Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu Strona 1 z 9

2 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną funkcję alarmu (z funkcją drzemki). Poprzez obserwowanie trendu ciśnienia atmosferycznego przez kilka godzin, prognoza pogody zostanie obliczona na następne 12 do 24 godziny oraz wyświetlona na wyświetlaczu poprzez symbole. Zestaw zawiera również czujnik do pomiaru wilgotności gleby oraz jej temperatury. Odczyty są przesyłane do stacji bazowej poprzez sygnał radiowy. Czujnik może być użyty na przykład do monitorowania temperatury gleby dla kwiatów. Zasilanie jest dostarczone poprzez baterie. Zawsze przeglądaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz inne informacje zawierające instrukcje użytkowania. Zestaw zawiera: Stację pogodową Czujnik gleby Jedną baterię guzikową (typ CR 24450) dla czujnika gleby Instrukcję Sterowanie a) Stacja pogodowa 1. Przycisk CH służy do przełączania pomiędzy wieloma czujnikami gleby oraz do rozpoczynania lub zatrzymywania wyszukiwania dostępnych czujników. 2. Przycisk WATER AL. służy do włączania/wyłączania alarmu stacji pogodowej. 3. Przycisk SNOOZE służy do zatrzymania sygnału alarmowego oraz to włączania funkcji drzemki. 4. Przycisk MAX-MIN służy do wyświetlania maksymalnych i minimalnych wartości. Strona 2 z 9

3 5. Przycisk służy do włączania funkcji alarmu. 6. Obszar wyświetlania dla prognozy pogody oraz wskaźnik trendu (ikona strzałki w górnym lewym rogu). 7. Obszar wyświetlania dla wilgotności gleby, informacje na temat odlewania oraz numeru kanału. 8. Obszar wyświetlania dla zewnętrznej i wewnętrznej temperatury oraz numeru kanału. 9. Obszar wyświetlania dla temperatury gleby ( SOIL ), czas oraz czas alarmu. 10. Przycisk +CF do przełączania pomiędzy O C / O F lub dla ustawień (zwiększenia wartości). 11. Przycisk CLOCK (Zegar) służy do włączania ustawień zegara. 12. Przycisk - dla ustawień (zmniejszania wartości). 13. Komora baterii na 2 baterie typu AA. 14. Komora na baterie typu CR Pokrętło do ustawiania kanału transmisji. 16. Przycisk TX C/F do przełączania pomiędzy O C/ O F lub do ręcznego przesyłania odczytów (przy włączaniu stacji pogodowej). 17. LED sygnalizujący transmisję danych. 18. Wyświetlacz LCD do wyświetlania temperatury powierza i gleby dla wybranego kanału transmisyjnego oraz wilgotność gleby. 19. Przycisk AL ON/OFF do włączania alarmu on/off (włączony/wyłączony). 20. Sonda pomiarowa. Rozpoczęcie pracy Strona 3 z 9

4 Stacja pogodowa może być również zasilana akumulatorami. Jednak niskie napięcie dostarczone poprzez akumulatory (baterie=1,5 V, akumulatory=1,2v) oraz mniejsza pojemność powoduje krótszy czas działania. Dlatego rekomendujemy użycie tylko wysokiej jakości baterii alkaicznych, aby zapewnić długie i bezpieczne działanie. Otwórz komorę baterii (13) z tyłu stacji pogodowej i zamontuj dwie baterie AA, pamiętając o zachowaniu właściwej polaryzacji (plus/+, i minus /-). Zamknij komorę baterii. Wszystkie elementy wyświetlacza zaświecą się przez chwilę, stacja pogodowa wyemituje krótki dźwięk. Na lewej części wyświetlacza ikona prognozy pogody zacznie się świecić. Ustaw obecną pogodę używając przycisków +CF (10) oraz -. W momencie jak ikona prognozy pogody przestanie się świecić, sensor zacznie wyszukiwać czujniki gleby (kontrolka czujnika gleby zacznie się świecić). Możesz zatrzymać ustawienie prognozy pogody wcześniej używając przycisku CLOCK. Jeśli wykonasz ten krok, wyszukiwanie czujników musi być uruchomione ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku CH (1) przez około 3 sekundy. Zamontuj baterię guzikową typu CR2450 w komorze baterii czujnika gleby (14). Ta operacja może być przeprowadzona przez producenta. Jeśli jest, ściągnij plastikową taśmę z komory baterii (zapobiega on przedwczesnemu wyładowaniu się baterii). Jeśli używasz większej ilości czujników gleby (tylko jeden jest dołączony do dostawy, pozostałe mogą zostać zamówione jako akcesoria), oddzielny kanał transmisyjny musi być przydzielony do każdego z tych czujników. Do tego celu znajdziesz pokrętło (15) w komorze baterii (14). Do transmisji obecnego kanału pojawi się na wyświetlaczu czujnika gleby (na przykład CH1 ). Gdy wyszukiwanie czujników jest aktywne, na stacji pogodowej (czujnik miga) przytrzymaj przycisk TX C/F (16) (przez około 3 sekundy) do momentu, aż LED (17) na szczycie wskaźnika czujnika gleby zaświeci się. Stacja pogodowa rozpozna wtedy czujnik gleby i wyświetli numer kanału oraz odczyty. Jeśli w użyciu jest więcej niż jeden czujnik gleby, postępuj tak jak jest napisane powyżej (ustaw kanał transmisyjny, zainstaluj baterie, przytrzymaj przycisk TX C/F przez około 3 sekundy). Ewentualnie nowe wyszukiwanie czujników może być rozpoczęte poprzez przytrzymanie przycisku CH (1) przez około 3 sekundy do momentu, aż wskaźniki czujnika gleby na wyświetlaczu stacji pogodowej wyświetlą się. Zanim zamkniesz komorę baterii czujnika gleby, wybierz jednostkę temperatury O C (stopnie Celsjusza) lub O F (stopnie Fahrenheita) poprzez krótkie naciśnięcie przycisku TX C/F (16). Strona 4 z 9

5 Ustawienie czasu Zatrzymaj wyszukiwanie czujników (przytrzymując przycisk CH (1) przez 3 sekundy)tak, że nie będą wyświetlone wskaźniki na wyświetlaczu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK (11) (przez około 3 sekundy) do momentu, aż stacja pogodowa wyda krótki dźwięk. Godzina na wyświetlaczu zaświeci się. Ustaw godzinę używając przycisków +CF (10) lub - (12). Dla szybkiego ustawienia przytrzymaj sąsiadujący przycisk nieco dłużej. Krótko naciśnij przycisk CLOCK (11). Minuty na wyświetlaczu zaświecą się. Ustaw minuty używając przycisków +CF (10) lub - (12). Dla szybkiego ustawienia przytrzymaj sąsiadujący przycisk nieco dłużej. Naciśnij przycisk CLOCK (11) krótko do momentu, aż symbole 24h lub 12h zaświecą się. Wybierz tryb 24- lub 12- godzinny używając przycisków + CF (10) lub - (12). W trybie 12- godzinnym symbol PM wyświetli się obok czasu w drugiej połowie dnia. Krótko naciśnij przycisk CLOCK (11). Ikona prognozy pogody zaświeci się. Ustaw obecną pogodę używając przycisków +CF (10) lub -. To zapewni precyzyjną pracę stacji pogodowej, ponieważ może łączyć aktualne ciśnienie atmosferyczne oraz obecne warunki pogodowe ze sobą. Wyjdź z trybu ustawień poprzez krótkie naciśnięcie przycisku CLOCK. Wykonywanie wyszukiwania czujników Naciśnij i przytrzymaj przycisk CH (1) przez około 3 sekundy do momentu. aż wskaźniki czujników gleby zaczną świecić. Wyszukiwanie czujników zatrzyma się automatycznie po kilku minutach (jeśli ma być zakończone wcześniej, naciśnij przycisk CH (1) na około 3 sekundy). Kiedy czujnik wyszukiwania na stacji pogodowej jest aktywny (wskaźniki na czujniku gleby świecą się), przytrzymaj przycisk TX C/F (16) na komorze baterii czujnika gleby (około 3 sekundy) do momentu, aż LED (17) nad wskaźnikiem czujnika gleby zacznie się świecić. W ten sposób pakiet danych zostanie przesłany i stacja pogodowa wykryje czujnik gleby (odpowiedni numer kanału oraz odczyty pojawią się na wyświetlaczu). Jeśli jest w użyciu więcej niż jeden czujnik gleby, wtedy oddzielny kanał musi być przydzielony do każdego czujnika gleby, maksymalnie może być użytych pięć czujników gleby. Przełączanie wyświetlacza pomiędzy O C i O F Wybierz żądaną jednostkę na stacji pogodowej poprzez krótkie przytrzymanie przycisku +CF (10). Dla czujnika gleby przycisk TX C/F (16) na komorze baterii musi być wciśnięty. Przełączenie czujników gleby Strona 5 z 9

6 Jeśli jest większa ilość czujników gleby przypisanych do stacji pogodowej, naciśnij przycisk CH (1) kilkakrotnie, aby wybrać żądany czujnik gleby i jego odczyty. Obecny numer kanału jest przedstawiony na wyświetlaczu (na przykład CH1, CH2 ). Automatyczna zmiana pomiędzy odczytami z czujników gleby może również zostać włączona. Naciśnij przycisk CH (1) kilkakrotnie, aż pojawi się ikona - pod numerem kanału. Aby włączyć ten tryb po prostu, wybierz jeden z zarejestrowanych czujników gleby naciskając przycisk CH (1). Dla każdego kanału wilgotność gleby z czujnika gleby jest wyświetlana w postaci wykresu słupkowego. Suchy (DRY) oznacza suchą glebę, Mokry (WET) wilgotną. Umieszczanie czujnika gleby Czujnik gleby powinien być umieszczony w pobliżu korzeni roślin, gdzie pobiera ich składniki odżywcze oraz wodę. Po umieszczeniu czujnika gleby przy roślinie, uważaj, aby nie wsunąć sondy pomiarowej do korzeni rośliny, ponieważ może je uszkodzić. Ponadto może to doprowadzić do błędnych pomiarów. Nigdy nie należy umieszczać czujnika gleby w ziemi lub w bryle korzeniowej rośliny na siłę. Podlewanie rośliny monitorowanej przez czujnik gleby powinno odbywać się w zależności od rodzaju rośliny. Niektóre rośliny potrzebują więcej wody a inne mniej. Pora roku oraz pogoda wpływają na zapotrzebowanie na wodę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią literaturą lub skonsultuj ze sprzedawcą w sklepie specjalistycznym. Przeglądanie lub kasowanie maksymalnych/minimalnych wartości Naciśnij przycisk MAX/MIN (4), aby przełączyć się między wyświetlaniem wartości maksymalnych ( MAX na wyświetlaczu) i minimalnych ( MIN ) oraz pomiędzy obecnymi odczytami. Jeśli to konieczne, wybierz jeden czujników gleby, którego maksymalne/minimalne wartości chcemy przeczytać. Abyy to zrobić, naciśnij przycisk CH (1), patrz wyżej. Przytrzymaj przycisk MAX/MIN (4) wciśnięty przez 3 sekundy, aby skasować maksymalne/minimalne wartości z pamięci. Przełączanie alarmu nawadniania on/off Stacja pogody: Przycisk WATER AL musi być naciśnięty krótko, aby włączyć alarm nawadniania on/off (włączony/wyłączony). Kiedy alarm jest włączony, ikona pojawi się w lewej dolnej części wyświetlacza. Jeśli gleba jest zbyt mokra, stacja pogodowa wyda raz na minutę sygnał dźwiękowy oraz ikona zacznie migać. Strona 6 z 9

7 Pomiędzy 9 wieczorem oraz 9 rano żaden dźwięk nie będzie emitowany (tryb uśpienia). Czujnik gleby: tutaj oddzielny alarm nawadniania może zostać włączony lub wyłączony. Otwórz komorę baterii czujnika i przytrzymaj przycisk AL ON/OFF przez około 3 sekundy. Gdy alarm jest włączony, ikona pojawi się w lewym górnym rogu czujnika gleby. Jeśli gleba jest zbyt sucha, czujnik gleby wyda dźwięk raz na minutę i ikona zacznie migać. Funkcja alarmu. a) Przeglądanie czasu alarmu Krótko naciśnij przycisk się ponownie. (5). Pokaże się obecny czas alarmu. Poczekaj kilka sekund, czas pokaże b) Ustawianie alarmu Krótko naciśnij przycisk (5), wyświetli się aktualny czas alarmu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) przez 3 sekundy, godziny alarmu zaświecą się. Ustaw godziny alarmu przyciskami "+CF" (10) lub "-" (12). Do szybkiego dostosowania przytrzymaj odpowiedni przycisk dłużej. Krótko naciśnij przycisk (5), minuty alarmu zaświecą się. Ustaw minuty alarmu przyciskami "+CF" (10) lub "-" (12). Do szybkiego dostosowania przytrzymaj odpowiedni przycisk dłużej. Krótko naciśnij przycisk (5). Tryb alarmu zacznie migać nad wyświetlaczem czasu. Możesz go wybrać za pomocą przycisków "+CF" (10) lub "-" (12): "AL ZZ" display: Funkcja alarmu w trybie drzemki Wskaźnik "AL": Funkcja alarmu bez trybu drzemki Brak wskaźnika: Funkcja alarmu jest nieaktywna Naciśnij przycisk (5), tryb ustawień zostanie zamknięty i pojawi się ponownie czas. c) Przełączanie funkcji alarmu (on/off) włączony/wyłączony Naciśnij krótko przycisk (5), alarm pokaże się na wyświetlaczu. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, naciśnij przycisk (5) jeszcze raz. Kiedy funkcja alarmu jest włączona ikona: pojawi się w prawym dolnym rogu wyświetlacza pod wyświetlaczem czasu. Strona 7 z 9

8 To nie będzie możliwe, jeśli masz wyłączony alarm. d) Zatrzymanie funkcji drzemki ( SNOOZE ) lub sygnału alarmu Kiedy alarm zabrzmi w ustawionym czasie, może zostać zatrzymany na około 5 minut poprzez naciśnięcie przycisku drzemki ( SNOOZE ) (3). Po upływie tego czasu alarm włączy się znowu. Funkcja drzemki jest możliwa tylko wtedy, gdy jest włączony tryb alarmu, zobacz b). Prognoza pogody Funkcja prognozy pogody jest oparta na obserwacji ciśnienia atmosferycznego mierzonego przez kilka ostatnich godzin. W oparciu o te wartości prognoza pogody może być zmierzona na następne 12 do 24 godziny. Dokładność tego pomiaru wynosi około 70 %. Po uruchomieniu, stacja pogodowa potrzebuje około 24 godzin, aby podać pierwsze pomiary ciśnienia atmosferycznego oraz aby obliczyć prognozę pogody w oparciu o te wartości. Rekomendujemy ustawić obecną pogodę przy rozpoczynaniu pracy, podniesie to wydajność pomiarów. W obszarach częstych zmian ciśnienia atmosferycznego (na przykład w górach) zostaną otrzymane mniej dokładne pomiary niż w obszarach mniejszych zmian. Na przykład, zmiana między sunny (słonecznie) a precipitation (opady) nie musi oznaczać, że będzie padać, ale wskazuje, że pogoda zmieni się na gorszą. Jeśli sunny (słonecznie) wyświetli się w nocy, oznacza to bezchmurną noc. Wskaźnik trendu ciśnienia atmosferycznego Wyświetlenie trendu ciśnienia atmosferycznego (2) znajduje się w lewej części wyświetlacza. rosnące ciśnienie atmosferyczne (zwykle jest to znak lepszej pogody) stałe ciśnienie atmosferyczne malejące ciśnienie atmosferyczne (zwykle jest to znak pogorszenia się pogody) Wymiana baterii Baterie wymagają wymiany, jeśli jasność wyświetlacza jest niższa lub gdy ikona baterii pojawi się na wyświetlaczu stacji pogodowej lub na wyświetlaczu czujnika gleby. Kiedy baterie zostaną wymienione, wszystkie ustawienia stacji zostaną skasowane. Postępuj tak, jak przy pierwszym uruchomieniu stacji pogodowej. Strona 8 z 9

9 Parametry techniczne a) Stacja pogodowa Zasilanie 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury do +70 O C Maksymalna liczba czujników 5 Wymiary 127x102x50 mm (wysokość x szerokość x głębokość ) Waga około 151 g (bez baterii) b) Czujnik gleby Zasilanie - 1 bateria typu CR2450 Zakres pomiarów do +60 O C Klasa ochrony IP44 Częstotliwość transmisji 433MHz Zasięg transmisji do 30 m (zależnie od tego gdzie się znajduje) Zakres pomiaru około 15 minut Wymiary 44x197x68 mm (wysokość x szerokość x głębokość ) Waga około 49 g (bez dołączonej baterii) Strona 9 z 9

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTER NA RĘKĘ Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks +358 9 87587301 Suunto USA

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201).

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). POLSKI Instrukcja obsługi Wprowadzenie str. 7 Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). Sprawdzanie zawartości zestawu W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SOLAR Instrukcja obsługi

SOLAR Instrukcja obsługi SOLAR Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 4 3.1. Uruchomienie 4 3.2. Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu 5 3.3. Eliminacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BENNING

Instrukcja użytkowania BENNING Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo