjne (transmisja SSL obsługiwana jest na porcie 433, a nie na standardowym dla protokołu HTTP numerze portu 80). Zabezpieczone przez SSL strony dokumentu WWW posiadają odmienny format adresu URL https:// Warto zauważyć, że nie tylko przeglądarka musi obsługiwać bezpieczny protokół przede wszystkim musi go obsługiwać serwer. A skoro już mowa o przeglądarkach. Należy wspomnieć, które przeglądarki obsługują ten protokół. Z ogólnie znanych mamy: Netscape Communicator jak również Internet Explorer. Również Linuxowa przeglądarka Lynx (2.7 i 2.8), choć nie posiada na razie takich możliwości jak jej okienkowi bracia. W przeglądarkach Internet Explorer i Netscape Navigator ustanowienie bezpiecznego połączenia z witryną sygnalizowane jest ikoną z symbolem zamkniętej kłódki. Każdorazowe przejście z dokumentu chronionego protokołem SSL do dokumentu niezaszyfrowanego poprzedzane jest wyświetleniem okna z ostrzegawczym komunikatem, co obrazują rysunki.

7 Podstawy działania protokołu są następujące: na początku sesji (tzn. w momencie nawiązania łączności pomiędzy przeglądarką i serwerem) następuje weryfikacja tożsamości, wymiana kluczy publicznych i ustalenie kluczy sesji. Po zakończeniu fazy wstępnej dalsza wymiana informacji jest już szyfrowana. Jedna sesja SSL może przenosić wiele sesji HTTP, podczas gdy w zwykłym HTTP połączenie jest przerywane po zakończeniu pojedynczego transferu danych. Dane są szyfrowane kluczem symetrycznym (ten sam klucz do szyfrowania i odszyfrowania), jednak same klucze w momencie przesyłania, są szyfrowane algorytmem asymetrycznym, tzn. wykorzystującym klucz prywatny i odpowiadający mu klucz publiczny, np. algorytmem RSA lub Diffiego Helmana. Integralność wiadomości zapewniona jest przez funkcje elektronicznych podpisów, zwanych też skrótami. Funkcje skrótu umożliwiają przyporządkowanie dowolnemu tekstowi (dokładnie dowolnemu ciągowi bajtów) podpisu, czyli skrótu (digest), ściśle związanego z danym tekstem. Ze skrótu nie można odzyskać wiadomości (zawiera on po prostu mniej informacji). Próba zmiany wiadomości do której dodano jej skrót powoduje, że skrót przestaje pasować do wiadomości. Własności funkcji skrótu powodują, że znalezienie wiadomości pasującej do skrótu jest bardzo złożone obliczeniowo. Skrót jest więc trudnym do sfałszowania podpisem wiadomości. Ze względu na sposób dokonywania autoryzacji SSL jest protokołem scentralizowanym, inaczej niż np. PGP. Jest on oparty o grupę instytucji certyfikujących (Certyfing Authorities), w skrócie CA, które opatrują swoim podpisem certyfikaty poszczególnych serwerów. CA z założenia są godni zaufania, a uzyskanie podpisu wymaga przedstawienia szeregu dowodów tożsamości. W ten sposób wchodząc na serwer legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA mamy pewność że serwer rzeczywiście jest tym za który się podaje. Przyjrzyjmy się wiec jakie są rodzaje certyfikatów udostępnia nam protokół SSL. I tak: Certyfikat CA zbiór informacji reprezentujących tożsamość danej instytucji certyfikującej. Obecność podpisu danego CA na certyfikacie serwera oznacza, że CA zaakceptował dowody przedstawione przez firmę występującą o podpis i swoim certyfikatem poświadcza autentyczność serwera.

8 Certyfikat serwera zbiór informacji reprezentujących tożsamość danego serwera. Certyfikat serwera musi być opatrzony podpisem CA. Certyfikat osobisty znacznie mniej rozpowszechnione są certyfikaty klienta firmy promujące używanie tego certyfikatu nazywają go "cyfrowym paszportem". Wraz z podpisem odpowiedniego CA pozwala potwierdzić tożsamość klienta. Firma Netscape proponuje jeszcze jeden: certyfikat atrybutu. Stanowi on rozszerzenie istniejących certyfikatów, jednak sam nie stanowi dowodu tożsamości. Należało by jednak wspomnieć czym owe certyfikaty są naprawdę. Są to zbiory danych jednoznacznie identyfikujące pewną jednostkę, oraz pozwalające stwierdzić czy osoba, która się nim legitymuje jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Certyfikat taki zawiera: Nazwę certyfikowanego obiektu Identyfikator obiektu Klucz publiczny obiektu Czas ważności Nazwę wystawcy certyfikatu Identyfikator wystawcy Podpis wystawcy Problemem który pojawia się wraz z certyfikatami jest ich unieważnianie. O ile łatwo jest stwierdzić, czy certyfikat nie wygasł zawiera on bowiem odpowiednie pole, to może się okazać, że należy certyfikat unieważnić przed jego terminem wygaśnięcia. Jeśli np. z pracy odchodzi pracownik posiadający dostęp do ważnych danych firmy, to powinna istnieć możliwość odebrania mu tych uprawnień niezależnie od terminu ważności jego certyfikatu. Rozwiązaniem tego problemu są listy unieważnień (certificate revocation lists) przechowywane na wszystkich serwerach wystawiających certyfikaty. Ich działanie polega na tym, że klient przy sprawdzaniu autentyczności dowolnego certyfikatu musi zgłosić się do jego wystawcy i poprosić o sprawdzenie, czy przypadkiem nie został on unieważniony przed czasem. Jednak taki dodatkowy ruch w Internecie nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż wpływa to negatywnie na funkcjonalność. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej algorytmowi nawiązywania połączenia. Dla uproszczenia oznaczmy sobie przez U użytkownika, a przez S serwer. W nawiasach znajdą się komunikaty wysyłane pomiędzy stronami. U => S (ClientHello) Użytkownik wysyła do serwera zgłoszenie zawierające m.in. obsługiwaną wersję protokołu SSL, dozwolone sposoby szyfrowania i kompresji danych oraz identyfikator sesji. Komunikat ten zawiera również liczbę losową używaną potem przy generowaniu kluczy.

9 U <= S (SerwerHello) Serwer odpowiada podobnym komunikatem w którym zwraca użytkownikowi wybrane parametry połączenia: wersję protokołu SSL, rodzaj szyfrowania i kompresji, oraz podobną liczbę losową. U <= S (Certificate) Serwer wysyła swój certyfikat pozwalając użytkownikowi na sprawdzenie swojej tożsamości. Etap ten nie jest regułą, ale zazwyczaj występuje U<=S (ServerKeyExchange) Serwer wysyła informację o swoim kluczu publicznym. Rodzaj i długość tego klucza jest określona przez typ algorytmu przesłany w poprzednim komunikacie. U <= S (ServerHelloDone) Serwer zawiadamia, że użytkownik może przejść do następnej fazy zestawiania połączenia. U => S (ClientKeyExchange) Użytkownik na podstawie ustalonych w poprzednich komunikatach dwóch liczb losowych (swojej i serwera) generuje klucz sesji używany do faktycznej wymiany danych. Następnie wysyła go serwerowi używając jego klucza publicznego. Wygenerowany klucz jest kluczem algorytmu symetrycznego (najczęściej DES). Jest on jednak ustalony w sposób bezpieczny i znany jest tylko komunikującym się stronom. U => S (ChangeCipherSpec) Użytkownik zawiadamia, że serwer może przełączyć się na komunikację szyfrowaną. U => S (Finished)...oraz, że jest gotowy do odbierania danych zakodowanych. U <= S (ChangeCipherSpec) Serwer zawiadamia, że wykonał polecenie od tej pory wysyłał będzie tylko zaszyfrowane informacje. U <= S (Finished)...i od razu wypróbowuje mechanizm ten komunikat jest już wysyłany bezpiecznym kanałem. Protokół SSL przewiduje również kontrolowane zakończenie połączenia. Jest to dosyć ważne, gdyż nie można dopuścić do sytuacji, w której potencjalny intruz jest w stanie przerwać fizyczny kanał komunikacyjny i tym samym zniekształcić treść przesyłanej wiadomości. Do kontrolowania zakończenia połączenia służy komunikat ClosureAlert.

10 Powyższy przykład zawierał tylko sprawdzenie autentyczności serwera. A przecież należał oby sprawdzić też użytkownika. W tym celu korzysta się z trzech dodatkowych komunikatów: U <= S (CertificateRequest) Po przesłaniu swojego certyfikatu serwer zawiadamia, że chciałby otrzymać certyfikat użytkownika U => S (Certificate) Po otrzymaniu komunikatu ServerHelloDone użytkownik odsyła swój certyfikat U => S (CertificateVerify) Użytkownik musi potwierdzić, że faktycznie posiada klucz prywatny odpowiadający wysłanemu certyfikatowi. W tym celu użytkownik szyfruje swoim kluczem prywatnym skrót wszystkich dotychczas ustalonych danych o połączeniu i wysyła go korzystając z tego komunikatu. Nawiązanie połączenia SSL jest procesem dość długotrwałym i wymagającym skomplikowanych obliczeń. W przypadku wielu krótkich połączeń pożądana byłaby możliwość kontynuowania połączenia bez ponownej wymiany kluczy publicznych, ustalania klucza sesji itp. (Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku protokołu HTTP stosowane są tam tzw. połączenia trwałe persistent connections. Protokół SSL przewiduje taką możliwość. Jeżeli w komunikacie ClientHello użytkownik poda SessionId równy identyfikatorowi jednej z poprzednich sesji, to serwer przyjmie, że użytkownik chce kontynuować połączenie z użyciem poprzednio używanego klucza.

11 Specyfikacja protokołu SSL W chwili obecnej istnieją dwie specyfikacje SSL: SSL 2.0 z listopada 1994 roku SSL 3.0 z listopada 1996 roku Wersja 3.0 ma poprawione wiele wad wersji 2.0 oraz umożliwia kompresję danych. Wersja SSL 3.0 jest wstecznie zgodna z 2.0. Specyfikacja SSL obejmuje dwa podstawowe protokoły: SSL Handshake Protocol SSL Record Protocol. Protokół SSL Handshake określa metody prowadzenia połączenia serwer użytkownik. (przeglądarka WWW), mające na celu ustalenie parametrów bezpiecznej sesji komunikacyjnej np. algorytmy szyfrowania danych, algorytmy sprawdzania autentyczności i integralności informacji, klucze szyfrowania. Protokół SSL Record określa format przesyłanych pakietów danych w ramach chronionej sesji komunikacyjnej. Wersja 3 specyfikacji SSL przewiduje stosowanie algorytmów szyfrowania DES, Triple DES, IDEA, RC2 i RC4 wraz z jednokierunkową funkcją skrótu MD5 lub SHA oraz algorytmy RSA i DSS do tworzenia podpisów cyfrowych. W procesie negocjacji kluczy szyfrowania, SSL używa algorytmu Diffiego Hellmana.

12 Specyfikacja protokołu negocjacyjnego SSL Protokół negocjacyjny SSL ma 2 główne fazy. Pierwsza jest używana do ustanowienia poufnego połączenia. Druga faza używana jest do uwierzytelnienia klienta. Faza 1 Pierwsza faza jest fazą inicjacji połączenia gdzie obie strony wymieniają wiadomości hello. Klient inicjuje konwersację przez wysłanie wiadomości CLIENT HELLO. Serwer odbiera wiadomość CLIENT HELLO i przetwarzając ją odpowiada wiadomością SERWER HELLO. W tym momencie klient i serwer mają wystarczające informacje, aby dowiedzieć się czy nowy klucz główny jest potrzebny czy nie. Kiedy nowy klucz główny nie jest wymagany, klient i serwer natychmiast przechodzą do fazy 2. Kiedy nowy klucz główny jest potrzebny, wiadomość SERWER HELLO zawiera wystarczające informacje dla klienta aby go wygenerował. Klient generuje nowy klucz główny i odpowiada wiadomością CLIENT WRITE KEY. Każdy węzeł końcowy (serwer lub klient) SSL używa pary szyfrów na połączenie (w sumie 4 szyfry). Jeden szyfr używa do transmisji wychodzącej i jeden do transmisji przychodzącej. Klient lub serwer generują klucz sesji, faktycznie generują 2 klucze, SERWER READ KEY (również znany jako CLIENT WRITE KEY) i SERWER WRITE KEY (również znany jako CLIENT READ KEY). Klucz główny jest używany przez klienta i serwer do generowania zmiennych kluczy sesji. Na koniec, serwer wysyła wiadomość SERWER VERIFY do klienta po określeniu klucza głównego. Ten końcowy krok uwierzytelnia serwer, ponieważ tylko serwer który ma właściwy klucz publiczny może poznać klucz główny. Faza 2 Druga faza jest fazą uwierzytelniania. Serwer był już uwierzytelniony przez klienta w fazie 1, tak więc ta faza jest podstawową używaną do uwierzytelnienia klienta. W typowym scenariuszu serwer wymaga coś od klienta i wysyła żądanie. Klient odpowiada pozytywnie jeżeli ma wymagane informacje lub wysyła wiadomość ERROR, jeżeli nie ma. Kiedy jedna strona jest uwierzytelniona przez drugą stronę, to wysyła wiadomość FINISHED. Dla klienta, wiadomość CLIENT FINISHED zawiera zaszyfrowane CONNECTION ID do weryfikacji przez serwer. Jeżeli weryfikacja jest błędna, to serwer wysyła wiadomość ERROR. Jedna strona wysyłając wiadomość FINISHED, musi kontynuować nasłuchiwanie wiadomości, aż do otrzymania również wiadomości FINISHED.

13 Błędy Obsługa błędów w protokóle połączenia SSL jest bardzo prosta. Kiedy błąd jest wykryty, strona wykrywająca wysyła wiadomość do drugiej strony. Błędy które nie są naprawialne (do odtworzenia) powodują przerwanie bezpiecznego połączenia klienta i serwer. Protokół negocjacyjny SSL definiuje następujące błędy: NO CIPHER ERROR ten błąd zwracany jest przez klienta do serwera, kiedy klient nie może znaleźć szyfru lub rozmiaru klucza, który to jest obsługiwany przez serwer. Ten błąd nie jest naprawialny. NO CERTIFICATE ERROR Kiedy wiadomość REQUEST CERTIFICATE jest wysłana, ten błąd może być zwrócony, jeżeli klient nie ma certyfikatu. Ten błąd jest do odtworzenia. BAD CERTIFICATE ERROR ten błąd jest zwracany kiedy certyfikat jest uważany za zły przez stronę odbierająca. Ten błąd jest do odtworzenia. UNSUPPORTED CERTIFICATE TYPE EROR ten błąd jest zwracany kiedy klient/serwer odbiera rodzaj certyfikatu, który nie jest obsługiwany. Ten błąd jest do odtworzenia. ERROR wiadomość ta jest wysyłana kiedy jest wykryty błąd. Po wysłaniu wiadomości, strona wysyłająca zamyka połączenie, natomiast odbierająca zapisuje błąd i zamyka połączenie. Wiadomość niezaszyfrowana jest wysyłana, jeżeli błąd pojawia się podczas negocjacji klucza sesji. Po uzgodnieniu klucza sesji, błędy wysyłane są szyfrowane jak wszystkie inne wiadomości.

14 Literatura Specyfikacja HTTP/1.1; RFC 2616 Specyfikacja SSL Stephen Thomas "SSL and TLS Essentials", Wiley and Sons 2000 Opis protokołu SSL 2. 0 (Netscape) Propozycja standardu SSL 3.0 (Netscape).

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. komputerowych Protokoły SSL i TLS główne slajdy. 26 października 2011. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński

Wykład 4. komputerowych Protokoły SSL i TLS główne slajdy. 26 października 2011. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński Wykład 4 Protokoły SSL i TLS główne slajdy 26 października 2011 Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 4.1 Secure Sockets Layer i Transport Layer Security SSL zaproponowany przez Netscape w 1994

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 5 Architektura WWW Architektura WWW Serwer to program, który: Obsługuje repozytorium dokumentów Udostępnia dokumenty klientom Komunikacja: protokół HTTP Warstwa klienta HTTP

Bardziej szczegółowo

Ochrona systemów informacyjnych. SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń sieciowych

Ochrona systemów informacyjnych. SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń sieciowych Ochrona systemów informacyjnych SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń sieciowych Miejsce SSL SSL działa pomiędzy TCPIP a innymi protokołami. Używa TCP/IP w imieniu innych protokołów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4. Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Protokół SSL do zabezpieczenia aplikacji na poziomie protokołu transportowego

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Szyfrowana wersja protokołu HTTP Kiedyś używany do specjalnych zastosowań (np. banki internetowe), obecnie zaczyna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół SSL/TLS. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Patryk Czarnik (MIMUW) 04 SSL BSK 2009/10 1 / 30 Algorytmy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU. Sprawozdanie. Analizator sieciowy WIRESHARK. Paweł Jarosz 2010-11-12 Grupa 20 IiE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU. Sprawozdanie. Analizator sieciowy WIRESHARK. Paweł Jarosz 2010-11-12 Grupa 20 IiE UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Analizator sieciowy WIRESHARK Paweł Jarosz 2010-11-12 Grupa 20 IiE Sprawozdanie zawiera analizę pakietów sieciowych dla protokołów HTTP, HTTPS, TCP, ICMP,

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczne protokoły Zbigniew Suski 1 Bezpieczne protokoły Sec! Sec (Secure )! L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)!

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wasze dane takie jak: numery kart kredytowych, identyfikatory sieciowe. kradzieŝy! Jak się przed nią bronić?

Wasze dane takie jak: numery kart kredytowych, identyfikatory sieciowe. kradzieŝy! Jak się przed nią bronić? Bezpieczeństwo Danych Technologia Informacyjna Uwaga na oszustów! Wasze dane takie jak: numery kart kredytowych, identyfikatory sieciowe czy hasła mogą być wykorzystane do kradzieŝy! Jak się przed nią

Bardziej szczegółowo

Kryptografia. z elementami kryptografii kwantowej. Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas. Wykład 11

Kryptografia. z elementami kryptografii kwantowej. Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas. Wykład 11 Kryptografia z elementami kryptografii kwantowej Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas Wykład 11 Spis treści 16 Zarządzanie kluczami 3 16.1 Generowanie kluczy................. 3 16.2 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Bezpieczeństwo Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. X Jesień 2014 1 / 27 Bezpieczeństwo Zabezpiecza się transmisje zasoby aplikacje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 9: Elementy kryptografii. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 9: Elementy kryptografii. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 9: Elementy kryptografii Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 9 1 / 32 Do tej pory chcieliśmy komunikować się efektywnie,

Bardziej szczegółowo

WSIZ Copernicus we Wrocławiu

WSIZ Copernicus we Wrocławiu Bezpieczeństwo sieci komputerowych Wykład 4. Robert Wójcik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Plan wykładu Sylabus - punkty: 4. Usługi ochrony: poufność, integralność, dostępność,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieci I. a raczej: zabezpieczenia wiarygodnosć, uwierzytelnianie itp.

Bezpieczeństwo w sieci I. a raczej: zabezpieczenia wiarygodnosć, uwierzytelnianie itp. Bezpieczeństwo w sieci I a raczej: zabezpieczenia wiarygodnosć, uwierzytelnianie itp. Kontrola dostępu Sprawdzanie tożsamości Zabezpieczenie danych przed podsłuchem Zabezpieczenie danych przed kradzieżą

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Sieć lokalna Urządzenia w sieci LAN hub (sieć nieprzełączana) switch W sieci z hubem przy wysłaniu pakietu do wybranego komputera tak naprawdę zostaje on dostarczony

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Wykład 4 Protokół SSL Tomasz Tyksiński, WSNHiD Rozkład materiału 1. Podstawy kryptografii 2. Kryptografia symetryczna i asymetryczna 3. Podpis elektroniczny i certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Wykład 8

Zastosowania informatyki w gospodarce Wykład 8 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowania informatyki w gospodarce Wykład 8 Protokół SSL dr inż. Dariusz Caban dr inż. Jacek Jarnicki dr inż. Tomasz Walkowiak Protokoły SSL oraz TLS Określenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 7. Bezpieczeństwo w sieci. Paweł Niewiadomski Katedra Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki UŁ niewiap@math.uni.lodz.

Sieci komputerowe Wykład 7. Bezpieczeństwo w sieci. Paweł Niewiadomski Katedra Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki UŁ niewiap@math.uni.lodz. Sieci komputerowe Wykład 7. Bezpieczeństwo w sieci Paweł Niewiadomski Katedra Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki UŁ niewiap@math.uni.lodz.pl Zagadnienia związane z bezpieczeństwem Poufność (secrecy)

Bardziej szczegółowo

SSH - Secure Shell Omówienie protokołu na przykładzie OpenSSH

SSH - Secure Shell Omówienie protokołu na przykładzie OpenSSH SSH - Secure Shell Omówienie protokołu na przykładzie OpenSSH Paweł Pokrywka SSH - Secure Shell p.1/?? Co to jest SSH? Secure Shell to protokół umożliwiający przede wszystkim zdalne wykonywanie komend.

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetowa w organizacji giełdy przemysłowej

Technologia Internetowa w organizacji giełdy przemysłowej Technologia Internetowa w organizacji giełdy przemysłowej Poruszane problemy Handel elektroniczny - giełda przemysłowa Organizacja funkcjonalna giełdy Problemy techniczne tworzenia giełdy internetowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna poczta i PGP

Bezpieczna poczta i PGP Bezpieczna poczta i PGP Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11 Poczta elektroniczna zagrożenia Niechciana poczta (spam) Niebezpieczna zawartość poczty Nieuprawniony dostęp (podsłuch)

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne zaawansowane uŝytkowanie pakietu PuTTY, WinSCP. Marcin Pilarski

Systemy Operacyjne zaawansowane uŝytkowanie pakietu PuTTY, WinSCP. Marcin Pilarski Systemy Operacyjne zaawansowane uŝytkowanie pakietu PuTTY, WinSCP Marcin Pilarski PuTTY PuTTY emuluje terminal tekstowy łączący się z serwerem za pomocą protokołu Telnet, Rlogin oraz SSH1 i SSH2. Implementuje

Bardziej szczegółowo

SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer. Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd

SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer. Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd SSL VPN Virtual Private Network with Secure Socket Layer Wirtualne sieci prywatne z bezpieczną warstwą gniazd Autorem niniejszej prezentacji jest Paweł Janicki @ 2007 SSL The Secure Socket Layer Protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół SSH. Patryk Czarnik

Protokół SSH. Patryk Czarnik Protokół SSH Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Praca na odległość potrzeby w zakresie bezpieczeństwa Identyfikacja i uwierzytelnienie osoby Uwierzytelnienie serwera Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Protokół Kerberos BSK_2003. Copyright by K. Trybicka-Francik 1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Złożone systemy kryptograficzne

Protokół Kerberos BSK_2003. Copyright by K. Trybicka-Francik 1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Złożone systemy kryptograficzne Bezpieczeństwo systemów komputerowych Złożone systemy kryptograficzne mgr Katarzyna Trybicka-Francik kasiat@zeus.polsl.gliwice.pl pok. 503 Protokół Kerberos Protokół Kerberos Usługa uwierzytelniania Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Bezpieczeństwo przesyłu danych

Zarządzanie systemami informatycznymi. Bezpieczeństwo przesyłu danych Zarządzanie systemami informatycznymi Bezpieczeństwo przesyłu danych Bezpieczeństwo przesyłu danych Podstawy szyfrowania Szyfrowanie z kluczem prywatnym Szyfrowanie z kluczem publicznym Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 3 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 3 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: cos o dnsie, Selinuxie i itd. Autor: Jan Kowalski 1 Czym jest Kerberos? Kerberos jest usług ą uwierzytelniania i autoryzacji urzytkoweników w sieciach

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny Powszechne stosowanie dokumentu elektronicznego i systemów elektronicznej wymiany danych oprócz wielu korzyści, niesie równieŝ zagroŝenia. Niebezpieczeństwa korzystania z udogodnień

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów:

Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1x Protokół 802.1x jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i zcentralizowane uwierzytelnianie użytkowników w operatorskich sieciach dostępowych opartych

Bardziej szczegółowo

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych.

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu Funkcjonowanie internetu w dużej mierze opiera się na zaufaniu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SSL d l a p o c z ą t k u j ą c y c h

Przewodnik SSL d l a p o c z ą t k u j ą c y c h 01 / 08 Przewodnik SSL d l a p o c z ą t k u j ą c y c h Jak dokonać najlepszego wyboru, gdy szukasz bezpieczeństwa w Internecie? 02 / 08 Z poradnika dowiesz się: 1. Dlaczego warto wdrożyć certyfikat SSL

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo kart elektronicznych

Bezpieczeństwo kart elektronicznych Bezpieczeństwo kart elektronicznych Krzysztof Maćkowiak Karty elektroniczne wprowadzane od drugiej połowy lat 70-tych znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia: bankowości, telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Bezpieczeństwo komunikacji

Rozdział 5. Bezpieczeństwo komunikacji Moduł 1. Wykorzystanie internetowych technologii komunikacyjnych Rozdział 5. Bezpieczeństwo komunikacji Zajęcia 5. 2 godziny Nauczymy się: Rozróżniać szyfrowanie symetryczne i asymetryczne. Sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje:

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje: PODPIS ELEKTRONICZNY Bezpieczny Podpis Elektroniczny to podpis elektroniczny, któremu Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym nadaje walor zrównanego z podpisem własnoręcznym. Podpis

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Protokół ślepych podpisów cyfrowych w oparciu o algorytm RSA

Zadanie 1: Protokół ślepych podpisów cyfrowych w oparciu o algorytm RSA Informatyka, studia dzienne, inż. I st. semestr VI Podstawy Kryptografii - laboratorium 2010/2011 Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Jemec poniedziałek, 08:30 Data oddania: Ocena: Marcin Piekarski 150972

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4 Sieci VPN

Laboratorium nr 4 Sieci VPN Laboratorium nr 4 Sieci VPN Wprowadzenie Sieć VPN (Virtual Private Network) to sieć komputerowa, która pomimo że używa publicznej infrastruktury (np. sieć Internet), jest w stanie zapewnić wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 11: Podstawy kryptografii. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 11: Podstawy kryptografii. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 11: Podstawy kryptografii Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 11 1 / 35 Spis treści 1 Szyfrowanie 2 Uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO SYSTEMU OPERO

BEZPIECZEOSTWO SYSTEMU OPERO BEZPIECZEOSTWO SYSTEMU OPERO JAK OPERO ZABEZPIECZA DANE? Bezpieczeostwo danych to priorytet naszej działalności. Powierzając nam swoje dane możesz byd pewny, że z najwyższą starannością podchodzimy do

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii. Wojciech A. Koszek <dunstan@freebsd.czest.pl>

Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii. Wojciech A. Koszek <dunstan@freebsd.czest.pl> Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii Wojciech A. Koszek Wprowadzenie Kryptologia Nauka dotycząca przekazywania danych w poufny sposób. W jej skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Sieci VPN

Laboratorium nr 5 Sieci VPN Laboratorium nr 5 Sieci VPN Wprowadzenie Sieć VPN (Virtual Private Network) to sieć komputerowa, która pomimo że używa publicznej infrastruktury (np. sieć Internet), jest w stanie zapewnić wysoki poziom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 5 -

Technologie informacyjne - wykład 5 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 5 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX - użytkownicy. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX - użytkownicy. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX - użytkownicy Konta użytkowników Mechanizm kont użytkowników został wprowadzony, gdy z systemów komputerowych zaczęła korzystać większa ilość osób, niezależnie od tego, ile osób

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Protokół Secure IP IPSec jest standardem stworzonym przez IETF (Internet Engineering Task Force). Jest protokołem warstwy trzeciej (poziom protokołu IP)

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP PGP - Pretty Good Privacy Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP Spis treści: Wstęp...3 Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu...3 Import kluczy z przeglądarki...9 2 Wstęp PGP - to program

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze ństwo systemów komputerowych.

Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Ustawa o podpisie cyfrowym. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Ustawa o podpisie cyfrowym. Infrastruktura klucza publicznego PKI. Autor: Wojciech Szymanowski

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii VPN

Wprowadzenie do technologii VPN Sieci komputerowe są powszechnie wykorzystywane do realizacji transakcji handlowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Ich zaletą jest błyskawiczny dostęp do ludzi, którzy potrzebują informacji.

Bardziej szczegółowo

Protokoły warstwy aplikacji

Protokoły warstwy aplikacji UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Laboratorium Sieci Komputerowych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi protokołami

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych. w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych. w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC VPN... 3 4. METODY UWIERZYTELNIANIA...

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN IPSec X.509 z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client

VPN Host-LAN IPSec X.509 z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Włączenie obsługi IPSec 1.2. Ustawienie czasu 1.3. Lokalny certyfikat (żądanie certyfikatu z serwera CA) 1.4. Certyfikat zaufanego CA 1.5. Identyfikator IPSec 1.6. Profil

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

Temat nr 7: (INT) Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelniania w Internecie.

Temat nr 7: (INT) Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelniania w Internecie. Temat nr 7: (INT) Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelniania w Internecie. 1. Protokół. Protokół - ścisła specyfikacja działań, reguł jakie podejmują urządzenia komunikacyjne aby ustanowić

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 21 Szyfrowanie

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 21 Szyfrowanie Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 21 Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014-01-23 Cel Cel Cel zajęć szyfrowanie danych wymiana zaszyfrowanych

Bardziej szczegółowo

INTERNET - Wrocław 2005. Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid

INTERNET - Wrocław 2005. Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid Bartłomiej Balcerek Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Plan prezentacji Podstawowe pojęcia z dziedziny gridów Definicja

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych

Sieci komputerowe. Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Sieci komputerowe Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Translacja adresów (NAT) NAT (ang. Network Address Translation) umożliwia używanie adresów nierutowalnych (niepublicznych) Polega na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej

Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej Marzec 2012 Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej Ochrona przed modyfikacją (integralność), Uniemożliwienie odczytania (poufność), Upewnienie adresata, iż podpisany nadawca jest faktycznie autorem

Bardziej szczegółowo

Kwantowe przelewy bankowe foton na usługach biznesu

Kwantowe przelewy bankowe foton na usługach biznesu Kwantowe przelewy bankowe foton na usługach biznesu Rafał Demkowicz-Dobrzański Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Zakupy w Internecie Secure Socket Layer Bazuje na w wymianie klucza metodą RSA Jak mogę przesłać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Atak SMB Man-In-The-Middle

PORADNIKI. Atak SMB Man-In-The-Middle PORADNIKI Atak SMB Man-In-The-Middle Atak SMB Man-In-The-Middle Ponieważ system Windows automatycznie próbuje się zalogować jako bieżący użytkownik,jeśli żadna inna informacja uwierzytelniania nie jest

Bardziej szczegółowo