K2000. Portal świadczeniodawcy. dokumentacja użytkownika ComputerLand S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K2000. Portal świadczeniodawcy. dokumentacja użytkownika ComputerLand S.A."

Transkrypt

1 K2000 dokumentacja użytkownika

2 I Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Charakterystyka systemu 5 1 Zasady pracy... z systemem 5 Personel Świadczeniodawcy... 8 Przegląd personelu... 8 Zatrudnienie... personelu 14 Przegląd wniosków Wprowadzanie... i edycja wniosków 28 Korespondencja Drukowanie... wniosku 45 Dane świadczeniodawcy Lista umów Plan umowy Rachunki... z rozliczeń umów 53 Dane ze wspomagania... rozliczeń 54 Lista przesyłek Lista przelewów Przesłanie zgłoszenia... do operatora 56 Lista umów do... pobrania 57 Lista ankiet do... wypełnienia 58

3 Rozdział 1

4 3 1 Wprowadzenie System obsługi Portalu Świadczeniodawcy jest systemem informatycznym NFZ odpowiedzianym za udostępnienie (edycję), modyfikację i przesyłanie danych, umożliwiającym komunikację pomiędzy O. W. NFZ a Świadczeniodawcą. Do podstawowych celów systemu zaliczamy: uporządkowanie danych personelu Świadczeniodawcy, uporządkowanie i uzupełnienie danych Świadczeniodawcy, przegląd listy umów, przegląd listy przesyłek, przegląd listy przelewów, możliwość przesłania zgłoszenia do operatora, udostępnienie listy umów do pobrania, udostępnienie listy ankiet do wypełnienia.

5 Rozdział 2

6 5 2 Charakterystyka systemu 2.1 Zasady pracy z systemem Aby zainicjować serwis www należy uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki wpisać adres internetowy, pod którym znajduje się Portal Świadczeniodawcy. Poprawna postać adresu powinna zostać przekazana przez pracownika O. W. NFZ. Po nawiązaniu połączenia z serwerem, na którym znajduje się serwis, pojawi się zamieszczona powyżej strona www, umożliwiająca wejście do systemu, po podaniu przydzielonego identyfikatora w postaci: kod świadczeniodawcy, użytkownik i hasło. W przypadku niejasności, wszelkie szczegółowe informacje zostają wyświetlone po wybraniu przycisku Pomoc na stronie logowania. Przedstawiona zostaje poniższa strona informacyjna:

7 Charakterystyka systemu 6 W przypadku podania błędnej nazwy użytkownika lub błędnego hasła, po naciśnięciu przycisku Zaloguj, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie stosownym komunikatem. Jeżeli przy podaniu prawidłowych danych podczas logowania, użytkownik otrzyma komunikat przedstawiony na powyższym rysunku, oznacza to, że dostęp do serwisu został zablokowany przez operatora systemu.

8 7 W przypadku prawidłowego zalogowania się do systemu wyświetlona zostanie poniższa strona www. Ukazuje się strona główna, z pozycji której Świadczeniodawca ma możliwość wyboru interesujących go informacji i usług. Wybranie opcji Zmiana hasła powoduje wyświetlenie strony umieszczonej poniżej i umożliwia zmianę hasła użytkownika.

9 Charakterystyka systemu 8 Po wprowadzeniu starego hasła oraz dwukrotnym wpisaniu hasła nowego naciskamy przycisk Zmień hasło. Po pozytywnym komunikacie dotyczącym zmiany hasła, wracamy na stronę główną Portalu Świadczeniodawcy za pomocą przycisku Powrót Personel Świadczeniodawcy Personel Świadczeniodawcy umożliwia przekazanie do systemu oddziałowego informacji o złożonych wnioskach dotyczących zatrudnienia, zwolnienia czy też edycji danych personelu. Po przesłaniu wniosku do O. W. NFZ następuje jego weryfikacja przeprowadzona przez pracownika NFZ, operator w oddziale podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Przyjęcie wniosku spowoduje aktualizację bieżących danych w słowniku personelu medycznego O. W. NFZ. W przypadku powtórzeń operator może odrzucić wniosek lub scalić powtarzające się rekordy i zaktualizować dane personelu na podstawie wniosku Przegląd personelu Po wybraniu ze strony głównej opcji Personel Świadczeniodawcy ukazuje się strona www przedstawiona poniżej:

10 9 Przegląd personelu. Sekcja Znajdź umożliwia ograniczenie wyświetlania personelu za pomocą dostępnych fitrów: Umowa - należy wybrać rok i obowiązującą w tym roku umowę, Produkt - należy wybrać produkt z wybranej powyżej umowy, Wyróżnik, Komórka - zawiera listę komórek organizacyjnych, PESEL - można wpisać pesel (lub fragment) szukanego personelu, Nazwisko - można wpisać nazwisko (lub fragment) szukanego personelu, Imię - można wpisać imię (lub fragment) szukanego personelu, Nr prawa - można wpisać numer prawa (lub fragment) szukanego personelu. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia pozycji spełniających ograniczenia określone w polach wyboru, znajdujących się obok: Pokaż pozycje z niepoprawnym nr PESEL Pokaż pozycje bez nr prawa Pokaż pozycje z niepoprawnym nr prawa. Polem obowiązkowym do wypełnienia jest pole Umowa (pierwsza lista rozwijalna - rok). Jeżeli tylko ono jest wypełnione, zostaną wyświetlone wszystkie pozycje dla personelu zatrudnionego w określonym przez użytkownika roku (dla danego Świadczeniodawcy), po uprzednim naciśnięciu przycisku Wyświetl listę personelu.

11 Charakterystyka systemu Przy każdej pozycji listy personelu znajdują się trzy odnośniki: Szczegóły - przenosi użytkownika do strony zawierającej dane personelu Świadczeniodawcy. Wnioski - umożliwia przejście do formularza obsługującego listę wniosków (Edycja 10

12 11 wniosku). Zatrudnienie - umożliwia przejście do formularza obsługującego zatrudnienie personelu w komórkach (Edycja zatrudnienia).

13 Charakterystyka systemu 12 Przycisk Wydruk na stronie Personelu Świadczeniodawcy powoduje wyświetlenie strony Wydruk listy personelu, gdzie pojawia się okno wyboru ustawień drukarki. Po określeniu wymaganych parametrów możliwy jest wydruk. Nad sekcją Znajdź umieszczone są dwa przyciski: Nowe zatrudnienie oraz Przegląd wniosków. Wybór przycisku Nowe zatrudnienie powoduje przejście do strony Edycja zatrudnienia wyświetlonego poniżej:

14 13 Wybór przycisku Przegląd wniosków przenosi nas do strony z listą wniosków.

15 Charakterystyka systemu Zatrudnienie personelu Zatrudnienie personelu w komórce. Zatrudnienie personelu istniejącego w Słowniku personelu. Aby przejść do formularza obsługującego zatrudnienie personelu w komórce, należy nacisnąć przycisk Nowe zatrudnienie lub kliknąć w odnośnik Zatrudnienie znajdujący się przy pozycjach listy personelu. Wyświetlona zostaje poniższa strona: Pola zacieniowane na kolor szary uzupełniają się automatycznie. Są to: Numer wniosku - generowany automatycznie na podstawie sekwencji z bazy danych, Data wniosku - data wprowadzenia wniosku, Świadczeniodawca - kod i nazwa Świadczeniodawcy, Umowa - umowa, w obrębie której edytowany jest wniosek, Produkt - produkt, dla którego edytowany jest wniosek, Wyróżnik, Status wniosku - wyświetla kod aktualnego stanu przetwarzania wniosku. Wniosek, który zostaje zapisany przyciskiem Zatwierdź zmiany, otrzymuje status O, po przekazaniu go do O. W. NFZ przyciskiem Przekaż do OW NFZ przyjmuje status N. W zależności od tego, czy zostanie zatwierdzony czy też anulowany przez operatora w NFZ otrzymuje status Z - Zatwierdzony lub A - Anulowany. Wydruk - flaga określająca, czy wniosek został wydrukowany (0 - NIE, 1 - TAK) Pole wyświetlania danych osobowych wybranego personelu znajdujące się pod polem Kod

16 15 personelu. Pozostałe pola wypełniane są przez użytkownika wprowadzającego wniosek: Rodzaj wniosku - lista zawierająca kod i opis dostępnych rodzajów wniosków (11 - wniosek zatrudnienia personelu w komórce, 14 - wniosek zmiany danych personelu w komórce, 17 - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach.) Kod personelu - kod, dla którego wprowadzany jest wniosek. Obok pola Kod personelu znajduje się przycisk Znajdź oraz ikona inicjująca wyświetlenie słownika personelu, wspomagająca wyszukanie i wypełnienie danych personalnych. Dodatkowymi elementami formularza są przyciski: Powrót - umożliwia powrót do strony przeglądu listy personelu bez zatwierdzania wprowadzonych aktualnie zmian na wniosku, Przycisk [...] - znajdujący się obok pola Kod personelu otwiera dodatkowe okno wyszukiwania personelu, Znajdź - naciśnięcie tego przycisku powoduje wpisanie danych osobowych edytowanego personelu do pola poniżej, po uprzednim uzupełnieniu pola Kod personelu, Dodaj komórkę - otwiera stronę z formularzem edycji personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek, Wydruk wniosku - otwiera stronę z formularzem umożliwiającym wydruk wniosku, Przekaż do OW NFZ - zatwierdza etap wprowadzania danych, umożliwiając weryfikację wniosku przez operatora O. W. NFZ, Zatwierdź zmiany - zapisuje wprowadzone zmiany w edytowanym wniosku do bazy danych. Wypełnienie pola Kod personelu (nr prawa, PESEL) może być zrealizowane dwoma

17 Charakterystyka systemu 16 sposobami: przez bezpośrednie wpisanie kodu personelu, po czym aby się upewnić, że wybrana została odpowiednia osoba, należy nacisnąć przycisk Znajdź przy podanym prawidłowo kodzie personelu, poniżej zostaną wyświetlone dane personelu (nazwisko, imię oraz PESEL). Drugim sposobem wybrania personelu jest naciśnięcie przycisku [...] znajdującego się obok pola Kod personelu. Spowoduje to wyświetlenie okna wyszukiwania personelu zamieszczonego poniżej (słownika). W sekcji Znajdź należy wpisać cały PESEL lub cały nr prawa szukanego personelu i nacisnąć przycisk Wyświetl listę personelu. Gdy osoba o takich danych znajduje się w bazie, jej dane zostaną wyświetlone poniżej sekcji Znajdź. Naciśnięcie odsyłacza (linku) Wybierz spowoduje zamknięcie okna i uzupełnienie pól danych personelu na stronie edycji zatrudnienia. W każdej chwili można zrezygnować z szukania

18 17 personelu za pomocą przycisku Anuluj. Następnym krokiem jest dodanie komórki za pomocą przycisku Dodaj komórkę w sekcji Zatrudnienie personelu w komórkach, co spowoduje wyświetlenie strony zawierającej formularz przedstawiony poniżej: W formularzu zatrudnienie w komórce należy uzupełnić następujące pola: Komórka - komórka, dla której wprowadzane jest zatrudnienie, Grupa zawodowa - grupa zawodowa wprowadzanego personelu, Specjalność - specjalność wprowadzanego personelu, Tryb zatrudnienia, Status - status wniosku: N - Nowy personel, Z - Zmiana danych, U - Usunięcie danych. Wymiar zatrudnienia zależy od pola wyboru Tryb zatrudnienia - jeżeli w polu tym jest tryb Stały, to powinien zostać wprowadzony harmonogram pracy. Po wprowadzeniu harmonogramu, obliczany jest wymiar zatrudnienia i wpisywany do pola Wymiar zatrudnienia. W Portalu Świadczeniodawcy takie zachowanie użytkownika jest wymagane. Harmonogram pracy personelu można wprowadzić (lub zmienić) dla każdego dnia z osobna, za pomocą przycisku Dodaj pozycje w sekcji Nowy harmonogram pracy. Istnieje także możliwość skopiowania już istniejącego harmonogramu dla wprowadzanego personelu, lub skopiowanie istniejącego - dla innego personelu zatrudnionego w komórce. Przy samodzielnej modyfikacji pozycji harmonogramu, po naciśnięciu przycisku Dodaj pozycje wyświetli się strona przedstawiona poniżej:

19 Charakterystyka systemu W formularzu należy wybrać Dzień tygodnia z listy rozwijalnej, wpisać godziny pracy w formacie "hh:mm" oraz nacisnąć przycisk Zatwierdź zmiany. Aby zmodyfikować pozycje harmonogramu na kolejny dzień tygodnia, należy po zatwierdzeniu zmian nacisnąć przycisk Nowa pozycja. Kolejny dzień tygodnia zostanie wybrany automatycznie. 18

20 19 W sekcji Nowy harmonogram pracy znajduje się przycisk Dodaj pozycję, przy użyciu którego istnieje możliwość dopisania kolejnej pozycji w istniejącym harmonogramie. W celu skopiowania harmonogramu już istniejącego, należy nacisnąć przycisk Kopiuj harmonogram, co spowoduje wyświetlenie strony z formularzem zamieszczonym poniżej: Po uzupełnieniu danych związanych z zatrudnieniem (dane personelu, harmonogram) naciskamy przycisk Zatwierdź zmiany, co powoduje rejestrację tych zmian na stronie Edycja zatrudnienia i wyświetlenie ich w sekcji Zatrudnienie personelu w komórkach (patrz rysunek poniżej).

21 Charakterystyka systemu 20 Przycisk w kolumnie Harm. pozwala na wyświetlenie (podgląd) harmonogramu pracy dla danego personelu, w określonej komórce bez konieczności opuszczania okna Edycja zatrudnienia: W przypadku niekompletnych danych w harmonogramie pracy personelu lub ich braku, obok przycisku rozwijającego harmonogram pojawi się komunikat:

22 21 Powrót do poprzedniej formy strony Edycja zatrudnienia jest możliwy za pomocą tego samego przycisku nad wyświetlanym właśnie harmonogramem. Zatrudnienie nowego personelu. Istnieje możliwość zatrudnienia personelu nie umieszczonego jeszcze w Słowniku personelu. Ze strony głównej wybieramy Personel świadczeniodawcy i na wyświetlanej stronie określamy Produkt. Następnie wybieramy przycisk Przegląd wniosków i przechodzimy do strony edycji listy wniosków. Na tej stronie wybieramy przycisk Nowe zgłoszenie i wyświetlona zostaje strona Edycja wniosku. Pola zacieniowane na szaro wypełniają się automatycznie. Wypełniamy wymagane dane na formularzu tzn: PESEL, Nazwisko, Imiona.

23 Charakterystyka systemu 22 W sekcji Grupy zawodowe wybieramy przycisk Dodaj grupę zawodową i przechodzimy do strony: Szczegółowy opis czynności związany z dopisywaniem grup zawodowych oraz specjalności znajduje się w rozdziale Wprowadzanie i edycja wniosków.

24 Przegląd wniosków Przegląd listy wniosków. Przycisk Przegląd wniosków otwiera stronę z listą wniosków wyświetloną poniżej: Sekcja Znajdź umożliwia zawężenie wyświetlanych na stronie wniosków do spełniających warunki określone w filtrach. Świadczeniodawca - zawiera listę Świadczeniodawców obsługiwanych przez zalogowanego użytkownika. Data od...do - umożliwia określenie przedziału czasowego, z którego mają być wyświetlane wnioski. Obok każdego z pól daty umieszczony jest przycisk inicjujący wyświetlenie kalendarza, z którego w prosty i wygodny sposób można wybrać żądaną datę. Po zdefiniowaniu ograniczeń i naciśnięciu przycisku Szukaj wyświetlona zostaje jedynie lista wniosków spełniających wybrane kryteria. Naciśnięcie przycisku Nowe zgłoszenie powoduje otwarcie strony zawierającej formularz do obsługi wprowadzanych wniosków (Edycja wniosku).

25 Charakterystyka systemu 24 Ponowne przejście na stronę z edycją listy wniosków umożliwia przycisk Powrót. Naciśnięcie odsyłacza Otwórz (na liście wniosków) przy wybranej w kolumnie pozycji powoduje przejście do kolejnej strony i otwiera Edycję zatrudnienia bądź Edycję wniosku (w zależności od określonych wcześniej w sekcji Znajdź parametrów).

26 25 Umożliwia to wgląd w dane dotyczące zatrudnienia w określonych komórkach, związanych z wybranym wnioskiem. Powrót na stronę główną z listą wniosków jak w poprzednich punktach. Odsyłacz w postaci koperty na liście wniosków, znajdujący się obok linku Otwórz, otwiera okno dotyczące korespondencji związanej z danym wnioskiem, skąd możliwe jest przejście do kolejnej strony - z nową korespondencją - przycisk Nowa korespondencja. W sekcji Znajdź można zawęzić listę wyświetlanej korespondencji za pomocą filtrów: Status nad. - określa czy nadawcą jest O - Oddział czy S - Świadczeniodawca, Status akt. - pozwala wyświetlić pozycje aktualne, nieaktualne i wszystkie, Przeczytane - pozwala wyświetlić pozycje T - Tak, N - Nie, wszystkie, Data od...do - zawęża listę pozycji z określonego przedziału czasowego. Przycisk Nowa korespondencja inicjuje wyświetlenie poniższej strony:

27 Charakterystyka systemu 26 Pola zacieniowane na szaro wypełniają się automatycznie. Pozostałe pola użytkownik wypełnia sam: Nagłówek - pozwala na umieszczenie nagłówka w korespondencji, Nadawca - pole edycji danych osoby wysyłającej, Adresat - pole edycji danych adresata, Treść - pole edycji umożliwiające sporządzenie pisma do wysłania. Zatwierdzamy wprowadzoną korespondencję przyciskiem Zatwierdź zmiany. Przycisk Powrót pozwala na przejście do poprzedniej strony. Odsyłacz w postaci drukarki na liście wniosków powoduje wyświetlenie strony Wydruk zgłoszenia (w przypadku gdy rodz. wniosku - 11, 14, 17), bądź Wydruk wniosku (w przypadku rodzaju wniosku 01, 04). Przyciskiem Powrót do listy wniosków możemy dostać się ponownie na listę wniosków. Odsyłacz Usuń (na liście wniosków) powoduje wyświetlenie zapytania umieszczonego na rys. poniżej. Po wybraniu przycisku Anuluj operacja zostanie anulowana, po wybraniu opcji OK, wniosek zostanie usunięty.

28 27 Operacja jest możliwa tylko w przypadku wniosku o statusie N - nowe. Przy wniosku o statusie O - otwarte, odsyłacz Usuń nie jest umieszczony i operacja usuwania wniosku nie jest możliwa. Przycisk Przegląd personelu na stronie listy wniosków umożliwia przejście do strony obsługującej przegląd personelu Świadczeniodawcy oraz umożliwia wprowadzenie wniosków o dodanie, edycję lub usunięcie personelu z komórek organizacyjnych.

29 Charakterystyka systemu 28 Szczegółowy opis przeglądu personelu został umieszczony w rozdziale Przegląd personelu Wprowadzanie i edycja wniosków Wprowadzanie i edycja danych podstawowych wniosku. Wprowadzenie nowego wniosku umożliwia formularz otwierający się po naciśnięciu przycisku Nowe zgłoszenie znajdującego się na stronie przeglądu wniosków.

30 29 Pola zacieniowane na kolor szary uzupełniają się automatycznie. Są to: Numer wniosku - generowany automatycznie na podstawie sekwencji z bazy danych, Data wniosku - data wprowadzenia wniosku, Świadczeniodawca - kod i nazwa Świadczeniodawcy, Status wniosku - wyświetla kod aktualnego stanu przetwarzania wniosku. Wniosek, który zostaje zapisany przyciskiem Zatwierdź zmiany, otrzymuje status O, po przekazaniu go do O. W. NFZ przyciskiem Przekaż do OW NFZ przyjmuje status N. W zależności od tego, czy zostanie zatwierdzony, czy też anulowany przez operatora w O. W. NFZ otrzymuje status Z - zatwierdzony lub A - anulowany.

31 Charakterystyka systemu 30 Wydruk - flaga określająca, czy wniosek został wydrukowany (0 - NIE, 1 - TAK) Pole wyświetlania danych osobowych wybranego personelu. Pozostałe pola wypełniane są przez użytkownika wprowadzającego wniosek: Rodzaj wniosku - lista zawiera kod i opis dostępnych rodzajów wniosków: 01 - zgłoszenie personelu, 04 - zgłoszenie zmian danych personelu. Opis wniosku - pole pozwala na umieszczenie komentarza dotyczącego danego wniosku. Kod personelu (możliwość wyboru opcji: Nr prawa i PESEL) - istnieje możliwość wyboru jednej z opcji i wypełnienia danych za pomocą przycisku Znajdź lub wyszukanie danych personalnych za pomocą słownika umieszczonego obok pola edycji. PESEL - nr pesel personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek. Nazwisko - nazwisko personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek. Imiona - imiona personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek. Dodatkowymi elementami formularza są przyciski: Powrót - umożliwia powrót do strony przeglądu listy wniosków, bez zatwierdzenia wprowadzanych aktualnie zmian na wniosku. Przycisk - otwiera dodatkowe okno wyszukiwania personelu (słownik).

32 31 W sekcji Znajdź należy wpisać cały PESEL lub cały numer prawa szukanego personelu i nacisnąć przycisk Wyświetl listę personelu. Gdy osoba o takich danych znajduje się w bazie, jej dane zostaną wyświetlone poniżej sekcji Znajdź. Znajdź - powoduje wpisanie danych osobowych edytowanego personelu do pola poniżej, po uprzednim uzupełnieniu pola Kod pesonelu. Dodaj grupę zawodową - znajduje się w sekcji Grupy zawodowe, otwiera stronę z formularzem edycji grup zawodowych personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek.

33 Charakterystyka systemu 32 Aby edytować nową grupę zawodową dla personelu, należy w polu Kod grupy wpisać kod grupy zawodowej i nacisnąć przycisk Znajdź lub wybrać kod grupy ze słownika, za pomocą przycisku znajdującego się na prawo od pola Kod grupy, co powoduje otwarcie okna z formularzem przeszukiwania słownika grup zawodowych. W oknie wyboru grupy zawodowej można ograniczyć listę poszukiwania za pomocą pola Kod, w którym należy podać kod (lub fragment kodu) szukanej grupy, a także za pomocą pola

34 33 Nazwa podając nazwę (lub fragment nazwy) szukanej grupy zawodowej. Następnie należy kliknąć odsyłacz Wybierz znajdujący się przy wybranej grupie zawodowej, co spowoduje zamknięcie okna wyboru grupy zawodowej i automatyczne uzupełnienie pola Kod grupy. Następna czynność to wybór statusu wniosku z listy wybieralnej Status. Dla rodzaju wniosku 01 - zgłoszenie zatrudnienia personelu, aktywna jest jedynie pozycja listy N - Nowy wniosek, natomiast dla rodzaju wniosku 04 - zgłoszenie zmiany danych personelu, należy wybrać odpowiedni status w zależności: N - Nowy wniosek, dla nowej grupy zawodowej, lub U - usunięcie danych z grupy zawodowej posiadanych przez personel. W sekcji Prawo wykonywania zawodu należy podać Nr prawa, jeśli dana grupa zawodowa to: lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka lub położna. Następnie podać kod organu wydającego w polu Wydający i nacisnąć przycisk Znajdź lub za pomocą przycisku słownika wybrać kod analogicznie jak w przypadku wyboru grupy zawodowej. Podanie daty uzyskania/ważności jest opcjonalne. Datę można wpisać w polu ręcznie lub skorzystać ze znajdującego się po prawej stronie pola kalendarza. Naciśnięcie zielonej ikony obok pola daty inicjuje wyświetlenie kalendarza i ułatwia wypełnienie tego pola edycji.

35 Charakterystyka systemu 34 Po upewnieniu się, że wszystkie informacje podane zostały poprawnie, należy zakończyć wprowadzanie danych za pomocą przycisku Zatwierdź zmiany. Po powrocie na stronę edycji wniosku, w sekcji Grupy zawodowe pojawi się dopisana przez nas grupa zawodowa (patrz rys. poniżej). Dodaj specjalność - znajduje się w sekcji Specjalności, otwiera stronę z formularzem specjalności personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek.

36 35 Aby przeprowadzić edycję specjalności personelu należy w polu Kod specjalności wpisać właściwy kod i nacisnąć Znajdź, lub wybrać kod specjalności ze słownika za pomocą przycisku znajdującego się na prawo od pola Kod specjalności, co powoduje otwarcie okna z formularzem przeszukiwania słownika. W oknie wyboru specjalności można ograniczyć listę poszukiwania za pomocą pola Kod, w którym należy podać kod (lub fragment kodu) szukanej specjalności oraz za pomocą pola Nazwa podając nazwę (lub fragment nazwy) szukanej specjalności. Następnie należy kliknąć

37 Charakterystyka systemu 36 odsyłacz Wybierz znajdujący się przy wybranej specjalności, co spowoduje zamknięcie okna wyboru specjalności i automatyczne uzupełnienie pola Kod specjalności. Następnie z listy Stopień wybrać dodatkowe dane dotyczące specjalności: 0 - Brak specjalności, 1 - I stopnia, 2 - II stopnia, 9 - W trakcie, P - Podspecjalność Wypełnienie pól Data od, Data do jest opcjonalne. Następna czynność to wybór statusu z listy rozwijalnej Status. Dla rodzaju wniosku 01 zgłoszenie zatrudnienia personelu aktywna jest jedynie pozycja N - Nowy wniosek, natomiast dla wniosku 04 - zgłoszenie zmiany danych personelu, należy wybrać odpowiedni status:

38 37 N - Nowy fakt - zgłoszenie, Z - Zmiana danych, U - Usunięcie danych. Po upewnieniu się, że wszystkie informacje podane zostały poprawnie należy zakończyć wprowadzanie danych za pomocą przycisku Zatwierdź zmiany. Aby edytować nową specjalność, należy nacisnąć przycisk Nowa specjalność i ponownie wypełnić formularz wg powyższego schematu. W dowolnym momencie można powrócić do okna edycji wniosku za pomocą przycisku Powrót. Po uzupełnieniu określonych wcześniej danych i naciśnięciu przycisku Powrót, w oknie edycji wniosku w sekcji Specjalności pojawią się dane przez nas wprowadzone.

39 Charakterystyka systemu 38 Wydruk wniosku - otwiera stronę z formularzem umożliwiającym wydruk wniosku. Przekaż do OW NFZ - zatwierdza etap wprowadzanych danych, umożliwiając weryfikację wniosku przez operatora O. W. NFZ. Po upewnieniu się, że wszystkie dane wniosku są wprowadzane poprawnie należy nacisnąć przycisk Przekaż do OW NFZ. Po dokonaniu tej czynności status wniosku zostanie automatycznie zmieniony z O na N, umożliwiając weryfikację zgłoszenia przez operatora OW NFZ. UWAGA: Po przekazaniu danych do O. W. NFZ nie będzie możliwości edycji danych wniosku, wszystkie pola edycji formularza oprócz przycisku Wydruk zostaną zablokowane. Zatwierdź zmiany - zapisuje wprowadzone zmiany w edytowanym wniosku do bazy danych. Natomiast edycja istniejącego wniosku możliwa jest przez naciśnięcie odsyłacza Otwórz znajdującego się przy wniosku, który ma być edytowany, na liście przeglądu zgłoszeń (Personel świadczniodawcy/przegląd wniosków/otwórz).

40 39 W zależności od rodzaju wybranego wniosku, różnie wyglądają strony edycji przeglądanych wniosków. Jeżeli do podglądu wybraliśmy wniosek 04 - zgłoszenie zmiany danych personelu, to strona edycji (Edycja zgłoszenia personelu) prezentuje się jak poniżej:

41 Charakterystyka systemu 40 W przypadku wyboru 11 - wniosek zatrudnienia personelu w komórce, edytowany wniosek prezentowany jest na stronie Edycja zgłoszenia zatrudnienia i ma postać jak poniżej: W przypadku: 17 - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach, przeglądany wniosek wizualnie prezentuje się podobnie do poprzedniego z tą tylko różnicą, że pole Rodzaj wniosku jest odpowiednio uzupełnione (patrz rys. poniżej).

42 Korespondencja W celu bezpośredniej wymiany informacji dodatkowych dotyczących wprowadzonych wniosków między Świadczeniodawcami a O. W. NFZ istnieje możliwość wysłania korespondencji. Korespondencja ma postać krótkich informacji przekazywanych pomiędzy stronami i ma formę nieoficjalną. Aby przejść do strony obsługi korespondencji, należy na stronie przeglądu wniosków, przy wybranym wniosku kliknąć przycisk symbolizujący kopertę. Spowoduje to otwarcie strony przedstawionej poniżej.

43 Charakterystyka systemu 42 Sekcja Znajdź zawiera formularz wyszukiwania przeprowadzonej przez Świadczeniodawcę korespondencji. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych pozycji można skorzystać z następujących filtrów: Status nad. - określa czy przedstawiona lista korespondencji ma zawierać tylko te, których nadawcą jest Świadczeniodawca, O. W. NFZ, lub pokazane mają być wszystkie. Status akt. - lista określa czy wyświetlone mają być pozycje aktualne, nieaktualne czy wszystkie Przeczytane - lista określa czy wyświetlone mają być pozycje przeczytane, nieprzeczytane lub wszystkie Data od i Data do - pola dat określają z jakiego przedziału czasowego wiadomości mają być wyświetlone. Po wybraniu kryteriów, należy nacisnąć przycisk Szukaj, co spowoduje wyświetlenie żądanej listy korespondencji.

44 43 Przy pomocy przycisku Powrót możemy ponownie dostać się na stronę listy wniosków. Tworzenie korespondencji Aby utworzyć nową korespondencję należy nacisnąć przycisk Nowa korespondencja, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego poniżej.

45 Charakterystyka systemu 44 Pole formularza Numer kolejny, Data, Status nadawcy, Status akt., Przeczytane - wypełniane są automatycznie. Obowiązkowymi do wypełnienia przez użytkownika polami są: Nagłówek, Nadawca, Adresat. Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku Zatwierdź zmiany wiadomość staje się widoczna dla operatora O. W. NFZ. Przegląd korespondencji Aby przeczytać wiadomość, należy przy wybranej korespondencji nacisnąć odsyłacz Otwórz, co spowoduje wyświetlenie strony z formularzem opisanym w poprzednim punkcie. Formularz ten umożliwia użytkownikowi wprowadzenie zmian w korespondencji, której jest nadawcą.

46 45 Aby zatwierdzić zmiany w wiadomości, należy nacisnąć przycisk Zatwierdź zmiany. Przycisk Powrót anuluje zapis wprowadzonych zmian i przenosi użytkownika do strony przeglądu listy korespondencji Drukowanie wniosku Przejście do podstrony umożliwiającej wydrukowanie wniosku, możliwe jest ze strony przeglądu listy wniosków za pomocą ikony symbolizującej drukarkę każdej pozycji na liście., znajdującej się obok

47 Charakterystyka systemu 46 Po uściśleniu parametrów wydruku możliwe jest drukowanie interesującej nas strony. Drugim sposobem jest wybór odsyłacza Otwórz przy wybranym wniosku na liście wniosków. Jeśli za pomocą sekcji Znajdź dokonaliśmy wyboru rodzaju wniosków 01 lub 04, to wyświetlona zostaje Edycja wniosku, gdzie u dołu strony znajduje się przycisk Wydruk wniosku. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie poniższej strony (należy określić parametry wydruku).

48 47 W przypadku rodzaju wniosków 11, 14, 17, po wybraniu odsyłacza Otwórz wyświetlona zostaje strona Edycja zatrudnienia, na której u dołu strony znajduje się przycisk Wydruk zgłoszenia. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wywołanie strony jak poniżej. Po zdeklarowaniu ustawień wydruku zostaje wydrukawana strona zawierająca wszystkie interesujące nas informacje.

49 Charakterystyka systemu 48 Przejście na stronę edycji wniosków możliwe jest za pomocą przycisku Powrót do listy wniosków Dane świadczeniodawcy Aby wejść na stronę przeglądu danych Świadczeniodawcy, należy na stronie głównej Portalu Świadczeniodawcy wybrać opcję Dane świadczeniodawcy. Wybranie tej opcji powoduje przejście do prezentacji danych podstawowych Świadczeniodawcy wraz z listą kont bankowych zdefiniowanych niezależnie, wyświetlanych u dołu strony. Konta bankowe są prezentowane od roku 2005.

50 49 Strona służy wyłącznie do przeglądu danych (pola zacieniowane na szaro) i nie ma możliwości modyfikacji pozycji na stronie. Naciśnięcie przcisku Powrót powoduje przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy Lista umów Przejście do okna przeglądu listy umów jest możliwe po wybraniu opcji Lista umów, na stronie głównej Portalu Świadczeniodawcy. Wyświetlona zostaje strona zawierająca następujące informacje: Kod umowy, Rok, Nazwa rodzaju świadczenia, Data oferty (Początek:, Koniec:), Data umowy (Początek:, Koniec:), Kwota umowy (zł), Status umowy, Data podpisania [NFZ], Data aktualizacji danych.

51 Charakterystyka systemu 50 Wybranie tej opcji powoduje przejście do prezentacji listy umów lub ofert, które posiada/złożył Świadczeniodawca. Przy każdej pozycji umowy dostępne są następujące przyciski: Przycisk powoduje przejście do planu umowy, Przycisk powoduje przejście do rachunków z rozliczenia umów, Przycisk powoduje przejście do danych z wspomagania rozliczeń, aktywowania funkcji przetwarzania oraz drukowania sprawozdania rozliczeniowego Plan umowy W ramach opcji prezentowane są dane z planu umowy (szczegóły dotyczące umowy). Prezentacja podzielona jest na zakładki: Plan umowy

52 51 Na pierwszej zakładce Plan umowy jest prezentowany jednolity i aktualny plan umowy z uwzględnieniem ostatnio podpisanego aneksu. Plan ten jest prezentowany w postaci produktów kontraktowych w podziale na poszczególne miesiące. Przycisk powoduje rozwinięcie do poziomu produktów jednostkowych obowiązujących dla danego produktu kontraktowego wraz z wagami. Limity

53 Charakterystyka systemu Na drugiej zakładce Limity, prezentowane są limity finansowe obowiązujące przy wyznaczaniu kwoty do wypłaty dla umów rozliczanych poprzez ten limit. Aneksy 52

54 53 Na ostatniej zakładce Aneksy, prezentowany jest przegląd aneksów do umowy Rachunki z rozliczeń umów W tej opcji są prezentowane dane o rachunkach wprowadzonych do rozliczenia umowy (przegląd faktur związanych z rozliczaniem umowy). Kwota płatności oraz data księgowania danych wypełniana jest w momencie uruchomienia funkcji przez operatora w oddziale zatwierdzania rachunku z wyliczeniem należnej kwoty do wypłaty. Przycisk powoduje przejście do sprawozdania rozliczeniowego podpiętego pod rachunek.

55 Charakterystyka systemu 54 Pole produktu umożliwia filtrowanie po kodzie produktu kontraktowego, a pole wyboru Pokaż pozycje niezerowe lub wszystkie umożliwia zawężenie prezentowanych danych do pozycji, dla których kwota jest różna od 0 lub wyświetlenie wszystkich. Przycisk z prawej strony okna powoduje rozwinięcie danych dotyczących szczegółów pozycji sprawozdania Dane ze wspomagania rozliczeń W opcji tej prezentowane są dane przetworzone przez proces wspomagania rozliczeń w oddziale. Proces wspomagania rozliczeń może być aktywowany przez samego Świadczeniodawcę z poziomu Portalu Świadczeniodawcy. Udostępniona funkcja umożliwia w ten sposób generowanie raportu rozliczeniowego w formie aktualnej. Dane te są zbiorcze dla całej umowy, niezależnie z ilu instalacji pochodzą. Dostępne są też trzy przyciski funkcyjne: Aktywowanie wspomagania - wywołanie funkcji wspomagania rozliczeń, Wydruk podstawowy - wydrukowanie danych w układzie z dokładnością do produktu jednostkowego, Wydruk rozszerzony - wydrukowanie danych w układzie sprawozdania rozliczeniowego (dane te będą prezentowane wyłącznie dla statusu oczekującego dla konkretnego miesiąca). Przycisk Powrót pozwala na powrót do podstrony Lista umów.

56 Lista przesyłek Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy przesyłek, jakie zostały wczytane do systemu oddziałowego. Dane są prezentowane w ramach przekazywanych deklaracji POZ, CBS2 oraz danych z lecznictwa otwartego i zamkniętego. Aby wyświetlić dane można zdefiniować filtry, następnie wybrać przycisk Znajdź. Przycisk Powrót umożliwia przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy Lista przelewów Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie informacji o przelewach dotyczących rozliczeń ze Świadczeniodawcą.

57 Charakterystyka systemu 56 Przycisk Znajdź, po wypełnieniu wymaganych pól, powoduje umieszczenie danych dotyczących przelewów, pod paskiem przeglądu przelewów z listy przelewów dla danego kontrahenta. Przycisk Wyczyść powoduje czyszczenie wszystkich pól kryteriów dla wyszukiwania. Przycisk Powrót powoduje przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy Przesłanie zgłoszenia do operatora Wybranie tej opcji umożliwia sformułowanie, a następnie przesłanie zapytania do operatora w oddziale.

58 57 Wybranie przycisku Anuluj spowoduje przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy. Wybór przycisku Wyślij (po wprowadzeniu zapytania) spowoduje wysłanie go do operatora w oddziale Lista umów do pobrania Wybranie tej opcji ze strony głównej Portalu Świadczeniodawcy powoduje wyświetlenie poniższej strony:

59 Charakterystyka systemu 58 Funkcja ta umożliwia pobieranie plików z wersją elektroniczną umowy. W oknie prezentowane są podstawowe informacje o umowach. Poszczególne umowy Świadczeniodawcy wyświetlane są w kolejnych wierszach. W przypadku, gdy dla umowy został wygenerwany w SINFZ plik z umową, w ostatniej kolumnie dostępny jest przycisk Pobierz, a przedostatnia kolumna zawiera nazwę pliku. W przypadku, gdy dla umowy nie został wygenerowany plik, przycisk nie jest widoczny, a przedostatnia kolumna zawiera tekst: "Brak pliku". W celu pobrania pliku należy wybrać przycisk Pobierz. Plik jest zapisywany w środowisku klienta za pośrednictwem okna dialogowego Zapisz jako Lista ankiet do wypełnienia Wybranie tej opcji ze strony głównej Portalu Świadczeniodawcy powoduje wyświetlenie listy ankiet jak poniżej:

60 59 W polu Pokaż ankiety istnieje możliwość wyboru z listy rozwijalnej ankiet o różnym statusie. Są to: Aktywne, Do uzupełnienia, Edytowane, Wszystkie, Zamknięte. Wyboru dokonujemy po określeniu interesującego nas statusu ankiety i naciśnięciu przycisku Znajdź. Wyświetlona zostaje lista ankiet o określonym wcześniej statusie. Ostatnia kolumna Szczegóły wraz z odsyłaczem Pokaż szczegóły umożliwia wyświetlenie strony widocznej poniżej. Opcja ta pozwala na wypełnienie pozycji Odpowiedź na postawione w sąsiedniej kolumnie Pytanie.

61 Charakterystyka systemu 60 Przycisk Zapisz powoduje rejestrację informacji (odpowiedzi) w ankiecie. Przycisk Powrót powoduje przejście do strony Listy ankiet. W przypadku konieczności edytowania danych wypełnionej już raz ankiety (przed wysłaniem do operatora NFZ), należy ponownie wybrać odsyłacz Pokaż szczegóły i na stronie Szczegóły ankiety wybrać przycisk Edycja. Umożliwi to właściwe wypełnienie pozycji

62 61 (błędnych) w ankiecie, następnie naciskamy przycisk Zapisz powodując zatwierdzenie zmian. Przycisk Wyślij powoduje, że wypełniona przez użytkownika ankieta, z poprawnie zatwierdzonymi zmianami może zostać przesłana do operatora NFZ.

K2000. Portal świadczeniodawcy. dokumentacja użytkownika ComputerLand S.A.

K2000. Portal świadczeniodawcy. dokumentacja użytkownika ComputerLand S.A. K2000 dokumentacja użytkownika I Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Zasady pracy z systemem 3 Rozdział III Personel Świadczeniodawcy 7 1 Przegląd personelu... 7 Wnioski zatrudnienia... personelu

Bardziej szczegółowo

K2000. Portale Oddziałowe. dokumentacja użytkownika. 2007 ComputerLand S.A.

K2000. Portale Oddziałowe. dokumentacja użytkownika. 2007 ComputerLand S.A. K2000 Portale Oddziałowe dokumentacja użytkownika I Portale Oddziałowe Spis treści Rozdział I PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 4 1 Wprowadzenie... 4 2 Zasady pracy... z systemem 4 Administracja... 6 Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

K2000. Portale Oddziałowe. dokumentacja użytkownika Sygnity

K2000. Portale Oddziałowe. dokumentacja użytkownika Sygnity K2000 Portale Oddziałowe dokumentacja użytkownika I Portale Oddziałowe Spis treści Rozdział I PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 4 1 Wprowadzenie... 4 2 Zasady pracy... z systemem 4 Rejestracja świadczeniodawcy...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Portal Publiczny Kamsoft S.A.

Portal Publiczny Kamsoft S.A. Portal Publiczny Data utworzenia: 4/28/2015 Spis treści 3 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie 4 Rozdział 2 Informator o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 5 2.1 Lista postępow ań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo Podlaski Oddział NFZ Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo 2007-10-31 Ponieważ podwykonawcy (w większości przypadków technicy stomatologiczni) muszą wprowadzić swoje umowy o podwykonawstwo, co

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej

Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej 3.2.8 Recepty Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej Następnie : -> Recepty Odsyłacz Recepty prowadzi do pod strony z funkcjonalnością obsługi recept. Na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo