FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka:"

Transkrypt

1 FORMY PRACY Forma pracy to inaczej środek jakiego używamy, aby osiągnąć konkretny cel wychowawczy. Gdy mamy już temat naszej zbiórki, umiejscowiliśmy go w naszej harcerskiej rzeczywistości, możemy go przekazać na wiele sposobów. A zatem musimy dobrać do niego odpowiednie formy. Przy doborze form pracy musimy pamiętać, że: - Najpierw musimy znać cel wychowawczy, potem dobieramy do niego formę(nigdy zaś odwrotnie) - Forma musi być zgodna z treścią tego, co chcemy przekazać. Na przykład jeśli chcemy nauczyć wyznaczania azymutu, to nie za pomocą gawędy czy listów, ale na grze terenowej itd. - Forma musi być atrakcyjna dla harcerzy(dostosowana do ich wieku i zainteresowań) - Najciekawszy zawsze będzie Twój własny pomysł, wymyślony przez Ciebie od początku do końca, lub udoskonalona(zmieniona) forma już wcześniej istniejąca. - Formy dynamiczne powinny się przeplatać z formami statycznymi Dobierając formy na zbiórkę, musimy także wziąć pod uwagę: - Wiek harcerzy - Staż harcerzy w drużynie, a tym samym ich rozwój harcerski i doświadczenie(tzn. dana forma może być atrakcyjna dla kogoś, kto jest drugi raz na zbiórce, natomiast "stary wyga" wynudzi się na niej śmiertelnie) - Zainteresowania, hobby i wiedzę, jaka posiadają harcerze - Ogólny poziom, jaki sobą reprezentują To ty znasz najlepiej swoje dziewczyny i swoich chłopców, wiesz co będzie dla nich ciekawe i inspirujące, czym się zainteresują, a co nie zrobi na nich żadnego wrażenia. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka: 1. Formy terenowe Nadają się do przeprowadzenia w plenerze, lepiej niż inne uczą błyskawicznego podejmowania decyzji, samodzielności działania, rozwijają spostrzegawczość, sprzyjają zdobywaniu wielu nowych umiejętności praktycznych, umożliwiają szeroki i bezpośredni kontakt ze środowiskiem, przyrodą, ludźmi. Pomagają kształtować aktywny stosunek harcerzy do środowiska. Są to np.: zwiad, wycieczka, biwak, rajd, techniki harcerskie, harce, zlot, manewry, podchody, olimpiada, festyn. 2. Formy wydawnicze Pomagają zachować i utrwalić to, co chcielibyśmy aby zostało na dłuższy czas w pamięci harcerzy. Są to np.: czasopismo, komiks, śpiewnik, przewodnik, kronika 3. Formy audiowizulane Istnieją różne możliwości korzystania z tej grupy form, jednak należą one do dość kosztownych. Twoi harcerze na pewno z przyjemnością obejrzą nakręcony przez siebie film, czy wysłuchają własnej audycji nagranej na kasecie. Są to np.: film, fotografia, video, slajd, audycja, reportaż, wywiad 4. Formy zabawy intelektualnej-aktywność twórcza Organizowanie, wykonywanie jak i sam udział wymaga od harcerza pewnego wysiłku intelektualnego. Wzięcie udziału w tych formach wymusza od uczestnika ujawnienia swoich wartości psycho-fizycznych i intelektualnych. Aktywność twórcza jest charakterystyczna dla każdego człowieka. Potrzeba tworzenia, systematycznie zaspokajana, rozwija się i stopniowo przekształca w ukierunkowane zainteresowania. Tworzenie jest wykorzystaniem posiadanych doświadczeń, przetworzeniem ich w nową jakość. Są to np.: gry planszowe, konkurs, turniej, quiz, krzyżówka, sądy nad poglądami i wszelkie formy w których trzeba wykazać się, coś stworzyć(plastycznie, muzycznie itd.), w których wymagana jest wyobraźnia i nieszablonowość. 5. Formy operowania słowem Zaliczamy do nich wszystkie formy, w których wykorzystywane jest posługiwanie się słowem

2 mówionym. Przede wszystkim chodzi o umiejętne i precyzyjne formułowanie oraz wyrażanie myśli, poglądów, wrażeń i przeżyć. Są to np.: gawęda, opowiadanie, montaż słowno-muzyczny, happening, inscenizacje i inne formy teatralne, kominek, wieczornica, wywiady, dyskusja, piosenki, pląsy. 6. Formy statyczne Są to formy wymagające tylko zorganizowania i wykorzystania, bez potrzeby aktywnej prezentacji. Nie wymagają od harcerzy wysiłku fizycznego. Są to np.: plakaty, miejsca pamięci, makiety, wystawy, plakietki, poczta harcerska, gazetka, apel, akademia. ZASADY DOBORU FORM - Forma musi być zgodna z treścią, która chcesz przekazać. - Formy, które dobierasz, powinny być oryginalne. - Korzystaj również z nowych form, które przynosi rozwój techniki i nauki(np.: wykorzystaj video, komputer, internet). - Każda forma powinna mieć swoje tempo, unikaj dłużyzn. - Wybrana przez Ciebie forma powinna zapewniać przeplatanie się różnych elementów aktywności(np.: słuchanie i mówienie, oglądanie i pokazywanie). W miarę możliwości postaraj się, aby zawierała ona elementy statyczne i dynamiczne. - Wybrana forma powinna dać Ci możliwość stopniowania napięcia i wprowadzenia elementu kulminacyjnego zabawy. - W doborze form wykorzystaj inspirujące Cię wydarzenia. Mogą to być na przykład informacje przekazane przez mass media, literatura i poezja, kroniki, filmy, muzyka oraz własne obserwacje. - Wykorzystuj rekwizyty staraj się, aby wśród nich znalazły się rzeczy autentyczne(np. zdjęcia, nagrane wypowiedzi, wypożyczone stroje lub eksponaty) oraz elementy wykonane przez Ciebie(plansze, skrypty, listy itp.). Jeśli jest to potrzebne, do form dobierz odpowiedni podkład dźwiękowy i światło. - Jeśli chcesz zapoznać harcerzy z wiedzą specjalistyczną lub ciekawym tematem zapraszaj fachowców. Pamiętaj, aby zawsze powiedzieć, czego od nich oczekujesz oraz ustalić z nimi dokładnie temat i przebieg spotkania. - Dobierając formy np.: na zbiórki Rady Drużyny, pamiętaj, że powinny one: - Ukazać harcerzom możliwie dużo różnorodnych form - Być inspiracją dla zastępowych do pracy w ich zastępach - Łączyć zajęcia na świeżym powietrzu i w budynku.

3 Harcerskie formy pracy Opracowane przez Janusza Tomaszewskiego AKADEMIA - forma nadawania uroczystego charakteru ważnym sprawom, najczęściej rocznicom lub wydarzeniom. Charakterystyczny dla akademii jest podział uczestników na odbiorców i wykonawców. ALARM - jest formą sprawdzenia natychmiastowej gotowości harcerzy, a także sposobem szybkiego zmobilizowania zespołu do działania. alarm do pilnego działania - to harcerska odpowiedź na niespodziewane potrzeby alarm obozowy np.: mundurowy, nocy przed grą itp. GAZETKA - publikacja wydawana okresowo w pewnych stałych terminach. Może być cenną i ciekawą forma pracy jeśli wyraża rzeczywiste zainteresowania jej redaktorów i czytelników. OGNISKO - to misterium, świętość dla harcerzy. Dostarcza wartościowych przeżyć, uspokaja, nastraja do refleksji. ognisko - spotkanie - biorą w nim udział sami harcerze, czasem zaprasza się na nie gości, ale nie są to widzowie lecz uczestnicy spotkania. Wszyscy obecni jednakowo aktywnie uczestniczą w ognisku. Często odbywa się bez scenariusza i przygotowanego programu. Każdy ma prawo zabrać głos, wziąć udział w zabawie lub grze. ognisko - impreza - organizowane jest z udziałem gości widzów, ze specjalnie przygotowany, programem. Ma charakter swego rodzaju widowiska plenerowego. Program trzeba przygotować starannie, przewidując w nim elementy aktywujące widzów np.: piosenki, zabawy. AUDYCJA audycja słowna - podstawowym jej instrumentem jest słowo. audycja muzyczna audycja słowno-muzyczna Podstawowe formy stosowane w audycjach to: - informacja, czyli krótkie wiadomości o wydarzeniach. - reportaż, bezpośrednio zarejestrowany (np. na taśmie magnetofono - wej) przebieg wydarzenia, imprezy, zbiórki. - dyskusja, organizowana w celu omówienia waznej sprawy - wywiad - pogadanka, wypowiedź jednej osoby w interesującej dziedzinie. - audycja poetycka, prezentująca utwory poetyckie - konkurs - porady praktyczne BIEG - służy rozwijaniu określonych umiejętności i zaradności harcerzy w warunkach terenowych Bieg sumujący zdobycie stopnia - organizuje się go dla harcerzy, którzy wcześniej spełnili odpowiednie dla danego stopnia wymagania. Bieg terenoznawczy - w celu praktycznego nauczenia orientowania się w terenie, sporządzanie szkiców w marszu, robienie jodełki itp. Bieg przyrodniczy - służy sprawdzeniu i wzbogaceniu wiedzy przyrodniczej.

4 Bieg sprawdzający postawy - wzdłuż trasy pozoruje się konkretne, nie związane z tematem trasy sytuacje. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY - jedna z form pracy scenicznej, polega na wykorzystaniu fragmentów wierszy, prozy przy jednoczesnym korzystaniu z utworów muzycznych. Należy: - zsynchronizować tematykę montażu z wiodącym tematem imprezy. - starannie dobrać cytaty. - opracować dane teksty - dostosować utwory muzyczne - przygotować scenografię - wyselekcjonować harcerzy mających zdolności interpretacyjne. - przeprowadzić próby mające na celu zgranie elementów montażu. - wyreżyserować cały montaż. FOTOGRAFIA - fotografia dokumntacyujna ma za zadanie zachowanie obrazów przemijających wydarzeń historycznych (np. z życia obozu, imprezy harcerskie) Rodzaje fotografii: - reportaż - fotomontaż, czyli fotograficzny obraz otrzymany przez zmontowanie w jedną całość temtyczną wycinków z kilku fotografii. - zdjęcia pamiątkowe - dokumentacyjne (np. pionierka obozowa) Można również fotografie wykorzystywać przy różnych okazjach: kroniki, wystawy, wieczory wspomnień, gazetki. CAPSTRZYK - jest formą uczestniczenia w obchodach uroczystości, rocznic i świąt. Jest sposobem wyrażania emocjonalnego stosunku harcerzy do tych wydarzeń. Słowo capstrzyk oznacza sygnał wykonywany najczęściej na trąbce, oznajmiający koniec zajęć dziennych. DYSKUSJA dyskusja tradycyjna - biorą w niej udział wszyscy uczestnicy spotkania w takiej kolejności w jakiej się zgłaszają, albo w ustalonej przez prowadzącego dyskusję. dyskusja panelowa - dyskutuje ze sobą tylko kilka osób, pozostali uczestnicy przysłuchują się. dyskusja 66 - organizujemy ja gdy chcemy uzyskać opinię wszystkich w jednej kwestii. Uczestników dzielimy na 6 osobowe zespoły, które dyskutują w ograniczonym czasie np. po 6 minut. Potem następuje dyskusja plenarna, podczas której przedstawiają wyniki swojej pracy. ZLOT - zgromadzenie osób przybyłych z różnych stron w celu odbycia obrad lub wzięcia udziału we wspólnej imprezie kulturalnej, turystycznej itp. Dobrze zorganizowany i przeprowadzony zlot pozostaje ważnym elementem wychowawczym, a harcerz odczuwa wewnętrzną łączność z innymi harcerzami. Zloty można podzielić na dwie grupy: 1. rocznica wydarzenia 2. poświęcony jakiejś postaci 3. jubileusz działalności 1. zloty drużyn 2. Zloty ogólnopolskie 3. Zloty chorągwiane

5 FILM - wykorzystuje się go do utrwalenia faktów z życia drużyny, szczepu, itd. GAWĘDA - opowiadanie, opowieść, pogadanka. Jest to rodzaj krótkiego, barwnego opowiadania opartego o prostą fabułę, odnoszącego się do przykładu zachowań ludzkich, opisów i faktów z życia. Celem tego opowiadania jest wywołanie emocjonalnego stosunku do określonych sprawm wydarzen itp. gawęda okolicznościowa - zawiązana z ważnymi wydarzeniami, rocznicami, świętami. Oddziałująca na uczucia wychowanków powoduje ich emocjonalne wiązanie z określonymi treściami. gawęda sytuacyjna - związana z różnymi sytuacjami wychowawczymi zaistniałymi np. w drużynie. Gawęda może odnosić się do danej sytuacji bezpośrednio lub pośrednio - przez opowiadanie o podobnym zdarzeniu. Może być wygłoszona "na gorąco" zaraz po wymagającym interwencji zdarzeniu. gawęda obrzędowa - związana z różnymi obrzędowymi okolicznościami w drużynie np.: składanie przyrzeczenia. gawęda - scenariusz, drużynowy w jej trakcie przygotowuje sytuacje, którą za chwilę harcerze sami powtórzą. Na jej podstawie przygotowuje się konkretne zajęcia. gawęda "klasyczna" - wygłoszona przez drużynowego, opowiada o pozytywnym charakterze, który po wielu trudnościach odnosi zwycięstwo. gawęda - rozmowa, zawiera ona element rozmowy i dyskusji. Efekt zamierzony osiągamy stawiając pytania i opisując kontrowersyjne sytuacje. gawęda - wspólne opowiadanie - drużynowy rozpoczyna opowiadanie, a harcerze je kontynuują MANEWRY - powinny przypominać grę wojenną, w której różne zaskakujące nie przewidywane przez uczestników sytuacje wymagają natychmiastowej gotowości, wykazania się różnymi umiejętnościami. Manewry powinny być sprawdzeniem odwagi, dyscypliny, umiejętności współdziałania z kolegami. DEFILADA - forma o charakterze dyscyplinującym, porządkującym. Dobrze służy zgraniu zastępu lub drużyny. Jest formą zaprezentowania się drużyny wobec innych zespołów harcerskich oraz widzów. GRY SPORTOWE - zaspokajają potrzebę ruchu, umożliwiają organizowanie nieskomplikowanej rywalizacji między jednostkami i zespołami, rozwijają sprawność fizyczną. gry sportowe zespołowe - oparte na rywalizacji sportowej dwóch lub więcej zespołów. Mają jednolite i stałe przepisy. gry sportowe indywidualne - występuje w nich element rywalizacji i walki sportowej między dwoma zawodnikami. GRY ŚWIETLICOWE - za ich pomocą można rozwijać wiele pożytecznych cech np.: logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć wzrokową, wyobraźnię, pamięć itp. gry planszowe. gry losowe - o wygranej decyduje los i szczęście gry losowo-strategiczne - o przebiegu decyduje los, ale grający ma szansę stosowania w ramach obowiązujących przepisów pewnej własnej taktyki, dokonuje wyboru różnych wariantów gry. gry strategiczne - o wygranej decydują umiejętności grającego. gry sprawdziany - celem jest sprawdzenie wiadomości z wybranej dziedziny. Uczestnik gry

6 wykorzystując wiedzę musi rozwiązać konkretne zadania. gry i zabawy towarzyskie - są swobodne i spontaniczne. GRY TERENOWE - z reguły odbywają się w lesie. Podczas nich harcerze zdobywają lub sprawdzają różne swoje umiejętności, poznają okolice, ćwiczą sprawność ruchową, zmysł obserwacji. gra terenowa prosta - wykorzystujemy tylko elementy terenoznawstwa. gra terenowa rozbudowana - ma jakąś fabułę, rozgrywa się między różnymi zespołami, w trudnych warunkach. gra terenowa nocna - zazwyczaj prosta gra terenowa odbywająca się w nocy. KOMINEK - odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, ma podobne walory co ognisko. Jest zebraniem o charakterze kameralnym. Mogą być kominki reżyserowane z wcześniej przygotowanym programem, bądź też spontaniczne z przygotowanymi piosenkami i gawędą na wiodący temat. HARCE - są to przede wszystkim gry i ćwiczenia terenowe. "Na biwaku, czy wycieczce zawsze znajdziesz te dwie, trzy godziny, aby przeprowadzić grę terenową z podchodzeniem, czy obroną terenu". SPOTKANIE - z człowiekiem, który może coś przekazać naszym harcerzom. spotkanie związane z realizacja zadania - pozwala głębiej poznać problem, którym harcerze sie aktualnie zajmują. spotkanie okolicznościowe - jako sposób uczczenia rocznicy lub święta. INSCENIZACJA (TEATR) - krótkie formy artystyczne, mogą być np.: elementami kominka, ogniska. Polegają na zaprezentowaniu przy udziale harcerzy sytuacji, zdarzenia. Tematyka przedstawienia jest dowolna i zależy od jego motywu oraz celu. teatr samorodny - od momentu ustalenia tematu, harcerze pracują samodzielnie: dzielą role, układają kolejność wydarzeń (piszą scenariusz). Nie ma potrzeby uczenia się ról ani przeprowadzania prób. Wszystko jest umowne (nie ma rekwizytów i dekoracji) i oparte na wyobraźni harcerzy. Temat podsuwa drużynowy, potem wszystko zależy od harcerzy. inscenizacja okolicznościowa - drużyna przygotowuje ją z okazji jakiegoś wydarzenia, rocznicy, święta. Wykorzystuje się gotowy scenariusz. Odbywają się próby, przygotowuje się rekwizyty i dekoracje. teatrzyk Kukiełkowy teatr faktu - oparty na informacjach zaczerpniętych z historii, pamiętników, literatury. Ilustruje na podstawie faktów, wypowiedzi, określone problemy polityczne, społeczne. Inscenizacja angażuje emocjonalnie zarówno wykonawców jak i widzów. KOMIKS - historyjka obrazkowa opatrzona krótkim tekstem, zwykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycznym. Można wykonać dla naszych celów, na potrzeby drużyny komiks przedstawiający historie z obozowego życia, rajdu, biegu na stopień itp. Taką rzecz łatwo jest zmieścić w kronice, w gazetce, na tablicy ogłoszeń. Robienie komiksu rozwija między innymi wyobraźnię, estetykę, poprawny język. KONKURS - przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców. Formuła konkursu musi być atrakcyjna i stanowić bodziec do poszerzenia i zgłębienia wiedzy.

7 quiz - polega na odpowiedzi na pytania, mogą brać w nim udział indywidualni uczestnicy, a także kilkuosobowe zespoły. Ma na celu sprawdzenie wiedzy. konkurs umiejętności - np. praktycznych, sprawnościowych, manualnych, kulinarnych itd. konkurs twórczości - np. rysunkowy, poetycki, muzyczny, wynalazczy, jego celem jest wywołanie zainteresowania określoną dziedziną twórczości lub tematyką. konkurs kombinowany - może obejmować wiedzę, umiejętności jak i twórczość. Uczestnicy nie tylko odpowiadają na pytania, ale wykonują różne praktyczne zadania, wykazują się możliwościami twórczymi. MAKIETA - model jakiejkolwiek kompozycji przestrzennej, pomnika itd. Materiał, z którego wykonuje się modele, jest zróżnicowany np. karton, plastelina, blaszki, drewno itd. Mogę zawierać elementy ruchome, służące do objaśnienia poszczególnych ruchów np. urządzeń, ludzi itd. Makietując różne rzeczy należy uwzględnić celowość tego rodzaju działania -> Co chcemy osiągnąć makietując zdarzenie? WYWIAD - rozmowa mając na celu zebranie pewnych wiadomości. Wywiad jest bezpośrednim kontaktem harcerzy z ludźmi uczestniczącymi w ważnych wydarzeniach, robiących ciekawe rzeczy itd. Tematyka wywiadu jest dowolna i uzależnia się ją od potrzeby oraz od możliwości jej przeprowadzenia przez harcerzy. MISTERIUM - to w starożytności forma kultu dostępna tylko dla wtajemniczonych; uroczystość, której głównym elementem było widowisko dotyczące epizodu z życia jakiegoś bóstwa, połączone z procesjami, tańcami, śpiewami itp. Obecnie misterium to w przenośni niezrozumiałe, tajemnicze zjawiska i procesy, np. misterium życia, śmierci, odradzania się przyrody itp. Słownik języka polskiego PWN 1979 Uzupełniając powyższe można dodać, że misterium w harcerstwie jest wykorzystywane do zaznaczenia jakichś wartości, symboliki znaczeń itd. Zazwyczaj atmosfera jest bardzo ważna przy misteriach. Łączy w sobie tajemnicę, zainteresowanie, zachwyt, może strach itp. VIDEO - można puścić film na zbiórce, zimowisku, szkoleniu instruktorskim. Można samemu nagrać film. Filmy historyczne jeż nakręcone mogą być wykorzystywane na szkoleniach instruktorskich, rajdach. Ważne są fimy-reportaże kręcone podczas zlotów, obozów, rajdów itd. SĄD - inscenizacja rozprawy sądowej z udziałem harcerzy instruktorów. "sąd nad poglądem" - popularnie stosowany z okazji wszechnic, historycznych szkoleń i kursów. Stosując te formę, trzeba rzetelnie przygotować jej stronę merytoryczną np. poprzez odpowiednie przygotowanie uczestników sądu. Wskazany jest kilkudniowy okres przygotowawczy. Nie może to być improwizacja. W przygotowaniu "sądu nad poglądem" pomoże ci: - wybranie tematu sądu - zebranie materiałów pomocniczych - zapoznanie się obrony i oskarżenia z materiałem - rozpracowanie strategii obrony, poskarżenia - gruntowne przygotowanie się sędziego do prowadzenia rozprawy - przygotowanie "sali rozpraw" np. strojów, dowodów rzeczowych. TURNIEJ

8 - to forma współzawodnictwa indywidualnego lub zespołowego w zakresie wiedzy lub umiejętności, charakteryzująca się wieloetapowością. W przypadku turniejów zespołowych można spodziewać się, że zwycięstwo spowoduje wewnętrzne "scementowanie" się zespołu. HAPPENING - forma artystyczna dająca dużą swobodę wyrażania wizji artystycznych. Wykorzystuje nagrania dźwiękowe, slajdy, filmy, grę świateł, oryginalna scenografię, rekwizyty itd. Podczas happeningu włącza się do niego osoby będące obserwatorami, a których udział jest przewidziany w scenariuszu. WYCIECZKA - wędrówka piesza, wyjazd, podróż. Wycieczka ma konkretny cel i temat. wycieczka terenowa wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza - ma na celu poznanie np.; pięknych zakątków oklicy, zabytków itp. wycieczka społeczna - jej celem jest poznanie obiektów produkcyjnych, kulturowych lub usługowych, a także ludzi w miejscach pracy. RAJD - impreza turystyczna lub zawody sportowe polegające na przebyciu określonej rasy w wyznaczonym czasie przy ustalonych warunkach regulaminu. rajd pieszy rajd rowerowy rajd tematyczny - np.: Rajd Arsenał WYSTAWA - wystawiony na pokaz zbiór wytworów działalności człowieka w jakiejkolwiek dziedzinie lub okazów przyrody. wystawa twórczości - np. prac plastycznych, rzeźby, twórczości technicznej. Wystawy te są pokazem dorobku i osiągnięć harcerzy. wystawa hobbystów i zbieraczy - prezentuje się na niej eksponaty z różnych dziedzin, którymi zajmują się hobbyści, zachęca do zainteresowania się danym hobby. wystawa drużyny, szczepu - najczęściej wystawiana z okazji jubileuszu drużyny, szczepu. wystawa historyczna - np. z okazji rocznicy danego wydarzenia. wystawy z różnych dziedzin kultury - związane z prezentacją dziedziny, którą chcemy aktualnie zainteresować innych np. filmem, teatrem, muzyką. ZWIAD - zbieranie wiadomości na jakiś temat, często wśród większej liczby ludzi, na większym terenie. Organizuje się je zarówno w miejscu bezpośredniej działalności, jak i w innych rejonach kraju np. podczas obozu. Przedmiotem zainteresowania może być życie ludzi, obyczaje, działalność organizacji, instytucji, przyroda itd. zwiad - obserwacja - podstawową techniką zabierania informacji jest obserwacja. Tematy mogą być różne, ale tylko takie, które umożliwiają zdobycie informacji drogą obserwowania. zwiad - wywiad - oparty na rozmowie przeprowadzonej z ludźmi, którzy mogą dostarczyć informacji na inny temat. zwiad - wycieczka - wycieczka wtedy jest zwiadem, gdy podstawowe zadanie jej uczestników polega na zebraniu informacji na określony temat. zwiad - zadanie między zbiórkowe - każdy indywidualnie zbiera informacje dotyczące określonej sprawy, które potem sumują się w jedna całość.

HARCERSKIE FORMY PRACY. Opracowane przez Janusza Tomaszewskiego www.208.pl

HARCERSKIE FORMY PRACY. Opracowane przez Janusza Tomaszewskiego www.208.pl Kurs zastępowych 99 WDH Odkrywcy HARCERSKIE FORMY PRACY Opracowane przez Janusza Tomaszewskiego www.208.pl AKADEMIA - forma nadawania uroczystego charakteru ważnym sprawom, najczęściej rocznicom lub wydarzeniom.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny,

Bardziej szczegółowo

Jak ona być pożytecznym i nieść chętną pomoc bliźnim ROK 2014/2015 ROKIEM HM ŁUCJI ZAWADA HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM.

Jak ona być pożytecznym i nieść chętną pomoc bliźnim ROK 2014/2015 ROKIEM HM ŁUCJI ZAWADA HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM. HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM. HM ŁUCJI ZAWADA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE /2015 1. Rok /2015 rokiem hm Łucji Zawada. W tym roku harcerskim swą uwagę kierujemy ku bohaterce naszego hufca hm Łucji Zawada ps. Luśka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Artystą Być 2013 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Kętach- etap szkolny

Regulamin konkursu Artystą Być 2013 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Kętach- etap szkolny Regulamin konkursu Artystą Być 2013 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Kętach- etap szkolny Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez tem pe rament artysty 1) Organizatorami projektu Artystą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY 13 próbnej HARCERSKIEJ DRUŻYNY NIEPRZETARTEGO SZLAKU

PROGRAM PRACY 13 próbnej HARCERSKIEJ DRUŻYNY NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO MORSKI HUFIEC PUCK PROGRAM PRACY 13 próbnej HARCERSKIEJ DRUŻYNY NIEPRZETARTEGO SZLAKU Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pucku Drużynowa: phm. Anna Adrian-Dzierżyńska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Kadra: Drużyna: Zbiórki: Drużynowy pwd. Paweł Szynka Przyboczna dh. Agnieszka Szynka Drużyna zgodnie z metodyką

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDIANA JONES W TATRACH -NAUCZYMY SIEBIE, A TAKŻE CIEBIE. ZDJĘCIA-INSPIRACJA DO PRACY 1. Określenie swoich mocnych i słabych stron

PROJEKT INDIANA JONES W TATRACH -NAUCZYMY SIEBIE, A TAKŻE CIEBIE. ZDJĘCIA-INSPIRACJA DO PRACY 1. Określenie swoich mocnych i słabych stron PROJEKT INDIANA JONES W TATRACH -NAUCZYMY SIEBIE, A TAKŻE CIEBIE CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA, ŚRODKI, ZASOBY TERMIN REALIZACJI EFEKTY, KRYTERIA OSIĄGNIĘCIA CELU ZDJĘCIA-INSPIRACJA DO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj!

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj! 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań. Ułatwi

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY:

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: PLAN PRACY GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: Kadra i zuchy: W czasie gromadą będą kierowały nauczycielka przyrody Anna Kędziora (instruktor ZHP) oraz nauczycielki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. 1. Wymagania programowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. 1. Wymagania programowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 1. Wymagania programowe Przedmioty artystyczne, do których należy (muzyka, plastyka) stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Przyjęty kierunek pracy: Cele : Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka Tworzenie warunków sprzyjających

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Już wakacje. Jedziemy pociągiem. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: uczestniczy w zabawach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Wymagania edukacyjne Klasa IV Ocena ucznia w zakresie przedmiotu plastyka jest osobliwie złożona i trudna. Nauczyciel plastyki oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wymagania edukacyjne PLASTYKA Klasa IV - VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wymagania edukacyjne PLASTYKA Klasa IV - VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wymagania edukacyjne PLASTYKA Klasa IV - VII Ocena ucznia w zakresie przedmiotu plastyka jest osobliwie złożona i trudna. Zdolności plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku na rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: wniosków ze sprawowanego nadzoru dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Sanok MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c CELE: - poznanie wybranych, ciekawych miejsc w okolicach Sanoka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z zajęć unijnych Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze. Drugi etap zajęć

Fotoreportaż z zajęć unijnych Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze. Drugi etap zajęć Fotoreportaż z zajęć unijnych Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze Drugi etap zajęć Język polski grupa 1 Język polski grupa 2 W programie Koło pasjonatów języka niemieckiego założono,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki

Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki Druhna:... Opiekunka stopnia:... Zastęp:... II POSTAWA. 1. Idea. a/ uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO NA ZIELONEJ SZKOLE. KLASY III.

PROGRAM WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO NA ZIELONEJ SZKOLE. KLASY III. PROGRAM WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO NA ZIELONEJ SZKOLE. KLASY III. Charakterystyka programu. Głównym zadaniem,,zielonej Szkoły jest połączenie wypoczynku z nauką. Program nauczania jest wówczas realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY M a ł o p o l s k a C h o r ą g i e w H a r c e r z y Zespół Wizytacyjny ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY Dane informacyjne o drużynie: Drużyna: Drużynowy: Dane informacyjne o zimowisku:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Rajdy (wycieczki)dwudniowe lub trzydniowe (cztery wyjazdy w ciągu roku szkolnego).

Rajdy (wycieczki)dwudniowe lub trzydniowe (cztery wyjazdy w ciągu roku szkolnego). PROGRAM KOŁA TURYSTYCZNO-REGIONALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Prowadzenie: Robert Kiełbasa I. Założenia wstępne Zajęcia kółka prowadzone są dla chętnych uczniów klas I- III, w wymiarze jednej godziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

,,W krainie bajek i baśni

,,W krainie bajek i baśni ,,W krainie bajek i baśni PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLE NR 2 W ZABRZU Bajki zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie na świecie dzieci oraz ludzi wrażliwych na piękno. Ignacy Matuszewski I. CEL GŁÓWNY: Głównym

Bardziej szczegółowo

Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki

Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki 1 1) Turnieje muzyczne Pro Sinfoniki odbywają się corocznie. Udział w turnieju jest bezpłatny. 2) Celem każdego turnieju jest poznawanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie Jest to konkurs matematyczny, który w Naszej Szkole ma już dość długą tradycję. Pomysł powstał na spotkaniu zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN Agnieszka Janielak 1 PROJEKT EDUKACYJNY Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pracownia plastyczno - fotograficzna

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pracownia plastyczno - fotograficzna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pracownia plastyczno - fotograficzna Na ocenę z zajęć artystycznych składają się przede wszystkim dwa elementy: stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek

Bardziej szczegółowo

I etap - wybór zagadnienia tematu.

I etap - wybór zagadnienia tematu. METODA PROJEKTU I etap - wybór zagadnienia tematu. Inicjatywa może wypłynąć od dzieci lub nauczyciela (tematy można czerpać z opowieści dzieci, z wycieczki, fascynacji dziecięcych). Proponowany temat projekt

Bardziej szczegółowo

HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH

HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH HUFIEC ZHP NOWY SĄCZ Namiestnictwo Harcerskie HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH Opracowała phm. Monika Kierczyńska Zatwierdzony do realizacji Rozkazem Komendanta Hufca L.7/2013 z dnia 31.05.2013

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PANELU Z NAUCZYCIELAMI

PODSUMOWANIE PANELU Z NAUCZYCIELAMI PODSUMOWANIE PANELU Z NAUCZYCIELAMI W ramach przygotowań do następnej edycji programu Śniadanie Daje Moc, w maju tego roku odbyły się wspólne warsztaty organizatorów programu oraz najbardziej zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY W SP W NAPACHANIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY W SP W NAPACHANIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY W SP W NAPACHANIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Jest integralną częścią szkoły i jej

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika 1 Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Szkolnego Przeglądu Twórczości MAM TALENT Uczniów Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich

Regulamin I Szkolnego Przeglądu Twórczości MAM TALENT Uczniów Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich Regulamin I Szkolnego Przeglądu Twórczości MAM TALENT Uczniów Zespołu Szkół I. ORGANIZATOR Zespół Szkół, ul.osadników Wojskowych 21, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 58 683 61 28 II. ADRESAT PRZEGLĄDU Konkurs

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI dziecka sześcioletniego/siedmioletniego

ARKUSZ OBSERWACJI dziecka sześcioletniego/siedmioletniego ARKUSZ OBSERWACJI dziecka sześcioletniego/siedmioletniego (obserwacja dokonywana pod kątem określenia dominujących inteligencji dziecka) Arkusz opracowany na podstawie teorii inteligencji wielorakich Howarda

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o drużynie. 2. Informacje o kadrze Drużynowa/y Przyboczni. Data: Drużyna: Skład wizytacji:

1. Informacje o drużynie. 2. Informacje o kadrze Drużynowa/y Przyboczni. Data: Drużyna: Skład wizytacji: Skład wizytacji: 1. 2. 3. Data: Drużyna: Arkusz wizytacji drużyny harcerskiej Hufca Warszawa-Żoliborz 1. Informacje o drużynie Numer i nazwa drużyny Bohater Miejsce działania Szczep/Środowisko Liczebność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION. Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy

PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION. Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy Opracowany przez zespół nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.A. Grabowskiego w Nowym Dworze ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005.

Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005. Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005. Część ogólna 1. Charakterystyka drużyny Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy. Działa trzeci rok. Członkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych Warto pamiętać, że pomoc dziecku zdolnemu to stymulowanie, a nie przyspieszanie jego rozwoju M. Partyka Przedszkolny system wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Data : r. (czwartek) Godz.: Miejsce : sala M GOK Borek Wlkp. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie: do dnia r.

Data : r. (czwartek) Godz.: Miejsce : sala M GOK Borek Wlkp. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie: do dnia r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy w Borku Wlkp. Data : 31.05.2012 r. (czwartek) Godz.: 9.00 15.00 Miejsce : sala M GOK Borek Wlkp. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie: do dnia 15.05.2012

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka Klub Seniora 2015 Projekt Razem lepiej Imprezy integracyjne Dzień Babci i Dziadka Pierwsza tegoroczna impreza integracyjna w ramach projektu Razem lepiej zorganizowana została z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo