SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO"

Transkrypt

1 SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne Logo Dane rachunku Filtry Menu Ustawienia Pomoc Wyloguj Okno transakcyjne Widok panelu Widok listy Widok hybrydowy Panel transakcyjny Portfel Otwarte pozycje Zamknięte Pozycje Zlecenia Saldo Wykresy na platformie Supermakler FX Rodzaj wykresu Ustawienia wykresu i skalowanie Opcje wykresu Szablony Narzędzia analizy technicznej Zakres danych i interwały czasowe Skróty do narzędzi pomocniczych platformy i analizy technicznej Dodanie wskaźników analizy technicznej Moduł Raportów Pasek stanu rachunku Przegląd rachunku Wyciąg z rachunku Zamknięte pozycje Zlecenia oczekujące Przeglądanie danych w pliku MS Excel Opcja Drukuj... 35

2 1. Menu główne 1.1 Logo Kliknij w logo, żeby załadować ostatnią zapisaną konfigurację. Jeżeli nie zapisano żadnych konfiguracji, załaduje się konfiguracja domyślna. 1.2 Dane rachunku Domyślnie wyświetla się imię, nazwisko i login użytkownika. Po kliknięciu strzałki można zobaczyć wszystkie dane rachunku. Nazwa wiersza Pierwszy wiersz Login Saldo rejestru pieniężnego Wolne środki Depozyt zabezpieczający 1.3 Filtry Opis Pełna nazwa klienta Imię, Nazwisko. Login klienta. Saldo rejestru pieniężnego pokazuje stan wolnych środków na rachunku inwestycyjnym z uwzględnieniem kwoty zablokowanej pod depozyt zabezpieczający. Saldo rejestru pieniężnego po odliczeniu depozytu zabezpieczającego. Są to środki dostępne do wykorzystania jako depozyt zabezpieczający dla nowo otwieranych pozycji. Jest to wysokość kapitału wymagana przez Dom Maklerski do otworzenia danej pozycji. Depozyt zabezpieczający liczony jest jako iloczyn nominału transakcji przeliczonego na walutę kwotowana, Wysokości Depozytu Zabezpieczającego (zgodnego ze Specyfikacją Kontraktów OTC Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.) i kursu złotego do Waluty Kwotowanej danego kontraktu OTC. Główne waluty - Wybór filtru modyfikuje okno transakcyjne i pokazuje kontrakty OTC należące do kategorii Główne waluty. Pozostałe waluty - Wybór filtru modyfikuje okno transakcyjne i pokazuje kontrakty OTC należące do kategorii Pozostałe waluty 1.4 Menu Okno transakcyjne - Kliknięcie okna transakcyjnego pokazuje lub ukrywa Okno transakcyjne. Wykresy - Kliknięcie wykresów pokazuje lub ukrywa okno Wykresy. Portfel - Kliknięcie portfela pokazuje lub ukrywa okno Portfel. Saldo - Kliknięcie salda pokazuje lub ukrywa okno Saldo. Raporty - Kliknięcie Raportów otwiera raport klienta w nowym oknie. Analizy - Kliknięcie Analiz otwiera analizy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. w nowym oknie. Strona 2/36

3 1.5 Ustawienia Ustawienia układu strony Ekran Ustawienia układu strony pozwala na zapisanie lub załadowanie układu strony. 1. Wprowadź nazwę układu strony. 2. Kliknij Zapisz, żeby zapisać aktualną konfigurację. 3. Sprawdź konfigurację w celu zdefiniowania konfiguracji domyślnej. 4. Kliknij Załaduj, żeby załadować zapisany układ. 5. Kliknij krzyżyk, żeby usunąć konfigurację Ustawienia trybu One-Click Ekran pozwala na wybór trybu realizacji transakcji: 1. Zaznacz Tryb One-Click wyłączony lub Tryb One-Click. 2. W przypadku wyboru włączonego Tryb One-Click, potwierdź zapoznanie się z warunkami użytkowania. 3. Kliknij OK lub Zastosuj i rozpocznij handel w wybranym trybie. Strona 3/36

4 1.5.3 Ustawienia hasła Ekran pozwala na zmianę hasła do terminala transakcyjnego: 1. Wprowadź stare hasło. 2. Wprowadź nowe hasło składające się z: minimum sześciu znaków, posiadające przynajmniej jedną wielką literę, jedną mała literę, jedną cyfrę. Uwaga: Hasło nie może zawierać polskich znaków. 3. Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia hasła. 4. Kliknij Zapisz, żeby zapisać zmianę hasła. Strona 4/36

5 1.5.4 Ustawienia listy Ulubionych Ekran pozwala na określenie listy instrumentów, który będą pojawiać się jako Ulubione w polach wyboru instrumentów: 1. Zaznacz instrument, który chcesz dodać do listy. 2. Kliknij Zastosuj lub OK. 1.6 Pomoc Kontakt - kliknięcie przycisku Kontakt otwiera formularz pomocy w nowym oknie. 1.7 Wyloguj Kliknięcie przycisku Wyloguj powoduje wylogowanie Klienta z terminala. Strona 5/36

6 2. Okno transakcyjne 1. Kliknięcie Nowy panel transakcyjny dodaje nowy panel transakcyjny. 2. Kliknięcie Nowa pozycja listy dodaje nową pozycję transakcyjną. 3. Kliknięcie Tryb One-Click zmienia tryb realizacji transakcji; po wybraniu wielkości pojedyncze kliknięcie przycisku kupna lub sprzedaży pozwala na otwarcie pozycji. Na platformie Supermakler FX, istnieją 3 opcje widoku Okna transakcyjnego: 1. Widok panelu. 2. Widok listy. 3. Widok hybrydowy. 2.1 Widok panelu Nazwa Zlecenie Wykres Przeciągnij i upuść Usuń Instrument Maksimum / Minimum K (Kupno) S (Sprzedaż) Spread Opis Kliknięcie przycisku Zlecenia otwiera okno zlecenia w trybie Kupna. Kliknięcie przycisku Wykres otwiera okno wykresu dla danego instrumentu. Umożliwia przesunięcie Pola transakcji. Umożliwia usunięcie instrumentu. Pokazuje grupę Instrumenty wg kategorii oraz Ulubione. Pokazuje maksymalny i minimalny kurs dnia. Kliknięcie K (Kupno) otwiera okno otwarcia pozycji w trybie Kupno (K), natomiast w trybie One Click pozycja otwiera się natychmiast, po kliknięciu przycisku K. Kliknięcie S (Sprzedaż) otwiera okno otwarcia pozycji w trybie Sprzedaż (S), natomiast w trybie One Click pozycja otwiera się natychmiast, po kliknięciu przycisku S. Pokazuje różnicę między ceną sprzedaży i kupna (w pipsach). Strona 6/36

7 2.2 Widok listy Nazwa Instrument Dostępny wolumen K (Kupno) S (Sprzedaż) Dostępny wolumen Kwota Maksimum Minimum Godzina Wykresy Zlecenie Opcja Opis Pokazuje grupę Instrumenty wg kategorii wraz z instrumentami z sekcji Ulubione. Wolumen ofert kupna po danym kursie kupna. Kliknięcie K (Kupna) otwiera okno otwarcia pozycji w trybie Kupna, natomiast w trybie One Click transakcja otwiera się natychmiast po kliknięciu przycisku K.. Kliknięcie S (Sprzedaż) otwiera okno otwarcia pozycji w trybie Sprzedaż, natomiast w trybie One Click transakcja otwiera się natychmiast po kliknięciu przycisku S. Wolumen ofert sprzedaży po danym kursie sprzedaży. Pokazuje proponowane kwoty transakcji. Minimalna kwota, po jakiej można zawrzeć transakcję znajduje się na poziomie jednostek danej waluty bazowej. Maksymalny kurs dnia. Minimalny kurs dnia. Czas ostatniej aktualizacji. Kliknięcie przycisku Wykresy otwiera okno Wykresy dla danego instrumentu. Kliknięcie przycisku Zlecenia otwiera okno zlecenia w trybie Kupno. Kliknięcie przycisku Opcje otwiera okno Opcje. Strona 7/36

8 2.3 Widok hybrydowy Widok hybrydowy jest połączeniem dwóch konfiguracji: Widok panelu i Widok listy. 2.4 Panel transakcyjny Nowa pozycja Nazwa Instrument Kupno/Sprzedaż Kwota Kurs Dostępny wolumen Rozwiń>> Stop Loss Stop Loss w postaci kursu Stop Loss w ujęciu kwotowym Wybór kursu Take Profit Take Profit w postaci kursu Take Profit w ujęciu kwotowym Wartość 1 pipsa Depozyt Otwórz po kursie Otwórz po kursie rynkowym OK Anuluj Opis Pokazuje grupę Instrumenty wg kategorii wraz z instrumentami z sekcji Ulubione. Wybierz Kupno, żeby zrealizować transakcję kupna lub Sprzedaż, żeby zrealizować transakcję sprzedaży. Kurs zmienia się automatycznie w zależności od wyboru Kupno/Sprzedaż. Pokazuje proponowane kwoty transakcji. Minimalna kwota, po jakiej można otworzyć pozycję to jednostek waluty bazowej danego instrumentu finansowego. Kurs jest kursem sprzedaży lub kupna w zależności od kierunku transakcji (Kupno lub Sprzedaż). Kurs zmienia się wraz ze zmianami kursu w Oknie transakcyjnym. Wolumen ofert kupna/sprzedaży po danym kursie kupna/sprzedaży. Domyślnie widok podstawowy, kliknięcie rozwiń pokazuje pola dodatkowe. Zaznacz Stop Loss, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Stop Loss. Pozwala na wprowadzenie określonego kursu zlecenia Stop Loss (wprowadzony kurs zlecenia Stop Loss, automatycznie przelicza się na odpowiadającą mu wartość kwotową). Pozwala na wprowadzenie poziomu zlecenia Stop Loss, jako określoną kwotę,. Wartość kursu Stop Loss również zmienia się w sposób automatyczny odpowiednio do wprowadzanej kwoty. Zaznacz Take Profit, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Take Profit. Pozwala na wprowadzenie kursu Take Profit w postaci kursu (wprowadzony kurs zlecenia Take Profit, automatycznie przelicza się na odpowiadającą mu wartość kwotową). Pozwala na wprowadzenie Take Profit w postaci określonej przez Inwestora kwoty. Obliczenie kursu odpowiadającemu wprowadzonej przez Inwestora kwocie, następuje automatycznie. Pokazuje, ile wyniesie zysk ze zmiany kursu danego kontraktu o 1 pips po otwarciu pozycji. Pokazuje Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia danej pozycji. Wartość pojawia się na zielono, jeżeli Klient posiada wystarczające środki na depozyt zabezpieczający dla transakcji. Wartość podświetla się na czerwono, jeżeli Klient nie posiada wystarczających środków na depozyt zabezpieczający pod daną pozycję. Otwórz transakcję po aktualnym kursie rynkowym lub kursie lepszym dla Klienta. W przypadku zmiany kursu rynkowego na niekorzyść Klienta, transakcja nie zostanie zawarta, a Klient otrzyma komunikat zwrotny o braku możliwości zawarcia danej transakcji po danej cenie. Otwórz transakcję po kursie rynkowym oznacza, że transakcja zostanie zawarta po kursie rynkowym. Przy czym kurs ten, może być zarówno lepszy, jak i gorszy od kursu rynkowego z chwili wprowadzania parametrów zlecenia. Oznacza akceptację przez Klienta parametrów zlecenia i potwierdzenie chęci jego realizacji. Opcja Anuluj skutkuje zamknięciem okna Otwórz nową pozycję, nie doprowadzając do otworzenia danej pozycji zgodnie z wcześniej wprowadzonymi parametrami. Strona 8/36

9 2.4.2 Nowe zlecenie Nazwa Instrument Kupno/Sprzedaż Opis Pokazuje grupę Instrumenty wg kategorii wraz z instrumentami z sekcji Ulubione. Wybierz Kupno, żeby zrealizować transakcję kupna. Wybierz Sprzedaż, żeby zrealizować transakcję sprzedaży. Kurs zmienia się automatycznie w zależności od wyboru Kupno/Sprzedaż. Kwota Pokazuje proponowane kwoty zlecenia. Minimalna kwota, po jakiej można otworzyć zlecenie to jednostek waluty bazowej danego instrumentu finansowego. Kurs Rozwiń >> Wybór kursu Stop Loss Stop Loss w postaci kursu Stop Loss w ujęciu kwotowym Wybór kursu Take Profit Take Profit w postaci kursu Take Profit w ujęciu kwotowym OK Anuluj Wprowadź kurs, po którym chcesz otworzyć daną pozycję. Przy zleceniu kupna można wprowadzić kurs poniżej aktualnego kursu rynkowego, zaś przy zleceniu sprzedaży kurs może być powyżej aktualnego kursu rynkowego. Po kliknięciu przycisku Rozwiń istnieje możliwość określenia dodatkowych warunków zlecenia, takich jak: poziom Stop Loss, czy Take Profit. Zaznacz Stop Loss, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Stop Loss. Pozwala na wprowadzenie określonego kursu zlecenia Stop Loss (wprowadzony kurs zlecenia Stop Loss, automatycznie przelicza się na odpowiadającą mu wartość kwotową). Pozwala na wprowadzenie poziomu zlecenia Stop Loss, jako określoną kwotę. Wartość kursu Stop Loss również zmienia się w sposób automatyczny odpowiednio do wprowadzanej kwoty. Zaznacz Take Profit, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Take Profit. Pozwala na wprowadzenie kursu Take Profit, po osiągnięciu którego zlecenie zostanie automatycznie zamknięte. W wyniku wprowadzenia danego poziomu kursu zlecenia Take Profit, automatycznie zmienia się kwota, która odpowiada danemu poziomowi kursu. Pozwala na wprowadzenie Take Profit w postaci określonej przez Inwestora kwoty. Obliczenie kursu odpowiadającego wprowadzonej przez Inwestora kwocie, następuje automatycznie. Oznacza akceptację przez Klienta parametrów zlecenia i potwierdzenie chęci jego realizacji. Opcja Anuluj skutkuje zamknięciem okna Utwórz zlecenie warunkowe, nie doprowadzając do utworzenia zlecenia zgodnie z wcześniej wprowadzonymi parametrami. Strona 9/36

10 3. Portfel 3.1 Otwarte pozycje Lista otwartych pozycji Nazwa Nr transakcji Data otwarcia Kupno/Sprzedaż Kwota Instrument Kurs otwarcia Stop Loss Take Profit Wynik Kurs zamknięcia Zamknij Zamknij wybrane Opis Identyfikator transakcji. Data otwarcia transakcji. Oznaczenie kierunku transakcji (Kupno lub Sprzedaż). Wielkość danej transakcji. Oznaczenie instrumentu finansowego, na którym zawarto transakcję. Kurs, po którym została zawarta dana transakcja. Kurs Stop Loss dla danej transakcji. Kliknięcie w dany kurs otwiera okno Zmień pozycję z możliwością modyfikacji danego poziomu Stop Loss lub wprowadzenia poziomu Stop Loss, w przypadku, kiedy nie był on wcześniej określony. Kurs Take Profit dla transakcji. Kliknięcie w dany kurs otwiera okno Zmień pozycję z możliwością modyfikacji danego poziomu zlecenia Take Profit lub wprowadzenia poziomu Take Profit, w przypadku, kiedy nie był on wcześniej określony. (((kurs zamknięcia - kurs otwarcia) * Kwota) koszty transakcyjne) Wynik zmienia się na bieżąco wraz ze zmianą aktualnego kursu rynkowego odpowiadającego Kursowi zamknięcia pozycji w danym momencie. Bieżący kurs rynkowy dla danego kontraktu OTC, po którym można w danym momencie zamknąć pozycję. Kliknięcie otwiera okno Zamknij pozycję. Wybierz transakcje do zamknięcia poprzez zaznaczenie boxa przy numerze transakcji po lewej stronie, a następnie zamknij wybrane pozycję przed kliknięciem Zamknij wybrane. Strona 10/36

11 3.1.2 Zmień Pozycje Nazwa Potw. Otwar. Instrument Kupno/Sprzedaż Kurs Wybór kursu Stop Loss Stop Loss w postaci kursu Stop Loss w ujęciu kwotowym Wybór kursu Take Profit Take Profit w postaci kursu Take Profit w ujęciu kwotowym Kroczący SL OK Anuluj Opis Potwierdzenie Otwarcia.Identyfikator transakcji. Instrument finansowy, na którym została zawarta transakcja. Pokazuje stronę transakcji (Kupno lub Sprzedaż). Kurs rynkowy, który na bieżąco się zmienia. Zaznacz Stop Loss, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Stop Loss. Pozwala na wprowadzenie określonego kursu zlecenia Stop Loss (wprowadzony kurs zlecenia Stop Loss, automatycznie przelicza się na odpowiadającą mu wartość kwotową). Pozwala na wprowadzenie poziomu zlecenia Stop Loss, jako określoną kwotę. Wówczas wartość kursu Stop Loss również zmienia się w sposób automatyczny odpowiednio do wprowadzanej kwoty. Zaznacz Take Profit, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Take Profit. W wyniku wprowadzenia danego poziomu kursu zlecenia Take Profit, automatycznie zmienia się kwota, która odpowiada danemu poziomowi kursu. Pozwala na wprowadzenie Take Profit w postaci określonej przez Inwestora kwoty. Obliczenie kursu odpowiadającego wprowadzonej przez Inwestora kwocie, następuje automatycznie. Umożliwia zdefiniowanie kursu kroczącego zlecenia Stop Loss (SL) dla transakcji, co oznacza, że kurs SL porusza się w górę (o 1 pips) wraz ze zmianą bieżącego kursu rynkowego. Oznacza akceptację przez Klienta parametrów zlecenia i potwierdzenie chęci jego realizacji. Opcja Anuluj doprowadza do zamknięcia okna Otwórz nową pozycję nie doprowadzając do otworzenia danej pozycji zgodnie z wcześniej wprowadzonymi parametrami Zamknij Pozycję Nazwa Potrw. Otwar. Instrument Kwota Kurs zamknięcia Zamknij po kursie Zamknij po kursie rynkowym OK Anuluj Komentarz Potwierdzenie Otwarcia. Identyfikator transakcji. Instrument finansowy, na którym została zawarta transakcja. Pole wyboru jest edytowalne i umożliwia częściowe zamknięcie pozycji w zakresie od wielkości minimalnej ( jednostek waluty bazowej) do całej wielkości transakcji. Kurs rynkowy, który na bieżąco się zmienia. Zamknij pozycję po kursie widniejącym na ekranie (jeżeli kurs zmieni się na niekorzyść Klienta, pozycja nie zostanie zamknięta). Zamknij pozycję po kursie rynkowym (jeżeli cena ulegnie zmianie, pozycja zostanie zamknięta po bieżącym kursie rynkowym). Pozycja zostaje zamknięta zgodnie z wprowadzonymi parametrami. Zamknięcie aktualnego okna bez zamknięcia pozycji. Strona 11/36

12 3.2 Zamknięte Pozycje Nazwa Nr transakcji Data zamknięcia Data otwarcia Kupno/Sprzedaż Kwota Instrument Kurs otwarcia Data waluty Kurs zamknięcia SL (Stop Loss) TP (Take Profit) Wynik Komentarz Identyfikator transakcji. Data zamknięcia pozycji. Data otwarcia pozycji. Określenie kierunku transakcji: Kupno/Sprzedaż Wielkość danej transakcji. Instrument finansowy, na którym została zawarta transakcja. Kurs otwarcia pozycji. Data rozliczenia pozycji. Kurs zamknięcia pozycji. Kurs Stop Loss dla danej transakcji. Kurs Take Profit dla danej transakcji. (((kurs zamknięcia - kurs otwarcia) * Kwota (wielkość zlecenia)) koszty transakcyjne). 3.3 Zlecenia Lista Zleceń Nazwa Nr transakcji Data otwarcia Kupno/Sprzedaż Kwota Instrument Kurs S/L (Stop Loss) T/P (Take Profit) Komentarz Identyfikator zlecenia. Data wprowadzenia zlecenia do systemu. Strona transakcji (Kupno lub Sprzedaż) Wielkość zlecenia. Instrument finansowy będący przedmiotem zlecenia. Kurs, po jakim ma nastąpić aktywacja zlecenia. Kliknięcie w dany kurs stwarza możliwość jego modyfikacji. Kurs Stop Loss dla danego zlecenia. Kliknięcie w kurs SL otwiera okno Zmień zlecenie warunkowe, umożliwiając modyfikację parametrów zlecenia Stop Loss lub określenia SL, jeżeli nie był on wcześniej wprowadzony. Kurs Take Profit dla danego zlecenia. Kliknięcie w kurs TP otwiera okno Zmień zlecenie warunkowe, umożliwiając modyfikację parametrów zlecenia Take Profit lub określenia TP, jeżeli nie był on wcześniej wprowadzony. Strona 12/36

13 Anuluj Usuwa zlecenie z listy zleceń (oczekujących) Zmień zlecenie warunkowe Nazwa Potw. otwar. Instrument Kupno/Sprzedaż Kurs Wybór kursu Stop Loss Stop loss w postaci kursu Stop Loss w ujęciu kwotowym Wybór kursu Take Profit Take Profit w postaci kursu Take Profit w ujęciu kwotowym OK Anuluj Komentarz Identyfikator zlecenia. Instrument finansowy, będący przedmiotem zlecenia. Pokazuje stronę zlecenia (Kupno lub Sprzedaż) oraz jego wielkość. Kurs, po jakim ma nastąpić aktywacja zlecenia. Kliknięcie w dany kurs stwarza możliwość jego modyfikacji. Zaznaczenie boxa Stop Loss, uaktywnia pola do wprowadzenia parametrów zlecenia Stop Loss. Pozwala na wprowadzenie określonego kursu zlecenia Stop Loss (wprowadzony kurs zlecenia Stop Loss, automatycznie przelicza się na odpowiadającą mu wartość kwotową). Pozwala na wprowadzenie poziomu zlecenia Stop Loss, jako określoną kwotę. Wówczas wartość kursu SL również zmienia się w sposób automatyczny odpowiednio do wprowadzonej kwoty. Zaznacz box Take Profit, aby uaktywnić możliwość wprowadzenia poziomu Take Profit. Pozwala na wprowadzenie kursu Take Profit, po osiągnięciu którego zlecenie zostanie automatycznie zamknięte. W wyniku wprowadzenia danego poziomu kursu zlecenia Take Profit, automatycznie zmienia się box kwotowy, pokazując kwotę, która odpowiada danemu poziomowi kursu. Pozwala na wprowadzenie Take Profit w postaci określonej przez inwestora kwoty. Obliczenie kursu odpowiadającego wprowadzonej przez inwestora kwocie, następuje automatycznie. Oznacza akceptację przez klienta parametrów zlecenia i potwierdzenie chęci jego modyfikacji. Opcja Anuluj doprowadza do zamknięcia okna Zmień zlecenie warunkowe nie doprowadzając do otworzenia danej pozycji zgodnie z wcześniej wprowadzonymi parametrami. 4. Saldo Nazwa Użytkownik Login Wynik na otwartych pozycjach Zamknięte pozycje (zysk/strata) Wolne środki Opis Pełna nazwa Klienta. Login Klienta. Suma wszystkich zysków i strat z wszystkich otwartych w danym momencie pozycji. Suma zysków i strat ze wszystkich zamkniętych pozycji. Środki dostępne do wykorzystania dla celów obrotu lub do wypłaty. Jest to Saldo rejestru Strona 13/36

14 pieniężnego pomniejszone o depozyt zabezpieczający. Depozyt zabezpieczający Saldo rejestru pieniężnego Wskaźnik poziomu zabezpieczenia Określony nominał transakcji blokowany na rachunku pieniężnym OTC zgodnie ze Specyfikacją Kontraktów OTC Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. Iloczyn nominału transakcji, Wysokości depozytu zabezpieczającego i kursu złotego do Waluty Kwotowanej danego kontraktu OTC. Wartość rachunku uwzględniająca bieżącą wycenę otwartych pozycji. Suma wolnych środków i depozytu zabezpieczającego. Przy osiągnięciu określonego poziomu Wskaźnika poziomu zabezpieczenia wykonywany jest Stop Out. Wartość ta określona jest w Specyfikacji Kontraktów OTC. Iloraz salda rejestru pieniężnego i depozytu zabezpieczającego. 5. Wykresy na platformie Supermakler FX 5.1. Rodzaj wykresu W celu zmiany rodzaju wykresu należy wybrać w lewym górnym rogu na wykresie przycisk:. Pojawi się okno zmiany wykresu: Strona 14/36

15 Nazwa Dodaj Świeca w górę Świeca w dół Szerokość Styl Typ skali Funkcja Pozwala dodać narzędzia do ceny na wykresie. Po wybraniu danego narzędzia pojawiają się jego właściwości Wybór koloru świecy wzrostowej Wybór koloru świecy spadkowej Ustawienie szerokości (grubości) wykresu liniowego Rodzaj wykresu (wykres liniowy oznaczony jest jako linia ciągła lub przerywana) Ustalenie skali wykresu 5.2 Ustawienia wykresu i skalowanie W celu wybrania ustawień wykresu należy wybrać pierwszy przycisk w prawym dolnym rogu na wykresie. Pojawia się okno ustawienia wykresów: Strona 15/36

16 Nazwa Tło (dni parzyste) Tło (dni nieparzyste) Tekst Tło skali Tekst skali Wyświetl nazwę wskaźnika Gęstość skali wertykalnej Siatka pozioma / pionowa Wyświetl dzienne lub roczne ceny minimalne oraz maksymalne Funkcja Ustawienie koloru tła w dni parzyste Ustawienie koloru tła w dni nieparzyste Określa kolory tekstów pojawiających się na wykresie (nie dotyczy pól tekstowych dodanych przez użytkownika) Wybór tła skali poziomej i pionowej Wybór koloru tekstu na skali poziomowej i pionowej Wskazanie czy wybrany wskaźnik na wykresie ma być wyświetlany Pozwala zmniejszyć lub zwiększyć gęstość siatki na wykresie Włączenie lub wyłączenie siatki poziomej lub pionowej Wyświetla minimalną i maksymalną cenę w skali dziennej lub rocznej W celu zmniejszenia lub zwiększenia skali wykresu należy wybrać lupę z plusem lub minusem. Wybranie przycisku lupy ze strzałkami pozwala zoptymalizować skalę wykresu do widoku domyślnego. Funkcja niezbędna w momencie przesunięcia wykresu poza skalę. 5.3 Opcje wykresu Wybierając w lewym górnym rogu przycisk Wykresy i Opcje pojawiają się opcje wykresu: Strona 16/36

17 Nazwa Typ kursora (okręgi, linia, krzyżyk, brak) Linie wyświetlane na jednostkach czasu niższego rzędu Dźwięki powiadomień Wyświetlaj szczegóły kursora w oknach wykresów Funkcja Wybór typu kursora na wykresie Zaznaczenie tej opcji powoduje utrzymanie linii na niższych interwałach Włączenie lub wyłączenie sygnałów alertu (sygnał ProBacktest funkcja nieużywana) Wyświetlenie okna ze szczegółami danej świecy po najechaniu kursorem myszki, np. Wyświetl obiekty Pomoc Wyświetla wszystkie narysowane obiekty na wykresie Pojawienie się okna informacyjnego po najechaniu kursorem na jedno z narzędzi analizy technicznej. 5.4 Szablony Aby włączyć lub zapisać szablon wykresu należy w lewym dolnym rogu wybrać i przytrzymać pierwszą ikonę od lewej: Pojawi się następująca lista rozwijana: Domyślnie na platformie ustawione są cztery szablony. Wybranie opcji szablon domyślny powoduje zmianę wykresu na białe tło i zielone świece wzrostowe oraz czerwone świece spadkowe: Strona 17/36

18 W celu zapisania nowego szablonu należy wybrać zapisz lub usuń. UWAGA! Cena na wykresie jest w czasie GMT. 5.5 Narzędzia analizy technicznej Aby wybrać narzędzia analizy technicznej należy w lewym dolnym rogu wybrać drugą ikonę od lewej: Pojawi się następująca lista narzędzi: Strona 18/36

19 Wybranie jednego z podanych powyżej narzędzi i użycie na wykresie spowoduje natychmiastowe ustawienie wybranego kształtu. W celu przełączenia się na inne narzędzie należy ponownie wykonać powyższy proces. Aby wyłączyć rysowanie danego kształtu trzeba wybrać w górnym pasku (nad wykresem) ikonę kursora myszki. 5.6 Zakres danych i interwały czasowe Chcą ustawić zakres danych i interwał czasowy należy wybrać jeden z poniższych przycisków nad wykresem: Wybranie przycisku po lewej ( 3 miesiące ) powoduje wyświetlenie listy zakresu danych: Wybranie przycisku po prawej ( 1 godzina ) daje możliwość ustawienia interwału czasowego od dowolnej liczby ticków po interwał tygodniowy: Strona 19/36

20 5.7 Skróty do narzędzi pomocniczych platformy i analizy technicznej Włączenie przybornika do skrótów platformy i analizy technicznej następuje poprzez kliknięcie przycisku: Pojawia się następujący pasek: Alarm: Wybierając ikonę dzwonka można ustawić alarm cenowy (trzeba kliknąć na wykresie poziom cenowy aktywacji alarmu): Strona 20/36

21 W tej zakładce ustawiane są warunki uruchomienia alarmu dotyczące ceny lub daty i czasu (funkcja pomocna np. przy określonym terminie publikacji danych makroekonomicznych). Dodatkowo można ustawić kolejne warunki aktywacji alertu i zachować do późniejszej aktywacji. Tryb Zoom: Narzędzie pozwala zaznaczyć na wykresie określony przedział czasowy i powiększyć go. Rysowanie linii na wykresie: Wybierając jedno z narzędzi do rysowania linii na wykresie można określić długość linii trendu, wyznaczyć kanał trendowy i zaznaczyć linię poziomą i pionową. Przykład na wykresie poniżej: Strona 21/36

22 Zniesienia Fibonacciego: Narzędzie określające zniesienia Fibonacciego zaznacza się od poziomu 100: i na wykresie wygląda następująco: Modyfikacja poziomów Fibonacciego odbywa się poprzez wybranie przycisku i zaznaczenie na wykresie danego poziomu. Pojawia się poniższe okno, w którym można edytować również kolor, szerokość linii i punkty odniesienia: Strona 22/36

23 Wstawienie znaków tekstowych na wykres: Wpisując przykładowy tekst można ustawić następujące parametry: Kolor tekstu, Podkreślenie lub obrysowanie, Czcionkę, Styl, Rozmiar Przykładowy obraz właściwości narzędzia: Kopiowanie i przesuwanie wyznaczonych kształtów: Strona 23/36

24 Kopiowanie kształtów: Pierwsza funkcja pozwala na kopiowanie zaznaczonych już na wykresie kształtów. Aby jej użyć należy najechać kursorem myszki na obiekt, tak żeby został rozpoznany i zmienił kolor. Następnie po naciśnięciu lewym przyciskiem myszki będzie można przesunąć kopię wybranego obiektu. Naciskając prawy przycisk myszki można anulować daną operację kopiowania. Funkcja kopiowania jest bardzo pomocna przy wyznaczaniu kanałów trendowych. Przesuwanie kształtów: Ta funkcja pozwala na przemieszczanie obiektów wykresu. Przesuń kursor myszki na obiekt tak, aby został rozpoznany i zmienił kolor. Mogą pojawić się małe kwadraty reprezentujące punkty, które zostały użyte do stworzenia obiektu. Istnieją dwa sposoby przemieszczania obiektu: Kliknij lewym przyciskiem myszki na rogi kwadratu, aby przesunąć tylko krawędź obiektu lub kliknij na obiekt w dowolnym miejscu, aby przesunąć go w całości. Kliknij ponownie lewym przyciskiem myszki, aby wkleić obiekt lub prawym przyciskiem myszki, aby anulować przemieszczenie. Usuwanie i włączanie właściwości wyznaczonych kształtów: Usuwanie obiektów: Najedź kursorem myszki na obiekt tak, aby został rozpoznany i zmienił kolor. Naciśnij lewy przycisk myszki, aby usunąć obiekt. Naciśnij prawy przycisk myszki, aby anulować usuwanie. Włączenie właściwości obiektów: Ta funkcja pozwala na edytowaniu właściwości wybranego obiektu. Najedź kursorem myszki na obiekt tak, aby został rozpoznany i zmienił kolor. Naciśnij lewy przycisk, aby wyświetlić okno właściwości. Do zmiany przeznaczone są następujące właściwości obiektu: kolor, wygląd, grubość, pozycję. Po naciśnięciu prawego przycisku myszki można konfigurować i edytować właściwości każdej wykreślonego obiektu. Wybór koloru obiektu: Ta funkcja pozwala na zmianę koloru obiektu przed jego wyznaczeniem na wykresie. 5.8 Dodanie wskaźników analizy technicznej Moduł analizy technicznej w platformie Supermakler FX pozwala na dodanie kilku wskaźników na wykres. W celu dodania wskaźnika należy wybrać przycisk Dodaj wskaźnik : Po kliknięciu przycisku Dodaj wskaźnik pojawia się pełna lista dostępnych wskaźników: Strona 24/36

25 Przy każdym ze wskaźników jest szczegółowy opis konstrukcji i interpretacja. Wybierając dany wskaźnik pojawia się okno parametryzacji, w którym można zdefiniować parametry wskaźnika. Można również użyć ustawień domyślnych. Istnieje możliwość dodania kilku wskaźników na wykres, np. MACD i Momentum: Strona 25/36

26 Istnieje możliwość edytowania ustawień otwartego wskaźnika oraz maksymalizacja okna. Usunięcie indykatora następujące poprzez kliknięcia krzyżyka w lewym, górnym rogu okienka. 6. Moduł Raportów Moduł Raporty składa się z czterech zakładek: Przegląd rachunku, Wyciąg z rachunku, Zamknięte pozycje oraz Zlecenia oczekujące. Strona 26/36

27 6.1 Pasek stanu rachunku Niezależnie od wybranej zakładki, w górnej części raportów widzimy pasek stanu rachunku. Informuje on nas o aktualnie wolnych środkach, jakie możemy przeznaczyć na nowe inwestycje, wykorzystanym depozycie zabezpieczającym, wielkości naszego obrotu oraz saldzie rejestru pieniężnego. Ważne przy analizowaniu powyższych danych jest, aby pamiętać, że aktualizowane są one za dzień poprzedni. W związku z tym, te same pozycje raportu w oknie Saldo terminala transakcyjnego mogą nie być zbieżne z tymi, które widnieją w raporcie. Przykładowo otworzyliśmy dzisiaj pozycje walutową. W związku z zajętą pozycją nasz depozyt zabezpieczający wyniósł 338 złoty, o tą również wartość zostały zmniejszone wolne środki +/- wynik na otwartej pozycji. Okno Saldo w terminalu transakcyjnym uwzględnia naszą otwartą pozycję. Raporty jednak już nie. Strona 27/36

28 6.2 Przegląd rachunku Zakładka Przegląd rachunku umożliwia między innymi szybki podgląd najważniejszych pozycji Wyciągu z rachunku od początku bieżącego miesiąca. Pod pozycją Rolowanie możemy zobaczyć jaką kwotę zapłaciliśmy/otrzymaliśmy z tytułu punktów swapowych. Pod pozycją Prowizja możemy sprawdzić kwotę prowizji zapłaconą przez nas w bieżącym miesiącu. Pod pozycją Wynik sprawdzimy natomiast jaki jest nasz zysk/strata z tytułu zamkniętych pozycji na bieżący miesiąc kalendarzowy. Pozycja Saldo rachunku sumuje wszystkie poprzednie pozycję. W oknie Otwarte pozycje możemy na bieżąco monitorować otwarte pozycje na naszym rachunku inwestycyjnym OTC. Wyszczególnione zostały tutaj takie pozycje jak: Nr transakcji numer systemowy otworzonej przez nas pozycji Data otwarcia data otworzenia przez nas danej pozycji K/S rodzaj transakcji, odpowiednio Kupno/Sprzedaż Kwota wielkość pozycji liczona w jednostkach waluty bazowej Instrument instrument finansowy, na którym zawarta została transakcja Strona 28/36

29 Kurs otwarcia kurs, po którym zawarliśmy transakcję Kurs zamknięcia kurs bieżący z rynku międzybankowego SL możliwy kurs zlecenia obronnego Stop Loss TP możliwy kurs zlecenia obronnego Take Profit Wynik wynik osiągnięty na danej pozycji Ikona Odśwież umożliwia aktualizowanie danych. Łączny wynik na wszystkich otwartych pozycjach pokazany jest pod tabelą Otwarte pozycje. Wykres kołowy struktury kapitału umożliwia nam szybki podgląd naszego zaangażowania kapitału. Wykres dzieli się na dwie kategorię: wg ilości pozycji, wg wartości pozycji i obejmuje okres zawsze za bieżący miesiąc kalendarzowy. Wykres wg ilości pozycji ukazuje strukturę kapitału zaangażowanego w poszczególne instrumenty finansowe wedle ilości transakcji. Wykres wg wartości pozycji ukazuje strukturę kapitału zaangażowanego według wartości. Strona 29/36

30 Dla lepszej wizualizacji danych, elementy diagramu kołowego są odłączalne po kliknięciu na nie lewym klawiszem myszy. Dodatkowo, po kliknięciu na określony instrument finansowy, możemy wyłączyć jego prezentację na wykresie kołowym. Strona 30/36

31 6.3 Wyciąg z rachunku Zakładka Wyciąg z rachunku pokazuje zestawienie wszystkich operacji dokonanych na rachunku inwestycyjnym OTC według wybranego interwału czasowego. Domyślnie jest to bieżący miesiąc. Kolumna Nr referencyjny pokazuje nam numer referencyjny pozycji w Wyciągu. Data data dokonania operacji na rachunku Typ typ operacji, np. Prowizja od otwarcia/zamknięcia pozycji; PnL czyli wynik z zamkniętej pozycji Kwota kwota obciążenia/uznania rachunku Saldo pokazuje saldo naszego rachunku pieniężnego po uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych pozycji w Wyciągu z rachunku Nr transakcji numer transakcji, do której odnosi się dana pozycja w Wyciągu z rachunku Po kliknięciu w krzyżyk znajdujący się w pierwszej kolumnie Wyciągu z rachunku, uzyskujemy dokładniejsze informacje na temat danej operacji. W raportach klienta transakcja otwarcia oraz transakcja zamknięcia mają dwa osobne numery. Ważne, aby przy przeglądaniu Wyciągu z rachunku kliknąć w krzyżyk w pierwszej kolumnie i uzyskać szczegółowe dane dotyczące danej pozycji Wyciągu. Strona 31/36

32 W przykładzie poniżej prezentowane jest zestawienie pobrania prowizji od transakcji nr (ostatnia kolumna) oraz Po uzyskaniu szczegółowych danych dotyczących obu pozycji widać, że prowizja dotyczy transakcji otwarcia oraz zamknięcia numer Wyciąg z rachunku możemy przeglądać za dowolny przedział czasowy. Aby określić interwał czasowy, za który chcemy przeglądać Wyciąg z rachunku, należy wprowadzić w polach Od /Do odpowiednie daty oraz kliknąć przycisk Pokaż. Po przejściu do ostatniej strony Wyciągu z rachunku możemy zobaczyć nasze łączne saldo za wybrany wcześniej przez nas okres czasu. Wyciąg z rachunku umożliwia również inwestorowi uzyskanie dokładnych informacji dotyczących naliczonych punktów swapowych. Aby uzyskać dokładne informacje o wysokości punktów swapowych należy skierować kursor myszy na numer transakcji przy typie operacji Rolowanie pozycji. Strona 32/36

33 6.4 Zamknięte pozycje Zakładka Zamknięte pozycje prezentuje zestawienie wszystkich zamkniętych pozycji na naszym rachunku inwestycyjnym OTC za dany przedział czasowy. Aby określić przedział czasowy, za który chcemy zobaczyć zestawienie, należy określić go w polach Od/Do i kliknąć przycisk Pokaż. Po przejściu do ostatniej strony zestawienia, prezentowany jest łączny zysk/strata na rachunku dla wybranego wcześniej przedziału czasowego. Zakładka Zamknięte pozycje umożliwia również inwestorowi uzyskanie szczegółowych informacji odnośnie sposobu otwarcia oraz zamknięcia danej pozycji w zestawieniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skierować kursor myszy na numer transakcji, o której chcemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Przykładowo, transakcja numer została otworzona oraz zamknięta manualnie, czyli bezpośrednio przez inwestora w terminalu transakcyjnym (Trigger M). Innym przykładem jest natomiast transakcja o numerze 19159, która została otwarta manualnie, jednak jej zamknięcie nastąpiło automatycznie po zrealizowaniu zlecenia obronnego Stop Loss. Strona 33/36

34 6.5 Zlecenia oczekujące W odróżnieniu od pozostałych zakładek, które domyślnie pokazują przedział czasowy od początku bieżącego miesiąca, tak zakładka Zlecenia oczekujące pokazuje domyślnie wszystkie złożone przez nas zlecenia oczekujące. 6.6 Przeglądanie danych w pliku MS Excel Każdą z zakładek raportów można pobrać do pliku MS Excel poprzez kliknięcie w ikonę programu znajdującą się w prawym górnym rogu raportu. Strona 34/36

35 6.7 Opcja Drukuj Każda zakładka raportu posiadam opcję Drukuj, dostępną w prawym górnym rogu raportu. Po wybraniu Drukuj pojawi się nowe okno z podglądem wydruku. Po kliknięciu Print zostaniemy skierowani do okna Drukuj z możliwością wybrania drukarki. Strona 35/36

36 Strona 36/36