Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P Nr produktu Strona 1 z 21

2 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Zewnętrzny czujnik z podstawką - Podstawka metalowa na stację pogodową - Instrukcja obsługi 2. Zakres użycia Stacja pogodowa służy do wyświetlania różnych wartości pomiarowych na przykład temperatury na zewnątrz i wewnątrz, wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej, ciśnienia atmosferycznego. Ponadto stacja pogodowa wyświetla prognozę pogody na następne 6-12 godzin na podstawie przebiegu ciśnienia barometrycznego. Dane mierzone przez czujnik zewnętrzny są bezprzewodowo przesyłane do stacji pogodowej. Czas i data mogą zostać ustawione automatycznie za pomogą sygnału DCF. Można również ustawić czas ręcznie (na przykład podczas problemów z odbiorem). Listę wszystkich cech i właściwości produktu można zobaczyć w rozdziale 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe pomiary, mierzone wartości lub prognozy pogody i ich skutki. Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego, nie nadaje się do użytku medycznego lub do informacji publicznej. Produkt zasilany jest za pomocą baterii. Części produktu nie są zabawką. Zawiera on kruche i łatwe do połknięcia elementy szklane, małe części jak również baterie. Produkt należy trzymać z dala o dzieci!. Używaj wszystkich części produktu tak żeby nie był on dostępny dla dzieci. Każde inne zastosowani niż powyżej może spowodować uszkodzenie urządzenia i stwarza dodatkowe zagrożenia. Przeczytaj instrukcję obsługi w całości, uważnie zawiera ona wiele ważnych informacji na temat konfiguracji, funkcji i działania. Zawsze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 3. Wyjaśnienie symboli - Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne uwagi dotyczące działania, które muszą być ściśle przestrzegane. - Symbol dłoni wskazuje specjalne informacje i porady na temat pracy. 4. Cechy i funkcje a) Stacja pogodowa - Obsługa za pomocą 2 baterii typu AAA. - Czas DCF/wyświetlanie daty, możliwe ręczne ustawienie czasu. - Wyświetlanie formatu czasu można przełączyć pomiędzy 12 a 24 godzinnym czasem. Strona 2 z 21

3 - Możliwe ustawienie strefy czasowej (-12 godzin.+12 godzin). - Mogą być ustawione 2 różne czasy alarmu, z funkcją drzemki. - Wyświetlanie temperatury wewnętrznej i wilgotności w pomieszczeniach, każdy z wyświetleniem trendu. - Wyświetlanie temperatury i wilgotności zewnętrznej, każdy z wyświetlaczem trendu. - Możliwa instalacja do 3 czujników zewnętrznych (jeden dostarczony w dostawie, inne można zamówić dodatkowo jako akcesoria). - Wyświetlanie temperatury może być przełączone na stopnie Celsjusza ( O C) lub Fahrenheita ( O F). - Wyświetlanie ciśnienia barometrycznego. - Graficzne wyświetlenie ciśnienia batometrycznego w ciągu ostatnich 12 godzin. - Maksymalna i minimalna pamięć. - Ikony prognozy pogody na najbliższe 6 do 12 godzin ( obliczenia za pomocą ciśnienia barometrycznego zapis krzywej). - Możliwy montaż na ścianie lub na podstawce. - Podświetlenie LED za pomocą przycisku. - Praca w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. b) Czujnik zewnętrzny - Obsługa za pomocą 2 baterii AAA. - Wyświetlanie temperatury i wilgotności za pomocą zintegrowanego wyświetlacza LCD. - Wyświetlanie numeru kanału. - Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych do stacji pogodowej ( technologia 433 MHz). - Praca w strefie zewnętrznej. - Montaż na ścianie lub instalacja za pomocą dołączonej podstawki. 5. Uwagi dotyczące baterii i akumulatorów Jest możliwe umożliwienie działania stacji pogodowej i czujnika zewnętrznego za pomocą akumulatorów. Niższe napięcie akumulatorów (akumulator=1,2v, bateria=1,5v) i niższa wydajność prowadzi jednak do krótszego czasu pracy oraz może zmniejszyć zasięg radiowy. Ponadto akumulatory są bardziej wrażliwe na zimno od baterii. Jeśli chcesz korzystać z akumulatorów mimo tych ograniczeń należy używać specjalnych akumulatorów NiMH o niskim stopniu samorozładowania. Zaleca się używanie wysokiej jakości baterii alkaicznych aby zapewnić długi i bezpieczny czas działania. Stacja pogodowa wymaga 2 baterii typu AAA, czujnik zewnętrzny wymaga również 2 baterii typu AAA. - Trzymaj baterie / akumulatory z dala od dzieci. - Upewnij się o prawidłowej polaryzacji kiedy wkładasz baterie / akumulatory (zwróć uwagę na plus / + i minus /- ). - Nie zostawiaj baterii / akumulatorów lezących leżących na ziemi. Istnieje ryzyko że mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem. Strona 3 z 21

4 - Nieszczelne lub uszkodzone baterie/ akumulatory mogą spowodować oparzenia chemiczne skóry w tym celu należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. - Upewnij się że baterie/ akumulatory nie zostały zwarte, zdemontowane lub wrzucone do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. - Nie należy ładować normalnych, zwykłych baterii. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!. Ładuj tylko akumulatory które są do tego przeznaczone, należy również stosować odpowiednie ładowarki. - Jeśli nie używamy baterii przez dłuższy czas ( na przykład w przypadku magazynowania) należy usunąć włożone baterie/ akumulatory. Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo że stare baterie/akumulatory mogą przeciekać co może doprowadzić do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji. - Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii / akumulatorów należy też używać baterii / akumulatorów tego samego typu i producenta (nie należy mieszać częściowo naładowanych lub rozładowanych baterii /akumulatorów ze sobą). - Nie wolno mieszać baterii i akumulatorów. Należy używać albo baterii albo akumulatorów. - Do prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów należy zapoznać się z rozdziałem Utylizacja. 6. Elementy sterujące a) Wyświetlacz A Wyświetlacz trendu pogody. B Ikony graficzne prognozy pogody. C- Ciśnienie barometryczne. D Wykres słupkowy do wyświetlania postępu ciśnienia barometrycznego w ciągu ostatnich 12 godzin. E Ikona miga, gdy jest aktywny tryb drzemki. F Obszar wyświetlania dla czasu lub czasu alarmu. G Ikona lub pojawi się gdy czas alarmu 1 lub 2 jest aktywny. Strona 4 z 21

5 H Ikona wierzy radiowej dla odbioru DCF. I Graficzny wyświetlacz aktualnej fazy księżyca. J Data (dzień/miesiąc). K Dzień tygodnia. L Obszar wyświetlenia dla wewnętrznej temperatury / wilgotności z wyświetlaczem trendu. M Ikona baterii dla stacji pogodowej. N Obszar wyświetlenia dla zewnętrznej temperatury / wilgotności z wyświetlaczem trendu. O Ikona baterii dla czujnika zewnętrznego. P Ikona automatycznego przełączania wyświetlacza czujnika. Q Aktualny kanał odbioru. R Ikona gołoledzi lub ostrzeżenia przed mrozem. b) Stacja pogodowa Strona 5 z 21

6 1. Przycisk MODE Naciśnij krótko aby przełączyć między wyświetlanie między czasem, czasem alarmu 1, czasem alarmu 2, przytrzymaj aby włączyć tryb ustawień. 2. Przycisk UP/ALARM Regulacja wartości lub włączenie/wyłączenie czasu budzenia. 3. Przycisk DOWN/DCF Regulacja wartości lub rozpoczęcie ręcznego wyszukiwania sygnału DCF. 4. Przycisk MAX/MIN O C/ O F Przeglądanie najwyższych/najniższych wartości lub wybór jednostki temperatury O C/ O F. 5. Przycisk CHANNEL Przełączanie 3 kanałów odbioru lub rozpoczęcie ręcznego wyszukiwania czujników zewnętrznych. 6. Przycisk SNOOZE/LIGHT Włączenie funkcji drzemki lub włączenie podświetlenia. 7. Otwór do montaży na ścianie. 8. Komora baterii dla baterii typu AAA. Strona 6 z 21

7 9. Przycisk BARO Przytrzymaj przycisk wciśnięty przez 2 sekundy aby włączyć tryb ustawień dla ciśnienia batometrycznego. 10. Przycisk BARO Ustawianie ciśnienia batometrycznego (zwiększanie wartości). 11. Przycisk BARO Ustawianie ciśnienia barometrycznego (zmniejszanie wartości). 12. Przycisk ZONE Wyświetlanie czasu drugiej strefy czasowej ( ZONE pojawi się na wyświetlaczu). 13. Gwint do bazy. c) Czujnik zewnętrzny 14. Dioda LED transmisji Dioda LED miga krótko podczas transmisji danych zmierzonych wartości. 15. Przycisk O C/ O F Przełącza między jednostkami temperatury O C/ O F. 16. Przycisk TX Ręczne wysyłanie mierzonych wartości do analizy. 17. Przełącznik Ustawianie kanału transmisji (1, 2 lub 3) kiedy jest stosowanych kilka czujników zewnętrznych ( każdy czujnik musi być ustawiony na osobnym kanale transmisyjnym). Strona 7 z 21

8 18. Komora baterii na 2 baterie typu AAA. 7. Uruchomienie a) wkładanie baterii do czujnika zewnętrznego - Otwórz komorę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego wykręcając cztery śruby mocujące pokrywę komory baterii i zdejmij ją. - Wybierz jeden z kanałów transmisji za pomocą suwaka (17). Przy użyciu jednego czujnika zewnętrznego (jeden jest dołączony, reszta może być zamówiona osobno) ustaw kanał transmisji 1. Przy zastosowaniu kilku czujników zewnętrznych (do 3 możliwych) wstaw inny kanał dla każdego czujnika zewnętrznego. - Włóż dwie baterie typu AAA zachowując poprawna polaryzację do komory baterii czujnika zewnętrznego (zwracając uwagę na plus/+ i minus /-). - Za pomocą przycisku O C/ O F (15) wybierz żądaną jednostkę wyświetlania czujnika zewnętrznego ( O C= Stopnie Celsjusza, O F = stopnie Fahrenheita). - Zanim zamkniesz komorę baterii przywróć stację bazową do działania. Kiedy rozpocznie się wyszukiwanie sygnałów dostępnych dla czujników zewnętrznych ( zobacz rozdział 7b), możesz przyśpieszyć rozpoznawanie sygnału kilkukrotnie naciskając przycisk TX (16). Ta operacja ręcznie prześle pakiet danych z mierzoną wartością. b) wkładanie baterii do stacji pogodowej - Otwórz komorę baterii (8) z tyłu stacji pogodowej i włóż 2 baterie typu AAA zapewniając prawidłową polaryzację (zwracając uwagę na plus/+ i minus /-). - Zamknij komorę baterii. - Stacja pogodowa wyświetli krótko wszystkie segmenty wyświetlacza i podświetlenie wyświetlacza będzie włączone na krótko i pojawi się sygnał dźwiękowy. - Następnie zamiga wyświetlenie ciśnienia barometrycznego (C). Ustaw aktualną wartość cieśnienia barometrycznego za pomocą przycisków BARO (10) i BARO (11). Możesz uzyskać tą wartość na przykład za pośrednictwem Internetu. Przybliżony wpis jest wystarczający. To ustawienie jest możliwe również w późniejszym okresie. Można je zatem pominąć w tym momencie. - Naciśnij przycisk BARO (9), aby zakończyć wprowadzanie ciśnienia barometrycznego, stacja pogodowa zacznie wyszukiwanie czujników zewnętrznych. - Kreski zaczną migać na wyświetlaczu czujnika zewnętrznego (w prawym górnym rogu ekranu). Strona 8 z 21

9 Stacja pogody wyszuka teraz dostępne sygnały z czujników zewnętrznych przez około 3 minuty. Nie przesuwaj stacji pogodowej w tym czasie i nie naciskaj żadnych przycisków. Aby przyśpieszyć rozpoznawanie, krótko naciśnij przycisk TX (16) na czujniku zewnętrznym umieszczony na komorze baterii. To pozwoli ręcznie przesłać pakiet danych mierzonych wartości. Podświetlenie LED transmisji danych (14) na czujniku zewnętrznym zaświeci się na krótko kiedy dane są przenoszone. - Po zakończeniu wyszukiwanie czujników stacja pogodowa rozpocznie próbę odbioru dla sygnału DCF, symbol wieży radiowej (H) zaświeci się powyżej drugiego wyświetlacza. Wyszukiwanie sygnału DCF i jego ocena może potrwać do 10 minut, nie przenoś w tym czasie stacji pogodowej i nie naciskaj żadnego przycisku. Sygnał jest odbierany, wprowadzanie oceny. Brak obecnego sygnału. Zobacz następny rozdział dotyczący odbioru sygnału DCF. - Jeśli nie wyświetli się aktualny czas nawet po 10 minutach umieść stację pogodową w innym miejscu i rozpocznij wyszukiwanie sygnału DCF ponownie. - Przytrzymaj wciśnięty przycisk DOWN/DCF (3) przez około 3 sekundy aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Po kilku sekundach, sygnał DCF powinien zacząć migać. - Podczas gdy symbol wieży radiowej (H) miga, odbiór DCF może zostać wyłączony przez krótkie naciśnięcie przycisku DOWN/DCF (3). Symbol wieży radiowej zniknie. Ustaw datę i czas ręcznie. Może okazać się to konieczne, jeśli warunki odbioru są złe (na przykład w piwnicy). c) Ustawianie lub montaż czujnika zewnętrznego - Jeśli na wyświetlaczu znajduje się folia ochrona usuń ją. - Dołączony uchwyt służy do ustawiania na równej powierzchni i do montażu na ścianie. Aby móc odczytywać wyświetlacz zintegrowany z czujnikiem zewnętrznym zalecamy instalację czujnika zewnętrznego na lewej lub prawej części okna. Strona 9 z 21

10 Wybierz miejsce do montażu tak aby czujnik zewnętrzny nie był pod bezpośrednim wpływem promieni słonecznych bo w przeciwnym razie pomiar temperatury będzie nieprawidłowy. Taka sama sytuacja zachodzi w momencie gdy deszcz lub śnieg dostanie się do czujnika zewnętrznego. - Dla ustawień, zewnętrzny czujnik jest wyposażony w uchwyt co pomaga w prawidłowym ustawieniu. Następnie podstawa w tylniej części uchwytu może być rozłożona. Uchwyt posiada otwór do montażu na ścianie. Przymocuj czujnik zewnętrzny do otworu w celu prawidłowego ustawienia. Następnie zawieś uchwyt na gwoździu, śrubie lub haku. d) Ustawianie lub montaż stacji pogodowej - Jeśli na wyświetlaczu znajduje się folia ochronna usuń ją. - Podobnie jak w przypadku czujnika zewnętrznego, stacja pogodowa może być również ustawiona w pozycji pionowej, na stabilnej powierzchni wystarczająco dużej lub zamontowana na pionowej ścianie. - Zawarta metalowa podstawka musi być przykręcona (13) dla ustawienia. Nie używaj żadnych narzędzi i nie stosuj siły!. Używaj odpowiednich podkładek aby chronić cenne powierzchnie mebli, aby zapobiec zadrapania. - W tylniej części stacji pogodowej znajduje się otwór (7) do montażu na ścianie. Zawieś stację pogodową na gwoździu, śrubie lub haku. Ze względu na dużą wagę stacja pogodowa musi być trwale przymocowana. Upadek stacji pogodowej może ją uszkodzić spowoduje to również utratę gwarancji!. 8. Informacja dotycząca odbioru DCF Sygnał DCF jest wysyłany przez stację w Mainflingen (niedaleko Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi do 1500 km, a przy idealnych warunkach odbioru nawet do 2000 km. Sygnał DCF zawiera między innymi dokładny czas (odchylenie teoretycznie 1 sekunda na milion lat!) i datę. Oznacz to że Strona 10 z 21

11 nie ma potrzeby ręcznie przełączać pomiędzy czasem letnim i normalnym czasem; czas jest ustawiany automatycznie. Pierwsza próba odbioru DCF jest zawsze wykonywana gdy baterie są włożone do stacji pogodowej patrz poprzedni rozdział. Próba odbioru DCF odbywa się kilka razy w nocy (o 2:03, 03:03, i 04:03), ponieważ wtedy jest lepszy odbiór. Pojedynczy odbiór sygnału DCF na dzień utrzyma odchylenie zegara kwarcowego poniżej sekundy. Zły odbiór sygnału DCF może być spowodowany przez dobrze ekranowane pomieszczenia i budynki na przykład w przypadku izolowanych okien, specjalnych tapet lub w specjalnych konstrukcjach (żelbetonowych) oraz w piwnicach. Odbiór jest również gorszy jeśli stacja pogodowa jest blisko urządzeń elektrycznych / elektronicznych (TV, komputer), kabli lub linii. To samo dotyczy w przypadku bliskości dużych przedmiotów metalowych (wentylatory, metalowe drzwi, i tym podobne). 9. Działanie Stacji Pogodowej a) Uruchomianie nowej próby odbioru DCF Przytrzymaj przycisk DOWN/DCF (3) wciśnięty przez około 3 sekundy, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Po kilku sekundach symbol wieży radiowej (H) zacznie migać. Wyszukiwanie i ocena sygnału DCF może potrwać do 10 minut, w tym czasie nie przenoś stacji pogodowej i nie naciskaj żadnego przycisku. Sygnał jest odbierany, wprowadzanie oceny. b) Wyłączenie odbioru DCF Brak obecnego sygnału. Jeśli odbiór DCF nie jest możliwy w miejscu instalacji ( na przykład w piwnicy ) może zostać wyłączony. - Przytrzymaj przycisk DOWN/DCF (3) wciśnięty przez około 3 sekundy aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Po kilku sekundach symbol wieży radiowej (H) zacznie migać. - Naciśnij krótko DOWN/DCF (3). Symbol wieży radiowej zniknie. - Następnie należy ustawić czas i datę ręcznie, patrz następny rozdział c) Inicjowanie wyszukiwania sygnału dla czujnika zewnętrznego Strona 11 z 21

12 Gdy stacja pogodowa nie znajdzie czujnika zewnętrznego (s) lub jeśli został zakupiony drugi lub trzeci czujnik zewnętrzny jako akcesoria i chcesz następnie zarejestrować je w stacji pogodowej, można rozpocząć ręczne wyszukiwanie czujników zewnętrznych w stacji pogodowej. Stacja pogodowa może ocenić i wyświetlać dane pomiarowe z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych (jeden czujnik zewnętrzny jest dostarczony w komplecie, a inne można zamówić jako akcesoria). Każdy czujnik zewnętrzny musi być zarejestrowany na innym kanale transmisyjnym. Ustaw suwak (17) umieszczony na komorze baterii czujnika zewnętrznego odpowiednio. Jeśli tylko jeden czujnik jest używany ustaw go na kanał 1. Postępuj w następujący sposób: - Aby rozpocząć wyszukiwanie czujnika należy przytrzymać wciśnięty przycisk CHANNEL przez 3 sekundy. Stacja pogody następnie wyemituje sygnał dźwiękowy. - Kreski zaczną migać w obszarze wyświetlacza czujnika zewnętrznego dla danych pomiarowych (w prawym górnym rogu ekranu). Wszystkie wcześniej zarejestrowane czujniki zewnętrzne zostaną usunięte. Stacja pogody wyszuka teraz sygnały dostępnych czujników zewnętrznych przez około 3 minuty. Nie przesuwaj stacji pogodowej w tym czasie nie należy naciskać żadnych przycisków. Aby przyśpieszyć rozpoznawanie, krótko naciśnij przycisk TX (16) na czujniku zewnętrznym znajdującym się na komorze baterii. Ta operacja ręcznie prześle dane z mierzonych wartości. Podświetlenie LED (14) włączy się i zamiga na czujniku zewnętrznym gdy pakiet danych jest przenoszony. Jeśli czujnik nie zostanie znaleziony należy sprawdzić baterie; umieść czujnik w innym miejscu, zmniejsz odległość między stacją pogodową i czujnikiem zewnętrznym. d) Ręczne ustawianie czasu i daty Przy zmianie roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty odbiór DCF jest wyłączony. Jeśli dzieje się to przez przypadek, po prostu wykonaj nową próbę odbioru DCF po zakończeniu trybu ustawień. Po Ustawieniu trybu 12h/24h i strefy czasowej, odbiór DCF nie jest wyłączony. - Naciśnij przycisk MODE (1), aż zacznie migać rok w lewym dolnym rogu wyświetlacza. - Ustaw rok za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Przytrzymaj odpowiedni przycisk dla szybszych ustawień. - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) miesiąc zamiga. Ustaw miesiąc za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Strona 12 z 21

13 - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) data zamiga. Ustaw datę za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) godziny czasu zamigają. Ustaw godzinę za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) minuty czasu zamigają. Ustaw minuty za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) 12 Hr lub 24 Hr zamigają na wyświetlaczu. Teraz za pomocą przycisków UP/ALARM (2) lub DOWN/DCF (3), możesz przełączyć między trybem 12 godzinnym a 24 godzinnym. dnia. W trybie 12 godzinnym PM jest wyświetlany po lewej stronie od czasu, w drugiej połowie - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) a następnie zamiga strefa czasowa. - Teraz za pomocą przycisków UP/ALARM (2) lub DOWN/DCF (3) można ustawić strefę czasową obszaru w zakresie +12 do -12 godzin. Po ustawieniu strefy czasowej (inna wartość niż 0 ), czas może zostać przełączony później przez krótkie naciśnięcie przycisku ZONE (12) w tylniej części. - Naciśnięcie przycisku MODE (1) ponownie zakończy tryb ustawień. e) Ustawianie ciśnienia barometrycznego Wskaźnik ciśnienia barometrycznego wyświetlany na stacji pogodowej zmienia się w zależności od miejsca instalacji. Wartości ciśnienia barometrycznego można otrzymać na przykład w Internecie zawsze w odniesieniu do poziomu morza. W związku z tym można dostosować wyświetlanie. Postępuj w następujący sposób: - Uzyskaj bieżące ciśnienie barometryczne w miejscu zamieszkania na przykład poprzez Internet. - Naciśnij przycisk BARO (9) na 2 sekundy aż wyświetlacz ciśnienia barometrycznego (c) zamiga. - Ustaw wartość ciśnienia barometrycznego za pomocą przycisków BARO (10) lub BARO (11) (dla szybkiego ustawienia przytrzymaj odpowiedni przycisk wciśnięty). - Na krótko naciśnij przycisk BARO (9) aby zakończyć tryb ustawień. f) Przełączanie pomiędzy jednostkami temperatury O C/ O F Stacja pogodowa Strona 13 z 21

14 Naciśnij przycisk MAX/MIN O C/ O F (4) przez 3 sekundy aby przełączyć między jednostkami temperatury O C Stopnie Celsjusza oraz O F stopnie Fahrenheita. Czujnik zewnętrzny Aby przełączyć wyświetlanie O C i O F na czujniku zewnętrznym krótko naciśnij przycisk O C/ O F (15) umieszony na komorze baterii czujnika zewnętrznego. g) Przełączanie czujnika zewnętrznego Stacja pogodowa może trzymywać temperaturę mierzoną przez maksymalnie 3 czujniki zewnętrzne i wyświetlać jej wartości (jeden czujnik jest dołączony w zestawie, większą ilość można zamówić jako wyposażenie dodatkowe). Każdy czujnik zewnętrzny musi być ustawiony na inny kanał transmisji (1,2 lub 3). Suwak do tego jest umieszczony na zewnątrz komory baterii czujnika. Jeśli więcej niż jeden czujnik zewnętrzny jest podłączony i zalogowany do stacji pogodowej naciśnij przycisk CHANNEL (5) kilkukrotnie aby wyświetlić zmierzone wartości danego czujnika zewnętrznego. Wyświetlacz stacji pogodowej pokazuje numer kanału (Q) aktualnie wybranego czujnika zewnętrznego. Kiedy strzałka (P) jest wyświetlana dodatkowo poniżej numeru kanału, stacja pogodowa automatycznie przełącza wyświetlania wszystkich czujników zewnętrznych zalogowanych z odstępem kilku sekund. Zmiana następuje po naciśnięciu przycisku CHANNEL : CH1 > CH2 > CH3 > >CH1.. h) Wyświetlanie maksymalnych/minimalnych wartości Krótko naciśnij przycisk MAX/MIN O C/ O F kilkukrotnie (4) aby przełączyć między następującym wyświetlaniem: - Maksymalne wartości ( MAX na wyświetlaczu) - Minimalne wartości ( MIN na wyświetlaczu) - Obecnie mierzone wartości Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, tryb wyświetlania dla maksymalnych/minimalnych wartości pozostanie automatyczny. Wyświetlane są maksymalne i minimalne wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne wewnętrzne i zewnętrzne. i)usuwanie maksymalnych/minimalnych wartości Strona 14 z 21

15 Wartości są automatycznie resetowane o północy. Nowe maksymalne i minimalne wartości to wartości mierzone o północy co czasu ich ponownej zmiany. j) wyświetlanie tendencji temperatury i wilgotności Po prawej stronie każdej mierzonej wartości dla wewnętrznej i zewnętrznej temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej widać tendencję. k) Ostrzeżenie o gołoledzi lub mrozie Symbol (R) zamiga na w górnej części wyświetlacza, kiedy czujnik zewnętrzny mierzy temperaturę pomiędzy -4 O C do 1 O C. Jest to ostrzeżenie o gołoledzi lub mrozem. W temperaturze poniżej -4 O C symbol jest wyświetlany na stałe (przestaje migać). Wyświetlacz używa temperaturę czujnika zewnętrznego aby ustawić transmisję do kanału 1. Jeśli nie ma zalogowanego czujnika do kanału transmisji 1, zostanie użyty kolejny kanał transmisji. l) Funkcja alarmu Wyświetlanie czasu alarmu Naciśnij przycisk MODE (1) krótko kilka razy aby przełączyć pomiędzy czasem alarmu 1 ( A1 na ekranie za czasem alarmu) i czasem alarmu 2 ( A2 ). Ustawianie czasu alarmu - Naciśnij przycisk MODE (1), krótko kilka razy do momentu aż czas alarmu 1 lub 2 wyświetli się (czas alarmu1 = A1 na wyświetlaczu, czas alarmu2 = A2 ). - Naciśnij przycisk MODE (1) przez około trzy sekundy aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Godziny alarmu zamigają. - Ustaw godziny czasu alarmu za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Przytrzymaj odpowiedni przycisk dla szybkiego ustawienia. - Krótko naciśnij przycisk MODE (1). Minuty alarmu zaczną migać. - Ustaw minuty czasu alarmu za pomocą przycisków UP/ALARM (2) i DOWN/DCF (3). Przytrzymaj odpowiedni przycisk dla szybkiego ustawienia. - Krótko naciśnij przycisk MODE (1) aby zakończyć tryb ustawień i pokazać ponownie aktualny czas. Strona 15 z 21

16 Włączenie trybu ustawienia (niezależnie od tego, czy czas alarmu zostanie zmieniony), odpowiednia funkcja budzenia jest włączona automatycznie i symbol (czas alarmu 2) pojawi się (G). (czas alarmu 1) lub Przełączanie funkcji alarmu włączona/wyłączona - Naciśnij przycisk MODE (1) krótko kilka razy aż czas alarmu 1 lub 2 pojawi się (czas alarmu 1 = A1 na wyświetlaczu, czas alarmu 2 = A2 ). -Krótko naciśnij przycisk UP/ALARM (2) kilkukrotnie aby włączyć lub wyłączyć czas alarmu 1 lub 2. Oba czasy alarmów mogą być włączone w ten sposób również. Kiedy symbol (czas alarmu 1) lub symbol (czas alarmu 2) jest wyświetlony (G) odpowiedni czas alarmu jest aktywny. Funkcja drzemki ( SNOOZE ) Gdy sygnał alarmowy dla ustawionego czasu został włączony można aktywować funkcję drzemki poprzez krótkie naciśnięcie przycisku SNZ/LIGHT (6). Podświetlenie wyświetlacza zapali się również na około 10 sekund. Sygnał alarmowy zostanie przerwany na 5 minut. Podczas tego czasu symbol (czas alarmu 1) lub symbol (czas alarmu 2) zacznie migać, jak również symbol (E) powyżej. Po 5 minutach sygnał alarmowy włączy się znowu. Funkcja drzemki działa kilka razy w sekwencji. m) Wyświetlacz paskowy rozwoju ciśnienia barometrycznego W lewej części wyświetlacza LCD na stacji pogodowej wskaźnik na wyświetlaczu (D) pokazuje trend ciśnienia powietrza z ostatnich 12 godzin w postaci wykresu. Po włożeniu baterii do stacji pogodowej oczywiście są obecne nie zmierzone wartości, i wszystkie paski są na tej samej wysokości. n) Wyświetlacz trendu pogody Strzałka tendencji pogody (A) wyświetlana jest w lewym górnym rogu wyświetlacza. Podstawą obliczeń jest ciśnienie barometryczne z ostatnich 12 godzin. Strona 16 z 21

17 o) Prognoza pogody Stacja pogody oblicza prognozę pogody na następne 6 do 12 godzin za pomocą rozwoju ciśnienia barometrycznego z ostatnich godzin/dni. Dokładność którą można osiągnąć za pomocą tej technologii wynosi około 70%. Grafik (B) pokazuje prognozę pogody. Uwaga: - Wyświetlacz nie pokazuje obecnej sytuacji pogodowej, a jedynie prognozę na następne 6 do 12 godzin. - Jeśli słońce jest wyświetlone w nocy, oznacza to gwiaździstą bezchmurną noc. - Obliczanie prognozy pogody odbywa się tylko na podstawie ciśnienia atmosferycznego która wskazuje maksymalną dokładność do 70%. Aktualna pogoda na następny dzień może być zupełnie inna. Ponieważ cieśnienie barometryczne zmierzone dotyczy tylko obszaru o średnicy 50 km, pogoda może się szybko zmienić. Dotyczy to w szczególności obszarów górskich lub w wysokich górach. Dlatego nie należy polegać na prognozie stacji pogodowej ale zbierać dostępne informacje na miejscu na przykład przy planowaniu wycieczek górskich. - W nagłych lub większych wahaniach ciśnienia barometrycznego, symbole wyświetlacza są aktualizowane, aby pokazać zmianę pogody. Jeśli symbole wyświetlacza nie zmienią się albo ciśnienie barometryczne nie ulegnie zmianie lub zmiana jest tak powolna że nie może być zarejestrowana przez stację pogodową. - Jeśli prognoza słoneczna lub deszczowa pojawi się, wyświetlacz nie wykaże zmiany nawet jeśli pogoda poprawi się (wyświetlacz słoneczny ) lub pogorszy się (wyświetlacz deszczowy ) ponieważ wyświetlane symbole już przedstawiają dwie skrajności. Symbole wyświetlacza wskazują na zmianę pogody na lepszą lub gorszą co nie musi oznaczać słońca lub deszczu tak jak oznaczone na symbolach. - Po pierwszym włożeniu baterii pomiń aktualną prognozę pogody dla pierwszych 12 do 24 godzin, ponieważ stacja pogodowa musi najpierw zebrać dane dotyczące cieśnienia barometrycznego w tym okresie na stałej wysokości aby wyświetlić bardziej dokładną prognozę. - Jeśli stacja pogodowa jest zabrana na miejsce na znacznie wyższej lub niższej wysokości niż w poprzednim miejscu (na przykład z parteru na górne piętro domu), może uznać to za zmianę pogody. p) Włączenie podświetlenia wyświetlacza Krótko naciśnij przycisk SNZ/LIGHT (6) aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. Podświetlenie zgaśnie automatycznie po ok. 10 sekundach. q) Faza księżyca Faza księżyca (I) jest obliczana automatycznie w zależności od daty (poprzez sygnał DCF lub ustawiana ręcznie. Strona 17 z 21

18 10. Wymiana baterii a) Stacja pogodowa Baterie należy wymienić gdy kontrast wyświetlacza jest bardzo słaby ikona baterii (M) pojawi się po prawej stronie wewnętrznej wilgotności lub jeśli wyświetlacz przestanie być aktywny podczas włączenia podświetlenia. Podczas wymiany baterii wszystkie zmierzone dane są utracone. Patrz rozdział wymiana baterii. b) Czujnik zewnętrzny Baterie należy wymienić gdy kontrast jest bardzo słaby, ikona baterii (O) pojawi się po prawej stronie wilgotności lub gdy stacja pogodowa nie otrzymuje żadnych wartości z czujnika zewnętrznego. Ponieważ czujnik zewnętrzny działa za pomocą kodu bezpieczeństwa (co pozwala na działanie kilku stacji pogodowych tej samej budowy równolegle), wykonaj następujące czynności: - Usuń baterie z czujnika zewnętrznego i włóż nowe patrz rozdział wymiana baterii. - Rozpocznij wyszukiwanie czujników zewnętrznych dla stacji pogodowej. 11. Rozwiązywanie problemów Zakupiona stacja pogodowa został zaprojektowany zgodnie z obecnym stanem techniki i jest funkcjonalnie bezpieczny. Niemniej jednak mogą pojawić się problemy i błędy. Poniższy opis zawiera możliwe rozwiązywanie problemów. Brak obioru sygnału z czujnika zewnętrznego - Odległość między stacją pogodową i czujnikiem zewnętrznym jest zbyt duża. Zmień miejsce instalacji stacji pogodowej lub czujnika zewnętrznego. - Obiekty lub materiały (metalizowane szklane okna, izolacje żelbetonowe itp.) mogą zakłócać odbiór radiowy. Stacja pogodowa jest zbyt blisko urządzeń elektronicznych ( TV, komputer). Zmień miejsce instalacji stacji pogodowej lub czujnika zewnętrznego. Rozpocznij wyszukiwanie czujnika zewnętrznego w stacji pogodowej. - Baterie czujnika zewnętrznego są słabe lub rozładowane. Spróbuj włożyć nowe baterie do czujnika. - Bardzo niska temperatura zewnętrzna (poniżej -20 O C) zmniejsza wydajność baterii a w szczególności wydajność akumulatorów. Spróbuj włożyć nowe baterie ( nie akumulatory) w czujniku i rozpocząć nowe wyszukiwanie czujnika zewnętrznego w stacji pogodowej. - Inny nadajnik o tej samej częstotliwości w sąsiedztwie zakłóca sygnał radiowy. Pomocne może okazać się zmniejszenie odległości między stacją pogodową a czujnikiem zewnętrznym. Brak odbioru DCF Strona 18 z 21

19 - Stacja pogoda znajduje się w pobliżu innych urządzeń elektronicznych lub w pobliżu linii elektrycznych lub elementów metalowych. Budynki wykonane z betonu zbrojonego, okna metalowe powlekane specjalną izolacją jak również instalacja w piwnicy może zapobiec poprawnemu odbiorowi sygnału DCF. - Odbiór CDF jest najlepszy w nocy gdy istnieją najmniejsze zakłócenia przez urządzenia elektroniczne (na przykład kiedy telewizory i komputery są wyłączone). Poczekaj do następnego dnia stacja pogoda powinna wyświetlić czas i datę DCF. 12. Zasięg Zasięg transmisji sygnału radiowego pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a stacją pogodową wynosi do 30 m w najlepszych warunkach. Jednakże te wartości zakresu odnoszą się do tak zwanego zakresu wolnego pola. Opisuje idealne ustawienie ( np. stacja pogodowa i czujnik zewnętrzny na gładkiej równej powierzchni bez drzew domów itp.) jednak nigdy nie obecnej w praktyce. Zazwyczaj stacja pogodowa jest umieszczona w domu a czujnik zewnętrzny poza domem. Ze względu na różne wpływy na transmisję radiową ten zakres niestety nie może być gwarantowany. Zazwyczaj jednak wszelkie działania w domu są możliwe bez żadnych problemów. Gdy stacja pogodowa nie otrzymuje żadnych danych z czujnika zewnętrznego (pomimo nowych baterii) zmniejsz odległość pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a stacją, zmień jej miejsce instalacji. Zasięg może być znacznie zmniejszony przez: - Ściany, stropy żelbetonowe - Metalizowane szkło izolacyjne, okna aluminiowe itp. - Pojazdy - Drzewa, krzewy, ziemię, kamienie - Obecność metalowych przedmiotów przewodzących prąd (na przykład grzejnik) - W pobliżu ciała ludzkiego - Zakłócenia szerokopasmowe na przykład w dzielnicach mieszkaniowych ( telefony DECT, telefony komórkowe, radiowe słuchawki, głośniki sterowane radiem, inne zdalnie sterowane stacje pogodowe, telefony dla dzieci itp.) - Odległość od silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy - W pobliżu gniazd elektrycznych, przewodów zasilających - W pobliżu źle ekranowanych lub otwartych komputerów lub urządzeń elektronicznych. Strona 19 z 21

20 13. Specyfikacja Techniczna Stacja pogodowa Zasilanie: 2 baterie typu AAA Czas pracy baterii: około jednego roku Zasięg mierzonej temperatury: -10 O C do +60 O C Podziałka: 0,1 O C Dokładność: +/- 1 O C Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99% wilgotności względnej Podziałka:1% Dokładność: +/- 5% Liczba czujników zewnętrznych: do 3 ( jeden w zestawie, pozostałe można zamówić oddzielnie) Wymiary: 180 x 139 x 27 mm (bez podstawki) Waga: 296 g (bez baterii) Czujnik zewnętrzny Zasilanie: 2 baterie typu AAA Czas pracy baterii: około jednego roku Częstotliwość transmisji: 433 MHz Zasięg: do 30 m ( w wolny polu) Przedział transmisji: co każde 60 sekund Zasięg mierzonej temperatury: -20 O C do +70 O C Podziałka: 0,1 O C Dokładność: +/- 1 O C Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99% wilgotności względnej Podziałka:1% Dokładność: +/- 5% Wymiary: 68,5 x 100 x 19,5 mm (bez podstawki na ścianę) Waga: 79 g ( bez baterii ) Strona 20 z 21

21 Strona 21 z 21

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Conrad

Termohigrometr Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu 672479 Strona 1 z 10 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 %

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % Nr produktu 399717 Strona 1 z 18 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Czujnik zewnętrzny - Uchwyt ścienny dla

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268975 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny Strona 1 z 10 Rysunek 1. Rysunek 2. Strona 2 z 10 Rysunek 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce Nr produktu 672686 Strona 1 z 12 Gratulujemy zakupu stacji pogodowej 868MHZ, która wyświetla czas, wewnętrzną temperaturę i wilgotność

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 Produkt nr: 672570 Strona 1 z 8 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania godziny i daty. Godzina

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %,

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001396683 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %, Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Rys 1. Strona 3 z 12 Rys. 2 Rys 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Lampa wbudowana zasilana solarnie

Lampa wbudowana zasilana solarnie INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa wbudowana zasilana solarnie Nr produktu 571904 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do stosowania jako światło dekoracyjne do montażu w ogrodzie i na tarasie. W

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA OBROŻA

ELEKTRONICZNA OBROŻA ELEKTRONICZNA OBROŻA KLASIK PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Conrad W237-8. Instrukcja obsługi.

Stacja pogodowa Conrad W237-8. Instrukcja obsługi. Stacja pogodowa Conrad W237-8 Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie produktu Stacja pogodowa służy jako wyświetlacz różnych parametrów pogody (np. temperatura wewnątrz/na zewnątrz, wilgotność wewnątrz/na

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 0001305447 Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android Strona 1 z 11 Zawartość dostawy Wewnętrzny moduł ARCHOS Opis wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Dalmierz National Geographic, 4 x 21, czarny

Dalmierz National Geographic, 4 x 21, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000556188 Dalmierz National Geographic, 4 x 21, czarny Strona 1 z 6 Obrazek 1 Obrazek 2 Strona 2 z 6 Podstawowe ostrzeżenia Ryzyko poważnego uszkodzenia ciała Nigdy nie używaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa LED, solarna

Lampa ogrodowa LED, solarna INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa LED, solarna Nr produktu 572635 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt spełnia funkcję dekoracyjną, wprowadza szczególną atmosferę w ogrodzie oraz służy do orientacji. Lampa

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy WS- 9008- IT. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Cechy. www.conrad.pl. Nr produktu: 646273.

Termometr bezprzewodowy WS- 9008- IT. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Cechy. www.conrad.pl. Nr produktu: 646273. Termometr bezprzewodowy WS- 9008- IT Instrukcja obsługi Nr produktu: 646273 Wersja 03/08 1. Przeznaczenie Produkt ten jest stacją pogodową sterowaną radiowo, wyświetlającą temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Mebby Voice 2

Niania elektroniczna Mebby Voice 2 1 Gratulujemy!! Niania elektroniczna Dokonałeś właśnie zakupu elektronicznej niani wysokiej jakości. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcje. Nie wyrzucaj instrukcji do kosz może się przydać później.

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

76044 Instrukcja obsługi. Stacja pogodowa EWS-10000

76044 Instrukcja obsługi. Stacja pogodowa EWS-10000 76044 Instrukcja obsługi Stacja pogodowa EWS-10000 Funkcje: Obsługiwana radiowo przez DCF Automatyczne ustawianie czasu, dzięki odbiorowi sygnału z najdokładniejszego zegara na świecie Przełącza się automatycznie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny

TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny 1. WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup instrumentu marki TechnoLine WT 490. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że będzie on Państwu doskonale służył. 2. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000860603 Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Ogólne ostrzeżenia Uwaga Urządzenie zawiera elementy elektryczne które działają

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

WS8707 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REV. 01

WS8707 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REV. 01 WS8707 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REV. 01 WS8707 Rev. 01 07.01.2013 2 1. Wstęp WS8707 Wer. 01 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach

Bardziej szczegółowo

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup widelca ze wskaźnikiem temperatury do grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo