Termohigrometr Conrad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termohigrometr Conrad"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu Strona 1 z 10

2 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego czujnika, który bezprzewodowo przesyła wartości temperatury i wilgotności powietrza do stacji bazowej przez radio. Stacja bazowa pobiera datę i czas od sygnału czasu DCF. Można je również ustawić ręcznie (w przypadku problemów z odbiorem). Jakiekolwiek użycie, inne niż opisane powyżej, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz inne zagrożenia. Należy przestrzegać wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie. Zawiera ona bardzo ważne informacje na temat instalacji, eksploatacji i obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Zawartość opakowania: - wyświetlacz konsoli - czujnik temperatury zewnętrznej - instrukcja obsługi Rozpoczynanie pracy Ze względu na niższe napięcie dostarczone przez baterie akumulatorowe (zwykłe baterie 1,5 V, baterie akumulatorowe 1,2 V) i ich niższej zdolności, żywotność baterii jest krótsza. Ponadto baterie akumulatorowe są bardziej wrażliwe na temperaturę niż zwykłe baterie. W związku z tym zaleca się używać wysokiej jakości baterii alkaicznych, w celu zapewnienia długiej i bezpiecznej pracy. - Otwórz komorę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego i włóż dwie baterie typu AA/Mignon, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Otwórz komorę baterii z tyłu stacji bazowej i włóż dwie baterie typu AAA/Micro, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Po zainstalowaniu baterii w stacji bazowej, wszystkie segmenty wyświetlacza pojawią się na krótko, a następnie stacja bazowa rozpocznie wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych. W lewym górnym rogu ekranu, symbol odbioru zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. Strona 2 z 10

3 Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać wartości pomiarowe z maksymalnie trzech czujników zewnętrznych. Jeden czujnik zewnętrzny znajduje się w opakowaniu, a pozostałe są dostępne jako akcesoria. Czujnik jest ustawiony na stałe na Kanał 1. (to nie może być zmienione). Jeśli chcesz dodać czujniki zewnętrzne, upewnij się, że można je ustawić na kanał 2. lub 3. (każdy czujnik musi być ustawiony na inny kanał). - Po około 2 minutach wyszukiwanie czujnika zakończy się. Następnie stacja bazowa zacznie szukać sygnał DCF. Symbol zacznie migać. To może trwać około 5 minut, aż sygnał czasu zostanie wykryty i prawidłowy czas pojawi się na wyświetlaczu. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. - Jeśli prawidłowy czas nie został wyświetlony po około 10 minutach, należy zmienić lokalizację instalacji i rozpocząć nowe wyszukiwanie sygnału DCF (patrz poniżej). - Z tyłu czujnika zewnętrznego znajduje się otwór do zawieszania za pomocą śrub lub gwoździ na ścianie. Czujnik może być również umieszczony na powierzchni poziomej, za pomocą stałej bazy, która jest na spodzie obudowy. Czujnik zewnętrzny jest odpowiedni do stosowania w chronionych miejscach na zewnątrz. Powinien być umieszczony tak, by nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury. Opady spadające na czujnik mogą także doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury, ponieważ chłodzą obudowę. Nigdy nie zanurzaj czujnika zewnętrznego w wodzie, ponieważ możesz go zniszczyć! Aby czujnik mierzył prawidłową temperaturę, zalecamy starannie wybrać miejsce instalacji. - Stacja bazowa może być zawieszona na gwoździu lub śrubie za pomocą otworu mocowania z tyłu. Alternatywnie, podstawka z tyłu może być rozłożona. Ustaw stację bazową na płaskiej, stabilnej powierzchni. Chroń cenne powierzchnie mebli, używając odpowiedniej maty. Włączenie/Wyłączenie sygnału DCF/Rozpoczęcie wyszukiwania ręcznego Sygnał DCF jest odbierany z odbiornika w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi około 1500 km, a przy idealnych warunkach obioru nawet do km. Sygnał DCF zawiera dokładny czas (teoretyczne odchylenie 1 sekunda na milion lat) i datę. To eliminuje nużące ustawienie czasu letniego i zimowego w stacji meteorologicznej, ponieważ zmiana czasu następuje automatycznie. Pierwsza próba odbioru sygnału DCF jest wykonywana, gdy baterie są włożone. Dalsze próby odbioru nastąpią automatycznie w godzinach: 0.00, 03.00, i Tylko jeden udany odbiór dziennie trzyma odchylenie zegara kwarcowego w stacji bazowej do mniej niż jednej sekundy. Strona 3 z 10

4 - Jeśli chcesz ustawić datę i godzinę ręcznie (na przykład w przypadku braku odbioru DCF jest to możliwe, np. w piwnicy), odbiór DCF musi być wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż symbol DCF po lewej stronie zniknie. Aby ustawić datę i godzinę, zobacz odpowiednie sekcje tej instrukcji. - Aby włączyć go ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy po raz kolejny. Następnie stacja ponownie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF. To trwa około 5 minut. Symbol zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej oraz nie naciskaj żadnych przycisków. Ręczne wyszukiwanie czujników zewnętrznych W stacji bazowej można rozpocząć wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych, np. gdy chcesz podłączyć drugi lub trzeci czujnik do stacji bazowej lub po wymianie baterii (punkt zamiast symbolu oznacza, że odbiór danych nie był możliwy w ciągu jednej godziny lub, że baterie w czujniku zewnętrznym są wyczerpane. - Rozpocznij wyszukiwanie czujnika przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy, aż symbol w lewym górnym rogu zacznie migać. - Wyszukiwanie czujnika trwa około dwóch minut. Proces wyszukiwania zakończy się automatycznie. Wybór języka dla dnia tygodnia, Przełączanie jednostek temperatury O C/ O F, ręczne ustawienie daty/czasu, wybór trybu 12h/24h - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż język dnia tygodnia w prawym górnym rogu wyświetli się. Symbol DCF w ten sposób zamieni się w symbol. To pokazuje, że data lub czas nie są dokładne jak sygnał DCF (niezależnie od tego, czy data lub czas były zmieniane). Data i czas są poprawiane ponownie podczas następnej próby odbioru; symbol pojawi się na wyświetlaczu. Ważne: Jeśli zdecydujesz się ustawić datę i godzinę ręcznie, wyłącz odbiór sygnału DCF. Twoje ustawienia daty i czasu nie zostaną zastąpione przypadkowo przez pomyślny odbiór DCF. - Język może zostać wybrany za pomocą przycisków i : DE niemiecki IT - włoski FR francuski SP hiszpański DU holenderski SW szwedzki Strona 4 z 10

5 EN angielski - Krótko naciśnij przycisk MODE, wewnątrz i na zewnątrz zamiga temperatura. Użyj przycisków lub, aby wybrać wartość temperatury, która powinna być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Farenheita. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Rok zacznie migać. Ustaw rok za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Miesiąc zacznie migać. Ustaw miesiąc za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Data zacznie migać. Ustaw datę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Kolejno wyświetlone miesiące i data zaczną migać na wyświetlaczu. Aby je zmienić użyj przycisków lub - Krótko naciśnij przycisk MODE, 12h lub 24h zaczną migać na wyświetlaczu. Można przełączyć tryb 12-godzinny i 24-godzinny, używając przycisków lub. W trybie 12-godzinnym, AM znajduje się po lewej stronie w czasie pierwszej połowy dnia, a PM pojawia się w drugiej połowie dnia. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Zacznie migać godzina. Ustaw godzinę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Minuta zacznie migać. Ustaw minutę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Po raz ostatni krótko naciśnij przycisk MODE. Sekundy są automatycznie resetowane do 00 i ustawienia zostaną zamknięte. Ustawiony czas pojawi się wcześniej. Kiedy tryb ustawień jest uruchomiony, odbiór sygnału DCF jest wyłączony. Jeśli chcesz podjąć próbę odbioru sygnału DCF, rozpocznij ręczne wyszukiwanie sygnału DCF (patrz w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi). Ustawienia języka wyświetlanych dni tygodnia, jednostki temperatury w stopniach Celsjusza i Farenheita, tryb 12h/24h są zatrzymane. Strona 5 z 10

6 Przełączanie wyświetlania czasu (sekundy/data/strefa czasowa) Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami wyświetlania: Godzina: Minuta: Sekunda Godzina: Minuta: Dzień tygodnia Godzina: Minuta: Dzień tygodnia (dla drugiej strefy czasowej) Godzina: Minuta: Sekunda (dla drugiej strefy czasowej) Data: Miesiąc lub Miesiąc: Data Jeśli dane dla drugiej strefy czasowej są pokazane, ZONE pojawi się na ekranie powyżej wyświetlonego czasu. Ustawienie strefy czasowej - Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż ZONE pojawi się nad wyświetlonym czasem. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż zacznie migać wskazanie dla strefy czasowej w dolnej linii wyświetlacza (0:00+). - Ustaw strefę czasową za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). Zakres: -13 i +15 h (wyświetlany od 13:00- do ). - Krótko naciśnij przycisk MODE, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień. Wybór funkcji alarmu Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu. Symbol piątku. : Funkcja alarmu zostanie uruchomiona tylko w dni robocze od poniedziałku do Symbol : Funkcja alarmu jest uruchomiona tylko raz, następnie zostanie automatycznie wyłączona ( OFF ). Symbol PRE AL. : Przy niskich temperaturach zewnętrznych, poniżej 0 stopni Celsjusza (mierzona przez czujnik zewnętrzny z kanału 1.). Tak zwany alarm wstępny jest uruchamiany w regulowanym czasie (15, 30, 45, 60 lub 90 minut) przed rzeczywistym czasem alarmu. Oznacza to, że masz wystarczająco dużo czasu, aby zeskrobać lód na przedniej szybie samochodu. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Strona 6 z 10

7 Przełączanie funkcji alarmu/włączenie/wyłączenie (ON/OFF) - Naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu (patrz sekcja: Wybieranie funkcji alarmu lub Wyświetlanie czasu alarmu ). - Wybierz funkcję alarmu. Włącz lub wyłącz alarm, używając przycisków lub. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Ustawienie alarmu - Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pożądana funkcja alarmu lub pojawi się na wyświetlaczu. - Włącz wstępnie wybraną funkcję alarmu ( naciśnij lub ) czas alarmu zostanie wyświetlony (przykładowo 7:00 ) zamiast OFF - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż godzina czasu alarmu zacznie migać. Ustaw godzinę czasu alarmu za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, minuty dla alarmu zaczną migać. Ustaw minuty za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Włączenie/Wyłączenie/Ustawienie alarmu Alarm wstępny jest uruchomiony przed właściwym czasem alarmu ( lub ), jeśli czujnik zewnętrzny (tylko kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza. Czas dla alarmu wstępnego można ustawić na , 45, 60 i 90 minut. Przykład: Ustaw czas alarmu na 06:00 i alarm wstępny do 45 minut. Jeśli czujnik zewnętrzny (kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza na 05:15, stacja bazowa emituje wczesny sygnał alarmowy. - Najpierw włącz funkcje alarmu, lub. - Następnie wybierz alarm wstępny, naciśnij krótko przycisk ALARM, aż PRE AL pojawi się na wyświetlaczu. - Przełącz alarm za pomocą przycisków lub. Kiedy alarm wstępny jest wyłączony OFF jest wyświetlone. Strona 7 z 10

8 Kiedy alarm wstępny jest włączony czas 15, 30, 45, 60 lub 90 minut jest wyświetlony. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż wyświetlony numer (15, 30, 45, 60 lub 90) zacznie migać. Ustaw minuty do alarmu wstępnego, używając przycisków lub. - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Zatrzymanie sygnału alarmowego Sygnał alarmowy może być wyciszony w ustalonym czasie poprzez naciśnięcie przycisku ALARM. Wybór czujnika zewnętrznego Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać dane pomiarowe z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych. Każdy czujnik zewnętrzny należy ustawić na inny kanał transmisji. Czujnik zewnętrzny zamknięty jest ustawiony na stałe na kanał 1, co nie może być zmienione. Czujniki dostępne jako akcesoria zawierają przełącznik wyboru kanału, za pomocą którego można przełączyć na kanał 2. lub kanał 3. Naciśnij krótko przycisk CHANNEL, aby wybrać żądany czujnik zewnętrzny temperatury/wilgotności powietrza. Numer kanału pokazano w lewej górnej części ekranu. Automatyczne przełączanie czujników zewnętrznych Jeśli używasz więcej niż jednego czujnika, stacja bazowa może automatycznie przełączać się maksymalnie do 3 kanałów. Zmierzone wartości z jednego czujnika są więc wyświetlane co 5 sekund na wyświetlaczu, a następnie przechodzi do następnego czujnika. Funkcja ta jest możliwa, gdy więcej niż jeden czujnik jest zarejestrowany w stacji bazowej. - Aby uaktywnić tę funkcję należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CHANNEL, aż symbol pojawi się w lewym górnym rogu na wyświetlaczu. - Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL, aż symbol zniknie. Wyświetlanie wartości minimalnych/maksymalnych - Jeśli korzystasz z więcej niż jednego czujnika, wybierz odpowiedni kanał (1,2 lub 3) z CHANNEL. - Krótko naciśnij przycisk MEM, minimalne wartości dla temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem MIN. - Krótko naciśnij przycisk MEM ponownie, maksymalne wartości temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem na MAX. Strona 8 z 10

9 - Przy kolejnym naciśnięciu przycisku MEM można powrócić do wyświetlania obecnych pomiarów. Kasowanie minimalnych/maksymalnych wartości Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM przez 3 sekundy. Maksymalne i minimalne wartości zostaną usunięte. Obecnie mierzone wartości są zapisywane jako nowe wartości minimalne i maksymalne, dopóki nie nastąpi zmiana. Wyświetlacz tendencji temperatury i wilgotności powietrza Symbol strzałki dla zewnętrznej/wewnętrznej temperatury i zewnętrznej/wewnętrznej wilgotności powietrza pokazuje aktualny trend wartości (rośnie, stały, spada ). Poziom komfortu Poziom komfortu jest wyświetlany nad temperaturą wewnętrzną/wilgotnością. Oblicza się go, łącząc temperaturę wewnętrzną i wilgotność: COM idealna, WET zbyt wilgotno, DRY zbyt sucho. Zasięg transmisji Zasięg transmisji sygnałów radiowych między czujnikiem zewnętrznym a stacją bazową wynosi do 30 m w optymalnych warunkach. Zakres ten odnosi się do tzw. danych zakresu wolnego pola. To idealne rozwiązanie (na przykład jeśli stacja bazowa i czujnik zewnętrzny znajduje się na równinie lub łące bez drzew domów etc ) nigdy nie występuje w praktyce. Ze względu na różne oddziaływania transmisji radiowej nie ma zagwarantowanego określonego zakresu. Jednakże bezproblemowa operacja jest zwykle możliwa w domu jednorodzinnym. Zakres może być znacznie zmniejszony, gdy w pobliżu są kable, rury, kawałki metalu, urządzenia elektroniczne itp. Grube mury, konstrukcje stalowe, izolacje, szkło laminowane, szyby także mogą zmniejszyć zakres znacząco. DANE TECHNICZNE Stacja bazowa1 Zasilanie: 2 baterie typu AAA/Micro Zakres pomiaru temperatury: -5 O C do +50 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Wymiary: 70 x 140 x 22 mm ( szerokość x wysokość x głębokość) Strona 9 z 10

10 Waga: około 119 g (bez baterii) Czujnik zewnętrzny Zasilanie: 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: - 20 O C do +60 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Częstotliwość transmisji: 443 MHz Interwał transmisji: w przybliżeniu sekund Zasięg transmisji: maksymalnie 30 m (pole swobodne, bezpośredni kontakt wzrokowy) Wymiary: 38 x 105 x 18 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Waga: w przybliżeniu 36 g (bez baterii) Strona 10 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny Nr produktu 672717 Strona 1 z 7 Sposób użycia Produkt ten przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty,

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy. Szczegóły techniczne

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99%

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% Nr produktu 404664 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Zegar cyfrowy Jumbo jest przeznaczony do dekodowania

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zegar z projektorem Eurochron

Zegar z projektorem Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar z projektorem Eurochron Nr produktu 672865 Strona 1 z 10 Sposób użycia Oprócz konwencjonalnego wyświetlacza LCD, urządzenie wyposażone jest w projektor który może wyświetlać czas

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Nr produktu: 672453 Strona 1 z 11 STACJA TEMPERATURY Otwór do zawieszenia Wyświetlacz LCD Komora baterii Podstawka Przycisk SET Przycisk MIN/MAX/+ FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary INSTRUKCJA OBSŁUGI Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary Nr produktu 672616 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Ten wodoodporny minutnik może być stosowany jako zegar z wyświetlaczem czasu odliczanego

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu 000646341 Strona 1 z 7 MIAMI bezprzewodowy termometr basenowy 8 9 1. Właściwości do basenów i sadzawek bezprzewodowa temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Deszczomierz Nr produktu

Deszczomierz Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Deszczomierz Nr produktu 000679472 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD 1. Symbol odbioru DCF 2. Godzina i data 3. Temperatura wewnątrz 4. Temperatura na zewnątrz 5. Symbol odbioru z deszczomierza

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1368978 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1134.10, 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny Strona 1 z 13 Dziękujemy za wybór urządzenia marki TFA. 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000323886 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy z zakupu stacji pogodowej z bezprzewodowym czujnikiem i zegarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672712 Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer produktu 672712 /wersja 04/12 PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Produkt pokazuje godzinę na analogowym,

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa TFA Gallery 35-1126, kolorowy wyświetlacz Nr produktu 515992 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA. 1. Przed użyciem Pamiętaj aby

Bardziej szczegółowo

Zegar Sterowany radiowo, Zegar stołowy TFA , Czarny (DxSxW) 86 x 150 x 80 mm

Zegar Sterowany radiowo, Zegar stołowy TFA , Czarny (DxSxW) 86 x 150 x 80 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001307744 Zegar Sterowany radiowo, Zegar stołowy TFA 60.2527.10, Czarny (DxSxW) 86 x 150 x 80 mm Strona 1 z 11 Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA. Nasz monitor

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P

Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa S3318P Nr produktu 672859 Strona 1 z 21 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Zewnętrzny czujnik z podstawką - Podstawka metalowa na stację pogodową

Bardziej szczegółowo

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja meteo WS 6830 Nr produktu 672730 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi WS 6830 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do stelaża z tyłu (jak pokazano) meteorologicznej stacji diodowej,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Eurochron

Stacja pogodowa Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672409 Stacja pogodowa Eurochron Strona 1 z 16 1. Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wszystkie aktualne wytyczne ustawowe - europejskie

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Termo-anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -135 Anemometr HOT AIR

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Radiowa stacja pogodowa TE652EL Nr

Radiowa stacja pogodowa TE652EL Nr Radiowa stacja pogodowa TE652EL Nr. 646315 Zastosowanie. Radiowa stacja pogodowa TE652EL to uniwersalny system pomiaru wartości pogodowych prezentująca obszerny zakres danych meteo. Wszystkie dane wskazywane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -30 do 60 C, Od 20 do 99 %, Biało-srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -30 do 60 C, Od 20 do 99 %, Biało-srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393569 Stacja pogodowa, cyfrowa TFA 35.1066, 433 MHz, 30 m, Od -30 do 60 C, Od 20 do 99 %, Biało-srebrny Strona 1 z 10 1. Funkcje - Pomiar temperatury zewnętrznej (433

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268975 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1133.01, 60 m, -20 do +60 C, 20 do 95 %, Czarny Strona 1 z 10 Rysunek 1. Rysunek 2. Strona 2 z 10 Rysunek 3. Symbole prognozy

Bardziej szczegółowo

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003

Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek ręczny DCF Eurochron EFAU 5003 Produkt nr: 672570 Strona 1 z 8 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania godziny i daty. Godzina

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C Nr produktu 672951 Strona 1 z 12 Środki ostrożności - Nie wolno narażać produktu na wpływ nadmiernej siły,

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja pogodowa WS IT

Bezprzewodowa stacja pogodowa WS IT Bezprzewodowa stacja pogodowa WS 9750- IT Instrukcja obsługi Nr produktu: 646373 Strona 1 z 10 1. Instalacja baterii / wymiana baterii Podczas wkładania baterii należy uważać na oznaczenie biegunowości.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce Nr produktu 672686 Strona 1 z 12 Gratulujemy zakupu stacji pogodowej 868MHZ, która wyświetla czas, wewnętrzną temperaturę i wilgotność

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa 35.5019 Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt Nr produktu 672372 Strona 1 z 9 1. WPROWADZENIE Kupiona przez Ciebie stacja pogodowa posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podwójny miernik temperatury K/J/T/E/N/R/S TES-1314

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podwójny miernik temperatury K/J/T/E/N/R/S TES-1314 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podwójny miernik temperatury K/J/T/E/N/R/S TES-1314 Wydanie grudzień 2007 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA Slim

Stacja pogodowa TFA Slim INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa TFA Slim 35.1128 Nr produktu 1082405 Strona 1 z 12 1. Przed pierwszym użyciem Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Informacje w niej zawarte pozwolą ci zapoznać

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA "TE689NL" INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA TE689NL INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA "TE689NL" INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr zamówienia: 672156 Strona 1 z 24 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Baterie i akumulatorki należy

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 %

Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa WS 1173, zew. -40 - +65 C,wilg. 20-95 % Nr produktu 399717 Strona 1 z 18 1. Zawartość dostawy - Stacja pogodowa - Czujnik zewnętrzny - Uchwyt ścienny dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury Voltrcaft ETC V/AC, NTC

Regulator temperatury Voltrcaft ETC V/AC, NTC INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000196994 Regulator temperatury Voltrcaft ETC-200+ 230 V/AC, NTC Strona 1 z 9 Przeznaczenie W zależności od wersji, termostat może być użyty z funkcją chłodzenia model (

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , Od -40 do +60 C, 19 do 97% wilg. wzgl., Czarny (matowy)

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , Od -40 do +60 C, 19 do 97% wilg. wzgl., Czarny (matowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1129.01, Od -40 do +60 C, 19 do 97% wilg. wzgl., Czarny (matowy) Nr produktu 001235222 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY Model 2024

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY Model 2024 BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY Model 2024 Przed uruchomieniem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji. FUNKCJE Zegar z trybem12 lub 24 godzinnym Budzik/Alarm z funkcją drzemki Kalendarz( data, tydzień,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo