OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (11) ( REGULAMIN ) XEEFT24A11; XEEFT24B11; XEEFT24C11 XEEFT36A11; XEEFT36B11; XEEFT36C11 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie w Sklepie Internetowym ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 lub 36 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 4. Polkomtel informuje, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 5. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny/tablet 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny lub tablet po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne/tablety nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych/tabletów jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Polkomtel informuje, że tablety sprzedawane w ramach Promocji nie współpracują z kartą SIM udostępnianą wraz z zawarciem Umowy, a tym samym za pośrednictwem tabletu nie jest możliwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel. 2. Abonent w ramach Promocji może wybrać jedną z taryf: 25, 35, 55, 75, Firm 100 lub promocyjny plan cenowy 15. Opłatę abonamentową, liczbę minut wliczonych w abonament oraz dodatkowe usługi promocyjne dostępne w poszczególnych taryfach/promocyjnym planie cenowym przedstawia tabela poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy Abonament Promocyjny plan cenowy Firm15 15 zł (18,45 zł z VAT) 15 zł (18,45 zł z VAT) zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT) zł (67,65 zł z VAT) 49,50 zł (60,89 zł z VAT) zł (92,25 zł z VAT) 67,50 zł (83,03 zł z VAT) zł (123 zł z VAT) 90 zł (110,70 zł z VAT) Abonament dla Klientów Sklepu Internetowego Liczba minut wliczonych w abonament Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i pakietu Minuty do wszystkich do operatorów: Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Cyfrowy Polsat S.A., P4 Sp. z o.o., CenterNet S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz operatorów sieci stacjonarnych 2 Usługa Cała doba w Plusie i na stacjonarne 0,39 zł (0,48 zł z VAT) - 0,29 zł (0,36 zł z VAT) 0 zł przez 1 pełny miesiąc, potem 7 zł (8,61 zł z VAT) miesięcznie 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0 zł przez 1 pełny miesiąc, potem 3 zł (3,69 zł z VAT) miesięcznie 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0 zł przez cały okres świadczenia usług Usługa Nielimitowane SMS-y - 0 zł przez 1 pełny miesiąc, potem 7 zł (8,61 zł z VAT) miesięcznie Pakiet internetowy 100 MB zł przez cały okres świadczenia usług 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. 2 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.

2 Pakiet internetowy Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Opłata miesięczna za Pakiet Non Stop 100 MB 300 MB 600 MB 0 zł przez 1 pełny miesiąc, potem 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie 0 zł przez 2 pełne miesiące, potem 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie 0 zł przez 3 pełne miesiące, potem 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie 3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf. Promocyjna opłata aktywacyjna 4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów w sieci Plus w ramach Promocji wynosi 1 zł (1, 23 zł z VAT) Rabat na abonament 5. Abonent w ramach Promocji otrzyma 10% rabatu na abonament (Rabat) od aktywacji karty SIM do zakończenia czasu oznaczonego Umowy ( okres promocyjny ). Rabat nie jest przyznawany przy wyborze promocyjnego planu cenowego 15. Aktywacja Rabatu jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Rabatu. Pakiet Minuty do wszystkich - bezpłatny 6. Abonent w ramach Promocji otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym przez cały okres świadczenia usług 3 (oprócz promocyjnego planu cenowego Taryfa dla Firm 15) dodatkowy, automatycznie aktywowany, bezpłatny pakiet minut do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci 4 krajowych o dowolnej porze każdego dnia tygodnia ( Minuty do wszystkich ) zgodnie z tabelą poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy Promocyjny plan cenowy Dodatkowy pakiet Minuty do wszystkich do wszystkich sieci krajowych Łączna liczba minut do wszystkich sieci krajowych Pakiet Minuty do wszystkich może być wykorzystany przez Abonenta po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament. 8. Jeżeli aktywacja Pakietu Minuty do wszystkich, nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w Pakiecie w tym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 9. Niewykorzystane minuty z Pakietu Minuty do wszystkich z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu Minuty do wszystkich. Cała doba w Plusie i na stacjonarne usługa płatna po okresie bezpłatnym 17. Abonent, który wybierze taryfę 25 lub 35 otrzyma automatycznie aktywowaną usługę, w ramach której może przez całą dobę wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 5 oraz sieci stacjonarnych 6 ( Cała doba Plusie i na stacjonarne ) Krajowe połączenia do sieci Plus oraz sieci stacjonarnych wykonywane w ramach usługi Cała doba w Plusie i na stacjonarne nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 18. Abonent może korzystać z usługi Cała doba w Plusie i na stacjonarne na warunkach określonych w tabeli poniżej: Cała doba w Plusie i na stacjonarne Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi po aktywacji karty SIM 0 zł przez 1 pełny miesiąc Opłata miesięczna po okresie bezpłatnym lub ponownej aktywacji Usługi 7 zł (8,61 zł z VAT) 3 zł (3,69 zł z VAT) Okres przyznawania Usługi Cały okres świadczenia usług lub do dezaktywacji usługi Treść SMS przy pierwszej dezaktywacji Usługi DEAKT PLUSKOD5 D7N DEAKT PLUSKOD5 D3N Treść SMS przy ponownej aktywacji Usługi AKT PLUSKOD5 D7 AKT PLUSKOD5 D3 Treść SMS przy każdej kolejnej dezaktywacji Usługi DEAKT PLUSKOD5 D7 DEAKT PLUSKOD5 D3 PLUSKOD5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie 19. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną/dezaktywacyjną. 20. Zlecenie uruchomienia usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 21. Usługa Cała doba w Plusie i na stacjonarne jest aktywna do momentu dezaktywacji. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując odpowiednią komendę z tabeli powyżej. O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 22. Po dezaktywacji Abonent może ponownie aktywować Usługę poprzez wysłanie bezpłatnego SMS na numer 2601 z odpowiednią komendą z tabeli powyżej. Cała doba w Plusie i na stacjonarne usługa bezpłatna 3 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji Pakietu/Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z Pakietu/Usługi, co skutkuje automatyczną ich dezaktywacją. 4 z wyłączeniem: połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych i innych numerów specjalnych, połączeń z numerami Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) oraz połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów. 5 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus; z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 6 Z wyłączeniem połączeń na numery stacjonarne serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne; w ramach usługi Przekazywania połączeń oraz w roamingu.

3 18. Abonent, który wybierze jedną z taryf: 55, 75 lub 100 otrzyma w ramach Promocji bezpłatną usługę, w ramach której może przez całą dobę wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 7 oraz wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 8 ( Cała doba w Plusie i na stacjonarne ). Krajowe połączenia do sieci Plus i sieci stacjonarnych wykonywane w ramach usługi Cała doba w Plusie i na stacjonarne nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 19. Aktywacja Usługi jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Usługi. Nielimitowane SMS-y usługa płatna po okresie bezpłatnym 20. Abonent, który wybierze jedną z taryf: 25, 35, 55, 75 lub 100 otrzyma automatycznie aktywowaną usługę Nielimitowane SMS-y (Nielimitowane SMS-y), w ramach której może przez całą dobę wysyłać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych Abonent może korzystać z usługi Nielimitowane SMS-y na warunkach określonych w tabeli poniżej: 25, 35, 55, Nielimitowane SMS-y 75, 100 Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi przez pierwszy pełny miesiąc 0 zł przez 1 pełny miesiąc po aktywacji karty SIM Opłata miesięczna po okresie bezpłatnym lub ponownej aktywacji Usługi 7 zł (8,61 zł z VAT) Okres przyznawania Usługi Treść SMS przy pierwszej dezaktywacji Usługi Treść SMS przy ponownej aktywacji Usługi Treść SMS przy każdej kolejnej dezaktywacji Usługi Cały okres świadczenia usług lub do dezaktywacji usługi DEAKT PLUSKOD5 SN AKT PLUSKOD5 S7 DEAKT PLUSKOD5 S7 PLUSKOD5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie 22. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną/dezaktywacyjną. 23. Zlecenie uruchomienia usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 24. Usługa Nielimitowane SMS-y jest aktywna do momentu dezaktywacji. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując odpowiednią komendę z tabeli powyżej. O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Pakiet 100 MB - bezpłatny 25. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: 35, 55, 75, 100 otrzyma bezterminowo automatycznie aktywowany bezpłatny Pakiet internetowy 100 MB zwany dalej Pakietem 100 MB do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych. 26. W ramach Pakietu 100 MB Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 10. Pakiet nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów, videorozmowa oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług: Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 27. W ramach Pakietu 100 MB i poza Pakietem Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APN-y w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: roaming międzynarodowy, prywatne APN-y możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. 28. Po wykorzystaniu liczby MB w ramach uruchomionego Pakietu 100 MB opłaty za transmisję danych naliczane są zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy, z której korzysta Abonent. 29. Aktywacja Pakietu 100MB jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu 100 MB 30. Jeżeli Abonent będzie miał aktywny jednocześnie Pakiet 100 MB i Pakiet Non Stop to jednostki z Pakietu 100 MB nie będą wykorzystywane. Niewykorzystane jednostki w ramach Pakietu 100 MB przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 31. Część Pakietu 100 MB niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Pakiety Non Stop płatne po okresie bezpłatnym 32. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy 15 lub taryfę 25 otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy 100 MB Non Stop (Pakiet Non Stop 100 MB) do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych przedstawionych w tabeli zgodnie z pkt 2 powyżej. Pakiet Non Stop będzie bezpłatny w okresie próbnym przez pierwszy pełny miesiąc. 33. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: 35 lub 55 otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy 300 MB Non Stop (Pakiet Non Stop 300 MB) do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych przedstawionych w tabeli zgodnie z pkt 2 powyżej. Pakiet Non Stop będzie bezpłatny w okresie próbnym przez 2 pierwsze pełne miesiące. 34. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: 75 lub 100 otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy 600 MB Non Stop (Pakiet Non Stop 600 MB) do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych przedstawionych w tabeli zgodnie z pkt 2 powyżej. Pakiet Non Stop będzie bezpłatny w okresie próbnym przez 3 pierwsze pełne miesiące. 7 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus; z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 8 Z wyłączeniem połączeń na numery stacjonarne serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne; w ramach usługi Przekazywania połączeń oraz w roamingu. 9 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu 10 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy 100 MB i Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

4 30. Opłata miesięczna za Pakiety Non Stop po okresie bezpłatnym będzie wynosić 5 zł (6,15 zł z VAT). 31. W ramach Pakietów Non Stop Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 9. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów, videorozmowa oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług: Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 32. W ramach Pakietu Non Stop i poza Pakietem Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APN-y w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: roaming międzynarodowy, prywatne APN-y możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. 33. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu Non Stop po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym: a) 100 MB przesłanych i odebranych danych w przypadku Pakietu Non Stop 100 MB; b) 300 MB przesłanych i odebranych danych w przypadku Pakietu Non Stop 300 MB; c) 600 MB przesłanych i odebranych danych w przypadku Pakietu Non Stop 600 MB. 34. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach Aktywacja Pakietu Non Stop nastąpi automatycznie w dniu aktywacji karty SIM i będzie on dostępny w każdym okresie rozliczeniowym do momentu dezaktywacji Pakietu. Aktywacja i dezaktywacja Pakietu Non Stop jest bezpłatna. 36. W danym okresie rozliczeniowym Abonent może mieć aktywny tylko jeden Pakiet Non Stop. Aby aktywować inny Pakiet Non Stop oferowany w ramach promocji Pakiety Non Stop w ofertach Plus Firma, należy dezaktywować posiadany Pakiet Non Stop. 40. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop liczone są co 10 kb. 41. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Pakietu Non Stop poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT PLUSKOD5 IN (PLUSKOD5 to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z 5 cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie). 42. Dezaktywacja Pakietu Non Stop nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia polecenia dezaktywacji. W przypadku dezaktywacji Pakietu Non Stop poprzez wysłanie wiadomości SMS, zgodnie z pkt. 41 powyżej, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Pakietu Non Stop Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Jeżeli dezaktywacja Pakietu Non Stop nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, to opłata miesięczna zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby dni w danym okresie rozliczeniowym. Dezaktywacja pakietu nie jest równoznaczna z zablokowaniem dostępu do Internetu. 43. Po dezaktywacji Abonent nie może włączyć ponownie Pakietu Non Stop na próbę na warunkach opisanych w pkt 30 powyżej, ale może aktywować jeden z pakietów internetowych oferowanych w ramach promocji Pakiety Non Stop w ofertach Plus Firma. 40. Po dezaktywacji Pakietu Non Stop 300 MB lub Pakietu Non Stop 600 MB automatycznie zaczną być dostępne jednostki z Pakietu 100 MB. Po ich wykorzystaniu opłaty za transmisję danych naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy, z której korzysta Abonent. Pakiet MMS 25. Abonent w ramach Promocji otrzymuje bezpłatnie w każdym pełnym okresie rozliczeniowym w czasie oznaczonym Umowy automatycznie aktywowany pakiet 300 MMS-ów do sieci Plus 11 ( Pakiet MMS ). Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym część Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Aktywacja Pakietu MMS jest bezpłatna. Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z Pakietu MMS. Jeżeli uruchomienie Pakietu MMS nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba MMS-ów w Pakiecie MMS będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana taryfy/promocyjnego planu cenowego zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Rabatu, Pakietu Minuty do wszystkich, Pakietu 100 MB oraz Pakietów Non Stop, Pakietu MMS oraz usług: Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Nielimitowane SMS-y, pod warunkiem, że zmiana nastąpiła w obrębie taryf, dla których te usługi są dostępne. We wszystkich pozostałych przypadkach zmiana taryfy/promocyjnego planu cenowego powoduje dezaktywację wszystkich aktywnych dodatkowych pakietów i usług promocyjnych. Abonent może ponownie aktywować te usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie dla nowo wybranej taryfy. 2. Zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 3. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z bieżącego okresu rozliczeniowego oraz utratę niewykorzystanych minut z Pakietu Minuty do wszystkich oraz niewykorzystanej części Pakietu 100 MB, Pakietów Non Stop i Pakietu MMS. Niewykorzystane minuty, jednostki danych oraz MMS-y nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 4. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy nie powoduje dezaktywacji usług dodatkowych: Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Nielimitowane SMS-y, Pakietu Minuty do wszystkich, Pakietu 100 MB, Pakietów Non Stop, Pakietu MMS oraz Rabatu. 5. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe we wskazanych przez Polkomtel taryfach/planach cenowych lub na podstawie innych warunków promocyjnych oferowanych przez Polkomtel, przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w Technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 6. W celu realizacji połączenia głosowego terminal LTE zalogowany w sieci LTE przełączy się do sieci 3G i zrealizuje połączenie głosowe. Przełączenie z LTE do 3G może nieznacznie wydłużyć czas realizacji połączenia głosowego. Nawiązanie połączenia głosowego skutkuje zerwaniem sesji połączenia z internetem w sieci LTE. Po zakończeniu połączenia głosowego terminal pozostanie w sieci 3G, w której nastąpi 11 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. Jeden MMS=100kB, przy czym każde rozpoczęte 100kB wysłanych danych pomniejsza Pakiet MMS o jednego MMS-a.

5 zestawienie sesji z internetem. Jeżeli w trakcie trwania połączenia głosowego terminal przełączy się do 2G, wówczas po zakończeniu połączenia głosowego nastąpi zestawienie sesji z internetem w sieci 2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 7. W przypadku przemieszczania się terminala LTE i utraty zasięgu sieci LTE nastąpi zerwanie sesji połączenia z internetem w LTE i nawiązanie sesji połączenia z internetem w sieci 3G/2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Gadasz w Firmie w Sklepie Internetowym (11) Cena promocyjna sprzętu przy zawarciu umowy na 24 miesiące Model aparatu telefonicznego/tabletu Firm 15 Firm 25 Firm 35 Firm 55 XEEFT24A11; XEEFT24B11; XEEFT24C11 XEEFT36A11; XEEFT36B11; XEEFT36C11 Firm 75 Firm 100 Cena oferowana na warunkach ogólnych Emporia TELME C155 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 161,79 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 199 zł HTC Desire zł 499 zł 379 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1218,70 zł z VAT 712,17 zł 613,77 zł 466,17 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1499 zł HTC Desire X 529 zł 449 zł 329 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1356,91 zł z VAT 650,67 zł 552,27 zł 404,67 zł 35,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1669 zł HTC One 1969 zł 1899 zł 1829 zł 1579 zł 1349 zł 1079 zł 2966,67 zł z VAT 2421,87 zł 2335,77 zł 2249,67 zł 1942,17 zł 1659,27 zł 1327,17 zł 3649 zł HTC One V 629 zł 499 zł 449 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1641,46 zł z VAT 773,67 zł 613,77 zł 552,27 zł 220,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 2019 zł HTC One X 1599 zł 1479 zł 1419 zł 1029 zł 799 zł 169 zł 2324,39 zł z VAT 1966,77 zł 1819,17 zł 1745,37 zł 1265,67 zł 982,77 zł 207,87 zł 2859 zł HTC One X zł 1579 zł 1519 zł 1129 zł 899 zł 699 zł 2625,20 zł z VAT 2089,77 zł 1942,17 zł 1868,37 zł 1388,67 zł 1105,77 zł 859,77 zł 3229 zł HTC Windows Phone 8S 549 zł 429 zł 369 zł 19 zł 1 zł 1 zł 909,76 zł z VAT 675,27 zł 527,67 zł 453,87 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1119 zł Huawei Ascend P1 LTE 1219 zł 1169 zł 999 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2373,17 zł z VAT 1499,37 zł 1437,87 zł 1228,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2919 zł iphone 4S 16GB 1849 zł 1729 zł 1669 zł 1529 zł 1099 zł 869 zł 3007,32 zł z VAT 2274,27 zł 2126,67 zł 2052,87 zł 1880,67 zł 1351,77 zł 1068,87 zł 3699 zł iphone 5 16GB 2449 zł 2329 zł 2269 zł 2129 zł 1699 zł 1599 zł 3202,44 zł z VAT 3012,27 zł 2864,67 zł 2790,87 zł 2618,67 zł 2089,77 zł 1966,77 zł 3939 zł LG Swift F5 599 zł 489 zł 449 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1202,44 zł z VAT 736,77 zł 601,47 zł 552,27 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1479 zł LG Swift G 1599 zł 1489 zł 1429 zł 1099 zł 899 zł 469 zł 2665,85 zł z VAT 1966,77 zł 1831,47 zł 1757,67 zł 1351,77 zł 1105,77 zł 576,87 zł 3279 zł LG Swift L3 179 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 405,69 zł z VAT 220,17 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 499 zł LG Swift L3 II 149 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446,34 zł z VAT 183,27 zł 35,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł LG Swift L5 299 zł 189 zł 129 zł 1 zł 1 zł 1 zł 576,42 zł z VAT 367,77 zł 232,47 zł 158,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 709 zł LG Swift L5 II 299 zł 199 zł 159 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,89 zł z VAT 367,77 zł 244,77 zł 195,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł LG Swift L7 349 zł 299 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 771,54 zł z VAT 429,27 zł 367,77 zł 306,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 949 zł LG Swift L7 II 379 zł 349 zł 299 zł 79 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 466,17 zł 429,27 zł 367,77 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł LG Swift L9 699 zł 589 zł 529 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1470,73 zł z VAT 859,77 zł 724,47 zł 650,67 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1809 zł LG Swift VU 1179 zł 1059 zł 999 zł 779 zł 549 zł 1 zł 1747,15 zł z VAT 1450,17 zł 1302,57 zł 1228,77 zł 958,17 zł 675,27 zł 1,23 zł 2149 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 226,83 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 279 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 251,22 zł z VAT 35,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 309 zł Nokia zł 189 zł 129 zł 1 zł 1 zł 1 zł 804,07 zł z VAT 367,77 zł 232,47 zł 158,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 989 zł Nokia 515 Dual SIM 299 zł 219 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 657,72 zł z VAT 367,77 zł 269,37 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 809 zł Nokia 808 PureView 1429 zł 1299 zł 1249 zł 1079 zł 799 zł 1 zł 2243,09 zł z VAT 1757,67 zł 1597,77 zł 1536,27 zł 1327,17 zł 982,77 zł 1,23 zł 2759 zł

7 Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 332,52 zł z VAT 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 409 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 243,09 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 299 zł Nokia Asha zł 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 495,12 zł z VAT 195,57 zł 121,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 609 zł Nokia Asha zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 365,04 zł z VAT 146,37 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 449 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503,26 zł z VAT 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Nokia Asha zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 673,98 zł z VAT 281,67 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 829 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 308,13 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 379 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446,35 zł z VAT 170,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Nokia C5 5MP 269 zł 199 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 584,55 zł z VAT 330,87 zł 244,77 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 719 zł Nokia E6 729 zł 599 zł 549 zł 229 zł 1 zł 1 zł 1194,31 zł z VAT 896,67 zł 736,77 zł 675,27 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1469 zł Nokia Lumia zł 249 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 812,20 zł z VAT 367,77 zł 306,27 zł 220,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 999 zł Nokia Lumia zł 279 zł 219 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 490,77 zł 343,17 zł 269,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Nokia Lumia zł 359 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1186,18 zł z VAT 589,17 zł 441,57 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1459 zł Nokia Lumia 625 LTE 659 zł 559 zł 489 zł 229 zł 29 zł 1 zł 1088,62 zł z VAT 810,57 zł 687,57 zł 601,47 zł 281,67 zł 35,67 zł 1,23 zł 1339 zł Nokia Lumia zł 479 zł 419 zł 129 zł 1 zł 1 zł 1487,00 zł z VAT 736,77 zł 589,17 zł 515,37 zł 158,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1829 zł Nokia Lumia zł 759 zł 699 zł 559 zł 249 zł 1 zł 1560,16 zł z VAT 1081,17 zł 933,57 zł 859,77 zł 687,57 zł 306,27 zł 1,23 zł 1919 zł Nokia Lumia zł 859 zł 799 zł 659 zł 349 zł 1 zł 2007,32 zł z VAT 1204,17 zł 1056,57 zł 982,77 zł 810,57 zł 429,27 zł 1,23 zł 2469 zł Nokia Lumia ładowarka DT900 + obudowa CC zł 859 zł 799 zł 659 zł 349 zł 1 zł 2381,30 zł z VAT 1204,17 zł 1056,57 zł 982,77 zł 810,57 zł 429,27 zł 1,23 zł 2929 zł Nokia Lumia zł 1059 zł 999 zł 729 zł 349 zł 1 zł 2129,27 zł z VAT 1450,17 zł 1302,57 zł 1228,77 zł 896,67 zł 429,27 zł 1,23 zł 2619 zł Nokia Lumia zł 1599 zł 1449 zł 1099 zł 899 zł 1 zł 2381,30 zł z VAT 2052,87 zł 1966,77 zł 1782,27 zł 1351,77 zł 1105,77 zł 1,23 zł 2929 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 373,18 zł z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 459 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446,35 zł z VAT 158,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 373,17 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 459 zł Samsung Galaxy Ace zł 299 zł 279 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1275,61 zł z VAT 453,87 zł 367,77 zł 343,17 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1569 zł Samsung Galaxy Ace 3 LTE 599 zł 499 zł 419 zł 159 zł 1 zł 1 zł 1381,30 zł z VAT 736,77 zł 613,77 zł 515,37 zł 195,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1699 zł Samsung Galaxy Ace S zł 259 zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 934,15 zł z VAT 466,17 zł 318,57 zł 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1149 zł Samsung Galaxy Camera 1479 zł 1359 zł 1299 zł 899 zł 699 zł 1 zł 2682,11 zł z VAT 1819,17 zł 1671,57 zł 1597,77 zł 1105,77 zł 859,77 zł 1,23 zł 3299 zł Samsung Galaxy 219 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 269,37 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Galaxy Core 399 zł 299 zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 974,80 zł z VAT 490,77 zł 367,77 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1199 zł

8 Samsung Galaxy mini zł 159 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 269,37 zł 195,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Galaxy Note 3 LTE 1929 zł 1849 zł 1789 zł 1499 zł 1299 zł 869 zł 3381,30 zł z VAT 2372,67 zł 2274,27 zł 2200,47 zł 1843,77 zł 1597,77 zł 1068,87 zł 4159 zł Samsung Galaxy Note II 1749 zł 1599 zł 1549 zł 1379 zł 1099 zł 299 zł 2999,19 zł z VAT 2151,27 zł 1966,77 zł 1905,27 zł 1696,17 zł 1351,77 zł 367,77 zł 3689 zł Samsung Galaxy Note II LTE 1749 zł 1599 zł 1549 zł 1379 zł 1099 zł 299 zł 2999,19 zł z VAT 2151,27 zł 1966,77 zł 1905,27 zł 1696,17 zł 1351,77 zł 367,77 zł 3689 zł Samsung Galaxy Pocket 199 zł 99 zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 535,78 zł z VAT 244,77 zł 121,77 zł 72,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 659 zł Samsung Galaxy S III 1439 zł 1339 zł 1239 zł 1079 zł 899 zł 399 zł 2633,33 zł z VAT 1769,97 zł 1646,97 zł 1523,97 zł 1327,17 zł 1105,77 zł 490,77 zł 3239 zł Samsung Galaxy S zł 1669 zł 1589 zł 1349 zł 1099 zł 799 zł 2999,19 zł z VAT 2175,87 zł 2052,87 zł 1954,47 zł 1659,27 zł 1351,77 zł 982,77 zł 3689 zł Samsung Galaxy SIII LTE 1439 zł 1339 zł 1239 zł 1079 zł 899 zł 399 zł 2901,63 zł z VAT 1769,97 zł 1646,97 zł 1523,97 zł 1327,17 zł 1105,77 zł 490,77 zł 3569 zł Samsung Galaxy SIIImini 679 zł 599 zł 549 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1495,12 zł z VAT 835,17 zł 736,77 zł 675,27 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1839 zł Samsung Galaxy Trend 379 zł 259 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 466,17 zł 318,57 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Samsung Galaxy Xcover zł 529 zł 479 zł 229 zł 1 zł 1 zł 1462,60 zł z VAT 736,77 zł 650,67 zł 589,17 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1799 zł Samsung Galaxy Young 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,90 zł z VAT 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 519,52 zł z VAT 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 639 zł Samsung Solid B zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 527,64 zł z VAT 220,17 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 649 zł Samsung Solid C zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446,35 zł z VAT 146,37 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Samsung Wave Y 199 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 244,77 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Sony Xperia E 299 zł 219 zł 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 779,68 zł z VAT 367,77 zł 269,37 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 959 zł Sony Xperia J 349 zł 319 zł 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1194,31 zł z VAT 429,27 zł 392,37 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1469 zł Sony Xperia P 859 zł 739 zł 679 zł 499 zł 59 zł 1 zł 1381,30 zł z VAT 1056,57 zł 908,97 zł 835,17 zł 613,77 zł 72,57 zł 1,23 zł 1699 zł Sony Xperia S 1159 zł 1039 zł 979 zł 879 zł 249 zł 1 zł 1706,50 zł z VAT 1425,57 zł 1277,97 zł 1204,17 zł 1081,17 zł 306,27 zł 1,23 zł 2099 zł Sony Xperia Sola 559 zł 439 zł 379 zł 189 zł 1 zł 1 zł 1218,70 zł z VAT 687,57 zł 539,97 zł 466,17 zł 232,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1499 zł Sony Xperia SP 969 zł 869 zł 799 zł 549 zł 319 zł 1 zł 1950,41 zł z VAT 1191,87 zł 1068,87 zł 982,77 zł 675,27 zł 392,37 zł 1,23 zł 2399 zł Sony Xperia T 1479 zł 1359 zł 1299 zł 1069 zł 799 zł 1 zł 1999,19 zł z VAT 1819,17 zł 1671,57 zł 1597,77 zł 1314,87 zł 982,77 zł 1,23 zł 2459 zł Sony Xperia tipo 259 zł 169 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 318,57 zł 207,87 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Sony Xperia U 469 zł 349 zł 289 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1340,65 zł z VAT 576,87 zł 429,27 zł 355,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1649 zł Sony Xperia Z 1579 zł 1359 zł 1199 zł 879 zł 669 zł 369 zł 2860,98 zł z VAT 1942,17 zł 1671,57 zł 1474,77 zł 1081,17 zł 822,87 zł 453,87 zł 3519 zł Sony Xperia Z1 LTE 1729 zł 1499 zł 1349 zł 1029 zł 829 zł 519 zł 2926,02 zł z VAT 2126,67 zł 1843,77 zł 1659,27 zł 1265,67 zł 1019,67 zł 638,37 zł 3599 zł Tablet Kiano Pro 10 Dual 349 zł 299 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 429,27 zł 367,77 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Tablet Modecom Free TAB 9701 HDX1 349 zł 279 zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 747,15 zł z VAT 429,27 zł 343,17 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 919 zł

9 Tablet Modecom FreeTab zł 299 zł 219 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1047,97 zł z VAT 453,87 zł 367,77 zł 269,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1289 zł Tablet Prestigio 3540 DUO 119 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 365,04 zł z VAT 146,37 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 449 zł Tablet Prestigio PMP 7100 DUO 369 zł 299 zł 219 zł 1 zł 1 zł 1 zł 966,67 zł z VAT 453,87 zł 367,77 zł 269,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1189 zł ZTE Blade III 169 zł 149 zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 495,12 zł z VAT 207,87 zł 183,27 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 609 zł Cena promocyjna sprzętu przy zawarciu umowy na 36 miesięcy Cena oferowana Model aparatu telefonicznego/tabletu/konsoli na Firm 15 Firm 25 Firm 35 Firm 55 Firm 75 Firm 100 warunkach ogólnych Emporia TELME C155 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 161,79 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 199 zł HTC Desire zł 439 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1218,70 zł z VAT 699,87 zł 539,97 zł 429,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1499 zł HTC Desire X 499 zł 379 zł 269 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1356,91 zł z VAT 613,77 zł 466,17 zł 330,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1669 zł HTC One 1869 zł 1769 zł 1299 zł 1149 zł 1099 zł 799 zł 2967 zł z VAT 2298,87 zł 2175,87 zł 1597,77 zł 1413,27 zł 1351,77 zł 982,77 zł 3649 zł HTC One V 599 zł 449 zł 369 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1641 zł z VAT 736,77 zł 552,27 zł 453,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2019 zł HTC One X 1569 zł 1419 zł 1339 zł 849 zł 549 zł 1 zł 2324 zł z VAT 1929,87 zł 1745,37 zł 1646,97 zł 1044,27 zł 675,27 zł 1,23 zł 2859 zł HTC One X zł 1519 zł 1439 zł 949 zł 649 zł 1 zł 2625 zł z VAT 2052,87 zł 1868,37 zł 1769,97 zł 1167,27 zł 798,27 zł 1,23 zł 3229 zł HTC Windows Phone 8S 519 zł 369 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 910 zł z VAT 638,37 zł 453,87 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1119 zł Huawei Ascend P1 LTE 1019 zł 969 zł 899 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2373 zł z VAT 1253,37 zł 1191,87 zł 1105,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2919 zł iphone 4S 16GB 1819 zł 1669 zł 1589 zł 1349 zł 849 zł 399 zł 3007 zł z VAT 2237,37 zł 2052,87 zł 1954,47 zł 1659,27 zł 1044,27 zł 490,77 zł 3699 zł iphone 5 16GB 2419 zł 2269 zł 2189 zł 1949 zł 1449 zł 1099 zł 3202 zł z VAT 2975,37 zł 2790,87 zł 2692,47 zł 2397,27 zł 1782,27 zł 1351,77 zł 3939 zł LG Swift F5 449 zł 289 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1202 zł z VAT 552,27 zł 355,47 zł 306,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1479 zł LG Swift G 1579 zł 1429 zł 1349 zł 929 zł 649 zł 1 zł 2666 zł z VAT 1942,17 zł 1757,67 zł 1659,27 zł 1142,67 zł 798,27 zł 1,23 zł 3279 zł LG Swift L3 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 406 zł z VAT 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 499 zł LG Swift L3 II 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł LG Swift L5 279 zł 129 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 576 zł z VAT 343,17 zł 158,67 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 709 zł LG Swift L5 II 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 731 zł z VAT 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł LG Swift L7 229 zł 119 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 772 zł z VAT 281,67 zł 146,37 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 949 zł LG Swift L7 II 279 zł 159 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 343,17 zł 195,57 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł LG Swift L9 679 zł 529 zł 449 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1471 zł z VAT 835,17 zł 650,67 zł 552,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1809 zł LG Swift VU 1149 zł 999 zł 919 zł 599 zł 299 zł 1 zł 1747 zł z VAT 1413,27 zł 1228,77 zł 1130,37 zł 736,77 zł 367,77 zł 1,23 zł 2149 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 227 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 279 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 251 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 309 zł

10 Nokia zł 129 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 804 zł z VAT 343,17 zł 158,67 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 989 zł Nokia 515 Dual SIM 249 zł 159 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 658 zł z VAT 306,27 zł 195,57 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 809 zł Nokia 808 PureView 1399 zł 1249 zł 1169 zł 899 zł 549 zł 1 zł 2243 zł z VAT 1720,77 zł 1536,27 zł 1437,87 zł 1105,77 zł 675,27 zł 1,23 zł 2759 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 333 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 409 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 243 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 299 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 495 zł z VAT 158,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 609 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 365 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 449 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 674 zł z VAT 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 829 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 308 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 379 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Nokia C5 5MP 239 zł 139 zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 585 zł z VAT 293,97 zł 170,97 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 719 zł Nokia E6 699 zł 549 zł 469 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1194 zł z VAT 859,77 zł 675,27 zł 576,87 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1469 zł Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 812 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 999 zł Nokia Lumia zł 219 zł 139 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 453,87 zł 269,37 zł 170,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Nokia Lumia zł 199 zł 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1186 zł z VAT 367,77 zł 244,77 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1459 zł Nokia Lumia 625 LTE 659 zł 499 zł 399 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1089 zł z VAT 810,57 zł 613,77 zł 490,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1339 zł Nokia Lumia zł 419 zł 339 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1487 zł z VAT 699,87 zł 515,37 zł 416,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1829 zł Nokia Lumia zł 699 zł 619 zł 379 zł 1 zł 1 zł 1560 zł z VAT 1044,27 zł 859,77 zł 761,37 zł 466,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1919 zł Nokia Lumia zł 799 zł 719 zł 479 zł 99 zł 1 zł 2007 zł z VAT 1167,27 zł 982,77 zł 884,37 zł 589,17 zł 121,77 zł 1,23 zł 2469 zł Nokia Lumia ładowarka DT900 + obudowa CC zł 799 zł 719 zł 479 zł 99 zł 1 zł 2381 zł z VAT 1167,27 zł 982,77 zł 884,37 zł 589,17 zł 121,77 zł 1,23 zł 2929 zł Nokia Lumia zł 999 zł 919 zł 549 zł 99 zł 1 zł 2129 zł z VAT 1413,27 zł 1228,77 zł 1130,37 zł 675,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 2619 zł Nokia Lumia zł 1099 zł 1019 zł 799 zł 449 zł 1 zł 2381 zł z VAT 1536,27 zł 1351,77 zł 1253,37 zł 982,77 zł 552,27 zł 1,23 zł 2929 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 373 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 459 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 373 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 459 zł Samsung Galaxy Ace zł 149 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1276 zł z VAT 306,27 zł 183,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1569 zł Samsung Galaxy Ace 3 LTE 569 zł 439 zł 339 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1381 zł z VAT 699,87 zł 539,97 zł 416,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1699 zł Samsung Galaxy Ace S zł 199 zł 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 934 zł z VAT 429,27 zł 244,77 zł 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1149 zł

11 Samsung Galaxy Camera 1449 zł 1299 zł 1219 zł 729 zł 449 zł 1 zł 2682 zł z VAT 1782,27 zł 1597,77 zł 1499,37 zł 896,67 zł 552,27 zł 1,23 zł 3299 zł Samsung Galaxy 149 zł 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 650 zł z VAT 183,27 zł 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Galaxy Core 369 zł 249 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 975 zł z VAT 453,87 zł 306,27 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1199 zł Samsung Galaxy mini 2 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 650 zł z VAT 121,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Galaxy Note 3 LTE 1879 zł 1759 zł 1699 zł 1329 zł 1049 zł 569 zł 3381 zł z VAT 2311,17 zł 2163,57 zł 2089,77 zł 1634,67 zł 1290,27 zł 699,87 zł 4159 zł Samsung Galaxy Note II 1599 zł 1449 zł 1399 zł 949 zł 799 zł 99 zł 2999 zł z VAT 1966,77 zł 1782,27 zł 1720,77 zł 1167,27 zł 982,77 zł 121,77 zł 3689 zł Samsung Galaxy Note II LTE 1599 zł 1449 zł 1399 zł 949 zł 799 zł 99 zł 2999 zł z VAT 1966,77 zł 1782,27 zł 1720,77 zł 1167,27 zł 982,77 zł 121,77 zł 3689 zł Samsung Galaxy Pocket 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 536 zł z VAT 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 659 zł Samsung Galaxy S III 1399 zł 1239 zł 1099 zł 879 zł 649 zł 1 zł 2633 zł z VAT 1720,77 zł 1523,97 zł 1351,77 zł 1081,17 zł 798,27 zł 1,23 zł 3239 zł Samsung Galaxy S zł 1469 zł 1399 zł 1099 zł 849 zł 549 zł 2999 zł z VAT 1991,37 zł 1806,87 zł 1720,77 zł 1351,77 zł 1044,27 zł 675,27 zł 3689 zł Samsung Galaxy SIII LTE 1399 zł 1239 zł 1099 zł 879 zł 649 zł 99 zł 2902 zł z VAT 1720,77 zł 1523,97 zł 1351,77 zł 1081,17 zł 798,27 zł 121,77 zł 3569 zł Samsung Galaxy SIIImini 549 zł 499 zł 449 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1495 zł z VAT 675,27 zł 613,77 zł 552,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1839 zł Samsung Galaxy Trend 329 zł 159 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 404,67 zł 195,57 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Samsung Galaxy Xcover zł 399 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1463 zł z VAT 552,27 zł 490,77 zł 429,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1799 zł Samsung Galaxy Young 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 731 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 520 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 639 zł Samsung Solid B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 528 zł z VAT 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 649 zł Samsung Solid C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Samsung Wave Y 169 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 650 zł z VAT 207,87 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Sony Xperia E 219 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 780 zł z VAT 269,37 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 959 zł Sony Xperia J 279 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1194 zł z VAT 343,17 zł 306,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1469 zł Sony Xperia P 829 zł 679 zł 599 zł 329 zł 49 zł 1 zł 1381 zł z VAT 1019,67 zł 835,17 zł 736,77 zł 404,67 zł 60,27 zł 1,23 zł 1699 zł Sony Xperia S 1129 zł 959 zł 899 zł 699 zł 99 zł 1 zł 1707 zł z VAT 1388,67 zł 1179,57 zł 1105,77 zł 859,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 2099 zł Sony Xperia Sola 529 zł 379 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1219 zł z VAT 650,67 zł 466,17 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1499 zł Sony Xperia SP 819 zł 719 zł 649 zł 349 zł 99 zł 1 zł 1950 zł z VAT 1007,37 zł 884,37 zł 798,27 zł 429,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 2399 zł Sony Xperia T 1449 zł 1299 zł 1219 zł 889 zł 549 zł 1 zł 1999 zł z VAT 1782,27 zł 1597,77 zł 1499,37 zł 1093,47 zł 675,27 zł 1,23 zł 2459 zł Sony Xperia tipo 229 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 281,67 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł Sony Xperia U 439 zł 289 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1341 zł z VAT 539,97 zł 355,47 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1649 zł Sony Xperia Z 1529 zł 1309 zł 1149 zł 829 zł 549 zł 169 zł 2861 zł z VAT 1880,67 zł 1610,07 zł 1413,27 zł 1019,67 zł 675,27 zł 207,87 zł 3519 zł

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT)

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (10) ( REGULAMIN ) (MNP2: XM3FS24A10; XM3FS24B10) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN ) (NOWY NUMER: XMAFS24A04; XMAFS24B04; XMAFS36A04; XMAFS36B04) (MNP: XMPFS24A04; XMPFS24B04; XMPFS36A04; XMPFS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT)

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (05) (NOWY NUMER: XAAFT24A05; XAAFS24B05; XAAFS24C05; XAAFS24D05; XAAFT36A05; XAAFS36B05; XAAFS36C05; XAAFS36D05) (MNP: XAPFT24A05; XAPFS24B05, XAPFS24C05;

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14;

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XBOAT24A01; XBOAS24B01; XBOAS24C01; XBOAS24D01; XBOAT36A01; XBOAS36B01; XBOAS36C01; XBOAS36D01) (MNP: XBOPT24A01; XBOPS24B01; XBOPS24C01;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę)

Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę) Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę) Masz smartfon. Oszczędzaj przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z Internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Opłata miesięczna za Pakiet MMS Brak Brak Brak 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł

Opłata miesięczna za Pakiet MMS Brak Brak Brak 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu - konwersja na abonament dla Abonentów Plus Mix i Abonentów MixPlus III (w kontrakcie) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy II. Kino Letnie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy II. Kino Letnie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer (

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Promocja

Bardziej szczegółowo