Zegar z projektorem Eurochron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zegar z projektorem Eurochron"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar z projektorem Eurochron Nr produktu Strona 1 z 10

2 Sposób użycia Oprócz konwencjonalnego wyświetlacza LCD, urządzenie wyposażone jest w projektor który może wyświetlać czas oraz temperaturę na przykład na suficie w pokoju. Czas i data są automatycznie synchronizowane do sygnału czasu DCF. Jednakże mogą zostać również ustawione ręcznie ( na przykład gdy pojawią się problemy z odbiorem ). Czujnik zewnętrzny zamontowany w urządzeniu przenosi zmierzone wartości temperatury do zegara projekcyjnego drogą radiową. Zasilanie zegara projekcyjnego odbywa się poprzez dołączony zasilacz sieciowy lub poprzez baterie. Jeśli jasność otoczenia jest odpowiednia, zasilanie przejmuje zintegrowane ogniwo słoneczne. Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie i do końca ponieważ zawiera bardzo ważne informacje dotyczące montażu, eksploatacji oraz obsługi. Zawsze należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i wszystkich pozostałych informacji zawartych w poniższej instrukcji obsługi. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy i produktów są znakami towarowymi odpowiadających im właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość zestawu - Radiowy zegar projekcyjny - Czujnik zewnętrzny - Zasilacz - Instrukcja obsługi Sterowanie Strona 2 z 10

3 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT z zintegrowanym ogniwem słonecznym 2. Obszar wyświetlania czasu, dnia tygodnia 3. Obszar wyświetlania daty, czasu budzika, wewnętrznej/zewnętrznej temperatury 4. Przycisk TIME 5. Przycisk ALARM 6. Przycisk UP 7. Przycisk DOWN 8. Przycisk MAX/MIN 9. Obrotowy projektor 10. Przycisk do włączenia projekcji ( 180 O ) 11. Przełącznik regulacji ostrości rozdzielczości projekcji 12. Niskonapięciowe gniazdo do podłączenia zasilacza 13. Przycisk RECEIVE do odbioru sygnału DCF 14. Przycisk O C/ O F 15. Przełącznik On/Off ( włączenia/wyłączenia) funkcji wiadomości 16. Ogniwo słoneczne 17. Przycisk RESET do zresetowania urządzenia 18. Komora baterii do 3 baterii typu AAA A. Dioda LED (miga podczas transferu danych) B. Przełącznik do wyboru kanałów (1, 2, lub 3) C. Przycisk RESET do resetowania urządzenia D. Komora baterii ( na 2 baterie typu AA ) E. Pokrywa komory baterii F. Otwór do montaży na ścianie Rozpoczęcie pracy a) Czujnik zewnętrzny Otwórz komorę baterii czujnika zewnętrznego ( D ) przez naciśnięciu w dół jej pokrywy ( E ). Wybierz kanał transmisji za pomocą przełącznika ( B ) przed włożeniem baterii. Zegar projekcyjny może wyświetlać dane z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych, jeden czujnik zewnętrzny jest dostarczany w komplecie, pozostałe 2 czujniki można zamówić dodatkowo jako akcesoria. Strona 3 z 10

4 Każdy czujnik zewnętrzny należy ustawić na inny kanał transmisji. - Włóż 2 baterie typu AA pamiętając o zachowaniu właściwej polaryzacji ( obserwuj bieguny dodatni/+, ujemny/-). Odpowiedni schemat znajdziesz w komorze baterii. Przycisk RESET (C) w komorze baterii może być użyty do zresetowania zewnętrznego czujnika, alternatywnie wyjmij baterie na kilka sekund z komory baterii. - Zamknij komorę baterii - Czerwona dioda LED (A) umieszczona na przedniej części czujnika zamiga krótko, jeśli dane są przesyłane. b) Zegar projekcyjny W trybie baterii, zintegrowany projektor jest włączony (ok. 5 sekund) tylko wtedy gdy naciśniesz przycisk SNOOZE/LIGHT (1) znajdujący się w jego górnej części. Jeśli używasz do zasilania dołączonego zasilacza, projekcja jest włączona na stałe. Baterie mogą służyć jako wsparcie zasilania, na przykład podczas awarii prądu. - Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazda (12) znajdującego się na zegarze projekcyjnym i podłącz zasilacz do gniazdka. - Otwórz komorę baterii (18) z tyłu zegara projekcyjnego przesuwając jej osłonę w dół. - Włóż 3 baterie typu AA pamiętając o właściwej polaryzacji. ( obserwuj bieguny dodatni/+, ujemny/- ). Odpowiedni schemat znajdziesz w komorze baterii Po włożeniu baterii, zegar projekcyjny wyemituje krótki sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pokażą się jego wszystkie elementy. - Jeśli na wyświetlaczu pojawią się niezrozumiałe symbole, naciśnij przycisk RESET (17) w komorze baterii lub wyciągnij baterie na kilka sekund lub odłącz zasilacz z gniazda. - Zamknij komorę baterii - Zegar projekcyjny rozpocznie próbę odbioru sygnału i próbę wykrycia dostępnych zewnętrznych czujników, czujnik który znajduje się na dole wyświetlacza zamiga. Próba odbioru sygnału może trwać do kilku minut. Nie umieszczaj zegara projekcyjnego w pobliżu urządzeń elektronicznych, metalowych części, kabli itp. Ponieważ ich obecność może pogorszyć odbiór sygnału. Obecność tych urządzeń ma również wpływ na odbiór sygnału DCF. Zły odbiór sygnału może być również spowodowany na przykład przez obecność żelbetonowych ścian, specjalnych powlekanych tapet, lub obecność w piwnicy. - Zegar projekcyjny próbuje odbierać sygnał DCF, próbę odbioru można zaobserwować poprzez miganie symbolu wieży radiowej po prawej stronie wyświetlacza - Wykrywanie i ocena sygnału DCF może potrwać do 5 minut. W tym czasie nie ruszaj zegara projekcyjnego. Nie wolno używać też żadnych przycisków. - Kiedy zegar projekcyjny odczyta sygnał DCF poprawnie bieżący i data zostanie wyświetlony a symbol wieży radiowej na wyświetlaczu przestanie migać. Latem DST (Daylight Saving Time = czas letni ) zostanie pokazany powyżej symbolu wieży radiowej. Strona 4 z 10

5 - Sygnał DCF jest sygnałem nadawanym od nadawcy w Mainflingen ( niedaleko Frankfurtu ). Jego zasięg wynosi do 1500 km, a w idealnych warunkach odbioru nawet do 2000 km. Sygnał DCF zawiera między innymi dokładny czas i datę (jego odchylenie wynosi szacunkowo 1 sekundę na 1 milion lat!) Oznacza to że nie jest potrzebne skomplikowane ustawienie czasu zimowego i letniego ręcznie. - Synchronizacja zegara projekcyjnego z sygnałem DCF jest wykonywana codziennie w godzinach: 02:00, 08:00, 14:00 oraz 20:00. Jedna udana próba odbioru na dzień wystarczy zachować odchylenie czasu na wyświetlaczu poniżej jednej sekundy. Symbol wieży radiowej ilustruje jak silny jest odbierany sygnał DCF. Im więcej linii tym silniejszy jest sygnał. Jeśli nie ma aktualnego czasu pokazanego na wyświetlaczu zegara po 10 minutach, zmień lokalizację czujnika zewnętrznego. Następnie naciśnij przycisk RECEIVE i przytrzymaj przez krótką chwilę aby zrestartować próbę odbioru sygnału DCF przez zegar projekcyjny. Alternatywnie, czas i datę można ustawić ręcznie na zegarze. Instalacja/montaż - Zegar projekcyjny oraz zasilacz może być obsługiwany wyłącznie w suchych, zamkniętych pokojach. Umieść zegar projekcyjny na poziomej, stabilnej powierzchni zachowaj odpowiednio dużo wolnego miejsca. Zabezpiecz cenne powierzchnie meblowe poprzez użycie odpowiedniego podkładu, gdyż mogą pojawić się zarysowania. - Czujnik zewnętrzny jest przeznaczony do instalacji w obszarze zewnętrznym. Umieść go poprzez zawieszenie na śrubie lub gwoździu, służy do tego odpowiedni otwór (F). Należy chronić czujnik zewnętrzny przed bezpośrednim wpływem na opady oraz nie wystawiać go na wpływ światła słonecznego, w przeciwnym razie temperatura powietrza nie może być zmierzona poprawnie. Nie wolno korzystać z zewnętrznego czujnika pod wodą, dojdzie wtedy do uszkodzenia czujnika. Ręczne ustawianie czasu/daty Jeśli godzina lub data zostanie zmieniona, odbiór sygnału DCF zostanie automatycznie wyłączony. - Przytrzymaj krótko przycisk SET (4) na około 2 sekundy aż rok zacznie migać - Korzystając z przycisków UP (6) oraz DOWN (7) można ustawić rok Jeśli odpowiedni przycisk zostanie przytrzymany przez dłuższy czas, przełączy się szybkie ustawienie. Strona 5 z 10

6 Dotyczy to również ustawiania miesiąca, daty, godzin i minut. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, zegar projekcyjny zapisze wszystkie ustawienia i wyjdzie z trybu ustawień automatycznie. Jeśli chcesz wcześniej wyjść z trybu ustawień, przytrzymaj przycisk TIME (4) przez około 2 sekundy. - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) miesiąc zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić miesiąc - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) data zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić datę - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) godzina zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić godziny - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) minuta zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić minuty - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) sekundy zamigają. Jeśli naciśniesz przycisk UP (6) lub DOWN (7) sekundy zostaną ustawione na 00 - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) i język wyświetlania dnia tygodnia zamiga w prawym górnym rogu. Ustaw język używając przycisków UP (6) lub DOWN (7) ( GER =Niemiecki, ENG =Angielski, FRA =Francuski, SPA =Hiszpański, ITA =Włoski ) - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) ponownie aby wyjść z trybu ustawień. Wszystkie ustawiania zostaną zapisane. Alternatywnie można zaczekać 30 sekund bez naciskania żadnych przycisków. Zegar projekcyjny zapisze wszystkie dane i wpisy i wyjdzie z trybu ustawień automatycznie. Ręczne wyszukiwanie sygnału DCF Naciśnij przycisk RECEIVE (13) w komorze baterii zegara projekcyjnego. Symbol wieży radiowej znajdujący się tuż obok sekund zacznie migać. Próba odbioru będzie trwać ok. 5 minut, nie przesuwaj zegara projekcyjnego w tym czasie, nie naciskaj żadnych przycisków. Jeśli aktualny czas i data nie zostaną wyświetlone po upływie tego okresu czasu należy wybrać inną lokalizację dla zegara projekcyjnego i ponownie przeprowadzić próbę odbioru sygnału. Nie umieszczaj zegara projekcyjnego w pobliżu urządzeń elektronicznych, metalowych części, kabli itp. Ponieważ ich obecność może pogorszyć odbiór sygnału. Zły odbiór sygnału może być również spowodowany na przykład przez obecność żelbetonowych ścian, specjalnych powlekanych tapet, lub obecności w piwnicy. Ręczny start odbioru sygnału czujnika zewnętrznego Przytrzymaj przycisk DOWN (7) przez około 3 sekundy, aż do momentu gdy numer kanału czujnika zewnętrznego nie zacznie migać. Wyszukiwanie czujnika może potrwać kilka minut. W tym czasie nie ruszaj czujnika ani zegara projekcyjnego, nie należy naciskać żadnych przycisków w tym czasie. Strona 6 z 10

7 Przełączanie jednostek temperatury O C/ O F Krótko naciśnij przycisk O C/ O F (14) w komorze baterii aby przełączyć między stopniami Celsjusza i stopniami Fahrenheita Przełączanie pomiędzy trybami 12H/24H Krótko naciśnij przycisk DOWN (7), aby przełączyć między trybem 12 godzinnym i 24 godzinny. W trybie 12 godzinnym, symbol AM pojawi się pojawi się w czasie pierwszej połowy dnia i PM pojawi się podczas 2 połowy dnia. Funkcje projektora W trybie baterii, projektor włączy się na kilka sekund gdy naciśniesz przycisk SNOOZE/LIGHT (1). Jeśli zasilacz sieciowy jest w podłączony projektor zostanie włączony na stałe. Aby włączyć projekcję 180 O, naciśnij przycisk (10) na górnej stronie zegara projekcyjnego. Projekcja może być wyostrzona poprzez przełącznik regulacji ostrości znajdujący się z tyłu urządzenia. Przesuń projektor (9) do przodu lub do tyłu, w celu wyświetlenia projekcji dla żądanej pozycji. Projekcja pokazuje czas i wartości temperatury ( temperatura wyświetlana w pomieszczeniu i na zewnątrz, symbol OUT jest wyświetlany dodatkowo gdy zewnętrzna temperatura jest wyświetlana ) Funkcja lampki nocnej Funkcję lampki nocnej można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika (15) znajdującego się w komorze baterii. Podświetlenie włącza się automatycznie ( w przyciemnionej jasności), jeśli panuje w pokoju bardzo niski poziom oświetlenia - ta funkcja działa się z pomocą ogniwa baterii słonecznej (16). Przełącz pozycję na ON funkcja lampki nocnej jest aktywna Przełącz pozycję na OFF funkcja lampki nocnej jest nie aktywna Funkcja alarmu a) Wybieranie i ustawianie czasu budzenia 1 lub 2 - Naciśnij przycisk TIME (4) kilkukrotnie aby przełączyć pomiędzy wyświetlaniem daty, 1 czasu budzenia ( ALM1 ) i 2 czasu budzenia ( ALM2 ) - Po tym jak 1 czas budzenia ( ALM1 ) lub 2 czas budzenia ( ALM2 ) jest wyświetlony przytrzymaj przycisk ALARM przez 2 sekundy tak żeby godziny czasu alarmu zaczęły migać. - Ustaw godziny czasu alarmu, używając przycisków UP (6) lub DOWN (7) (przytrzymaj te przyciski dłużej dla szybkiego ustawienia). - Krótko naciśnij przycisk ALARM (5) minuty czasu alarmu zaczną migać. Strona 7 z 10

8 - Ustaw minuty czasu alarmu, używając przycisków UP (6) lub DOWN (7) (przytrzymaj te przyciski dla szybkiego ustawienia) - Naciśnij przycisk ALARM (5). Tryb ustawień zostanie zamknięty (alternatywnie nie naciskaj żadnego przycisku przez 30 sekund). b) Włączenie funkcji alarmu on/off (włączony/wyłączony) - Data musi być wyświetlona na dolnej części wyświetlacza. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk TIME (4) kilkukrotnie do momentu aż nie pojawi się data. - Krótko naciśnij przycisk ALARM (5) aby przejść do żądanej funkcji alarmu włączona lub wyłączona. Dwie funkcje alarmu mogą być włączone jednocześnie w razie potrzeby. Mały symbol dzwonka pojawi się w górnej części wyświetlacza, wskazuje on ile funkcji alarmu jest włączonych. Czas alarmu 1 jest włączony Czas alarmu 2 jest włączony oraz Czas alarmu 1 i 2 jest włączony Brak symbolu Funkcja alarmu jest wyłączona c) Temperatura przed alarmem on/off (włączona/wyłączona) Temperatura przed alarmem jest ustawiona na 30 minut przed normalnym czasem alarmu, gdy temperatura otoczenia w tym czasie jest mniejsza niż -3 O C (26 O F). Włączenie funkcji temperatury przed alarmem jest możliwe tylko wtedy gdy odpowiednia funkcja alarmu (Czas alarmu 1 lub 2) jest włączona. Można włączyć lub wyłączyć temperaturę przez alarmem dla każdych 2 czasów alarmu oddzielnie. - Na początku naciśnij przycisk TIME (4) kilkukrotnie aby wybrać czas alarmu 1 (wyświetli się ALM1 ) czas alarmu 2 (wyświetli się ALM2 ) - Kilkukrotnie naciśnij przycisk ALARM (5) aby przełączyć pomiędzy następującymi funkcjami: - Funkcja alarmu jest włączona oraz - Funkcja alarmu jest włączona, temperatura przed alarmem jest włączona Brak symbolu Funkcja alarmu jest wyłączona Jeśli temperatura przed alarmem jest włączona, symbol wyświetlaczu daty. pojawi się również na d) Funkcja drzemki (snooze) Jeśli sygnał alarmowy jest emitowany, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT (1) na górnej części zegara projekcyjnego. Odpowiedni symbol 1 lub 2 zamiga. Sygnał alarmowy zostanie przerwany na Strona 8 z 10

9 około 5 minut, po czym rozpocznie się od nowa. Aby wcześniej zakończyć funkcję drzemki naciśnij przycisk ALARM (5). Odpowiedni symbol 1 lub 2 przestanie migać. e) Zatrzymanie sygnału alarmowego Gdy sygnał alarmowy jest emitowany po ustawieniu czasu alarmu, może zostać zatrzymany poprzez naciśnięcie przycisku ALARM (5). Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, sygnał alarmu wyłączy się po 2 minutach. Usuwanie wartości maksymalnych/minimalnych - Krótko naciśnij przycisk MAX/MIN (8) aby przełączyć pomiędzy maksymalnymi wartościami (wyświetlacz pokaże MAX ), minimalnymi wartościami ( MIN ) i aktualnie mierzonymi wartościami. - Ady usunąć zapisane wartości maksymalne i minimalne, przytrzymaj przycisk MAX/MIN (8) przez co najmniej 3 sekundy. Wybieranie kanałów czujnika - Krótko naciśnij przycisk UP (6) aby przełączyć między 3 kanałami czujników zewnętrznych. Odpowiedni numer kanału jest wyświetlany po lewej stronie wyświetlonej mierzonej wartości na czujniku zewnętrznym. - Dla wszystkich kanałów, które mają być wyświetlone jeden po drugim automatycznie (przez 3 sekundy każdy), przytrzymaj przycisk UP (6) (przez około 3 sekundy) aż sygnał dźwiękowy będzie słyszalny. Następnie zwolnij przycisk. Aby zakończyć tryb automatyczny, należy nacisnąć przycisk UP (6) Aktywacja podświetlania wyświetlacza/projekcji Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT (1) aby włączyć podświetlenie na kilka sekund, następnie podświetlenie wyłączy się automatycznie ( w trybie baterii, projektor zostanie włączony również na krótko ) Wskaźnik tendencji temperatury Zegar projekcyjny wyświetla tendencję temperatury za pomocą graficznego symbolu odpowiednio dla temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Strona 9 z 10

10 - rosnąca temperatura - stała temperatura - malejąca temperatura Dane techniczne a) Zegar projekcyjny Zasilanie: 3 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: 0 O C do +50 O C Odchylenie: 0,1 O C Tolerancja: +/-1,5 O C Zewnętrzne czujniki: maksymalnie 3 Wymiary: 136x91x40 mm Waga: 197 g (bez baterii) b) Zewnętrzny czujnik Zasilanie: 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: -20 O C do +50 O C Odchylenie: 0,1 O C (lub 1 O C w zasięgu poniżej -10 O C) Tolerancja: +/-1 O C Częstotliwość transmisji: 433 MHz Zasięg: Maksymalnie to 30 m Wymiary: 65x100x35 mm Waga: 74 g (bez baterii ) c) Zasilacz Napięcie pracy: 230 V/AC, 50 Hz Przepustowość: 4.5 V/DC, 300 ma Strona 10 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Conrad

Termohigrometr Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu 672479 Strona 1 z 10 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny Nr produktu 672717 Strona 1 z 7 Sposób użycia Produkt ten przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty,

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369

Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369 Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369 NOTATKI 2 Jednostka główna 1) przycisk SNOOZE/LIGHT 2) godzina i data 3) temperatura, prognoza 4) przycisk TIME 5) przycisk ALARM 6) przycisk UP 7) przycisk

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

Zegar Sterowany radiowo, Zegar stołowy TFA , Czarny (DxSxW) 86 x 150 x 80 mm

Zegar Sterowany radiowo, Zegar stołowy TFA , Czarny (DxSxW) 86 x 150 x 80 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001307744 Zegar Sterowany radiowo, Zegar stołowy TFA 60.2527.10, Czarny (DxSxW) 86 x 150 x 80 mm Strona 1 z 11 Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA. Nasz monitor

Bardziej szczegółowo

TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny

TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny 1. WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup instrumentu marki TechnoLine WT 490. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że będzie on Państwu doskonale służył. 2. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu 000646341 Strona 1 z 7 MIAMI bezprzewodowy termometr basenowy 8 9 1. Właściwości do basenów i sadzawek bezprzewodowa temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268975 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny Strona 1 z 10 Rysunek 1. Rysunek 2. Strona 2 z 10 Rysunek 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P

Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P Nr produktu 672859 Strona 1 z 21 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Zewnętrzny czujnik z podstawką - Podstawka metalowa na stację pogodową

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce

Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001380333 Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty i temperatury wewnętrznej. Czas ustawiany

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 Produkt nr: 672570 Strona 1 z 8 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania godziny i daty. Godzina

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ZEGAR typ W164 Z PROJEKTOREM, TERMOMETREM I PROGNOZĄ POGODY

ZEGAR typ W164 Z PROJEKTOREM, TERMOMETREM I PROGNOZĄ POGODY ZEGAR typ W164 Z PROJEKTOREM, TERMOMETREM I PROGNOZĄ POGODY Dziękujemy Państwu za zakup naszego termometra nowej generacji. Został on skonstruowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM WS6815 - INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM Podpisy pod rysunki: ENGLISH Front view INDOOR TEMPERATURE TIME ALARM ON OTHER LANGUAGE Widok z przodu TEMPERATURA

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny Jumbo EFWU221 Nr produktu

Radiowy zegar ścienny Jumbo EFWU221 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiowy zegar ścienny Jumbo EFWU221 Nr produktu 000672581 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi Nr produktu 672581 / wersja 12/11 Przeznaczenie do użycia Sterowany radiowo zegar ścienny Jumbo

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000323886 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy z zakupu stacji pogodowej z bezprzewodowym czujnikiem i zegarem

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zegarowy, radiowy, 56 x 56 x 19,5 mm, 14,5 mm, prawy

Mechanizm zegarowy, radiowy, 56 x 56 x 19,5 mm, 14,5 mm, prawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000439803 Mechanizm zegarowy, radiowy, 56 x 56 x 19,5 mm, 14,5 mm, prawy Strona 1 z 6 Przeznaczenie Mechanizm zegarowy jest używany do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI budzik minutnik Eurochron model: 4000 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %,

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001396683 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %, Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Rys 1. Strona 3 z 12 Rys. 2 Rys 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Light WT 499 z budzeniem i lampką Instrukcja obsługi Nr produktu:

Budzik radiowy Light WT 499 z budzeniem i lampką Instrukcja obsługi Nr produktu: Budzik radiowy Light WT 499 z budzeniem i lampką Instrukcja obsługi Nr produktu: 672745 Strona 1 z 7 Opis obrazka Angielski Polski Date of week Dzień tygodnia Alarm 2 Budzik 2 Date/Month Dzień/Miesiąc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 1. Opis klawiszy TEMP VOL+ MI N F HEAT VOL- HOUR VOL ONOFF LOCKED HEAT F/ C Rys.1 Mapa szkicowa dużej wanny z masażem MI N Zwiększenie częstotliwość- szukanie / minuty System ON/

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

Strona 1 z 11. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Radiobudzik Sangean RCR-3 Instrukcja obsługi Numer produktu:343712 Strona 1 z 11 Cyfrowy Radiobudzik RCR-3 FM/AM Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 1. Przed użyciem należy w pełni zapoznać się z

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce Nr produktu 672686 Strona 1 z 12 Gratulujemy zakupu stacji pogodowej 868MHZ, która wyświetla czas, wewnętrzną temperaturę i wilgotność

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Zegar z projektorem sterowany radiowo z czujnikiem temperatury zewnętrznej Instrukcja obsługi Nr. zam.:

Zegar z projektorem sterowany radiowo z czujnikiem temperatury zewnętrznej Instrukcja obsługi Nr. zam.: Zegar z projektorem sterowany radiowo z czujnikiem temperatury zewnętrznej Instrukcja obsługi Nr. zam.: 640094 Zegar DCF jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze, prosimy jednak o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH Instrukcja obsługi 33040 Podczas używania lampy 33040 należy stosować się do poniższych wskazówek. 1. Aby włączyćć urządzenie, użyj przełącznika znajdującego

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Instrukcja Jak działa analizator otyłości i krokomierz? Na początku musimy wprowadzić nasze dane personalne: waga, wzrost, wiek, pleć, długość kroku. Ustawiamy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa 35.5019 Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt Nr produktu 672372 Strona 1 z 9 1. WPROWADZENIE Kupiona przez Ciebie stacja pogodowa posiada

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja meteo Nr produktu

Bezprzewodowa stacja meteo Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowa stacja meteo Nr produktu 000398940 Strona 1 z 8 MODUS PLUS bezprzewodowa stacja meteo Dziękujemy za zakup przyrządu TFA. 1. Przed użyciem Należy dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo