PL B1. DEERE & COMPANY,Moline,US ,US,10/285,732. Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. DEERE & COMPANY,Moline,US ,US,10/285,732. Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. E01C 19/20 ( ) E02F 3/76 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka (30) Pierwszeństwo: ,US,10/285,732 (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 09/04 (73) Uprawniony z patentu: DEERE & COMPANY,Moline,US (72) Twórca(y) wynalazku: Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D. Sulzer,Dubuque,US (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 03/09 (74) Pełnomocnik: Elżbieta Kowal, POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka, znamienny tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy koniec i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany do ramy, a do drugiego końca wysięgnika wokół przegubu narzędzia jest zamocowane narzędzie przegubowo, przy czym narzędzie dostosowano do wykonywania czynności roboczej, zaś do narzędzia jest zamocowany zespół napędowy narzędzia, który jest dostosowany do kontrolowanego poruszania narzędziem wokół przegubu narzędzia w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania narzędziem, a ponadto do narzędzia jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej narzędzia oraz dostosowano do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej oraz nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu ze sterownikiem narzędzia i czujnikiem szybkości kątowej, przy czym nastawnik dostosowano do generowania sygnału sterującego dla ciągłego utrzymania szybkości kątowej narzędzia w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka. Pojazd ma udoskonalony układ wykrywania i automatycznego kontrolowania orientacji narzędzia roboczego, przegubowo zamocowanego do wysięgnika pojazdu roboczego. Znane są pojazdy robocze wyposażone w narzędzia do wykonywania czynności roboczej. Przykłady takich pojazdów obejmują szeroki asortyment ładowarek, koparek, urządzeń przenoszących i podwieszonych dźwignic. Pojazd roboczy, np. koparkę podsiębierną można wyposażyć w narzędzie, np. łyżkę ładowarki lub inny osprzęt do kopania i przenoszenia materiału. Wysięgnik łączy się z ramą pojazdu wokół poziomego przegubu wysięgnika, a narzędzie łączy się z wysięgnikiem wokół poziomego przegubu czerpaka. Operator pojazdu kontroluje orientację narzędzia względem wysięgnika za pomocą organu wykonawczego dla narzędzia. Operator kontroluje również położenie obrotowe wysięgnika względem ramy pojazdu, za pomocą organu wykonawczego dla wysięgnika. Oba organy wykonawcze typowo utworzono z jednego lub kilku siłowników hydraulicznych dwustronnego działania i odnośnego obwodu hydraulicznego. Podczas operacji roboczej, np. podnoszenia lub przemieszczania materiału za pomocą narzędzia pożądane jest zachowanie początkowej orientacji względem siły ciężkości, dla uniknięcia przedwczesnego wysypywania materiału. Aby zachować początkową orientację narzędzia względem siły ciężkości operator w ciągły sposób musi kontrolować orientację narzędzia, gdy wysięgnik przemieszcza się obrotowo względem ramy podczas operacji podnoszenia oraz gdy rama pojazdu zmienia pochylenie podczas jazdy po nierównym terenie w czasie transportu. Ciągła regulacja orientacji narzędzia wymaga skupienia uwagi operatora oraz wysiłku ręcznego, co pogarsza ogólną sprawność roboczą i zwiększa zmęczenie operatora. W automatycznej kontroli orientacji narzędzia, np. łyżki ładowarki, stosowano wiele mechanizmów i systemów. Z opisów patentowych USA 4,923,326, 4,844,685, 5,356,260 i 6,233,511 znane są elektroniczne urządzenia wykrywające i systemy sterowania. W typowych znanych systemach sterownia zastosowano czujniki położenia umieszczone w różnych miejscach na pojeździe roboczym, dla wykrywania i utrzymania stałej orientacji narzędzia roboczego względem początkowego położenia, niezależnie od orientacji ramy pojazdu. W rezultacie uzyskano prostszy układ sterowania oraz poprawę kontroli orientacji narzędzia względem siły ciężkości. Rynek oferuje wiele czujników szybkości kątowej odpowiednich do zastosowania w obecnym wynalazku. Przykłady czujników szybkości kątowej tego typu opisano w patentach US 4,628,734, 5,850,035, 6,003,373. Jednym z przykładów takich czujników są czujniki szybkości kątowej BEI GY- ROCHIP Model AQRS, dostarczane przez Systron Donner Internal Division of BEI Technologies, Kalifornia. Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy koniec i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany do ramy, a do drugiego końca wysięgnika wokół przegubu narzędzia jest zamocowane narzędzie przegubowo, przy czym narzędzie dostosowano do wykonywania czynności roboczej, zaś do narzędzia jest zamocowany zespół napędowy narzędzia, który jest dostosowany do kontrolowanego poruszania narzędziem wokół przegubu narzędzia w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania narzędziem, a ponadto do narzędzia jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej narzędzia oraz dostosowano do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej oraz nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu ze sterownikiem narzędzia i czujnikiem szybkości kątowej, przy czym nastawnik dostosowano do generowania sygnału sterującego dla ciągłego utrzymania szybkości kątowej narzędzia w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej. Pojazd korzystnie zawiera wejściowe urządzenie sterujące narzędziem, połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterowania narzędziem w odpowiedzi na manipulację przez operatora odpowiadającą pożądanemu ruchowi narzędzia, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego narzędziem w odpowiedzi na uzyskanie pożądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. Korzystnym jest gdy dla szybkości kątowej równej zero, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia.

3 PL B1 3 Początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. Pojazd korzystnie zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. Pierwszy koniec wysięgnika jest przegubowo zamocowany do ramy, wokół przegubu wysięgnika, przy czym pojazd zawiera napęd wysięgnika zamocowany do ramy, człon napędowy dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. Zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny. Narzędzie jest łyżką ładowarki. Nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji narzędzia i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia, a ponadto nastawnik jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia podczas reagowania dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia. Wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterującego w odpowiedzi na manipulację przez operatora, odpowiadającego żądanemu ruchowi narzędzia, przy czym nastawnik jest dostosowany również do odbioru sygnału sterującego narzędziem dla generowania sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reagowania na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia i żądanego odchylenia narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. Przy szybkości kątowej równej zero i odchyleniu narzędzia równemu w przybliżeniu zeru, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia. Początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. Pojazd korzystnie ma wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. Pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany przegubowo do ramy wokół poziomego przegubu wysięgnika, a ponadto pojazd zawiera zespół napędowy zamocowany do wysięgnika i ramy, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. Zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny. Narzędzie jest łyżką ładowarki. Ładowarka, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec jest zamocowany przegubowo do ramy wokół przegubu czerpaka, a do drugiego końca wysięgnika jest zamocowany przegubowo czerpak wokół przegubu czerpaka, przy czym czerpak, jest dostosowany do wykonywania czynności roboczej, a z czerpakiem jest połączony zespół napędu czerpaka, utworzony przez siłownik hydrauliczny czerpaka i elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny czerpaka, przy czym siłownik hydrauliczny czerpaka jest umieszczony pomiędzy wysięgnikiem i czerpakiem, zaś zespół napędu czerpaka jest dostosowany do kontrolowanego poruszania czerpaka wokół przegubu czerpaka w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania czerpaka, zaś napęd wysięgnika, utworzony przez siłownik hydrauliczny wysięgnika, siłownik hydrauliczny wysięgnika jest umieszczony pomiędzy ramą i wysięgnikiem, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnika wokół przegubu wysięgnika, oraz urządzenie sterujące czerpakiem w połączeniu z nastawnikiem, przy czym urządzenie sterujące czerpaka jest dostosowane do generowania sygnału sterowania czerpakiem w odpowiedzi

4 4 PL B1 na manipulację operatora odpowiadającą żądanemu ruchowi czerpaka, a do czerpaka jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej czerpaka oraz do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej, a ponadto zawiera nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu z nastawnikiem oraz wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem i czujnikiem szybkości kątowej, które jest dostosowane do generowania sygnału sterującego czerpakiem i uzyskania pożądanego ruchu czerpaka w odpowiedzi na odebrany sygnał sterujący czerpakiem, przy czym nastawnik jest dostosowany ponadto do generowania sygnału sterującego czerpakiem, dla ciągłego utrzymania żądanej szybkości kątowej czerpaka w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej przy braku odbioru sygnału sterującego czerpakiem. Dla szybkości kątowej czerpaka wynoszącej zero, jest zachowana wstępna orientacji czerpaka, zaś początkowa orientacja czerpaka jest orientacją czerpaka bezpośrednio po zaprzestaniu generowania sygnału sterującego czerpakiem przez wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem. Ładowarka zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem czerpaka w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania czerpaka jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem czerpaka w odpowiedzi na manipulację operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem czerpaka. Nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji czerpaka i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego czerpakiem dla uzyskania żądanego odchylenia czerpaka, przy czym żądane odchylenie czerpaka jest równe w przybliżeniu zeru, zaś nastawnik ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej czerpaka podczas reagowania w celu uzyskania żądanego odchylenia czerpaka. Zaletą pojazdu jest to, że nastawnik rozpoczyna automatyczne utrzymywanie narzędzia, gdy operator przestaje obsługiwać urządzenie wejściowe narzędzia, ponownie ustanawiając początkową orientację narzędzia w nowym położeniu spowodowanym przez manipulację urządzenia sterującego siłownikiem narzędzia. Ponadto, operator może obsługiwać urządzenie do automatycznego utrzymania narzędzia, powodując selektywne włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego utrzymania narzędzia. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia koparkę podsiębierną, w rzucie z boku, fig. 2 - układ wykrywania i automatycznego sterowania orientacją łyżki ładowarki, w sposób schematyczny, fig. 3 - układ wykrywania i automatycznego sterowania orientacją łyżki koparki, w sposób schematyczny. Fig. 1 przedstawia samobieżny pojazd roboczy, np. koparkę podsiębierną 10. Koparka podsiębierna 10 posiada ramę 12, do której zamocowano koła jezdne 14, dla podparcia i napędu tego pojazdu. Z przodu pojazdu zamocowano osprzęt ładowarki 16, a z tyłu pojazdu zamocowano osprzęt podsiębierny koparki 18. Osprzęt ładowarki 16 i osprzęt podsiębierny koparki 18 wykonują różne operacje kopania i przenoszenia materiału. Operator steruje czynnościami pojazdu ze stanowiska operatora 20. Osprzęt ładowarki 16 składa się z wysięgnika ładowarki 22 oraz narzędzia, np. łyżki ładowarki lub innej struktury 24. Wysięgnik ładowarki 22 ma pierwszy koniec 26 przegubowo zamocowany do ramy 12 wokół poziomego przegubu ładowarki 28 i drugi koniec 30, do którego przegubowo zamocowano łyżkę ładowarki 24 wokół poziomego przegubu łyżki ładowarki 32. Człon napędowy wysięgnika ładowarki zawierający siłownik hydrauliczny 36 wysięgnika ładowarki umieszczony pomiędzy ramą pojazdu 12 i wysięgnikiem ładowarki 22 w kontrolowany sposób porusza wysięgnik ładowarki 22 wokół przegubu wysięgnika ładowarki 28. Człon napędowy łyżki ładowarki 38, zawierający siłownik hydrauliczny łyżki ładowarki 40 umieszczony pomiędzy wysięgnikiem ładowarki 22 i łyżką ładowarki 24 w kontrolowany sposób porusza łyżkę ładowarki 24 wokół poziomego przegubu łyżki ładowarki 32. W zilustrowanym przykładzie wykonania człon napędowy łyżki ładowarki 38 zawiera obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42, hydraulicznie połączony z siłownikiem hydraulicznym łyżki ładowarki 40. Obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42 zasila i steruje przepływem płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego łyżki ładowarki 40. Operator kieruje ruchem osprzętu ładowarki 16 poprzez manipulację wejściowym urządzeniem sterującym łyżki ładowarki 44 i wejściowym urządzeniem sterującym łyżki ładowarki 46. Wejściowe urządzenie sterujące łyżki ładowarki 44 dostosowano do generowania sygnału sterującego łyżką ładowarki 48 w odpowiedzi na manipulację przez operatora, proporcjonalnego do pożądanego ruchu łyżki ładowarki.

5 PL B1 5 Nastawnik 50, w połączeniu z wejściowym urządzeniem sterującym łyżki ładowarki 44 i członem napędowym łyżki ładowarki 38 odbiera sygnał sterujący łyżką ładowarki 48 i reagują poprzez wytworzenie sygnału sterującego łyżką ładowarki 52, który jest odbierany przez obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42. Obwód elektrohydrauliczny łyżki ładowarki 42 reaguje na sygnał sterujący łyżką ładowarki 52 poprzez skierowanie płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego łyżki ładowarki 40, powodując odpowiednie przemieszczenie łyżki ładowarki 24 przez siłownik hydrauliczny 40 łyżki ładowarki. Podczas operacji roboczej łyżki ładowarki 24, np. podnoszenia lub przenoszenia materiału, pożądane jest zachowanie początkowej orientacji łyżki ładowarki względem siły ciężkości, dla uniknięcia przedwczesnego wysypywania materiału. W celu zachowania początkowej orientacji łyżki ładowarki gdy wysięgnik ładowarki 22 porusza się względem ramy 12 podczas operacji podnoszenia oraz gdy rama pojazdu 12 zmienia pochylenie podczas poruszania się po nierównym terenie w operacji transportu operator musi w ciągły sposób manipulować wejściowym urządzeniem sterującym łyżką ładowarki 44, dla ustawienia orientacji łyżki ładowarki. Ciągła regulacja orientacji łyżki ładowarki wymaga skupienia uwagi operatora oraz wysiłku ręcznego, co pogarsza ogólną sprawność roboczą i zwiększa zmęczenie operatora. Na fig. 2 pokazano udoskonalony układ sterowania członem napędowym, dostosowany do automatycznego utrzymywania początkowej orientacji łyżki ładowarki. W wynalazku zastosowano czujnik szybkości kątowej 54 zamocowany do łyżki ładowarki 24, w połączeniu z nastawnikiem 50. Czujnik szybkości kątowej łyżki ładowarki 54 dostosowano do wykrywania szybkości kątowej łyżki ładowarki względem układu współrzędnych odniesionego do ziemi oraz do generowania w ciągły sposób odpowiadającego sygnału szybkości kątowej 56. Nastawnik 50 dostosowano do odbioru sygnału szybkości kątowej 56 łyżki ładowarki i w odpowiedzi do generowania sygnału sterującego łyżką ładowarki 52, powodując przemieszczenie łyżki ładowarki 24 przez człon napędowy łyżki ładowarki 38 dla uzyskania żądanej szybkości kątowej łyżki ładowarki. Gdy celem wynalazku jest automatyczne utrzymanie początkowej orientacji łyżki ładowarki ustalonej przez operatora, względem siły ciężkości, żądana szybkość kątowa łyżki ładowarki jest równa zeru. Dodatkowo, nastawnik 50 dostosowano do zawieszenia automatycznego utrzymania gdy operator kieruje ruchem łyżki ładowarki 24, przy odbiorze sygnału sterującego łyżką ładowarki 48 i ponownego ustanowienia wstępnej orientacji łyżki ładowarki jako orientacji łyżki ładowarki 24 bezpośrednio po zaprzestaniu sygnału sterującego łyżką ładowarki 48. W zastosowaniach wymagających większej dokładności utrzymania początkowej orientacji łyżki ładowarki nastawnik 50, zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu, dostosowano do całkowania sygnału szybkości kątowej łyżki ładowarki w funkcji czasu, dla określenia odchylenia z położenia od początkowej orientacji łyżki ładowarki. Nastawnik 50 dostosowano do generowania sygnału sterującego łyżką ładowarki 52 w odpowiedzi na odchylenie przekraczające żądane odchylenie łyżki ładowarki, powodując przestawienie łyżki ładowarki 24 przez człon napędowy łyżki ładowarki 38 dla uzyskania żądanego odchylenia orientacji łyżki ładowarki. Gdy przedmiotem wynalazku jest automatyczne utrzymanie początkowej orientacji łyżki ładowarki ustawionej przez operatora, względem siły ciężkości, żądane odchylenie orientacji łyżki ładowarki jest w przybliżeniu równe zeru. Dodatkowo, nastawnik 50 dostosowano do zniesienia reagowania na żądaną szybkość kątową łyżki ładowarki, gdy reaguje na żądane odchylenie orientacji łyżki ładowarki. W zilustrowanym przykładzie wykonania w obecnym wynalazku zastosowano również wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 58 w połączeniu z nastawnikiem 50. Wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 58 dostosowano do generowania sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem 60 odpowiednio do manipulacji wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem 58 przez operatora, dla umożliwienia działania automatycznego utrzymania łyżki ładowarki 24. Nastawnik 50 dostosowano do ignorowania sygnału kątowej szybkości łyżki ładowarki 56 o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem łyżki ładowarki 60 z wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem 58. Koparka podsiębierna 18 zawiera ramę obrotnicy 62, wysięgnik koparki 64, wysięgnik czerpaka 66 oraz narzędzie, np. czerpak koparki lub inną strukturę 68. Rama obrotnicy 62 posiada pierwszy koniec 70 przegubowo zamocowany do ramy 12 wokół pionowego przegubu 72 i drugi koniec 74. Wysięgnik koparki 64 ma pierwszy koniec 76 przegubowo zamocowany do drugiego końca 74 ramy obrotnicy 62 wokół poziomego przegubu wysięgnika koparki 78 i drugi koniec 80. Wysięgnik czerpaka 66 ma pierwszy koniec 82 przegubowo zamocowany do drugiego końca 80 wysięgnika koparki 64 wokół poziomego przegubu wysięgnika czerpaka 84 i drugi koniec 86, do którego przegubowo zamocowano czerpak koparki 68 wokół poziomego przegubu czerpaka koparki 88.

6 6 PL B1 Człon napędowy ramy obrotnicy zawierający siłownik hydrauliczny ramy obrotnicy 90 umieszczony pomiędzy ramą pojazdu 12 i ramą obrotnicy 62 w kontrolowany sposób porusza ramę obrotnicy 62 wokół pionowego przegubu 72. Człon napędowy wysięgnika koparki zawierający siłownik hydrauliczny wysięgnika koparki 92 umieszczony pomiędzy ramą obrotnicy 62 i wysięgnikiem koparki 64 w kontrolowany sposób porusza wysięgnikiem koparki 64 wokół przegubu wysięgnika koparki 78. Człon napędowy wysięgnika czerpaka zawiera siłownik hydrauliczny wysięgnika czerpaka 94, umieszczony pomiędzy wysięgnikiem koparki 64 i wysięgnikiem czerpaka 66, w kontrolowany sposób porusza wysięgnikiem czerpaka 66 wokół przegubu wysięgnika czerpaka 84. Człon napędowy czerpaka koparki 96 zawiera siłownik hydrauliczny czerpaka koparki 98 umieszczony pomiędzy wysięgnikiem czerpaka 66 i czerpakiem koparki 68 w kontrolowany sposób porusza czerpakiem koparki 68 wokół przegubu czerpaka koparki 88. W zilustrowanym przykładzie wykonania człon napędowy czerpaka koparki 96 zawiera obwód elektrohydrauliczny czerpaka koparki 100 w połączeniu z hydraulicznym siłownikiem czerpaka koparki 98, który zasila i kontroluje przepływ płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego czerpaka koparki 98. Operator kieruje ruchem zespołu koparki 18 poprzez manipulację wejściowym urządzeniem sterującym czerpaka koparki 102, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika czerpaka 104, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika koparki 106 i wejściowym urządzeniem sterującym ramy obrotnicy. Wejściowe urządzenie sterujące czerpaka koparki 102 dostosowano do generowania sygnału sterowania czerpakiem koparki 108 w odpowiedzi na manipulację przez operatora, proporcjonalnie do żądanego ruchu czerpaka koparki. Nastawnik 50 w połączeniu z wejściowym urządzeniem sterującym czerpaka koparki 102, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika czerpaka 104, wejściowym urządzeniem sterującym wysięgnika koparki 106 i członem napędowym czerpaka koparki 96 odbiera sygnał sterowania czerpakiem koparki 108 i reaguje poprzez generowanie sygnału sterowania czerpakiem koparki 110, który jest odbierany przez obwód elektrohydrauliczny czerpaka koparki 100. Obwód elektrohydrauliczny czerpaka koparki 100 reaguje na sygnał sterowania czerpakiem koparki 110 poprzez skierowanie płynu hydraulicznego do siłownika hydraulicznego czerpaka koparki 68, powodując odpowiednie przestawienie czerpaka koparki 68 przez siłownik hydrauliczny 98. Podczas operacji roboczej czerpaka koparki 68, np. podnoszenia lub kopania materiału pożądane jest zachowanie początkowej orientacji czerpaka koparki względem siły ciężkości, dla uniknięcia przedwczesnego wysypywania materiału lub uzyskania stałego kąta ścinania przy kopaniu. W celu zachowania początkowej orientacji czerpaka koparki względem siły ciężkości operator musi w ciągły sposób manipulować wejściowym urządzeniem sterującym czerpaka koparki 102, dla ustawienia orientacji czerpaka koparki gdy wysięgnik koparki 64 i wysięgnik czerpaka 66 poruszają się podczas operacji roboczej. Ciągła regulacja orientacji czerpaka koparki w połączeniu z równoczesną manipulacją wejściowego urządzenia sterującego wysięgnikiem koparki 106 i wejściowego urządzenia sterującego wysięgnikiem czerpaka 104 w nieodłącznym ruchu wysięgnika koparki 64 i wysięgnika czerpaka 66 wymagają skupienia uwagi operatora oraz wysiłku ręcznego, co pogarsza ogólną sprawność roboczą i zwiększa zmęczenie operatora. Na fig. 3 zilustrowano udoskonalony układ sterowania członem napędowym dostosowany do automatycznego utrzymania początkowej orientacji czerpaka koparki. W obecnym wynalazku zastosowano czujnik szybkości kątowej 112 zamocowany do czerpaka koparki 68, w połączeniu z nastawnikiem 50. Czujnik szybkości kątowej czerpaka koparki 112 dostosowano do wykrywania szybkości kątowej czerpaka koparki względem układu współrzędnych odniesionego do ziemi oraz do ciągłego generowania odpowiadającego sygnału szybkości kątowej 114. Nastawnik 50 dostosowano do odbioru sygnału szybkości kątowej 114 czerpaka koparki i w odpowiedzi do generowania sygnału sterującego czerpakiem koparki 110, powodując przemieszczenie czerpaka koparki 68 przez człon napędowy czerpaka koparki 96 dla uzyskania żądanej szybkości kątowej czerpaka koparki. Gdy celem wynalazku jest automatyczne utrzymanie początkowej orientacji czerpaka koparki ustalonej przez operatora, względem siły ciężkości, żądana szybkość kątowa czerpaka koparki jest równa zeru. Dodatkowo, nastawnik 50 dostosowano do zawieszenia automatycznego utrzymania gdy operator kieruje ruchem czerpakiem koparki 68, przy odbiorze sygnału sterującego czerpakiem koparki 108 i do wznowienia wstępnej orientacji czerpaka koparki jako orientacji czerpaka koparki 68 bezpośrednio po zaprzestaniu sygnału sterującego czerpakiem koparki 108. W obecnym wynalazku zastosowano również wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 116 w połączeniu z nastawnikiem 50.

7 PL B1 7 Wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem 116 dostosowano do generowania sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem 118 odpowiednio do manipulacji wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem czerpaka koparki 116 przez operatora, dla umożliwienia działania automatycznego utrzymania czerpaka koparki 68. Nastawnik 50 dostosowano do ignorowania sygnału kątowej szybkości łyżki ładowarki 114, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterowania automatycznym utrzymaniem łyżki ładowarki 118 z wyłącznika sterowania automatycznym utrzymaniem 116. W alternatywnym przykładzie wykonania, gdzie operację roboczą koparki typowo wykonuje się tylko po zatrzymaniu pojazdu, ustawienia dla utrzymania początkowej orientacji czerpaka koparki normalnie wynikają jedynie z odpowiadającego ruchu wysięgnika koparki 64 lub wysięgnika czerpaka 66. W celu skrócenia okresu automatycznego utrzymania dla czerpaka 68 nastawnik 50 można dostosować do ignorowania sygnału szybkości kątowej czerpaka koparki 114, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego wysięgnikiem koparki 122 z wyjściowego urządzenia sterującego 106 lub sygnału sterowania wysięgnikiem czerpaka 120 z wejściowego urządzenia sterującego wysięgnikiem czerpaka 104. Wobec opisania zilustrowanego przykładu wykonania oczywiste będzie wprowadzenie różnych zmian bez odstępstwa od zakresu tego wynalazku, określonego w załączonych zastrzeżeniach. Zastrzeżenia patentowe 1. Pojazd roboczy, zwłaszcza ładowarka, znamienny tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy koniec i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany do ramy, a do drugiego końca wysięgnika wokół przegubu narzędzia jest zamocowane narzędzie przegubowo, przy czym narzędzie dostosowano do wykonywania czynności roboczej, zaś do narzędzia jest zamocowany zespół napędowy narzędzia, który jest dostosowany do kontrolowanego poruszania narzędziem wokół przegubu narzędzia w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania narzędziem, a ponadto do narzędzia jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej narzędzia oraz dostosowano do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej oraz nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu ze sterownikiem narzędzia i czujnikiem szybkości kątowej, przy czym nastawnik dostosowano do generowania sygnału sterującego dla ciągłego utrzymania szybkości kątowej narzędzia w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej. 2. Pojazd według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera wejściowe urządzenie sterujące narzędziem, połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterowania narzędziem w odpowiedzi na manipulację przez operatora odpowiadającą pożądanemu ruchowi narzędzia, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego narzędziem w odpowiedzi na uzyskanie pożądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. 3. Pojazd według zastrz. 2, znamienny tym, że dla szybkości kątowej równej zero, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia. 4. Pojazd według zastrz. 3, znamienny tym, że początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. 5. Pojazd według zastrz. 4, znamienny tym, że zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. 6. Pojazd według zastrz. 5, znamienny tym, że pierwszy koniec wysięgnika jest przegubowo zamocowany do ramy, wokół przegubu wysięgnika, przy czym pojazd zawiera napęd wysięgnika zamocowany do ramy, człon napędowy dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. 7. Pojazd według zastrz. 6, znamienny tym, że zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny.

8 8 PL B1 8. Pojazd według zastrz. 7, znamienny tym, że narzędzie jest łyżką ładowarki. 9. Pojazd według zastrz. 2, znamienny tym, że nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji narzędzia i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia, a ponadto nastawnik jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia podczas reagowania dla uzyskania żądanego odchylenia narzędzia. 10. Pojazd według zastrz. 9, znamienny tym, że wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest połączone z nastawnikiem, przy czym wejściowe urządzenie sterujące narzędziem jest dostosowane do generowania sygnału sterującego w odpowiedzi na manipulację przez operatora, odpowiadającego żądanemu ruchowi narzędzia, przy czym nastawnik jest dostosowany również do odbioru sygnału sterującego narzędziem dla generowania sygnału sterującego narzędziem dla uzyskania żądanego ruchu narzędzia, ponadto jest dostosowany do zniesienia reagowania na sygnał szybkości kątowej dla uzyskania żądanej szybkości kątowej narzędzia i żądanego odchylenia narzędzia przy odbiorze sygnału sterującego narzędziem. 11. Pojazd według zastrz. 10, znamienny tym, że przy szybkości kątowej równej zero i odchyleniu narzędzia równemu w przybliżeniu zeru, zachowana jest początkowa orientacja narzędzia. 12. Pojazd według zastrz. 11, znamienny tym, że początkowa orientacja narzędzia jest orientacją narzędzia bezpośrednio po zaprzestaniu generowania przez urządzenie wejściowe sterowania narzędziem sygnału sterującego. 13. Pojazd według zastrz. 12, znamienny tym, że ma wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem narzędzia w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem w odpowiedzi na manipulację przez operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do odbioru sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem oraz do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem narzędzia. 14. Pojazd według zastrz. 13, znamienny tym, że pierwszy koniec wysięgnika jest zamocowany przegubowo do ramy wokół poziomego przegubu wysięgnika, a ponadto pojazd zawiera zespół napędowy zamocowany do wysięgnika i ramy, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnikiem wokół przegubu wysięgnika. 15. Pojazd według zastrz. 14, znamienny tym, że zespół napędowy narzędzia i zespół napędowy wysięgnika zawierają co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny. 16. Pojazd roboczy według zastrz. 15, znamienny tym, że narzędzie jest łyżką ładowarki. 17. Ładowarka, znamienna tym, że posiada ramę oraz wysięgnik mający pierwszy i drugi koniec, przy czym pierwszy koniec jest zamocowany przegubowo do ramy wokół przegubu czerpaka, a do drugiego końca wysięgnika jest zamocowany przegubowo czerpak wokół przegubu czerpaka, przy czym czerpak jest dostosowany do wykonywania czynności roboczej, a z czerpakiem jest połączony zespół napędu czerpaka, utworzony przez siłownik hydrauliczny czerpaka i elektronicznie sterowany obwód hydrauliczny czerpaka, przy czym siłownik hydrauliczny czerpaka jest umieszczony pomiędzy wysięgnikiem i czerpakiem, zaś zespół napędu czerpaka jest dostosowany do kontrolowanego poruszania czerpaka wokół przegubu czerpaka w odpowiedzi na odbierany sygnał sterowania czerpaka, zaś napęd wysięgnika, utworzony przez siłownik hydrauliczny wysięgnika, siłownik hydrauliczny wysięgnika jest umieszczony pomiędzy ramą i wysięgnikiem, przy czym zespół napędowy jest dostosowany do kontrolowanego poruszania wysięgnika wokół przegubu wysięgnika, oraz urządzenie sterujące czerpakiem w połączeniu z nastawnikiem, przy czym urządzenie sterujące czerpaka jest dostosowane do generowania sygnału sterowania czerpakiem w odpowiedzi na manipulację operatora odpowiadającą żądanemu ruchowi czerpaka, a do czerpaka jest zamocowany czujnik szybkości kątowej, który jest dostosowany do wykrywania szybkości kątowej czerpaka oraz do ciągłego generowania sygnału szybkości kątowej, a ponadto zawiera nastawnik zaopatrzony w układ obliczeniowy i pomiar czasu w połączeniu z nastawnikiem oraz wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem i czujnikiem szybkości kątowej, które jest dostosowane do generowania sygnału sterującego czerpakiem i uzyskania pożądanego ruchu czerpaka w odpowiedzi na odebrany sygnał sterujący czerpakiem, przy czym nastawnik jest dostosowany ponadto do generowania sygnału sterującego czerpakiem, dla ciągłego utrzymania żądanej szybkości kątowej czerpaka w odpowiedzi na odbiór sygnału szybkości kątowej przy braku odbioru sygnału sterującego czerpakiem.

9 PL B Ładowarka według zastrz. 17, znamienna tym, że dla szybkości kątowej czerpaka wynoszącej zero, jest zachowana wstępna orientacji czerpaka, zaś początkowa orientacja czerpaka jest orientacją czerpaka bezpośrednio po zaprzestaniu generowania sygnału sterującego czerpakiem przez wejściowe urządzenie sterujące czerpakiem. 19. Ładowarka według zastrz. 18, znamienna tym, że zawiera wyłącznik sterowania automatycznym utrzymaniem czerpaka w połączeniu z nastawnikiem, przy czym wyłącznik automatycznego utrzymania czerpaka jest dostosowany do generowania sygnału sterującego utrzymaniem czerpaka w odpowiedzi na manipulację operatora, zaś nastawnik jest dostosowany do ignorowania sygnału szybkości kątowej, o ile nie nastąpi odbiór sygnału sterującego automatycznym utrzymaniem czerpaka. 20. Ładowarka według zastrz. 19, znamienna tym, że nastawnik jest dostosowany do całkowania sygnału szybkości kątowej w czasie, dla obliczenia odchylenia od początkowej orientacji czerpaka i generowania w odpowiedzi sygnału sterującego czerpakiem dla uzyskania żądanego odchylenia czerpaka, przy czym żądane odchylenie czerpaka jest równe w przybliżeniu zeru, zaś nastawnik ponadto jest dostosowany do zniesienia reakcji na sygnał szybkości kątowej, dla uzyskania żądanej szybkości kątowej czerpaka podczas reagowania w celu uzyskania żądanego

10 10 PL B1 Rysunki

11 PL B1 11

12 12 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,00 zł.

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11 PL 214592 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214592 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388915 (51) Int.Cl. G01B 5/28 (2006.01) G01C 7/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań, PL BUP 13/08

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań, PL BUP 13/08 PL 67363 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121658 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2006 (19) PL (11) 67363 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210006 (21) Numer zgłoszenia: 380722 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. A61G 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, Zabrze, PL BUP 10/10

PL B1. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, Zabrze, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386454 (51) Int.Cl. A61B 17/94 (2006.01) A61B 10/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205362 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 374034 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2005 (51) Int.Cl. G01C 15/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. NOWAK ANDRZEJ, Terebiń, PL BUP 17/16. ANDRZEJ NOWAK, Terebiń, PL WUP 12/17. rzecz. pat.

PL B1. NOWAK ANDRZEJ, Terebiń, PL BUP 17/16. ANDRZEJ NOWAK, Terebiń, PL WUP 12/17. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227579 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 415255 (22) Data zgłoszenia: 11.12.2015 (51) Int.Cl. E21B 7/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 03/07. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 08/11

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 03/07. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 08/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376387 (51) Int.Cl. B62K 3/02 (2006.01) B62M 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 219521 B1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej

PL 219521 B1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219521 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391350 (51) Int.Cl. B25J 21/00 (2006.01) B25J 1/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 203749 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 17.10.2005 BUP 21/05. Bogdan Sapiński,Kraków,PL Sławomir Bydoń,Kraków,PL

PL 203749 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 17.10.2005 BUP 21/05. Bogdan Sapiński,Kraków,PL Sławomir Bydoń,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203749 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 367146 (51) Int.Cl. B25J 9/10 (2006.01) G05G 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 90/14 ( ) AMZ-KUTNO Sp. z o.o., Kutno, PL BUP 20/06

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 90/14 ( ) AMZ-KUTNO Sp. z o.o., Kutno, PL BUP 20/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115372 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2005 (19) PL (11) 63541 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209719 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380344 (51) Int.Cl. A23N 15/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa, PL BUP 05/ WUP 11/16. WOJCIECH KUJAWSKI, Poznań, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa, PL BUP 05/ WUP 11/16. WOJCIECH KUJAWSKI, Poznań, PL PL 224149 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224149 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411400 (51) Int.Cl. G01M 3/00 (2006.01) G01M 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 17/05. Józef Salwiński,Kraków,PL Piotr Trzaskoś,Dębowiec,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 17/05. Józef Salwiński,Kraków,PL Piotr Trzaskoś,Dębowiec,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202672 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364956 (51) Int.Cl. A47G 29/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.02.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu PL 219224 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219224 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394214 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207917 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380341 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006 (51) Int.Cl. G01B 21/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 209512 B1. RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, PL 10.11.2008 BUP 23/08

PL 209512 B1. RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, PL 10.11.2008 BUP 23/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209512 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382361 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2007 (51) Int.Cl. B62D 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 02/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 02/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118347 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2009 (19) PL (11) 65951 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( )

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( ) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116012 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2006 (19) PL (11) 63856 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165064 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 291386 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: E02F 9/08

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184161 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322435 (5 1) IntCl7 B60N 2/12 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 B60N 2/24 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL 176148 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307963 (22) Data zgłoszenia: 30.03.1995 (51) IntCl6 G01B 5/20 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (11) 176092 (12)OPIS PATENTOWY (19) PL PL 176092 B1. Fig. 2

(13) B1 (11) 176092 (12)OPIS PATENTOWY (19) PL PL 176092 B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176092 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307620 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: AS1H 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody PL 213839 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213839 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394237 (51) Int.Cl. B25J 18/04 (2006.01) B25J 9/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166520 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291923 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 02.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: A01B 49/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 E02F 3/26 E02F 9/20 G05B 19/19 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL(11)

(13) B1 PL B1 E02F 3/26 E02F 9/20 G05B 19/19 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL(11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL(11) 161989 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 285157 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1990 (51) IntCl5: E02F 3/26 E02F

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL COMPENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL COMPENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL PL 226500 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226500 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404867 (51) Int.Cl. E02F 3/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 321417 (22) Data zgłoszenia: 30.07.1997 (11) 183413 (13) B1 ( 5 1) IntCl7 B65G 1/12 B65G

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim PL 224683 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224683 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410139 (22) Data zgłoszenia: 14.11.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182528 (21) Numer zgłoszenia: 320236 (22) Data zgłoszenia: 28.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B23K 37/00 B23K7/10

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19) PL

OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170172 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296634 (22) Data zgłoszenia: 17.11.1992 (51) IntCl6: A01C 17/00 A

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, PL 216377 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216377 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384643 (51) Int.Cl. B62K 21/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE,

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197033 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 341970 (51) Int.Cl. G01K 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.08.2000

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 08/12. KRZYSZTOF STANEK, Oborniki Wielkopolskie, PL ANDRZEJ GESSNER, Poznań, PL

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 08/12. KRZYSZTOF STANEK, Oborniki Wielkopolskie, PL ANDRZEJ GESSNER, Poznań, PL PL 217261 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217261 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392554 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16 PL 223987 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223987 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409120 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. KOSIDŁO ANDRZEJ, Lubrza, PL BUP 02/10. ANDRZEJ KOSIDŁO, Lubrza, PL WUP 10/13. rzecz. pat.

PL B1. KOSIDŁO ANDRZEJ, Lubrza, PL BUP 02/10. ANDRZEJ KOSIDŁO, Lubrza, PL WUP 10/13. rzecz. pat. PL 214994 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385637 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. KRUPANEK LESZEK, Bielsko-Biała, PL BUP 05/05. LESZEK KRUPANEK, Bielsko-Biała, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. KRUPANEK LESZEK, Bielsko-Biała, PL BUP 05/05. LESZEK KRUPANEK, Bielsko-Biała, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206649 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 361961 (51) Int.Cl. B60K 6/08 (2006.01) F03G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)194002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 340855 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2000 (51) Int.Cl. G01B 7/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL PL 214191 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214191 (21) Numer zgłoszenia: 379094 (22) Data zgłoszenia: 03.03.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Urządzenie do wprowadzanie ogniwa łańcucha do roboczej przestrzeni

( 5 4 ) Urządzenie do wprowadzanie ogniwa łańcucha do roboczej przestrzeni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 164777 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) N um er zgłoszenia: 288683 ( 2 2) D ata zgłoszenia: 11.01.1991 (51) IntCl5: B21L 3/04

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL BUP 11/02

PL B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL BUP 11/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198230 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343736 (51) Int.Cl. A47J 43/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.11.2000

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312629 (51) IntCl7: B22C 15/08 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.02.1996 (54)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115106 (22) Data zgłoszenia: 25.10.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62822 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175233 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307218 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1995 (51) Int.Cl.6: E05F 15/02

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/15. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 11/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/15. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 11/16. rzecz. pat. PL 223974 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223974 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408242 (51) Int.Cl. E05B 47/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09 PL 214449 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214449 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384436 (22) Data zgłoszenia: 11.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów metalowych o dużych i zmiennych gabarytach

PL B1. Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów metalowych o dużych i zmiennych gabarytach PL 217454 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217454 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393858 (51) Int.Cl. B23K 37/00 (2006.01) B23K 37/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(13)B1 PL B1. Fig 1 A01B 19/06. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(13)B1 PL B1. Fig 1 A01B 19/06. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171483 (13)B1 (21) Numer zgłoszenia 301234 Urząd Patentowy (2 2) Data zgłoszenia 2 6.11.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) IntC l6 A01B 19/06 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12 PL 212462 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212462 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381515 (51) Int.Cl. B26D 1/15 (2006.01) D06H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62K 5/04 ( ) Białoń Leszek, Nowy Sącz, PL BUP 22/07. Leszek Białoń, Nowy Sącz, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62K 5/04 ( ) Białoń Leszek, Nowy Sącz, PL BUP 22/07. Leszek Białoń, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116072 (22) Data zgłoszenia: 19.04.2006 (19) PL (11) 64106 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Mechanizm napędowo-blokujący ze wspomaganiem do stelaża krzyżakowego dla mebli, zwłaszcza o dużej masie materaca

PL B1. Mechanizm napędowo-blokujący ze wspomaganiem do stelaża krzyżakowego dla mebli, zwłaszcza o dużej masie materaca PL 216203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379770 (51) Int.Cl. A47C 17/86 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Dęba, PL BUP 19/

PL B1. PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Dęba, PL BUP 19/ PL 215363 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215363 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390628 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62K 5/04 ( ) Gębski Paweł, Warszawa, PL BUP 17/08. Paweł Gębski, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62K 5/04 ( ) Gębski Paweł, Warszawa, PL BUP 17/08. Paweł Gębski, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116619 (22) Data zgłoszenia: 07.02.2007 (19) PL (11) 64368 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14

(13) B1 PL 167286 B1 E 0 4 G 3/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291955 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 04.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04G 1/22 E 0

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10. MACIEJ TROJNACKI, Warszawa, PL

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10. MACIEJ TROJNACKI, Warszawa, PL PL 215552 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215552 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386692 (51) Int.Cl. G06F 3/033 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KOST MACIEJ, Warszawa, PL BUP 17/ WUP 07/11. MACIEJ KOST, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KOST MACIEJ, Warszawa, PL BUP 17/ WUP 07/11. MACIEJ KOST, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117978 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2009 (19) PL (11) 65503 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

PL B1. Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego PL 219643 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219643 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395135 (51) Int.Cl. B61D 3/18 (2006.01) B61D 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 211723 B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL 12.04.2010 BUP 08/10

PL 211723 B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL 12.04.2010 BUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211723 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386838 (22) Data zgłoszenia: 07.10.2008 (51) Int.Cl. F41H 5/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11 PL 219996 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219996 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390194 (51) Int.Cl. G01P 7/00 (2006.01) G01L 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172573 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302552 (22) Data zgłoszenia: 09.03.1994 (51) IintCl6 E21D 23/16 E21D

Bardziej szczegółowo

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL

PL 217293 B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL PL 217293 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383052 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178922 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314655 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (51) IntCl7: A01B 51/04 A01B

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182893 (13)B1 (21) Numer zgłoszenia: 322556 (22) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B61C 3/02 ( ) B61C 9/38 ( ) Urządzenia i Konstrukcje S.A., Żory, PL BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B61C 3/02 ( ) B61C 9/38 ( ) Urządzenia i Konstrukcje S.A., Żory, PL BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117439 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65174 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11) (54) Samojezdny wóz remontowy do montażu i demontażu kół jezdnych w maszynach,

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11) (54) Samojezdny wóz remontowy do montażu i demontażu kół jezdnych w maszynach, EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113922 (22) Data zgłoszenia: 07.03.2003 (19) PL (11)62700

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09 PL 214420 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214420 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384487 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ ham ulcowy dla pojazdów szynowych z w y- (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188123 (13) B1 PL 188123 B1 B61H 13/00 B60T 13/26 B 6 1 F 7/00

(57) 1. Układ ham ulcowy dla pojazdów szynowych z w y- (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188123 (13) B1 PL 188123 B1 B61H 13/00 B60T 13/26 B 6 1 F 7/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188123 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 325944 (22) Data zgłoszenia: 23.04.1998 (51) IntCl7 B61H 13/00 B60T

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA,

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207456 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382526 (51) Int.Cl. H02N 2/10 (2006.01) G11B 5/55 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY A21C 9/06 ( ) Urządzenie do wytwarzania ciastek, z elektronicznym układem sterującym

OPIS PATENTOWY A21C 9/06 ( ) Urządzenie do wytwarzania ciastek, z elektronicznym układem sterującym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203854 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382523 (51) Int.Cl. A21C 9/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.05.2007

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA, Chełm, PL BUP 26/15. STANISŁAW LEJMAN, Chełm, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA, Chełm, PL BUP 26/15. STANISŁAW LEJMAN, Chełm, PL PL 223981 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408597 (51) Int.Cl. F16H 7/02 (2006.01) F16H 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189783 (21) Numer zgłoszenia: 340179 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2000 (13) B1 (51) IntCl7 A 01B 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. DOROS TEODORA D. A. GLASS, Rzeszów, PL BUP 26/07. WIESŁAW DOROS, Rzeszów, PL ANGIE DOROS-ABRAMCZYK, Warszawa, PL

PL B1. DOROS TEODORA D. A. GLASS, Rzeszów, PL BUP 26/07. WIESŁAW DOROS, Rzeszów, PL ANGIE DOROS-ABRAMCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209383 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379970 (51) Int.Cl. A47B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.06.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- -PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 15/ WUP 05/11. STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- -PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 15/ WUP 05/11. STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208446 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381552 (51) Int.Cl. A01B 27/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.01.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209597 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368142 (51) Int.Cl. B60P 1/44 (2006.01) A62C 27/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/14 PL 222063 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222063 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 403580 (22) Data zgłoszenia: 18.04.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Wencewicz Jan, Mielno, PL. Jan Wencewicz, Mielno, PL A63B 19/04 ( ) (22) Data zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Wencewicz Jan, Mielno, PL. Jan Wencewicz, Mielno, PL A63B 19/04 ( ) (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114214 (22) Data zgłoszenia: 15.07.2003 (19) PL (11)62322 (13) Y1 (51) Int.CI. A63B

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL PL 213821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387028 (22) Data zgłoszenia: 13.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12.

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210299 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383355 (51) Int.Cl. B65B 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo