A n n a S z l ę z a k 5 B Ł Ę D Ó W p o r o z s t a n i u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A n n a S z l ę z a k 5 B Ł Ę D Ó W p o r o z s t a n i u"

Transkrypt

1 Anna Szlęzak 5 B Ł Ę D Ó W p o r o z s t a n i u

2 Ten e-book jest własnos cia firmy Promedia s.c. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos ci albo pozbawienia wolnos ci. E-booka moz na pobrac na dysk komputera, dysk przenos ny lub wydrukowac tylko i wyła cznie na uz ytek własny. Odsprzedawanie i udoste pnianie osobom trzecim niespokrewnionym, niespowinowaconym oraz spoza s rodowiska towarzyskiego bez zezwolenia twórcy jest zabronione. Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 i Nr 43 poz. 170 z póz n. zm.) e-booka nie wolno umieszczac na witrynach internetowych ani w pozostałych elektronicznych bazach danych.

3 WSTĘP Witaj w darmowym e-booku Najcze stsze błe dy po zerwaniu. Przed przysta pieniem do lektury, chciałabym abys odpowiedziała sobie na jedno pytanie: Czy Twój zwia zek naprawde wart jest ratowania? Czasami bowiem zdarza sie, z e zerwanie jest czyms dobrym. Jez eli w waszym zwia zku dochodziło do cia głych nieporozumień i przemocy słownej lub nawet fizycznej, czasami dobrze jest zamkna c taki rozdział i ruszyc dalej. Jes li natomiast Twój zwia zek rozpadł sie nagle i niespodziewanie pomimo tego, z e było mie dzy wami dobrze, i uwaz asz, z e zwia zek ten wart jest odzyskania i walki, zapraszam Cie do lektury. Zapoznam Cie teraz z 5 najcze stszymi błedami, które pary popełniaja zaraz po zerwaniu i tym samym bardzo cze sto całkowicie przekres laja jaka kolwiek szanse na naprawe zwia zku.

4 Zasada #1 Daj mu przestrzeń! Najcze stszym błe dem popełnianym zaraz po zerwaniu jest zbytnie zabieganie o kontakt. Daj swojemu Ex troche przestrzeni. Byc moz e łatwiej to powiedziec niz zrobic, ale uwierz mi to konieczne, jes li chcesz do niego wrócic. To najlepsze rozwia zanie nie tylko dlatego, z e be dziesz miała czas na przemys lenie i przeanalizowanie swoich priorytetów i celów, ale przede wszystkim tym samym dasz jemu moz liwos c zate sknienia za Toba. Nie da sie przeciez te sknic za kims, kto wcia z jest obok, prawda? Jes li cia gle be dziesz sie z nim spotykac, dzwonic albo pisac do niego, on cały czas be dzie miał poczucie, z e jestes na jego zawołanie i z e wcia z ma nad Toba kontrole. Odzyskiwanie me z czyzny to długotrwały proces. Nie uda Ci sie to z dnia na dzień, wie c nawet na to nie licz. Nie spiesz sie, nie naciskaj na niego. Na wszystko przyjdzie pora, a zwłaszcza na to, co dobre. Wykorzystaj zatem czas

5 na swoja korzys c. Skup sie teraz na sobie i na rzeczach, o których zawsze marzyłas. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niz niezalez nos c od drugiej osoby, zwłaszcza jes li facet jest przekonany, z e be dziesz stawac na głowie, aby do niego wrócic. Us miechaj sie wie c, ciesz sie z yciem, ba dz szcze s liwa i pokaz mu, z e masz sie s wietnie. Niezalez nos c i pewnos c siebie sa dla me z czyzn bardzo atrakcyjne. Niewaz ne, jak bardzo be dziesz cierpiec, jak wiele mieszanych uczuc i negatywnych emocji be dzie w Tobie w tym czasie drzemac absolutnie nie próbuj do niego wydzwaniac, ani niby to przypadkiem go gdzies spotykac. Me z czyz ni lubia, kiedy karmisz ich ego pomimo z e nie chca byc juz z Toba w zwia zku, lubia miec poczucie, z e dalej za nimi szalejesz. Musisz mu to odebrac. Kiedy tylko przestaniesz byc obecna w jego z yciu, on od razu to zauwaz y i zacznie robic wszystko, z eby wcia gna c Cie z powrotem w swoja gre. Włas nie dlatego musisz byc silna.

6 Zasada #2 Pozwól mu zatęsknić Czy wiesz, z e wie kszos c kobiet bezpowrotnie traci szanse na powrót do swojego Ex juz na samym pocza tku? Dzieje sie tak, bo pomimo zerwania, one nie urywaja z facetem kontaktu. Dzwonia, pisza, nachodza swoich Ex, a nawet uprawiaja z byłymi partnerami seks. Wydaje im sie, z e jes li dalej be da utrzymywac z nimi kontakt, be da miec szanse na szybsza naprawe zwia zku. Bła d. Wie kszos c facetów widza c takie zachowania u kobiety, tylko utwierdza sie w przekonaniu, z e decyzja o zerwaniu była włas ciwa. Zwolnij. Dobra strona zakończenia Waszego zwia zku jest to, z e nie cia z y juz na Tobie z adna presja i moz esz zacza c od nowa bez jakiegokolwiek limitu czasowego. Nie narzucaj sobie z adnego ostatecznego terminu, w którym musisz go odzyskac. To nie wys cig. Twoje działania

7 musza byc przemys lane, z ebys nie popełniła tych samych błe dów, które przydarzyły Ci sie w przeszłos ci. Daj wie c sobie czas, aby móc sie na nich uczyc. Byc moz e Twój były podczas zrywania powiedział Ci kilka przykrych rzeczy, które moga, ale wcale nie musza, byc rzeczywistymi powodami Waszego rozstania. Cze s c rzeczy mogła zostac powiedziana w złos ci, ale niektóre z nich faktycznie Twój były mógł miec na mys li. Oczywis cie nie oznacza to, z e jestes w 100% winna, bo prawdopodobnie, jak w wie kszos ci przypadków, odpowiedzialnos c za problemy w zwia zku i rozstanie lez y po obu stronach. Jakikolwiek był Twój wkład w rozpad tego zwia zku, teraz czas sprawic, aby Wasza nowa relacja była znacznie silniejsza. Czas raz na zawsze skończyc ze starymi nierozsa dnymi zachowaniami i złymi nawykami. Jak to zrobic? Spróbuj zamienic je na pozytywne zachowania. Jes li na przykład masz trudny charakter, postaraj sie pamie tac o tym i zwracac na to uwage. Czy umiesz radzic sobie z gniewem? Czy jestes w stanie sie uspokoic, zanim

8 be dzie za póz no? Czy musisz wszystko kontrolowac i jestes chorobliwie zazdrosna? Byc moz e niektóre z pytań trafiaja w sedno Twoich wewne trznych problemów, a niektóre wcale. Chodzi o to, abys zdała sobie sprawe z tego, co negatywnego w Tobie siedzi. Nie twierdze, z e Twój były jest zupełnie niewinny, ale to wcale nie jest w tym momencie istotne. Teraz powinnas popracowac nad soba szczególnie, jes li to facet podja ł decyzje o zakończeniu Waszego zwia zku. W takiej sytuacji ostatnia rzecza, jaka chciałby usłyszec, jest to, z e to on musi zmienic swoje zachowanie i poste powanie. Nawet jes li powinien to zrobic, nie be dzie mu na tym zalez ało, bo to przeciez on zerwał i proszenie go o zmiany byłoby po prostu nielogiczne. W tej chwili jedynym, co moz esz kontrolowac, jestes Ty sama, Twoje zachowania i Twoje reakcje emocjonalne. Uwierz mi, to najlepsze, co moz esz teraz zrobic. Rozpamie tywanie i roztrza sanie dawnych spraw i problemów z przeszłos ci to cos, co bardzo łatwo zrobic ale tak samo łatwo moz e to zniszczyc Twoja szanse na odzy-

9 skanie byłego faceta. Jak wie c poradzic sobie z przeszłos cia, która nie daje Ci spokoju? Zostaw ja dokładnie tam, gdzie jej miejsce za soba. Jes li wie c Twój były w takim samym albo nawet wie kszym stopniu niz Ty ponosi wine i odpowiedzialnos c za rozpad Waszego zwia zku nie wypominaj mu tego. Nikt nie lubi słuchac, z e zrobił cos z le, a juz zwłaszcza nie chca tego od Ciebie usłyszec osoby, z którym byłas bardzo blisko. Poza tym, nie jest to odpowiedni moment, z eby go teraz denerwowac. Jes li to on z Toba zerwał, gwarantuje Ci, z e wcale nie be dzie chciał zaakceptowac swojej winy. Ba dz cierpliwa i skup sie na tym, aby wprowadzic pozytywne zmiany w Twoim z yciu, a wtedy Twój były na pewno to zauwaz y.

10 Zasada #3 Zachowaj dystans Wiem, jak trudno jest powstrzymac che c uzyskania odpowiedzi na nurtuja ce pytania, które pojawiaja sie zaraz po rozstaniu. W końcu jestes my tylko ludz mi i gdy sprawy ida w złym kierunku, chcemy sie dowiedziec, dlaczego tak sie dzieje i jak moz emy to powstrzymac albo naprawic. Teraz nie jest jednak na to czas. To jeden z tych momentów, gdy tego typu pytania i odpowiedzi moga działac na Twoja niekorzys c i nalez y zapomniec o wszelkich znanych Ci dotychczas zasadach działania. Nie ma nic atrakcyjnego w byciu potrzebuja ca, ste skniona i narzucaja ca sie kobieta po zerwaniu zwłaszcza, jes li to facet zakończył Wasz zwia zek. Najlepiej jest trzymac sie z daleka i udawac nieosia galna. Zaje ta zupełnie czyms innym.

11 Nie oznacza to jednak, z e powinnas byc dla niego nieuprzejma i z le go traktowac. Chodzi o to, z ebys zachowała dystans. Trzymaja c sie od niego z daleka, pokaz esz mu, z e masz sie s wietnie i dajesz sobie rade bez niego, podczas gdy on na pewno be dzie sie spodziewał zupełnie czegos innego. Wiem, z e moz e to byc naprawde trudne, bo na pewno chciałabys od razu wyjas nic ze swoim byłym pewne rzeczy, ale uwierz mi działanie pod wpływem impulsu na dłuz sza mete Ci sie nie opłaci. Oto kilka wskazówek, które pomoga Ci zachowac dystans i sprawic, z e Twój były znów be dzie Toba zaintrygowany. Przede wszystkim, nie odbieraj od razu telefonu. Gdy zadzwoni telefon, a na wys wietlaczu pojawi sie imie Twojego byłego, nie odbieraj juz po pierwszym sygnale. Najlepiej za pierwszym razem w ogóle nie odbieraj. Jes li to zrobisz, on be dzie miał wraz enie, z e nie robisz nic innego, tylko czekasz, az on zadzwoni. Nie moz esz okazywac, z e jestes zdesperowana. Pamie taj, z e ludzie bardziej doceniaja to, czego nie moga miec, niz to, co przychodzi im zbyt łatwo. Jes li Twój były

12 be dzie przekonany, z e jestes gotowa rzucic wszystko i biec do niego na kaz de zawołanie, nigdy Cie nie doceni. Jes li natomiast nie zawsze be dziesz dla niego doste pna, zacznie Cie poz a dac. Ba dz tajemnicza, nie dawaj z siebie wszystkiego od razu. Nie pozwól, z eby facet od razu ze szczegółami dowiedział sie o wszystkim, co robiłas od czasu rozstania. Udzielaj informacji oszcze dnie. Wtedy on be dzie bardziej Toba zainteresowany i to zainteresowanie utrzyma sie dłuz ej. Skoro bardziej kre ci nas to, czego nie moz emy miec, bycie trudno doste pna uczyni Cie atrakcyjna, interesuja ca i warta zachodu kobieta. Fascynuja ce jest to, z e kluczem do serc byłych partnerów jest bycie niezalez nym. Jes li be dziesz potrzebuja ca ciepła klucha, tylko go odstraszysz, a on poczuje sie przytłoczony. W momencie, gdy zmienisz to zachowanie i staniesz sie niezalez na kobieta, pokaz esz mu, z e wcale nie potrzebujesz go, z eby byc szcze s liwa, z e radzisz sobie sama a on stanie sie Toba zainteresowany i sam be dzie chciał spróbowac naprawic Wasza relacje.

13 Moment, w którym on zda sobie sprawe, z e juz go nie potrzebujesz, be dzie momentem, gdy przyleci do Ciebie jak na skrzydłach, bo be dzie sie bał, z e straci na Ciebie jakikolwiek wpływ. Chodzi włas nie o to, z eby to on do Ciebie przybiegł, a nie odwrotnie. Powinnis cie bys sobie równi. Żadne z Was nie powinno miec przewagi nad drugim. Nawet jes li to on be dzie chciał do Ciebie wrócic, bo nie okaz esz mu takiego zainteresowania, na jakie liczy, samo to nie wystarczy, aby stworzyc solidne fundamenty zwia zku. Nieustanna gra w kotka i myszke, w pogoń za króliczniem i tak dalej na dłuz sza mete wcale nie jest dobra dla zwia zku. Nie zmienia to jednak faktu, z e im bardziej jemu be dzie zalez ało, z eby do Ciebie wrócic, tym wie ksze sa szanse, z e Wasza relacja be dzie udana i silna. Chcesz przeciez zwia zku opartego na prawdziwej i bezwarunkowej miłos ci, prawda? Pamie taj zatem, z e szkoda czasu i nerwów na dziecinne gierki, bo przeciez to nie o to w tym wszystkim chodzi, z eby nawzajem wykańczac sie psychicznie i cia gle sprawdzac, kto jest góra.

14 Zasada #4 Zacznij żyć swoim życiem Włas nie teraz jest odpowiedni czas, aby zrobic cos nowego i ekscytuja cego. To, z e Twój zwia zek sie zakończył, nie oznacza wcale, z e wraz z nim skończyło sie Twoje z ycie i wszelkie przyjemnos ci. Wykorzystaj ten czas, z eby na przykład zmienic swój wygla d. Moz e jest cos, co chciałas w sobie zmienic w przeszłos ci, ale Twój były nie był zadowolony z tego pomysłu? Moz e chciałas s cia c włosy, ale on wolał, kiedy były dlugie? Albo miałas ochote pofarbowac sie na rudo, ale on cia gle powtarzał, z e lubi tylko blondynki? Teraz jestes wolna i moz esz zrobic, co tylko zechcesz. Nic Cie nie ogranicza. To Twoja decyzja. Eksperymentuj i spróbuj nowej fryzury albo zmień styl ubierania sie. Poprawa wygla du zewne trznego potrafi naprawde wiele zdziałac.

15 Warto to zrobic choc by po to, by zwie kszyc swoja pewnos c siebie i tym samym udowodnic byłemu, z e wiele stracił, rozstaja c sie z Toba. Zapisz sie na siłownie, zacznij sie zdrowo odz ywiac. Gdy go spotkasz, nie pokazuj mu, z e to dla Ciebie bardzo waz ny krok, ale raczej cos zupełnie normalnego. Zrób wszystko, z eby on nie odniósł wraz enia, z e zrobiłas to tylko dla niego! Chodzi tu przeciez tylko i wyła cznie o Ciebie. Zainwestowanie czasu i energii w sama siebie zwie ksza Twoje poczucie własnej wartos ci. Nie tylko poczujesz sie lepiej z sama soba, ale dzie ki temu równiez skuteczniej przykujesz uwage Twojego byłego. Prawdopodobnie chciałabys jak najszybciej widziec efekty wszystkiego, o czym mówiłam do tej pory. Wyraz nie zobaczysz je w momencie, gdy zachowanie Twojego byłego ewidentnie be dzie wskazywac na to, z e on wcia z z ywi do Ciebie uczucia.

16 Sa duz e szanse, z e Twój były wcia z cos do Ciebie czuje albo znowu zaczyna czuc, jes li: Nie jest w nowym zwia zku, mimo z e Wasz zwia zek skończył sie juz dawno temu Woli spe dzac czas z Toba, niz umówic sie na randke z kims innym Polega na Twojej opinii, radzi sie Ciebie, gdy ma problem lub dylemat Chce utrzymywac z Toba kontakt i szuka okazji, aby sie spotkac Sprawia wraz enie zazdrosnego, kiedy mówisz o innych me z czyznach Wpatruje sie w Ciebie dłuz ej niz minute lub dwie Śmieje sie z Twoich z artów i uwaz nie słucha tego, co mówisz Podkres la, z e lubi Twoje towarzystwo i wspólne spe dzanie czasu

17 Znajduje wymówki, aby z Toba pogadac albo byc blisko Ciebie Dotyka Cie podczas rozmowy albo niby przypadkiem sie o Ciebie ociera Powtarza Twoje ruchy i mowe ciała Wypytuje, czy sie z kims spotykasz Jes li zauwaz yłas u niego którekolwiek z wymienionych powyz ej zachowań, moz esz byc pewna, z e on wcia z cos do Ciebie czuje. Teraz najwaz niejsze jest, z ebys sie nie s pieszyła. Nie przeskakuj przez poprzeczke i nie zaczynaj natychmiast rozmawiac o zwia zku (co poszło nie tak, czyja to była wina) tylko dlatego, z e masz potwierdzenie, z e dalej mu na Tobie zalez y. W tym momencie ciesz sie tym, co masz, postaraj sie utrzymywac Wasza relacje na luzie, baw sie. Sama zauwaz ysz zmiany i zdecydujesz, kiedy nasta pi odpowiedni moment, z eby odbyc powaz na rozmowe.

18 Zasada #5 Nie popełniaj tych błędów Do tej pory pokazywałam Ci wskazówki i techniki, które maja na celu pomóc Ci w odzyskaniu byłego faceta. Dowiedziałas sie tez, jakie czynniki wskazuja na to, czy on wcia z jest Toba zainteresowany. Ostatnia rzecza, o której chce Ci teraz opowiedziec, sa bardzo powaz ne błe dy, których musisz unikac, jes li nie chcesz stracic szansy na powrót do swojego Ex. Przede wszystkim, zapomnij o damsko-me skich gierkach i nieuczciwych sztuczkach. Jes li naprawde chcesz stworzyc udany i szcze s liwy zwia zek, musisz do tego podejs c powaz nie. Szanuj uczucia swojego byłego i bez wzgle du na to, z czyjej winy rozpadł sie Wasz zwia zek, nie próbuj stosowac z adnych sztuczek, z eby sie na nim odegrac. Nie igraj z jego uczuciami, jes li jedyne, na czym Ci zalez y, to udowodnienie sobie, kto w Waszej relacji ma władze i kontrole.

19 Podejmowanie wszystkich wysiłków, o których mówiłam wczes niej, ma sens tylko wtedy, gdy naprawde chcesz odbudowac Wasza relacje i sprawic, aby tym razem Wam sie udało. Jes li natomiast bardziej niz na naprawieniu zwia zku zalez y Ci na tym, z eby cos udowodnic byłemu facetowi lepiej sie zastanów i powaz nie rozwaz, czy na pewno jest Ci to do czegos potrzebne. Oto czego powinnas unikac : Zazdrość Pokonaj zazdros c, jes li masz z tym problem. Jes li jestes zazdrosna za kaz dym razem, gdy Twój były mówi o innych kobietach, oznacza to, z e wcia z z ywisz do niego silne i głe bokie uczucia. Pamie taj jednak, z e nie masz z adnych podstaw do tego, aby byc zazdrosna, bo przeciez w tym momencie nie jestes cie razem. Musisz pozbyc sie tego odruchu i to nie tylko teraz, zanim do siebie nie wrócicie, ale takz e i póz niej, w nowym zwia zku. Okazywanie za-

20 zdros ci to znak, z e nie ufasz partnerowi i nie jestes pewna jego uczuc ani własnej wartos ci. Kłamstwo Jes li chcesz zacza c od nowa i stworzyc silny zwia zek oparty na szczeros ci i zaufaniu, nie moz esz okłamywac swojego Ex. Zawsze ba dz szczera i nie stosuj z adnych manipulacyjnych sztuczek, z eby go odzyskac. To tylko jeszcze bardziej go od Ciebie oddali. Zbyt duża szczerość Nie zwierzaj sie ze swoich uczuc zbyt wczes nie, bo moz esz go wystraszyc. Kiedy wszystko be dzie wskazywało na to, z e jemu wcia z na Tobie zalez y, wstrzymaj sie z rozmowa na temat swoich uczuc. Bez wa tpienia be dzie to trudny temat i lepiej poczekac, az oboje dokładnie be dziecie wiedziec, co czujecie i czy oboje chcecie odbudowac Wasz zwia zek. Do tego czasu lepiej nie odkrywaj swoich kart.

21 Narzucanie się Nie ba dz zbyt nachalna, nie naciskaj na swojego Ex. Poprzez takie zachowanie wcale go do siebie nie przycia gniesz, a wre cz przeciwnie odepchniesz go od siebie. W tym e-booku pokazałam Ci sprawdzone wskazówki i techniki, które pomoga Ci odzyskac miłos c byłego faceta. To jednak tylko mała cze s c tego, co powinnas wiedziec, aby osia gna c sukces. Jes li chcesz dowiedziec sie wie cej i nauczyc sie, jak krok po kroku odzyskac swojego Ex, zapoznaj sie z moja całkowicie darmowa prezentacja, w której omawiam sekretne psychologiczne techniki, które pozwola Ci odzyskac Twojego faceta raz na zawsze! Aby dowiedziec sie wie cej, kliknij na link poniz ej: >>> Kliknij tutaj Pozdrawiam, Ania

Ten e-book jest własnos cia firmy PROMEDIA. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos ci albo

Ten e-book jest własnos cia firmy PROMEDIA. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos ci albo Ten e-book jest własnos cia firmy PROMEDIA. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos ci albo pozbawienia wolnos ci. E-book moz na pobrac na dysk komputera,

Bardziej szczegółowo

Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017

Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017 Pikantne SMS-y Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017 Ten e-book jest własnos cia firmy Promedia s.c. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

1 SMS. do odzyskania faceta

1 SMS. do odzyskania faceta 1 SMS do odzyskania faceta Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017 Ten e-book jest własnos cia firmy Promedia s.c. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci?

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Bazgroszyt poprzez two rcze rysowanie oferuje Waszym dzieciom wiele korzys

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Anna Szlęzak. Pomysłów na udaną randkę!

Anna Szlęzak. Pomysłów na udaną randkę! Anna Szlęzak 10 Pomysłów na udaną randkę! ' Ten e-book jest własnos cia firmy Profundis Media. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos ci albo pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci?

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Bazgroszyt poprzez two rcze rysowanie oferuje Waszym dzieciom wiele korzys

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 1 / 1 1 PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 2 / 1 1 CZĘŚĆ PIERWSZA: OGARNIJ, CZEGO TY W OGÓLE CHCESZ?! Jaki jest Twój cel? Czy potrafisz sobie odpowiedzieć, czego dokładnie chcesz? Co jest dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Sztuka. udanego flirtu

Sztuka. udanego flirtu Sztuka udanego flirtu Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017 Ten e-book jest własnos cia firmy Promedia s.c. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega

Bardziej szczegółowo

10 SMS-ów. na rozkochanie faceta

10 SMS-ów. na rozkochanie faceta 10 SMS-ów na rozkochanie faceta Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017 Ten e-book jest własnos cia firmy Promedia s.c. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie

Bardziej szczegółowo

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SŁUCHAĆ I BYĆ WYSŁUCHANYM

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SŁUCHAĆ I BYĆ WYSŁUCHANYM JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SŁUCHAĆ I BYĆ WYSŁUCHANYM Z a d a n i e f i n a n s o w a n e z e ś r o d k ó w N a r o d o w e g o P r o g r a m u Z d r o w i a 2 0 1 6-2 0 2 0 KOMUNIKACJA JEST KLUCZEM DO OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci?

Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Zastanawiasz sie, co zrobic, aby Twoje dziecko che tnie i łatwo sie uczyło? Chcesz, by było pełne wiary we własne moz liwos ci? Bazgroszyt poprzez two rcze rysowanie oferuje Waszym dzieciom wiele korzys

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

10 SMS-ów. na rozkochanie faceta

10 SMS-ów. na rozkochanie faceta 10 SMS-ów na rozkochanie faceta Copyright for the text by Anna Szlęzak 2017 Copyright by Promedia s.c. 2017 Ten e-book jest własnos cia firmy Promedia s.c. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Czy m± wci±gn±³ mnie w alkoholizm!? Autor: barbara - 2008/08/05 01:01 D³ugo do mnie nie dociera³o, e mogê byæ alkoholiczk±. Autor: waldek - 2008/08/05 06:55 Basiu nie martw siê tym.nie znam alkoholika,który

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Opowiedz, jak zacząłeś przygodę z piłką nożną. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Opowiedz, jak zacząłeś przygodę z piłką nożną. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Opowiedz, jak zacząłeś przygodę z piłką nożną 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) okres la warunki na jakich prowadzony jest konkurs pod nazwa Opowiedz,

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w każdej rodzinie. O tym jakie skutki będzie miał on dla dziecka w dużej mierze zależy od postawy rodziców. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. mężczyźni lubią bezpośrednie sprzeczki i dyskusje;

MĘŻCZYŹNI. mężczyźni lubią bezpośrednie sprzeczki i dyskusje; MĘŻCZYŹNI mężczyźni lubią bezpośrednie sprzeczki i dyskusje; w mózgu mężczyzn wykształcił się obszar odpowiedzialny za umiejętności wizualnoprzestrzenne, który umożliwia im realizację jedynego celu ich

Bardziej szczegółowo

OPANUJ NIEPŁODNOŚĆ W 5 KROKACH

OPANUJ NIEPŁODNOŚĆ W 5 KROKACH OPANUJ NIEPŁODNOŚĆ W 5 KROKACH Niepłodność jest chorobą. Jest bardzo stresogenną chorobą. Jest długotrwała, może prowadzić do depresji. Wprowadza w życie pary starającej się o dziecko chaos i lęk. Niepłodność

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie?

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Okazuje się, że nie trzeba do tego wcale wiedzy komputerowej. Wśród przedstawionych rad nie ma bowiem ani jednej, która by takiej wiedzy wymagała. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

Twój NIEZBEDNIK. Walentynkowy

Twój NIEZBEDNIK. Walentynkowy Twój NIEZBEDNIK Walentynkowy ' ' Ten e-book jest własnos cia firmy Profundis-Media. Wszelkie prawa sa zastrzez one, a ich złamanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos ci albo pozbawienia wolnos

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

(na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane )

(na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane ) (na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane ) Przeżywanie rozmowy Uzupełnij zdania zgodnie z tym, co czujesz. Wyobraź sobie opisaną sytuację, przeżyj ją i zanotuj swoje przeżycie. 1. Gdy

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Szóstoklasisto! 1. Z urzędu do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum.

Szóstoklasisto! 1. Z urzędu do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum. Szóstoklasisto! Wkrótce kończysz szkołę podstawową, a więc musisz wybrać gimnazjum, w którym będziesz kontynuować naukę. Pamiętaj, że masz zapewnione miejsce w swoim gimnazjum rejonowym. Musisz jednak

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY Rzucanie palenia w czasie ciąży PRZEWODNIK DLA KOBIET W CIĄŻY PRAGNĄCYC H RZUCIĆ PALENIE Ciąża i palenie Większość kobiet palących w czasie ciąży wie, że może być to

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Smart MBC. Co robimy na co dzien? Moz na powiedziec, z e pomagamy innym! Zapytasz pewnie Komu?

Podręcznik Smart MBC. Co robimy na co dzien? Moz na powiedziec, z e pomagamy innym! Zapytasz pewnie Komu? Podręcznik Smart MBC Witaj na pokładzie! Jez eli czytasz ten podre cznik, oznacza, z e trafiłes do naszego fantastycznego miejsca. Chciałoby sie powiedziec, z e zasilasz grono młodego i dynamicznego zespołu

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie dawać informację zwrotną będąc intro leaderem?

Jak skutecznie dawać informację zwrotną będąc intro leaderem? 1 Jak skutecznie dawać informację zwrotną będąc intro leaderem? 2 Tutaj znajdziesz kontynuację posta o dawaniu feedbacku. Poniżej są obserwacje, które zebrałam na bazie swojego doświadczenia w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Jak wychować człowieka? STYLE WYCHOWAWCZE. Opracowanie: Ewelina Maćkowiak

Jak wychować człowieka? STYLE WYCHOWAWCZE. Opracowanie: Ewelina Maćkowiak Jak wychować człowieka? STYLE WYCHOWAWCZE Opracowanie: Ewelina Maćkowiak DLACZEGO PODEJMUJEMY TEN TEMAT? PRZEDE WSZYSTKIM: LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ! LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ! POZA TYM 1. W obliczu różnych, często

Bardziej szczegółowo

oswieconykochanek.pl Jack Brunet 7 kroków aby przestać się masturbować

oswieconykochanek.pl Jack Brunet 7 kroków aby przestać się masturbować Masturbacja 7 kroków aby przestać się masturbować Jeśli robisz to codziennie kilka albo kilkanaście razy, to możesz zacząć zastanawiać czy to normalne. Robi tak wielu mężczyzn, ale i kobiet, ale efektem

Bardziej szczegółowo

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS 10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. Jeśli jesteś żonaty, dbaj

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek.

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dziecko/dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem czytania, rozmowy z dzieckiem, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE. A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem.

KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE. A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem. KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem. 1. Rozpoznawanie i właściwe nazywanie emocji i sposobu, w jaki są powiązane z określonymi

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy." Tadeusz Kotarbiński

Do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy. Tadeusz Kotarbiński Do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy." Zapraszamy osoby, które ukończyły 60 lat, a także te, które są w wieku 20-28 lat na wyjątkowy cykl warsztatów, które poruszają ważne

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie

10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie 10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie Wstęp Budowanie biznesu, który odnosi sukces oznacza dla mnie kilka rzeczy. Najważniejsze z nich to pomaganie innym, posiadanie celu większego niż ja

Bardziej szczegółowo

Twój KLUCZ do bogactwa

Twój KLUCZ do bogactwa Twój KLUCZ do bogactwa Copyright: Ania Witowska Dzień 3 Jeśli rozprawiłaś się z zadaniami z dnia 2, czas na dzień kolejny i obiecuję m.in. zadanie, które wiele osób przyprawiło o ból głowy/brzucha na początku,

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie uczyć dziecko samodzielności? Aneta Mazurkiewicz

Jak skutecznie uczyć dziecko samodzielności? Aneta Mazurkiewicz Jak skutecznie uczyć dziecko samodzielności? Aneta Mazurkiewicz Podstawowe potrzeby dziecka Bezpieczeństwo Miłość Wolność 2 Podstawowe potrzeby dziecka Bezpieczeństwo zasady, normy, reguły, ograniczenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Dołącz do grona CK ETERNITY NOW Lovers 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod nazwa Dołącz do grona CK ETERNITY NOW Lovers (dalej: Akcja ) jest Coty Polska Sp. z o.o., z siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato z Cortland

Regulamin konkursu Lato z Cortland Regulamin konkursu Lato z Cortland 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okres la warunki Konkursu Lato z Cortland. 2. Organizatorem konkursu jest Cortland Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moc Trafnych Prezentów ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Moc Trafnych Prezentów ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Moc Trafnych Prezentów ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin okres la zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwa Moc Trafnych Prezentów, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ

Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ Szczęście to obudzić się rano i przeciągnąć leniwie doceniając dobrze przespaną noc, dotyk pościeli i miejsce. Szczęście to czuć spokój, wiedzieć, że nic dziwnego na mój temat

Bardziej szczegółowo

Colorful B S. Autor: Anna Sowińska. Wydawca: Colorful Media. Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: Copyright by COLORFUL MEDIA Poznań 2012

Colorful B S. Autor: Anna Sowińska. Wydawca: Colorful Media. Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: Copyright by COLORFUL MEDIA Poznań 2012 Autor: Anna Sowińska Wydawca: Colorful Media Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-7-7 Copyright by COLORFUL MEDIA Poznań 2012 Okładka: Colorful Media Skład i łamanie: Colorful Media Colorful B S O

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Część 7. Umiejętności komunikacyjne.

Część 7. Umiejętności komunikacyjne. Część 7. Umiejętności komunikacyjne. A CBT Workbook for Children and Adolescents by Gary O Reilly 80 Kim są ludzie, których możesz poprosić o pomoc w trudnym czasie Pamiętaj, prawdopodobnie nie będą wiedzieli,

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne procedury OOŚ dla inwestycji morskich

Wymagania prawne procedury OOŚ dla inwestycji morskich Wymagania prawne procedury OOŚ dla inwestycji morskich R A D C A P R A W N Y D R P I O T R O T A W S K I MORSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 2 ust. 1 pkt 5 instalacje

Bardziej szczegółowo

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia Płeć K M M M M M Wiek 18 17 18 18 17 17 Czy byłaś/eś wolontariuszem? Nie Nie Tak Tak Nie Nie Jeśli tak, to na jakich polach działeś? Jeśli nie, to czy chciałabyś/chciałabyś być wolontariuszem? W której

Bardziej szczegółowo

CO NAPISAĆ - kiedy dziewczyna wyśle Ci TYLKO oczko, uśmieszek lub buziaczek?

CO NAPISAĆ - kiedy dziewczyna wyśle Ci TYLKO oczko, uśmieszek lub buziaczek? CO NAPISAĆ - kiedy dziewczyna wyśle Ci TYLKO oczko, uśmieszek lub buziaczek? Jeżeli będziesz miał odpowiednio fajnie zrobiony profil: Bardzo dobre zdjęcie (góra 2 zdjęcia) Powypełniane rubryki (aby Twój

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dla uczestniko w spotkania Are You Ready? YES! 28 października 2016 TAURON Arena Krako w MIEJSCE.

Informacje organizacyjne dla uczestniko w spotkania Are You Ready? YES! 28 października 2016 TAURON Arena Krako w MIEJSCE. Informacje organizacyjne dla uczestniko w spotkania Are You Ready? YES! 28 października 2016 TAURON Arena Krako w MIEJSCE TAURON Arena Krako w ul. Lema 7 31-571 Krako w http://www.tauronarenakrakow.pl/

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Powietrza w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. J. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl sekret.cke@cke.edu.pl SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Cześć! W kwietniu

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZA GRANICĘ.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZA GRANICĘ. WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZA GRANICĘ. Wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę? Sprawdź, czy zrobiłeś wszystko, by mogło kontynuować naukę. 1. O co zadbać przed wyjazdem z Polski? Twoje

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo