REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14; XAPFS24D14; XAPFT36A14; XAPFS36B14; XAPFS36C14; XAPFS36D14) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 lub 36 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ) i staną się Abonentami 2 sieci Plus. 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 4. Polkomtel informuje, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 5. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny/tablet/laptop 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny, tablet lub laptop po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne/tablety nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych/tabletów/laptopów jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Polkomtel informuje, że tablety sprzedawane w ramach Promocji nie współpracują z kartą SIM udostępnianą wraz z zawarciem Umowy, a tym samym za pośrednictwem tabletu nie jest możliwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel. 2. Klient w ramach Promocji wybiera jeden z promocyjnych planów cenowych: dla Firm 90, dla Firm 100 z 2, dla Firm 110 z 2,5, dla Firm 125 z 3, dla Firm 140 z 4, dla Firm 160 z 5 lub dla Firm 180 z 10 ( Promocyjny Plan Cenowy ) zgodnie z poniższą specyfikacją: Promocyjny Plan Cenowy dla Firm 90 dla Firm 100 z 2 dla Firm 110 z 2,5 dla Firm 125 z 3 dla Firm 140 z 4 dla Firm 160 z 5 dla Firm 180 z 10 Abonament dla Klientów z nowym numerem Abonament dla Klientów przenoszących numer do sieci Plus Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 4 Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 Bezpłatny Pakiet minut na połączenia międzynarodowe 90 zł (110,70 zł z 80 zł (98,40 zł z 100 zł (123 zł z 90 zł (110,70 zł z 110 zł (135,30 zł z 100 zł (123 zł z 125 zł (153,75 zł z 115 zł (141,45 zł z 0 zł 0 zł 0 zł 140 zł (172,20 zł z 130 zł (159,90 zł z 160 zł (196,80 zł z 150 zł (184,50 zł z 180 zł (221,40 zł z 170 zł (209,10 zł z niedostępny 100 minut 100 minut 200 minut 300 minut 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów. 3 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 4 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 5 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu

2 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy dla Firm 250. Promocyjna opłata aktywacyjna 4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów zawartych w ramach Promocji wynosi 35 zł (43,05 zł z. Rabat na abonament w ramach MNP 5. Abonent, który w ramach Promocji skorzysta z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus otrzyma 10 zł (12,30 zł z rabatu na abonament w ramach przeniesienia numeru do sieci Plus (Rabat MNP) od aktywacji karty SIM do zakończenia czasu oznaczonego Umowy ( okres promocyjny ). Aktywacja Rabatu jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Rabatu. Internet w telefonie 6. W ramach Promocji Abonent otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy Non Stop za 0 zł na próbę lub na cały okres świadczenia usług do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych zgodnie z tabelą poniżej: Promocyjny Plan Cenowy Pakiet Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Opłata miesięczna za Pakiet Non Stop dla Firm 90 1 na próbę 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 7 zł (8,61 zł z miesięcznie dla Firm 100 z 2 dla Firm 110 z 2,5 dla Firm 125 z 3 dla Firm 140 z 4 dla Firm 160 z 5 dla Firm 180 z ,5 3 4 BG zł przez cały okres świadczenia usług Pakiet Non Stop na próbę 7. Abonent, który w ramach Promocji wybierze promocyjny plan cenowy dla Firm 90 otrzyma Pakiet Non Stop na próbę, który jest bezpłatny przez pierwszy pełny miesiąc od aktywacji karty SIM. Po tym okresie miesięczna opłata za Pakiet wynosić będzie 7 zł (8,61 zł z. 8. W ramach Pakietu Non Stop na próbę oraz poza pakietem Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet, plus lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać i odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 6. Pakiet Non Stop Na próbę nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź z regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 9. W ramach Pakietu Non Stop i poza Pakietem Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APN-y w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: roaming międzynarodowy, prywatne APN-y możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. 10. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu Non Stop Na Próbę po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym ilości danych Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach Pakiet Non Stop na próbę będzie dostępny w każdym okresie rozliczeniowym do momentu dezaktywacji Pakietu. Aktywacja i dezaktywacja Pakietu Non Stop na próbę są bezpłatne. 13. W danym okresie rozliczeniowym Abonent może mieć aktywny tylko jeden Pakiet Non Stop na próbę. 14. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop na próbę naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop na próbę liczone są co 10 kb zgodnie z Taryfą dla Firm Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Pakietu Non Stop na próbę poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT PLUSKOD5 N. (PLUSKOD5 to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z 5 cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie). 16. Dezaktywacja Pakietu Non Stop na próbę nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia polecenia dezaktywacji. W przypadku dezaktywacji Pakietu Non Stop na próbę poprzez wysłanie wiadomości SMS, zgodnie z pkt. 13 powyżej, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Pakietu Non Stop na próbę Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Jeżeli dezaktywacja Pakietu Non Stop na próbę nastąpi w trakcie trwania płatnego okresu rozliczeniowego, to opłata miesięczna zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby dni w danym okresie rozliczeniowym. Dezaktywacja pakietu nie jest równoznaczna z zablokowaniem dostępu do Internetu. 17. Po dezaktywacji Abonent może ponownie włączyć Pakiet Non Stop na próbę na warunkach opisanych w pkt 6 bez bezpłatnego okresu próbnego wskazanego w pkt 6 powyżej, poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: AKT PLUSKOD5 5. Pakiet może zostać włączony również poprzez Plus Online. 18. Abonent może zlecić dezaktywację Pakietu Non Stop na próbę aktywowanego zgodnie z pkt. 17 powyżej poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT PLUSKOD5 5. Pakiet można również dezaktywować poprzez Plus Online. 19. Po dezaktywacji Pakietu Non Stop opłaty za transmisję danych będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy dla Firm 250. Pakiety Non Stop 6 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN:wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

3 20. Jeśli Abonent wybierze inny promocyjny plan cenowy niż dla Firm 90 otrzyma Pakiet Non Stop, który będzie dostępny za 0 zł przez cały okres świadczenia usług. Abonent nie ma możliwości zmiany ani rezygnacji z Pakietu Non Stop przypisanego do danego promocyjnego planu cenowego zgodnie z tabelą w pkt Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietów Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym liczby danych: a) 2 przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla Firm 100 z 2 ; b) 2,5 przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla Firm 110 z 2,5 ; c) 3 przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla Firm 125 z 3 ; d) 4 przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla Firm 140 z 4 ; e) 5 przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla Firm 160 z 5 ; f) 10 przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla Firm 180 z 10 ; 22. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet, plus lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 7. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 23. W ramach Pakietu Non Stop Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APN-y w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: roaming międzynarodowy, prywatne APN-y możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. Pakiety minut na połączenia międzynarodowe i Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy 24. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy dla Firm 125 z 3, dla Firm 140 z 4, Bez Limitu dla Firm 160 z 5 lub dla Firm 180 z 10 otrzyma automatycznie aktywowany pakiet minut 8 na głosowe połączenia międzynarodowe ( Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) w ramach promocyjnej usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy ( Usługa ) zgodnie z tabelą poniżej: Promocyjny Plan Cenowy dla Firm 125 z 3 dla Firm 140 z 4 dla Firm 160 z 5 dla Firm 180 z 10 Bezpłatny Pakiet minut na połączenia międzynarodowe 100 minut 100 minut 200 minut 300 minut 25. W ramach Usługi Abonent może wybrać maksymalnie 5 numerów kierunkowych do krajów dostępnych w Usłudze, na połączenia z którymi może wykorzystać co miesiąc Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. (łącznie na wszystkie wybrane numery). W Usłudze dostępne są kraje z pierwszej strefy taryfowej połączeń międzynarodowych, prezentowanej w tabeli opłat za połączenia międzynarodowe: Kraje lub terytoria dostępne w Usłudze Europa, Australia, Japonia, Kanada, USA Aktywacja/zdefiniowanie listy numeru/numerów kierunkowych Opłata miesięczna za Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. Opłata miesięczna za każdy wybrany numer kierunkowy Opłata za zmianę listy krajów 5 zł (6,15 zł z Opłata za sprawdzenie wybranych numerów kierunkowych Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci stacjonarnej po wykorzystaniu Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi 0,40 (0,49 zł z /min Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci komórkowej po wykorzystaniu Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi 0,80 (0,99 zł z /min Opłata za dezaktywację Usługi Okres przyznawania Usługi Cały okres świadczenia usług Aktywacja Usługi polega na zdefiniowaniu wybranego numeru lub listy numerów kierunkowych. Zlecenie zdefiniowania numerów kierunkowych można złożyć poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Abonent w każdym momencie może sprawdzić, zmienić i dezaktywować wybrane numery kierunkowe w Usłudze poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Aktywacja/dezaktywacja Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta następuje następnego dnia po złożeniu zlecenia aktywacji/dezaktywacji Usługi przez Abonenta. 29. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów kierunkowych, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 30. Jeśli uruchomienie Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego to w pierwszym niepełnym okresie rozliczeniowym, liczba minut będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Minuty niewykorzystane w ramach Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 31. Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy nie obejmuje międzynarodowych numerów informacyjnych, specjalnych i rozrywkowych oraz połączeń wykonywanych w roamingu. 32. Jeśli Abonent nie aktywuje Usługi przez zdefiniowanie wybranego numeru kierunkowego lub listy numerów kierunkowych, opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy dla Firm Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. 8 Z wyłączeniem połączeń do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. 9 Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usługi. 10 Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem pod numerem 2601 wynosi 1,60 zł (1,97 zł z

4 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana wybranego pierwotnie promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w paragrafie 2 pkt. 1 powoduje dezaktywację Pakietu Non Stop na próbę, Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. MN oraz zmienia wielkość Pakietu Non Stop zgodnie z nowo wybranym promocyjnym planem cenowym. 2. Zmiana wybranego pierwotnie promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w paragrafie 2 pkt. 1 nie powoduje dezaktywacji Rabatu MNP. 3. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu Non Stop na próbę oraz Pakietu Non Stop z danego okresu rozliczeniowego oraz niewykorzystanych minut z Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn.. 4. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz transfer numeru telefonicznego na inne konto tego samego Abonenta nie powoduje dezaktywacji Rabatu MNP, Pakietu Non Stop na próbę, Pakietu Non Stop oraz Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. 5. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe we wskazanych przez Polkomtel taryfach/planach cenowych lub na podstawie innych warunków promocyjnych oferowanych przez Polkomtel, przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w Technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 6. W celu realizacji połączenia głosowego terminal LTE zalogowany w sieci LTE przełączy się do sieci 3G i zrealizuje połączenie głosowe. Przełączenie z LTE do 3G może nieznacznie wydłużyć czas realizacji połączenia głosowego. Nawiązanie połączenia głosowego skutkuje zerwaniem sesji połączenia z internetem w sieci LTE. Po zakończeniu połączenia głosowego terminal pozostanie w sieci 3G, w której nastąpi zestawienie sesji z internetem. Jeżeli w trakcie trwania połączenia głosowego terminal przełączy się do 2G, wówczas po zakończeniu połączenia głosowego nastąpi zestawienie sesji z internetem w sieci 2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 7. W przypadku przemieszczania się terminala LTE i utraty zasięgu sieci LTE nastąpi zerwanie sesji połączenia z internetem w LTE i nawiązanie sesji połączenia z internetem w sieci 3G/2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

5 Zestaw Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Masz smartfon w dla Firm (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14; XAPFS24D14; XAPFT36A14; XAPFS36B14; XAPFS36C14; XAPFS36D14) Cena promocyjna sprzętu przy zawarciu umowy na 24 miesiące Model aparatu telefonicznego/tabletu/laptopa/konsoli Bez Firm 90 Bez Firm 100 z 2 Bez Firm 110 z 2,5 Bez Firm 125 z 3 Bez Firm 140 z 4 Bez Firm 160 z 5 Bez Firm 180 z 10 Cena oferowana na warunkach ogólnych 1 HTC Desire zł 129 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1218,70 zł z VAT 220,17 zł 158,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1499 zł 2 HTC Desire X 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1356,91 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1669 zł 3 HTC One 1539 zł 1429 zł 1299 zł 1199 zł 879 zł 99 zł 1 zł 2966,67 zł 1892,97 zł 1757,67 zł 1597,77 zł 1474,77 zł 1081,17 zł 121,77 zł 1,23 zł 3649 zł 4 HTC One X zł 1199 zł 1069 zł 969 zł 669 zł 449 zł 1 zł 2625,20 zł 1597,77 zł 1474,77 zł 1314,87 zł 1191,87 zł 822,87 zł 552,27 zł 1,23 zł 3229 zł 5 HTC Windows Phone 8S 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 909,76 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1119 zł 6 Huawei Ascend P1 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2373,17 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2919 zł 7 iphone 4S zł 1299 zł 1169 zł 1069 zł 789 zł 689 zł 249 zł 3007,32 zł z VAT 1720,77 zł 1597,77 zł 1437,87 zł 1314,87 zł 970,47 zł 847,47 zł 306,27 zł 3699 zł 8 iphone zł 1999 zł 1869 zł 1769 zł 1449 zł 1349 zł 849 zł 3202,44 zł z VAT 2581,77 zł 2458,77 zł 2298,87 zł 2175,87 zł 1782,27 zł 1659,27 zł 1044,27 zł 3939 zł 9 iphone 5S zł 2699 zł 2569 zł 2449 zł 2099 zł 1699 zł 1399 zł 4552,03 zł z VAT 3442,77 zł 3319,77 zł 3159,87 zł 3012,27 zł 2581,77 zł 2089,77 zł 1720,77 zł 5599 zł 10 Konsola Xbox 360 z kinect + gra Star Wars* 439 zł 299 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1462,60 zł z VAT 539,97 zł 367,77 zł 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1799 zł 11 Laptop Acer Aspire + modem E MF zł 799 zł 679 zł 579 zł 99 zł 1 zł 1 zł 2234,96 zł z VAT 1105,77 zł 982,77 zł 835,17 zł 712,17 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 2749 zł 12 LG Swift F5 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1202,44 zł z VAT 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1479 zł 13 LG Swift G 749 zł 649 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2665,85 zł z VAT 921,27 zł 798,27 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3279 zł 14 LG Swift L5 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 576,42 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 709 zł 15 LG Swift L7 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 771,54 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 949 zł 16 LG Swift L7 II 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł 17 LG Swift L9 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1470,73 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1809 zł 18 LG Swift VU 749 zł 399 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1747,15 zł z VAT 921,27 zł 490,77 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2149 zł 19 Nokia 515 Dual SIM 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 657,72 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 809 zł 20 Nokia C5 5MP 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 584,55 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 719 zł 21 Nokia L820+ DT900+CC zł 299 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 812,20 zł z VAT 650,67 zł 367,77 zł 183,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 999 zł 22 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł 23 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1186,18 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1459 zł 24 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1088,62 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1339 zł 25 Nokia Lumia 625 LTE 239 zł 199 zł 89 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1487,00 zł z VAT 293,97 zł 244,77 zł 109,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1829 zł 26 Nokia Lumia zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1560,16 zł z VAT 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1919 zł 27 Nokia Lumia zł 389 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2007,32 zł

6 z VAT 601,47 zł 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2469 zł 28 Nokia Lumia zł 299 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2381,30 zł z VAT 650,67 zł 367,77 zł 183,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2929 zł 29 Nokia Lumia zł 299 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2129,27 zł z VAT 490,77 zł 367,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2619 zł 30 Nokia Lumia zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2381,30 zł z VAT 429,27 zł 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2929 zł 31 Samsung Solid C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2999,19 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3689 zł 32 Samsung Galaxy Ace 2 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1275,61 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1569 zł 33 Samsung Galaxy Ace 3 LTE 169 zł 129 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1381,30 zł z VAT 207,87 zł 158,67 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1699 zł 34 Samsung Galaxy Camera 849 zł 749 zł 599 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2682,11 zł z VAT 1044,27 zł 921,27 zł 736,77 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3299 zł 35 Samsung Galaxy Core 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 974,80 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1199 zł 36 Samsung Galaxy Note 3 LTE 1549 zł 1449 zł 1299 zł 1199 zł 799 zł 599 zł 199 zł 3381,30 zł z VAT 1905,27 zł 1782,27 zł 1597,77 zł 1474,77 zł 982,77 zł 736,77 zł 244,77 zł 4159 zł 37 Samsung Galaxy Note II 999 zł 799 zł 599 zł 399 zł 169 zł 1 zł 1 zł 2999,19 zł z VAT 1228,77 zł 982,77 zł 736,77 zł 490,77 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 3689 zł 38 Samsung Galaxy Note II LTE 999 zł 799 zł 599 zł 399 zł 169 zł 1 zł 1 zł 2633,33 zł z VAT 1228,77 zł 982,77 zł 736,77 zł 490,77 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 3239 zł 39 Samsung Galaxy S III 1069 zł 969 zł 839 zł 739 zł 399 zł 99 zł 1 zł 2999,19 zł z VAT 1314,87 zł 1191,87 zł 1031,97 zł 908,97 zł 491,35 zł 121,77 zł 1,23 zł 3689 zł 40 Samsung Galaxy S zł 1199 zł 1059 zł 959 zł 619 zł 519 zł 299 zł 2901,63 zł z VAT 1597,77 zł 1474,77 zł 1302,57 zł 1179,57 zł 761,37 zł 638,37 zł 367,77 zł 3569 zł 41 Samsung Galaxy SIII LTE 1069 zł 969 zł 839 zł 739 zł 399 zł 99 zł 1 zł 1495,12 zł z VAT 1314,87 zł 1191,87 zł 1031,97 zł 908,97 zł 491,35 zł 121,77 zł 1,23 zł 1839 zł 42 Samsung Galaxy SIIImini 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł 43 Samsung Galaxy Trend 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1462,60 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1799 zł 44 Samsung Galaxy Xcover zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 519,52 zł z VAT 183,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 639 zł 45 Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446,35 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł 46 Sony Xperia J 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1194,31 zł z VAT 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1469 zł 47 Sony Xperia P 459 zł 359 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1381,30 zł z VAT 564,57 zł 441,57 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1699 zł 48 Sony Xperia S 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1706,50 zł z VAT 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2099 zł 49 Sony Xperia SP 499 zł 399 zł 279 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1950,41 zł z VAT 613,77 zł 490,77 zł 343,17 zł 220,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2399 zł 50 Sony Xperia T 299 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1999,19 zł z VAT 367,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2459 zł 51 Sony Xperia Z 899 zł 799 zł 659 zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 2860,98 zł z VAT 1105,77 zł 982,77 zł 810,57 zł 490,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 3519 zł 52 Sony Xperia Z1 LTE 1049 zł 949 zł 819 zł 549 zł 249 zł 99 zł 1 zł 2926,02 zł z VAT 1290,27 zł 1167,27 zł 1007,37 zł 675,27 zł 306,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 3599 zł 53 Tablet Kiano Pro 10 Dual 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099 zł 54 Tablet Modecom Free TAB 9701 HDX1 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 747,15 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 919 zł 55 Tablet Modecom FreeTab zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1047,97 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1289,0 zł 56 Tablet Prestigio PMP 7100 DUO 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 967 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1189,00 zł Cena promocyjna sprzętu przy zawarciu umowy na 36 miesięcy

7 Zestaw Model aparatu telefonicznego/tabletu/laptopa/konsoli Bez Firm 90 Bez Firm 100 z 2 Bez Firm 110 z 2,5 Bez Firm 125 z 3 Bez Firm 140 z 4 Bez Firm 160 z 5 Bez Firm 180 z 10 Cena oferowana na warunkach ogólnych 1 HTC Desire zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1219 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1499,00 zł 2 HTC Desire X 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1357 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1669,00 zł 3 HTC One 1399 zł 1299 zł 1099 zł 999 zł 199 zł 1 zł 1 zł 2967 zł z VAT 1720,77 zł 1597,77 zł 1351,77 zł 1228,77 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 3649,00 zł 4 HTC One X zł 999 zł 769 zł 619 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2625 zł z VAT 1413,27 zł 1228,77 zł 945,87 zł 761,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3229,00 zł 5 HTC Windows Phone 8S 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 910 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1119,00 zł 6 Huawei Ascend P1 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2373 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2919,00 zł 7 iphone 4S zł 1099 zł 869 zł 719 zł 389 zł 1 zł 1 zł 3007 zł z VAT 1536,27 zł 1351,77 zł 1068,87 zł 884,37 zł 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 3699,00 zł 8 iphone zł 1799 zł 1569 zł 1419 zł 1049 zł 849 zł 1 zł 3202 zł z VAT 2397,27 zł 2212,77 zł 1929,87 zł 1745,37 zł 1290,27 zł 1044,27 zł 1,23 zł 3939,00 zł 9 iphone 5S zł 2449 zł 2299 zł 2149 zł 1649 zł 1499 zł 999 zł 4552,03 z VAT 3196,77 zł 3012,27 zł 2827,77 zł 2643,27 zł 2028,27 zł 1843,77 zł 1228,77 zł 5599,00 zł 10 Konsola Xbox 360 z kinect + gra Star Wars 339 zł 239 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1463 zł z VAT 416,97 zł 293,97 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1799,00 zł 11 Laptop Acer Aspire + modem E MF zł 599 zł 479 zł 379 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2235 zł z VAT 859,77 zł 736,77 zł 589,17 zł 466,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2749,00 zł 12 LG Swift F5 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1202 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1479,00 zł 13 LG Swift G 499 zł 399 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2666 zł z VAT 613,77 zł 490,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3279,00 zł 14 LG Swift L5 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 576 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 709,00 zł 15 LG Swift L7 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 772 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 948,99 zł 16 LG Swift L7 II 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099,01 zł 17 LG Swift L9 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1471 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1809,00 zł 18 LG Swift VU 449 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1747 zł z VAT 552,27 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2148,99 zł 19 Nokia 515 Dual SIM 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 658 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 809,00 zł 20 Nokia C5 5MP 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 585 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 719,00 zł 21 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 812 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 999,01 zł 22 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099,01 zł 23 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1186 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1459,00 zł 24 Nokia Lumia 625 LTE 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1089 zł z VAT 36,16 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1339,00 zł 25 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1487 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1829,01 zł 26 Nokia Lumia zł 189 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1560 zł z VAT 416,97 zł 232,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1919,00 zł 27 Nokia Lumia zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2007 zł z VAT 466,17 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2469,00 zł 28 Nokia Lumia ładowarka DT900 + obudowa CC zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2381 zł

8 z VAT 466,17 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2929,00 zł 29 Nokia Lumia zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2129 zł z VAT 306,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2619,00 zł 30 Nokia Lumia zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2381 zł z VAT 244,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2929,00 zł 31 Samsung Gal. NoteII LTE 699 zł 499 zł 299 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2999 zł z VAT 859,77 zł 613,77 zł 367,77 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3689,00 zł 32 Samsung Galaxy Ace 2 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1276 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1569,00 zł 33 Samsung Galaxy Ace 3 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1381 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1699,00 zł 34 Samsung Galaxy Camera 749 zł 599 zł 369 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2682 zł z VAT 921,27 zł 736,77 zł 453,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3299,00 zł 35 Samsung Galaxy Core 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 975 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1199,00 zł 36 Samsung Galaxy Note 3 LTE 1349 zł 1199 zł 999 zł 869 zł 149 zł 1 zł 1 zł 3381 zł z VAT 1659,27 zł 1474,77 zł 1228,77 zł 1068,87 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 4159,00 zł 37 Samsung Galaxy Note II 699 zł 499 zł 299 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2999 zł z VAT 859,77 zł 613,77 zł 367,77 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3689,00 zł 38 Samsung Galaxy S III 919 zł 769 zł 539 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2633 zł z VAT 1130,37 zł 945,87 zł 662,97 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3239,00 zł 39 Samsung Galaxy S zł 999 zł 859 zł 759 zł 419 zł 299 zł 1 zł 2999 zł z VAT 1351,77 zł 1228,77 zł 1056,57 zł 933,57 zł 515,37 zł 367,77 zł 1,23 zł 3689,00 zł 40 Samsung Galaxy SIII LTE 919 zł 769 zł 539 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2902 zł z VAT 1130,37 zł 945,87 zł 662,97 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3569,00 zł 41 Samsung Galaxy SIIImini 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1495 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1839,00 zł 42 Samsung Galaxy Trend 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099,01 zł 43 Samsung Galaxy Xcover 2 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1463 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1799,00 zł 44 Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 520 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 639,01 zł 45 Samsung Solid C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549,01 zł 46 Sony Xperia J 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1194 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1469,00 zł 47 Sony Xperia P 309 zł 159 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1381 zł z VAT 380,07 zł 195,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1699,00 zł 48 Sony Xperia S 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1707 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2099,00 zł 49 Sony Xperia SP 299 zł 199 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1950 zł z VAT 367,77 zł 244,77 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2399,00 zł 50 Sony Xperia T 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1999 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2459,00 zł 51 Sony Xperia Z 799 zł 699 zł 599 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2861 zł z VAT 982,77 zł 859,77 zł 736,77 zł 429,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3519,01 zł 52 Sony Xperia Z1 LTE 949 zł 799 zł 749 zł 499 zł 149 zł 49 zł 1 zł 2926 zł z VAT 1167,27 zł 982,77 zł 921,27 zł 613,77 zł 183,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 3599,00 zł 53 Tablet Kiano Pro 10 Dual 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 894 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1099,01 zł 54 Tablet Modecom Free TAB 9701 HDX1 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 747 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 918,99 zł 55 Tablet Modecom FreeTab zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1048 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1289,00 zł 56 Tablet Prestigio PMP 7100 DUO 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 967 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1189,00 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień *Konsola dostępna tylko w Salonach Firmowych Plusa

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XBOAT24A01; XBOAS24B01; XBOAS24C01; XBOAS24D01; XBOAT36A01; XBOAS36B01; XBOAS36C01; XBOAS36D01) (MNP: XBOPT24A01; XBOPS24B01; XBOPS24C01;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT)

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (11) ( REGULAMIN ) XEEFT24A11; XEEFT24B11; XEEFT24C11 XEEFT36A11; XEEFT36B11; XEEFT36C11 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 -

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 - REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) NOWY: SSPAT24A01; SSPAS24B01; SSPAS24C01; SSPAS24D01; MNP: SSPPT24A01; SSPPS24B01; SSPPS24C01; SSPPS24D01 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (04) ( REGULAMIN PROMOCJI ) NOWY: SSPAT24A04; SSPAS24B04; SSPAS24C04; SSPAS24D04; MNP: SSPPT24A04; SSPPS24B04; SSPPS24C04; SSPPS24D04

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Progres Bez limitu 349 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP)

Progres Bez limitu 349 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM ZAPRASZAMY DO PLUSA (MNP) (04) (XPRPS24A04; XPRPS24B04; XPRPS36A04; XPRPS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm - zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (FNPAS24A01; FNPAS24B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA: NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM ( Promocja ) organizowana

Bardziej szczegółowo

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop )

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROMOCJI ANZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ANZ Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

49 zł (60,27 zł z VAT) 59 zł (72,57 zł z VAT) 0,5 GB Pakiet Non Stop

49 zł (60,27 zł z VAT) 59 zł (72,57 zł z VAT) 0,5 GB Pakiet Non Stop Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców Regulamin Promocji JA+ Firma ekonomiczna bez końca - dla stałych klientów ( Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Progres. Progres Promocyjny plan cenowy Plus 39. Plus 49. 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie Usługa opcjonalna

Progres. Progres Promocyjny plan cenowy Plus 39. Plus 49. 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie Usługa opcjonalna REGULAMIN PROMOCJI NOWA EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMYDO PLUSA (02) (XSEPT24A02; XSEPT24B02; XSEPS24C02) (XSEPT36A02; XSEPT36B02; XSEPS36C02) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Opłata miesięczna za Pakiet MMS Brak Brak Brak 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł

Opłata miesięczna za Pakiet MMS Brak Brak Brak 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu - konwersja na abonament dla Abonentów Plus Mix i Abonentów MixPlus III (w kontrakcie) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) (XSPPS24A01; XSPPS24B01; XSPPS36A01; XSPPS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) (XSPPS24A01; XSPPS24B01; XSPPS36A01; XSPPS36B01) REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) (XSPPS24A01; XSPPS24B01; XSPPS36A01; XSPPS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę)

Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę) Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę) Masz smartfon. Oszczędzaj przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Abonament po uwzględnieniu Rabatu

Abonament po uwzględnieniu Rabatu Regulamin Promocji Dodatkowe urządzenie za 0 zł na start. (24/36 RATY) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Dodatkowe urządzenie za 0 zł na start. (24/36 RATY) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Progres Plus zł (84,87 zł z VAT) Progres Plus zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) VAT)

Progres Plus zł (84,87 zł z VAT) Progres Plus zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) VAT) REGULAMIN PROMOCJI NOWA EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM (01) (XNEAT24A01; XNEAT24B01; XNEAS24C01) (XNEAT36A01; XNEAT36B01; XNEAS36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa ekonomiczna oferta dla firm (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy II. Kino Letnie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy II. Kino Letnie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - Masz Oba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (

Bardziej szczegółowo