Termohigrometr Conrad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termohigrometr Conrad"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu Strona 1 z 10

2 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego czujnika, który bezprzewodowo przesyła wartości temperatury i wilgotności powietrza do stacji bazowej przez radio. Stacja bazowa pobiera datę i czas od sygnału czasu DCF. Można je również ustawić ręcznie (w przypadku problemów z odbiorem). Jakiekolwiek użycie, inne niż opisane powyżej, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz inne zagrożenia. Należy przestrzegać wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie. Zawiera ona bardzo ważne informacje na temat instalacji, eksploatacji i obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Zawartość opakowania: - wyświetlacz konsoli - czujnik temperatury zewnętrznej - instrukcja obsługi Rozpoczynanie pracy Ze względu na niższe napięcie dostarczone przez baterie akumulatorowe (zwykłe baterie 1,5 V, baterie akumulatorowe 1,2 V) i ich niższej zdolności, żywotność baterii jest krótsza. Ponadto baterie akumulatorowe są bardziej wrażliwe na temperaturę niż zwykłe baterie. W związku z tym zaleca się używać wysokiej jakości baterii alkaicznych, w celu zapewnienia długiej i bezpiecznej pracy. - Otwórz komorę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego i włóż dwie baterie typu AA/Mignon, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Otwórz komorę baterii z tyłu stacji bazowej i włóż dwie baterie typu AAA/Micro, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Po zainstalowaniu baterii w stacji bazowej, wszystkie segmenty wyświetlacza pojawią się na krótko, a następnie stacja bazowa rozpocznie wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych. W lewym górnym rogu ekranu, symbol odbioru zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. Strona 2 z 10

3 Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać wartości pomiarowe z maksymalnie trzech czujników zewnętrznych. Jeden czujnik zewnętrzny znajduje się w opakowaniu, a pozostałe są dostępne jako akcesoria. Czujnik jest ustawiony na stałe na Kanał 1. (to nie może być zmienione). Jeśli chcesz dodać czujniki zewnętrzne, upewnij się, że można je ustawić na kanał 2. lub 3. (każdy czujnik musi być ustawiony na inny kanał). - Po około 2 minutach wyszukiwanie czujnika zakończy się. Następnie stacja bazowa zacznie szukać sygnał DCF. Symbol zacznie migać. To może trwać około 5 minut, aż sygnał czasu zostanie wykryty i prawidłowy czas pojawi się na wyświetlaczu. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. - Jeśli prawidłowy czas nie został wyświetlony po około 10 minutach, należy zmienić lokalizację instalacji i rozpocząć nowe wyszukiwanie sygnału DCF (patrz poniżej). - Z tyłu czujnika zewnętrznego znajduje się otwór do zawieszania za pomocą śrub lub gwoździ na ścianie. Czujnik może być również umieszczony na powierzchni poziomej, za pomocą stałej bazy, która jest na spodzie obudowy. Czujnik zewnętrzny jest odpowiedni do stosowania w chronionych miejscach na zewnątrz. Powinien być umieszczony tak, by nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury. Opady spadające na czujnik mogą także doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury, ponieważ chłodzą obudowę. Nigdy nie zanurzaj czujnika zewnętrznego w wodzie, ponieważ możesz go zniszczyć! Aby czujnik mierzył prawidłową temperaturę, zalecamy starannie wybrać miejsce instalacji. - Stacja bazowa może być zawieszona na gwoździu lub śrubie za pomocą otworu mocowania z tyłu. Alternatywnie, podstawka z tyłu może być rozłożona. Ustaw stację bazową na płaskiej, stabilnej powierzchni. Chroń cenne powierzchnie mebli, używając odpowiedniej maty. Włączenie/Wyłączenie sygnału DCF/Rozpoczęcie wyszukiwania ręcznego Sygnał DCF jest odbierany z odbiornika w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi około 1500 km, a przy idealnych warunkach obioru nawet do km. Sygnał DCF zawiera dokładny czas (teoretyczne odchylenie 1 sekunda na milion lat) i datę. To eliminuje nużące ustawienie czasu letniego i zimowego w stacji meteorologicznej, ponieważ zmiana czasu następuje automatycznie. Pierwsza próba odbioru sygnału DCF jest wykonywana, gdy baterie są włożone. Dalsze próby odbioru nastąpią automatycznie w godzinach: 0.00, 03.00, i Tylko jeden udany odbiór dziennie trzyma odchylenie zegara kwarcowego w stacji bazowej do mniej niż jednej sekundy. Strona 3 z 10

4 - Jeśli chcesz ustawić datę i godzinę ręcznie (na przykład w przypadku braku odbioru DCF jest to możliwe, np. w piwnicy), odbiór DCF musi być wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż symbol DCF po lewej stronie zniknie. Aby ustawić datę i godzinę, zobacz odpowiednie sekcje tej instrukcji. - Aby włączyć go ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy po raz kolejny. Następnie stacja ponownie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF. To trwa około 5 minut. Symbol zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej oraz nie naciskaj żadnych przycisków. Ręczne wyszukiwanie czujników zewnętrznych W stacji bazowej można rozpocząć wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych, np. gdy chcesz podłączyć drugi lub trzeci czujnik do stacji bazowej lub po wymianie baterii (punkt zamiast symbolu oznacza, że odbiór danych nie był możliwy w ciągu jednej godziny lub, że baterie w czujniku zewnętrznym są wyczerpane. - Rozpocznij wyszukiwanie czujnika przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy, aż symbol w lewym górnym rogu zacznie migać. - Wyszukiwanie czujnika trwa około dwóch minut. Proces wyszukiwania zakończy się automatycznie. Wybór języka dla dnia tygodnia, Przełączanie jednostek temperatury O C/ O F, ręczne ustawienie daty/czasu, wybór trybu 12h/24h - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż język dnia tygodnia w prawym górnym rogu wyświetli się. Symbol DCF w ten sposób zamieni się w symbol. To pokazuje, że data lub czas nie są dokładne jak sygnał DCF (niezależnie od tego, czy data lub czas były zmieniane). Data i czas są poprawiane ponownie podczas następnej próby odbioru; symbol pojawi się na wyświetlaczu. Ważne: Jeśli zdecydujesz się ustawić datę i godzinę ręcznie, wyłącz odbiór sygnału DCF. Twoje ustawienia daty i czasu nie zostaną zastąpione przypadkowo przez pomyślny odbiór DCF. - Język może zostać wybrany za pomocą przycisków i : DE niemiecki IT - włoski FR francuski SP hiszpański DU holenderski SW szwedzki Strona 4 z 10

5 EN angielski - Krótko naciśnij przycisk MODE, wewnątrz i na zewnątrz zamiga temperatura. Użyj przycisków lub, aby wybrać wartość temperatury, która powinna być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Farenheita. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Rok zacznie migać. Ustaw rok za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Miesiąc zacznie migać. Ustaw miesiąc za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Data zacznie migać. Ustaw datę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Kolejno wyświetlone miesiące i data zaczną migać na wyświetlaczu. Aby je zmienić użyj przycisków lub - Krótko naciśnij przycisk MODE, 12h lub 24h zaczną migać na wyświetlaczu. Można przełączyć tryb 12-godzinny i 24-godzinny, używając przycisków lub. W trybie 12-godzinnym, AM znajduje się po lewej stronie w czasie pierwszej połowy dnia, a PM pojawia się w drugiej połowie dnia. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Zacznie migać godzina. Ustaw godzinę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Minuta zacznie migać. Ustaw minutę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Po raz ostatni krótko naciśnij przycisk MODE. Sekundy są automatycznie resetowane do 00 i ustawienia zostaną zamknięte. Ustawiony czas pojawi się wcześniej. Kiedy tryb ustawień jest uruchomiony, odbiór sygnału DCF jest wyłączony. Jeśli chcesz podjąć próbę odbioru sygnału DCF, rozpocznij ręczne wyszukiwanie sygnału DCF (patrz w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi). Ustawienia języka wyświetlanych dni tygodnia, jednostki temperatury w stopniach Celsjusza i Farenheita, tryb 12h/24h są zatrzymane. Strona 5 z 10

6 Przełączanie wyświetlania czasu (sekundy/data/strefa czasowa) Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami wyświetlania: Godzina: Minuta: Sekunda Godzina: Minuta: Dzień tygodnia Godzina: Minuta: Dzień tygodnia (dla drugiej strefy czasowej) Godzina: Minuta: Sekunda (dla drugiej strefy czasowej) Data: Miesiąc lub Miesiąc: Data Jeśli dane dla drugiej strefy czasowej są pokazane, ZONE pojawi się na ekranie powyżej wyświetlonego czasu. Ustawienie strefy czasowej - Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż ZONE pojawi się nad wyświetlonym czasem. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż zacznie migać wskazanie dla strefy czasowej w dolnej linii wyświetlacza (0:00+). - Ustaw strefę czasową za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). Zakres: -13 i +15 h (wyświetlany od 13:00- do ). - Krótko naciśnij przycisk MODE, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień. Wybór funkcji alarmu Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu. Symbol piątku. : Funkcja alarmu zostanie uruchomiona tylko w dni robocze od poniedziałku do Symbol : Funkcja alarmu jest uruchomiona tylko raz, następnie zostanie automatycznie wyłączona ( OFF ). Symbol PRE AL. : Przy niskich temperaturach zewnętrznych, poniżej 0 stopni Celsjusza (mierzona przez czujnik zewnętrzny z kanału 1.). Tak zwany alarm wstępny jest uruchamiany w regulowanym czasie (15, 30, 45, 60 lub 90 minut) przed rzeczywistym czasem alarmu. Oznacza to, że masz wystarczająco dużo czasu, aby zeskrobać lód na przedniej szybie samochodu. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Strona 6 z 10

7 Przełączanie funkcji alarmu/włączenie/wyłączenie (ON/OFF) - Naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu (patrz sekcja: Wybieranie funkcji alarmu lub Wyświetlanie czasu alarmu ). - Wybierz funkcję alarmu. Włącz lub wyłącz alarm, używając przycisków lub. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Ustawienie alarmu - Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pożądana funkcja alarmu lub pojawi się na wyświetlaczu. - Włącz wstępnie wybraną funkcję alarmu ( naciśnij lub ) czas alarmu zostanie wyświetlony (przykładowo 7:00 ) zamiast OFF - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż godzina czasu alarmu zacznie migać. Ustaw godzinę czasu alarmu za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, minuty dla alarmu zaczną migać. Ustaw minuty za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Włączenie/Wyłączenie/Ustawienie alarmu Alarm wstępny jest uruchomiony przed właściwym czasem alarmu ( lub ), jeśli czujnik zewnętrzny (tylko kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza. Czas dla alarmu wstępnego można ustawić na , 45, 60 i 90 minut. Przykład: Ustaw czas alarmu na 06:00 i alarm wstępny do 45 minut. Jeśli czujnik zewnętrzny (kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza na 05:15, stacja bazowa emituje wczesny sygnał alarmowy. - Najpierw włącz funkcje alarmu, lub. - Następnie wybierz alarm wstępny, naciśnij krótko przycisk ALARM, aż PRE AL pojawi się na wyświetlaczu. - Przełącz alarm za pomocą przycisków lub. Kiedy alarm wstępny jest wyłączony OFF jest wyświetlone. Strona 7 z 10

8 Kiedy alarm wstępny jest włączony czas 15, 30, 45, 60 lub 90 minut jest wyświetlony. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż wyświetlony numer (15, 30, 45, 60 lub 90) zacznie migać. Ustaw minuty do alarmu wstępnego, używając przycisków lub. - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Zatrzymanie sygnału alarmowego Sygnał alarmowy może być wyciszony w ustalonym czasie poprzez naciśnięcie przycisku ALARM. Wybór czujnika zewnętrznego Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać dane pomiarowe z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych. Każdy czujnik zewnętrzny należy ustawić na inny kanał transmisji. Czujnik zewnętrzny zamknięty jest ustawiony na stałe na kanał 1, co nie może być zmienione. Czujniki dostępne jako akcesoria zawierają przełącznik wyboru kanału, za pomocą którego można przełączyć na kanał 2. lub kanał 3. Naciśnij krótko przycisk CHANNEL, aby wybrać żądany czujnik zewnętrzny temperatury/wilgotności powietrza. Numer kanału pokazano w lewej górnej części ekranu. Automatyczne przełączanie czujników zewnętrznych Jeśli używasz więcej niż jednego czujnika, stacja bazowa może automatycznie przełączać się maksymalnie do 3 kanałów. Zmierzone wartości z jednego czujnika są więc wyświetlane co 5 sekund na wyświetlaczu, a następnie przechodzi do następnego czujnika. Funkcja ta jest możliwa, gdy więcej niż jeden czujnik jest zarejestrowany w stacji bazowej. - Aby uaktywnić tę funkcję należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CHANNEL, aż symbol pojawi się w lewym górnym rogu na wyświetlaczu. - Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL, aż symbol zniknie. Wyświetlanie wartości minimalnych/maksymalnych - Jeśli korzystasz z więcej niż jednego czujnika, wybierz odpowiedni kanał (1,2 lub 3) z CHANNEL. - Krótko naciśnij przycisk MEM, minimalne wartości dla temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem MIN. - Krótko naciśnij przycisk MEM ponownie, maksymalne wartości temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem na MAX. Strona 8 z 10

9 - Przy kolejnym naciśnięciu przycisku MEM można powrócić do wyświetlania obecnych pomiarów. Kasowanie minimalnych/maksymalnych wartości Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM przez 3 sekundy. Maksymalne i minimalne wartości zostaną usunięte. Obecnie mierzone wartości są zapisywane jako nowe wartości minimalne i maksymalne, dopóki nie nastąpi zmiana. Wyświetlacz tendencji temperatury i wilgotności powietrza Symbol strzałki dla zewnętrznej/wewnętrznej temperatury i zewnętrznej/wewnętrznej wilgotności powietrza pokazuje aktualny trend wartości (rośnie, stały, spada ). Poziom komfortu Poziom komfortu jest wyświetlany nad temperaturą wewnętrzną/wilgotnością. Oblicza się go, łącząc temperaturę wewnętrzną i wilgotność: COM idealna, WET zbyt wilgotno, DRY zbyt sucho. Zasięg transmisji Zasięg transmisji sygnałów radiowych między czujnikiem zewnętrznym a stacją bazową wynosi do 30 m w optymalnych warunkach. Zakres ten odnosi się do tzw. danych zakresu wolnego pola. To idealne rozwiązanie (na przykład jeśli stacja bazowa i czujnik zewnętrzny znajduje się na równinie lub łące bez drzew domów etc ) nigdy nie występuje w praktyce. Ze względu na różne oddziaływania transmisji radiowej nie ma zagwarantowanego określonego zakresu. Jednakże bezproblemowa operacja jest zwykle możliwa w domu jednorodzinnym. Zakres może być znacznie zmniejszony, gdy w pobliżu są kable, rury, kawałki metalu, urządzenia elektroniczne itp. Grube mury, konstrukcje stalowe, izolacje, szkło laminowane, szyby także mogą zmniejszyć zakres znacząco. DANE TECHNICZNE Stacja bazowa1 Zasilanie: 2 baterie typu AAA/Micro Zakres pomiaru temperatury: -5 O C do +50 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Wymiary: 70 x 140 x 22 mm ( szerokość x wysokość x głębokość) Strona 9 z 10

10 Waga: około 119 g (bez baterii) Czujnik zewnętrzny Zasilanie: 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: - 20 O C do +60 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Częstotliwość transmisji: 443 MHz Interwał transmisji: w przybliżeniu sekund Zasięg transmisji: maksymalnie 30 m (pole swobodne, bezpośredni kontakt wzrokowy) Wymiary: 38 x 105 x 18 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Waga: w przybliżeniu 36 g (bez baterii) Strona 10 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P

Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P Nr produktu 672859 Strona 1 z 21 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Zewnętrzny czujnik z podstawką - Podstawka metalowa na stację pogodową

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268975 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny Strona 1 z 10 Rysunek 1. Rysunek 2. Strona 2 z 10 Rysunek 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce Nr produktu 672686 Strona 1 z 12 Gratulujemy zakupu stacji pogodowej 868MHZ, która wyświetla czas, wewnętrzną temperaturę i wilgotność

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 Produkt nr: 672570 Strona 1 z 8 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania godziny i daty. Godzina

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 %

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % Nr produktu 399717 Strona 1 z 18 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Czujnik zewnętrzny - Uchwyt ścienny dla

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %,

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001396683 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1135.02, 50 m, -40 do +70 C, 20 do 90 %, Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Rys 1. Strona 3 z 12 Rys. 2 Rys 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU Dziękujemy za zakup naszego produktu oraz okazane zaufanie firmie XONIX, wierzymy, że nasz zegarek będzie służył Państwo bezawaryjnie przez wiele lat. SPIS TREŚCI Informacje ogólne 1. Opis funkcji 2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Nr produktu 000393243

Zegarek radiowy Nr produktu 000393243 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Nr produktu 000393243 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Radiowy zegarek na rękę z funkcją głosową Nr zamówienia 39 32 43 Wersja 05/13 Użytkowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

76044 Instrukcja obsługi. Stacja pogodowa EWS-10000

76044 Instrukcja obsługi. Stacja pogodowa EWS-10000 76044 Instrukcja obsługi Stacja pogodowa EWS-10000 Funkcje: Obsługiwana radiowo przez DCF Automatyczne ustawianie czasu, dzięki odbiorowi sygnału z najdokładniejszego zegara na świecie Przełącza się automatycznie

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Wysokościomierz z barometrem i kompasem

Wysokościomierz z barometrem i kompasem Art. Nr 860097 Wysokościomierz z barometrem i kompasem www.conrad.pl Przyciski do obsługi 1. ALT /+: wywoływanie trybu ustawiania dla wysokości; podwyŝszanie wartości. 2. COMPASS: wskazywanie kierunku

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY Z BEZPRZEWODOWYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA, BUDZIKIEM ORAZ ZEGAREM STEROWANYM SYGNAŁEM RADIOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY Z BEZPRZEWODOWYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA, BUDZIKIEM ORAZ ZEGAREM STEROWANYM SYGNAŁEM RADIOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY Z BEZPRZEWODOWYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA, BUDZIKIEM ORAZ ZEGAREM STEROWANYM SYGNAŁEM RADIOWYM MODEL GARNI 636NL Opakowanie zawiera konsolę główną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

WS8707 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REV. 01

WS8707 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REV. 01 WS8707 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REV. 01 WS8707 Rev. 01 07.01.2013 2 1. Wstęp WS8707 Wer. 01 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-904 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować obrażenia ciała. Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać ze zrozumieniem całą instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo