PL B1. DEERE & COMPANY,Moline,US ,US,10/285,732. Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. DEERE & COMPANY,Moline,US ,US,10/285,732. Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. E01C 19/20 ( ) E02F 3/76 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka (30) Pierwszeństwo: ,US,10/285,732 (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 09/04 (73) Uprawniony z patentu: DEERE & COMPANY,Moline,US (72) Twórca(y) wynalazku: Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D. Sulzer,Dubuque,US (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 03/09 (74) Pełnomocnik: Elżbieta Kowal, POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka, znamienny tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy koniec i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany do ramy, a do drugiego końca wysięgnika wokół przegubu narzędzia jest zamocowane narzędzie przegubowo, przy czym narzędzie dostosowano do wykonywania czynności roboczej, zaś do narzędzia jest zamocowany zespół napędowy narzędzia, który jest dostosowany do kontrolowanego poruszania narzędziem wokół przegubu narzędzia w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania narzędziem, a ponadto do narzędzia jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej narzędzia oraz dostosowano do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej oraz nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu ze sterownikiem narzędzia i czujnikiem szybkości kątowej, przy czym nastawnik dostosowano do generowania sygnału sterującego dla ciągłego utrzymania szybkości kątowej narzędzia w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka. Pojazd ma udoskonalony układ wykrywania i automatycznego kontrolowania orientacji narzędzia roboczego, przegubowo zamocowanego do wysięgnika pojazdu roboczego. Znane są pojazdy robocze wyposażone w narzędzia do wykonywania czynności roboczej. Przykłady takich pojazdów obejmują szeroki asortyment ładowarek, koparek, urządzeń przenoszących i podwieszonych dźwignic. Pojazd roboczy, np. koparkę podsiębierną można wyposażyć w narzędzie, np. łyżkę ładowarki lub inny osprzęt do kopania i przenoszenia materiału. Wysięgnik łączy się z ramą pojazdu wokół poziomego przegubu wysięgnika, a narzędzie łączy się z wysięgnikiem wokół poziomego przegubu czerpaka. Operator pojazdu kontroluje orientację narzędzia względem wysięgnika za pomocą organu wykonawczego dla narzędzia. Operator kontroluje również położenie obrotowe wysięgnika względem ramy pojazdu, za pomocą organu wykonawczego dla wysięgnika. Oba organy wykonawcze typowo utworzono z jednego lub kilku siłowników hydraulicznych dwustronnego działania i odnośnego obwodu hydraulicznego. Podczas operacji roboczej, np. podnoszenia lub przemieszczania materiału za pomocą narzędzia pożądane jest zachowanie początkowej orientacji względem siły ciężkości, dla uniknięcia przedwczesnego wysypywania materiału. Aby zachować początkową orientację narzędzia względem siły ciężkości operator w ciągły sposób musi kontrolować orientację narzędzia, gdy wysięgnik przemieszcza się obrotowo względem ramy podczas operacji podnoszenia oraz gdy rama pojazdu zmienia pochylenie podczas jazdy po nierównym terenie w czasie transportu. Ciągła regulacja orientacji narzędzia wymaga skupienia uwagi operatora oraz wysiłku ręcznego, co pogarsza ogólną sprawność roboczą i zwiększa zmęczenie operatora. W automatycznej kontroli orientacji narzędzia, np. łyżki ładowarki, stosowano wiele mechanizmów i systemów. Z opisów patentowych USA 4,923,326, 4,844,685, 5,356,260 i 6,233,511 znane są elektroniczne urządzenia wykrywające i systemy sterowania. W typowych znanych systemach sterownia zastosowano czujniki położenia umieszczone w różnych miejscach na pojeździe roboczym, dla wykrywania i utrzymania stałej orientacji narzędzia roboczego względem początkowego położenia, niezależnie od orientacji ramy pojazdu. W rezultacie uzyskano prostszy układ sterowania oraz poprawę kontroli orientacji narzędzia względem siły ciężkości. Rynek oferuje wiele czujników szybkości kątowej odpowiednich do zastosowania w obecnym wynalazku. Przykłady czujników szybkości kątowej tego typu opisano w patentach US 4,628,734, 5,850,035, 6,003,373. Jednym z przykładów takich czujników są czujniki szybkości kątowej BEI GY- ROCHIP Model AQRS, dostarczane przez Systron Donner Internal Division of BEI Technologies, Kalifornia. Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy koniec i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany do ramy, a do drugiego końca wysięgnika wokół przegubu narzędzia jest zamocowane narzędzie przegubowo, przy czym narzędzie dostosowano do wykonywania czynności roboczej, zaś do narzędzia jest zamocowany zespół napędowy narzędzia, który jest dostosowany do kontrolowanego poruszania narzędziem wokół przegubu narzędzia w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania narzędziem, a ponadto do narzędzia jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej narzędzia oraz dostosowano do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej oraz nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu ze sterownikiem narzędzia i czujnikiem szybkości kątowej, przy czym nastawnik dostosowano do generowania sygnału sterującego dla ciągłego utrzymania szybkości kątowej narzędzia w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej. Pojazd korzystnie zawiera wejściowe urządzenie sterujące narzędziem, połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterowania narzędziem w odpowiedzi na manipulację przez operatora odpowiadającą pożądanemu ruchowi narzędzia, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego narzędziem w odpowiedzi na uzyskanie pożądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. Korzystnym jest gdy dla szybkości kątowej równej zero, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia.

3 PL B1 3 Początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. Pojazd korzystnie zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. Pierwszy koniec wysięgnika jest przegubowo zamocowany do ramy, wokół przegubu wysięgnika, przy czym pojazd zawiera napęd wysięgnika zamocowany do ramy, człon napędowy dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. Zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny. Narzędzie jest łyżką ładowarki. Nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji narzędzia i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia, a ponadto nastawnik jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia podczas reagowania dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia. Wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterującego w odpowiedzi na manipulację przez operatora, odpowiadającego żądanemu ruchowi narzędzia, przy czym nastawnik jest dostosowany również do odbioru sygnału sterującego narzędziem dla generowania sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reagowania na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia i żądanego odchylenia narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. Przy szybkości kątowej równej zero i odchyleniu narzędzia równemu w przybliżeniu zeru, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia. Początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. Pojazd korzystnie ma wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. Pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany przegubowo do ramy wokół poziomego przegubu wysięgnika, a ponadto pojazd zawiera zespół napędowy zamocowany do wysięgnika i ramy, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. Zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny. Narzędzie jest łyżką ładowarki. Ładowarka, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec jest zamocowany przegubowo do ramy wokół przegubu czerpaka, a do drugiego końca wysięgnika jest zamocowany przegubowo czerpak wokół przegubu czerpaka, przy czym czerpak, jest dostosowany do wykonywania czynności roboczej, a z czerpakiem jest połączony zespół napędu czerpaka, utworzony przez siłownik hydrauliczny czerpaka i elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny czerpaka, przy czym siłownik hydrauliczny czerpaka jest umieszczony pomiędzy wysięgnikiem i czerpakiem, zaś zespół napędu czerpaka jest dostosowany do kontrolowanego poruszania czerpaka wokół przegubu czerpaka w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania czerpaka, zaś napęd wysięgnika, utworzony przez siłownik hydrauliczny wysięgnika, siłownik hydrauliczny wysięgnika jest umieszczony pomiędzy ramą i wysięgnikiem, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnika wokół przegubu wysięgnika, oraz urządzenie sterujące czerpakiem w połączeniu z nastawnikiem, przy czym urządzenie sterujące czerpaka jest dostosowane do generowania sygnału sterowania czerpakiem w odpowiedzi

4 4 PL B1 na manipulację operatora odpowiadającą żądanemu ruchowi czerpaka, a do czerpaka jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej czerpaka oraz do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej, a ponadto zawiera nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu z nastawnikiem oraz wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem i czujnikiem szybkości kątowej, które jest dostosowane do generowania sygnału sterującego czerpakiem i uzyskania pożądanego ruchu czerpaka w odpowiedzi na odebrany sygnał sterujący czerpakiem, przy czym nastawnik jest dostosowany ponadto do generowania sygnału sterującego czerpakiem, dla ciągłego utrzymania żądanej szybkości kątowej czerpaka w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej przy braku odbioru sygnału sterującego czerpakiem. Dla szybkości kątowej czerpaka wynoszącej zero, jest zachowana wstępna orientacji czerpaka, zaś początkowa orientacja czerpaka jest orientacją czerpaka bezpośrednio po zaprzestaniu generowania sygnału sterującego czerpakiem przez wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem. Ładowarka zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem czerpaka w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania czerpaka jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem czerpaka w odpowiedzi na manipulację operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem czerpaka. Nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji czerpaka i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego czerpakiem dla uzyskania żądanego odchylenia czerpaka, przy czym żądane odchylenie czerpaka jest równe w przybliżeniu zeru, zaś nastawnik ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej czerpaka podczas reagowania w celu uzyskania żądanego odchylenia czerpaka. Zaletą pojazdu jest to, że nastawnik rozpoczyna automatyczne utrzymywanie narzędzia, gdy operator przestaje obsługiwać urządzenie wejściowe narzędzia, ponownie ustanawiając początkową orientację narzędzia w nowym położeniu spowodowanym przez manipulację urządzenia sterującego siłownikiem narzędzia. Ponadto, operator może obsługiwać urządzenie do automatycznego utrzymania narzędzia, powodując selektywne włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego utrzymania narzędzia. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia koparkę podsiębierną, w rzucie z boku, fig. 2 - układ wykrywania i automatycznego sterowania orientacją łyżki ładowarki, w sposób schematyczny, fig. 3 - układ wykrywania i automatycznego sterowania orientacją łyżki koparki, w sposób schematyczny. Fig. 1 przedstawia samobieżny pojazd roboczy, np. koparkę podsiębierną 10. Koparka podsiębierna 10 posiada ramę 12, do której zamocowano koła jezdne 14, dla podparcia i napędu tego pojazdu. Z przodu pojazdu zamocowano osprzęt ładowarki 16, a z tyłu pojazdu zamocowano osprzęt podsiębierny koparki 18. Osprzęt ładowarki 16 i osprzęt podsiębierny koparki 18 wykonują różne operacje kopania i przenoszenia materiału. Operator steruje czynnościami pojazdu ze stanowiska operatora 20. Osprzęt ładowarki 16 składa się z wysięgnika ładowarki 22 oraz narzędzia, np. łyżki ładowarki lub innej struktury 24. Wysięgnik ładowarki 22 ma pierwszy koniec 26 przegubowo zamocowany do ramy 12 wokół poziomego przegubu ładowarki 28 i drugi koniec 30, do którego przegubowo zamocowano łyżkę ładowarki 24 wokół poziomego przegubu łyżki ładowarki 32. Człon napędowy wysięgnika ładowarki zawierający siłownik hydrauliczny 36 wysięgnika ładowarki umieszczony pomiędzy ramą pojazdu 12 i wysięgnikiem ładowarki 22 w kontrolowany sposób porusza wysięgnik ładowarki 22 wokół przegubu wysięgnika ładowarki 28. Człon napędowy łyżki ładowarki 38, zawierający siłownik hydrauliczny łyżki ładowarki 40 umieszczony pomiędzy wysięgnikiem ładowarki 22 i łyżką ładowarki 24 w kontrolowany sposób porusza łyżkę ładowarki 24 wokół poziomego przegubu łyżki ładowarki 32. W zilustrowanym przykładzie wykonania człon napędowy łyżki ładowarki 38 zawiera obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42, hydraulicznie połączony z siłownikiem hydraulicznym łyżki ładowarki 40. Obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42 zasila i steruje przepływem płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego łyżki ładowarki 40. Operator kieruje ruchem osprzętu ładowarki 16 poprzez manipulację wejściowym urządzeniem sterującym łyżki ładowarki 44 i wejściowym urządzeniem sterującym łyżki ładowarki 46. Wejściowe urządzenie sterujące łyżki ładowarki 44 dostosowano do generowania sygnału sterującego łyżką ładowarki 48 w odpowiedzi na manipulację przez operatora, proporcjonalnego do pożądanego ruchu łyżki ładowarki.

5 PL B1 5 Nastawnik 50, w połączeniu z wejściowym urządzeniem sterującym łyżki ładowarki 44 i członem napędowym łyżki ładowarki 38 odbiera sygnał sterujący łyżką ładowarki 48 i reagują poprzez wytworzenie sygnału sterującego łyżką ładowarki 52, który jest odbierany przez obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42. Obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42 reaguje na sygnał sterujący łyżką ładowarki 52 poprzez skierowanie płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego łyżki ładowarki 40, powodując odpowiednie przemieszczenie łyżki ładowarki 24 przez siłownik hydrauliczny 40 łyżki ładowarki. Podczas operacji roboczej łyżki ładowarki 24, np. podnoszenia lub przenoszenia materiału, pożądane jest zachowanie początkowej orientacji łyżki ładowarki względem siły ciężkości, dla uniknięcia przedwczesnego wysypywania materiału. W celu zachowania początkowej orientacji łyżki ładowarki gdy wysięgnik ładowarki 22 porusza się względem ramy 12 podczas operacji podnoszenia oraz gdy rama pojazdu 12 zmienia pochylenie podczas poruszania się po nierównym terenie w operacji transportu operator musi w ciągły sposób manipulować wejściowym urządzeniem sterującym łyżką ładowarki 44, dla ustawienia orientacji łyżki ładowarki. Ciągła regulacja orientacji łyżki ładowarki wymaga skupienia uwagi operatora oraz wysiłku ręcznego, co pogarsza ogólną sprawność roboczą i zwiększa zmęczenie operatora. Na fig. 2 pokazano udoskonalony układ sterowania członem napędowym, dostosowany do automatycznego utrzymywania początkowej orientacji łyżki ładowarki. W wynalazku zastosowano czujnik szybkości kątowej 54 zamocowany do łyżki ładowarki 24, w połączeniu z nastawnikiem 50. Czujnik szybkości kątowej łyżki ładowarki 54 dostosowano do wykrywania szybkości kątowej łyżki ładowarki względem układu współrzędnych odniesionego do ziemi oraz do generowania w ciągły sposób odpowiadającego sygnału szybkości kątowej 56. Nastawnik 50 dostosowano do odbioru sygnału szybkości kątowej 56 łyżki ładowarki i w odpowiedzi do generowania sygnału sterującego łyżką ładowarki 52, powodując przemieszczenie łyżki ładowarki 24 przez człon napędowy łyżki ładowarki 38 dla uzyskania żądanej szybkości kątowej łyżki ładowarki. Gdy celem wynalazku jest automatyczne utrzymanie początkowej orientacji łyżki ładowarki ustalonej przez operatora, względem siły ciężkości, żądana szybkość kątowa łyżki ładowarki jest równa zeru. Dodatkowo, nastawnik 50 dostosowano do zawieszenia automatycznego utrzymania gdy operator kieruje ruchem łyżki ładowarki 24, przy odbiorze sygnału sterującego łyżką ładowarki 48 i ponownego ustanowienia wstępnej orientacji łyżki ładowarki jako orientacji łyżki ładowarki 24 bezpośrednio po zaprzestaniu sygnału sterującego łyżką ładowarki 48. W zastosowaniach wymagających większej dokładności utrzymania początkowej orientacji łyżki ładowarki nastawnik 50, zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu, dostosowano do całkowania sygnału szybkości kątowej łyżki ładowarki w funkcji czasu, dla określenia odchylenia z położenia od początkowej orientacji łyżki ładowarki. Nastawnik 50 dostosowano do generowania sygnału sterującego łyżką ładowarki 52 w odpowiedzi na odchylenie przekraczające żądane odchylenie łyżki ładowarki, powodując przestawienie łyżki ładowarki 24 przez człon napędowy łyżki ładowarki 38 dla uzyskania żądanego odchylenia orientacji łyżki ładowarki. Gdy przedmiotem wynalazku jest automatyczne utrzymanie początkowej orientacji łyżki ładowarki ustawionej przez operatora, względem siły ciężkości, żądane odchylenie orientacji łyżki ładowarki jest w przybliżeniu równe zeru. Dodatkowo, nastawnik 50 dostosowano do zniesienia reagowania na żądaną szybkość kątową łyżki ładowarki, gdy reaguje na żądane odchylenie orientacji łyżki ładowarki. W zilustrowanym przykładzie wykonania w obecnym wynalazku zastosowano również wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 58 w połączeniu z nastawnikiem 50. Wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 58 dostosowano do generowania sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem 60 odpowiednio do manipulacji wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem 58 przez operatora, dla umożliwienia działania automatycznego utrzymania łyżki ładowarki 24. Nastawnik 50 dostosowano do ignorowania sygnału kątowej szybkości łyżki ładowarki 56 o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem łyżki ładowarki 60 z wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem 58. Koparka podsiębierna 18 zawiera ramę obrotnicy 62, wysięgnik koparki 64, wysięgnik czerpaka 66 oraz narzędzie, np. czerpak koparki lub inną strukturę 68. Rama obrotnicy 62 posiada pierwszy koniec 70 przegubowo zamocowany do ramy 12 wokół pionowego przegubu 72 i drugi koniec 74. Wysięgnik koparki 64 ma pierwszy koniec 76 przegubowo zamocowany do drugiego końca 74 ramy obrotnicy 62 wokół poziomego przegubu wysięgnika koparki 78 i drugi koniec 80. Wysięgnik czerpaka 66 ma pierwszy koniec 82 przegubowo zamocowany do drugiego końca 80 wysięgnika koparki 64 wokół poziomego przegubu wysięgnika czerpaka 84 i drugi koniec 86, do którego przegubowo zamocowano czerpak koparki 68 wokół poziomego przegubu czerpaka koparki 88.

6 6 PL B1 Człon napędowy ramy obrotnicy zawierający siłownik hydrauliczny ramy obrotnicy 90 umieszczony pomiędzy ramą pojazdu 12 i ramą obrotnicy 62 w kontrolowany sposób porusza ramę obrotnicy 62 wokół pionowego przegubu 72. Człon napędowy wysięgnika koparki zawierający siłownik hydrauliczny wysięgnika koparki 92 umieszczony pomiędzy ramą obrotnicy 62 i wysięgnikiem koparki 64 w kontrolowany sposób porusza wysięgnikiem koparki 64 wokół przegubu wysięgnika koparki 78. Człon napędowy wysięgnika czerpaka zawiera siłownik hydrauliczny wysięgnika czerpaka 94, umieszczony pomiędzy wysięgnikiem koparki 64 i wysięgnikiem czerpaka 66, w kontrolowany sposób porusza wysięgnikiem czerpaka 66 wokół przegubu wysięgnika czerpaka 84. Człon napędowy czerpaka koparki 96 zawiera siłownik hydrauliczny czerpaka koparki 98 umieszczony pomiędzy wysięgnikiem czerpaka 66 i czerpakiem koparki 68 w kontrolowany sposób porusza czerpakiem koparki 68 wokół przegubu czerpaka koparki 88. W zilustrowanym przykładzie wykonania człon napędowy czerpaka koparki 96 zawiera obwód elektrohydrauliczny czerpaka koparki 100 w połączeniu z hydraulicznym siłownikiem czerpaka koparki 98, który zasila i kontroluje przepływ płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego czerpaka koparki 98. Operator kieruje ruchem zespołu koparki 18 poprzez manipulację wejściowym urządzeniem sterującym czerpaka koparki 102, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika czerpaka 104, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika koparki 106 i wejściowym urządzeniem sterującym ramy obrotnicy. Wejściowe urządzenie sterujące czerpaka koparki 102 dostosowano do generowania sygnału sterowania czerpakiem koparki 108 w odpowiedzi na manipulację przez operatora, proporcjonalnie do żądanego ruchu czerpaka koparki. Nastawnik 50 w połączeniu z wejściowym urządzeniem sterującym czerpaka koparki 102, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika czerpaka 104, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika koparki 106 i członem napędowym czerpaka koparki 96 odbiera sygnał sterowania czerpakiem koparki 108 i reaguje poprzez generowanie sygnału sterowania czerpakiem koparki 110, który jest odbierany przez obwód elektrohydrauliczny czerpaka koparki 100. Obwód elektrohydrauliczny czerpaka koparki 100 reaguje na sygnał sterowania czerpakiem koparki 110 poprzez skierowanie płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego czerpaka koparki 68, powodując odpowiednie przestawienie czerpaka koparki 68 przez siłownik hydrauliczny 98. Podczas operacji roboczej czerpaka koparki 68, np. podnoszenia lub kopania materiału pożądane jest zachowanie początkowej orientacji czerpaka koparki względem siły ciężkości, dla uniknięcia przedwczesnego wysypywania materiału lub uzyskania stałego kąta ścinania przy kopaniu. W celu zachowania początkowej orientacji czerpaka koparki względem siły ciężkości operator musi w ciągły sposób manipulować wejściowym urządzeniem sterującym czerpaka koparki 102, dla ustawienia orientacji czerpaka koparki gdy wysięgnik koparki 64 i wysięgnik czerpaka 66 poruszają się podczas operacji roboczej. Ciągła regulacja orientacji czerpaka koparki w połączeniu z równoczesną manipulacją wejściowego urządzenia sterującego wysięgnikiem koparki 106 i wejściowego urządzenia sterującego wysięgnikiem czerpaka 104 w nieodłącznym ruchu wysięgnika koparki 64 i wysięgnika czerpaka 66 wymagają skupienia uwagi operatora oraz wysiłku ręcznego, co pogarsza ogólną sprawność roboczą i zwiększa zmęczenie operatora. Na fig. 3 zilustrowano udoskonalony układ sterowania członem napędowym dostosowany do automatycznego utrzymania początkowej orientacji czerpaka koparki. W obecnym wynalazku zastosowano czujnik szybkości kątowej 112 zamocowany do czerpaka koparki 68, w połączeniu z nastawnikiem 50. Czujnik szybkości kątowej czerpaka koparki 112 dostosowano do wykrywania szybkości kątowej czerpaka koparki względem układu współrzędnych odniesionego do ziemi oraz do ciągłego generowania odpowiadającego sygnału szybkości kątowej 114. Nastawnik 50 dostosowano do odbioru sygnału szybkości kątowej 114 czerpaka koparki i w odpowiedzi do generowania sygnału sterującego czerpakiem koparki 110, powodując przemieszczenie czerpaka koparki 68 przez człon napędowy czerpaka koparki 96 dla uzyskania żądanej szybkości kątowej czerpaka koparki. Gdy celem wynalazku jest automatyczne utrzymanie początkowej orientacji czerpaka koparki ustalonej przez operatora, względem siły ciężkości, żądana szybkość kątowa czerpaka koparki jest równa zeru. Dodatkowo, nastawnik 50 dostosowano do zawieszenia automatycznego utrzymania gdy operator kieruje ruchem czerpakiem koparki 68, przy odbiorze sygnału sterującego czerpakiem koparki 108 i do wznowienia wstępnej orientacji czerpaka koparki jako orientacji czerpaka koparki 68 bezpośrednio po zaprzestaniu sygnału sterującego czerpakiem koparki 108. W obecnym wynalazku zastosowano również wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 116 w połączeniu z nastawnikiem 50.

7 PL B1 7 Wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 116 dostosowano do generowania sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem 118 odpowiednio do manipulacji wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem czerpaka koparki 116 przez operatora, dla umożliwienia działania automatycznego utrzymania czerpaka koparki 68. Nastawnik 50 dostosowano do ignorowania sygnału kątowej szybkości łyżki ładowarki 114, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem łyżki ładowarki 118 z wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem 116. W alternatywnym przykładzie wykonania, gdzie operację roboczą koparki typowo wykonuje się tylko po zatrzymaniu pojazdu, ustawienia dla utrzymania początkowej orientacji czerpaka koparki normalnie wynikają jedynie z odpowiadającego ruchu wysięgnika koparki 64 lub wysięgnika czerpaka 66. W celu skrócenia okresu automatycznego utrzymania dla czerpaka 68 nastawnik 50 można dostosować do ignorowania sygnału szybkości kątowej czerpaka koparki 114, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego wysięgnikiem koparki 122 z wyjściowego urządzenia sterującego 106 lub sygnału sterowania wysięgnikiem czerpaka 120 z wejściowego urządzenia sterującego wysięgnikiem czerpaka 104. Wobec opisania zilustrowanego przykładu wykonania oczywiste będzie wprowadzenie różnych zmian bez odstępstwa od zakresu tego wynalazku, określonego w załączonych zastrzeżeniach. Zastrzeżenia patentowe 1. Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka, znamienny tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy koniec i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany do ramy, a do drugiego końca wysięgnika wokół przegubu narzędzia jest zamocowane narzędzie przegubowo, przy czym narzędzie dostosowano do wykonywania czynności roboczej, zaś do narzędzia jest zamocowany zespół napędowy narzędzia, który jest dostosowany do kontrolowanego poruszania narzędziem wokół przegubu narzędzia w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania narzędziem, a ponadto do narzędzia jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej narzędzia oraz dostosowano do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej oraz nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu ze sterownikiem narzędzia i czujnikiem szybkości kątowej, przy czym nastawnik dostosowano do generowania sygnału sterującego dla ciągłego utrzymania szybkości kątowej narzędzia w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej. 2. Pojazd według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera wejściowe urządzenie sterujące narzędziem, połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterowania narzędziem w odpowiedzi na manipulację przez operatora odpowiadającą pożądanemu ruchowi narzędzia, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego narzędziem w odpowiedzi na uzyskanie pożądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. 3. Pojazd według zastrz. 2, znamienny tym, że dla szybkości kątowej równej zero, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia. 4. Pojazd według zastrz. 3, znamienny tym, że początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. 5. Pojazd według zastrz. 4, znamienny tym, że zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. 6. Pojazd według zastrz. 5, znamienny tym, że pierwszy koniec wysięgnika jest przegubowo zamocowany do ramy, wokół przegubu wysięgnika, przy czym pojazd zawiera napęd wysięgnika zamocowany do ramy, człon napędowy dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. 7. Pojazd według zastrz. 6, znamienny tym, że zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny.

8 8 PL B1 8. Pojazd według zastrz. 7, znamienny tym, że narzędzie jest łyżką ładowarki. 9. Pojazd według zastrz. 2, znamienny tym, że nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji narzędzia i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia, a ponadto nastawnik jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia podczas reagowania dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia. 10. Pojazd według zastrz. 9, znamienny tym, że wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterującego w odpowiedzi na manipulację przez operatora, odpowiadającego żądanemu ruchowi narzędzia, przy czym nastawnik jest dostosowany również do odbioru sygnału sterującego narzędziem dla generowania sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reagowania na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia i żądanego odchylenia narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. 11. Pojazd według zastrz. 10, znamienny tym, że przy szybkości kątowej równej zero i odchyleniu narzędzia równemu w przybliżeniu zeru, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia. 12. Pojazd według zastrz. 11, znamienny tym, że początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. 13. Pojazd według zastrz. 12, znamienny tym, że ma wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. 14. Pojazd według zastrz. 13, znamienny tym, że pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany przegubowo do ramy wokół poziomego przegubu wysięgnika, a ponadto pojazd zawiera zespół napędowy zamocowany do wysięgnika i ramy, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. 15. Pojazd według zastrz. 14, znamienny tym, że zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny. 16. Pojazd roboczy według zastrz. 15, znamienny tym, że narzędzie jest łyżką ładowarki. 17. Ładowarka, znamienna tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec jest zamocowany przegubowo do ramy wokół przegubu czerpaka, a do drugiego końca wysięgnika jest zamocowany przegubowo czerpak wokół przegubu czerpaka, przy czym czerpak jest dostosowany do wykonywania czynności roboczej, a z czerpakiem jest połączony zespół napędu czerpaka, utworzony przez siłownik hydrauliczny czerpaka i elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny czerpaka, przy czym siłownik hydrauliczny czerpaka jest umieszczony pomiędzy wysięgnikiem i czerpakiem, zaś zespół napędu czerpaka jest dostosowany do kontrolowanego poruszania czerpaka wokół przegubu czerpaka w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania czerpaka, zaś napęd wysięgnika, utworzony przez siłownik hydrauliczny wysięgnika, siłownik hydrauliczny wysięgnika jest umieszczony pomiędzy ramą i wysięgnikiem, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnika wokół przegubu wysięgnika, oraz urządzenie sterujące czerpakiem w połączeniu z nastawnikiem, przy czym urządzenie sterujące czerpaka jest dostosowane do generowania sygnału sterowania czerpakiem w odpowiedzi na manipulację operatora odpowiadającą żądanemu ruchowi czerpaka, a do czerpaka jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej czerpaka oraz do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej, a ponadto zawiera nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu z nastawnikiem oraz wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem i czujnikiem szybkości kątowej, które jest dostosowane do generowania sygnału sterującego czerpakiem i uzyskania pożądanego ruchu czerpaka w odpowiedzi na odebrany sygnał sterujący czerpakiem, przy czym nastawnik jest dostosowany ponadto do generowania sygnału sterującego czerpakiem, dla ciągłego utrzymania żądanej szybkości kątowej czerpaka w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej przy braku odbioru sygnału sterującego czerpakiem.

9 PL B Ładowarka według zastrz. 17, znamienna tym, że dla szybkości kątowej czerpaka wynoszącej zero, jest zachowana wstępna orientacji czerpaka, zaś początkowa orientacja czerpaka jest orientacją czerpaka bezpośrednio po zaprzestaniu generowania sygnału sterującego czerpakiem przez wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem. 19. Ładowarka według zastrz. 18, znamienna tym, że zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem czerpaka w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania czerpaka jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem czerpaka w odpowiedzi na manipulację operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem czerpaka. 20. Ładowarka według zastrz. 19, znamienna tym, że nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji czerpaka i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego czerpakiem dla uzyskania żądanego odchylenia czerpaka, przy czym żądane odchylenie czerpaka jest równe w przybliżeniu zeru, zaś nastawnik ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej czerpaka podczas reagowania w celu uzyskania żądanego

10 10 PL B1 Rysunki

11 PL B1 11

12 12 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,00 zł.

PL 203749 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 17.10.2005 BUP 21/05. Bogdan Sapiński,Kraków,PL Sławomir Bydoń,Kraków,PL

PL 203749 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 17.10.2005 BUP 21/05. Bogdan Sapiński,Kraków,PL Sławomir Bydoń,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203749 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 367146 (51) Int.Cl. B25J 9/10 (2006.01) G05G 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 219521 B1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej

PL 219521 B1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219521 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391350 (51) Int.Cl. B25J 21/00 (2006.01) B25J 1/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL PL 217293 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383052 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291955 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 04.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04G 1/22 E 0

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314361 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: B65B 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych PL 217552 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217552 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385899 (51) Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176571 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307998 (22) Data zgłoszenia: 03.04.1995 (51) IntCl6: G01L1/24 B25J

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL PL 66672 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119736 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2011 (19) PL (11) 66672 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 180495 (13) B1

(19) PL (11) 180495 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 317557 (22) Data zgłoszenia: 18.12.1996 (19) PL (11) 180495 (13) B1 (51) IntCl7 E02D 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65382 Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Raszyn, PL 08.11.2010 BUP 23/10 29.04.2011 WUP 04/11

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65382 Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Raszyn, PL 08.11.2010 BUP 23/10 29.04.2011 WUP 04/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118201 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2009 (19) PL (11) 65382 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 67 023 Y1 Opis wzoru

PL 67 023 Y1 Opis wzoru PL 67023 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120594 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2011 (19) PL (11) 67023 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 213744 B1. SKOCZEŃ ROMAN B.A.A.L. BERAMI APPLIED ART LINE, Tarnów, PL 23.05.2011 BUP 11/11. ROMAN SKOCZEŃ, Tarnów, PL 30.04.

PL 213744 B1. SKOCZEŃ ROMAN B.A.A.L. BERAMI APPLIED ART LINE, Tarnów, PL 23.05.2011 BUP 11/11. ROMAN SKOCZEŃ, Tarnów, PL 30.04. PL 213744 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213744 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389570 (51) Int.Cl. A63F 5/04 (2006.01) A63F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 (21) N um er zgłoszenia: 328933 (22) D ata zgłoszenia: 01.10.1998 (13) B1 ( 5 1 ) IntCl7: F26B 3/00

Bardziej szczegółowo

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186009 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 326659

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186009 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 326659 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186009 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 326659 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1998 (51) IntCl7 B63B 27/04 (54)Okrętowy

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 217636 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217636 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391165 (51) Int.Cl. B23Q 35/12 (2006.01) B23K 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309810 (22) Data zgłoszenia: 27.07.1995 (51) IntCl7: B65C 11/00 (54)Etykieciarka

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 341490 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2000 (51) IntCl7 E05B 15/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 (21) N um er zgłoszenia' 340137 (22) Data zgłoszenia' 15.05.2000 (13)B1 (51) IntCl7 A47B 77/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1725491. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2005 05710916.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1725491. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2005 05710916. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 172491 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.0 07916.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B66B 9/08 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051 RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307033 (22) Data zgłoszenia: 31.01.1995 (51) Int.Cl.6: A61B 3/107

Bardziej szczegółowo

PL 163508 B1 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 287615. Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej

PL 163508 B1 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 287615. Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163508 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 287615 Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: E21D 23/16 F15B

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200771 (21) Numer zgłoszenia: 372243 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)63101 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Burzyński Jerzy, Nieznanice, PL B66B 9/02 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112187 (22) Data zgłoszenia: 15.05.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)63101 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL PL 67148 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119796 (22) Data zgłoszenia: 01.03.2011 (19) PL (11) 67148 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 208997 B1. Zespół przyłączeniowy mieszkaniowych stacji ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. ANTONI ASKALDOWICZ, Szczecin, PL

PL 208997 B1. Zespół przyłączeniowy mieszkaniowych stacji ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. ANTONI ASKALDOWICZ, Szczecin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208997 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369983 (51) Int.Cl. F24D 19/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.09.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY. (54) Układ elektroniczny konduktometrycznego miernika zawartości CO2, CO i CH4 PL 182078 B1 (19) PL (11) 182078 (13) B1

(12)OPIS PATENTOWY. (54) Układ elektroniczny konduktometrycznego miernika zawartości CO2, CO i CH4 PL 182078 B1 (19) PL (11) 182078 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318237 (22) Data zgłoszenia: 30.01.1997 (19) PL (11) 182078 (13) B1 (5 1) IntCl7 G01N 27/06 G01R

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) O

RZECZPOSPOLITA (12) O RZECZPOSPOLITA (12) OPlS PATENTOWY (19)PL (11) 172601 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 302651 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.03.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B60S 3/06 (5 4

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113539 (22) Data zgłoszenia: 22.09.2002 (19) PL (11)62688

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik:

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183273 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 329679 (22) Data zgłoszenia: 30.04.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCffmftUVY

EGZEMPLARZ ARCffmftUVY RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCffmftUVY OPIS OCHRONNY p _ 58712 WZORU UŻYTKOWEGO (21J Numer zgłoszenia: 106007 Y1 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.02.1997

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66384 Y1. KOWALSKI MACIEJ, Cieszyn, PL 19.12.2011 BUP 26/11 29.03.2013 WUP 03/13. MACIEJ KOWALSKI, Cieszyn, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66384 Y1. KOWALSKI MACIEJ, Cieszyn, PL 19.12.2011 BUP 26/11 29.03.2013 WUP 03/13. MACIEJ KOWALSKI, Cieszyn, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119082 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2010 (19) PL (11) 66384 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 05.06.2003, PCT/EP03/006032 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 05.06.2003, PCT/EP03/006032 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211044 (21) Numer zgłoszenia: 372668 (22) Data zgłoszenia: 05.06.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Dozownik do dozowania sproszkowanej substancji,

( 5 4 ) Dozownik do dozowania sproszkowanej substancji, RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184456 (21) Numer zgłoszenia: 331714 (22) Data zgłoszenia: 14.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0877906.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] 311[50]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174023

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174023 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174023 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302164 (22) Data zgłoszenia: 08.02.1994 (51) IntCl6: G01N 33/50 (54)

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA BESTIA WŚRÓD HARWESTERÓW PONSSE SCORPION

PRAWDZIWA BESTIA WŚRÓD HARWESTERÓW PONSSE SCORPION PRAWDZIWA BESTIA WŚRÓD HARWESTERÓW PONSSE SCORPION HARWESTER PONSSE SCORPION DOSKONAŁA MOC I ERGONOMIA Niewiarygodna widoczność i obsługa, niezrównana stabilność, moc i wydajność a także niewielki nacisk

Bardziej szczegółowo

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Proces technologiczny (etap procesu produkcyjnego/przemysłowego) podstawa współczesnych systemów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej

Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej mgr inż. DANUTA CEBULA dr inż. MAREK KALITA Instytut Techniki Górniczej KOMAG Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej W procesie drążenia kamiennych wyrobisk chodnikowych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846133. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.02.2006 06720172.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846133. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.02.2006 06720172. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846133 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.02.2006 06720172.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G08B 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2066538. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07802472.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2066538. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07802472. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2066538 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07802472.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B60S 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa PI 090012

Informacja prasowa PI 090012 Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia platformy do transportu kontenerów na terminalach portowych PI 090012 Platforma podczas pracy (Źródło: Novatech)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 30.01.2001, PCT/EP01/00964 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 30.01.2001, PCT/EP01/00964 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204116 (21) Numer zgłoszenia: 350081 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187210 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187210 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187210 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336210 ( 2 2) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[50]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna obsługa oraz praca robota na stanowisku przemysłowym

Bezpieczna obsługa oraz praca robota na stanowisku przemysłowym Bezpieczna obsługa oraz praca robota na stanowisku przemysłowym Dr inż. Tomasz Buratowski Wydział inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Mechatroniki Bezpieczna Obsługa Robota Podstawowe

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.12.2006 06025608.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.12.2006 06025608.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1932651 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.12.2006 06025608.8

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62081. STÓŁ POLSKI Sp. z o.o., Warszawa, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY B65D 75/34 (2006.01) B65D 1/36 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62081. STÓŁ POLSKI Sp. z o.o., Warszawa, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY B65D 75/34 (2006.01) B65D 1/36 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113212 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2002 (19) PL (n)62081

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

PL 203223 B1. Urządzenie do wytwarzania i dystrybucji mieszaniny o regulowanym stosunku składników. SAVEPOL POLIURETANY Sp. z o.o.

PL 203223 B1. Urządzenie do wytwarzania i dystrybucji mieszaniny o regulowanym stosunku składników. SAVEPOL POLIURETANY Sp. z o.o. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203223 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370047 (51) Int.Cl. B67D 5/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.09.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114145 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL rl (11)62462

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2457796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2010 10015013.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B61D 17/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856956. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2006 06733731.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856956. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2006 06733731. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856956 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2006 06733731.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. Zbiornik mleka. woda. mleko

1. Zbiornik mleka. woda. mleko Założenia ogólne 1. Każdy projekt realizuje zespół złożóny z max. 2 osób. 2. Projekt składa się z 3 części: - aplikacji SCADA PRO-2000; - programu sterującego - realizującego obsługę urządzeń w sterowniku;

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64560 Y1 B65D 41/32 (2006.01) B65D 39/08 (2006.01) SUWARY S.A., Pabianice, PL 15.09.2008 BUP 19/08

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64560 Y1 B65D 41/32 (2006.01) B65D 39/08 (2006.01) SUWARY S.A., Pabianice, PL 15.09.2008 BUP 19/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116661 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64560 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia w zakresie pozyskania, Zrywki i wywozu drewna

Maszyny i urządzenia w zakresie pozyskania, Zrywki i wywozu drewna Maszyny i urządzenia w zakresie pozyskania, Zrywki i wywozu drewna Pozyskiwanie drewna Proces produkcyjny związany z wyrębem lasu lub plantacji drzew szybko rosnących, wyróbką i transportem sortymentów

Bardziej szczegółowo