Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P Nr produktu Strona 1 z 21

2 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Zewnętrzny czujnik z podstawką - Podstawka metalowa na stację pogodową - Instrukcja obsługi 2. Zakres użycia Stacja pogodowa służy do wyświetlania różnych wartości pomiarowych na przykład temperatury na zewnątrz i wewnątrz, wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej, ciśnienia atmosferycznego. Ponadto stacja pogodowa wyświetla prognozę pogody na następne 6-12 godzin na podstawie przebiegu ciśnienia barometrycznego. Dane mierzone przez czujnik zewnętrzny są bezprzewodowo przesyłane do stacji pogodowej. Czas i data mogą zostać ustawione automatycznie za pomogą sygnału DCF. Można również ustawić czas ręcznie (na przykład podczas problemów z odbiorem). Listę wszystkich cech i właściwości produktu można zobaczyć w rozdziale 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe pomiary, mierzone wartości lub prognozy pogody i ich skutki. Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego, nie nadaje się do użytku medycznego lub do informacji publicznej. Produkt zasilany jest za pomocą baterii. Części produktu nie są zabawką. Zawiera on kruche i łatwe do połknięcia elementy szklane, małe części jak również baterie. Produkt należy trzymać z dala o dzieci!. Używaj wszystkich części produktu tak żeby nie był on dostępny dla dzieci. Każde inne zastosowani niż powyżej może spowodować uszkodzenie urządzenia i stwarza dodatkowe zagrożenia. Przeczytaj instrukcję obsługi w całości, uważnie zawiera ona wiele ważnych informacji na temat konfiguracji, funkcji i działania. Zawsze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 3. Wyjaśnienie symboli - Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne uwagi dotyczące działania, które muszą być ściśle przestrzegane. - Symbol dłoni wskazuje specjalne informacje i porady na temat pracy. 4. Cechy i funkcje a) Stacja pogodowa - Obsługa za pomocą 2 baterii typu AAA. - Czas DCF/wyświetlanie daty, możliwe ręczne ustawienie czasu. - Wyświetlanie formatu czasu można przełączyć pomiędzy 12 a 24 godzinnym czasem. Strona 2 z 21

3 - Możliwe ustawienie strefy czasowej (-12 godzin.+12 godzin). - Mogą być ustawione 2 różne czasy alarmu, z funkcją drzemki. - Wyświetlanie temperatury wewnętrznej i wilgotności w pomieszczeniach, każdy z wyświetleniem trendu. - Wyświetlanie temperatury i wilgotności zewnętrznej, każdy z wyświetlaczem trendu. - Możliwa instalacja do 3 czujników zewnętrznych (jeden dostarczony w dostawie, inne można zamówić dodatkowo jako akcesoria). - Wyświetlanie temperatury może być przełączone na stopnie Celsjusza ( O C) lub Fahrenheita ( O F). - Wyświetlanie ciśnienia barometrycznego. - Graficzne wyświetlenie ciśnienia batometrycznego w ciągu ostatnich 12 godzin. - Maksymalna i minimalna pamięć. - Ikony prognozy pogody na najbliższe 6 do 12 godzin ( obliczenia za pomocą ciśnienia barometrycznego zapis krzywej). - Możliwy montaż na ścianie lub na podstawce. - Podświetlenie LED za pomocą przycisku. - Praca w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. b) Czujnik zewnętrzny - Obsługa za pomocą 2 baterii AAA. - Wyświetlanie temperatury i wilgotności za pomocą zintegrowanego wyświetlacza LCD. - Wyświetlanie numeru kanału. - Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych do stacji pogodowej ( technologia 433 MHz). - Praca w strefie zewnętrznej. - Montaż na ścianie lub instalacja za pomocą dołączonej podstawki. 5. Uwagi dotyczące baterii i akumulatorów Jest możliwe umożliwienie działania stacji pogodowej i czujnika zewnętrznego za pomocą akumulatorów. Niższe napięcie akumulatorów (akumulator=1,2v, bateria=1,5v) i niższa wydajność prowadzi jednak do krótszego czasu pracy oraz może zmniejszyć zasięg radiowy. Ponadto akumulatory są bardziej wrażliwe na zimno od baterii. Jeśli chcesz korzystać z akumulatorów mimo tych ograniczeń należy używać specjalnych akumulatorów NiMH o niskim stopniu samorozładowania. Zaleca się używanie wysokiej jakości baterii alkaicznych aby zapewnić długi i bezpieczny czas działania. Stacja pogodowa wymaga 2 baterii typu AAA, czujnik zewnętrzny wymaga również 2 baterii typu AAA. - Trzymaj baterie / akumulatory z dala od dzieci. - Upewnij się o prawidłowej polaryzacji kiedy wkładasz baterie / akumulatory (zwróć uwagę na plus / + i minus /- ). - Nie zostawiaj baterii / akumulatorów lezących leżących na ziemi. Istnieje ryzyko że mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem. Strona 3 z 21

4 - Nieszczelne lub uszkodzone baterie/ akumulatory mogą spowodować oparzenia chemiczne skóry w tym celu należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. - Upewnij się że baterie/ akumulatory nie zostały zwarte, zdemontowane lub wrzucone do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. - Nie należy ładować normalnych, zwykłych baterii. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!. Ładuj tylko akumulatory które są do tego przeznaczone, należy również stosować odpowiednie ładowarki. - Jeśli nie używamy baterii przez dłuższy czas ( na przykład w przypadku magazynowania) należy usunąć włożone baterie/ akumulatory. Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo że stare baterie/akumulatory mogą przeciekać co może doprowadzić do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji. - Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii / akumulatorów należy też używać baterii / akumulatorów tego samego typu i producenta (nie należy mieszać częściowo naładowanych lub rozładowanych baterii /akumulatorów ze sobą). - Nie wolno mieszać baterii i akumulatorów. Należy używać albo baterii albo akumulatorów. - Do prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów należy zapoznać się z rozdziałem Utylizacja. 6. Elementy sterujące a) Wyświetlacz A Wyświetlacz trendu pogody. B Ikony graficzne prognozy pogody. C- Ciśnienie barometryczne. D Wykres słupkowy do wyświetlania postępu ciśnienia barometrycznego w ciągu ostatnich 12 godzin. E Ikona miga, gdy jest aktywny tryb drzemki. F Obszar wyświetlania dla czasu lub czasu alarmu. G Ikona lub pojawi się gdy czas alarmu 1 lub 2 jest aktywny. Strona 4 z 21

5 H Ikona wierzy radiowej dla odbioru DCF. I Graficzny wyświetlacz aktualnej fazy księżyca. J Data (dzień/miesiąc). K Dzień tygodnia. L Obszar wyświetlenia dla wewnętrznej temperatury / wilgotności z wyświetlaczem trendu. M Ikona baterii dla stacji pogodowej. N Obszar wyświetlenia dla zewnętrznej temperatury / wilgotności z wyświetlaczem trendu. O Ikona baterii dla czujnika zewnętrznego. P Ikona automatycznego przełączania wyświetlacza czujnika. Q Aktualny kanał odbioru. R Ikona gołoledzi lub ostrzeżenia przed mrozem. b) Stacja pogodowa Strona 5 z 21

6 1. Przycisk MODE Naciśnij krótko aby przełączyć między wyświetlanie między czasem, czasem alarmu 1, czasem alarmu 2, przytrzymaj aby włączyć tryb ustawień. 2. Przycisk UP/ALARM Regulacja wartości lub włączenie/wyłączenie czasu budzenia. 3. Przycisk DOWN/DCF Regulacja wartości lub rozpoczęcie ręcznego wyszukiwania sygnału DCF. 4. Przycisk MAX/MIN O C/ O F Przeglądanie najwyższych/najniższych wartości lub wybór jednostki temperatury O C/ O F. 5. Przycisk CHANNEL Przełączanie 3 kanałów odbioru lub rozpoczęcie ręcznego wyszukiwania czujników zewnętrznych. 6. Przycisk SNOOZE/LIGHT Włączenie funkcji drzemki lub włączenie podświetlenia. 7. Otwór do montaży na ścianie. 8. Komora baterii dla baterii typu AAA. Strona 6 z 21

7 9. Przycisk BARO Przytrzymaj przycisk wciśnięty przez 2 sekundy aby włączyć tryb ustawień dla ciśnienia batometrycznego. 10. Przycisk BARO Ustawianie ciśnienia batometrycznego (zwiększanie wartości). 11. Przycisk BARO Ustawianie ciśnienia barometrycznego (zmniejszanie wartości). 12. Przycisk ZONE Wyświetlanie czasu drugiej strefy czasowej ( ZONE pojawi się na wyświetlaczu). 13. Gwint do bazy. c) Czujnik zewnętrzny 14. Dioda LED transmisji Dioda LED miga krótko podczas transmisji danych zmierzonych wartości. 15. Przycisk O C/ O F Przełącza między jednostkami temperatury O C/ O F. 16. Przycisk TX Ręczne wysyłanie mierzonych wartości do analizy. 17. Przełącznik Ustawianie kanału transmisji (1, 2 lub 3) kiedy jest stosowanych kilka czujników zewnętrznych ( każdy czujnik musi być ustawiony na osobnym kanale transmisyjnym). Strona 7 z 21

8 18. Komora baterii na 2 baterie typu AAA. 7. Uruchomienie a) wkładanie baterii do czujnika zewnętrznego - Otwórz komorę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego wykręcając cztery śruby mocujące pokrywę komory baterii i zdejmij ją. - Wybierz jeden z kanałów transmisji za pomocą suwaka (17). Przy użyciu jednego czujnika zewnętrznego (jeden jest dołączony, reszta może być zamówiona osobno) ustaw kanał transmisji 1. Przy zastosowaniu kilku czujników zewnętrznych (do 3 możliwych) wstaw inny kanał dla każdego czujnika zewnętrznego. - Włóż dwie baterie typu AAA zachowując poprawna polaryzację do komory baterii czujnika zewnętrznego (zwracając uwagę na plus/+ i minus /-). - Za pomocą przycisku O C/ O F (15) wybierz żądaną jednostkę wyświetlania czujnika zewnętrznego ( O C= Stopnie Celsjusza, O F = stopnie Fahrenheita). - Zanim zamkniesz komorę baterii przywróć stację bazową do działania. Kiedy rozpocznie się wyszukiwanie sygnałów dostępnych dla czujników zewnętrznych ( zobacz rozdział 7b), możesz przyśpieszyć rozpoznawanie sygnału kilkukrotnie naciskając przycisk TX (16). Ta operacja ręcznie prześle pakiet danych z mierzoną wartością. b) wkładanie baterii do stacji pogodowej - Otwórz komorę baterii (8) z tyłu stacji pogodowej i włóż 2 baterie typu AAA zapewniając prawidłową polaryzację (zwracając uwagę na plus/+ i minus /-). - Zamknij komorę baterii. - Stacja pogodowa wyświetli krótko wszystkie segmenty wyświetlacza i podświetlenie wyświetlacza będzie włączone na krótko i pojawi się sygnał dźwiękowy. - Następnie zamiga wyświetlenie ciśnienia barometrycznego (C). Ustaw aktualną wartość cieśnienia barometrycznego za pomocą przycisków BARO (10) i BARO (11). Możesz uzyskać tą wartość na przykład za pośrednictwem Internetu. Przybliżony wpis jest wystarczający. To ustawienie jest możliwe również w późniejszym okresie. Można je zatem pominąć w tym momencie. - Naciśnij przycisk BARO (9), aby zakończyć wprowadzanie ciśnienia barometrycznego, stacja pogodowa zacznie wyszukiwanie czujników zewnętrznych. - Kreski zaczną migać na wyświetlaczu czujnika zewnętrznego (w prawym górnym rogu ekranu). Strona 8 z 21

9 Stacja pogody wyszuka teraz dostępne sygnały z czujników zewnętrznych przez około 3 minuty. Nie przesuwaj stacji pogodowej w tym czasie i nie naciskaj żadnych przycisków. Aby przyśpieszyć rozpoznawanie, krótko naciśnij przycisk TX (16) na czujniku zewnętrznym umieszczony na komorze baterii. To pozwoli ręcznie przesłać pakiet danych mierzonych wartości. Podświetlenie LED transmisji danych (14) na czujniku zewnętrznym zaświeci się na krótko kiedy dane są przenoszone. - Po zakończeniu wyszukiwanie czujników stacja pogodowa rozpocznie próbę odbioru dla sygnału DCF, symbol wieży radiowej (H) zaświeci się powyżej drugiego wyświetlacza. Wyszukiwanie sygnału DCF i jego ocena może potrwać do 10 minut, nie przenoś w tym czasie stacji pogodowej i nie naciskaj żadnego przycisku. Sygnał jest odbierany, wprowadzanie oceny. Brak obecnego sygnału. Zobacz następny rozdział dotyczący odbioru sygnału DCF. - Jeśli nie wyświetli się aktualny czas nawet po 10 minutach umieść stację pogodową w innym miejscu i rozpocznij wyszukiwanie sygnału DCF ponownie. - Przytrzymaj wciśnięty przycisk DOWN/DCF (3) przez około 3 sekundy aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Po kilku sekundach, sygnał DCF powinien zacząć migać. - Podczas gdy symbol wieży radiowej (H) miga, odbiór DCF może zostać wyłączony przez krótkie naciśnięcie przycisku DOWN/DCF (3). Symbol wieży radiowej zniknie. Ustaw datę i czas ręcznie. Może okazać się to konieczne, jeśli warunki odbioru są złe (na przykład w piwnicy). c) Ustawianie lub montaż czujnika zewnętrznego - Jeśli na wyświetlaczu znajduje się folia ochrona usuń ją. - Dołączony uchwyt służy do ustawiania na równej powierzchni i do montażu na ścianie. Aby móc odczytywać wyświetlacz zintegrowany z czujnikiem zewnętrznym zalecamy instalację czujnika zewnętrznego na lewej lub prawej części okna. Strona 9 z 21

10 Wybierz miejsce do montażu tak aby czujnik zewnętrzny nie był pod bezpośrednim wpływem promieni słonecznych bo w przeciwnym razie pomiar temperatury będzie nieprawidłowy. Taka sama sytuacja zachodzi w momencie gdy deszcz lub śnieg dostanie się do czujnika zewnętrznego. - Dla ustawień, zewnętrzny czujnik jest wyposażony w uchwyt co pomaga w prawidłowym ustawieniu. Następnie podstawa w tylniej części uchwytu może być rozłożona. Uchwyt posiada otwór do montażu na ścianie. Przymocuj czujnik zewnętrzny do otworu w celu prawidłowego ustawienia. Następnie zawieś uchwyt na gwoździu, śrubie lub haku. d) Ustawianie lub montaż stacji pogodowej - Jeśli na wyświetlaczu znajduje się folia ochronna usuń ją. - Podobnie jak w przypadku czujnika zewnętrznego, stacja pogodowa może być również ustawiona w pozycji pionowej, na stabilnej powierzchni wystarczająco dużej lub zamontowana na pionowej ścianie. - Zawarta metalowa podstawka musi być przykręcona (13) dla ustawienia. Nie używaj żadnych narzędzi i nie stosuj siły!. Używaj odpowiednich podkładek aby chronić cenne powierzchnie mebli, aby zapobiec zadrapania. - W tylniej części stacji pogodowej znajduje się otwór (7) do montażu na ścianie. Zawieś stację pogodową na gwoździu, śrubie lub haku. Ze względu na dużą wagę stacja pogodowa musi być trwale przymocowana. Upadek stacji pogodowej może ją uszkodzić spowoduje to również utratę gwarancji!. 8. Informacja dotycząca odbioru DCF Sygnał DCF jest wysyłany przez stację w Mainflingen (niedaleko Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi do 1500 km, a przy idealnych warunkach odbioru nawet do 2000 km. Sygnał DCF zawiera między innymi dokładny czas (odchylenie teoretycznie 1 sekunda na milion lat!) i datę. Oznacz to że Strona 10 z 21

11 nie ma potrzeby ręcznie przełączać pomiędzy czasem letnim i normalnym czasem; czas jest ustawiany automatycznie. Pierwsza próba odbioru DCF jest zawsze wykonywana gdy baterie są włożone do stacji pogodowej patrz poprzedni rozdział. Próba odbioru DCF odbywa się kilka razy w nocy (o 2:03, 03:03, i 04:03), ponieważ wtedy jest lepszy odbiór. Pojedynczy odbiór sygnału DCF na dzień utrzyma odchylenie zegara kwarcowego poniżej sekundy. Zły odbiór sygnału DCF może być spowodowany przez dobrze ekranowane pomieszczenia i budynki na przykład w przypadku izolowanych okien, specjalnych tapet lub w specjalnych konstrukcjach (żelbetonowych) oraz w piwnicach. Odbiór jest również gorszy jeśli stacja pogodowa jest blisko urządzeń elektrycznych / elektronicznych (TV, komputer), kabli lub linii. To samo dotyczy w przypadku bliskości dużych przedmiotów metalowych (wentylatory, metalowe drzwi, i tym podobne). 9. Działanie Stacji Pogodowej a) Uruchomianie nowej próby odbioru DCF Przytrzymaj przycisk DOWN/DCF (3) wciśnięty przez około 3 sekundy, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Po kilku sekundach symbol wieży radiowej (H) zacznie migać. Wyszukiwanie i ocena sygnału DCF może potrwać do 10 minut, w tym czasie nie przenoś stacji pogodowej i nie naciskaj żadnego przycisku. Sygnał jest odbierany, wprowadzanie oceny. b) Wyłączenie odbioru DCF Brak obecnego sygnału. Jeśli odbiór DCF nie jest możliwy w miejscu instalacji ( na przykład w piwnicy ) może zostać wyłączony. - Przytrzymaj przycisk DOWN/DCF (3) wciśnięty przez około 3 sekundy aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Po kilku sekundach symbol wieży radiowej (H) zacznie migać. - Naciśnij krótko DOWN/DCF (3). Symbol wieży radiowej zniknie. - Następnie należy ustawić czas i datę ręcznie, patrz następny rozdział c) Inicjowanie wyszukiwania sygnału dla czujnika zewnętrznego Strona 11 z 21

12 Gdy stacja pogodowa nie znajdzie czujnika zewnętrznego (s) lub jeśli został zakupiony drugi lub trzeci czujnik zewnętrzny jako akcesoria i chcesz następnie zarejestrować je w stacji pogodowej, można rozpocząć ręczne wyszukiwanie czujników zewnętrznych w stacji pogodowej. Stacja pogodowa może ocenić i wyświetlać dane pomiarowe z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych (jeden czujnik zewnętrzny jest dostarczony w komplecie, a inne można zamówić jako akcesoria). Każdy czujnik zewnętrzny musi być zarejestrowany na innym kanale transmisyjnym. Ustaw suwak (17) umieszczony na komorze baterii czujnika zewnętrznego odpowiednio. Jeśli tylko jeden czujnik jest używany ustaw go na kanał 1. Postępuj w następujący sposób: - Aby rozpocząć wyszukiwanie czujnika należy przytrzymać wciśnięty przycisk CHANNEL przez 3 sekundy. Stacja pogody następnie wyemituje sygnał dźwiękowy. - Kreski zaczną migać w obszarze wyświetlacza czujnika zewnętrznego dla danych pomiarowych (w prawym górnym rogu ekranu). Wszystkie wcześniej zarejestrowane czujniki zewnętrzne zostaną usunięte. Stacja pogody wyszuka teraz sygnały dostępnych czujników zewnętrznych przez około 3 minuty. Nie przesuwaj stacji pogodowej w tym czasie nie należy naciskać żadnych przycisków. Aby przyśpieszyć rozpoznawanie, krótko naciśnij przycisk TX (16) na czujniku zewnętrznym znajdującym się na komorze baterii. Ta operacja ręcznie prześle dane z mierzonych wartości. Podświetlenie LED (14) włączy się i zamiga na czujniku zewnętrznym gdy pakiet danych jest przenoszony. Jeśli czujnik nie zostanie znaleziony należy sprawdzić baterie; umieść czujnik w innym miejscu, zmniejsz odległość między stacją pogodową i czujnikiem zewnętrznym. d) Ręczne ustawianie czasu i daty Przy zmianie roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty odbiór DCF jest wyłączony. Jeśli dzieje się to przez przypadek, po prostu wykonaj nową próbę odbioru DCF po zakończeniu trybu ustawień. Po Ustawieniu trybu 12h/24h i strefy czasowej, odbiór DCF nie jest wyłączony. - Naciśnij przycisk MODE (1), aż zacznie migać rok w lewym dolnym rogu wyświetlacza. - Ustaw rok za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Przytrzymaj odpowiedni przycisk dla szybszych ustawień. - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) miesiąc zamiga. Ustaw miesiąc za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Strona 12 z 21

13 - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) data zamiga. Ustaw datę za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) godziny czasu zamigają. Ustaw godzinę za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) minuty czasu zamigają. Ustaw minuty za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) 12 Hr lub 24 Hr zamigają na wyświetlaczu. Teraz za pomocą przycisków UP/ALARM (2) lub DOWN/DCF (3), możesz przełączyć między trybem 12 godzinnym a 24 godzinnym. dnia. W trybie 12 godzinnym PM jest wyświetlany po lewej stronie od czasu, w drugiej połowie - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) a następnie zamiga strefa czasowa. - Teraz za pomocą przycisków UP/ALARM (2) lub DOWN/DCF (3) można ustawić strefę czasową obszaru w zakresie +12 do -12 godzin. Po ustawieniu strefy czasowej (inna wartość niż 0 ), czas może zostać przełączony później przez krótkie naciśnięcie przycisku ZONE (12) w tylniej części. - Naciśnięcie przycisku MODE (1) ponownie zakończy tryb ustawień. e) Ustawianie ciśnienia barometrycznego Wskaźnik ciśnienia barometrycznego wyświetlany na stacji pogodowej zmienia się w zależności od miejsca instalacji. Wartości ciśnienia barometrycznego można otrzymać na przykład w Internecie zawsze w odniesieniu do poziomu morza. W związku z tym można dostosować wyświetlanie. Postępuj w następujący sposób: - Uzyskaj bieżące ciśnienie barometryczne w miejscu zamieszkania na przykład poprzez Internet. - Naciśnij przycisk BARO (9) na 2 sekundy aż wyświetlacz ciśnienia barometrycznego (c) zamiga. - Ustaw wartość ciśnienia barometrycznego za pomocą przycisków BARO (10) lub BARO (11) (dla szybkiego ustawienia przytrzymaj odpowiedni przycisk wciśnięty). - Na krótko naciśnij przycisk BARO (9) aby zakończyć tryb ustawień. f) Przełączanie pomiędzy jednostkami temperatury O C/ O F Stacja pogodowa Strona 13 z 21

14 Naciśnij przycisk MAX/MIN O C/ O F (4) przez 3 sekundy aby przełączyć między jednostkami temperatury O C Stopnie Celsjusza oraz O F stopnie Fahrenheita. Czujnik zewnętrzny Aby przełączyć wyświetlanie O C i O F na czujniku zewnętrznym krótko naciśnij przycisk O C/ O F (15) umieszony na komorze baterii czujnika zewnętrznego. g) Przełączanie czujnika zewnętrznego Stacja pogodowa może trzymywać temperaturę mierzoną przez maksymalnie 3 czujniki zewnętrzne i wyświetlać jej wartości (jeden czujnik jest dołączony w zestawie, większą ilość można zamówić jako wyposażenie dodatkowe). Każdy czujnik zewnętrzny musi być ustawiony na inny kanał transmisji (1,2 lub 3). Suwak do tego jest umieszczony na zewnątrz komory baterii czujnika. Jeśli więcej niż jeden czujnik zewnętrzny jest podłączony i zalogowany do stacji pogodowej naciśnij przycisk CHANNEL (5) kilkukrotnie aby wyświetlić zmierzone wartości danego czujnika zewnętrznego. Wyświetlacz stacji pogodowej pokazuje numer kanału (Q) aktualnie wybranego czujnika zewnętrznego. Kiedy strzałka (P) jest wyświetlana dodatkowo poniżej numeru kanału, stacja pogodowa automatycznie przełącza wyświetlania wszystkich czujników zewnętrznych zalogowanych z odstępem kilku sekund. Zmiana następuje po naciśnięciu przycisku CHANNEL : CH1 > CH2 > CH3 > >CH1.. h) Wyświetlanie maksymalnych/minimalnych wartości Krótko naciśnij przycisk MAX/MIN O C/ O F kilkukrotnie (4) aby przełączyć między następującym wyświetlaniem: - Maksymalne wartości ( MAX na wyświetlaczu) - Minimalne wartości ( MIN na wyświetlaczu) - Obecnie mierzone wartości Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, tryb wyświetlania dla maksymalnych/minimalnych wartości pozostanie automatyczny. Wyświetlane są maksymalne i minimalne wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne wewnętrzne i zewnętrzne. i)usuwanie maksymalnych/minimalnych wartości Strona 14 z 21

15 Wartości są automatycznie resetowane o północy. Nowe maksymalne i minimalne wartości to wartości mierzone o północy co czasu ich ponownej zmiany. j) wyświetlanie tendencji temperatury i wilgotności Po prawej stronie każdej mierzonej wartości dla wewnętrznej i zewnętrznej temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej widać tendencję. k) Ostrzeżenie o gołoledzi lub mrozie Symbol (R) zamiga na w górnej części wyświetlacza, kiedy czujnik zewnętrzny mierzy temperaturę pomiędzy -4 O C do 1 O C. Jest to ostrzeżenie o gołoledzi lub mrozem. W temperaturze poniżej -4 O C symbol jest wyświetlany na stałe (przestaje migać). Wyświetlacz używa temperaturę czujnika zewnętrznego aby ustawić transmisję do kanału 1. Jeśli nie ma zalogowanego czujnika do kanału transmisji 1, zostanie użyty kolejny kanał transmisji. l) Funkcja alarmu Wyświetlanie czasu alarmu Naciśnij przycisk MODE (1) krótko kilka razy aby przełączyć pomiędzy czasem alarmu 1 ( A1 na ekranie za czasem alarmu) i czasem alarmu 2 ( A2 ). Ustawianie czasu alarmu - Naciśnij przycisk MODE (1), krótko kilka razy do momentu aż czas alarmu 1 lub 2 wyświetli się (czas alarmu1 = A1 na wyświetlaczu, czas alarmu2 = A2 ). - Naciśnij przycisk MODE (1) przez około trzy sekundy aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Godziny alarmu zamigają. - Ustaw godziny czasu alarmu za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Przytrzymaj odpowiedni przycisk dla szybkiego ustawienia. - Krótko naciśnij przycisk MODE (1). Minuty alarmu zaczną migać. - Ustaw minuty czasu alarmu za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Przytrzymaj odpowiedni przycisk dla szybkiego ustawienia. - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) aby zakończyć tryb ustawień i pokazać ponownie aktualny czas. Strona 15 z 21

16 Włączenie trybu ustawienia (niezależnie od tego, czy czas alarmu zostanie zmieniony), odpowiednia funkcja budzenia jest włączona automatycznie i symbol (czas alarmu 2) pojawi się (G). (czas alarmu 1) lub Przełączanie funkcji alarmu włączona/wyłączona - Naciśnij przycisk MODE (1) krótko kilka razy aż czas alarmu 1 lub 2 pojawi się (czas alarmu 1 = A1 na wyświetlaczu, czas alarmu 2 = A2 ). -Krótko naciśnij przycisk UP/ALARM (2) kilkukrotnie aby włączyć lub wyłączyć czas alarmu 1 lub 2. Oba czasy alarmów mogą być włączone w ten sposób również. Kiedy symbol (czas alarmu 1) lub symbol (czas alarmu 2) jest wyświetlony (G) odpowiedni czas alarmu jest aktywny. Funkcja drzemki ( SNOOZE ) Gdy sygnał alarmowy dla ustawionego czasu został włączony można aktywować funkcję drzemki poprzez krótkie naciśnięcie przycisku SNZ/LIGHT (6). Podświetlenie wyświetlacza zapali się również na około 10 sekund. Sygnał alarmowy zostanie przerwany na 5 minut. Podczas tego czasu symbol (czas alarmu 1) lub symbol (czas alarmu 2) zacznie migać, jak również symbol (E) powyżej. Po 5 minutach sygnał alarmowy włączy się znowu. Funkcja drzemki działa kilka razy w sekwencji. m) Wyświetlacz paskowy rozwoju ciśnienia barometrycznego W lewej części wyświetlacza LCD na stacji pogodowej wskaźnik na wyświetlaczu (D) pokazuje trend ciśnienia powietrza z ostatnich 12 godzin w postaci wykresu. Po włożeniu baterii do stacji pogodowej oczywiście są obecne nie zmierzone wartości, i wszystkie paski są na tej samej wysokości. n) Wyświetlacz trendu pogody Strzałka tendencji pogody (A) wyświetlana jest w lewym górnym rogu wyświetlacza. Podstawą obliczeń jest ciśnienie barometryczne z ostatnich 12 godzin. Strona 16 z 21

17 o) Prognoza pogody Stacja pogody oblicza prognozę pogody na następne 6 do 12 godzin za pomocą rozwoju ciśnienia barometrycznego z ostatnich godzin/dni. Dokładność którą można osiągnąć za pomocą tej technologii wynosi około 70%. Grafik (B) pokazuje prognozę pogody. Uwaga: - Wyświetlacz nie pokazuje obecnej sytuacji pogodowej, a jedynie prognozę na następne 6 do 12 godzin. - Jeśli słońce jest wyświetlone w nocy, oznacza to gwiaździstą bezchmurną noc. - Obliczanie prognozy pogody odbywa się tylko na podstawie ciśnienia atmosferycznego która wskazuje maksymalną dokładność do 70%. Aktualna pogoda na następny dzień może być zupełnie inna. Ponieważ cieśnienie barometryczne zmierzone dotyczy tylko obszaru o średnicy 50 km, pogoda może się szybko zmienić. Dotyczy to w szczególności obszarów górskich lub w wysokich górach. Dlatego nie należy polegać na prognozie stacji pogodowej ale zbierać dostępne informacje na miejscu na przykład przy planowaniu wycieczek górskich. - W nagłych lub większych wahaniach ciśnienia barometrycznego, symbole wyświetlacza są aktualizowane, aby pokazać zmianę pogody. Jeśli symbole wyświetlacza nie zmienią się albo ciśnienie barometryczne nie ulegnie zmianie lub zmiana jest tak powolna że nie może być zarejestrowana przez stację pogodową. - Jeśli prognoza słoneczna lub deszczowa pojawi się, wyświetlacz nie wykaże zmiany nawet jeśli pogoda poprawi się (wyświetlacz słoneczny ) lub pogorszy się (wyświetlacz deszczowy ) ponieważ wyświetlane symbole już przedstawiają dwie skrajności. Symbole wyświetlacza wskazują na zmianę pogody na lepszą lub gorszą co nie musi oznaczać słońca lub deszczu tak jak oznaczone na symbolach. - Po pierwszym włożeniu baterii pomiń aktualną prognozę pogody dla pierwszych 12 do 24 godzin, ponieważ stacja pogodowa musi najpierw zebrać dane dotyczące cieśnienia barometrycznego w tym okresie na stałej wysokości aby wyświetlić bardziej dokładną prognozę. - Jeśli stacja pogodowa jest zabrana na miejsce na znacznie wyższej lub niższej wysokości niż w poprzednim miejscu (na przykład z parteru na górne piętro domu), może uznać to za zmianę pogody. p) Włączenie podświetlenia wyświetlacza Krótko naciśnij przycisk SNZ/LIGHT (6) aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. Podświetlenie zgaśnie automatycznie po ok. 10 sekundach. q) Faza księżyca Faza księżyca (I) jest obliczana automatycznie w zależności od daty (poprzez sygnał DCF lub ustawiana ręcznie. Strona 17 z 21

18 10. Wymiana baterii a) Stacja pogodowa Baterie należy wymienić gdy kontrast wyświetlacza jest bardzo słaby ikona baterii (M) pojawi się po prawej stronie wewnętrznej wilgotności lub jeśli wyświetlacz przestanie być aktywny podczas włączenia podświetlenia. Podczas wymiany baterii wszystkie zmierzone dane są utracone. Patrz rozdział wymiana baterii. b) Czujnik zewnętrzny Baterie należy wymienić gdy kontrast jest bardzo słaby, ikona baterii (O) pojawi się po prawej stronie wilgotności lub gdy stacja pogodowa nie otrzymuje żadnych wartości z czujnika zewnętrznego. Ponieważ czujnik zewnętrzny działa za pomocą kodu bezpieczeństwa (co pozwala na działanie kilku stacji pogodowych tej samej budowy równolegle), wykonaj następujące czynności: - Usuń baterie z czujnika zewnętrznego i włóż nowe patrz rozdział wymiana baterii. - Rozpocznij wyszukiwanie czujników zewnętrznych dla stacji pogodowej. 11. Rozwiązywanie problemów Zakupiona stacja pogodowa został zaprojektowany zgodnie z obecnym stanem techniki i jest funkcjonalnie bezpieczny. Niemniej jednak mogą pojawić się problemy i błędy. Poniższy opis zawiera możliwe rozwiązywanie problemów. Brak obioru sygnału z czujnika zewnętrznego - Odległość między stacją pogodową i czujnikiem zewnętrznym jest zbyt duża. Zmień miejsce instalacji stacji pogodowej lub czujnika zewnętrznego. - Obiekty lub materiały (metalizowane szklane okna, izolacje żelbetonowe itp.) mogą zakłócać odbiór radiowy. Stacja pogodowa jest zbyt blisko urządzeń elektronicznych ( TV, komputer). Zmień miejsce instalacji stacji pogodowej lub czujnika zewnętrznego. Rozpocznij wyszukiwanie czujnika zewnętrznego w stacji pogodowej. - Baterie czujnika zewnętrznego są słabe lub rozładowane. Spróbuj włożyć nowe baterie do czujnika. - Bardzo niska temperatura zewnętrzna (poniżej -20 O C) zmniejsza wydajność baterii a w szczególności wydajność akumulatorów. Spróbuj włożyć nowe baterie ( nie akumulatory) w czujniku i rozpocząć nowe wyszukiwanie czujnika zewnętrznego w stacji pogodowej. - Inny nadajnik o tej samej częstotliwości w sąsiedztwie zakłóca sygnał radiowy. Pomocne może okazać się zmniejszenie odległości między stacją pogodową a czujnikiem zewnętrznym. Brak odbioru DCF Strona 18 z 21

19 - Stacja pogoda znajduje się w pobliżu innych urządzeń elektronicznych lub w pobliżu linii elektrycznych lub elementów metalowych. Budynki wykonane z betonu zbrojonego, okna metalowe powlekane specjalną izolacją jak również instalacja w piwnicy może zapobiec poprawnemu odbiorowi sygnału DCF. - Odbiór CDF jest najlepszy w nocy gdy istnieją najmniejsze zakłócenia przez urządzenia elektroniczne (na przykład kiedy telewizory i komputery są wyłączone). Poczekaj do następnego dnia stacja pogoda powinna wyświetlić czas i datę DCF. 12. Zasięg Zasięg transmisji sygnału radiowego pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a stacją pogodową wynosi do 30 m w najlepszych warunkach. Jednakże te wartości zakresu odnoszą się do tak zwanego zakresu wolnego pola. Opisuje idealne ustawienie ( np. stacja pogodowa i czujnik zewnętrzny na gładkiej równej powierzchni bez drzew domów itp.) jednak nigdy nie obecnej w praktyce. Zazwyczaj stacja pogodowa jest umieszczona w domu a czujnik zewnętrzny poza domem. Ze względu na różne wpływy na transmisję radiową ten zakres niestety nie może być gwarantowany. Zazwyczaj jednak wszelkie działania w domu są możliwe bez żadnych problemów. Gdy stacja pogodowa nie otrzymuje żadnych danych z czujnika zewnętrznego (pomimo nowych baterii) zmniejsz odległość pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a stacją, zmień jej miejsce instalacji. Zasięg może być znacznie zmniejszony przez: - Ściany, stropy żelbetonowe - Metalizowane szkło izolacyjne, okna aluminiowe itp. - Pojazdy - Drzewa, krzewy, ziemię, kamienie - Obecność metalowych przedmiotów przewodzących prąd (na przykład grzejnik) - W pobliżu ciała ludzkiego - Zakłócenia szerokopasmowe na przykład w dzielnicach mieszkaniowych ( telefony DECT, telefony komórkowe, radiowe słuchawki, głośniki sterowane radiem, inne zdalnie sterowane stacje pogodowe, telefony dla dzieci itp.) - Odległość od silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy - W pobliżu gniazd elektrycznych, przewodów zasilających - W pobliżu źle ekranowanych lub otwartych komputerów lub urządzeń elektronicznych. Strona 19 z 21

20 13. Specyfikacja Techniczna Stacja pogodowa Zasilanie: 2 baterie typu AAA Czas pracy baterii: około jednego roku Zasięg mierzonej temperatury: -10 O C do +60 O C Podziałka: 0,1 O C Dokładność: +/- 1 O C Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99% wilgotności względnej Podziałka:1% Dokładność: +/- 5% Liczba czujników zewnętrznych: do 3 ( jeden w zestawie, pozostałe można zamówić oddzielnie) Wymiary: 180 x 139 x 27 mm (bez podstawki) Waga: 296 g (bez baterii) Czujnik zewnętrzny Zasilanie: 2 baterie typu AAA Czas pracy baterii: około jednego roku Częstotliwość transmisji: 433 MHz Zasięg: do 30 m ( w wolny polu) Przedział transmisji: co każde 60 sekund Zasięg mierzonej temperatury: -20 O C do +70 O C Podziałka: 0,1 O C Dokładność: +/- 1 O C Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99% wilgotności względnej Podziałka:1% Dokładność: +/- 5% Wymiary: 68,5 x 100 x 19,5 mm (bez podstawki na ścianę) Waga: 79 g ( bez baterii ) Strona 20 z 21

21 Strona 21 z 21

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała Nr produktu 672685 Strona 1 z 7 Zastosowanie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

5 kanałowy czujnik termo- higrometryczny. Instrukcja obsługi. Informacje dotyczące baterii i akumulatorków. Nr produktu:

5 kanałowy czujnik termo- higrometryczny. Instrukcja obsługi. Informacje dotyczące baterii i akumulatorków.  Nr produktu: 5 kanałowy czujnik termo- higrometryczny Instrukcja obsługi Nr produktu: 672148 Wersja 05/10 Informacje dotyczące baterii i akumulatorków Czujnik zewnętrzny może być zasilany przez akumulatorki. Jednakże,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672694 Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny Nr produktu 672717 Strona 1 z 7 Sposób użycia Produkt ten przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C Nr produktu 672720 Strona 1 z 16 1. Przeznaczenie Stacja pogodowa służy do wyświetlania temperatury wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672712 Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer produktu 672712 /wersja 04/12 PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Produkt pokazuje godzinę na analogowym,

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr,

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672714 Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wskazuje czas dnia w łatwy i czytelny sposób na

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Conrad

Termohigrometr Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu 672479 Strona 1 z 10 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99%

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% Nr produktu 404664 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Zegar cyfrowy Jumbo jest przeznaczony do dekodowania

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy PCR 156 8935c31 z projektorem Nr produktu 398856 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Celem zegara jest dekodowanie sygnału radiowego DCF który zawiera czas cezowego zegara atomowego

Bardziej szczegółowo

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary INSTRUKCJA OBSŁUGI Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary Nr produktu 672616 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Ten wodoodporny minutnik może być stosowany jako zegar z wyświetlaczem czasu odliczanego

Bardziej szczegółowo

Zegar z projektorem Eurochron

Zegar z projektorem Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar z projektorem Eurochron Nr produktu 672865 Strona 1 z 10 Sposób użycia Oprócz konwencjonalnego wyświetlacza LCD, urządzenie wyposażone jest w projektor który może wyświetlać czas

Bardziej szczegółowo

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem Nr produktu 365068 Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Zegar sterowany radiowo Dziękujemy za wybór tego produktu z TFA. 1. Przed

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja pogodowa WS IT

Bezprzewodowa stacja pogodowa WS IT Bezprzewodowa stacja pogodowa WS 9750- IT Instrukcja obsługi Nr produktu: 646373 Strona 1 z 10 1. Instalacja baterii / wymiana baterii Podczas wkładania baterii należy uważać na oznaczenie biegunowości.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11

Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi Termometr TFA IT Easy Base Nr produktu 519371 Strona 1 z 11 Nadajnik Bezprzewodowy nadajnik działa na częstotliwości 868 MHz Obudowa chroni nadajnik przed zachla paniami Można go zamontować

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo Nr produktu 672677 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Nr produktu: 672453 Strona 1 z 11 STACJA TEMPERATURY Otwór do zawieszenia Wyświetlacz LCD Komora baterii Podstawka Przycisk SET Przycisk MIN/MAX/+ FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Eurochron

Stacja pogodowa Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672577 Stacja pogodowa Eurochron Strona 1 z 20 PRZEZNACZENIE Radiowa stacja pogody jest wysokiej jakości uniwersalnym urządzeniem pomiarowym pogody, który przetwarza dużą

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 %

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % Nr produktu 399717 Strona 1 z 18 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Czujnik zewnętrzny - Uchwyt ścienny dla

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa TFA Gallery 35-1126, kolorowy wyświetlacz Nr produktu 515992 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA. 1. Przed użyciem Pamiętaj aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy. Szczegóły techniczne

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce

Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001380333 Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty i temperatury wewnętrznej. Czas ustawiany

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

E0202WT STACJA POGODOWA

E0202WT STACJA POGODOWA STACJA POGODOWA Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Eurochron

Stacja pogodowa Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672409 Stacja pogodowa Eurochron Strona 1 z 16 1. Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wszystkie aktualne wytyczne ustawowe - europejskie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000323886 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy z zakupu stacji pogodowej z bezprzewodowym czujnikiem i zegarem

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393286 Stacja pogodowa, cyfrowa TFA 35.1085, 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny Strona 1 z 9 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 9 1. Funkcje - Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672681 Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlenia daty

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa 35.5019 Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt Nr produktu 672372 Strona 1 z 9 1. WPROWADZENIE Kupiona przez Ciebie stacja pogodowa posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Radio rowerowe BR 28

Radio rowerowe BR 28 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio rowerowe BR 28 Produkt nr: 1093177 Strona 1 z 5 Instrukcja obsługi BR 28 Obudowa: 1. Wyświetlacz LCD 2. Złącze USB 3. Złącze SD 4. Przycisk UHR 5. Przycisk MIN 6. Przycisk STUNDE

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C Nr produktu 672951 Strona 1 z 12 Środki ostrożności - Nie wolno narażać produktu na wpływ nadmiernej siły,

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268975 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny Strona 1 z 10 Rysunek 1. Rysunek 2. Strona 2 z 10 Rysunek 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C

Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C Instrukcja obsługi Rozpoczynanie Otworzyć komorę baterii za pomocą śrubokręta. Włożyć baterie (akumulatory 1 x 1,2 V AA dla podświetlenia; bateria

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA Slim

Stacja pogodowa TFA Slim INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa TFA Slim 35.1128 Nr produktu 1082405 Strona 1 z 12 1. Przed pierwszym użyciem Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Informacje w niej zawarte pozwolą ci zapoznać

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C

Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 646282 Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie produktu Czujnik zewnętrzny przesyła dane pogodowe na częstotliwości 868 MHz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, Do 10 odbiorników na kanał

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, Do 10 odbiorników na kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000640374 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, Do 10 odbiorników na kanał Strona 1 z 6 Stosować zgodnie z instrukcjami producenta Pilot umożliwia

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 %

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 01323370 Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr. 30.3054.10, 0 do +60 C, 20 do 90 % Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Dziękujemy za zakup tego urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Stacja meteorologiczna Nr produktu

Stacja meteorologiczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja meteorologiczna Nr produktu 000398939 Strona 1 z 12 2. ELEMENTY SKŁADOWE 2.1 STACJA PODSTAWOWA (ODBIORNIK) Wyświetlacz LCD Strona przednia Przyciski funkcyjne Pokrywa kieszonki

Bardziej szczegółowo

Radiowa stacja meteorologiczna WS 7208 Nr. zam.: Instrukcja obsługi.

Radiowa stacja meteorologiczna WS 7208 Nr. zam.: Instrukcja obsługi. Radiowa stacja meteorologiczna WS 7208 Nr. zam.: 640130 Instrukcja obsługi. Przed ustawieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. I. Stacja meteorologiczna: 2 1 3 1. Przyciski funkcji. 2.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 Nr produktu 672612 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja meteo WS 6830 Nr produktu 672730 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi WS 6830 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do stelaża z tyłu (jak pokazano) meteorologicznej stacji diodowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną Polish INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA 1. Odsuń pokrywę baterii z tyłu urządzenia,

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA. Strona 1 z 14

Stacja pogodowa TFA. Strona 1 z 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672574 Stacja pogodowa TFA Strona 1 z 14 Przed użyciem Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja pozwoli Ci zapoznać się z nowym urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Zegarek Eurochron EFAUT c16b, Sterowany radiowo, 3 ATM, (ØxW) 40 mmx11 mm

Zegarek Eurochron EFAUT c16b, Sterowany radiowo, 3 ATM, (ØxW) 40 mmx11 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000396516 Zegarek Eurochron EFAUT 771 9146c16b, Sterowany radiowo, 3 ATM, (ØxW) 40 mmx11 mm Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do wyświetlania czasu

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS-1100 Nr produktu

Stacja pogodowa WS-1100 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa WS-1100 Nr produktu 000679470 Strona 1 z 12 PRZEGLĄD 1. Wskaźnik godziny sygnału DCF 2. Symbol prognozy pogody 3. Ciśnienie atmosferyczne 4. Temperatura wewnątrz 5. Temperatura

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1368978 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1134.10, 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny Strona 1 z 13 Dziękujemy za wybór urządzenia marki TFA. 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Nr Bezprzewodowa stacja meteorologiczna (433MHz)

Nr Bezprzewodowa stacja meteorologiczna (433MHz) Nr 120245 Bezprzewodowa stacja meteorologiczna (433MHz) Instrukcja obsługi Przed ustawieniem urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcję. I. Stacja meteorologiczna: 1. Przycisk INDOOR & MIN/MAX & RESET.

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem

Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem Instrukcja obsługi Nr produktu: 671650 1. Opis funkcji Sygnał radiowy DCF wskazujący dokładną godzinę, jest kodowany i nadawany z nadajnika znajdującego się w Maiflingen,

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo