Termohigrometr Conrad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termohigrometr Conrad"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu Strona 1 z 10

2 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego czujnika, który bezprzewodowo przesyła wartości temperatury i wilgotności powietrza do stacji bazowej przez radio. Stacja bazowa pobiera datę i czas od sygnału czasu DCF. Można je również ustawić ręcznie (w przypadku problemów z odbiorem). Jakiekolwiek użycie, inne niż opisane powyżej, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz inne zagrożenia. Należy przestrzegać wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie. Zawiera ona bardzo ważne informacje na temat instalacji, eksploatacji i obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Zawartość opakowania: - wyświetlacz konsoli - czujnik temperatury zewnętrznej - instrukcja obsługi Rozpoczynanie pracy Ze względu na niższe napięcie dostarczone przez baterie akumulatorowe (zwykłe baterie 1,5 V, baterie akumulatorowe 1,2 V) i ich niższej zdolności, żywotność baterii jest krótsza. Ponadto baterie akumulatorowe są bardziej wrażliwe na temperaturę niż zwykłe baterie. W związku z tym zaleca się używać wysokiej jakości baterii alkaicznych, w celu zapewnienia długiej i bezpiecznej pracy. - Otwórz komorę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego i włóż dwie baterie typu AA/Mignon, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Otwórz komorę baterii z tyłu stacji bazowej i włóż dwie baterie typu AAA/Micro, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Po zainstalowaniu baterii w stacji bazowej, wszystkie segmenty wyświetlacza pojawią się na krótko, a następnie stacja bazowa rozpocznie wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych. W lewym górnym rogu ekranu, symbol odbioru zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. Strona 2 z 10

3 Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać wartości pomiarowe z maksymalnie trzech czujników zewnętrznych. Jeden czujnik zewnętrzny znajduje się w opakowaniu, a pozostałe są dostępne jako akcesoria. Czujnik jest ustawiony na stałe na Kanał 1. (to nie może być zmienione). Jeśli chcesz dodać czujniki zewnętrzne, upewnij się, że można je ustawić na kanał 2. lub 3. (każdy czujnik musi być ustawiony na inny kanał). - Po około 2 minutach wyszukiwanie czujnika zakończy się. Następnie stacja bazowa zacznie szukać sygnał DCF. Symbol zacznie migać. To może trwać około 5 minut, aż sygnał czasu zostanie wykryty i prawidłowy czas pojawi się na wyświetlaczu. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. - Jeśli prawidłowy czas nie został wyświetlony po około 10 minutach, należy zmienić lokalizację instalacji i rozpocząć nowe wyszukiwanie sygnału DCF (patrz poniżej). - Z tyłu czujnika zewnętrznego znajduje się otwór do zawieszania za pomocą śrub lub gwoździ na ścianie. Czujnik może być również umieszczony na powierzchni poziomej, za pomocą stałej bazy, która jest na spodzie obudowy. Czujnik zewnętrzny jest odpowiedni do stosowania w chronionych miejscach na zewnątrz. Powinien być umieszczony tak, by nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury. Opady spadające na czujnik mogą także doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury, ponieważ chłodzą obudowę. Nigdy nie zanurzaj czujnika zewnętrznego w wodzie, ponieważ możesz go zniszczyć! Aby czujnik mierzył prawidłową temperaturę, zalecamy starannie wybrać miejsce instalacji. - Stacja bazowa może być zawieszona na gwoździu lub śrubie za pomocą otworu mocowania z tyłu. Alternatywnie, podstawka z tyłu może być rozłożona. Ustaw stację bazową na płaskiej, stabilnej powierzchni. Chroń cenne powierzchnie mebli, używając odpowiedniej maty. Włączenie/Wyłączenie sygnału DCF/Rozpoczęcie wyszukiwania ręcznego Sygnał DCF jest odbierany z odbiornika w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi około 1500 km, a przy idealnych warunkach obioru nawet do km. Sygnał DCF zawiera dokładny czas (teoretyczne odchylenie 1 sekunda na milion lat) i datę. To eliminuje nużące ustawienie czasu letniego i zimowego w stacji meteorologicznej, ponieważ zmiana czasu następuje automatycznie. Pierwsza próba odbioru sygnału DCF jest wykonywana, gdy baterie są włożone. Dalsze próby odbioru nastąpią automatycznie w godzinach: 0.00, 03.00, i Tylko jeden udany odbiór dziennie trzyma odchylenie zegara kwarcowego w stacji bazowej do mniej niż jednej sekundy. Strona 3 z 10

4 - Jeśli chcesz ustawić datę i godzinę ręcznie (na przykład w przypadku braku odbioru DCF jest to możliwe, np. w piwnicy), odbiór DCF musi być wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż symbol DCF po lewej stronie zniknie. Aby ustawić datę i godzinę, zobacz odpowiednie sekcje tej instrukcji. - Aby włączyć go ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy po raz kolejny. Następnie stacja ponownie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF. To trwa około 5 minut. Symbol zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej oraz nie naciskaj żadnych przycisków. Ręczne wyszukiwanie czujników zewnętrznych W stacji bazowej można rozpocząć wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych, np. gdy chcesz podłączyć drugi lub trzeci czujnik do stacji bazowej lub po wymianie baterii (punkt zamiast symbolu oznacza, że odbiór danych nie był możliwy w ciągu jednej godziny lub, że baterie w czujniku zewnętrznym są wyczerpane. - Rozpocznij wyszukiwanie czujnika przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy, aż symbol w lewym górnym rogu zacznie migać. - Wyszukiwanie czujnika trwa około dwóch minut. Proces wyszukiwania zakończy się automatycznie. Wybór języka dla dnia tygodnia, Przełączanie jednostek temperatury O C/ O F, ręczne ustawienie daty/czasu, wybór trybu 12h/24h - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż język dnia tygodnia w prawym górnym rogu wyświetli się. Symbol DCF w ten sposób zamieni się w symbol. To pokazuje, że data lub czas nie są dokładne jak sygnał DCF (niezależnie od tego, czy data lub czas były zmieniane). Data i czas są poprawiane ponownie podczas następnej próby odbioru; symbol pojawi się na wyświetlaczu. Ważne: Jeśli zdecydujesz się ustawić datę i godzinę ręcznie, wyłącz odbiór sygnału DCF. Twoje ustawienia daty i czasu nie zostaną zastąpione przypadkowo przez pomyślny odbiór DCF. - Język może zostać wybrany za pomocą przycisków i : DE niemiecki IT - włoski FR francuski SP hiszpański DU holenderski SW szwedzki Strona 4 z 10

5 EN angielski - Krótko naciśnij przycisk MODE, wewnątrz i na zewnątrz zamiga temperatura. Użyj przycisków lub, aby wybrać wartość temperatury, która powinna być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Farenheita. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Rok zacznie migać. Ustaw rok za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Miesiąc zacznie migać. Ustaw miesiąc za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Data zacznie migać. Ustaw datę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Kolejno wyświetlone miesiące i data zaczną migać na wyświetlaczu. Aby je zmienić użyj przycisków lub - Krótko naciśnij przycisk MODE, 12h lub 24h zaczną migać na wyświetlaczu. Można przełączyć tryb 12-godzinny i 24-godzinny, używając przycisków lub. W trybie 12-godzinnym, AM znajduje się po lewej stronie w czasie pierwszej połowy dnia, a PM pojawia się w drugiej połowie dnia. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Zacznie migać godzina. Ustaw godzinę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Minuta zacznie migać. Ustaw minutę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Po raz ostatni krótko naciśnij przycisk MODE. Sekundy są automatycznie resetowane do 00 i ustawienia zostaną zamknięte. Ustawiony czas pojawi się wcześniej. Kiedy tryb ustawień jest uruchomiony, odbiór sygnału DCF jest wyłączony. Jeśli chcesz podjąć próbę odbioru sygnału DCF, rozpocznij ręczne wyszukiwanie sygnału DCF (patrz w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi). Ustawienia języka wyświetlanych dni tygodnia, jednostki temperatury w stopniach Celsjusza i Farenheita, tryb 12h/24h są zatrzymane. Strona 5 z 10

6 Przełączanie wyświetlania czasu (sekundy/data/strefa czasowa) Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami wyświetlania: Godzina: Minuta: Sekunda Godzina: Minuta: Dzień tygodnia Godzina: Minuta: Dzień tygodnia (dla drugiej strefy czasowej) Godzina: Minuta: Sekunda (dla drugiej strefy czasowej) Data: Miesiąc lub Miesiąc: Data Jeśli dane dla drugiej strefy czasowej są pokazane, ZONE pojawi się na ekranie powyżej wyświetlonego czasu. Ustawienie strefy czasowej - Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż ZONE pojawi się nad wyświetlonym czasem. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż zacznie migać wskazanie dla strefy czasowej w dolnej linii wyświetlacza (0:00+). - Ustaw strefę czasową za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). Zakres: -13 i +15 h (wyświetlany od 13:00- do ). - Krótko naciśnij przycisk MODE, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień. Wybór funkcji alarmu Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu. Symbol piątku. : Funkcja alarmu zostanie uruchomiona tylko w dni robocze od poniedziałku do Symbol : Funkcja alarmu jest uruchomiona tylko raz, następnie zostanie automatycznie wyłączona ( OFF ). Symbol PRE AL. : Przy niskich temperaturach zewnętrznych, poniżej 0 stopni Celsjusza (mierzona przez czujnik zewnętrzny z kanału 1.). Tak zwany alarm wstępny jest uruchamiany w regulowanym czasie (15, 30, 45, 60 lub 90 minut) przed rzeczywistym czasem alarmu. Oznacza to, że masz wystarczająco dużo czasu, aby zeskrobać lód na przedniej szybie samochodu. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Strona 6 z 10

7 Przełączanie funkcji alarmu/włączenie/wyłączenie (ON/OFF) - Naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu (patrz sekcja: Wybieranie funkcji alarmu lub Wyświetlanie czasu alarmu ). - Wybierz funkcję alarmu. Włącz lub wyłącz alarm, używając przycisków lub. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Ustawienie alarmu - Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pożądana funkcja alarmu lub pojawi się na wyświetlaczu. - Włącz wstępnie wybraną funkcję alarmu ( naciśnij lub ) czas alarmu zostanie wyświetlony (przykładowo 7:00 ) zamiast OFF - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż godzina czasu alarmu zacznie migać. Ustaw godzinę czasu alarmu za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, minuty dla alarmu zaczną migać. Ustaw minuty za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Włączenie/Wyłączenie/Ustawienie alarmu Alarm wstępny jest uruchomiony przed właściwym czasem alarmu ( lub ), jeśli czujnik zewnętrzny (tylko kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza. Czas dla alarmu wstępnego można ustawić na , 45, 60 i 90 minut. Przykład: Ustaw czas alarmu na 06:00 i alarm wstępny do 45 minut. Jeśli czujnik zewnętrzny (kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza na 05:15, stacja bazowa emituje wczesny sygnał alarmowy. - Najpierw włącz funkcje alarmu, lub. - Następnie wybierz alarm wstępny, naciśnij krótko przycisk ALARM, aż PRE AL pojawi się na wyświetlaczu. - Przełącz alarm za pomocą przycisków lub. Kiedy alarm wstępny jest wyłączony OFF jest wyświetlone. Strona 7 z 10

8 Kiedy alarm wstępny jest włączony czas 15, 30, 45, 60 lub 90 minut jest wyświetlony. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż wyświetlony numer (15, 30, 45, 60 lub 90) zacznie migać. Ustaw minuty do alarmu wstępnego, używając przycisków lub. - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Zatrzymanie sygnału alarmowego Sygnał alarmowy może być wyciszony w ustalonym czasie poprzez naciśnięcie przycisku ALARM. Wybór czujnika zewnętrznego Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać dane pomiarowe z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych. Każdy czujnik zewnętrzny należy ustawić na inny kanał transmisji. Czujnik zewnętrzny zamknięty jest ustawiony na stałe na kanał 1, co nie może być zmienione. Czujniki dostępne jako akcesoria zawierają przełącznik wyboru kanału, za pomocą którego można przełączyć na kanał 2. lub kanał 3. Naciśnij krótko przycisk CHANNEL, aby wybrać żądany czujnik zewnętrzny temperatury/wilgotności powietrza. Numer kanału pokazano w lewej górnej części ekranu. Automatyczne przełączanie czujników zewnętrznych Jeśli używasz więcej niż jednego czujnika, stacja bazowa może automatycznie przełączać się maksymalnie do 3 kanałów. Zmierzone wartości z jednego czujnika są więc wyświetlane co 5 sekund na wyświetlaczu, a następnie przechodzi do następnego czujnika. Funkcja ta jest możliwa, gdy więcej niż jeden czujnik jest zarejestrowany w stacji bazowej. - Aby uaktywnić tę funkcję należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CHANNEL, aż symbol pojawi się w lewym górnym rogu na wyświetlaczu. - Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL, aż symbol zniknie. Wyświetlanie wartości minimalnych/maksymalnych - Jeśli korzystasz z więcej niż jednego czujnika, wybierz odpowiedni kanał (1,2 lub 3) z CHANNEL. - Krótko naciśnij przycisk MEM, minimalne wartości dla temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem MIN. - Krótko naciśnij przycisk MEM ponownie, maksymalne wartości temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem na MAX. Strona 8 z 10

9 - Przy kolejnym naciśnięciu przycisku MEM można powrócić do wyświetlania obecnych pomiarów. Kasowanie minimalnych/maksymalnych wartości Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM przez 3 sekundy. Maksymalne i minimalne wartości zostaną usunięte. Obecnie mierzone wartości są zapisywane jako nowe wartości minimalne i maksymalne, dopóki nie nastąpi zmiana. Wyświetlacz tendencji temperatury i wilgotności powietrza Symbol strzałki dla zewnętrznej/wewnętrznej temperatury i zewnętrznej/wewnętrznej wilgotności powietrza pokazuje aktualny trend wartości (rośnie, stały, spada ). Poziom komfortu Poziom komfortu jest wyświetlany nad temperaturą wewnętrzną/wilgotnością. Oblicza się go, łącząc temperaturę wewnętrzną i wilgotność: COM idealna, WET zbyt wilgotno, DRY zbyt sucho. Zasięg transmisji Zasięg transmisji sygnałów radiowych między czujnikiem zewnętrznym a stacją bazową wynosi do 30 m w optymalnych warunkach. Zakres ten odnosi się do tzw. danych zakresu wolnego pola. To idealne rozwiązanie (na przykład jeśli stacja bazowa i czujnik zewnętrzny znajduje się na równinie lub łące bez drzew domów etc ) nigdy nie występuje w praktyce. Ze względu na różne oddziaływania transmisji radiowej nie ma zagwarantowanego określonego zakresu. Jednakże bezproblemowa operacja jest zwykle możliwa w domu jednorodzinnym. Zakres może być znacznie zmniejszony, gdy w pobliżu są kable, rury, kawałki metalu, urządzenia elektroniczne itp. Grube mury, konstrukcje stalowe, izolacje, szkło laminowane, szyby także mogą zmniejszyć zakres znacząco. DANE TECHNICZNE Stacja bazowa1 Zasilanie: 2 baterie typu AAA/Micro Zakres pomiaru temperatury: -5 O C do +50 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Wymiary: 70 x 140 x 22 mm ( szerokość x wysokość x głębokość) Strona 9 z 10

10 Waga: około 119 g (bez baterii) Czujnik zewnętrzny Zasilanie: 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: - 20 O C do +60 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Częstotliwość transmisji: 443 MHz Interwał transmisji: w przybliżeniu sekund Zasięg transmisji: maksymalnie 30 m (pole swobodne, bezpośredni kontakt wzrokowy) Wymiary: 38 x 105 x 18 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Waga: w przybliżeniu 36 g (bez baterii) Strona 10 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000 PL Bezprzewodowy otwieracz drzwi CFA 1000 PL Wstęp Drogi użytkowniku, Dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest przetestowany - EMV i spełnia wymogi Europejskie i wytyczne krajowe. Produkt posiada

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BENNING

Instrukcja użytkowania BENNING Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

IR-1600 Internetradio

IR-1600 Internetradio + Instrukcja użytkowania IR-1600 Internetradio Nr. zam. 1173730 7 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 3. Objaśnienie symboli...4 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu.

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu. C530 IP Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTER NA RĘKĘ Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks +358 9 87587301 Suunto USA

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

CYFROWY Odbiornik satelitarny

CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo