Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade"

Transkrypt

1 Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

2 Spis treści Wprowadzenie Ekran rynku Książka zleceń Transakcje pozasesyjne Ustawienia Dodatkowe funkcje w nowej wersji

3 Wprowadzenie Menu - Ikony służą wyświetlania ekranu rynku, książki zleceń, transakcji własnych, transakcji pozasesyjnych, transakcji rynkowych, komunikatów, itd. Okna aplikacji - Ekran rynku, książka zleceń, transakcje własne i transakcje pozasesyjne wyświetlają się w tym samym oknie. Transakcje rynkowe i komunikaty otwierają się w nowych oknach. Dzięki ikonom menu uzyskasz dostęp do ekranów aplikacji

4 Ekran rynku Symbole na ekranie - Ikona książki zleceń Otwiera książkę zleceń dla danego instrumentu - Ikona głębokości rynku Otwiera głębokość rynku dla danego instrumentu Obszary ekranu - Kolumna z nazwą instrumentu Prawy klawisz myszy otwiera menu kontekstowe dla danego instrumentu - Wiersz instrumentu Zawiera podsumowanie informacji sesyjnych dla danego instrumentu - Głębokość rynku Wyświetla listę zleceń rynkowych, złożonych na dany instrument

5 Ekran rynku zlecenia Informacje o zleceniach - Zlecenia własne są wyświetlane kursywą, na zielono, zarówno w wierszu instrumentu jak i w głębokości rynku. - Ikona głębokości rynku informuje o zleceniach własnych Najlepsze zlecenie własne Zlecenie własne w głębokości rynku Strzałki na ikonie głębokości rynku pokazują po której stronie mamy zlecenia własne

6 Ekran rynku Członek giełdy ma złożone zlecenie kupna Członek giełdy ma złożone zlecenie sprzedaży Członek giełdy nie ma aktywnych zleceń Członek giełdy ma złożone zlecenie kupna i sprzedaży

7 Ekran rynku - podstawowe funkcje Aktywne instrumenty Wybór rynku Wybór rynku do wyświetlenia - Można wybrać kilka rynków trzymając klawisz <Ctrl> - Można przełączać pomiędzy rynkami na ekranie przy pomocy klawiszy <Alt-Góra> i <Alt-Dół> Wszystkie instrumenty / Aktywne instrumenty - Aktywne instrumenty to takie, na których są aktywne zlecenia lub zostały zawarte transakcje

8 Ekran rynku podstawowe funkcje (2) Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwie instrumentu aby: - Wprowadzić zlecenie, wprowadzić transakcję pozasesyjną - Wyświetlić głębokość rynku - Zawiesić lub anulować wszystkie zlecenia własne dla instrumentu

9 Ekran rynku podstawowe funkcje (3) Kliknij prawym klawiszem myszy na zleceniu, aby: - Zmodyfikować wolumen i cenę - Zawiesić lub anulować zlecenie - Wyświetlić szczegóły zlecenia (także pojawiają się po najechaniu kursorem na zlecenie)

10 Ekran rynku składanie zleceń Trzy sposoby na złożenie zlecenia - Podwójne kliknięcie myszką na nazwie instrumentu - Kliknięcie prawym klawiszem myszki na nazwie instrumentu i wybranie opcji Złóż zlecenie ( Enter order ) - Zaznaczenie komórki z nazwą instrumentu i naciśnięcie klawisza <Enter>

11 Ekran rynku składanie zleceń(2) Składanie zlecenia poprzez wpisanie danych w pola na ekranie rynku: - Wprowadź zlecenie (wolumen i cenę) w pola w wierszu danego instrumentu - Komórki zmienią kolor na zielony - Zaznacz zielone komórki i naciśnij klawisz <Esc> aby zrezygnować ze złożenia zlecenia - Zaznacz zielone komórki i naciśnij klawisze <Ctrl-Enter> aby złożyć zlecenie Zlecenie złożone w ten sposób jest ważne do końca dnia (Rest of Day)

12 Ekran rynku składanie zleceń (3) Składanie wielu zleceń na raz - Wprowadź tyle zleceń, ile potrzeba a następnie zaznacz zielone komórki i naciśnij klawisze <Ctrl-Enter> Przy składaniu pojedynczego zlecenia nie trzeba zaznaczać komórek, wystarczy stanąć kursorem na komórce z wolumenem lub ceną zlecenia - Stań kursorem na jednej z zielonych komórek (wolumen, lub cena) - Naciśnij klawisze <Ctrl-Enter> aby złożyć zlecenie

13 Możliwości złożenia zlecenia i transakcji pozasesyjnej z menu kontekstowego Menu kontekstowe pozwala szybko złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży na wybranym instrumencie lub też zgłosić transakcję pozasesyjną. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pustej komórce w ekranie rynku

14 Opcje zmiany ceny i wolumenu w oknie składania zleceń W oknie składania zleceń są 3 wygodne opcje zmiany ceny i wolumenu: poprzez strzałki znajdujące się obok komórek wolumenu i ceny (krok zmiany wolumenu i ceny zależy od zadanego kroku w Ustawieniach ogólnych aplikacji) poprzez pokrętło w myszce (krok zmiany wolumenu i ceny jest wielokrotnością kroku z Ustawień aplikacji i liczby wierszy przewijanych przy obrocie kółka myszy, które ustawia się w Panelu Sterowania systemu Windows) poprzez strzałki [góra] i [dół] na klawiaturze (krok zmiany wolumenu jest równy 1, a krok zmiany ceny 0,01) Strzałki do zmiany wolumenu i ceny

15 Podpowiadanie ceny, przy której zostanie zrealizowany zadany wolumen Podpowiadanie ceny dostępne jest w oknie składania zleceń. Po wpisaniu wolumenu system podpowie cenę, przy której wolumen zostanie zrealizowany. Najlepsza cena kupna na danym instrumencie Zadany wolumen Podpowiadana cena

16 Ekran rynku modyfikacja zlecenia Dwa sposoby na zmodyfikowanie zlecenia - Kliknij prawym klawiszem myszki na zleceniu w głębokości rynku - Zmodyfikuj wolumen i/lub cenę wpisując nowe wartości bezpośrednio w komórki zlecenia w głębokości rynku Po zmodyfikowaniu wolumenu / ceny zaznacz zielone komórki i naciśnij klawisze <Ctrl-Enter> aby zatwierdzić zmianę, lub klawisz <ESC> aby zrezygnować z modyfikacji zlecenia

17 Ekran rynku operacje z klawiszem <Ctrl> Modyfikacja ceny w zleceniach przy pomocy klawiszy <Ctrl +> i <Ctrl -> - Stań na zleceniu w głębokości rynku i naciśnij klawisze (można zaznaczyć kilka zleceń, lub stanąć w wierszu instrumentu). Krok zmiany ceny definiuje się w Ustawieniach Modyfikacja wolumenu przy pomocy klawiszy <Ctrl Shift+> i <Ctrl Shift -> - Tak samo jak dla modyfikacji ceny, lecz inne klawisze Przebijanie zleceń <Ctrl *> - Modyfikuje zlecenie tak, że staje się najlepsze (przebija najlepsze zlecenie na rynku o wartość kroku zmiany ceny) Złóż najlepsze zlecenie <Alt *> - Naciśnij klawisze stojąc w wierszu danego instrumentu - Składane jest nowe zlecenie - Cena = lepsza od najlepszej o krok zmiany ceny - Wolumen = domyślny definiuje się w Ustawieniach Modyfikacja i przebijanie zleceń Składanie najlepszego zlecenia

18 Ekran rynku zawieszanie i anulowanie zleceń Zawieszanie i anulowanie zleceń przy pomocy klawiatury - Naciśnięcie klawisza <Delete> zawiesza zlecenie - Naciśnięcie klawiszy <Shift-Delete> anuluje zlecenie - Stojąc na pojedynczym zleceniu w głębokości rynku Tylko dane zlecenie własne zostanie zawieszone / anulowane - Stojąc kursorem w wierszu instrumentu Wszystkie zlecenia własne po danej stronie rynku dla tego instrumentu zostaną zawieszone / anulowane - Można zaznaczyć kilka zleceń i zawiesić / anulować je równocześnie

19 Ekran rynku transakcje Dwa sposoby na zawieranie transakcji - Wprowadź zlecenie po drugiej stronie rynku, które się krzyżuje - Wprowadź kontr zlecenie, poprzez podwójne kliknięcie na danym zleceniu, lub kliknięcie na nim prawym klawiszem myszy Kontr zlecenie - Przy składaniu kontr zlecenia wyświetlane jest okno do składania nowego zlecenia z odpowiednio wypełnionymi polami na wolumen i cenę

20 Ekran rynku transakcje (2) Po zawarciu transakcji - Ekran transakcji rynkowych wyświetli nową transakcję Transakcje własne zaznaczone na zielono - Kolumna pozycji firmy jest aktualizowana Dodatnia wartość długa pozycja Ujemna wartość krótka pozycja

21 Ekran rynku handlowanie za pomocą koszyka Handlowanie za pomocą koszyka - Pozwala wybrać zlecenia, które są gromadzone w koszyku - Zlecenia z koszyka zostaną złożone jednocześnie Aby zawrzeć transakcję za pomocą koszyka: - Kliknij prawym klawiszem myszy na zlecenie kupna bądź sprzedaży i wybierz opcję Dodaj do koszyka - Cena i wolumen zostaną pobrane z wybranych zleceń - Kliknij przycisk OK na ekranie Koszyka aby złożyć zlecenia

22 Ekran rynku szukanie instrumentu Aby znaleźć instrument: - Zaznacz kolumnę zawierającą instrumenty - Wprowadź fragment nazwy instrumentu, który chcesz znaleźć, na przykład 09

23 Ekran rynku kopiowanie zleceń z programu Excel Używanie kopiuj-wklej - Zaznacz ceny i wolumeny w programie Excel i przyciśnij Ctrl-C aby je skopiować - Wybierz komórkę docelową na ekranie rynku - Przyciśnij Ctrl-V aby wkleić dane

24 Ekran rynku kopiowanie zleceń z programu Excel (2) Używanie funkcji przeciągnij i upuść - Zaznacz ceny i wolumeny w programie Excel i przeciągnij je na ekran rynku do właściwych komórek

25 Ekran rynku kopiowanie zleceń z programu Excel (3) Używanie kopiuj-wklej - Zaznacz nazwy instrumentów, wolumeny i ceny w programie Excel i naciśnij Ctrl-C aby je skopiować - Kliknij w dowolne miejsce na ekranie rynku i przyciśnij Ctrl-V Używanie funkcji przeciągnij i upuść - Zaznacz nazwy instrumentów, wolumeny i ceny w programie Excel i przeciągnij je na ekran rynku

26 Możliwość kopiowania i wklejania przy użyciu prawego klawisza myszki W menu kontekstowym istnieje możliwość kopiowania i wklejania: Y się nowa opcja : Pod prawym przycisk myszy znajdują się opcje kopiowania i wklejania zleceń bezpośrednio z tabeli zleceń lub pliku excela

27 Ekran rynku komendy z klawiatury <Ctrl-Enter> zatwierdź zmianę <Ctrl-ESC> anuluj zmianę (i odblokuj komórkę) <Ctrl-+/-> zmiana ceny w górę/w dół <Ctrl-Shift-+/-> zmiana wolumenu w górę/w dół <Ctrl-*> przebicie najlepszego zlecenia <Alt-*> złożenie najlepszego zlecenia <Alt-Up/Down> przełączenie widoku rynków <Delete> zawieszenie zlecenia <Shift-Delete> anulowanie zlecenia <Ctrl-Insert> aktywacja zlecenia

28 Książka zleceń jak otworzyć książkę zleceń Dwa sposoby na otwarcie książki zleceń: - Kliknięcie ikony książki zleceń na górnym pasku - Kliknięcie ikony książki zleceń w rzędzie instrumentu Pełna książka zleceń Książka zleceń dla instrumentu

29 Książka zleceń statusy zleceń Pokaż zlecenia o określonym statusie - Domyślnie wszystkie zlecenia są wyświetlone - Kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnie statusu i wybierz status zleceń, które mają być wyświetlane - Przytrzymaj klawisz<ctrl> aby wybrać kilka statusów

30 Książka zleceń modyfikacja zleceń Dwa sposoby modyfikacji zlecenia - Kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz zlecenia - W nowym oknie zmodyfikuj wolumen oraz cenę Naciśnij <Ctrl-Enter> aby zatwierdzić Naciśnij <Ctrl-ESC> aby anulować

31 Książka zleceń modyfikacja ceny i wolumenu W książce zleceń również można modyfikować cenę i wolumen za pomocą <Ctrl +/-> i <Ctrl-Shift+/-> oraz modyfikować zlecenia jako najlepsze używając <Ctrl-*> Dwa nowe sposoby modyfikacji zleceń: <+> i <-> - Zmienia cenę lub wolumen o z góry zadaną wartość bez automatycznego potwierdzenia modyfikacji - Komórki zmieniają kolor na zielony - Zmianę trzeba potwierdzić przyciskając <Ctrl-Enter>

32 Transakcje pozasesyjne zgłaszanie transakcji Aby zgłosić transakcję pozasesyjną: - Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie instrumentu i wybierz opcję Zgłoś transakcję pozasesyjną - Wypełnij pola w nowym oknie i wciśnij Zgłoś

33 Transakcje pozasesyjne okno potwierdzania transakcji Jeżeli odbiorca transakcji jest zalogowany okno potwierdzenia transakcji pozasesyjnej pojawi się automatycznie - Jeżeli odbiorca nie jest zalogowany okno pojawi się po zalogowaniu - Automatyczne pojawianie się okna można wyłączyć w ustawieniach

34 Transakcje pozasesyjne potwierdzanie i odrzucanie Aby zaakceptować lub odrzucić transakcję pozasesyjną należy: - Kliknij prawym przyciskiem myszy na oczekującej transakcji w kolumnie statusu i wybierz opcję Akceptuj lub Odrzuć W ten sam sposób można anulować wychodzącą transakcję pozasesyjną Odbiorca Zgłaszający

35 Zawieszenie wszystkich zleceń Zawieszenie wszystkich własnych zleceń - Domyślnie zawieszane są tylko zlecenia zalogowanego użytkownika - Po zaznaczeniu opcji Zlecenia Członka zostaną zawieszone wszystkie zlecenia złożone przez Członka Giełdy. Naciśnij aby zawiesić zlecenia

36 Aktywowanie zawieszonych zleceń na ekranie rynku Menu kontekstowe zawiera opcję do aktywowania zleceń kupna lub sprzedaży dla wybranego instrumentu, dla danej strony rynku. Kombinacja klawiszy CTRL-INSERT również aktywuje zlecenia kupna lub sprzedaży dla wybranego instrumentu, dla danej strony rynku. Kliknij prawym przyciskiem myszy na komórce w kolumnie kupna lub sprzedaży, dla instrumentu, który ma po tej stronie rynku zlecenia lokalne. Albo: naciśnij klawisze CTRL-INSERT, zamiast przycisku myszy. Zlecenia zostaną aktywowane.

37 Ustawienia Ustawienia są pogrupowane pomiędzy zakładki: - Ustawienia ogólne, ekran rynku, zlecenia własne, portfel, limity zleceń i kolory Naciśnij aby otworzyć ustawienia

38 Ustawienia układ okien Aby otworzyć nowe okno naciśnij przycisk Otwórz nowe okno Zapisz bieżący widok naciskając przycisk Zapisz bieżący widok na ekranie ustawień Otwórz nowe okno Zapisz widok

39 Ustalenie przez maklera limitów cen i wolumenu dla zleceń Funkcja ustalania limitów znajduje się w ustawieniach aplikacji w zakładce Limity zleceń. Możliwość wprowadzenia limitów istnieje dla instrumentów notowanych danego dnia. System zapamięta raz wprowadzone limity. Wprowadzenie limitów dla danego rynku

40 Wyświetlanie krótkiej nazwy instrumentu Funkcja skracania nazwy jest dostępna w ustawieniach ogólnych aplikacji. Na ekranie rynku system skraca nazwę w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie instrumentów. Przycisk Ustawień aplikacji Skrócone nazwy instrumentów rynku RDN Skracanie nazw instrumentów włącza się w Ustawieniach aplikacji

41 Przycisk Wylogowanie Przycisk Wylogowanie znajduje się w prawym górnym rogu okna aplikacji. Wylogowanie

42 Podświetlanie aktywnego wiersza Funkcja podświetlania aktywnego wiersza jest dostępna w Ustawieniach ogólnych aplikacji. Przycisk Ustawień aplikacji Podświetlony aktywny wiersz Funkcję podświetlania aktywnego wiersza włącza się w Ustawieniach aplikacji

43 Automatyczne utrzymanie połączenia Automatyczne zalogowanie przy utracie łączności z giełdą Aplikacja pozwana na automatyczne ponowne zalogowanie w przypadku utraty łączności z giełdą. Naciśnij Tak, w oknie komunikatu o utracie łączności z giełdą. Nastąpi automatyczne ponowne zalogowanie.

44 Ustawienie domyślnych portfeli (trading account) W ustawieniach w zakładce zlecenia można wybrać domyślne portfele dla zleceń kupna i zleceń sprzedaży. sprzedaży

45 Komunikaty: szczegółowe potwierdzenie przy składaniu wielu zleceń. Przy składaniu wielu zleceń wyświetla się szczegółowy komunikat z potwierdzeniem dla złożenia zleceń. Konfiguracja komunikatu w ustawieniach aplikacji.

46 Grafika: podkreślenie wybranego wiersza podkreślenie wybranego rzędu Możliwość ustawienia dowolnego koloru podświetlanego wiersza Ustawienia dokonujemy w zakładce ustawienia kolory

47 Grafika: wyraźne linie siatki W ustawieniach ogólnych można ustawić opcje pokazywania poziomych i/lub pionowych linii siatki. Można również ustawić dowolny kolor linii.

48 Grafika: wyraźne linie siatki Ustawienia wyświetlania poziomych i/lub pionowych linii siatki dokonujemy w ustawieniach ogólnych W zakładce kolory wybieramy kolor wyświetlanych linii siatki

49 Możliwość zdefiniowania zamkniętej listy zawartości pola Opis w zleceniach W oknie ustawienia w zakładce zlecenia należy zaznaczyć opcję W polu Opisu zezwalaj wyłącznie na wartości znajdujące się na liście pliku konieczne jest podanie ścieżki dostępu do pliku Plik w którym definiujemy dostępne opisy musi posiadać format xml. Wg następującego schematu: Tekst wpisany w tym miejscu jest uznawany za tekst, który może pojawić się w komentarzach do zleceń. Pozostawienie pustego wiersza pozwala na składnie zleceń bez komentarza.

50 Możliwość zdefiniowania zamkniętej listy zawartości pola Opis w zleceniach Przy próbie złożenia zlecenia z opisem, którego nie ma w pliku pojawia się komunikat. Można wtedy zmodyfikować zlecenie, potwierdzić złożenie lub odrzucić.

51 Myszka CONDICO Trade Myszka z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi - 1 klawisz funkcyjny umożliwia złożenie najlepszego zlecenia - przesuń strzałkę myszki na kolumnę kupna lub sprzedaży w wierszu instrumentu naciśnij ten klawisz - 2 klawisz funkcyjny pozwala na wyświetlenie / ukrycie głębokości rynku - przesuń strzałkę myszki nad wiersz instrumentu naciśnij ten klawisz - Opcjonalnie: po zainstalowaniu oprogramowania do obsługi myszki, możliwość dowolnego zdefiniowania klawiszy, poprzez przypisanie im innych skrótów klawiatury, np. <Alt-strzałka>, itp.

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl 1.Instalacja Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. 1 Dla instalacji jednostanowiskowej zaznaczamy aplikacje Serwera i Klienta. W przypadku, gdy pilot ma pracować z kilkoma komputerami

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja UONET+ moduł Dziennik Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja W module Dziennik widok Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do wprowadzania zapisów związanych z bieżącą lekcją

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 HISTORIA SESJI W menu Nowe okno dodano nową opcję Historia sesji, która umożliwia przeglądanie danych historycznych sesji giełdowych. Domyślnie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 3 3. Uruchomienie notowań... 5 4. Dodatkowe funkcjonalności... 7 1.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Oto istotne informacje o skrótach klawiszowych ZoomText:

Oto istotne informacje o skrótach klawiszowych ZoomText: Rozdział 6 Skróty klawiaturowe Skróty klawiszowe to kombinacje klawiszy, których naciśnięcie powoduje wykonanie komend ZoomTexta bez konieczności aktywowania interface u użytkownika ZoomText. Prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 4 2.1 Menu dolne... 4 2.1.1 Notowania...4

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Projekty Przewodnik Szybki start Śledzenie zadań Lista zadań programu SharePoint umożliwia śledzenie wszystkich zadań, które muszą zostać wykonane w ramach projektu. Możesz dodać daty rozpoczęcia i daty

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Shoper Appstore Powiązane w koszyku REALIZACJA

Aplikacja Shoper Appstore Powiązane w koszyku REALIZACJA Aplikacja Shoper Appstore Powiązane w koszyku REALIZACJA Spis treści Instalacja aplikacji...3 Korzystanie z aplikacji...5 Konfiguracja aplikacji...7 Wyświetlanie na stronie szczegółów produktu...7 Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

dla gastronomii i hoteli S4H W PRAKTYCE DOPASUJ NASZE PROGRAMY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY S4H POS MODYFIKACJE EKRANU BONOWANIA

dla gastronomii i hoteli S4H W PRAKTYCE DOPASUJ NASZE PROGRAMY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY S4H POS MODYFIKACJE EKRANU BONOWANIA OPROGRAMOWANIE dla gastronomii i hoteli S4H W PRAKTYCE DOPASUJ NASZE PROGRAMY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY S4H POS MODYFIKACJE EKRANU BONOWANIA 1 S4H w praktyce Spis treści 2... 3 1 Automatyczne rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper.

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper. Nagrywanie Makr Wiele rozwiązań z wykorzystaniem makr można używać nawet bez znajomości poleceń i struktury języka programowania Visual Basic for Applications. Pozwala na to opcja nagrywania makr, którą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu R-Brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu R-Brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu R-Brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Gdy po aktywowaniu opcji składania zleceń w NOLu klikniesz na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo