GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEO-SYSTEM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 GEO-SYSTEM Sp. z o.o Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax , , Instrukcja wykorzystania systemu igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa 2005

2 2 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy

3 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANYCH DANYCH Podstawowe operacje edycyjne Wczytywanie danych Doczytywanie rastrów Osnowa geodezyjna Inne operacje Plik Opcje Pomiar Ustawienia dynamicznego doczytywania danych Wyszukiwanie danych Wyszukiwanie działki Wyszukiwanie ulicy Szukaj punktu adresowego Szukaj punktu osnowy Szukaj sekcji mapy DOSTĘP DO DANYCH OPISOWYCH EWIDENCJI GRUNTÓW...23

4 4 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy

5 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 5 1. Wstęp Program igeomap przeznaczony jest do publikacji danych przestrzennych na stronach www. Z całą pewnością do potencjalnych użytkowników systemu można zaliczyć Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako instytucje zarządzające zasobem numerycznej mapy zasadniczej i ewidencji gruntów - stanowiących w Polsce podstawę Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Udostępnianie danych może być realizowane bezpłatnie lub poprzez wbudowany w igeomap specjalny systemem pobierania opłat. Ponieważ część udostępnianych informacji (z mocy prawa) może być przeznaczona jedynie dla pewnej grupy odbiorców, igeomap zapewnia odpowiednie mechanizmy do realizacji takiego dostępu. Z punktu widzenia klienta wykorzystującego dane potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa z obsługą języka Java. Program igeomap pobierany jest automatycznie ze strony www, na której opublikowane są dane. Ze względów funkcjonalnych dane przeznaczone do publikacji są specjalnie przygotowywane, aby zwiększyć efektywność transferu dla użytkowników, zwłaszcza wykorzystujących wolniejsze połączenia. Oprogramowanie powinno działać poprawnie w środowisku przeglądarek Internet Explorer, Firefox(Mozilla). Warunkiem koniecznym jest zainstalowanie na komputerze użytkownika wirtualnej maszyny języka Java. Jeśli wirtualna maszyna Javy nie jest zainstalowana, oprogramowanie próbuje zainstalować ją automatycznie (użytkownik powinien posiadać uprawnienia do instalacji oprogramowania). W przypadku wystąpienia problemów w automatycznej instalacji problemów oprogramowanie można pobrać samodzielnie ze strony Sun Microsystems, Inc. Oprogramowanie uaktywniane jest zawsze ze strony startowej stworzonej w HTML. Mechanizmy startowe mogą być dowolne w zależności od życzeń użytkowników (menu, graficzne wskazanie na rysunku, itp.). Na stronie startowej umieszczany jest również przełącznik decydujący o wielkości okna wykorzystywanego do prezentacji danych geometrycznych. W przypadku konfiguracji igeomap dla Biura Geodezji i Katastru Miasta Stołecznego Warszawy, stroną główną jest:

6 6 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Zatem po uruchomieniu przeglądarki internetowej należy wpisać w niej wymieniony wyżej adres, po czym otrzymamy obraz zbliżony do przedstawionego poniżej.

7 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 7 2. Organizacja udostępnianych danych Strona startowa do igeomap m. st. Warszawy wykorzystuje do uaktywnienia oprogramowania schematyczną mapę dzielnic. Poprzez ustawienie kursora na obszar zawierający się w granicach dzielnicy w objaśnieniach (dymku), zostaje wyświetlona nazwa dzielnicy, którą wskazujemy. Przez kliknięcie lewym klawiszem myszy uaktywniamy oprogramowanie dla wskazane dzielnicy. Klikając na herb miasta uaktywniamy oprogramowanie dla całego miasta. Na kolejnych rysunkach przedstawiono program igeomap uruchomiony dla miasta, oraz dla dzielnicy Śródmieście.

8 8 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Po lewej stronie wyświetlonego okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych pokazywanych aktualnie na mapie. Widoczność tych warstw można dowolnie włączać i wyłączać jak również zmieniać kolejność wyświetlania. Ustalenie widoczności dokonujemy przez podwójne kliknięcie na danej warstwie. Tak więc w przypadku wskazania warstwy nieaktywnej (rysunek poniżej: Ortofotomapa ) powodujemy jej wczytanie, a kliknięcie na warstwę aktywną ( Obręby ) powoduje jej wyłączenie. Kliknięcie prawym klawiszem myszki na nazwie warstwy uruchamia okno, w którym mamy możliwość zmiany parametrów prezentacji graficznej.

9 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Podstawowe operacje edycyjne Wyboru obszaru prezentacji (widocznego na ekranie fragmentu bazy danych) dokonuje się przez wybór z menu lub korzystając z paska narzędziowego przedstawionego na poniższym rysunku: Pierwsze dwa przyciski z symbolem strzałek mają zastosowanie w momencie gdy dany obiekt, za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy, otworzymy w nowym oknie, a następnie chcemy wrócić do poprzedniego widoku - strzałka wstecz lub do następnego - strzałka wprzód. Przycisk z symbolem lupy i znaku + powoduje dwukrotne powiększenie rysunku, natomiast drugi ze znakiem - dwukrotne zmniejszenie. Pozycja trzecia czyli kwadrat ze strzałkami to dopasowanie całości danych do okna prezentacji. Ostatni przycisk to powrót do poprzedniego widoku. Dodatkowo obszar prezentacji może być zmieniany przy użyciu klawiatury. Wykorzystywane są wtedy klawisze ruchu kursora do przesuwania obszaru prezentacji, klawisz + (plus) do zmniejszania obszaru prezentacji (powiększania rysunku) oraz klawisz - (minus) do zwiększania obszaru prezentacji (pomniejszania rysunku). Jeśli mysz wyposażona jest w rolki, możliwe jest przesuwanie również obszaru prezentacji przy ich pomocy. Sposobem na powiększenie konkretnego obszaru prezentacji jest zaznaczenie go prostokątem na obszarze mapy poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy, a następnie przeciągnięcie w wybranym przez siebie kierunku i zwolnienie przycisku. W systemie igeomap istnieje również możliwość przesunięcia obszaru prezentacji o zadany wektor. W tym celu należy przytrzymać prawy przycisk myszy i nie puszczając go przeciągnąć w wybranym kierunku. Aby ułatwić przesuwanie, po naciśnięciu klawisza myszki pokazuje się strzałka przedstawiona na poniższym rysunku.

10 10 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 2.2 Wczytywanie danych Podświetlając kolejne obręby w wyświetlonej dzielnicy, w dymkach wyświetlane zostają objaśnienia dotyczące wskazywanego w danej chwili obiektu (rysunek poniżej pokazuje informacje dotyczące wskazanego obrębu). Dymek z objaśnieniem ukazuje się w momencie dłuższego pozostawienia kursora w jednym miejscu i znika również poprzez chwilowe unieruchomienie go na oknie apletu. Z zaznaczonym obrębem związane jest menu kontekstowe, oferujące wykonanie kilku podstawowych funkcji. Jeżeli użytkownik naciśnie prawy przycisk myszki, gdy kursor znajduje się w oknie mapy na docelowym obiekcie, to wyświetlone zostanie menu podręczne (rysunek poniżej).

11 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 11 Najistotniejszą opcją w tym menu, jest możliwość wypełnienia treścią zaznaczonego obrębu. Jeżeli dane z danego obrębu zostały już wczytane wcześniej, wtedy obiekt symbolizujący taki obręb przestaje się podświetlać. Drugim sposobem na wczytanie danych jest menu Szukaj Szukaj działki. W momencie gdy wpiszemy numer działki z danego obrębu, wczytane zostanę wszystkie dane z wybranego obrębu. Dane zostaną również wczytane gdy nie podamy numeru działki tylko zostawimy puste pole. System wczyta dane pomijając wyszukiwanie działki. Wszystkie doczytane obiekty znajdują się w warstwie Ewidencja gruntów. Dostęp do zarządzania widocznością tej warstwy przedstawiono na powyższym rysunku.

12 12 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Doczytywanie rastrów Wśród publikowanych danych znajduje się ortofotomapa przypisana do sekcji mapy. Wczytywanie ortofotomapy jest analogiczne do sposobu wczytywania innych warstw i polega na podwójnym kliknięciu na warstwie odpowiadającej ortofotomapie. Ortofotomapa obecnie dostępna jest jedynie na fragmencie dzielnicy Białołęka. W rezultacie wczytywane zostają obiekty obrazujące sekcje mapy. Wczytanie rastra podpiętego do sekcji wykonuje się identycznie jak wczytanie danych z obrębu. Zatem, aby wczytać raster należy ustawić się kursorem na sekcji mapy, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu wybrać pozycję związaną z doczytaniem pliku rastra. W przypadku ortofotomapy link jest zawsze aktywny i oferuje wczytanie ortofotomapy jeśli nie jest jeszcze wczytana, lub zwolnienie ortofotomapy jeśli jest wczytana.

13 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Osnowa geodezyjna W serwisie oferowaną jest również osnowa geodezyjna z możliwością podpięcia pod punkt osnowy opisu topograficznego (obecnie opisy nie są udostępniane). Wczytywanie osnowy odbywa się w analogiczny sposób jak wczytywanie jakiejkolwiek warstwy. Najlepszym sposobem, aby uzyskać przejrzystość prezentowanej osnowy jest wczytanie ortofotomapy, a w przypadku jej braku, pokazanie osnowy na tle danych ewidencyjnych.

14 14 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 2.3 Inne operacje Plik Menu główne u w chwili obecnej ma postać następującą: W menu plik zgrupowane są funkcje związane z wykonywaniem operacji na całym zestawie prezentowanych danych. W menu Plik możemy doczytać wszystkie stowarzyszone pliki (Odczytaj wszystko), lub dla widocznego w danym momencie obszaru ekranu (Odczytaj widoczny obszar). Program igeomap doczytuje wtedy wszystkie dane jakie są przyporządkowane do wyświetlanych aktualnie obiektów. W menu Plik ustawiamy ponadto możliwość wczytania rastrów i zwalnianie rastrów za pomocą pojedynczego kliknięcia na rozwijanej opcji w menu. Dostępne są również ustawienia dotyczące zakresu drukowania, oraz podstawowe opcje drukowania. Po uruchomieniu opcji Pliki Drukuj, pojawia się okienko pozwalające na ustawienie parametrów drukowania.

15 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 15 Okno to zawiera funkcje standardowe, dostępne w każdym programie, tzn. ustawienia drukarki, liczbę kopii, liczbę stron, a w zakładce Page Setup rozmiar strony (A4), orientację i marginesy. W zakładce Appearance kolor, jakość, sposób wydruku stron (dwustronnie, jednostronnie). Efektem końcowym jest wydruk okna mapy, czyli utworzenie wydruku obejmującego obszar prezentowany aktualnie na ekranie. Wydruk jest również zależny od opcji Dopasuj wydruk do strony. Poprzez kliknięcie myszką na tej pozycji i ustawaienie tak, dopasowujemy wydruk do strony, poprzez nie, drukujemy w skali mapy. Kolejną pozycją drukowania jest opcja Drukuj zakres, która oznacza, że obszar wydruku musimy zaznaczyć prostokątem za pomocą lewego klawisza myszy (przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie kursora). Po wskazaniu obszaru pojawia się nam to samo okno, co w przypadku wyboru opcji wcześniejszej. Funkcja Dopasuj wydruk do strony, ma to samo zastosowanie.

16 16 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Opcje W menu Opcje przypisujemy wybrany kolor dla punktów adresowych, aktywnego punktu i aktywnego obiektu Pomiar Pomiaru wielkości geometrycznych dokonuje się przez wybór z menu głównego pozycji Pomiar. Aby dokonać pomiaru odległości (lub azymutu) pomiędzy wskazanymi punktami należy wskazać punkty oparcia mierzonych wielkości. Klikamy lewym klawiszem myszy, a następnie przeciągamy w wybranym kierunku, w miejscu do którego chcemy wykonać pomiar i puszczamy klawisz myszy. Na ekranie pojawi się wynik pomiaru, jak przedstawiono to na powyższym rysunku.

17 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Ustawienia dynamicznego doczytywania danych Na dole po lewej stronie okna apletu znajduje się pozycja Doczytuj. Zaznaczenie jej, czyli kliknięcie myszką w kwadrat z lewej strony pozycji, powoduje automatyczne doczytanie danych z warstwy Ewidencja gruntów, ale dopiero przy dużym powiększeniu danego obrębu. Dane zostaną wczytane tylko i wyłącznie w powiększony w danym momencie obręb. Przesuwając się na kolejne obręby, bądź pomniejszając okno mapy, a następnie powiększając w granicach kolejnego obrębu dane te zostają ponownie doczytane. Na poniższym rysunku przedstawiono doczytane automatycznie dane z warstwy Ewidencja gruntów dla zaznaczonego powyżej obszaru.

18 18 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy 2.4 Wyszukiwanie danych W systemie igeomap istnieje możliwość szukania obiektów. Ułatwia to poruszanie się w momencie gdy poszukujemy konkretnych informacji. Funkcje te dostępne są w menu głównym w pozycji Szukaj Wyszukiwanie działki Menu Szukaj umożliwia odnalezienie działki, ulicy, punktu adresowego, punktu osnowy, itp.. Ustawienia te mogą się różnić w zależności od ustawień i poziomu udostępnienia danych przez ich właściciela. Zatem, aby zlokalizować działkę, należy wybrać pozycję Szukaj Szukaj działki, a następnie wpisać numer lub nazwę obrębu bądź wybrać ją z oferowanej listy, a następnie wprowadzić z klawiatury numer szukanej działki. Zostaną doczytane obiekty znajdujące się w granicach obrębu, oraz zaznaczona szukana działka. Z działką związane są również informacje w menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy.

19 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Wyszukiwanie ulicy Przy szukaniu ulicy, wybieramy z menu Szukaj, a następnie wskazujemy pozycję Ulicy. Automatycznie zostaje wczytana warstwa z ulicami. Nazwę wprowadzamy bezpośrednio z klawiatury, bądź wybieramy z listy po prawej stronie wyświetlonego okna. Poniższy rysunek pokazuje zaznaczoną wyszukiwaną ulicę wraz z doczytaną warstwą Drogi i ulice.

20 20 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Szukaj punktu adresowego W oferowanych danych możliwy jest dostęp do punktów adresowych. Aby znaleźć konkretny punkt adresowy, musimy z menu głównego wybrać pozycję Szukaj, a następnie wybrać Szukaj punkt adresowy. Z otwartego okienka (rysunek poniżej) wybieramy z listy ulicę, lub wpisujemy jej nazwę po lewej stronie, po czym wprowadzamy numer budynku (jeżeli chcemy, aby system wybrał nam wszystkie punkty adresowe należące wybranej ulicy pozostawiamy w miejscu Numer domu puste pole), a następnie klikamy Ok.

21 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Szukaj punktu osnowy Uaktywnienie funkcji wyszukiwania punktów osnowy następuje przez wybór z menu głównego pozycji Szukaj, a następnie Szukaj punktu osnowy. Formularz jaki pojawi się w wyniku tych operacji przedstawiono poniżej. Jeśli punkt o podanym numerze zostanie odnaleziony zostanie wykonane odpowiednie przerysowanie ekranu aby szukany punkt był widoczny w jego centrum. W przeciwnym wypadku pojawia się komunikat o braku szukanego punktu.

22 22 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Szukaj sekcji mapy Jeżeli zaistnieje konieczność odnalezienia sekcji mapy to z w menu Szukaj wybieramy pozycję Sekcji mapy 1:000 lub 1:500. W przypadku gdy warstwa sekcji mapy nie była uprzednio wczytana, system przed pojawieniem się poniższego okna dokonuje jej wczytania. Po uruchomieniu tej funkcji pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru sekcji mapy z klawiatury lub wybraniu z oferowanego słownika. Po zaakceptowaniu wprowadzonego numeru sekcji wyświetla się okno z zaznaczoną szukaną sekcją lub pojawia się komunikat o jej braku.

23 Wykorzystanie igeomap na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy Dostęp do danych opisowych ewidencji gruntów Dla uprawnionych osób możliwy jest dostęp do danych opisowych ewidencji gruntów z systemu Iseg2000. Obecnie dostęp jest możliwy tylko z wewnętrznych sieci Urzędów Dzielnic. Przy oznaczonej działce ewidencyjnej uzyskujemy dostęp do menu kontekstowego oferującego związane z nią funkcje. Wśród oferowanych funkcji jest możliwość uzyskania wypisu z ewidencji gruntów. W celu otrzymania połączenia z Iseg2000 musimy podać nazwę użytkownika oraz hasło (rysunek poniżej). Poniżej pokazano przykładowy wypis z ewidencji gruntów, otrzymany poprzez połączenie z systemem Iseg2000.

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra 1. Praktyczny przykład kalibracji rastra Dane do wykonania opisywanego poniżej ćwiczenia znajdują się w katalogu...\geo-dat\trening\raster. Zadaniem ćwiczenia jest przygotowanie danych rastrowych do kalibracji

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo