Kontrola emisji. podstawy. przepisy. technologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola emisji. podstawy. przepisy. technologia"

Transkrypt

1 podstawy. przepisy. technologia

2 Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa oraz olejów silnikowych. 5. Uwagi i perspektywy 2 SCHWING Stetter Training 2013

3 Skróty PM - cząstki stałe (cząstki/pył) C - węgiel NO X - tlenki azotu HC - niespalone węglowodory (paliwo) CO - tlenek węgla CO 2 - dwutlenek węgla CRS - Common-Rail-System DEH - płyn spalinowy oleju napędowego (porównywalne z AdBlue) eagr - zewnętrzna (schłodzona) recyrkulacja spalin EGR - recyrkulacja spalin DOC - katalizator utleniający dla silników diesla DPF - filtr cząstek stałych SCR - selektywna redukcja katalityczna 3 SCHWING Stetter Training 2013

4 Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa oraz olejów silnikowych 5. Uwagi i perspektywy 4 SCHWING Stetter Training 2013

5 Zanieczyszczenia w spalinach Najbardziej szkodliwe zanieczyszczenia w spalinach to: Cząstki stałe (PM) Tlenki azotu (NO X ) Węglowodory (HC) Tlenki węgla (CO) szczególnie istotne (powodujące raka!) Systemy wysokociśnieniowego wtrysku produkują maks. cząstki stałe wielkości 0,05-0,10 µm (mogą przedostać się do płuc) szczególnie istotne (żrące!) niekompletnie spalone paliwo związki żrące (smog), szczególnie intensywne w okresie letnim niepełne spalanie (tylko CO 2 powstaje przy optymalnym spalaniu) 5 SCHWING Stetter Training 2013

6 Występowanie zanieczyszczeń Tlenki azotu (NO X ) są produkowane podczas spalania w wysokiej temperaturze oraz wysokiej zawartości tlenu Sadza (PM) jest produkowana podczas spalania w niskiej temperaturze oraz niskiej zawartości tlenu Kompromis Odwrócenie zależności temperatury przy powstawaniu sadzy oraz tlenków azotu. Wysokie wytwarzanie sadzy o niskie tworzenie tlenków azotu przy niskich temperaturach. Niskie wytwarzanie sadzy oraz wysokie tworzenie tlenków azotu przy wysokich temperaturach. 6 SCHWING Stetter Training 2013

7 Zależności pomiędzy emisją NO x raz PM Emisje [g/kwh] NO X PM HC CO Jednostkowe zużycie paliwa [g/kwh] 7 SCHWING Stetter Training 2013

8 Spełnienie Euro 5 lub poziomu IIIB/poziomu 4i Emisje [g/kwh] NO X Dwie możliwości spełnienia wartości granicznych emisji Euro 5 lub poziomu IIIB/Tier 4i: 1. Użycie system SCR (silnik zoptymalizowany do niskiej emisji cząstek stałych) lub PM HC 2. Użycie filtra cząstek stałych (DPF) CO (silnik zoptymalizowany do niskiej emisji tlenków azotu) Euro 5 Poziom IIIB / poziom 4i Jednostkowe zużycie paliwa [g/kwh] 8 SCHWING Stetter Training 2013

9 Spełnienie Euro 6 lub poziomu IV/poziomu 4f Emisje [g/kwh] NO X Dla spełnienia wartości granicznych emisji Euro 6 lub poziomu IV/4f oba systemy (SCR i PM DPF) muszą być połączone (większa masa, wyższe koszty). HC CO Euro 6 Stage IV / Tier 4f Jednostkowe zużycie paliwa [g/kwh] 9 SCHWING Stetter Training 2013

10 Potencjalne zagrożenie (sadzy) cząstek stałych: Najnowsze silniki diesla optymalizacja procesu spalania za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej bardzo dobre rozpylanie paliwa bardzo drobne cząstki (maks. wielkość cząstek 0,05-0,10µm) niewidoczna sadza większe potencjalne zagrożenie 1,0 g sadzy ma powierzchnię do 150m² sadza(ludzkie ciało składa się z węgla nawet do 20%) transportuje przyłączone cząstki(niebezpieczne substancje wtórne: dioksyny, PAK itp. wywołujące raka) Zacieśnienie wartości granicznych na ogół nie przynosi poprawy wprowadzenie wartości dopuszczalnej dla maksymalnej liczby cząstek 10 SCHWING Stetter Training 2013

11 Klasyfikacja wielkości cząstek Obiekt Rozmiar/ średnica Włos ludzki (limit widoczności) µm Chmura kropel (woda) µm Wielkość porów filtra cząstek ok. 15 µm Cząstki sadzy (niewidoczne) µm Wirusy µm Zamknięte filtry cząstek oddzielają co najmniej 99% wszystkich cząsteczek o wymiarach pomiędzy 0.02 a 0,30 µm ze strumienia spalin. Cząsteczki drobnego pyłu/sadzy mogą trafić do obiegu oddechowego jeśli są mniejsze niż 2,5 µm, gdy są mniejsze niż 0,10 µm mogą trafić do krwiobiegu. 1 µm = mm 11 SCHWING Stetter Training 2013

12 Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa oraz olejów silnikowych 5. Uwagi oraz perspektywy 12 SCHWING Stetter Training 2013

13 Wartości graniczne dla zanieczyszczeń Wartości graniczne są zdefiniowane dla głównie szkodliwych zanieczyszczeń w spalinach. Cząstki stałe (PM) Tlenki azotu (NO X ) Węglowodory Tlenki węgla (HC) (CO) Specyfikacja maksymalnych wartości granicznych w g / kwh Przykład emisji spalin dla poziomu IIIB (EU): Moc silnika: 100 kw (klasa mocy silnika kw) Wartości graniczne NO X / HC / CO / PM 3.3 / 0.19 / 5.0 / x 100 kw Dopuszczalne emisje 330 g / 19 g / 500 g / 2.5 g na godzinę 13 SCHWING Stetter Training 2013

14 Przepisy dotyczące emisji UE oraz USA Poza drogami publicznymi Dyrektywy emisji spalin UE dotyczące maszyn ruchomych(maszyn samojezdnych nieporuszających się na drogach - NRMM[97/68/WE], np. maszyny do zbiorów, dźwigi, wózki widłowe, maszyny budowlane). Zgodność wymagana dla sprzedaży nowych maszyn w tych regionach EU: Poziom I do Poziom IV USA: Poziom 1 do Poziom 4 Poziomy emisji spalin są identyczne lub porównywalne w UE i USA tylko dla klas mocy silnika 56 kw do 129 kw oraz od 130 kw do 560 kw Klasy mocy silnika mają czasami różne wartości graniczne spalin (g/kwh) Na drogach publicznych Dyrektywy emisji spalin UE dotyczące samochodów ciężarowych oraz autobusów z masą powyżej 2,61t. Zgodność wymagana dla sprzedaży nowych maszyn w tych regionach EU: Euro 1 do Euro 6 (Euro 1 = COM 1; Euro 2 = COM 2; Euro 3 = COM 3) USA: EPA 94, EPA 98, EPA 04, EPA 07, EPA 10, EPA 13, GHG 14, GHG 16, GHG SCHWING Stetter Training 2013

15 Porównanie legislacji emisji Na drogach / Poza drogami EU Poza drogami USA Poza drogami EU Na drogach Poziom I Poziom 1 Euro 2 Poziom II Poziom 2 Euro 3 Poziom IIIA Poziom 3 Euro 4 Poziom IIIB Poziom 4i Euro 5 Poziom IV Poziom 4f Euro 6 Normy emisji spalin dla maszyn na- oraz poza drogowymi mają porównywalne wartości dopuszczalne emisji( nie identyczne!) Stosowane systemy kontroli emisji spalin są identyczne 15 SCHWING Stetter Training 2013

16 Przepisy dot. emisji UE oraz USA poza drogami Moc silnika [kw] Poziom emisji EU US Poziom IIIA Poziom 4i Poziom 4f Poziom IV EU Poziom IIIA Poziom IIIB US Poziom 3 / Poziom 4i Poziom 4f EU Poziom IIIA Poziom IIIB Poziom IV US Poziom 3 Poziom 4i Poziom 4f EU Poz. IIIA US Poz. 3 Poziom IIIB Poziom 4i Poziom IV Poziom 4f > 560 EU Brak regulacji Brak regulacji * Poz.4f US Poz. 2 Poziom 4i Poziom 4f * = planowane 16 SCHWING Stetter Training 2013

17 Przepisy dot. emisji UE oraz USA poza drogami Diagram: Cummins 17 SCHWING Stetter Training 2013

18 Przepisy dot. emisji - cały świat (oprócz USA) na drogach Region EU Euro 4 Euro 5 Euro 6 Israel Euro 4 Euro 5 Euro 6 Turkey Euro 4 Euro 5 Euro 6 India China (Peking) Euro 2 Euro 3 Euro 4 China Euro 3 Euro 4 Singapore Russia Brazil Euro 3 Euro 3 Euro 4 * Euro 4 Euro 4 * Euro 5 * Euro 5 * Euro 5 * Euro 5 * Euro 5 Euro 5 Australia * = planowany Euro 4 Euro 5 * Euro 6 18 SCHWING Stetter Training 2013

19 Porównanie wartości granicznych na drogach / poza drogami Emisja zanieczysz. [g/kwh] Euro 5 Pozio m IIIB Poziom 4i HC CO NO X PM Emisja zanieczysz. [g/kwh] Euro 6 Poziom IV Poziom 4f HC CO NO X PM Dopuszczalne wartości emisji dla klasy mocy silnika kw (klasy mocy silnika czasami mają różne wartości dopuszczalne) Od Euro 6 należy ograniczyć także maksymalną liczbę cząstek (nie tylko masę) obniżenie wysokiego udziału drobnych cząstek z małą masą(powodujących raka) 19 SCHWING Stetter Training 2013

20 Rozwój dopuszczalnych wartości (przykład poza-drogami) Dopuszczalne wartości dla cząstek stałych oraz tlenków azotu dla klasy silników o mocy od 130 do 560 kw: EU USA Cząstki stałe PM (g/kwh) Zmiana Tlenki azotu NO X (g/kwh) Zmiana Poziom III A Poz Poziom III B Poz. 4i % % Poziom IV Poz. 4f / % % 20 SCHWING Stetter Training 2013

21 Zanieczyszczenia oraz wartości graniczne Stage IIIA CRS = Common Rail System eagr = eegr = zewnętrzna recyrkulacja spalin ATL = turbosprężarka CRS + eagr + 2 ATL.. Aktualny status DPF CRS + 1 ATL IV Stage IIIB SCR 21 SCHWING Stetter Training 2013

22 Umowa przejściowa oraz elastyczność (EU) Umowa przejściowa Dyrektywa 2004/26/EC (zmiana dyrektywy 97/68/WE) pozwala producentowi montowanie silników, które zostały wyprodukowane przed wejściem w życie nowego poziomu emisji spalin na rynku europejskim. Elastyczność Dyrektywa 2004/26/EC (zmiana dyrektywy 97/68/WE) pozwala producentowi maszyn wprowadzenie określonej liczby maszyn do obrotu, zgodnych z poprzednim poziomem emisji, podczas obowiązywania już nowego poziomu emisji. 22 SCHWING Stetter Training 2013

23 Metoda badania W tym samym czasie, gdy wartości dopuszczalne zostały zaostrzone, procedury akceptujące dla silników diesla ( w tym systemy kontroli emisji) stają się coraz bardziej rygorystyczne. Inne punkty mapy silnika będą osiągane i monitorowane. (wcześniej:8 punktów stacjonarnych, teraz dodatkowo: 200 punktów dynamicznych) Silniki oraz systemy kontroli emisji musza funkcjonować min godzin roboczych. 23 SCHWING Stetter Training 2013

24 Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa i olejów silnikowych 5. Uwagi i perspektywy 24 SCHWING Stetter Training 2013

25 Przegląd systemów kontroli emisji spalin Systemy kontroli emisji spalin Zadanie Proces chemiczny DOC Diesel Oxidation Catalytic Converter(Katalizator utleniania (diesel)) 1. Przekształca tlenek węgla, niespalone węglowodory i tlenek azotu w CO 2, wodę oraz dwutlenek azotu (NO 2 ) 2. Osad oraz utlenianie bez pozostałości cząstek sadzy (wskaźnik osadu wynosi maks. 30%) CO HC NO O 2 CO 2 H 2 O NO 2 DPF Filtr cząstek stałych Osad oraz utlenianie bez pozostałości cząstek sadzy (głównie C = węgiel) (Wskaźnik osadu ponad 99% Cząstki sadzy (C) NO 2 O 2 CO 2 NO SCR system Selektywna redukcja katalityczna Redukcja tlenków azotu (NO X ) NO X NH 3 (amoniak z AdBlue) N 2 H 2 O 25 SCHWING Stetter Training 2013

26 Systemy kontroli emisji spalin w produktach SCHWING-Stetter Produkt Poziom IIIB / Poz. 4i Poziom IV / Poz. 4f DOC + DPF + SCR DOC + DPF lub DOC + SCR + (DPF opcjo.) Produkt Euro 5 Euro 6 SCR lub Katalizator PM (MAN) DOC + DPF + SCR lub SCR + DOC + DPF (Iveco) DOC = Katalizator utleniający diesla DPF = Filtr cząstek stałych diesla; SCR = Selektywna redukcja katalityczna 26 SCHWING Stetter Training 2013

27 Systemy kontroli emisji w samochodach osobowych Samochody osobowe z filtrem cząstek stałych Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Peugeot itd. z Euro 5 Mazda CX-5 z silnikiem diesla oraz filtrem cząstek stałych z Euro 6 (bez systemu SCR!) 27 SCHWING Stetter Training 2013

28 DOC (Katalizator utleniania diesla) Otwarty, nieregulowany, bezobsługowy system redukcji emisji cząstek stałych oraz konwersji HC, CO i NO w H 2 O, CO 2 oraz NO 2 Moduł filtracyjny wykonany z materiału ceramicznego Część strumienia spalin wchodzi w kontakt z materiałem filtracyjnym, przy czym cząstki stałe zawarte w spalinach wytracają się i utleniają (spalają) Duża część spalin przepływa swobodnie przez filtr maksymalny wskaźnik osadu wynosi 30% (najniższy wskaźnik osadu we wszystkich systemach filtracyjnych) Przekrój podłużny Przekrój poprzeczny 28 SCHWING Stetter Training 2013

29 DPF (Filtr cząstek stałych) System zamknięty (wall-flow) dla redukcji emisji cząstek stałych. Wersje kontrolowane (z aktywną regeneracją ) lub niekontrolowane (z pasywną regeneracją)(w zależności od mocy i typu silnika). Moduł filtrujący wykonany z materiałów ceramicznych Zwykle katalizator utleniający znajduje się powyżej modułu filtracyjnego produkcja NO2 do utleniania sadzy Wszystkie kanały filtru są zamknięte po jednej stronie spaliny muszą przepływać przez materiał filtracyjny wysoki wskaźnik wytracania osadu co najmniej 99% Przekrój podłużny Przekrój poprzeczny 29 SCHWING Stetter Training 2013

30 Jak działa DFP Spaliny przepływają przez filtr cząstek stałych cząstki osadzają się w filtrze Brak efektu sita cząstki osadzają się na materiale filtracyjnym za pośrednictwem sił adhezyjnych Filtrowane spaliny stają się czystsze (wolne od kurzu) (redukcja wszystkich drobnych cząstek [włączając cząstki sadzy] o 99%) Diagram: Daimler AG Nowe standardy emisji spalin mogą być tylko spełnione za pomocą systemów zamkniętych 30 SCHWING Stetter Training 2013

31 Konstrukcja filtru (użycie dla przykładu DPF produkcji CAT) Pozostałe składniki (w zależności od typu DFP): Czujniki temperatury (regeneracja) Czujniki ciśnienia (Napełnieni sadzą) Czujniki sadzy Spaliny z silnika Oczyszczone spaliny DOC DPF 31 SCHWING Stetter Training 2013

32 Obsługa i serwis filtru cząstek stałych Regeneracja (filtr zostaje w maszynie/pojeździe) Regeneracja filtra cząstek stałych oznacza spalenie bez pozostałości cząstek zgromadzonych w filtrze poprzez zwiększenie temperatury spalin. Cząstki osadzają się w filtrze i nie są spalane natychmiast, jeśli maszyna działa w zakresie niskich temperatur (niskie obroty) prze dłuższy okres (pasywna regeneracja jest możliwa tylko wtedy, gdy temperatura spalin wynosi powyżej 250 C rzez co najmniej 50% czasu operacyjnego.) Wyróżnienie: Pasywna regeneracja Aktywna regeneracja Czyszczenie (Wyjęcie filtru z maszyny/pojazdu) Czyszczenie filtra cząstek stałych oznacza eliminację pyłu oraz pozostałości popiołu osadzonego w filtrze, który nie można było spalić poprzez regenerację. Aby uniknąć uszkodzenia modułu filtracyjnego (moduł centralny), czyszczenie może być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nieprawidłowe czyszczenie filtra cząstek stałych może prowadzić od nieodwracalnego uszkodzenia (całkowita utrata modułu filtracyjnego). Wysyłka tylko w bezpiecznym opakowaniu! 32 SCHWING Stetter Training 2013

33 Pasywna regeneracja Pasywna regeneracja (utlenianie bez pozostałości oddzielonych cząstek) występuje przy temperaturze spalin powyżej 250 C Pasywna regeneracja może być wspierana poprzez zmianę warunków spalania (dławienie, użycie zaworu ciśnienia zwrotnego itp. ) Utlenianie sadzy z dwutlenkiem węgla (C + 2 NO 2 2 NO + CO 2 ) z DOC > 250 C NO X NO 2 utlenianie sadzy w filtrze 33 SCHWING Stetter Training 2013

34 Aktywna regeneracja Automatyczny wtrysk paliwa za pomocą dozownika HC powyżej DOC, jeśli to konieczne. Wzrost temperatury spalin przez reakcję egzotermiczną na DOC osiągnięcie ciągłej regeneracji nawet podczas normalnej pracy Zwiększone zużycie paliwa (w zależności od warunków i typu maszyny) Regeneracja odbywa się automatycznie (bez zatrzymywania pracy, maszyna może nadal działać normalnie) Utlenianie sadzy z tlenem (C + O 2 CO 2 ) Dozownik HC (zewn. jedn. dozująca) HC = paliwo (diesel) DOC = Katalizator utlenianie diesla ok. 600 C 34 SCHWING Stetter Training 2013

35 Aktywna regeneracja Uwaga: Czasami może wystąpić duży wzrost temperatury spalin z wydechu (nawet od 700 C) w czasie aktywnej regeneracji. Wydech z osłoną Przykład: Koparka Volvo z poziomem emisji spalin IIIB/4i z filtrem cząstek stałych 35 SCHWING Stetter Training 2013

36 Czyszczenie filtra cząstek stałych diesla Olej silnikowy zawiera składniki, które osadzają się w filtrze cząstek stałych, ale nie podlegają utlenianiu podczas regeneracji. Czyszczenie filtra cząstek stałych oznacza eliminację pyłu oraz pozostałości popiołu osadzonego w filtrze, który nie można było spalić poprzez regenerację. Czyszczenie filtra jest wymagane co 2,000 do 5,000 godzin roboczych (częstsze czyszczenie należy stosować w przypadku nie używania oleju silnikowego o niskiej zawartości popiołu. Wymogi prawne dla USA (poziom emisji Tier 4i oraz Tier 4f): Dla maszyn o mocy do 130 kw: czyszczenie po 3,000 godzin roboczych Dla maszyn o mocy ponad 130 kw: czyszczenie po 4,500 godzin roboczych Aby uniknąć uszkodzenia modułu filtracyjnego (moduł centralny), czyszczenie może być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Nieprawidłowe czyszczenie filtra cząstek stałych może prowadzić od nieodwracalnego uszkodzenia (całkowita utrata modułu filtracyjnego). 36 SCHWING Stetter Training 2013

37 Uwagi dla operatorów maszyn z filtrem cząstek stałych 1. Należy używać olejów napędowych (zgodnych z normą EN590:2010) o zawartości siarki poniżej 15 ppm znak ostrzegawczy w pobliżu wlewu paliwa 2. Używać oleju napędowego bez dodatków! 3. Przestrzegać instrukcji obsługi, ostrzeżeń oraz wskazówek bezpieczeństwa! 4. Unikać dłuższej pracy na niskich obrotach silnika. 5. Wyłączać silnik diesla, gdy urządzenie nie jest używane. 6. Nie wyłączać silnika diesla na pełnym gazie (należy odczekać ok. 1 min na niskich obrotach) 7. Zawsze zlecać czyszczenie filtra autoryzowanemu serwisowi. 8. Transport zdemontowanych wkładów filtrujących powinien zawsze odbywać się w bezpiecznym opakowaniu transportowym. 9. Używać olejów silnikowych o niskiej zawartości popiołu (nie w połączeniu z paliwami zawierającymi siarkę). 37 SCHWING Stetter Training 2013

38 SCR (Selektywna redukcja katalityczna) SCR system Caterpillar C7.1 poziom emisji IV/Tier 4f z DOC, DPF oraz systemem SCR 38 SCHWING Stetter Training 2013

39 Jak działa system SCR? SCR = selektywna redukcja katalityczna Redukcja emisji NO X przy pomocy amoniaku Transport amoniaku w czystej postaci jest bardzo złożony (dyrektywa dot. substancji niebezpiecznych) Wodny roztwór mocznika (AdBlue lub DEH= płyn spalinowy diesla) może być transportowany w maszynach budowlanych, samochodach ciężarowych oraz autobusach. Produkcja amoniaku z AdBlue / DEH Konwersja tlenków azotu (NO X ) w bezpieczny azot (N 2 ) i parę wodną (H 2 O) za pomocą amoniaku. Uwaga: Powietrze zawiera ok. 78% azotu (N 2 ) 39 SCHWING Stetter Training 2013

40 Konstrukcja system SCR Katalizator blokujący Oczyszczone spaliny Wtrysk AdBlue/DEH Zakres mieszania Spaliny z silnika Katalizator hydrolizy Katalizator SCR 40 SCHWING Stetter Training 2013

41 Reakcje chemiczne w systemie SCR Parowanie & termoliza mocznika w roztworze wodnym (AdBlue/DEH) CO(NH 2 ) 2 NH 3 + HNCO CO(NH 2 ) 2 = AdBlue Hydroliza NH 3 = amoniak NO = tlenek azotu HNCO + H 2 O NH 3 + CO 2 N 2 = azot H 2 O = woda (para) Redukcja CO 2 = dwutlenek węgla 4 NH NO + O 2 4 N H 2 O (standardowa reakcja) 4 NH NO + 2 NO 2 4 N H 2 O (szybka reakcja) Po utlenieniu (Katalizator blokujący zatrzymuje amoniak) 4 NH O 2 4 NO + 6 H 2 O (standardowa reakcja) 41 SCHWING Stetter Training 2013

42 Działanie systemu SCR Zmniejszenie zużycia paliwa poprzez bardziej optymalne ustawienie silnika (do 8%) Bezobsługowy, ale z dodatkowym tankowaniem Wykorzystanie AdBlue w stosunku do oleju napędowego wynosi ok. 4-6 litrów na 100 litrów oleju napędowego (zużycie do 8 litrów dla poziomu emisji IV/4f oraz Euro 6) Klasa szkodliwości AdBlue wynosi 1 czyli tyle samo ile ma woda1 jest całkowicie bezpieczny AdBlue zaczyna zamarzać przy-11 C wymagane są przewody ogrzewania zbiornika AdBlue zaczyna się rozkładać przy +60 C AdBlue jest łatwo dostępny dla ciężarówek, nieco gorzej dla maszyn budowlanych Wymagane dodatkowe miejsce na zbiornik AdBlue 42 SCHWING Stetter Training 2013

43 Możliwe połączenia systemów kontroli emisji DOC DOC = Katalizator utleniający diesla DPF = filtr cząstek stałych SCR = selektywna redukcja katalityczna DOC DPF Użyte w Mazda CX-5 z EURO 6 SCR DOC SCR SCR DOC DPF DOC DPF SCR Zazwyczaj używane w maszynach z EURO 6 /Stage IV/Tier 4f 43 SCHWING Stetter Training 2013

44 Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa oraz olejów silnikowych 5. Uwagi i perspektywy 44 SCHWING Stetter Training 2013

45 Siarka i zabrudzenia w oleju napędowym Systemy kontroli emisji oraz układy wtryskowe wymagają paliwa wysokiej jakości (niebezpieczeństwo uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania)) Korzystaj z filtrów paliwa zalecanych przez producenta maszyny Ograniczona dostępność paliw wymaganej jakości na rynkach wschodzących (niska zawartość siarki < 50 ppm; ULSD= Ultra-Low Sulphur Diesel) Konsekwencje zbyt dużej zawartości siarki:: Zawartość siarki > 50 ppm: Zanieczyszczenie katalizatora Brak regeneracji filtra cząstek stałych Zawartość siarki > 80 ppm: Nie działają czujniki tlenu Zawartość siarki > 200 ppm: H 2 SO x -związek korozja Woda i zabrudzenia Zakłócenia funkcji wtrysku Na rynkach wschodzących, konserwacja często nie jest przeprowadzana zgodnie z zaleceniami. 45 SCHWING Stetter Training 2013 ppm = cząstek na milion (mg/kg) H 2 SO x = związki siarkowe

46 Zawartość siarki w oleju napędowym (w ppm) na świecie Status: SCHWING Stetter Training 2013

47 Zawartość siarki w oleju napędowym (w ppm) Afryka Przykład specyfikacji dopuszczalnej wartości siarki 50 ppm (cząstek na milion) lub % lub 50 mg/kg 47 SCHWING Stetter Training 2013 Status: 2012

48 Wymagania dotyczące oleju silnikowego oraz paliwa Silniki wysokoprężne z emisją spalin poziom IIIB/Tier 4i lub Euro 5 i IV/Tier 4f lub Euro 6 nie wymagają żadnych dodatkowych prac konserwacyjnych oprócz filtra cząstek stałych lub systemu SRC, lecz muszą być spełnione poniższe wymagania dotyczące paliw i olejów silnikowych: Oleje silnikowe Gdy stosuje się filtr cząstek stałych, używać oleju o niskiej zawartości popiołu. Oleje silnikowe o niskiej zawartości popiołu rozszerzają terminu czyszczenia o ok. 50% a żywotność filtra cząstek stałych o ok. 30 % Uwaga: oleje silnikowe o niskiej zawartości popiołu nie mogą być używane z olejem napędowym o zawartości większej niż 50 ppm (ryzyko uszkodzenia silnika) Olej napędowy Używaj oleju napędowego o niskiej zawartości siarki (ULSD= Ultra Low Sulphur Diesel) w silnikach z filtrem cząstek stałych zgodnych z: EN 590:2010 (standard EU maks. 10 ppm / mg/kg / % siarki) ASTM D975 S15 (standard US; maks. 15 ppm / mg/kg / % siarki) 48 SCHWING Stetter Training 2013

49 Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa oraz olejów silnikowych 5. Uwagi i perspektywy 49 SCHWING Stetter Training 2013

50 Uwagi Akceptacja systemów kontroli emisji spalin wśród operatorów i kierowców maszyn jest niezbędne do utrzymania funkcjonalności systemów kontroli emisji spalin. Podczas używania systemów kontroli emisji spalin, ochraniane jest zdrowie kierowcy (szczególnie w zamkniętych obszarach) i środowisko naturalne. System kontroli emisji spalin ma także wpływ na gotowość pracy maszyny, jako układu napędowego (silnik wysokoprężny) jeśli system kontroli emisji zawiedzie, maszyna zatrzyma się. Właściwa konserwacja systemu kontroli emisji spalin zabezpiecza wartość całego urządzenia. Konsultacje klienta muszą być bardzo ostrożne w zakresie, w którym maszyna ma być używana (lokalne regulacje) wymagany filtr cząstek stałych( w kraju/regionie/mieście)? 50 SCHWING Stetter Training 2013

51 Perspektywy Wprowadzenie najnowszych etapów emisji w przyszłości nawet w krajach gdzie takie zaostrzenia nie obowiązują (konieczność utrzymania czystości powietrza i aktywną poprawę powietrza za pomocą pojazdów z Euro 6 oraz maszyn z poziomem IV/Poziomem 4) Dyskusja o ewentualnej emisji spalin na poziome V w Europie 51 SCHWING Stetter Training 2013

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Ważne informacje na temat pojazdów z EURO 6.

Quick News Sprzedaż. Ważne informacje na temat pojazdów z EURO 6. Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstrasse 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Ważne informacje na temat pojazdów z EURO 6. Drodzy Państwo,

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych data aktualizacji: 2016.08.10 Tomasz Piergies specjalista z Działu Badań i Rozwoju Orlen Oil Wymagania dla nowoczesnych olejów silnikowych

Bardziej szczegółowo

Analizując korzyści stosowania preparatu należy podkreślić:

Analizując korzyści stosowania preparatu należy podkreślić: PANTHER P2 MOLEKULARNY KATALIZATOR PALIW SILNIKOWYCH, CZYŚCI, SMARUJE I REGENERUJE UKŁAD WTRYSKOWY, REDUKUJE TOKSYCZNOŚĆ SPALIN, ZMNIEJSZA ZUŻYCIE PALIWA Molekularny katalizator paliw silnikowych Panther

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Nowa pompa stacjonarna SP 3800

Quick News Sprzedaż. Nowa pompa stacjonarna SP 3800 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstrasse 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Nowa pompa stacjonarna SP 3800 Drodzy Państwo, Na targach

Bardziej szczegółowo

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:

Bardziej szczegółowo

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Opracował: Marcin Bąk

Opracował: Marcin Bąk PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymogów redukcja emisji zwiekszenie rentownosci. Warto wyposażyć swój pojazd w filtr cząstek stałych!

Spełnienie wymogów redukcja emisji zwiekszenie rentownosci. Warto wyposażyć swój pojazd w filtr cząstek stałych! Spełnienie wymogów redukcja emisji zwiekszenie rentownosci Warto wyposażyć swój pojazd w filtr cząstek stałych! Baumot już dziś spełnia wymogi, które będą obowiązywać w przyszłości Obecnie istnieje tylko

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Stanisław W. Kruczyński 1, Bogdan Chrupek 2, Marcin K. Wojs 3 METODY OGRANICZANIA POZIOMU EMISJI STOSOWANE W SILNIKACH MASZYNACH BUDOWLANYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instalacja do oczyszczania spalin silników spalinowych i sposób oczyszczania spalin silników spalinowych. WYSOCKA ANNA, Kraków, PL

PL B1. Instalacja do oczyszczania spalin silników spalinowych i sposób oczyszczania spalin silników spalinowych. WYSOCKA ANNA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211235 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369701 (51) Int.Cl. B01D 53/94 (2006.01) F01N 3/035 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI i LOTNICTWA ITC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ Projekt POIG.01.03.01-14-035/12 współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Najnowszej generacji oleje typu low SAPS powstałe z myślą o nowoczesnych, wysokoprężnych silnikach spełniających rygorystyczne normy emisji spalin Euro4 i Euro 5. Dzięki

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Non Road Mobile Machinery Directive wpływ prawa wspólnotowego na modernizację i eksploatację lokomotyw spalinowych

Non Road Mobile Machinery Directive wpływ prawa wspólnotowego na modernizację i eksploatację lokomotyw spalinowych Non Road Mobile Machinery Directive wpływ prawa wspólnotowego na modernizację i eksploatację lokomotyw spalinowych dr inż. Jacek Kukulski Laboratorium Badań Taboru - Instytut Kolejnictwa Warszawa, dn.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o. MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o. AUTOBUSY TURYSTYCZNE MAN i NEOPLAN Z SILNIKAMI EURO 4 Arkadiusz Kurek (0-691 470 202) Aleksander Pawlas (0-691 470 202) Dział Sprzedaży Autobusów Turystycznych NEOMAN Po przejęciu,

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn budowlanych Gwarantowana jakość oryginalnego wyposażenia. Program produktów MANN-FILTER do maszyn budowlanych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. Napędy alternatywne, CNG, biogaz,hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. Napędy alternatywne, CNG, biogaz,hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość Napędy alternatywne, CNG, biogaz,hybryda Perspektywy rynku paliw Polityczne warunki ramowe dla Europy Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie

Bardziej szczegółowo

wydajna praca dla coraz bardziej wydajnych systemów rolnictwa

wydajna praca dla coraz bardziej wydajnych systemów rolnictwa wydajna praca > NOWATORSKIE rozwiązania dla coraz bardziej wydajnych systemów rolnictwa Szacunek wobec środowiska naturalnego Firma New Holland wprowadziła już na rynek wiodące technologie spełniające

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ogólne ograniczenia dotyczące wszystkich typów silników i układów wydechowych WAŻNE! Na ogół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Wielosezonowe oleje Petro-Canada to najnowocześniejsze oleje silnikowe do samochodów ciężarowych, przewyższające wymagania API CJ-4. Są odpowiednie do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

Iveco i FPT Industrial ogłaszają opracowanie unikalnej technologii SCR, spełniającej normę emisji spalin Euro VI

Iveco i FPT Industrial ogłaszają opracowanie unikalnej technologii SCR, spełniającej normę emisji spalin Euro VI Iveco i FPT Industrial ogłaszają opracowanie unikalnej technologii SCR, spełniającej normę emisji Euro VI Iveco i FPT Industrial poinformowały opinię publiczną o swojej gotowości do spełnienia przepisów

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie spalin po Szwajcarsku. Oferta na filtry cząstek stałych

Oczyszczanie spalin po Szwajcarsku. Oferta na filtry cząstek stałych Oczyszczanie spalin po Szwajcarsku Oferta na filtry cząstek stałych Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Szwajcarskiej firmy HUG ENGENEERING A.G w Polsce na zasadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny?

Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny? Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny? Krzysztof Bajdor Przemysłowy Instytut Motoryzacji Nowe akty legislacyjne w Polsce Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Gama Scania Euro 6: Sprawdzone rozwiązania techniczne dopasowane do wielu potrzeb

Gama Scania Euro 6: Sprawdzone rozwiązania techniczne dopasowane do wielu potrzeb Informacje Stara Wieś, 30 października 2013 r. Gama Scania Euro 6: Sprawdzone rozwiązania techniczne dopasowane do wielu potrzeb Scania oferuje teraz aż jedenaście silników wysokoprężnych Euro 6 o mocy

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn rolniczych Program produktów MANN-FILTER do maszyn rolniczych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry kabinowe Systemy odpowietrzania skrzyni korbowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/12 Stanisław W. Kruczyński 1, Marcin K. Wojs 2, Piotr Orliński 3 OCENA PRZEMIAN TLENKÓW AZOTU W UTLENIAJĄCYCH REAKTORACH KATALITYCZNYCH SYSTEMU FILTRÓW CZĄSTEK

Bardziej szczegółowo

Departament Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

Departament Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Departament Zrównoważonego Rozwoju Zanieczyszczenia powietrza Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

Innowacje w dodatkach do paliw. Redukowanie kosztów większy zasięg, czyste spaliny

Innowacje w dodatkach do paliw. Redukowanie kosztów większy zasięg, czyste spaliny Innowacje w dodatkach do paliw Redukowanie kosztów większy zasięg, czyste spaliny Millers Oils - WPROWADZENIE Wyzwanie - Biopaliwa Szansa dla dodatków do paliw - Eclipse Kompleksowość olei silnikowych

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p MAHLE Aftermarket Informacja o produktach Termostaty fazowe Konwencjonalna regulacja temperatury: bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu osobowego zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WŁASNOŚCI ZALECENIA MOTUL SPECIFIC VW /503.00/ W-30

ZASTOSOWANIE WŁASNOŚCI ZALECENIA MOTUL SPECIFIC VW /503.00/ W-30 MOTUL SPECIFIC VW 506.01/503.00/506.00 0W-30 Olej do benzynowych i Diesla - VOLKSWAGEN. APROBATA: VW 503.00/506.00/506.01 100% SYNTETYCZNY - BAZA ESTROWA SAE 0W-30 Oszczędzający paliwo olej specjalnie

Bardziej szczegółowo

Światowa premiera: Scania Euro 6 pierwsze silniki gotowe do wejścia na rynek

Światowa premiera: Scania Euro 6 pierwsze silniki gotowe do wejścia na rynek PRESS info P11301PL / Per-Erik Nordström 31 marca 2011 r. Światowa premiera: Scania Euro 6 pierwsze silniki gotowe do wejścia na rynek Scania prezentuje 13-litrowe silniki o mocy 440 i 480 KM, spełniające

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Stanisław W. Kruczyński 1, Bogdan Chrupek 2, Marcin K. Wojs 3 PRZEGLĄD KONSTRUKCJI SILNIKÓW SPALINOWYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH UŻYTKOWYCH SEKTORA BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 017 r. (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 8 MI 46 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 16 stycznia 017 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa PRESS info P10400EN / Per-Erik Nordström Kwiecień 2010 r. Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa Niezawodna technologia, bogata oferta produktów i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych.

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. 1. Stan istniejący przy stosowaniu oleju silnikowego Fuchs. Jednym z negatywnych skutków wpływu

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

IVECO (RYNEK EUROPEJSKI)

IVECO (RYNEK EUROPEJSKI) IVECO (RYNEK EUROPEJSKI) Iveco Stralis/Trakker/Eurocargo EU4/5/EEV: - Opracowano Modułu wyposażenia pojazdu Daily 2014 - Wtrysk Diesel EDC17 Eu5 EDC17 Eu6 z testem UDST - ABS - Poduszka powietrzna - System

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jako pierwsza w produktach

Bardziej szczegółowo

Departament Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

Departament Zrównoważonego Rozwoju Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Departament Zrównoważonego Rozwoju DYSKUSJA Jaki mamy wpływ na jakość powietrza? Dlaczego potrzebne jest nam czyste powietrze? Jaki wpływ na nasze życie mają zanieczyszczenia powietrza? Zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail:

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail: 1 FERMAWAY AB Adres: Gyllerogatan 4 SE-233 51 SVEDALA, SZWECJA Tel. Polska 022 219 57 33 (Warszawa) Tel. com + 46 736 77 58 55 (Anna Izdebski) uzdatnia wodę przyjaznymi środowisku metodami napowietrzania,

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej

łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej Błękitne Niebo nad Starówk wką ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłą łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail:

Bardziej szczegółowo

Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa

Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń przy wysokiej różnicy ciśnień i dużych przepływach Regenerowalne przy płukaniu w kierunku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 MOTUL 8100 E-TECH LITE 0W-30 Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 Olej silnikowy specjalnie zaprojektowany do długich okresów przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI Dodatki Panther, zaliczane do III grupy dodatków NFS, są koloidalną zawiesiną cząstek o wymiarach 0,05-0,6 mikrometrów miedzi, srebra i ich tlenków

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jest liderem w prowadzaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymogów redukcja emisji zwiekszenie rentownosci. Warto wyposażyć swój pojazd w filtr cząstek stałych!

Spełnienie wymogów redukcja emisji zwiekszenie rentownosci. Warto wyposażyć swój pojazd w filtr cząstek stałych! Spełnienie wymogów redukcja emisji zwiekszenie rentownosci Warto wyposażyć swój pojazd w filtr cząstek stałych! Baumot już dziś spełnia wymogi, które będą obowiązywać w przyszłości Obecnie istnieje tylko

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Systemy klasyfikacji olejów silnikowych

Systemy klasyfikacji olejów silnikowych Systemy klasyfikacji olejów silnikowych Celem umożliwienia prawidłowego doboru olejów smarowych a w tym olejów silnikowych opracowano i wprowadzono systemy klasyfikacji. Klasyfikacja lepkościową wg SAE

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Poziomy alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce i w Europie dobre praktyki

Poziomy alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce i w Europie dobre praktyki Poziomy alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce i w Europie dobre praktyki HEAL: 70 członków z 30 krajów naukowcy pacjenci lekarze eksperci zdrowia publicznego instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

Katalityczny warstwowy filtr cząstek stałych

Katalityczny warstwowy filtr cząstek stałych Szkolenie serwisu Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 336 Katalityczny warstwowy filtr cząstek stałych Budowa i zasada działania Zmniejszenie emisji pyłków i cząstek stałych stanowi obecnie duże wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Oleje należące do grupy 1 i 2 złożone z naturalnego surowca poddanego destylacji należą do grupy olejów mineralnych.

Oleje należące do grupy 1 i 2 złożone z naturalnego surowca poddanego destylacji należą do grupy olejów mineralnych. Olej silnikowy Olej silnikowy jest czynnikiem smarującym w silnikach spalinowych. Jego głównym składem są frakcje destylacji ropy naftowej lub syntetyczne ich odpowiedniki. Amerykański Instytut Nafty (

Bardziej szczegółowo

Niska emisja. co to takiego?

Niska emisja. co to takiego? Niska emisja co to takiego? Niska emisja to najprościej ujmując emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości. W tym przypadku chodzi o emitory (kominy i inne źródła emisji) znajdujące się na wysokości

Bardziej szczegółowo

Spalanie Emisja toksycznych zanieczyszczeń oraz metody jej ograniczania w nowoczesnych komorach spalania silników lotniczych

Spalanie Emisja toksycznych zanieczyszczeń oraz metody jej ograniczania w nowoczesnych komorach spalania silników lotniczych OCHRONA ŚRODOWISKA Spalanie Emisja toksycznych zanieczyszczeń oraz metody jej ograniczania w nowoczesnych komorach spalania silników lotniczych Dr inż. Robert JAKUBOWSKI Spalanie całkowite i zupełne paliwa

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN z EURO VI: CNG, hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN z EURO VI: CNG, hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość MAN z EURO VI: CNG, hybryda MAN Truck & Bus MAN Lion s City GL CNG EURO VI < 2 > MAN Truck & Bus MAN Lion s City GL CNG EURO VI MAN Lion s City

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna silna maszyna.

Uniwersalna silna maszyna. 1880 Uniwersalna silna maszyna. Do wyboru z daszkiem operatora lub kabiną. Nasz najsilniejszy Hoftrac. Nowy model 1880 stanowi połączenie pomiędzy mniejszymi maszynami z serii Hoftrac i mocnymi ładowarkami

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie katalizatora reduktora. Ogólne

Wymontowanie katalizatora reduktora. Ogólne Ogólne Ogólne Katalizator reduktora zawiera pięciotlenek wanadu. Pięciotlenek wanadu może być szkodliwy dla zdrowia. Katalizator z dozownikiem reduktora jest zamontowany w tłumiku i nie stanowi zagrożenia

Bardziej szczegółowo