fizycznego na organizm człowieka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fizycznego na organizm człowieka"

Transkrypt

1 Wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka

2 Ruch jest potrzebą biologiczną zwierząt t i ludzi, jest elementarną podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego. W organizmach pozbawionych ruchu zachodz odzą procesy patologiczne, organizmy te chorują i szybciej starzeją się.. Wynika to z funkcji, jaką spełniaj niają w metabolizmie całego ustroju mięś ęśnie. Praca mięś ęśni i ruch to nie tylko czynniki niezbędne do utrzymania sprawności i wydolności psychofizycznej osób dorosłych, lecz takŝe e bardzo istotny czynnik rozwoju wzrastającego organizmu. Specjalną formą pracy szczególnie silnie działaj ającą na organizm sąs ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza trening sportowy. Pod wpływem wysiłku fizycznego zachodzi szereg zmian w organizmie człowieka (we wszystkich układach). Dochodzi do wzrostu czynności ci układu oddechowego i krąŝ ąŝenia, zmian w napięciu układu nerwowego, w układzie mięś ęśniowym wysiłek fizyczny zwiększa i przyspiesza wiele procesów biochemicznych, wywołuj ując c swego rodzaju reakcję łańcuchową,, wytrącaj cającą organizm ze stanu równowagi. r RównoczeR wnocześnie nie pojawiają się tendencje zmierzające do przywrócenia zakłóconej równowagi r (homeostazy). Odpowiedzią organizmu na zmiany zachodzące ce pod wpływem wysiłku fizycznego jest proces przystosowawczy do danej pracy, polegający na: Usprawnieniu koordynacji mięś ęśniowo nerwowej zwanej wyćwiczeniem powodującym obniŝenie ujemnych skutków w pracy. Zmianach w budowie mięś ęśni. Końcowym efektem zachodzących cych zmian w organizmie pod wpływem pracy jest pojawienie się hipertrofii roboczej. Hipertrofia robocza (przerost) to normalne, nie patologiczne zmiany, zachodzące ce w strukturze i funkcji organizmu prowadzące do przystosowania się do zwiększonego wysiłku związanego zanego z wyspecjalizowaną formą pracy czy treningu. Proces hipertrofii pojawia się we wszystkich układach organizmu ludzkiego.

3 Zmiany w narządach wywołane wysiłkiem fizycznym

4 Układ mięś ęśniowy wzrost masy mięś ęśniowej pod wpływem wysiłku układ mięś ęśniowy oddziałuje kształcąco co na układ kostny (np( np.. u osób b z dolegliwościami kręgos gosłupa systematyczne ćwiczenia mięś ęśni grzbietu i kręgos gosłupa powodują wzrost i wzmocnienie tych mięś ęśni, doprowadzając c do wzmocnienia tzw. gorsetu mięś ęśniowego, co łagodzi, a nawet likwiduje dolegliwości odkręgos gosłupowe) wzrost liczby otwartych czynnych naczyń włosowatych, lepsze odŝywianie pracującego cego mięś ęśnia, usprawnienie wydalania produktów w przemiany materii (spalania) zmiany biochemiczne prowadzące do zwiększenia się odporności na zmęczenie oraz do szybszej odnowy sił wzrost ilości substancji energetycznych w mięś ęśniach

5 Zmiany w mięś ęśniach zaleŝą od intensywności i czasu trwania wysiłku wysiłek umiarkowany (50% max obciąŝ ąŝenia) nie zachodzą istotne zmiany, uczynnienie rezerwowych moŝliwo liwości mięś ęśni duŝy y wysiłek fizyczny (80% max obciąŝ ąŝenia) zwiększenie wymiarów w włókien w mięś ęśniowych max obciąŝ ąŝenie długotrwad ugotrwałe podobnie jak w duŝych obciąŝ ąŝeniach, ale w miarę narastania obciąŝ ąŝeń narastają procesy degradacji włókien w mięś ęśniowych (licznych), zdolność do pracy zmniejsza się ze względu na proces uszkodzeń w mięś ęśniach.

6 Wnioski najzdrowszy, najkorzystniejszy dla zdrowia organizmu ludzkiego jest długotrwad ugotrwały y wysiłek o umiarkowanej intensywności. korzystna przebudowa mięś ęśni wywołana jest tylko wysiłkiem długotrwad ugotrwałym, ale o duŝej intensywności (80% max obciąŝ ąŝenia) wysiłek długotrwad ugotrwały y o max.. Intensywności prowadzi do chronicznego zmęczenia najsilniej na wzrost i rozwój j układu mięś ęśniowego wpływa trening siłowy, trening wytrzymałościowy prowadzi do wykształcenia mięś ęśni bardziej smukłych o mniejszych obwodach

7 Układ kostny zwiększenie zakresu ruchomości ci w stawie kształtowanie towanie powierzchni stawowych zwiększenie elastyczności ci i spręŝ ęŝystości torebek i wiązade zadeł w stawach ćwiczenia warunkują w duŝej mierze uwapnienie kości

8 Układ krąŝ ąŝenia większ kszą objęto tość serca (szczególnie po treningu wytrzymałościowym) wzrost pojemności minutowej serca, które zmuszane do częstego wysiłku podczas treningu wszechstronnie dostosowuje się do nowych, większych wymagań.. Objawia się to jego rozrostem i powiększon kszoną zdolności cią do przepompowywania krwi spowolnienie tętna t tna spoczynkowego, a takŝe e obniŝenie ciśnienia krwi zmiany przystosowawcze układu krąŝ ąŝenia do zwiększonego wysiłku fizycznego (zdolność szybkiego zwiększania pracy pod wpływem obciąŝ ąŝenia, szybki powrót t do poziomu wyjściowego po zakończeniu pracy) profilaktycznie stosowany ruch moŝe e mieć znaczenie w zapobieganiu niewydolności krąŝ ąŝenia, chorobie wieńcowej, zmianach zatorowo zakrzepowych naczyń mózgowych na tle miaŝdŝycy, nadciśnieniu nieniu i wielu innych

9 Układ oddechowy zwolnieniu rytmu oddechowego zwiększaniu pojemności płuc p wzrost wykorzystania tlenu w powietrzu wdychanym silne mięś ęśnie oddechowe kształtuj tują klatkę piersiową powodując c jej rozrost i poprawę postawy ciała znacznie usprawniają się procesy i zaopatrzenia organizmu w tlen

10 Układ nerwowy rozwój j dodatkowych gałą łązek nerwowych prowadzących do włókien w mięś ęśniowych ćwiczenia pobudzają pracę ośrodkowego układu nerwowego rozwija się pamięć ruchowa oraz szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne specjalne ćwiczenia mogą usunąć lub zmniejszyć zaburzenia równowagi r i koordynacji ruchów

11 Zmiany w narządach wewnętrznych poddawany systematycznym ćwiczeniom organizm doskonali funkcjonowanie wątroby, gruczołów w dokrewnych, gospodarkę hormonalną i enzymową poprawia się system obronny, wzrasta odporność na zachorowania

12 Aktywność fizyczna jako bodziec naturalny potrafi oddziaływa ywać na cały y nasz organizm, wpływaj ywając c korzystnie na czynności ci wszystkich jego narządów. Jest osią,, wokół której budować moŝna całą strategię zdrowego stylu Ŝycia pod warunkiem, Ŝe e trening jest prowadzony poniŝej wartości krytycznej, jest odpowiednio dozowany, umiarkowany, a obciąŝ ąŝenia wzrastają stopniowo i systematycznie. Pozytywne zmiany, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem ćwiczeń są wszechstronne: Ćwiczenia zwiększaj kszają siłę i masę mięś ęśni, co stymuluje wzmocnienie psychiczne, a ponadto wspomaga sprawność intelektualną

13 Ćwiczenia fizyczne z reguły y eliminują nałogi. Sprawność jako element nowoczesnego, zdrowego stylu Ŝycia coraz bardziej sprzeczna jest z uleganiem nałogom jako dowodem słabos abości, a nawet zacofania Aktywność fizyczna skutecznie reguluje procesy metaboliczne, kontroluje tendencje do nadwagi i koryguje błęb łędy Ŝywieniowe Podniesienie kondycji najwaŝniejszego niejszego organu serca nie moŝe e być osiągni gnięte Ŝadnym innym sposobem. Jedyną metodą jest ruch i okresowe zmuszanie serca do intensywniejszej pracy. Wiele korzystnych zmian, jakie zachodzą w wyniku systematycznego treningu widoczna jest nawet gołym okiem. SąS to zazwyczaj: prosta, szczupła a sylwetka mimo lepszego umięś ęśnienia, energiczny spręŝ ęŝysty chód, brak objawów w zmęczenia przy fizycznej i na ogół lepsze samopoczucie w dniach, w których inni czują się gorzej.

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY

PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY Harmonising the knowledge about biomedical side effects of doping PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY SLAJD 2: Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia terminu doping. Plemię Kaffir

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Rozwój dziecka

Rozwój dziecka. Rozwój dziecka Rozwój dziecka dr n. med. Jolanta Meller Rozwój dziecka Rozwój fizyczny - całokształt procesów biologicznych (biochemicznych i biofizycznych, bez sfery życia psychicznego) zachodzących od chwili poczęcia

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Umowa nr: I43-LLP-I-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People Ten projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

Życie z niewydolnością serca

Życie z niewydolnością serca Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak Życie z niewydolnością serca Poradnik dla pacjentów www.servier.pl Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE OBIEKTYWNEJ I SUBIEKTYWNEJ POTRZEBY RUCHU DISCUSSION ON OBJECTIVE AND SUBJECTIVE NEEDS FOR PHYSICAL EXERCISE

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE OBIEKTYWNEJ I SUBIEKTYWNEJ POTRZEBY RUCHU DISCUSSION ON OBJECTIVE AND SUBJECTIVE NEEDS FOR PHYSICAL EXERCISE Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Romuald T. Tołłoczko Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu Anna Romanowska-Tołłoczko Akademia Wychowania Fizycznego we

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM JEGO ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY I EMOCJONALNY

DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM JEGO ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY I EMOCJONALNY DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM JEGO ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY I EMOCJONALNY W ciągu pierwszych kilkunastu lat życia istota ludzka przechodzi cykl przeobrażeń, dzięki którym przemienia się z bezradnego niemowlęcia

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (lipiec 2000)

Jan Paweł II (lipiec 2000) Brak wody moŝe być najwaŝniejsza kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliŝszej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Odzyskaj prawidłową przemianę materii... 13 Czyli dlaczego hormony odgrywają tak istotną rolę

Spis treści. Wstęp. Odzyskaj prawidłową przemianę materii... 13 Czyli dlaczego hormony odgrywają tak istotną rolę 7 Spis treści Podziękowania... 9 Przedmowa... 11 dr n. med. Christine Darwin Wstęp. Odzyskaj prawidłową przemianę materii... 13 Czyli dlaczego hormony odgrywają tak istotną rolę Część I. Twoja przemiana

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo